Отводняване на къщи

Водоснабдяване на жилищна сграда е отвеждане на битови отпадъчни води от жилищни и нежилищни помещения на жилищна сграда или жилищна сграда, както и от помещенията, които са част от общата собственост на жилищна сграда, чрез централизирани канализационни мрежи и вътрешни инженерни системи.

Отношенията в областта на обезвреждането на водите се регулират от Федералния закон от 7 декември 2011 г. N 416-ФЗ "За водоснабдяване и канализация". Изхвърлянето на отпадъчни води във водни басейни се регулира от законодателството в областта на водите.

Общи правила за осъществяване на обезвреждането на отпадъчни води са установени в член 7 от глава 3 от Федералния закон от 7 декември 2011 г. N 416-ФЗ и предоставянето на комунални услуги за обезвреждане на вода в многофамилни и частни жилищни сгради се извършва в съответствие с Правилата за предоставяне на комунални услуги на собствениците и ползвателите на помещения в многофамилни къщи жилищни сгради, одобрени с Указ на правителството на Руската федерация от 6 май 2011 г. N 354 (наричани по-долу "Правилата").

Условията за предоставяне на комунални услуги за обезвреждане на вода на собствениците и ползвателите на помещения в жилищна сграда се определят в зависимост от избрания метод за управление на жилищна сграда.

Очакваният обем на общинския ресурс за обезвреждане на водата за периода на сетълмента се определя въз основа на общото потребление на студена и топла вода.

Изискванията за качеството на обществените услуги за обезвреждане на вода са определени в Приложение 1 към Правилника:

 • Непрекъснат денонощен дренаж през цялата година
  • Допустимата продължителност на прекъсванията при предоставянето на комунални услуги и допустимите отклонения в качеството на комуналните услуги:

  Свързани новини

  В Русия бяха одобрени Правилата за предоставяне на финансова помощ от Фонда за подпомагане на реформата на жилищното настаняване и комуналните услуги към субектите на Руската федерация за модернизация на комуналните инфраструктурни системи. Съответният указ бе публикуван на уеб сайта на руското правителство.

  Периодът от 1 юни 2013 г. до 30 юни 2016 г.

  На 31 юли 2017 г. Арбитражният съд на Московския окръг прие Резолюция за резултатите от разглеждането на касационната жалба срещу решението на АС на Московския регион от 12.12.2016 г. по дело № А41-18008 / 16, както и Резолюция 10 от ААС от 17 април 2017 г. № 10АП-805/2017 № A41-18008 / 16, който разглежда въпроса за процедурата за определяне на разходите за компонент на топлинната енергия, използвана за отопление на студена вода, за да се предоставят комунални услуги за топла вода (WAN) при изчисляване на изпълнителите на комунални услуги с ресурсни организации.

  Последни федерални новини за жилища и комунални услуги

  Алтернатива на тарифите за полезност за индексиране на две фази през 2019 г. е да се намалят тарифите или да се превърнат в задължителни инвестиции, каза пред репортери Игор Артемеев, ръководител на Федералната служба за защита на конкуренцията.

  Изчисляване на отпадъчни води в жилищна сграда

  Всеки месец гражданите на страната, които живеят в удобна къща, получават сметки за предоставяне на комунални услуги. Сред другите услуги, предоставени в сметките, има обезвреждане на водата. Какво е обезвреждането на водата в комуналните сметки и как да се изчисли? Текущите закони го приравняват на други услуги: водоснабдяване, газоснабдяване, електроснабдяване и топлоснабдяване. Водоснабдяването и водоснабдяването са две различни понятия, които се отнасят до различни видове комунални услуги.

  Ще бъде по-ясно, ако разгледаме това с конкретни примери. Студената вода, преди да влезе в апартамента, преминава през етапите на почистване и дезинфекция. Топлата вода допълнително се нагрява до желаната температура от охлаждащата течност. Каква е честотата на изхвърляне на вода и как да се изчисли? И изхвърлянето на вода включва отстраняването на мръсна вода (от всякаква температура) от апартамента. Тази услуга включва процеса на първично пречистване на използваната вода и нейната посока към канализацията.

  Всички граждани, които живеят в града, са длъжни да заплатят за осигуряването на тази обществена услуга: собственици на апартаменти и индивидуални къщи. Изчисляването на таксите за услугата може да се извърши независимо, за да се проверят начисленията в разписката.

  Плащане за предоставяне на комунални услуги

  Услугите на жилищните и комуналните услуги включват тези, с помощта на които са създадени условия, които са достатъчни, за да разпознаят жизненото пространство като подходящо за живеене. Законите, които са в сила в нашата страна, задължават жителите да плащат за комунални услуги (включително ремонт и поддръжка на къщи и апартаменти) своевременно и с известна ставка. Изчисляването на таксата за услугата ще бъде разгледано по-долу.

  Какви услуги се считат за комунални услуги? Следните видове услуги за населението попадат в тази категория:

  1. Студено водоснабдяване. Осигуряване на наличност в къщи по всяко време на деня във водата на водата с добро качество. Обемът на доставките трябва да гарантира, че цялото население се нуждае от чиста студена вода.
  2. Топла вода. В хола винаги трябва да има гореща вода в необходимото количество. Доставките й не бива да се прекъсват. Качеството на водата и нейната температура трябва да отговарят на изискванията.
  3. Газоснабдяване. Гарантиране на наличието на газ в жилищни помещения по всяко време на деня, което не бива да се прекъсва. Захранването може да се извърши чрез тръбопровод и под формата на втечнен газ в бутилки. Помощните програми трябва да ги променят във времето.
  4. Топлоснабдяване. Осигуряване на апартаменти и къщи през студения сезон с централно отопление. Топлината трябва да бъде в батериите през целия отоплителен сезон без прекъсвания и закъснения. Доставката трябва да бъде такава, че в жилищното пространство да се създава и поддържа подходящата температура.
  5. Отпадни води. Тази услуга се осигурява с помощта на специални съоръжения, които извършват процеса на преместване на замърсени канали от жилищни помещения до канализацията.
  6. Електроснабдяване. Осигуряване на жителите на електроенергия в сумите, регулирани от закона. Населението не трябва да е недостигът му.
  7. Основен ремонт на обща собственост в жилищна сграда. Тази услуга (или по-скоро плащането за нея) е въведена през лятото на 2015 г. Плащания от собствениците отиват в общия фонд, капиталови ремонти ще бъдат извършени ремонт на многоетажна сграда.

  Плащането на комунални услуги трябва да се извършва на базата на следните показатели: площта на жилищните помещения, броя на регистрираните (или постоянно пребиваващи) граждани, както и индикаторите на измервателните уреди. Някои категории граждани са предоставили обезщетения и обезщетения. Повече информация за ползите можете да намерите на официалните уебсайтове на общините.

  Процесът на дренаж в къщата

  Повече от половината от гражданите на Русия имат представа за тази услуга е много условно. Те вярват, че това е само водният поток през тръбите на системата. Това обаче е само малка част от дейностите, които трябва да бъдат извършени в рамките на тази услуга. Замърсената вода трябва да се подава, да се изхвърля, да се почиства. Провеждайте редовни проверки на системата във и извън къщата. Процесът може да бъде разделен на следните стъпки:

  1. Отводняване на използваната вода при различни температури.
  2. Преместете го в специалните съоръжения на системата за почистване.
  3. Дейности по почистване.
  4. Изхвърлете в съответствие с действащите разпоредби.
  5. Осигурете отстраняване на валежите.

