Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Какъв трябва да бъде наклонът на канална тръба на 1 метър в частна къща?

Очевидно е, че за нормално живеене в модерна къща или апартамент е невъзможно да се направи без надеждна канализационна система. Това е тръбна система за изхвърляне на отпадъчни води. Неизправностите в работата на последните не водят до най-добрите последствия, поради което при организирането на канализационната система в частна къща е необходимо да се спазват изискванията на строителните норми и правила.

В модерна къща канализацията трябва да е правилна.

Отпадъчните води се придвижват с гравитация под влияние на гравитационните сили, затова е важно да се изчисли правилният наклон на канализацията от 1 метър. Ако е твърде голям или твърде малък, ще има нередности в системата, до настъпването на неприятни спешни случаи. Какъв тип наклон за инсталацията на тръбите за канализационни тръби се определя от редица обстоятелства.

Последици от твърде малко или твърде много наклон

Прекалено големият наклон на канализационната тръба причинява прекомерно висок дебит на отпадъчните води. В този случай големи парчета отпадъци ще бъдат хвърлени на вътрешните стени на тръбопроводната система, ще се придържат към тях и няма да могат да се движат напред. Важно е да се осигури оптималният наклон на канализационните тръби на 1 метър в частна къща.

Оптималният ъгъл на наклон зависи от диаметъра на тръбата

При проектирането на дренажна система, в зависимост от диаметъра на тръбата, се избира оптималният ъгъл на наклона й. За да работи системата правилно, тръбите с по-малък диаметър трябва да бъдат снабдени с по-голям наклон. Измерва се в сантиметри на линеен метър дължина на тръбата. SNiP определя следните параметри за тръбите в съответствие с техния диаметър:

 • 50 мм - 3 см наклон на 1 метър дължина;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0.8 cm;
 • 200 mm - 0.7 cm.
Илюстрация на необходимия наклон за тръби с различни диаметри

Тези оптимални стойности се изчисляват за дълги разстояния от външната и вътрешната тръбопроводна мрежа. Съществуват специфични характеристики при свързване към фланцови съединения, сифонни болтове и фитинги.

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната се определят от факта, че има подходящи водопроводни тела. Под кухненските мивки са монтирани тръби с максимален диаметър от петдесет милиметра, оптималният ъгъл за тях е 3,5 см. Тоалетната използва тръби с диаметър сто милиметра, оптималният наклон за тях е 2 см. Стойностите на този параметър за домакински водопроводни уреди са обобщени в следващата таблица.

Правила за определяне на ъгъла на наклон на външните отпадъчни води

За полагане на външната мрежа с тръби с много по-голям диаметър, отколкото вътре в къщата. В резултат на това ъглите на монтаж са различни. Например, за тръба с диаметър сто и петдесет милиметра, наклонът ще бъде 0,8 см на метър дължина, ако диаметърът е двеста милиметра, стойността на този параметър намалява с един милиметър и ще бъде 0,7 см.

Максималното спадане на нивото на външната мрежова тръбопроводна система не трябва да надвишава петнадесет сантиметра на метър дължина. Това правило не се прилага за къси участъци от тръбопровода с дължина по-малка от един и половина метра.

Изчисляване на необходимия наклон на канализационната тръба самостоятелно

За да се изчисли наклонът на тръбата сам по себе си, трябва да знаете нейната дължина и диаметър. В SNiP са публикувани специални таблици със стойностите на този параметър. В общия случай е възможно да се определи ъгълът на наклон на тръбата, използвайки собствени ресурси:

 • изчислението трябва да се направи, като се вземе предвид диаметърът на вертикалната тръба;
 • за тръби с напречно сечение до сто и десет милиметра се изисква наклон от двадесет милиметра;
 • до диаметър до шестдесет милиметра изисква диаметър на тръбата от осем милиметра;
 • тесни тръби с диаметър до петдесет милиметра са инсталирани с наклон от три сантиметра.
Наклон на канализацията, лесен за управление

Някои трудности при възприемането са причинени от единицата за измерване на този параметър, изразена в стотни от броя. Обаче няма нищо трудно, например, стойността на наклона от 0,05 означава, че разликата във височината между началото и края на тръбата на дължина на метъра е пет сантиметра.

