Как да вмъкнете в съществуващото водоснабдяване под налягане

Искате ли да организирате водоснабдяването на селска къща, като я свържете със съществуващата централна магистрала? Автоматичното водоснабдяване значително ще опрости живота на домакинството, нали? Но за изпълнението на Вашия план няма възможност да се блокира водата в главния тръбопровод и се нуждаете от вкарване на вода под налягане под налягане?

Ще ви разкажем как да изпълнявате страничната лента на практика, като избягвате прекъсването на връзката на потребителите, захранвани от основната линия - статията описва процеса на свързване с всички изисквания на законодателството. Материалът е снабден с тематични фотографски материали и полезни видео препоръки.

Внимателното разглеждане на етапите на свързване към централното водоснабдяване на вашето домакинство ще ви помогне да избегнете наказания за нарушаване на съществуващите правила при неразрешено включване в тръбопровода. Ако желаете, можете също така да спестите пари, като направите някои сами работи.

Разрешение за работа

Работата по вдлъбнатината във водопроводната мрежа, както чрез заваряване, така и без нея, не може да бъде извършена без получаване на съответните разрешителни.

Извършването на незаконно обвързване традиционно завършва с привличане на собственика на финансова и административна отговорност.

Планът на обекта може да бъде получен от Федералния център за регистриране на земя и техническите условия в централния отдел на водния обект.

Техническите условия за свързване ще включват:

 • точка на свързване;
 • диаметър на главния тръбопровод;
 • данни, необходими за вход.

В допълнение към местната структура на Vodokanal, разработването на документацията за проектиране и оценка се извършва от специализирани проектантски организации, които притежават съответния лиценз.

Възможно е да поръчаме от тях проектиране и оценка на документацията за свързване на централната мрежа на водоснабдителната мрежа.

Може би услугите им ще бъдат по-евтини, но е възможно проблемите да възникнат с одобрението на Vodokanal design development.

След това документацията за страничната лента трябва да бъде регистрирана в местния офис на SES. Едновременно с представянето на сглобения пакет от документи в клона на ЕЕН, за регистрация е необходимо да се остави заявление за издаване на становище относно необходимостта от свързване към водоснабдителната система.

Съгласно общоприетите стандарти, внедряването на тръби под налягане и инсталирането на измервателни уреди трябва да се извършват от квалифицирани специалисти, които имат подходящо одобрение. Независимо произволно извършване на такава работа е забранено.

Спасяването, като полага усилия за свързване, ще работи само за производството на земни работи по време на разработването и запълването на окопа.

Условията, при които не можете да внедрите странична лента:

 • ако тръбопроводната мрежа има голям диаметър;
 • ако собствеността върху земята не е свързана с централна канализационна система;
 • ако вратовръзката трябва да заобиколи измервателните устройства.

Дори при всички разрешителни, монтажът на тръбите към съществуващата мрежа трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти.

Те включват: земни работи (изкопаване и запълване на окопите), доставка на материали и други видове спомагателни работи, които не са пряко свързани с процедурата за вмъкване.

Разбира се, никой не може да забрани на собственика да изпълни сами страничната лента. Поради това статията подробно описва последователността от действия.

Изграждане на кладенец за подреждане на възел

За да се опрости вмъкването в съществуващото водоснабдяване, е удобно да се използва шахта. Диаметърът на конструкцията трябва да бъде около 70 см.

Това пространство е достатъчно, за да побере клапата за затваряне (под формата на клапан или вентил), както и да извърши всички необходими манипулации за подслушване.

В бъдеще, по време на операцията, наличието на такава структура ще улесни работата по ремонта на водоснабдяване вкъщи.

За изграждането на кладенеца се изгражда нова яма с подходящ размер. Дъното на ямата е покрито с чакъл "възглавница", образувайки слой с височина 10 см.

За да се създаде надеждна основа, се разстилат покривни разделителни плоскости, които се полагат върху изравненото изсичане на чакъл и се излива бетонната замазка с дебелина 10 см. При създаването на пълнежа се използват бетони М150 и М200.

След три или четири седмици, когато бетонът придобива необходимата здравина, над плочата се издига вал. За това стените на ямата са облицовани с тухли, циментови блокове или стоманобетонни пръстени. Устройствата за гърлото трябва да достигнат нула.

Ако кладенецът трябва да бъде инсталиран на площадка, където нивото на подпочвените води достига до един метър по време на периода на наводнение, е необходимо да се изгради водонепроницаема конструкция.

Най-удобният начин за тази цел е закупуването на готов пластмасов контейнер. Отдолу е закрепена към бетонна плоча, върху която е покрита с леяна плоча, снабдена с отвор за монтаж на люка.

Вмъкнете в зависимост от вида на тръбата

Тъй като основните водоснабдителни системи са сглобени от полимерни, поцинковани и чугунени тръби, ще разгледаме всички налични възможности за подреждане на вратовръзките.

№1 - работа с полимерна армировка

Когато се занимава с полимерна армировка, технологията на потупване се извършва в такава последователност. След като сте решили мястото на вкарване на тръбата, подгответе мястото.

За да направите това, плоско място в зоната на пробиване на тялото на тръбата е добре почистено с шкурка от натрупвания на ръжда и остатъци от боя.

Към готовото място чрез болтове се фиксира яката, оборудвана с клеми за свързване на заваръчната машина. След монтирането на монтажа и свързването на контактите на заваръчната машина към клемите се прилага напрежение.

Когато се монтира върху полимерна тръба от електрически заварен сгъваем иго, конструкцията първо се разединява във вертикална дюза с клапан, през чиято кухина е заровена разпръскващата глава, и правите дюзи.

В другия край на обшивката в района, където ще се задълбочи тренировката, монтирайте клапана с ръкава. Към него е прикрепено оборудване за пробиване, след което с помощта на обикновена тренировка внимателно се прави дупка в линията.

Сондажът трябва да се вкарва само чрез спирателен вентил, така че след "разрушаване" на тялото на тръбата да се изключи водният поток и свободно да се отстрани режещия инструмент. За да се осигури херметичността на фугата по време на пробиването, се използва специална дюза.

Нова част на входната тръба е свързана към фланеца, разположен на вентила. Яката е монтирана над мястото на вкарване, а след това чрез нагряване на спиралата на заваръчния апарат те започват да свързват тялото на тръбата. Резултатът е херметична връзка с висока якост.

№ 2 - свързване на чугунени тръби

В присъствието на чугунена тръба, която е много по-твърда от полимерните аналози, процедурата се извършва в следната последователност:

 1. На мястото на бъдещия "разпад" районът се почиства от ръжда и се отстранява от мелницата слой от горещо желязо.
 2. Поставете сестрата на мястото, като не забравяте да поставите гумените пломби.
 3. Спирателен вентил е прикрепен към изхода на фланеца, в чиято кухина е поставена корона.
 4. Започнете да пробивате през тръбата, като не забравяте да охладите мястото на рязането и навреме, за да промените тъпите коронки. Трябва да тренирате на няколко етапа: първо с тренировка с малък диаметър и малко повече.
 5. След отстраняване на короната от клапана, затворете вентила, като отрязвате водата от дюзата.
 6. Възстановяване на антикорозионното покритие и изолация.

За да се създадат дупки в кухината на чугунени тръби, се използват корони, оборудвани с карбидни режещи плочи или свредла с остъргване на пера.

Когато работите с тях, е важно да изключите прегряването на инструмента, като периодично овлажнявате парчетата с вода за тази цел.

За да защитите електроинструмента от навлизането на водата по време на свалянето на режещата част на отвора, от гъста картон или гума изправете защитен екран. Той се намира между тялото и касетата.

При захващане на яката на седлото за потупване в метална тръба, за да се осигури тясното й прилягане към повърхността, се използват запечатващи ленти.

Специална машина може допълнително да бъде прикрепена към такова устройство, чиито основни елементи са:

 • заключващ болт;
 • дръжка на храповия механизъм;
 • затварящ кран;
 • вал с бормашина.