  Регулаторна рамка

  През 2011 г. влезе в сила Законът за водоснабдяване и канализация, който регламентира всички въпроси, свързани с тези услуги. Той съдържа елементи, свързани с доставката на топла и студена вода в жилищни помещения, както и качествените му характеристики. До този момент правните въпроси в тази сфера са обхванати от различни закони, някои от които все още са валидни днес.

  Бившите закони и наредби бяха приети на различни нива: от федерално до местно. Приетият закон беше изменен през целия период на неговото функциониране. Една от промените се отнася до контрола на качеството на доставяната вода, който всички доставчици на тази услуга са задължени да извършват. Проверете качествените характеристики и безопасността. Показва се и честотата на инспекция на системата.

  Разходи за обслужване

  Изчисляването на таксите за обезвреждане на водата в сградата и други услуги са описани в отделен закон. Основата за изчисленията е показанията на общите измервателни уреди за жилищни и жилищни сгради. През 2015 г. всички жилищни помещения трябва да бъдат оборудвани с индивидуални измервателни уреди. В къща, собственост на общината, трябва да бъдат монтирани за тяхна сметка.

  Изчисляването на обема може да се извърши чрез сумиране на броячите на броячите на студена и топла вода. Полученият резултат се умножава по текущата тарифа, която се регулира от администрацията на местно ниво. Високостоящите обитатели са длъжни да платят за услугата в съответствие с общия метър, а не с физическото лице.

  Едно просто изчисление на изхвърлянето на вода в къщата показва неговата стойност. При липса на общ измервателен уред заплащането на услугата по Наказателния кодекс ще се извършва въз основа на стандартите за потребление на вода.

  Какво е обезвреждането на водата при получаването на жилищни и комунални услуги

  Когато плащате за услуги за снабдяване с студена вода, мнозина вероятно се чудеха какви отпадъчни води има в бележника за жилища и комунални услуги. Каква е тази услуга, как се изчислява неговият обем и най-важното - въз основа на това, което потребителите са длъжни да платят за нея.

  Определяне на понятия

  Без да се впускаме в правните актове, нека да разгледаме, на базата на кои закони, обществени услуги се предоставят на гражданите на Руската федерация и какво означава "обезвреждане на отпадъчни води".

  Според Указ на правителството на Руската федерация № 354 от 06.06.2011 г. доставката на топла и студена вода, както и изхвърлянето на отпадъчни води са комунални услуги, които се предоставят от изпълнителите на потребителите.

  В този случай изпълнителите са предприятия за комунални услуги и частни предприятия, а потребителите са собственици на частни къщи, наематели в жилищни сгради, бюджетни организации, предприятия и др.

  Предоставените услуги включват:

  1. Подготовка и доставка на студена вода. Тази услуга включва подготовка на питейна вода и нейното транспортиране до потребителите. Първият етап е пречистването на водата, включително филтриране, пречистване и лабораторни изследвания. Втората е обслужването на помпени станции, ремонт на централни водоснабдителни мрежи, провеждане на комплекси от работи по водоснабдяване чрез водопроводни тръбопроводи към вътрешните мрежи на потребителите.
  2. Готвене и захранване с топла вода. Ако става въпрос за централизирано захранване с топла вода, това включва обслужване на котелни помещения, където се отоплява водата, поддръжка на маршрутите, по които се доставят на потребителите - апартаменти, болници, училища и др. При индивидуално подаване на топла вода, т.е. в присъствието на автономни котелни или газови нагреватели в апартаментите, тази услуга не е налице.
  3. Отпадни води. Това е изтеглянето на отпадъчни води от помещенията на потребителите в централизираните технически мрежи (канализацията), транспортирането им за третиране, обезвреждането на отпадъците и изхвърлянето на отпадъчни води.

  Както можете да видите, доставката на вода (топла или студена) и нейното изхвърляне са напълно различни процеси, извършвани от различни предприятия по отделни договори.

  Как се взема предвид обезвреждането на водата

  Отводняването е извеждането на отпадъчни води от помещенията. Теоретично би било възможно да се изчисли чрез инсталирането на измервателен уред, но поради очевидни причини не са предвидени мерителни станции за канализационни мрежи в апартаменти.

  Следователно, обезвреждането на водата се разглежда съгласно следната формула:

  • Vst.v. - обем на отпадъчните води (изхвърляне на вода);
  • QHW - консумация на студена вода;
  • QGV - консумация на топла вода.

  Ако в апартамента има измервателни уреди за топла и студена вода, необходимо е да се впише сумата от разходите съответно на студена и топла вода за периода на фактуриране в колоната "обезвреждане на водата".

  Това е обобщена цифра. Не се взема предвид количеството вода за напояване на стайни растения или други разходи, които не се отвеждат в канализационната система. Какво означава това за средния потребител? Например, ако сте консумирали 12 m 3 студена вода на месец и 5 m 3 топла вода, той би трябвало да плати за изхвърлянето на 17 m 3 отпадъчни води.

  Разходи за обслужване

  Съгласно Указ на правителството на Руската федерация № 392 от 30 юли 2004 г. размерът на заплащането на предоставените комунални услуги следва да се определи чрез умножаване на обема на консумираните комунални услуги - в случая отпадъчните води - по размера на одобрената тарифа.

  При липса на измервателни станции консумацията на консумирана студена и топла вода и съответно количеството на отпадъчните води се определя съгласно стандартите, одобрени от местните власти във всеки регион на Руската федерация и в градове с федерално значение - Москва и Санкт Петербург.

  Тарифите за доставка на вода (топла и студена) и изпълнението на обезвреждането на вода също се различават в различните региони на Руската федерация. Можете да ги намерите на официалните уебсайтове на местните власти или на страниците на предприятията, предоставящи тези услуги.

  Във видеото за таксата за комунални услуги

  Повече за отпадъчните води

  Тази услуга включва не само изхвърлянето на отпадъчни води от жилищни и нежилищни помещения в централизирана мрежа и поддръжка на помпени станции за отпадни води.

  Съгласно Федералния закон № 416-ФЗ от 7 декември 2011 г. "За водоснабдяване и отпадни води" комплексът от работи по обезвреждане на отпадъчни води включва обработка на отпадъчни води и опазване на околната среда от замърсяване при неговото изпълнение.

  Изпълнението на мерките за пречистване на отпадни води, изпускани от потребителите на жилищния сектор и обществените сгради, поддържа нивото на замърсяване на подземните води на приемливо ниво. И това се отразява на качеството на питейната вода и техническата вода, които напояват полетата и градините.

  Ето защо, като плащат за услугите за отпадъчни води, потребителите допринасят за подобряване на състоянието на околната среда, в която живеят, а не само за увеличаване на доходите на жилищата и комуналните услуги.

  Какво е обезвреждането на вода при получаване на комунални услуги комунални сметки

  Всички жители на страната всеки месец получават разписки за плащане на жилищни и комунални услуги на жилищни и комунални услуги. Постъпленията съдържат информация за това колко и за каква услуга се плаща таксата, включително и обезвреждането на отпадъчните води. Тази статия е посветена на тази конкретна услуга.

  Какво е изхвърлянето на вода и водоснабдяването в комуналните услуги

  Сега има малко потребители на комунални услуги, които не разбират таблиците и цифрите, посочени в разписката.

  Но в този документ има два на пръв поглед подобни елементи, свързани с думата "вода":

  • Водоснабдяване. Различно - захранване с топла вода (топла вода) и захранване с хладилна вода (захранване със студена вода). Доставчикът на комунални услуги осигурява непрекъсната денонощна доставка на топла и студена вода до жилищните помещения на гражданите. Пречистената вода се доставя съгласно правилника. Топлата вода се загрява до желаната температура;
  • Отпадни води. Жилищните и комуналните услуги осигуряват непрекъснато непрекъснато изтегляне на използваните битови водни потоци през мрежа от канализационни тръби с последващо изхвърляне и почистване.