Стойност на пълна канализация

Една от най-важните експлоатационни характеристики на системата за отпадъци е нейната пълнота с фекална вода. Стойността на този параметър се определя, като се раздели височината на нивото на отпадна вода с стойността на тръбната секция.

Изчисляване на диаметъра на канализационната тръба

При проектирането на канализационна система за нейната безпроблемна работа е необходимо да се избере такъв важен оперативен параметър като диаметъра на тръбопроводната мрежа. Тя се определя от комбинацията от следните условия:

 • напречното сечение на дюзите за санитарни фитинги не трябва да бъде по-голямо от диаметъра на основната канализационна тръба;
 • увеличаването на диаметъра води до ускоряване на пропускливостта на отпадъчните води експоненциално;
 • скоростта на запълване не трябва да бъде по-висока от 60%;
 • строителните кодове съдържат данните, необходими за изчисляване на диаметъра на канализационната тръба.
Отводняването на банята на втория етаж до канавката е направено от 110 мм тръба

Строителните кодове определят диаметъра на тръбите по главните участъци на мрежата от сто и десет милиметра. Свързването на домакински водопроводни инсталации се осъществява с тръби, чийто диаметър не надвишава петдесет милиметра. Изключението е тоалетната, чието работно натоварване се увеличава. Диаметърът на цялата височина е сто милиона. Напречното сечение на канализационните тръби на големите градски магистрали може да достигне хиляда и двеста милиметра.

Полагане на външни отпадъчни води, като се отчита нивото на замръзване на почвата

Монтажът на външната канализационна система трябва да се извършва при задължително отчитане на дълбочината на замръзване на почвата на работното място. Това ниво варира в зависимост от климатичните условия и варира в различните области. SNiP 23-01-99 съдържат точните стойности на този параметър за различните региони.

Карта на нормативните дълбочини на замразяването

Например, ако дълбочината на замръзване на почвата е един и половина метра, канализационната система не трябва да се поставя по-близо до земята. В този случай фекалната вода ще замръзне и ще счупи мрежата на тръбопровода, което ще доведе до пълния й неуспех. За крайградския регион дълбочината на замръзване на почвата е 1,4 метра, а в централните региони на страната ни е приблизително същото.

Правила за организиране на монтажната възглавница за полагане на тръби

Правилното инсталиране на канализационната система предвижда монтаж на монтажна възглавница. Това е пясъчна могила, на която тръбопроводната мрежа е директно положена. За да се поддържа желаният ъгъл на наклон на системата и монтираната подложка. Този параметър може да бъде променен чрез наливане на пясък на едно или друго място.

Възглавницата трябва да осигурява еднакъв наклон на канализационната система

Преди да се постави тръбопроводната мрежа, всички елементи от нейния дизайн се проверяват за целостта, наличието на пукнатини и видими дефекти е неприемливо. В противен случай течове и извънредни ситуации са неизбежни. Доказани канализационни тръби се полагат върху монтажната подложка и се изравняват с ниво на сградата. Ако е необходимо, регулирането на ъгъла на наклона на правилното място излива пясъка по такъв начин, че тръбата, лежаща на насипа, да пасва здраво и да е неподвижна.

Общи препоръки за монтаж на дренажни тръби

Общите препоръки ще ви помогнат да избегнете най-често срещаните грешки при полагането на тръбите за оттичане на канализационната система на дома и навън. Трябва да се имат предвид следните фактори:

 • Структурните елементи на тръбопроводната мрежа са обект на свиване с течение на времето. В резултат на това е необходимо периодично да се регулира ъгълът на тръбите.
 • Когато сменяте посоката на полагане, фланцовите съединения трябва да бъдат направени под ъгъл от поне сто и двадесет градуса. В противен случай ще е необходимо да се оборудва допълнителен люк за контрол, за да се контролира тръбопроводната мрежа и да се почисти, ако е необходимо.
 • Подреждането на скрити отпадни води изисква особено внимателно тестване на всички елементи на структурата му за целостта и липсата на течове. В този случай прозорците за наблюдение трябва да са разположени на по-малко разстояние един от друг.
 • Тръбите се поставят в обратна посока с потока от отпадъчни води. Монтажът започва от отводнителната тръба с по-нататъшно преминаване към свързаните водопроводни тела.
Така че на практика, наклона на дренажната тръба за мивката

Желаният ъгъл на наклон на канализационните тръби по време на изграждането на домашна мрежа не е трудно да издържи. По-рано на стената е нарисувана маркировка, очертаваща линията на предварително изчисления наклон. На нея се полага тръбопроводната мрежа.