Всички конструктивни елементи са затворени в метална кутия. Наличието на направляващата втулка ви позволява да опростите процеса на сондаж, при който свредлото е удобно да има във всяка посока.

№ 3 - характеристики на работа с стоманени тръби

Стоманените тръби на твърдостта на пръстена не са по-ниски от железните фитинги. Но стоманата е по-сферографитна желязо-въглеродна сплав.

Следователно, страничната лента може да се реализира чрез прилагане на различна технология, при която методът на свързване наподобява този, използван при монтажа на полимерни тръби.

Технологията на потупване в стоманен тръбопровод включва редица основни стъпки:

 1. Зоната, която трябва да се вмъкне, изкопае и се почисти от ръжда.
 2. На тръбата се закрепва резбована или фланцова тръба чрез заваряване.
 3. Заваряване на шевове.
 4. Проверете дали шевовете са непроницаеми.
 5. Втулката с фланци или резба е фиксирана към дюзата.
 6. Използва се клапан за пробиване на тръба през клапан.
 7. Зад монтирания клапан се създава клон на външна водоснабдителна система.

В идеалния случай дюзата трябва да бъде направена от "багажни" вентили. Но също така е позволено да се използва всяка друга разнообразие от тръбни продукти, основата за която е конструктивната стомана.

Огледално определяне на тежестта на шевовете ще помогне на този "трик": от вътрешната страна са покрити с керосин, а отвън - маркирани с тебешир контури. Дефекти в херметичността на съединението ще бъдат показани с петна от петрол, които се появяват от външната страна на конструкцията.

Основните етапи на процедурата

Изборът на метод за вкарване зависи от материала за производство на тръби, работното налягане в системата и условията на нейната работа. Тя може да се извърши под ъгъл 45 и 90 градуса, разположени нагоре или настрани.

Стъпка # 1 - Определяне на зоната за вмъкване

Преди да започнете да вкарвате в системата за водоснабдяване, трябва ясно да определите местоположението на маршрута. Централната магистрала трябва да е разположена в права линия.

За регионите със средни географски ширини тази цифра варира в диапазона от 1,2-1,5 метра.

На този етап е необходимо също така да се определи кои други комуникации "лежат" в рамките на обекта, така че да не се повредят случайно в процеса на изкопни работи и монтаж.

Стъпка # 2 - Избор на необходимите материали

Свързване чрез тръбопроводи от полиетилен, чугун или поцинкована стомана с диаметър 50 mm и повече. Работата по линиите с тръбопроводи от полиетилен изключва използването на електрическо и газозаваряване.

По време на работа с чугун струва да се има предвид, че той е доста крехък материал. Поради това натискът върху инструмента в процеса на работа трябва да бъде минимален, а пробиването трябва да се извършва при ниски обороти.

При избора на тръби за въвеждане на вратовръзка трябва да се отбележи, че диаметърът на изпускателната тръба не трябва да надвишава размера на отвора, в който е направена.

За свързване към пластмасовия тръбопровод, чието налягане е около 1,6 МРа, използвайте седла.

Устройствата са оборудвани с отоплителна спирала и мелница, необходима за създаване на отвор. Наличието на баркод върху корпуса на частта позволява параметрите на заваряване да се задават с необходимата точност.

За да извършите вмъкване, без да изключвате водозахранването на тръби, изработени от азбестоцимент, стомана или чугун, използвайте седловина или седловина.

Тя се състои от две части и е снабдена с болтове, благодарение на които тя плътно компресира тръбата от двете страни. Устройството е монтирано на тръбопровода с помощта на скобата.

Напоследък често се използват скоби, модулите на които са оборудвани с нож и вградени клапани. Те се използват за пробиване на тръбопроводи с налягане под 16 бара. Такива устройства са снабдени с прикачни устройства и позволяват вкарване чрез заваряване.

Основното предимство на яките е корозионната устойчивост, благодарение на която те могат да служат повече от половин век.

Често за вкарване на тръби под налягане, майсторите използват предварително захващане. Те се продават с дюзи и въртящи се съединители.

В продажба има няколко вида свредла, които могат да се монтират на тръби с диаметър от 80 до 300 мм.

От инструментите, които също трябва да подготвите:

 • байонетна лопата и лопата;
 • перфоратор с бормашина;
 • устройството за мелница;
 • корона;
 • български език;
 • шлифоване.

При избора на диаметър на свредлото следвайте правилото за равнопоставеност между размера на инструмента и вътрешния участък на изрязаната тръба.

Стъпка # 3 - Изкопни работи

За да разкъсате багажника, изкопайте яма. Тя може да бъде изкопана ръчно или с багер.

Но дори и при извършване на изкопни работи чрез механизация, веднага щом металната лента, поставена върху магистралата, бъде изложена, следва да се извършват по-нататъшни манипулации.

След като изложат част от тръбата, те започнаха да копаят изкопа по посока на къщата. Той е под нивото на замръзване на почвата.

Всички манипулации с тръбопровод под налягане изискват стриктно спазване на правилата за безопасност и стриктно изпълнение на всички фази на операцията.

Стъпка # 4 - Разпределение от багажника

Прилагайки един от горните методи, свържете се със съществуващото водоснабдяване под налягане.

В последния етап тръбата на външния клон на аквадукта се полага в канал и се свързва със спирателен вентил чрез притискащо прикачване.

При отклоняване от водопровода, началото на новото водоснабдяване ще бъде разположено върху клапана на скобата и края на дозиращото устройство на водния поток.

Броячът, чиято основна цел е да отчита обема на входящата вода, е разположен така, че да се намира между спирателните вентили.

За да защитите дозиращото устройство от обратен поток от течност, трябва да инсталирате предпазен клапан.

Ако връзката във водоснабдителната система предполага преминаване през стената, тогава по време на монтажа трябва да бъде осигурена празнина в конструкцията - площ от 0,2 метра.

След инсталацията, това пространство е запечатано с водонепроницаеми жлези или смоли. За да прикрият образуваните уплътнения, те са покрити с циментово покритие.

Стъпка # 5 - Системи за настройка и тестване

Правилността на свързването и свързването на всички елементи на системата се проверява чрез тестване. За да се постигне това, на новата линия на тръбопровода се подава налягане и натрупаният в системата въздух се освобождава през клапан, разположен в другия край на тръбата.

Убеден в стегнатостта на водоснабдяването, остава само да се погребе изкопа, поставен от мястото на вратовръзка към къщата.

Полезно видео по темата

Съвети съветник: как да направите вратовръзка под налягане:

Принципът на действие на устройството за потупване:

Последиците от лошата инсталация:

Манипулациите за поставяне под налягане трябва да бъдат направени, като се вземат предвид всички изброени препоръки и правила. Неспазването на условията може да наруши целостта на системата, което ще намали всички усилия за "не" и ще доведе до катастрофални последици.

Правилната вложка във водопровода

Преди да се освободи от вътрешно или външно водоснабдяване, е необходимо да закупите помощни части и инструменти. Изборът им се извършва, като се взема предвид типа тръби, от които е поставена водопроводната тръба. Това отчита работното налягане в системата.

Необходимостта от вмъкване в системата в обекта или на обекта възниква, когато към мрежата е свързан външен кран, санитарно оборудване и домакински уреди. Процедурата за потапяне в гръбнака се осъществява, за да се свърже с водоснабдителната система на нов обект.

съдържание

Принципът на потупване в системата

Преди да започнете инсталацията, препоръчваме да ги координирате с водача и местната администрация. Ако на парцела няма централна канализация, може да се забрани подслушването. Но при наличието на септична яма и всички установени санитарни стандарти е възможно да се получи такова разрешително.

За да свържете тръбата, оборудвана със специален кладенец. Ако водачът на водата забранява вратовръзката на съществуващото водоснабдяване, то обектът се свързва с близкото кладенец. Но трябва да е в работно състояние.