  В резултат на това обезвреждането на водата е не по-малко важен момент в получаването на плащане от топла и студена вода. В крайна сметка огромна маса замърсена консумирана вода трябва да бъде транспортирана, прекарана през пречиствателни станции за отпадъчни води и обеззаразена, преди да бъде заустена в естествени водни тела или отново използвана за технически нужди.

  Закона за отпадни води

  През 2011 г. в Русия бе приет закон за регулиране на дейността на ютилити компании по отношение на снабдяването на гражданите с топла и студена вода, както и за обезвреждането на водата.

  Законът за отпадни води и водоснабдяване (федерален закон № 416) урежда следните правни отношения в областта на водоснабдяването и обезвреждането:

  • Стандарти за изпълнение на услугите, предоставяни в тази област (Глава 3);
  • Кодекс за поведение за опазване на околната среда в областта на отпадъчните води (глава 5);
  • Общата система, методи и методи за изчисляване на тарифите за плащане за услуги в зависимост от параметрите на организациите, извършващи тази дейност (Глава 6).

  Плащане за водоснабдяване и отводняване, стандарти за потребление, тарифи и изчисления

  В повечето случаи управляващото дружество получава плащания за услуги по водоснабдяване и отпадни води. Понякога това се случва, когато хората у дома се съгласяват да плащат за тези услуги директно на доставчиците.

  Плащането за вода се извършва на месечна база в зависимост от обема на потреблението. Приема се, че количеството използвана топла и студена вода е равно на количеството вода, изхвърляна в канализационната система.

  Тарифите за водоснабдяване и канализация установяват във всеки регион на Руската федерация своите местни правителства. Стойността на тарифите зависи пряко от степента на влошаване на канализационната система, състоянието на пречиствателните станции за отпадъчни води и различните технически съоръжения за оползотворяване, както и от наличието и размера на аварийните екипажи и други присъстващи в дадено населено място.

  Как да изчислите дали няма брояч

  Определянето на точното количество консумирана топла и студена вода, когато отделно измерващо устройство не струва отделно измервателно устройство в апартамент или частна къща, не е толкова лесно, колкото броенето на обезвреждането на вода от броячите. В такива случаи наемателите плащат всички разходи въз основа на стандартите за средно потребление.

  Средният процент на потребление на вода винаги е много по-голям от действителния размер на използвания ресурс. Тези стандарти се установяват и от местните власти.

  Изчислява се въз основа на параметрите на жилището (наличие на вана, душ и др.). След това стандартът в кубични метри се умножава по броя на хората, живеещи в къща или апартамент, и по съответната тарифа. След това местният център за изчисляване на комунални плащания проверява и депозира получените суми в разписката за плащане.

  Можете да намерите стандарти за охлаждане и горещо водоснабдяване, както и за отводняване на определено място, в управляващото дружество или на уеб сайта на местните власти. За да не се плащат достатъчно големи суми за вода и канализация в сметките за комунални услуги, препоръчваме да инсталирате уреди за измерване на топла и студена вода във вашия дом.

  Как да изчислявате с брояч

  Ако в апартамент или частна къща е инсталиран индивидуален измервателен уред за захранване с топла и студена вода, тогава е много лесно да се изчисли колко вода дренажът струва.

  Индикаторът ще покаже колко кубически метра вода за топла и студена вода е била използвана за даден месец. Точните кубични метри трябва да бъдат посочени в разписката за обезвреждане на водата. Тоест сумата от обема на студената вода и горещата вода на брояча трябва да съответства на обема на оттичането на водата.

  Изчисляване на отпадъчни води в жилищна сграда

  Всеки гражданин на Руската федерация, живеещ в жилищен блок, плаща за погребване на собствения си апартамент, както и за обезвреждане на вода за общи нужди (ARF). В някои жилищни сгради са монтирани броячи за дренаж - CPU (колективни измервателни уреди), които показват общия обем на оттичането на къщата.

  Ако този обем е повече от сумата от размера на индивидуалното потребление за всеки апартамент, то остатъкът се разпределя между наемателите пропорционално на площта на апартамента. В същите жилищни сгради, където липсват измервателни уреди за ODN (и повечето от тях), наемателите не са задължени да плащат за отводняване в ODN, тъй като според Указ за радиочестотна идентификация от 16 април 2013 г. номер 334 няма стандарти за водоснабдяване за общи домакински нужди.

  От 1 януари 2017 г. влезе в сила Постановлението на правителството на Руската федерация от 26 декември 2016 г. № 1498 "За предоставяне на комунални услуги и поддръжка на общата собственост в жилищна сграда".

  Този указ установява, че преди 1 юни 2017 г. регионалните власти трябва да определят и одобрят нормите за общи потребности в жилищни сгради, така че през 2018 г. те да се определят навсякъде.

  Примерни изчисления

  За да разберете как да изчислите плащането за дренаж, можете да видите пример:

  • Консумация на студена вода според брояча за студена вода - 8 м 3;
  • Консумация на топла вода на метър от топла вода - 12 м 3;
  • Тарифата за обезвреждане на водата е 25 рубли.

  След това обемът на използваната вода е равен на: 8 m 3 + 12 m 3 = 20 m 3. И таксата за отводняване ще бъде: 20 м 3 * 25 рубли. = 500 тр.

  В никакъв случай обемът на използваната вода не може да надвишава сумата от БГВ и студена вода. Ако това се случи, трябва да се свържете с управляващото дружество за преизчисляване!

  Всяка година нараства размерът на постъпленията от плащания на жилищни и комунални услуги. Ако организацията на правните отношения с управляващите дружества ще следва същата тенденция, подобряването на условията за потребителите е малко вероятно да се случи. Можем само да се надяваме, че руското правителство някой ден ще приеме такива постановления и закони, които ще позволят намаляване на сметките за комунални услуги.

  Отводняване в жилищна сграда


  GOST R 56534-2015

  Жилищни и комунални услуги и управление на жилищни сгради

  УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ

  Услуги на жилища, комунални услуги и администриране на жилищни сгради. Услуги на вътрешна канализация за поддръжка на жилищни сгради. Общи изисквания

  Дата на въвеждане 2016-04-01

  1, разработена от партньорска организация за саморегулиране "Управляващи компании за жилищни и комунални услуги в района на Калининград" Стандарти за управление на недвижимите имоти "с участието на Държавната академия на Министерството на строителството на Русия

  2 ВЪВЕДЕНО от Техническия комитет по стандартизация TC 393 "Услуги в областта на жилищното строителство и комуналните услуги и управлението на жилищни сгради"

  4 ВКЛЮЧЕН ЗА ПЪРВОТО ВРЕМЕ

  въведение


  Този стандарт е част от единната структура на националните стандарти, обединени в поредицата "Жилищни и комунални услуги и управление на жилищни сгради".

  1 Обхват


  Този стандарт установява изискванията за управление и поддръжка на вътрешни канализационни системи за жилищни сгради.

  2 Нормативни референции


  Този стандарт използва нормативни позовавания на следните стандарти:

  3 Условия и определения


  В този стандарт се използват термините съгласно Федералния закон на Руската федерация от 7 декември 2011 г. N 416-FZ [1], GOST R 51929, GOST R 56192, както и следните термини със съответните определения:

  3.1 вътрешна канализация: Комплект от тръбопроводи, съоръжения, оборудване и оборудване, които са технологично взаимосвързани във външния контур на жилищната сграда, ограничени до изхвърляния в първия изглед, осигурявайки изхвърлянето на битови канализации в канализационната мрежа.