Работата по подреждането на външната система е малко по-трудна. В този случай, за да се гарантира необходимото наклон, е необходимо да се изкопае изкопа, чиято дълбочина постепенно се увеличава. Контролът се осъществява с помощта на конструктивно ниво, нишката, опъната под прав ъгъл, значително ще улесни осъществяването на промишлени манипулации.

Ефективността на системата зависи до голяма степен от правилно поддържания ъгъл на наклона на тръбопроводната мрежа. Необходимо е да се придържате към препоръчаните стандарти. При отклоняване от посочените параметри често се случват аварийни ситуации и запушване на тръбопроводната мрежа.

Избрахме специален видеоклип за вас, който съдържа много полезна информация за канализационната система.

Какво се измерва канализацията

Наклонът на канализацията на 1 метров SNIP

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, много е важно да се коригира наклона на канализационната тръба, която попада според SNiP и дължината на комуникационните тръбопроводи.

КАК ДА НАПРАВИТЕ АНГЕЛ

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

1. Направете ъгъла колкото е възможно по-остър;

2. Направете минимален наклон или дори прескочете този елемент при инсталиране на канализацията;

3. Създайте наклон според правилата и GOST.

На пръв поглед прекаленият наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено. Запазване на ситуацията може да бъде само ъгълът, при който септичния резервоар се намира във връзка с отпадъчните води.

Най-добре е да работите с определени стандарти, които показват съотношението на ъгъла с диаметъра и дължината на тръбата. Разбира се, това изисква много време и специални грижи, но след такава упорита работа канализационната система ще ви служи много години.

Защо се нуждаете от пристрастие:

При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;

Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;

Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето. По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ СЪВЕТА

За да определите минималния наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение.

Например, наклон за тръба с диаметър 50 mm и дължина от 1 метър се нуждае от 0,03 mm. Как беше определено? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата. В зависимост от диаметъра, той може да бъде от 0,03 до няколко милиметра. Помислете как функционира правилото:

Да предположим, че трябва да изчислите оптималния наклон за тръба от 110 мм, според GOST, е 0,02 мм. За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Също така, в тръба от чугун, пластмаса или азбестоцимент, трябва да се изчисли нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете пълнотата може да използвате формулата:

ВИСОЧИНА НА РАЗТОВАРВАНЕ НА НИВОТО / РАЗМЕР НА ТРЪБА

Максималното ниво на пълнота - 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. Това е коефициент, често се приема като 0.5 - като дефиниция на половин тръбна кухина. Много зависи от материала на тръбата (чугунът и азбетът се напълват по-бързо поради високата грапавост на вътрешните стени) и ъгъла му спрямо септичния резервоар.

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Професионалистите казват, че 0,7 м / сек позволяват отпадъците бързо да преминават през стените, без да се залепват. Следователят правилното изчисление е, както следва:

0.5 / 110 = 0.04 е нивото на пълнота

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на пълнота, а вторият след равен знак е скоростта на движение на отпадъчните води, третата е квадрата на нивото на пълнота.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри. Изследователят на метър ще използва по-голяма пристрастност. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния. В повечето случаи този допустим размер на тръбата за налягане е 0,02-0,01 мм по-малко.

Съгласно SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да спазвате следните правила:

 • За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 • Максималната допустима стойност за вътрешните и външните отпадни води е общият наклон на тръбопровода от основата до края на 15 градуса;
 • Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 • За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 • При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, не толкова силна. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 • Преди да работите, трябва да направите план.

  Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия. Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

  За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

  Наклонът на канализационните тръби 50, 100, 110, 160, 200 mm

  Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, правилният наклон на канализационната тръба е много важен, който е избран съгласно правилата на SNiP 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (можете да гледате и изтеглите тези документи от мен абсолютно безплатно тук), както и дължината на комуникационните тръбопроводи.

  Как да изберем ъгъл на класификация - няколко опции

  Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

  1. Направете ъгъла възможно най-остър;
  2. Намалете склона или дори прескочете тази точка, когато инсталирате канализацията;
  3. Създайте наклон според SNiPs, GOST или специализирани указатели.