Процесът на вмъкване на външната магистрала се осъществява чрез следните технологии:

 • като се използват вентили, инсталирани на тръбата по време на монтажа;
 • закрепване на клона на системата, ако няма натиск в системата;
 • използването на профилни части, което е фиксирано към тръбата. Такава връзка не изисква предварително изключване на водоснабдяването в системата.

Заваръчни работи

Експертите смятат, че най-лесният начин за вмъкване в стоманена външна мрежа е заваряването. Предпоставка за връзката е възможността да се изключи захранването с вода през системата.

Автоноги прави отвор с подходящ диаметър. След това тръбата е заварена, клапанът е монтиран. Последният елемент на системата се припокрива в хода на по-нататъшната работа. Ако свързването завърши, ще трябва да възстановите защитата от корозия.

Ако тръбопроводът е изработен от полиетиленови тръби, тогава не се извършва заваряване. Като се вземе предвид диаметърът на консумиращия материал е фиксирана скоба.

Монтиране на отводнителна тръба без блокиране на главния модул

Технологията на връзване без промяна на налягането е оперативна и продуктивна техника. Но преди да е необходимо да се обмисли:

 • изолация за отстраняване и повърхностна защита в областта на пробиване на тръби. Диаметърът на материала, с който ще се източва водата, е по-малък от параметрите на главната тръба;
 • определяне на допълнителни елементи на мрежата. Клапан с устройство за изработване на дупки е фиксиран към фланеца;
 • ако се използва стоманен продукт, тогава скобата се заменя с тръба, която е заварена. Клапанът с мелница се свързва с него. Попълненият шев е допълнително подвариваеця;
 • в следващата стъпка е инсталирана фрезова машина с необходимия размер. Ако отворът е готов, фрезерът се отстранява;
 • затваряне на вентила. Ако свързването приключи, е необходимо да възстановите устойчивото на корозия покритие и да изолирате тръбите.

Вмъкване стъпка по стъпка във вътрешната мрежа

Ако е необходимо да се натъкнете на стар стоманен тръбопровод, тогава основният метод се счита за отстраняване чрез заваряване на чашата. Това ще изисква много работа.

Ако една тръба, изработена от пластмаса или нейните производни, е прикрепена към главната магистрала, тогава ще е необходимо да се изреже част от тръбата, като се вземе предвид размерът на монтираната тръба. Но при извършването на такава работа има неудобство поради близкото разстояние между мрежата и стената на сградата.

По-прост метод за монтиране на крана е вмъкването на тръба с извит фланец. Консуматив с дюза, чийто диаметър съответства на размера на тръбопровода, е отказан. Сегментът се нарязва на дължина, така че частта му с дюзата се напасва плътно върху тръбопровода като другата му стена.

На тръбата с дупка, наложена върху предшественика. Мястото на фиксация се обработва с уплътнител. Полученият фланец е затегнат с 2 скоби от двете страни по отношение на дюзата. След това останалата част от мрежата е фиксирана към дюзата.

В днешния пазар на водопроводни инсталации можете да си купите адаптери, специални седла и други устройства, с които можете да вмъкнете (независимо от условията за инсталиране на мрежата).

Ако се използва седло, налягането в системата не се променя. Сестрата е игото, направено от 2 части. С помощта на болтове тези части плътно компресират консумативите от двете страни. Крехът е фиксиран към сестрата със специална връзка.

Ако диаметърът на отвора не е повече от 1/3 от диаметъра на тръбата, тогава той се пробива със специален инструмент. Времето се присъединява към крана. Ако отворът е готов, вентилът е затворен, устройството е демонтирано. Към монтирания отвор на тръбата, монтиран на крана.

За да свържете къщата, нанесете седло с клапан и вграден нож. За нейното инсталиране ще е необходимо съединително заваряване. Подобен продукт се използва за тръбопроводи, чието налягане не надвишава 16 бара. По време на монтажа линията не се припокрива, а при пробиване на тръби няма изтичане, не се образуват чипове. Сместа не корозира и работи в продължение на повече от 50 години.

Вмъкнете методи без заваряване

Можете да се спуснете в тръбопровода без да използвате заваряване. Тази технология се използва от много експерти, тъй като заваряването изисква спазване на правилата за безопасност. В същото време за заваряване ще се нуждае от специално оборудване. Заваръчните работи се считат за трудни и отнемат много време.

От не-заваряване технология изваждане:

 • монтаж на колектор - оптималното решение за голяма частна къща. В апартамента е монтирана компактна колекторна система. На входа на такава система е монтирана водопроводна тръба. Колекторът има няколко изхода. Техният брой зависи от модела на системата. Тръбопроводът е свързан към всеки извод. Адаптери се използват за фиксиране на маркучите;
 • Tee инсталация - този метод на свързване се използва, ако се предвижда еднократно захващане. Предварително разхлабване на свързването на водоснабдяването, а след това на този етап монтиран чай. Тръбопроводът се разширява или съкращава, като ряза конеца;
 • Процесът на рязане на самата тръба е най-подходящ, ако няма връзка отвън. За извършване на раздробяване използван мелница. Поставена е чашата с предварително нарязан дърворезба;
 • използването на тънка тръба - в системата е подготвен отвор, на който е закрепена уплътнението, скобата. За монтиране на крана се използват винтове за затягане.

Изграждане на пластмасови и метални мрежи

За да влезете в пластмасовата система, ще ви трябва парче консумативен материал, тръба с подходящ диаметър. В края му се запазва 1/2 от тръбата, поради което се изпълнява функцията за затваряне на входните точки.

В багажника направете дупка с диаметъра на дюзата. Той се обработва с уплътнител. Фланецът е монтиран на тръбата, а отстрани е затегнат със скоби, докато херметичната субстанция се пропълзи. Неговите останки се отстраняват незабавно. Ако горепосочените работи се извършват в система с ниско налягане, клеми не се използват. За фиксирането на фланеца ще е необходима широка електрическа лента.

Вмъкнете във водата от метални тръби

 • фланецът е направен независимо от тръба, чийто вътрешен диаметър съвпада с диаметъра на нанесената магистрала. Спазването на това условие ще осигури необходимата плътност за цялата система;
 • Можете да използвате чай с желания диаметър. За да направите това, част от тръбопровода се отстранява от страната без тръба. Тогава консумативите се нарязват, се прави дупка. За закрепване на използвания тръбопровод за заваряване или тръба;
 • Експертите препоръчват заваряването на фланеца към тръбопровода. Заваръчните работи се извършват по целия периметър на продукта. Техниката на заваряване може да бъде заменена с уплътнител и скоба.

С помощта на специално устройство дупки се правят в консумативи под налягане. Принципът на разглеждания метод:

 • отстраняване на изолацията;
 • почистване на повърхността на тръбата.
 • монтаж на фланеца на захранващата тръба с последващо фиксиране със скоба;
 • свързване на вентила към фланеца;
 • монтаж на устройството за сондиране;
 • входни ножове през клапана;
 • рязане на отвори;
 • отстраняване на сондажно оборудване;
 • изключете захранването с вода от дюзата.

Съгласно гореописаната технология, можете да направите вратовръзка без да заварявате в стоманена тръба. Тази техника е малко по-различна от технологията на вкарване в полипропиленов продукт, без да се използва заваряване. Следователно, преди да започнете инсталацията, се препоръчва да определите типа на използвания консуматив. Тя се изчислява с марж. При завършване системата се проверява за течове. В случай на нарушение се извършват допълнителни ремонти. Те могат да се извършват самостоятелно или с помощта на специалисти. Ако системата е херметична, багажникът е готов за работа.

Как да се сринем в чугун, пластмаса или стоманена водопроводна тръба под налягане

Доста често съществуващата водоснабдителна система изисква разширяване, за да се свърже допълнително водопроводно оборудване или да се създаде нова верига. По време на вкарване във водопровода е задължително да се съблюдават инструкциите за безопасност и стриктна последователност от стъпки. Ако няма възможност за припокриване на водата, връзването става под налягане.