  3.2 клиент: лице, което поръчва услугите (работа) за управление, поддръжка на канализационната система.

  3.3 потребител: лице, което използва услугите на управление на жилищни сгради, поддръжка на вътрешна канализация и канализация.

  комунални отпадъчни води: изхвърляне на битови отпадъчни води от жилищни сгради (жилищни), жилищни и нежилищни помещения в жилищни сгради чрез централизирани канализационни мрежи и вътрешни инженерни системи.

  3.5 изпълнител: Лице, което предоставя услуги за управление на жилищна сграда.

  3.6 организация, която разполага с битови отпадъци: лице, с което изпълнителят има споразумение за отстраняване на битовите отпадъци.

  3.7 канализационна мрежа: канализация на градската канализация, осигуряваща приемане и изнасяне на битови отпадъчни води от жилищната сграда.

  3.8 свързване към канализационната мрежа: Връзката при първото гледане (канализацията) освобождава вътрешната канализационна система с канализационна мрежа.

  3.9 точка на приемане и отстраняване на битовите отпадъци: Връзката на вътрешната канализационна система с канализационната мрежа, където се осигурява приемане от вътрешната канализационна мрежа на битови отпадъчни води и отвеждането им в канализационната мрежа.

  3.10 тръбопроводи за битови канализационни системи: Комбинация от отводнителни тръбопроводи и тръби, избрани по метод на изчисление и имащи връзка с процеса.

  3.11 байпасен тръбопровод: Хоризонтално свързване на тръбите от санитарните уреди към водосточната тръба и от тръбите до мястото за изхвърляне на битови отпадъчни води.

  3.12 стъпало: Вертикална връзка между тръбопроводите, която осигурява приемането и отстраняването на битови отпадъчни води от санитарните уреди до отводнителните тръбопроводи.

  3.13 Текущо поддържане на вътрешната канализационна система: комплекс от превантивни действия (работи), насочени към предотвратяване на преждевременното влошаване на канализационната система и нейните части, както и за поддържане на регулаторното или оперативно техническо състояние на такава система.

  3.14 Управление на вътрешната канализационна система: Дейности по организиране на процеси, които осигуряват функционирането на вътрешната канализационна система и предоставянето на комунални услуги на потребителите.

  3.15 ревизия (почистване): Устройство на стъпало, което осигурява достъп до вътрешността на стойката за визуална проверка и почистване на тръбопровода.

  3.16 Изпускателна тръба на отпадни води (отпадни води): Горната част на канала, която осигурява връзка с атмосферата и обмен на въздух в тръбопроводите на канализационната система.

  3.17 изпълнител: лице, което има договор с изпълнителя за извършването на определени работи, включени в услугите по поддръжката.

  4 Общи изисквания

  4.1 Съдържание на intrahouse система (гравитацията, санитарен) канализация жилищни сгради (по-нататък - канализационната система) се извършват в съответствие с този стандарт, като се вземат предвид изискванията и процедурите, посочени в IEC 56192, в съответствие с Федералния закон на 7-ми декември, 2011 N 416-FZ [1], Технически правилник за безопасността на сградите и конструкциите [3], Федерален закон от 30 март 1999 г. N 52-FZ [4], включително Гражданския кодекс на Руската федерация5, санитарни и епидемиологични изисквания, включително SanPiN 2.1.2.2645-1 0 [6], Кодекса за жилищното настаняване на Руската федерация [7], Федералния закон от 7 февруари 1992 г. N 2300-1 "За защита на правата на потребителите" [8], националните стандарти и други правни актове. Услугата трябва да осигури безопасното и ефективно функциониране на канализационната система и потреблението на висококачествени обществени канализационни услуги в съответствие с постановлението на правителството на Руската федерация от 6 май 2011 г. N 354 [2].

  4.2 Предоставяне на потребителите на обществена услуга за обезвреждане на вода в жилищна сграда се осигурява от изпълнителя в рамките на изпълнението на договора за управление на жилищна сграда в съответствие с GOST R 51617, като се вземат предвид изискванията на този стандарт.

  4.3 За да се осигури качествена обществена канализация, изпълнителят организира управлението на канализационната система.

  4.4 За поддържането на канализационната система общата собственост, принадлежаща към тази система, се прехвърля на изпълнителя съгласно акт, посочващ границите на отговорността.

  1 Формата на акта е дадена в Приложение А на ГОСТ R 56038-2014.

  2 Законът трябва да посочва техническото състояние на прехвърления имот.

  3 Границите на отговорността са дадени под формата на приложение към договора.

  4 линии на отговорност между частите на канализационната система, свързана с общата акция собственост, която е прехвърлена на изпълнител за тяхната поддръжка, както и части от канализационната система, отговорността се носи от собствениците, ако не е определено по условията на договора, тя трябва да бъде на мястото на първата връзка на щранг с тръбопровода на санитарно разряд домакински уреди, инсталирани в помещенията на собственика.

  4.5 Техническата документация или нейните части, изброени в таблица Б.1 на GOST R 56038, се прехвърлят на Изпълнителя, който трябва да включва ръководство за потребителя, съдържащо раздел за работата на канализационната система.

  1 При липса на необходимата техническа документация или части от него, а ако си състав е непълна, трябва да се предприемат стъпки за нейното възстановяване, определено изпълнител, източници на финансиране и времето на обратно проявление на процедурата, предвидена в член 12 от ГОСТ Р 56194-2014.

  2 Изпълнителят може да бъде натоварен с поддръжката и актуализирането на техническата документация.

  3 Формата на акта за предаване на техническата документация е дадена в допълнение Б към ГОСТ R 56038.

  4.6 Обхватът на работата, въз основа на който се формира списъкът на произведенията и работния план, се определя в съответствие с този стандарт, както и клауза 4.4 и раздел 15 от таблица A.1 от GOST R 56192-2014.

  4.7 Обемът и честотата на работа (по-долу - графикът) се определят в съответствие с клауза 4.5 от ГОСТ R 56192-2014.

  4.8 Освен извършването на планираната работа изпълнителят извършва допълнителна работа, включително работа за отстраняване на извънредни ситуации и грешки, установени в резултат на технически инспекции и получени заявления.

  4.9 Определянето на разходите за работа се извършва в съответствие с клауза 5.5 от GOST R 56038-2014, одобрена от собствениците в процедурата за определяне на разходите за такава работа.

  4.10 Управлението и поддръжката на канализационните системи се извършва при спазване на правилата, одобрени с Указ на правителството на Руската федерация от 29 юли 2013 г., N 644 [12], [13] и ръководството за експлоатация.

  4.11 За да се извърши работата, трябва да бъдат включени квалифицирани специалисти, чийто състав и брой са определени в съответствие с постановлението на Министерството на труда на Русия от 24 юни 1996 г. N 38 [14], [15]. При извършване на работа, която изисква допустими отклонения (разрешителни), служителите трябва да имат съответните документи. Служителите трябва да разполагат със специално облекло, лични предпазни средства, необходимо оборудване, инструменти, оборудване и материали.

  1 На служителите трябва да бъдат разработени и одобрени длъжностни характеристики, с които те трябва да бъдат запознати срещу подписването.

  2 Служителите трябва редовно да повишават квалификацията си, да получават опреснителни курсове и да притежават съответните сертификати и сертификати.

  3 При липса на специалисти или оборудване, изпълнителят може да сключи подходящ договор с специализирана организация (изпълнител).