  На пръв поглед прекомерно остър наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне целта си по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Следователно максималният наклон на тръбата е строго регулиран. Предвиждаме да кажем, че той е равен на 15 см на 1 метър.

  Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

  Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено.

  Защо ми трябва ъгъл на тръбата?

  Използването на ъгъла на канализационната тръба е необходимо да се използва, за да се лиши от следните проблеми:

  1. При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;
  2. Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;
  3. Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

  Свързани видеоклипове:

  Отводнителни склонове и начините за тяхното излагане:

  Как да изберем правилния наклон на канализацията:

  Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето.

  По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

  Как да изберем наклон

  За да определите какъв трябва да бъде минималният наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение. Например, информацията в справочните книги е представена в следната форма:

  Таблица: необходимите наклони и диаметри на тръбите за разтоварване Таблица: склонове на дренажни тръби в апартамент

  Минимален и максимален наклон на отпадни води на 1 м от SNiP

  По-долу има картина, показваща минималните наклони, в зависимост от диаметъра на 1-метрова тръба. Например, виждаме, че за тръба с диаметър 110 - ъгъл на наклон 20 мм, а за диаметър 160 мм - вече 8 мм и т.н. Помнете правилото: колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова по-малък е ъгълът на наклона.

  Примери за минимални наклони на отпадни води на метър от SNiP в зависимост от диаметъра на тръбата

  Например, е необходим наклон за тръба с диаметър до 50 мм и дължина от 1 м 0,03 м. Как беше определена? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата.

  Наклон на канализационната тръба 110 mm за външна канализация

  Да предположим, че трябва да се изчисли оптималният наклон за обща тръба от 110 мм, която се използва главно в канализационните системи на открито. Според GOST наклонът за тръба с диаметър 110 mm е 0.02 m на 1 линеен метър.

  За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

  Калкулатор, изчисляващ наклона на отпадни води за частна къща

  Предлагам да тествате онлайн калкулатор за изчисляване на наклона на канализационните тръби за частна къща. Всички изчисления са приблизителни.

  Под диаметъра на тръбата се посочва диаметърът на тръбата, който води директно в изпускателния отвор или общата система за отпадни води (не се бърка с вентилатора).

  Послепис Всички въпроси и искания за този калкулатор могат да бъдат определени по-долу в коментарите към тази статия.

  Използване на изчислена и оптимална заетост

  Също така, пластмасови, азбесто-циментови или чугунени канализационни тръби задължително трябва да изчислят нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете изчислената пълнота може да се използва с формулата:

  • H е нивото на водата в тръбата;
  • D е неговият диаметър.

  Минималното допустимо ниво на пълнене SNiP 2.04.01-85, според SNiP - Y = 0.3, и максимума Y = 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. На практика очакваната скорост на запълване е в диапазона: 0.3 Хидравлично изчисляване на капацитета за пълнене и ъгъла на наклона

  Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Според SNiP скоростта на течността трябва да бъде поне 0,7 м / сек, което ще позволи на отпадъците да преминават бързо през стените, без да се залепват.

  Вземете H = 60 мм, а диаметърът на тръбата D = 110 мм, материалът е пластмасов.

  Ето защо правилното изчисление е, както следва:

  60/110 = 0.55 = Y е изчисленото ниво на пълнота;

  След това използвайте формулата:

  K ≤ V√ y, където:

  • K - оптималното ниво на пълнота (0,5 за пластмасови и стъклени тръби или 0,6 за чугун, азбесто-циментови или керамични тръби);
  • V е скоростта на течността (вземаме най-малко 0.7 m / s);
  • √Y е квадратният корен на очакваната заетост на тръбите.

  0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - изчислението е правилно.

  Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на оптимална пълнота, втората след равен знак е скоростта на движение на отпадъците, третата е квадрата на нивото на пълнота. Формулата ни показа, че сме избрали правилно скоростта, т.е. най-ниската възможна. В същото време не можем да увеличим скоростта, тъй като неравенството ще се счупи.

  Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

  Наклонете канализационните тръби схематично

  По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри.

  Поради това ще се използва по-голям наклон на метър. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния.