Възможно е да се вмъкне в системата за водоснабдяване без разединяване на главната линия, но за това е необходимо специално оборудване и оборудване

Одобрение и разрешение за работа

За да се сблъскате с водопроводни тръби без заваряване и с неговата употреба, е необходимо да получите всички необходими разрешителни и документи.

Обърнете внимание! Провеждането на незаконно вмъкване в тръбата води до административна и финансова отговорност.

Първо, необходимо е да се получи план за изграждане на обекта, за да се установи дали всякакви комуникации се осъществяват под земята. Този документ заедно със заглавните документи (към къщата, парцела) се подава в отдела за водоснабдяване. Получените технически условия за свързване включват:

 • точка на свързване;
 • диаметър на тръбопровода;
 • други данни в зависимост от целта на връзката.

Освен това, необходимите данни се предават в SES и документацията за проектиране и оценка се разработва и регистрира. Извършването на самоинсталация на измервателните уреди и нахлуването в тръбата под налягане е строго забранено. За извършването на такава работа е необходимо да се свържете с специалисти.

Необходимо е също така да се помни, че се забранява обвързването на дозиращите устройства в тръбопровода с голям диаметър, който захранва къщата, без да е свързан към централната канализация, във водоснабдяването с диаметри, освен ако не се получат разрешителни за какъвто и да е вид работа.

Работата по разработването на проекта, подготовката на материалите и рамката е по-добре да поверим съответната услуга

Същността на процеса на обвързване

Изборът за това как да се удари във водопровода зависи от неговия материал. Модерните системи са изградени от пластмаса, метал, метал-пластмаса и по-рядко от чугунени тръби. За подслушване е необходимо да получите дупка. Ясно е, че при извършване на процеса под налягане водата ще тече от тръбата. По тази причина специални скоби се използват за работа, чиято конструкция зависи от материала на тръбата.

Има две най-често срещани правила, които трябва да се спазват при вмъкване:

 1. Равенство на вътрешния диаметър на нарязаната тръба и диаметъра на свредлото.
 2. Вложената тръба трябва да има по-малък диаметър от този, в който е направен отворът.

Процесът на потупване в тръбопровода зависи от вида водоснабдяване. Най-често срещаните технологии са заваряване и използване на скоби. Скоби са необходими в такива случаи, като вкарване под налягане във водопровода или при липса на възможност за рязане на основната. Работата по магистралите с тръби от полиетилен изключва използването на газови и електрически заварки.

Когато се използва заваряване, към тръбата се заварява допълнителна втулка или резба, а коренният клапан се монтира върху тези свързващи елементи. В същото време водозахранването трябва да се изключи и водата да се спусне.

Заваръчните работи се прилагат само при свързване към метална тръба.

Етапите са в процес на подготовка

Основният инструмент, който ще се изисква за работа, е специален механизъм за пробиване на водопроводни тръби под налягане. Този метод е доста продуктивен и функционален, ако следвате правилата за безопасност и спазвате всички технологични стъпки.

Първо, изолацията се отстранява и повърхността на тръбата се почиства. След това поставете фланеца с изхода на захранващата тръба и го фиксирайте с клема. Към клапана, който е свързан към фланеца, е монтиран механизъм за пробиване.

Обърнете внимание! Ако системата за водоснабдяване е стоманена, инсталирането на сондажната апаратура се извършва не върху скобата, а върху заварената дюза.

След процеса на заваряване шевът се проверява за наличието на дефекти. Ако е необходимо, може да се заварява отново.

След това през отворения вентил се вкарва резачка с необходимия диаметър и се изрязва отвор. На последния етап, сондажното оборудване се отстранява, спира се захранването с вода от дюзата и се възстановява изолацията и антикорозионното покритие. Тази последователност от стъпки е приложима за тръби от чугун и метал.

Дупката се пробива през заварената тръба със специална бормашина

Разнообразие от скоби

Скобите се предлагат в различни конструкции и конфигурации. Най-популярните са:

 • скоба за маркуч;
 • седловина;
 • отвор за пробиване;
 • електрозаварено седалка.

Използването на скоби е възможно за потупване във водопровода, който не е под налягане. Структурно е, че се състои от чифт части, а единият от тях е с резба. Скобата е захваната с болтове и може да бъде направена от пластмаса или метал.

За поставяне под налягане в тръба, изработена от метал, азбестов цимент или пластмаса, се използва каишка за седла. Той е прикрепен към тръбопровода с скоба. Често такава яка е изработена от метал и има заключваща плоча или специален механизъм.

Заверозахващащата скоба се използва за вкарване в тръбата под налягане. В допълнение към него могат да бъдат дюзи, както и въртящи се конектори. За монтажа на скобата върху стоманата, чугунната и пластмасовата тръба се изисква специално оборудване.

Дизайнът на сондажния пръстен включва наклон и плъзгащ механизъм. След това се прилага като спирателен или контролен вентил.

Обикновената втулка се избира в зависимост от предназначението на изхода и материала на основната тръба

Корпусът на седалката се използва за потупване в пластмасова тръба. Режещият инструмент за приемане на отвор и отоплителна спирала влиза в проект. Тялото на тази скоба е изработено от специална пластмаса и е необходимо допълнително оборудване за нейната инсталация.

Вмъкване в главния тръбопровод

Отстраняването от главния тръбопровод под налягане се осъществява на 3 етапа:

 1. Изкопни работи.
 2. Процес на вмъкване.
 3. Изпускане на водоснабдяването.

На етапа на разкопаване на разкопки с размери 1,5 х 1,5 метра. Дъното му пада на половин метър под тръбата. Можете първо да копаете с багер (до метална или полимерна лента, поставена над тръба на разстояние 300-500 мм), след това с лопати. Ако входната точка е в кладенеца - този етап е изключен.

С помощта на отвор в седлото или сгъваема яка тялото на клапана се пробива. Подобен елемент на конюгиране е подобен на чай. Затварящият клапан се завинтва към страничния изход, който след пробиване блокира потока от вода.

За монтаж върху пластмасови тръби можете да използвате обикновени скоби за седла или седла-скоби.

Обърнете внимание! Най-добрият вариант седалки за тръби от полимер - електрически сгъваема скоба. Разбираемо в 2 части, той е инсталиран над мястото на вратовръзката и е залепен към тялото на тръбата с помощта на машина за заваряване. По този начин се оказва висока здравина и здрава връзка.

Отстраняването на водопровода от основната линия е последният етап от процеса. Началото на новия тръбопровод се намира на вентила на сестрата, а крайът му е на водния метър.

Ако имате нужда от вратовръзка в подземните комуникации, първо трябва да изкопаете дупка в мястото, където се намира тръбопроводът

Правила за изграждане на кладенеца

За да се опрости работата на клона, се намира кладенец (кейсон) над входната точка. Неговата подредба започва с дълбочината на ямата с 50-70 см. Измерената почва се напълва с чакъл с дебелина 20 см. Покривният материал се валцува на чакъла и се излива бетонната плоча с дебелина 10 см, която се подсилва с арматурна решетка.

За постигане на конкретна сила до 70%, това отнема 3-4 дни. След това е построена блокова мина над плочата. В този случай врата му се издига до нула. Формата на мината може да бъде квадратна или кръгла.

Отлята плоча с кръгъл отвор за люка се поставя върху гърлото на вала. В заключителния етап вертикалната изолация на външната повърхност на рудника се състои от покритие и основата се напълва с избрана почва.

Изграждането на кладенеца изисква много време и разходи. Поради тази причина е по-добре да се извърши вмъкване в кесана на водопроводната система, отколкото да се изхвърли от подземната част на магистралата.

На мястото на вмъкване във водопроводната мрежа е предвидено кладенец за достъп до връзката.

Включете в металното водоснабдяване

За вмъкване в металната тръба се използва яката за седалка с пробиване. Има няколко разновидности от него. Преди да инсталирате устройството на тръбата, той е добре почистен от ръжда и мръсотия (ако има такива). В допълнение към дъното под формата на полукръг, в горната част на скобата има спирателен вентил с отвор, предназначен за пробиване и директно пробиване. Когато се поставят върху тръбата, частите се завинтват заедно.