  4.12 Материалите и оборудването, подлежащи на задължително потвърждаване на съответствието, включително хигиена или оценка на пожар, трябва да имат съответните документи. Определянето на консумативите се извършва в съответствие с орден "Госстрой" на Русия от 22 август 2000 г. N 191 [16].

  4.13 Работата трябва да се извършва своевременно в работни дни и в работно време, с изключение на аварийни ситуации и аварии, които се извършват денонощно. Работата трябва да се извършва в съответствие с този стандарт, като се отчита сезонността (за сезонна работа) и трябва да се вземат предвид правилата и изискванията за обезвреждане на вода, установени от местните власти, на чиято територия е разположена жилищна сграда.

  5 Управление на канализационната система


  Управлението на канализационната система трябва да се разглежда като единствен комплект от действия, изпълнявани от изпълнителя като част от управлението на жилищна сграда, който се предоставя в съответствие с основния национален стандарт GOST R 56038, като се вземат предвид изискванията на GOST R 51617.

  5.1 Взаимодействие с организацията, която премахва битовите отпадъчни води

  5.2 Технически проверки

  1 Препоръчва се поне веднъж на всеки пет години да се извърши визуална проверка на канализационната система (секции) с помощта на видео наблюдение (видео обхват).

  2 Проверката на здравето на канализационната система се извършва най-малко веднъж месечно.

  5.3 Поддържане на техническа документация

  1 Оборудването, устройствата, автоматизацията и т.н. трябва да имат отделни номера и имена, които трябва да се прилагат директно към съответните елементи и части от канализационната система и схеми.

  2 Схемите се правят в два екземпляра със способността да ги копират, разделени на работници и информация. Информационните схеми се поставят директно в местата, където се извършва работата, инспекциите. Работни копия се издават на специалисти (работници) за сравнение с действителното състояние и изготвяне на кратки бележки, бележки.

  3 Служителите трябва да са запознати с разположението на информационните схеми. В процеса на работа трябва да са налице схеми за пласиране.

  4 На работните диаграми са отбелязани местата на корозия, неизправности и др.

  1 Приблизителният състав на техническата документация е даден в Приложение Б GOST R 56038 и Правилата [20], [21] и др.

  2 За да се автоматизира и подобри системата за управление и прозрачността на информацията, се препоръчва дублирането на техническата документация в електронна форма в автоматизирани електронни програми.

  5.4 Счетоводни битови отпадъци

  5.5 Контрол на качеството на изхвърлянето на вода

  5.6 Качествен контрол на снабдяването с комунални услуги

  5.7 Изпращане и спешно ремонтно обслужване

  5.8 Осигуряване на безопасна работа и спазване от потребителя на инструкциите за употреба

  5.9 Увеличаване на енергоспестяването и енергийната ефективност

  1 Мерките за пестене на енергия и повишаване на енергийната ефективност на канализационната система включват мерки, които осигуряват спестяване на електрическа енергия, изразходвана за отопление на домашни водолази в райони с постоянни замърсявания, както и използването на топлинна енергия от битови отпадъчни води, използващи термопомпи и др.

  2 При организиране и извършване на основен ремонт се организират и провеждат мерки за енергийна ефективност в съответствие с клауза 8.4 от ГОСТ R 56193.

  5.10 Разкриване на информация

  6 Сервизно обслужване на канализационната система


  съдържание на услугите канализационни системи трябва да се разглежда като неразделна част от комплекс от работи, извършвани по смисъла на общата собственост на сградата, в съответствие с ГОСТ 56192, което включва, в съответствие с раздел 5 на ГОСТ Р 56192-2014, такива услуги като:

  1 Механизмът за възлагане на текуща поддръжка, текущ ремонт, основен ремонт се определя въз основа на типовете и обемите на тази работа.

  2 Изпълнението на работата във високи жилищни сгради трябва да се извършва чрез STO NOSTROY / NOP 2.15.71-2012 [28]

  6.1 Текущо съдържание

  1 Работи, които не осигуряват нормативно или оперативно техническо състояние на канализационната система, следва да бъдат преразгледани въз основа на технически инспекции.

  2 Препоръчаният списък на произведенията е даден в раздел 15 от таблица А.1 GOST R 56192.

  3 Замяната на тръбопроводите или техните части с нови се извършва като част от текущи или капиталови ремонти.

  Ефективното техническо състояние на канализационната система се осигурява чрез извършване на работата, създадена в списъка на текущите работи по поддръжката; По правило това са работи, свързани с провеждането на визуални проверки, поддръжката на канализационната система в съответствие с ръководството за експлоатация и организацията и провеждането на превантивна поддръжка.

  1 Обхватът на работата не предвижда изготвянето на работен план, в който да се включат текущи или капиталови ремонти, но може да се извърши допълнителна работа, определена от резултатите от техническите инспекции или въз основа на заявления, получени от потребителите.

  2 Като правило се препоръчва да се избере текуща поддръжка, за да се осигури ефективно техническо състояние на канализационната система за новопостроени къщи, включително в жилищни сгради, където канализационната система е била ремонтирана през първите десет години от експлоатацията или когато е инсталирана в краткосрочен план не повече от три години), графика за капиталови ремонти на дренажната система в тази къща.

  1 Работата, включваща основен ремонт (подобряване, модернизация, реконструкция), се формира в работния план, който е одобрен от клиента (собствениците).

  2 Работите, свързани с подобряването на канализационната система, не трябва да променят основните (изчислени) показатели на такава система.

  3 Мерките и работата за подобряване (подобряване) на канализационната система се определят чрез извършване на проектиране (сетълмент) работа.

  4 Препоръчителни мерки за подобряване на канализационната система са дадени в допълнение Б.

  6.1.1 Съдържание на тръбопроводите

  При получаване на заявления за прекъсване на хидравличните клапани на санитарно-техническо оборудване, проверете диаметъра на дренажната тръба и стойката, за да прескочите прогнозния дебит на отпадъчната течност, както и състоянието на изпускателната тръба на тази тръба, чието напречно сечение да не съдържа сняг и чужди предмети.

  6.1.2 Поддръжка на шахти

  6.1.3 Съдържание на отработените тръби от канализацията

  Проверката на изпускателните тръби се извършва едновременно при подготовката на жилищната сграда за отоплителния сезон.

  6.1.4 Съдържание на ревизиите

  6.1.5 Допълнителна работа

  6.2 Ремонт на сервиз

  1 Работите по поддръжката се определят от резултатите от техническите проверки или когато замяната на части от канализационната система се определя от ръководството за експлоатация.

  2 Работните текущи ремонти се формират в работния план, който е одобрен от клиента (собствениците).


  Планът за текущи ремонтни дейности включва подмяна на нови части от канализационната система, които са част от общата собственост на жилищна сграда.

  6.3 Сервиз за основен ремонт

  1 Реконструкцията (модернизацията) на канализационната система може да се осъществи чрез координирането на такива работи с организацията, която разполага с битови отпадъчни води въз основа на проекта.

  2 Проектиране и монтаж на вътрешни отпадни води от полипропиленови тръби трябва да се извършва в съответствие с SP 40-107-2003 [29].

  7 Изисквания към изпълнителя


  При необходимост, за да изпълнява работата по поддържане на канализационната система, изпълнителят формира службата (отдел, отдел) и назначава главата (главния инженер) на тази услуга.

  8 Индикатори за качество


  Качеството на услугата се характеризира със следните показатели:

  9 Изисквания за безопасност по време на работа


  Работата трябва да се извършва по начин, който да гарантира безопасността на живота и здравето на хората, животните, околната среда и безопасността на имуществото.