  За да обобщим, ние казваме, че според SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да следвате тези правила:

  1. За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
  2. Максималната допустима стойност за вътрешните и външните канализационни води е общият наклон на тръбопровода от дъното до края на 15 cm;
  3. Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
  4. За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
  5. При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, минимум. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
  6. Преди да работите, трябва да направите план.

  Експертни съвети:

  Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия.

  Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

  За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

  Отопление, водоснабдяване и канализация в апартамента и къщата със собствени ръце

  Магистър по инсталация на отопление

  Наклонът на канализационната тръба: особености и правила за строеж. Изчисляване и измерване на наклона

  Наклон на канализацията

  Канализацията е най-важният елемент от системата за подпомагане на живота на селска къща. И е много важно, че е направено в съответствие с всички изисквания. В абсолютното мнозинство от случаите, това устройство няма помпи и потокът от вода протича естествено под действието на гравитацията. Ето защо, дори тези, които напълно забравиха курс по физика, разбират това ключова точка е наклонът на канализацията, който осигурява нормалното й функциониране.

  Наклон на канализацията - снимка 01

  Какъв е ъгълът на тръбата

  Ако психически изтеглете чрез монтиран тръбопровод, в идеалния случай хоризонтална линия, те образуват геометричен ъгъл. Той обаче няма да бъде измерен в обичайните степени, за тръбопроводи тази единица мярка не се прилага. Ъгълът, който ще осигури оптимален наклон на канализацията, се препоръчва да се измерва SNIP сантиметра на метър. Това измерение обаче изглежда трудно само на пръв поглед.

  Канализационна система за дома - Снимка 02

  Зависимостта на нормалната работа на канализацията от ъгъла

  Повечето собственици на селски къщи дори не мислят за избора на оптимален наклон на системата. Те интуитивно се опитват да направят това възможно най-голямо, като вярват, че по този начин канализацията ще се слее по-бързо. Това е справедливо само чиста вода.

  Канализационните канали съдържат голям брой примеси, които имат различни плътности и следователно се преместват през тръбопровода с различни скорости. Следователно, необосновано голям, както и твърде малък наклон на канализационната тръба, може значително да намали ефективността на цялата система.

  Регулаторни пристрастия - Снимка 03

  Недостатъчен наклон на канализационната тръба

  Малкият ъгъл на наклон на тръбопровода ще доведе до честите му запушвания. Това се случва поради простата причина, че дебитът на водата не е достатъчен, за да се измият тежките фракции от стените на тръбите. В резултат на това канализационната система постепенно се нагъва и изисква системно почистване. И колкото по-малко наклон, толкова по-често трябва да използвате услугите на водопровод.

  Следователно минималният наклон на канализационната система трябва да бъде най-малко 0,02.

  Недостатъчно отклонение - Снимка 04

  Твърде много пристрастия

  Твърде стръмният наклон на канализацията, също толкова странно, може да доведе до честа употреба на буталото и кабела. В този случай движението на водата ще бъде толкова интензивно и преходно, че не само няма да има време да измие твърдите примеси, но при определени условия дори може да ги притисне към стените на тръбите.

  В допълнение, високият дебит налага допълнителни изисквания за качеството на закрепващите фитинги, които осигуряват затваряне на водата. В същото време тръбопроводните съединения също са обект на повишено натоварване. Затова е много важно преди да започнете работа да изберете оптимален ъгъл на наклон.

  Определение на наклона

  Капацитетът на всяка тръба, директно зависи от диаметъра му. Следователно, съвсем естествено е, че оптималният наклон ще бъде различен за всяка секция. Колкото по-голям е диаметърът на тръбопровода, толкова по-малък е ъгълът, необходим за нормалното функциониране на системата. Наклонът на канализацията според SNIP за всеки размер е даден в таблицата.

  Това са средните данни, получени от теоретичните изчисления. На практика стръмността на дренажа се определя не само от геометрията на тръбата. Важно е също така откъдето идва канализацията.

  В крайна сметка е ясно, че броят на твърдите фракции в тях се различава в зависимост от санитарните помещения. Това прави корекции на крайния наклон на тръбата.