Обърнете внимание! За осигуряване на плътно прилепване към повърхността на водопровода има уплътняващи ленти.

След като фиксирате скобата, отворът се пробива и затваря с щепсел със специален винт. Такава скоба може да се използва като спирателен вентил. Можете също така да вземете скобата с вентила, който вече е завинтен. След като отворът е готов, свредлото се издърпва и вентилът е затворен. Извършват се и други необходими монтажни работи.

Специална машина, състояща се от дръжка с храпов механизъм, заключващ болт, вал с бормашина в края и промивна кран, може да се закрепи към металната скоба. Всички елементи са затворени в метален корпус, който е прикрепен към скобата с помощта на запечатване на венците. Поради наличието на направляваща втулка, можете да пробиете в определена посока. Това е начинът за вкарване в чугун или метални тръби.

Преди да работите върху вложката в металната тръба за вода трябва да се почисти от ръжда

Поставете в тръбопровода за чугун

За да се пробие чугунната тръба под налягане, се използват скоби със специален дизайн и биметални корони. При извършване на работа е необходимо да се имат предвид следните точки:

 • чугунът е крехък, така че работата трябва да се извършва с леко докосване;
 • преди да започне да пробива, повърхността на тръбата се почиства от слоя, който се прилага за предотвратяване на корозия;
 • прегряването на короната не е позволено;
 • работата се извършва при ниски скорости.

След отстраняване на уплътнения междинен слой се монтира сгъваемо седло на входната точка. Мястото на контакт е запечатано с гумени тампони. Тръбата се пробива с карбидна корона, която трябва да се смени най-малко 3-4 пъти по време на процеса на вкарване.

Процедурата за поставяне на водопровода в чугунена тръба е:

 • изкопайте тръбата, почистете я от ръжда в точката на проникване;
 • Българският отрязал горния слой горещо желязо;
 • монтирайте сгъваемото седло, за да запечатате съединението между фитингите и скобата, поставете гумено уплътнение;
 • прикрепете спирателен вентил към фланеца, през който ще се вкара короната (режещия инструмент);
 • пробиване на чугунена тръба, охлаждане на точката на рязане;
 • извадете короната от клапана и изключете потока от вода.

Необходимо е също така да се помни, че наклонът на гнездото на сестрата в посока на къщата е 2 градуса.

За поставяне в чугунена тръба трябва да се използват свредла, предназначени за работа с метал

Поставете в пластмасовия тръбопровод

Възможно е да се срине в пластмасова тръба, без да се намалява натиска върху нея, като се използва електрически заварена маркуч на маркуча. Той е изработен от специална пластмаса и има нагревателна серпентина с пробивен механизъм. На тялото на такава яка има баркод, който ви позволява да въведете параметрите на заваряване с необходимата точност.

Този метод е приложим за тръбопроводи с налягане до 1,6 МРа.

Обърнете внимание! Седлото е изключително устойчиво на корозия и ще продължи много дълго време (до 50 години).

Тръбата е предварително почистена и при нея е закрепена скоба, която има клеми за свързване на заваръчната машина. Заваръчното устройство загрява спиралата и изходът е заварен.

В днешно време често се използва седло с вградена мелница и вентил. За тази цел се използва съединител за свързване на захранващия кабел чрез заваряване. Приблизително 1 час след пълно охлаждане на резачката се прави отвор и спирателният клапан се завинтва.

Заваръчната инсталация на тръбата към водопровода за стомана трябва да се извършва само от професионалисти. Монтирането на седалки на чугунен или полимерен тръбопровод може да се извърши независимо, но захранването с вода трябва да се изключи. Работите под налягане под налягане трябва да бъдат направени, като се вземат предвид всички правила и препоръки, в противен случай такива работи могат да бъдат опасни.

Вкарване в тръба за вода от чугун под налягане

Уважаеми господари, моля, кажете ми как можете да се сблъскате с чугунена тръба с диаметър 150 мм. Невъзможно е да изключите водата, всичко е ръждясно

Има специални връзки за потупване под натиск, но ако в колективния начин на работа, това се прави, както следва. Специалната стоманена сестра се купува под диаметъра на вашата тръба към нейната скоба, сферичният клапан се сглобява на тръбата и се завинтва в медицинската сестра (просто не го спасете - тя е завинаги там). тогава тренировката се поема под желания диаметър, но не е обикновен, а е с твърда сплав, скъпа е с 25 мм. Тя ще струва 4 хиляди и кранчето също е карбид (то е под формата на венчелистче). Ако лов sykonomit може да отнеме pobeditovoe тренировка и peretachitego например в завода или в местната PTU) след това да вземе тренировка и батерия (така, че сегашната не убива) при ниска скорост сондажна тръба 2-3 часа след водата на тренировка ще стане по-лесно и по-бързо, тъй като пробит - изключете крана. Но е по-добре да се свържете с местния Vodokanal.

Предлага се специална скоба с гумено уплътнение и отвор с резба, с нея се прикрепва сферичен кран, отваряте го, след това затегате скобата и през дупката, която пробивате, водата е изчезнала, вентилът е затворен, кабелът е допълнително. Нещо като това

Чугунът се пробива с проста бормашина за метал, а понякога не се усложнява нищо, а само навивките не са много големи. Като цяло, чугунът е лесен и разкроен с мелница, носете йок с кран, сферичен вентил, пробийте го и това е всичко. Ще го получите от главата до петите, но всичко е наистина възможно. е по-добре да се изострят с малък ъгъл.По-дълго, за да тренирате, но да влезете по-леко.И дори ако изходът е необходим в една къща, тогава не е необходимо да направите голяма дупка, можете да d10-13.Пробийте прост удар в режим на пробиване някакъв вид пластмасова чиния или купа на всички защита ето strui.A тренировка батерия, сладко точно като по времето, когато е необходимо да се бутам. Пробийте средно или малко, и когато усетите, че тук, в пълен размер, това ще бъде с максимум мощност приплъзване изтръпват от входа. По-добре е командата някой да издърпа щепсела след изваждането на свредлото и някой бързо да изключи крана. Пробиването не е удобно. Но като цяло е по-добре да се избягват подобни работи, внезапно тръбата е напълно изгнила и ще се спука наполовина. Чугунът е убоден с взрив. Е, или най-малкото скинтен натиск чрез отваряне на кранове по тръбопровода, да речем, от съседи в къщи по магистралата.

Вкарайте в чугунена тръба на система за водоснабдяване

Как да вкараме тръба за вода в тръбата - опции за различни материали

Често съществува необходимост от разширяване на съществуващата водоснабдителна система, която дава възможност да се допълни жилището с нови водопроводни инсталации или да се разшири веригата до други помещения. Статията ще обсъди как да вкарате водопровода в тръбата, какви правила да следвате и т.н.

Координация на работите по поставяне във водоснабдителна система

Само с разрешението на съответните органи е възможно да се започне работа по поставянето на допълнителен тръбопровод в централизираната водоснабдителна система. Важно е да подредите цялата документация преди да започнете работа. Ако всичко това не бъде направено, тогава можете да понесете административна и финансова отговорност за незаконността на техните действия.

Така че, трябва да започнете процедурата по вмъкване, като получите план за конкретен сайт, за да определите наличието на различни инженерни комуникации, поставени под земята. С този документ можете да отидете до водача и да направите изявление за желанието да се свържете с централната водопроводна система. Вие също трябва да имате документи с вас, които показват собствеността върху конкретна къща или парцел.

Технически параметри, които трябва да знаете при свързването:

 • стриктно дефинирана входна точка;
 • диаметър на свързания тръбопровод;
 • друга информация, изисквана в съответствие с целта на извършената работа.