  Приложение А (справка). Списък на документите, съдържащи правилата и процедурите за поддръжка на канализационните системи

  2 STO NOSTROY 2.23.5-2012 Инженерни мрежи на сгради и съоръжения, вътрешни. Препоръки за създаване на системи за управление на инженерните мрежи на сгради и съоръжения [17].

  4 MDS 13-18.2000 Препоръки за подготовка на жилищния фонд за зимата [21].

  5 STO NOSTROY / NOP 2.15.71-2012 Инженерни мрежи на високи сгради. Системите на устройствата за водоснабдяване, канализация и пожарогасене. Правила за проектиране и инсталиране [28].

  6 П НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерни мрежи на сгради и съоръжения, вътрешни. Препоръки за изграждане на вътрешни тръбопроводни системи за водоснабдяване, канализация и противопожарна безопасност, включително използването на пластмасови тръби [45].

  8 VSN 58-88 (r) Правилник за организацията и провеждането на реконструкция, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения за общински и социално-културни цели [46].

  9 MDK 3-02.2001 Правила за техническа експлоатация на системи и съоръжения за водоснабдяване и канализация [47].

  1 Други правила и указания за изпълнение на работата също могат да се прилагат, включително тези, разработени от изпълнителя.

  2 При избора на правила е необходимо да се изхожда от факта, че поддръжката на канализационната система трябва да осигури състоянието на такива системи в съответствие с SP 30.13330 [30].

  Приложение Б (справка). Приблизителен списък на мерките за подобряване (подобряване, модернизация, реконструкция) на канализационните системи

  1 Замяна на стоманени тръби и свързващи части на канализационната система със сходни продукти от полимерни материали.

  2 Устройство за нагряване на отпадъчни води (ако е необходимо) в райони с постоянно замръзване, организиране и осигуряване на допълнително изхвърляне на чешмяна вода.

  3 Устройството, ако е необходимо, в райони с постоянни замърсявания на допълнителен изолационен слой от ефективни топлоизолационни материали в изходите за отпадъчни води, където не се осигурява термично наблюдение.

  4 Монтиране на специално устройство за автоматично промиване на канализационните тръбопроводи.

  Канализация в жилищни сгради правила и разпоредби

  Канализационна система в жилищна сграда - правила и разпоредби

  Повечето граждани на нашата страна живеят в панелни сгради, където канализационната система в жилищна сграда е оборудвана според вградения тип. Канализационната система трябва редовно да се проверява и ремонтира, в резултат на което могат да бъдат избегнати много проблеми, като запушени тръби, наводнения и неприятни миризми.

  Въз основа на това става ясно, че превантивната поддръжка и своевременното поддържане на текущите ремонти на канализационната система трябва да бъде една от приоритетните задачи, пред които са изправени не само обслужващите дружества, обслужващи къщата, но и самите жители. За да направите това, те трябва да знаят как канализационната система работи в жилищна сграда: схемата позволява да се разберат принципите на нейното функциониране (вижте също: "Канализационната схема в апартамент е електрическо устройство, което използва примери").

  Повечето от жилищните високи сгради, построени по време на СССР, са проектирани така, че банята и ваната да са в непосредствена близост до кухнята. Такова канализационно устройство в жилищна сграда позволява използването на единична канализационна мрежа в апартамента. Виж също: "Оформлението на канализацията в частна къща - направете оформлението с ръцете си".
  Такава схема изглежда така: окабеляване започва в кухнята, а след това минава през банята и банята, след което канализационните тръби се изпращат до обикновена канавка, чиято горна част, за целите на вентилацията, се показва на покрива на сградата. Уеднаквеното окабеляване е проста и перфектно обслужва функциите на отводняване на отпадни води от отделен апартамент до обща стълба. Работата на дренажната система се основава на гравитационното движение на течността без допълнително налягане.

  Този принцип на преместване на отпадни води е от решаващо значение, когато се създава канализационна система в жилищна сграда. Тръбопроводът е поставен под определен наклон. Стойността му се изчислява от експерти в областта на инженерните (канализационните) системи.

  Важно е размерът на наклона да е еднакъв по цялата дължина на тръбопровода, защото в противен случай ще се появят запушвания, което ще усложни използването на водопроводите (повече: "Какъв наклон на канализационната тръба се счита за оптимален").

  Когато в жилищна сграда е изградена канализационна система, правилата и регламентите предвиждат, че:

  • за тръби с диаметър 40-50 милиметра, наклонът трябва да бъде 3%;
  • за продукти с диаметър 85-100 милиметра - 2%.

  Височината на канализационната тръба зависи от разстоянието от устройството до точката на изпускане на течности.

  Тъй като канализационната система във всеки апартамент изисква няколко дренажни точки, за всяко устройство е необходимо правилно да се изчисли ъгълът на наклона. Компетентно направеното изчисление на базата на SNiP върху отпадъчните води в жилищна сграда ще позволи да се избегнат много проблеми в бъдеще. Горният процент означава, че наклона на всеки метър от тръбата с диаметър 40-50 милиметра трябва да бъде 3 сантиметра. В резултат на това, когато мивката е инсталирана на 2 метра от стъпалото, горният ръб на тръбата трябва да бъде повдигнат с 6 сантиметра.

  Характеристики на канализационната система в жилищна сграда

  На снимката можете да видите как изглежда канализационната система в жилищна сграда с висока височина. За да функционира гладко, се нуждае от периодично почистване. Дори и при правилното изчисляване на наклона на тръбата няма гаранция, че канализацията ще влезе свободно в канавката. Причината за запушването се крие в наличието на отпадъчни води в отпадъчните замърсители, които предотвратяват добра маневреност.

  Предотвратяването (почистването) на канализационната система е необходимо. То трябва да се извършва на места, където санитарните уреди са свързани към тръбата през отворите в тях. Ремонт на поддръжката също се изисква при дългосрочни обекти и не се извършва при къси писти.
  Оптималният наклон на тръбите не се прилага за домакински уреди, които са оборудвани с помпи, които изпускат отпадъчна течност под налягане. Правилата за използването на канализацията в жилищна сграда предполагат наличието на водно уплътнение или водна запушалка. Благодарение на това конструктивно решение, отпадъчните газове не могат да проникнат в жилищните помещения. Сифона, в който е оформен воден щепсел, се изработва в извита форма. Тя съдържа вода и канализация, които напълно се припокриват с тръбата в диаметър.

  Ремонт и почистване на отпадни води: правила и разпоредби

  Модерна канализационна система в жилищна сграда трябва да бъде преди всичко удобна за използване и безопасна. В допълнение към вътрешната мрежа, тя разполага с външна част, която е колектор, която комбинира няколко решетки в една система и отстранява отпадъчните води извън сградата. Освен това има и кладенци, които събират отпадъчни води от няколко съседни къщи.

  За жилищна сграда външна канализационна система е централизираната мрежа на града (за повече информация, "Как е разположена канализационната система в града е централната канализационна система с примери"). Тъй като канализационната система се счита за неразделна част от съвременния комфортен живот, тя трябва да бъде постоянно ремонтирана и поддържана в работно състояние.
  В края на миналия век, чугун продукти са били използвани за създаване на канализационни системи в къщи. Основното им предимство беше крепостта, но нямаше недостатъците. Тъй като те имаха значителна тежест, инсталирането им беше трудно. В допълнение, грубата вътрешна повърхност допринася за утаяването на различни твърди фракции и мазнини върху нея. Тъй като чугунните тръби са склонни към чести запушвания, техният живот е по-малък от този на съвременните водопроводни продукти.