  Отделно, трябва да се кажат няколко думи за наклона на канализационната тръба 110 мм. Продуктите с този диаметър най-често са предназначени за доказване на домашни и градски системи. Следователно, въпреки голямата си производителност, 110-те тръби трябва да имат приличен наклон. Като правило, в зависимост от разстоянието до градската канализация на 1 метър тръбопровод, наклонът на канализационната система може да бъде от 5 до 15 см.

  По принцип трябва да се отбележи, че уличната канализационна система, независимо дали ще се свърже с централната мрежа или ще свърши в местния септичен резервоар, трябва да има по-голям ъгъл на наклон от вътрешния. Въпреки това, не е необходимо да се злоупотребява, наклона на външната канализационна система е повече от 15 см на метър, което го прави абсолютно неефективна.

  Пример за ъгъла на наклона за тръби с различни диаметри - Снимка 05

  Изчисляване на ъгъла на изтичане

  За да се изчисли какъв ъгъл на наклон канализационната тръба трябва да бъде по един или друг начин е доста трудна сама по себе си. За да направите това, трябва да разполагате с голямо количество изходни данни, много от които са референтни стойности и са разбираеми само за специалисти. Можете обаче да прецените математически ефективността на канализацията. За да направите това, на първо място, трябва да се изчисли Пълна тръба. За да се изчисли пълнотата, се прилага неформална формула:

  • H е нивото на водата в тръбата;
  • D е неговият диаметър.

  Канализацията ще бъде най-ефективна, ако се запази следното неравенство:

  • V - дебит на водата;
  • √ y е квадратен корен на стойността на заетостта на тръбата;
  • К е оптималната стойност на пълнене.

  Измерване на наклона

  Теоретичната част е повече или по-малко ясна. Но как да се измери наклона на канализационната тръба в къщата на практика. Ясно е, че това ще изисква перфектно плоска хоризонтална повърхност, спрямо която ще бъдат направени измерванията. В никакъв случай не е необходимо да разчитате на етажите в стаята, те много рядко отговарят на изброените изисквания. Най-доброто, разбира се използвайте за това лазерно ниво, но не много хора могат да си го позволят за еднократна употреба. Следователно е необходимо да се управлява повече традиционни инструменти.

  Измерване на ъгъла на наклон с помощта на устройството - Снимка 06

  С помощта на обичайното конструктивно ниво е напълно възможно да се определи наклонът на канализационната система на 1 метър тръба. Това ще изисква следното материали и инструменти:

  • тръби;
  • Ниво на балон. По-добре е, ако основата му е с полукръгла форма, това значително ще улесни работата самостоятелно.
  • Фитинги, фитинги и тръбни фитинги;
  • молив;
  • Ножовка.

  Веднага трябва да направите резервация, че нивото на балона, в допълнение към обичайните два етикета, трябва да има още две от всяка страна. За тези, които не знаят: всеки от тези етикети означава отклонение от хоризонталното ниво от 1 см, в една или друга посока.

  Определяне на ъгъла на наклона на тръбите - Снимка 07

  Работите започват в най-ниската точка.. Тръбата е свързана към предишната конструкция и е закрепена към стената с едната страна. На нея се поставя конструктивно ниво и се определя необходимия излишък. За да направите това, въздушният балон трябва да докосне някое от участъците, в зависимост от това какъв вид наклон е необходим. След това се прикрепва вторият край на тръбата. И така нататък, докато тръбопроводът достигне водопроводното съоръжение. Ако е направено правилно, каналът ще има желания наклон.

  Записване на навигация

  Добавете коментар Отказ отговора

  Написахте: "На практика най-често наклона на канализационната тръба се изразява чрез проста или десетична фракция. Например, 1/20 ще покаже наклон от 5 cm (1 m разделен на 20 cm). 0,02 е еднакво в десетични стойности. "
  Нищо объркано? Струва ми се, че наклон от 5 см на метър в десетична запетая ще бъде 0,05

  Какъв трябва да бъде наклонът на канализационната тръба на 1 метър

  Ъгълът на наклон на канализационните тръби не се измерва както обикновено в градуси, а в сантиметри на метър, което просто показва колко единия край на тръбата е дълъг един метър от другия.

  Последствията от твърде малко пристрастие

  Честото запушване на канализацията обикновено се получава, когато няма достатъчно ъгъл на оттичане. Причината за това е ниският дебит на отпадъчните води, който не може да изтласка големи фракции от отпадъци и те се забиват по стените на тръбата. Канализационната система в такъв случай е обект на бързо замазване, а колкото по-малък е ъгълът на наклон, толкова по-често тя трябва да бъде почистена.