След това трябва да получите разрешение от санитарно-епидемиологичната служба. С всички горепосочени документи можете да продължите към разработването и подписването на проекта и оценките за извършената работа. Независимото изпълнение на вратовръзки в тръбата без спиране на водоснабдяването е строго забранено, както и инсталирането на счетоводно оборудване. За тази цел има специалисти, които могат да бъдат извикани от съответната държава или сертифицирана частна организация.

Забранява се вмъкването на тръбопровод в следните типове:

 • магистрални мрежи с големи диаметри;
 • тръбопроводи, които не са циклизирани с отпадъчни води;
 • други видове.

Основи на връзката

Определящият фактор при избора на начина, по който ще бъде направена вложката, е материалът, използван при производството на централния тръбопровод. Обикновено това е пластмаса, метал, метал-пластмаса или по-малко обикновен чугун. Естествено, връзването е невъзможно без да се направи отвор с подходящ диаметър, което означава, че когато се създаде, водата ще тече от тръбопровода. Само с помощта на специални скоби можете да правите всичко с високо качество.

Няколко основни правила за извършване на вратовръзки:

 1. Вътрешният диаметър на тръбата, който ще бъде свързан към по-големия тръбопровод, трябва да бъде равен на диаметъра на използваната сеялка.
 2. Външният диаметър на тръбата трябва да е малко по-малък от отвора, в който ще бъде поставен.

Изгледът на аквадуума оказва влияние върху начина, по който ще бъде направена връзката. Най-често става дума за използването на заваръчни и специални скоби, което позволява работа без да се източва системата. Също така са необходими скоби в случаите, когато линията на изрязване изобщо не е възможна. При работа с полиетиленови тръби не могат да се използват заваръчни машини.

При процеса на използване на заваряване, водата от системата определено трябва да бъде източена, а вложената тръба трябва да завърши с ръкав или резба за монтиране на коренчето.

Поставяне на последователност

Основното устройство за работа ще бъде специализирана сеялка, която ви позволява да пробиете дупка с желания диаметър в тръбопровод, пълен с вода. Спазването на мерките за безопасност и правилата за работа с инструмента може да подобри производителността на това устройство.

Първоначално трябва да отстраните изолационните материали и да почистите тръбата на мястото, където ще бъде направена вложката. След това трябва да инсталирате фланеца с изхода на главния тръбопровод. Тя е фиксирана със скоба. На вентила, който покрива фланеца, трябва да инсталирате нашия инструмент. Ако се вмъкне в стоманена тръба, тогава е необходимо да не се използва яка, а предварително заварена дюза.

Когато работата с машината за заваряване е завършена, е необходимо да проверите произтичащата от това заварка за дефекти. Ако има такива, можете отново да вървите по контура на шева, за да го направите колкото е възможно по-надежден.

Когато свързването (тръбата) е готово, трябва да влезете в мелницата с определен диаметър и да изрежете отвор под вложката на тръбата. След това оборудването се отстранява и вентилът блокира потока вода в съединителя. Когато вградената тръба е заварена, може да се възстанови изолацията и покритието срещу корозия. В тази последователност можете да работите с чугунени и метални тръби.

Съществуващи типове скоби за маркучи

Днес строителният пазар предлага няколко вида скоби, които могат да се използват при вмъкване:

 • - не може да се използва, когато става въпрос за това как да се вгради клапата в тръбата под налягане, но за почистваната система е идеална поради простотата на дизайна и ниската цена. Той може да се намери в метални и пластмасови версии;
 • Седла - работеща под налягане върху азбесто-циментови, метални или пластмасови тръбопроводи, трябва да използвате този тип маркуч. Специална спирачка ще блокира потока на водата;
 • предварително пробиване - като един от структурните елементи на този продукт се използва механизъм за накланяне и плъзгане, който остава на тръбата като спирателен или регулиращ вентил;
 • електрозаварено седално седло, подходящо за работа с пластмасови тръби. В него първоначално е включен пълният набор от мелница с необходимия диаметър. За неговата инсталация ще трябва да използвате допълнителни инструменти.

Полиетиленова тръба се потапя във водоснабдяването с помощта на скоби от последните два вида.

Връзка към главния тръбопровод

Работете с главния тръбопровод, за да източите водата, в която не е възможно, трябва да действате както следва:

 1. Първо, стигнете до вратовръзката чрез изкопаване на значителен слой почва.
 2. Направете странична лента.
 3. До края, за да монтирате веригата за водоснабдяване от вградения елемент към водопроводните инсталации или други предмети.

Земните работи обикновено включват издърпване на яма 150х150 сантиметра. Важно е дъното на ямата да бъде малко под тръбата (около 50 сантиметра). Работата може да се извърши с багер, но не повече от дълбочина от 30-50 сантиметра от самата тръба, а след това се използват лопати. Разположението на входната точка в кладенеца значително опростява работата.

Когато използвате "медицинските сестри" или сгъваема скоба за извършване на фитинги за пробиване. Тази технология е като чай като водопровод, по-познат на неопитни водопроводчици. Отстрани оттам се завинтва затварящият клапан, който действа като запушалка след дупката в магистралата.

При работа с пластмасови тръби е допустимо да се използват единични скоби за седалката или комбинация от тях, като например седловиджия.

Полимерните материали най-добре се обработват с електрически сгъваема скоба. Две части от този дизайн се монтират ясно на мястото на вратовръзката, след което се запояват на тръбата. Такова съединение има висока якост и абсолютна плътност.

Процесът завършва с изпускането на страничната тръба от клапанната скоба към измервателния уред, монтиран в къщата.

Проверете добре над входната точка

Естествено, вратовръзката трябва да се контролира от собственика на къщата / парцела, тъй като съществува риск от деформация на връзката, което ще изисква ранна намеса. За тези цели се образува специално легло (кайсион) върху третираната зона. Работата започва с факта, че разкопките се задълбочават с 50-70 сантиметра. Създадената ниша е изпълнена с чакъл на около 20 сантиметра, след това покривният материал се навива върху нея и бетонът се излива със слой от 10 сантиметра. Необходимо е да се подсили този слой с помощта на арматурни прътове.

Бетонът получава оптимална якост (около 70%) за 3-4 дни. След това върху блока на бетона се поставя блокова шахта. Обикновено това е кръгла или квадратна форма.

На върха на вала се поставя отлята плоча върху гърлото, в която е направен кръгъл отвор. След това на това място люкът ще бъде монтиран. Външната част на мината е покрита с изолационен състав и напълнена с почва, която преди това е била избрана от ямата.

Строителните работи с инсталирането на кладенеца изискват много повече време, усилия и пари, отколкото при вкарване на водопровода през кеса. Достигането до подземната част на главния канал е много по-трудно.

Метални тръби и връзки към тях

Що се отнася до това как да се сблъскате с метална водопроводна тръба, седалищната яка с бормашина идва за спасяването на работника. Има няколко структурни варианта на този елемент. Преди да го инсталирате на тръбата, трябва да извършите оголване на избраната зона от корозионни повреди и различни замърсители. В допълнение към стандартния полукръг, който е наличен във всяко от иглите, в горната част на конструкцията има възвратна клапа. Тя има дупка, през която да се тренира. Предлага се и подходящо свредло. Поставянето на двете части на конструкцията върху тръбата се извършва чрез закрепване с обикновени болтове.

Най-силният контакт между скобата и тръбопровода се осигурява чрез вкарване на уплътняващи гумени ленти. След като фиксирате скобата, можете да започнете да пробивате дупката и да я затваряте със специален винт като щепсел. След това скобата остава на място и се използва като спирателни клапани. Има скоби, в които първоначално е завинтен вентилът. Сондата се отстранява от отвора и вентилът е затворен.

Възможно е да се монтира специална машина върху метална скоба, събрана от следните елементи:

 • дръжка на храповия механизъм;
 • заключващ болт;
 • вал с бормашина;
 • промивен вентил.

Всеки елемент е представен в метална кутия, свързана към устройството чрез гумени уплътнения. Ръководната втулка в конструкцията позволява правилно пробиване.