  Пластмасовите тръби са в процес на търсене, защото са леки, издръжливи, лесни за инсталиране и имат гладка повърхност. Поправете ги и ги направете по-лесни и по-бързи. Освен това цената на чугунните продукти е много по-скъпа. Предотвратяването на блокирането е много важно за канализационната система.

  Изчистването от блокиране се случва:

  В първия случай се извършва с помощта на специални средства, които разлагат мазнините. Съставът трябва да се изсипе в системата и след известно време да се изплакне с гореща вода. Механичното почистване се извършва с помощта на конец - той се поставя вътре в тръбата и по този начин унищожава натрупаните отлагания. След това системата също се измива с гореща вода. Понякога е достатъчно да използвате бутало, за да изчистите блокирането.

  Централно отпадни води в дома и апартамента

  За да разберете как е разположена централната канализация в многоетажна сграда, помислете за основните й части. Принципите на неговото прилагане се зачитат за частното строителство. Схемата на устройството е типична за по-голямата част от градските домове.

  Градски канализационни мрежи

  Всички санитарни уреди в апартаментите ни чрез тръбна система са свързани с вертикална тръба

  Всички санитарни уреди в апартаментите ни чрез тръбна система са свързани с вертикална тръба - стъпало. Обикновено се намира в нишата на стената на тоалетната. Обикновено в нашите апартаменти кухня, баня и тоалетна са разположени наблизо. Това ви позволява да извършите едно окабеляване за всички устройства. В същото време разпределението на канализационните тръби ще бъде с минимална дължина, което е важно за системата за канализация.

  Изтичанията от всички апартаменти, които са над един от друг, са свързани с обща тръстика. На покрива, той завършва с комин (flyugar). Отдолу стърчащата част влиза в хоризонтален (с наклон) общ колектор на къщи. Според него водата от решетката по гравитацията в кладенеца. Виждаме люка на улиците на града. В тях канализацията се събира в канализационните системи на града. В крайна сметка всички градски отпадъчни води влизат в кладенеца на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

  Преди това почти всички тръби на тази система бяха чугунени. Замяната и почистването им беше трудоемко. Сега те са изработени от пластмасови и композитни материали. Те са по-лесни, по-бързи за монтиране, по-малко запушени, тяхната замяна и връзка (вложка) не създава трудности.

  Ако е необходимо, блокирането на системата се отстранява чрез механични (ръчни) или химически методи.

  Канализация в апартамента

  Тъй като системата е гравитационна, тръбите трябва да бъдат монтирани с желания наклон

  Всички тръби, с които е инсталирана системата в апартамента, имат диаметри от 40-50 мм и 85-100 мм. Последните се използват за свързване на тоалетната и бидета. Тръби с по-малък диаметър са свързани чрез адаптери. Стойката има и напречен елемент за свързване на две тръби с диаметър 50 мм и един 100 мм. Това ви позволява да извършвате три клона на свързване: кухня, баня и тоалетна.

  В апартаментите на голяма площ е възможно да се свържете с два стола. Тъй като системата е гравитационна, тръбите трябва да бъдат монтирани с желания наклон. Съвременните строителни стандарти (SNiP 2.04.01-85 *) определят минималния наклон, който трябва да бъде:

  • 3% (3 cm на линеен метър от дължината им) с диаметър до 50 mm;
  • 2% с диаметър на тръбата 85-100 мм.

  Нормите също така определят максималната стойност на наклона - 15%.

  Сега, знаейки стойностите на наклона, можете да проектирате местоположението на водопроводните инсталации и височината на връзката им. За устройства, оборудвани с механизъм за принудително оттичане (миене, съдомиялни машини и т.н.), този знак не е важен.

  Но, да речем, за една душ кабина, вратовръзката, в която се намира на разстояние 4 м (по тръбопровода), се изисква повдигане с 3 * 4 = 12 см. Може да се постигне с палета. Височината на банята се регулира от краката му. Черупката, благодарение на дизайна, ви позволява да се свързвате на всяка височина. Трябва да се има предвид, че някои устройства трябва да бъдат оборудвани с хидравлични брави (сифони), които също оказват влияние върху височината при монтажа им.

  Видове канализационни тръби

  В допълнение към прави тръби има тройници, фитинги, адаптери и др.

  Всички модерни пластмасови канализационни тръби (като заместител на чугун) са изработени от:

  • поливинилхлорид (PVC);
  • полиетилен (HDPE);
  • полипропилен (PPRC).

  Всички видове тръби имат своите предимства и недостатъци. Има и други разновидности от тях, които не намират приложение при високи конструкции. За лична употреба те също се използват рядко.

  За информация. В допълнение към прави тръби има тройници, фитинги, адаптери и др. С помощта на тях инсталирането, подмяната и свързването на системните секции не е трудно.

  Водни капани

  Канализацията в жилищен блок осигурява свързването на водопроводни инсталации за дома с тръбопроводите чрез хидравлични ключалки - сифони

  Канализацията в жилищна сграда осигурява свързването на водопроводните уреди вкъщи с хидравличните брави - сифони. Такива водни запушвания предотвратяват проникването на неприятни миризми в дома. Такива правила са установени и за канализационните системи на частна къща.

  Такава защита не изисква връзка с дренажната система:

  • тоалетни чинии и биде, тъй като вече имат водна брава;
  • съдомиялни машини, перални машини - те вече са снабдени със затварящ клапан, който действа като резервен вентил и предотвратява проникването на миризми.

  Сифони за вани и душ кабини имат плосък дизайн, който ви позволява да свържете такива водопроводни инсталации на ниска височина.

  Тръбите извиват

  Стандартите за канализационните тръби не позволяват резки завои и завои

  Стандартите за канализационните тръби не позволяват резки завои и завои. Промяната на посоката на течността води до неговото задържане. В резултат на това такива въртящи се фитинги стават места за блокиране. Ако обаче канализационната система в апартамента изисква завъртане под прав ъгъл, ще бъде правилно да инсталирате фитинги с ъгли 45 ° и 135 ° последователно.

  Разположението на канализационната система в многоетажна сграда е разположено по такъв начин, че отпадъчните води да се изхвърлят в кладенеца чрез гравитационен поток. В мрежата на частна къща често не е възможно да се постигне желаният наклон на тръбата. В този случай е необходимо да се използва канална помпа за транспортиране на течности в кладенец или септична яма.

  Канализация в апартамента: устройството и методите за инсталиране

  Когато планирате ремонти, които включват подмяна на канализационни тръби, прехвърляне или монтаж на допълнителни водопроводни инсталации, трябва да сте наясно как е разположена канализационната система в апартамента. Без да разбирате как работи системата, е изключително трудно да не правите грешки по време на инсталирането. И такива грешки, като правило, са скъпи, защото единствената възможност да ги премахнат е пълната ремонт на ремонтите.

  Пример за канализационната система в апартамента

  Трябва да се каже, че канализацията в апартамента не е особено трудна. Най-малкото тази канализационна система е по-проста от системата за водоснабдяване. Задачата на канализационната система е проста: трябва да се транспортира водата от мястото на демонтаж (мивка, пералня, душ и т.н.) към тръбата за потапяне. Основната трудност се крие във факта, че водата трябва да се движи с гравитация, така че системата е проектирана с това в предвид.

  Канализационна инсталация в типична жилищна сграда

  Пример за канализационната система

  В къщите, които са построени по стандартен дизайн през 60-90-те години на миналия век, оформлението предвиждаше близкото разположение на банята и кухнята, поради което канализационната система в една жилищна сграда е основно една и съща.

  Обикновено окабеляването започва под кухненската мивка, след което минава през тоалетната и тоалетната, където се срива в обща канализационна тръба, минаваща през всички етажи. Решетката има достъп до покрива, това е необходимо, за да може вентилацията на канализацията в жилищната сграда да функционира нормално.