  Последици от твърде много пристрастия

  В този случай водният поток ще бъде прекалено бърз, което също е лошо, големи стени могат да бъдат приковани към стените и няма да могат да отидат по-далеч, а вътрешните връзки на тръбите и закрепването на фитинги за водните порти ще изпитват допълнително напрежение, за което не са проектирани.

  Оптималният ъгъл на наклона за битови отпадъчни води

  Необходимият наклон трябва да се определи преди монтажа, въз основа на диаметъра на канализационните тръби в тази зона. Съответно, колкото по-малък е напречното сечение, толкова по-голям ще бъде ъгълът на наклон, за да може системата да работи правилно.

  Има определени стандарти, които трябва да се ръководят при избора на необходимия наклон:

  • Диаметър на тръбата 50 мм - наклон от 30 мм на 1 метър
  • Диаметър 110 мм - наклон от 20 мм на 1 метър
  • Диаметър 160 мм - наклон 8 мм на 1 метър
  • Диаметър 200 мм - наклон от 7 мм на 1 метър

  Когато дължината на каналите за отпадни води е по-малка от 1,5 метра, наклонът може да се различава един от друг.

  Изчисляването на височината и ширината на таблата се извършва, като се отчита скоростта на отпадни води, подходяща за самопочистване. Запълването на тавите не трябва да надвишава 80% от височината им, а ширината им не трябва да е по-малка от 20 см. Всички тези данни се получават при обработката на резултатите от конструкцията на канализацията и отчитането на хидравликата. Например, ако височината на тавата е 50 см, тогава нейната ширина ще бъде най-малко 70 см.

  Стаи, които изискват отделно определение на желания наклон

  Кухнята, банята и тоалетната са помещенията, в които се изчислява наклонът отделно, поради инсталираните там водопроводни инсталации. Мивка в кухнята, както и мивка в банята се изчисляват въз основа на тръбите за тях винаги използват 4 или 5 см, за тях минималният наклон трябва да бъде 25 мм, а оптималната 35 мм. За тоалетна чиния обикновено се инсталира канализационна тръба с диаметър 10 см, ъгълът на наклон за нея трябва да бъде минимум 12 мм и в идеалния случай 20 мм.

  Принципът на определяне на ъгъла на наклон на външните отпадъчни води

  За външни канали използвайте големи диаметри на тръбите, отколкото за дома, а размерите им започват от 110 мм. Съответно, наклоните трябва да се изчисляват по различен начин. При напречно сечение от 150 мм оптималният наклон на тръбата ще бъде 8 мм на линеен метър, при 200 мм тази стойност ще намалее с 1 мм и ще бъде 7 мм на линеен метър. Най-големият наклон, който може да се направи за външни канализационни тръби, не трябва да надвишава 15 сантиметра на линеен метър, с изключение на къси секции, по-малки от един и половина метра.

  Независимо изчисление на наклона

  За да се изчисли правилно ъгъла на наклон, е необходимо да се знае дължината и напречното сечение на каналната тръба. В специални таблици в съответствие със стандартите на GOST, изискваните ъгли на наклон са посочени в стотни от числото, съответстващо на определен диаметър. За удобство е по-добре да преобразувате числата в обичайните сантиметри или милиметри.

  Например, при определяне на наклон от 0.05, това означава, че разликата във височината на положението на тръбата в пространството трябва да бъде 5 сантиметра на линеен метър, ако броят в таблицата е 0.0001, тогава това съответства на 0.1 cm на линеен метър. За да разберете общото наклон на тръбата, което трябва да бъде направено, трябва да умножите дължината му от ъгъла на наклон, взет от специална таблица.

  Общите правила за инсталиране на канализационни тръби са следните:

  • В частна къща изчисляването на ъгъла на наклон на канализацията се изчислява въз основа на диаметъра на стъпалото.
  • Наклон до 11 сантиметра в диаметър изисква наклон от 2 см на 1 работен метър.
  • Минималният минимум за тесни тръби с диаметър до 5 см е настроен на 3 сантиметра на линеен метър.
  • При диаметър 16 см, наклонът на отточните води трябва да бъде най-малко 8 мм на линеен метър.