Работа с чугунени тръбопроводи

Чугунната тръба под налягане може да бъде пробита с помощта на специални скоби с биметални коронки.

Важно е да знаете следните характеристики на този процес:

 • чугунът е изключително крехък материал, който изисква грижа от работника;
 • преди да пробиете тръбата, е необходимо да я изчистите от антикорозионното покритие;
 • Неприемливо е прегряване на короната върху ярема;
 • оборудването трябва да работи при ниски скорости.

След като приключи разкомплектоването, е необходимо да се монтира сгъваем тип седло вместо вратовръзката. Това място трябва да бъде запечатано с гумени тампони. Самата тръба се пробива с карбидна корона, без която е лесно да се направи, без да се заменя по време на процедурата.

Последователността е следната:

 1. Тръбата се изкопава и се почиства на правилното място.
 2. Горният слой горещо желязо се нарязва с мелница.
 3. Монтирана сгъваема седалка. Запечатването на връзката между фитингите и скобата се извършва с гумено уплътнение.
 4. След това спирателният клапан е прикрепен към фланцовото огъване, необходимо за вмъкване на короната.
 5. Тръбата се пробива с постоянно охлаждане на мястото за рязане.
 6. Коронката се отстранява и водата се блокира от клапан.

Не трябва да забравяме за спазването на постоянния наклон на вградената тръба по посока на къщата. Това е стойност от 2 градуса.

Пластмасовите тръби и техните елементи се свързват

Много е важно да се каже за това как правилно да се сблъскате с пластмасова водопроводна тръба. Възможно е да работите с такъв тръбопровод без намаляване на налягането, ако използвате електрическа заварена седалка. Тази скоба е изработена от топлоустойчива пластмаса и е оборудвана със специална нагревателна серпентина и сонда. По този начин се постига оптимална температура, необходима за работа с полимери. Става дума за тръбопроводи, чието налягане не надвишава 15,7 атмосфери. Скобата, използвана за якост и други характеристики, не е в много отношения по-лоша от самите полимерни тръби. Продуктът е устойчив на корозия, а експлоатационният му живот може да достигне до 50 години.

 1. Тръбата се почиства.
 2. Скобата е закрепена с болтове. На този елемент има терминали, през които ще бъде свързана машината за заваряване.
 3. Заваръчната машина загрява спиралата, с която ще се заварява изходът.

Често използвана скоба, която първоначално е била вградена в мелницата и спирателния вентил. Задачата е да свържете съединителя към тръбопровода, след което след охлаждане пробийте дупка, като го затворите с изключващ клапан.

От гореизложеното можем да направим няколко извода. Заварете тръбата към стоманеното водоснабдяване само професионално. Сестрата може да бъде монтирана върху чугун или полимерни продукти със собствена ръка, но само с пълното оттичане на водата в системата. Когато работите под натиск, трябва да вземете под внимание всички правила и препоръки, дадени в тази статия. Най-добре е да възложите на специалист някой от начините, за да елиминирате възможните рискове.

Как да се сринем във водопровода без заваряване

Искате ли да вкарате тръба във водопроводната мрежа на града? Не е нужно да блокирате водата, но трябва да получите разрешение от водача.

Работата се извършва без използване на заваряване. Но това не е изключено, като друг начин да се вратовръзка.

В точката на свързване към магистралата е необходимо да се изгради монтажен кладенец. Ако ви е дадено разрешение без устройството му, тогава трябва да направите вратовръзка в най-близкия добре работещ кладенец. Преди това трябва да подготвите изкоп и тръба за полагане на водоснабдяване на къщата.

Устройство за свързване

Как да се сринем във водопровода без заваряване? За това е яката на седлото или седлото. Такова съединение може да издържа на налягания до 16 атм.

Какво е седлото

Скобата за вкарване във водоснабдяването под налягане прилича на съединител, състоящ се от две половини, единият от които има дюза или фланец за вкарване.

Уплътнението на връзката се дължи на уплътнението. Тя може да бъде направена под формата на пръстен, граничещ с дюбел. Такъв продукт обикновено се произвежда за пластмасова тръба.

Вторият тип уплътнение е уплътнителен слой, покриващ цялата вътрешна повърхност на игото за захващане във водоснабдяването. Този модел е предназначен за метални, чугунени и азбесто-циментови тръби, но се среща и в пластмасови конструкции (как да направите водопровод от полипропилен със собствените си ръце). Използваният материал е етиленпропиленов каучук.

Представени са и универсални седла, чиято основа се състои от метална лента, наподобяваща скоба за затягане на автомобила.

Цената на седлови скоби от 70 рубли.

Схема за стягане на седалката за водоснабдяване.

Има продукти с допълнителни елементи, които улесняват включването в съществуващата водоснабдителна система:

 • с вграден нож и страничен кран на спирателния вентил;
 • с запечатана крайна тръба.

За пластмаса също има клеми с нагревателна серпентина. Те се продават на цена от 1 хил. Рубли и изискват машина за заваряване за работа, която е още по-скъпа: от 70 хил. Рубли. Съединението е направено чрез електродифузионно заваряване.

Има седла, направени под формата на съединители от три части, за захващане във водоснабдяването с голям диаметър.

Поставка за седла

Половинките се затягат заедно с два, четири или шест болта, свързани с гайки. Завъртането се прави равномерно, без изкривявания.

Вижте също: Как да свържете съдомиялна машина с водопровод и канализация

Избраната част от тръбопровода е изчистена от мръсотия, за да се осигури здраво прилягане на уплътнението. Ръце се отстранява на желязна тръба (която тръби да изберете за водопровод в апартамента). След това седлото за закрепване във водоснабдителната система закрепва.

Понякога болтовете от комплекта могат да бъдат с такава дължина, че е трудно да се монтират двете половини на скобата. Това се проверява преди вкарването и, ако е необходимо, по-дълги болтове се закупуват в магазина. По-добре е да ги купите в двойка с ядки, защото външните стандарти може да не съвпадат с нашите размери. Това се случва с турските стоки.

Ако има някакви съмнения относно затягането на скобата или като турско уплътнение, се използва уплътняваща паста, която се нанася в тънък слой върху пломбата.

Схемата за закрепване на скобата за седалка към водопровода.

Процес на вмъкване

В зависимост от възможността за създаване на седло и допълнителни елементи, може да има различни начини за вмъкване.

Опростен метод

Как да попаднете в пластмасова тръба? Ще бъде описана технология, която се използва както за пластмасови, така и за метални или други тръбопроводни материали. Тя може да използва всеки собственик на частна къща. Това не изисква закупуване на скъпи продукти.

На фиксиращата тръба е прикрепен сферичен спирателен вентил, през който се вкарва свредло, фиксирано в свредла. Кранът трябва да е отворен. В противен случай той е изправен пред щети.

В тръбата е направена дупка. Предварителното на мястото на сондажното производство се коригира.

Те работят внимателно, когато влагате тръбата за вода в чугунена тръба. Тя е крехка. Затова го пробийте при ниски скорости, без да натискате силно сондажа.

За да се предпазите от натиска на водата, използвайте затворена пластмасова бутилка с корк, при която свредлото се завинтва.

Работата се прави заедно. Един асистент струва близо до електрически контакт. Когато водата се втурне, тя изключва захранващия щепсел от сондата. В този момент сондата издърпва пробивната машина от седлото и затваря крана.

Схемата за седална скоба за рязане на водопровода под налягане.

След това направете монтаж на водопроводната мрежа за дома (автономна водоснабдителна система на частна къща). Той може да се прикрепи с кран по различни начини.

Основни методи на свързване:

 1. Резба.
 2. Използване на фитинги за сгъстяване.
 3. Лепила.
 4. С помощта на запояване.

Вижте също: Какво представлява отоплителният кабел за водопроводни инсталации?

Това зависи от материала на тръбата.

Използването на вграден режещ и предпазен клапан

За поставяне в водопроводната мрежа под налягане се продават седалки, в дюзата на които има вграден нож с шестоъгълен жлеб до ключ. За да завъртите резачката, в двата жлеба се вкарва дюза, която е закрепена към копчето или пробиване.