  Основните принципи, на които е монтирана системата:

  • Функцията на вътрешната канализационна система е доставянето на вода от санитарните уреди до обикновената канализация.
  • Системата работи на принципа на свободния поток, създаването на допълнителен натиск, като правило, не се изисква.
  • За да може водата да се движи без забавяне, тръбите трябва да бъдат поставени под определен ъгъл. Ъгълът на наклон се определя от кодовете на сградите.
  • Наклонът трябва да се поддържа по цялата дължина, в противен случай в някои райони (особено в местата на завои) често се появяват запушвания.

  Оптималният ъгъл на наклон на тръбите при инсталиране на жилищна канализация

  Монтаж на канализационни тръби в апартамента

  Дори малките деца знаят, че водата не може да се изкачи нагоре, следователно, когато организирате гравитационни канализационни системи, е много важно края на тръбата на приемника да се намира по-високо от мястото на вмъкване на решетката. В допълнение, трябва да се внимава да се гарантира, че наклонът е еднакъв по цялата дължина на тръбопровода.

  Когато се проектира канализационна система за жилищна сграда, известно е, че най-ниската точка на тръбопровода във всеки апартамент има определена позиция - това е мястото, където тръбата е била вкарана в общия riser. Като правило тази точка се намира на кратко разстояние от подовата плоча.

  Ето защо, за да разрешите проблема, трябва да определите правилно височината на противоположния край. На каква височина трябва да се повдигне горната част на тръбопровода? Тази стойност се определя от два параметъра:

  В кодовете на сградите се вземат следните стойности:

  • Когато се използват тръби с диаметър 85-100 мм, наклонът трябва да бъде два процента.
  • За по-малък диаметър (40-50 см) е необходимо малко по-голямо пристрастие - три процента.

  Съвет! На практика това изискване се изпълнява, както следва: за всеки метър от тръба с диаметър 50 мм наклонът е 3 см, т.е. ако например мивката се намира на два метра от стъпалото, тогава горният край на тръбата трябва да се повдигне спрямо входната точка към стълбата с 6 см

  Появата на вътрешната канализация в апартамента

  И може ли канализационната система в апартамента да функционира нормално, ако наклонът на тръбите е по-голям от препоръчвания? Изглежда, че увеличаването на ъгъла на наклон трябва да бъде от полза за работата на канализационната система. Всъщност това не е така. Ако в канализационната система влезе само чиста вода, би било уместно да се увеличи ъгълът на наклон на тръбата.

  Все пак замърсената вода се изпраща в канализационната система. Например, мазнини, малки частици храна непрекъснато влизат в дупката в кухненската мивка. Всички тези замърсители са склонни да се установяват на стените на тръбите, като образуват блокажи. За да не се налага да се почиства канализационната система ежеседмично, канализационната система в жилищна сграда се прави на принципа на самопочистващите се тръби.

  За да може водата да измие цъфтежа от стените на тръбите, тя трябва да се движи с определена скорост и да запълни определена част от диаметъра на тръбата. За да се осигури това състояние и прилага оптималния наклон на тръбите.

  Съвет! За да се самопочистват тръбите, в апартаментите се използват два вида тръби: при оптимален ъгъл (2-3% в зависимост от диаметъра) или вертикално, т.е. под ъгъл от 90 градуса. Последната опция се използва, когато оптималният ъгъл на наклон не осигурява издигането на тръбата до височината на точката на свързване на уреда.

  Какви водопроводни устройства могат да бъдат свързани без да се спазва оптималният ъгъл?

  В модерните апартаменти има уреди, които нямат нужда от повдигане над пода, за да се свържат с канализационната система. Това е съдомиялна машина и пералня. Тъй като това домакинско оборудване е оборудвано с помпи, които подхранват вода под налягане, точките на свързване на тези устройства могат да бъдат разположени на всяка подходяща височина.

  По този начин машините за измиване и миене на чинии могат да бъдат поставени на всяко разстояние от входа на тръбопровода в тръбата и в най-ниските части на системата.

  Схема за отпадни води

  Типична диаграма на канализационната система на апартамент

  Водопроводните инсталации обикновено са свързани към канализационната система. Въпреки че има изключения. Например, бойлерът и загрятата решетка за кърпи не образуват канализацията в процеса на работа, поради което не е необходимо да ги свързвате към канализацията.

  Когато мислим за канализация в апартамент, те често използват стандартна схема:

  • Каналът е снабден с кръст с три клона: две за връзка с диаметър 50 мм и един за сто метра.
  • Основната линия с диаметър 100 mm се използва за свързване на тоалетна чиния.
  • Първата петдесет милиметрова магистрала се използва за свързване на водопроводни инсталации, разположени в банята - душ кабини, вани, мивки и др.
  • Втората петдесет милиметра магистрала се използва за свързване на уреди, разположени в кухнята. Като правило тя е мивка и съдомиялна машина.
  • Останалите тръби на системата са клонове, водещи от главните линии към инструментите. Последователността на връзката се определя от местоположението на устройството. Колкото по-далече се намира устройството, толкова по-високо трябва да бъде разположено по отношение на входната точка.

  Съвет! В апартаментите на голяма площ могат да бъдат инсталирани две канализационни решетки. При такива проекти помещенията на кухнята и банята обикновено се намират на разстояние един от друг.

  Ремонт на канализацията в апартамента

  Пластмасова канализационна тръба

  Тъй като вечното оборудване все още не е измислено, рано или късно всеки собственик ще се изправи пред проблема за ремонт на канализационната система. По време на ремонта се извършва пълна подмяна на канализацията в апартамента.

  Избор на тръби

  Днес рядко някой инсталира чугунени тръби в апартамента, повечето от собствениците предпочитат пластмаса. Подходящ за канализация:

  • Поливинилхлорид (PVC).
  • Полиетилен (HDPE).
  • Полипропилен (PPRC).

  Съвет! Няма съществена разлика при използването на изброените тръби в жилищни условия, така че можете безопасно да купите някой от сортовете.

  Пример за връзка с пластмасова тръба

  Технология за монтаж на тръби

  Технологията за свързване на пластмасови тръби е изключително проста.

  • Всяка тръба има съединител от едната страна и е снабден с гумен уплътнителен пръстен.
  • Фитингите (фитинги) имат едни и същи съединения.
  • За свързване е необходимо да поставите гладкия край на тръбата (без прикачване) в съединителя на сглобката на тръбата или друга тръба. О-пръстенът запечатва ставата.
  • Препоръчваме ви първо да натиснете тръбата докрай и след това да я върнете назад на сантиметър (не повече). Този трик ще ви позволи да създадете отклонение, необходимо за компенсиране на линейните разширения.

  Сложността на реконструкцията

  Полагане на пластмасови тръби

  При извършване на реконструкция понякога става необходимо да се извърши прехвърлянето на канализацията в апартамента. Например, ако има разширение на банята, прикрепете към нея зоната на коридора или прехвърлянето на кухнята в стаята.

  В този случай не винаги е възможно устройствата да се поставят така, че водата да може да се движи с гравитация. За да разрешите проблема, се препоръчва използването на специални помпи за отпадни води.

  Така схемата на вътрешната канализация не е особено трудна. Основното изискване в дизайна - съответствие с оптималния наклон на тръбите.

  Ако е невъзможно да се изпълни това условие (например по време на реконструкция), принудителната канализация в апартамент ще помогне за решаване на проблема, т.е. инсталиране на помпи, които ще подадат канализацията в тръби под налягане.