  Пълна канализация

  Пълнотата е също толкова важна, колкото и наклона им, тя се изчислява по формулата K = H / D, в която К е пълнота; H е височината на отпадъчните води и D е диаметърът. Индикаторът винаги е от 0 до 1, където 1 е пълно запълване и съответно 0 е празна тръба. За нормална работа на системата е К = 0.5-0.6, т.е. тръбата трябва да се напълни с отпадъчните води не повече от 50-60% по-точно пълнота могат да бъдат определени от материала, от който са изработени. Азбестът и керамиката предполагат 60% пълнота, т.е. резултатът от изчислението трябва да бъде 0,6, за пластмасата максимумът е 0,5, защото е по-хлъзгав. При правилна инсталация, в съответствие с всички индикатори, скоростта на преминаване през тръбите при отпадъчните води ще бъде 0,7 м / сек.

  Тази скорост е подходяща, така че твърдите отпадъци да не се утаяват по стените и канализационната система да не е запушена. Проверете дали проектните параметри за канализационните тръби могат да бъдат изпълнени по формулата K≤V√y. K - пълнота със стойност от 0,5 до 0,6; V е скоростта на потока; Това е квадратен корен на пълнотата на канализационната тръба.

  Как да изберем канализационна тръба

  Преди да инсталирате канализационната система, можете да изберете подходящ диаметър чрез следните параметри:

  • Водопроводните точки са свързани към канализационната система с помощта на отводнителни тръби и техният диаметър не трябва да бъде по-голям от този на тръбата;
  • Пропускливостта на отпадъчните води нараства с нарастване на напречното сечение експоненциално;
  • Заетостта не трябва да надвишава 0,6, за свободното движение на отпадъчни води;
  • За да изчислите диаметъра, трябва да използвате данните, посочени в SNiP - 2.04.01-85.

  Характеристики за отпадни води на различни нива на замръзване на почвата

  Нивото на замръзване на почвата варира в различните региони, затова е необходимо тези данни да бъдат изяснени за района ви преди да се полагат канализацията. Подробна информация можете да намерите в SNiP 23-01-99. За Москва и района на Москва точното замразяване на почвата е 1,4 метра. Следователно е невъзможно да се полагат канали над тази маркировка без специална изолация, в противен случай канализацията ще замръзне в тръбите, което ще доведе до тяхното разрушаване и повреда на цялата система.

  Монтажна възглавница

  Необходимият наклон на канализационната система се създава посредством монтажна възглавница, а това е мост от пясък, върху който е поставена системата. Напълването с пясък създава желаната разлика в сантиметри или милиметри, която е изчислена по-рано.

  Преди полагането, всички материали се проверяват за целостта: пукнатини, чипове, не се допускат прекъсвания, в противен случай системата няма да функционира своевременно и бързо ще се провали, докато има огромна възможност за непрекъснато наводняване на канализационната система.

  След като тръбопроводната система е напълно сглобена, тя се полага върху пясъчна могила, изравнена с нивото, желаният ъгъл на наклон се постига, при необходимост се добавя пясък. Тя трябва да достигне до третата част на тръбата, така че да е напълно неподвижна и плътна към пясъка. В този сценарий можете да направите необходимото пристрастие и да го приведете в съответствие с желаните показатели.

  Допълнителни препоръки

  Някои допълнителни съвети за изчисляването и монтажа на външни и вътрешни канализационни системи:

  • при инсталирането на канализационната система в помещенията на къщата е необходимо да се вземе предвид свиването на дренажните тръби, които се появяват при експлоатационни условия. За да се избегнат смущения в канализационната система, е необходимо периодично да се регулира нивото на наклона.
  • ако е възможно, свържете канализационните тръби под ъгъл от поне 120 градуса между тях, ако по някаква причина това не работи, тогава ще трябва да добавите още един люк за достъп, за да контролирате системата и да я почиствате своевременно.
  • когато полагате скрита канализация в пода и стените на банята и в кухнята, проверявайте здравината на връзката и добавете люкове за инспекция на всеки 30-40 сантиметра.
  • Монтажът на външната канализационна система трябва да се извърши в обратна посока на потока, т.е. от канализационната тръба до хола.