В края на дюзата се прави уплътнително устройство, през което се пуска дюзата.

Номерът е, че тръбата е затворена с пружинен клапан. Но е необходимо да се натисне върху него с дюза, докато се отваря, давайки преминаване към ножа.

В допълнение, около обиколката на тръбата е разположен гумен пръстен, покриващ дюзата. Често този дизайн се използва при вкарване на водопровода в полиетиленова тръба.

Когато сондата свърши (ще настъпи леко разместване на водата от дюзата), режещият инструмент се усуква да докосне клапана. Нагоре е поставен стълб. Тя е по-анти-вандална от уплътняването.

От страната на тръбата има кран с изключващ сферичен кран. Достъп до водата след отвиване на ножа. Но тя трябва да бъде затворена и отворена само след инсталирането на вътрешния тръбопровод.

Още начини

Водоканалните служители използват масивно уплътнително устройство за рязане в метална тръба без заваряване. Изглежда под формата на тръба с уплътнения, които се вписват в гнездото на седлото.

На яката или на тръбата на главната линия, монтажната точка е монтирана и устройството е привлечено към нея с три до четири дълги болта.

Този дизайн е напълно запечатан и не позволява капка вода. Ето защо има манометър. Когато отворът е направен, той ще покаже натиск върху инструмента.

Можете също да се свържете към стоманен тръбопровод чрез заваряване на тръба към него. След това седлото не се изисква. Но тук е важно да вкарате тръбата в тръбата, в зависимост от диаметъра. Този метод е логичен за използване с голямо напречно сечение на главния тръбопровод за водоснабдяване.

След заваряването, по-нататъшното сглобяване се извършва подобно на описаните по-горе методи. Основните стъпки са инсталирането на сферичен клапан на дюзата, пробиване на дупка, свързване на водопроводни инсталации. В този случай трябва да помислите за възможността за защита на електрическия инструмент от струя вода.

Може да се интересувате от информацията, представена в следните статии:

Видео за вмъкване във вода под налягане.

Направи си сам - направи си сам водопровод

Собствениците в изграждането на отделна къща, къща или селска къща, предвиждат възможността за изграждане на жилищна сграда с водоснабдяване. Най-доброто решение е да се свържете към съществуващите и разположени до водата за битови нужди.

Обикновено тръбопроводът е разположен по централните улици, а за подслушване се нуждаете от подходящо разрешение от военната служба и изпълнението на технически документи, тъй като неупълномощеното свързване води до санкции. Но ако по-рано е бил инсталиран клапан, който е неуспешен и трябва да бъде сменен, или имате разрешение и можете да се разбиете сам, то с известни познания и наличието на инструмент можете да свържете водопроводна система със собствените си ръце.

Начини за поставяне в основната тръба

Централният водопровод е използван с помощта на стоманени или чугунени тръби, най-вече с диаметър 50 мм и малко повече, а в някои тръбопроводи диаметърът достига 500 мм, но това е рядко. Днес много организации правят нови водни системи или заменят стари чугунени и метални тръби със съвременни пластмасови колеги.

За да водите вода в жилищна зона със собствените си ръце, първо трябва да разберете кои комуникации са наблизо, за да не ги безпокоите. Само след това изкопайте дупка в местоположението на магистралата с минимална ширина 1х1 метра и дълбочина до 1,2 метра. След откриването на водната тръба можете да изкопаете изкопа до точката на влизане в къщата с дълбочина повече от 1 метър, като се съсредоточите върху линията на замръзване на земния слой във вашия район. Веднага след като изкоп е готов, е необходимо да се пристъпи към подготовка на вратовръзка.

Можете да се счупите в багажника:

 • С помощта на дренажна клипс.
 • Чрез заваряване на тръбата с завършената резба от едната страна.

Вложката може да бъде направена нагоре или настрани, под 45 или 90 градуса, в зависимост от дълбочината на положената водопроводна мрежа.

Начинът за вмъкване с помощта на скобата със собствените си ръце

Скобата се използва, ако линията е под налягане или е направена от чугунени и пластмасови тръби, които изключват използването на газови или електрически заварки.

Вложката в чугунната тръба на водопроводната мрежа се прави внимателно, тъй като еластичността на този материал е ниска и може да се разруши от прекомерна сила. За пробиване на отвори в чугунната тръба под налягане е желателно да се пробие с наточване. За да предотвратите навлизането на вода в електрическата бормашина или друг режещ инструмент, докато сваляте сондата от отвора, е необходимо предварително да направите защитен щит от гума или дебел картон и да го закрепите между патронника и тялото.

 • Точката на свързване е защитена от изолация (ако има такава) и от ръжда.
 • На тръбата инсталирате фактура, сгъваема скоба, простираща гуменото уплътнение вътре, което ще осигури запечатването на съединението.
 • Клапанът се завинтва в изхода на фланеца, през който се вкарва режещият инструмент.
 • Чугунната тръба се пробива с бормашина, ако тръбата е под налягане, след отстраняването на инструмента вентилът незабавно се изключва.

Малко по-лесно е да се нарязва на водопроводната мрежа, която е под налягане, и е направена от пластмасови тръби с скоба, а не от чугунена тръба, тъй като е лесно да се пробие. Принципът за правене на собствените ви ръце не се различава много от вратовръзката на чугунната тръба. Единствената разлика е способността да се използва конвенционална конична бормашина или коронна машина и да се направи дупка с ръчна бормашина или въртящ се чук, тъй като дупката се прави много бързо. Препоръчва се също да се монтира сгъваема яка, която се поставя върху входната точка на централната водопроводна система и се заварява от двете страни. Такава връзка ще осигури тежестта на дизайна.

 • Сгъваемата скоба е монтирана и фиксирана.
 • Вентилът се завинтва и се отваря за по-нататъшен достъп от режещия инструмент.
 • Дупката се пробива с бормашина с по-малък размер от диаметъра на горната тръбна дюза.
 • Затваря клапана след разрушаване на отвора.

Методът на вкарване чрез заваряване

Чрез метода на заваряване е възможно да се направи входна връзка във водоснабдяването както с блокирана вода във водоснабдителната система, така и със съществуващото налягане, ако по някаква причина е невъзможно да се изключи.

 • Вътрешната част предпазва от ръжда с шкурка и обезмасляване.
 • Заварете резбованата тръба към основното водоснабдяване.
 • Проверете за изтичане, размазване на повърхността на шева с креда, и от вътрешната страна с керосин.
 • Вие вятър кран, желателно е сферичен.
 • Пробийте сондаж или електрод, изгорете отвор през крана в централното водоснабдяване.
 • Затворете кранчето.

Пластмасови тръби за разпределение на вода

Независимо кой метод сте свързали с централната водоснабдителна система, следващата стъпка ще бъде поставянето на тръби в окоп, поливане на къщата и свързване към кухненската мивка, пералня, баня и тоалетна. По-рано, окабеляването се извършва с метални тръби, а сега, за да ги замени, производителите предлагат широка гама от пластмасови тръби за окабеляване и канализация. Тези работи могат да се извършват с затворен кран, което прави свързването на точки много по-лесно.

Първо, кранът се изключва и водата се източва от системата. В необходимата точка парче тръба се нарязва на размера на чайника. Пластмасовата тръба от двете страни на местата за монтаж на тръбата се обработва с уплътнители, здраво прилепване и навити капачки. Монтажът може да се извърши с помощта на клещи за скоби. След това кранчето се завинтва в чашата, с което се блокира нова водопроводна мрежа. Можете да отворите главния клапан и да използвате предварително свързаната с него вода, както и да извършите инсталацията в нова точка на свързване.

В заключение, може да се обобщи, че не е трудно да се направи тръбна вложка, изключение е методът на заваряване, но е лесно да се намери специалист за този вид работа, а останалата част е на разположение със собствените ти ръце, което значително ще спести пари.