Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Отводнителни тръбопроводи

Наклонът на канализацията на 1 метров SNIP

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, много е важно да се коригира наклона на канализационната тръба, която попада според SNiP и дължината на комуникационните тръбопроводи.

КАК ДА НАПРАВИТЕ АНГЕЛ

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

1. Направете ъгъла колкото е възможно по-остър;

2. Направете минимален наклон или дори прескочете този елемент при инсталиране на канализацията;

3. Създайте наклон според правилата и GOST.

На пръв поглед прекаленият наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено. Запазване на ситуацията може да бъде само ъгълът, при който септичния резервоар се намира във връзка с отпадъчните води.

Най-добре е да работите с определени стандарти, които показват съотношението на ъгъла с диаметъра и дължината на тръбата. Разбира се, това изисква много време и специални грижи, но след такава упорита работа канализационната система ще ви служи много години.

Защо се нуждаете от пристрастие:

При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;

Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;

Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето. По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ СЪВЕТА

За да определите минималния наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение.

Например, наклон за тръба с диаметър 50 mm и дължина от 1 метър се нуждае от 0,03 mm. Как беше определено? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата. В зависимост от диаметъра, той може да бъде от 0,03 до няколко милиметра. Помислете как функционира правилото:

Да предположим, че трябва да изчислите оптималния наклон за тръба от 110 мм, според GOST, е 0,02 мм. За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Също така, в тръба от чугун, пластмаса или азбестоцимент, трябва да се изчисли нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете пълнотата може да използвате формулата:

ВИСОЧИНА НА РАЗТОВАРВАНЕ НА НИВОТО / РАЗМЕР НА ТРЪБА

Максималното ниво на пълнота - 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. Това е коефициент, често се приема като 0.5 - като дефиниция на половин тръбна кухина. Много зависи от материала на тръбата (чугунът и азбетът се напълват по-бързо поради високата грапавост на вътрешните стени) и ъгъла му спрямо септичния резервоар.

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Професионалистите казват, че 0,7 м / сек позволяват отпадъците бързо да преминават през стените, без да се залепват. Следователят правилното изчисление е, както следва:

0.5 / 110 = 0.04 е нивото на пълнота

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на пълнота, а вторият след равен знак е скоростта на движение на отпадъчните води, третата е квадрата на нивото на пълнота.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри. Изследователят на метър ще използва по-голяма пристрастност. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния. В повечето случаи този допустим размер на тръбата за налягане е 0,02-0,01 мм по-малко.

Съгласно SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да спазвате следните правила:

 • За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 • Максималната допустима стойност за вътрешните и външните отпадни води е общият наклон на тръбопровода от основата до края на 15 градуса;
 • Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 • За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 • При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, не толкова силна. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 • Преди да работите, трябва да направите план.

  Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия. Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

  За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

  Какъв трябва да бъде наклонът на канална тръба на 1 метър в частна къща?

  Очевидно е, че за нормално живеене в модерна къща или апартамент е невъзможно да се направи без надеждна канализационна система. Това е тръбна система за изхвърляне на отпадъчни води. Неизправностите в работата на последните не водят до най-добрите последствия, поради което при организирането на канализационната система в частна къща е необходимо да се спазват изискванията на строителните норми и правила.

  В модерна къща канализацията трябва да е правилна.

  Отпадъчните води се придвижват с гравитация под влияние на гравитационните сили, затова е важно да се изчисли правилният наклон на канализацията от 1 метър. Ако е твърде голям или твърде малък, ще има нередности в системата, до настъпването на неприятни спешни случаи. Какъв тип наклон за инсталацията на тръбите за канализационни тръби се определя от редица обстоятелства.

  Последици от твърде малко или твърде много наклон

  Прекалено големият наклон на канализационната тръба причинява прекомерно висок дебит на отпадъчните води. В този случай големи парчета отпадъци ще бъдат хвърлени на вътрешните стени на тръбопроводната система, ще се придържат към тях и няма да могат да се движат напред. Важно е да се осигури оптималният наклон на канализационните тръби на 1 метър в частна къща.

  Оптималният ъгъл на наклон зависи от диаметъра на тръбата

  При проектирането на дренажна система, в зависимост от диаметъра на тръбата, се избира оптималният ъгъл на наклона й. За да работи системата правилно, тръбите с по-малък диаметър трябва да бъдат снабдени с по-голям наклон. Измерва се в сантиметри на линеен метър дължина на тръбата. SNiP определя следните параметри за тръбите в съответствие с техния диаметър:

  • 50 мм - 3 см наклон на 1 метър дължина;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0.8 cm;
  • 200 mm - 0.7 cm.
  Илюстрация на необходимия наклон за тръби с различни диаметри

  Тези оптимални стойности се изчисляват за дълги разстояния от външната и вътрешната тръбопроводна мрежа. Съществуват специфични характеристики при свързване към фланцови съединения, сифонни болтове и фитинги.

  Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната

  Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната се определят от факта, че има подходящи водопроводни тела. Под кухненските мивки са монтирани тръби с максимален диаметър от петдесет милиметра, оптималният ъгъл за тях е 3,5 см. Тоалетната използва тръби с диаметър сто милиметра, оптималният наклон за тях е 2 см. Стойностите на този параметър за домакински водопроводни уреди са обобщени в следващата таблица.

  Правила за определяне на ъгъла на наклон на външните отпадъчни води

  За полагане на външната мрежа с тръби с много по-голям диаметър, отколкото вътре в къщата. В резултат на това ъглите на монтаж са различни. Например, за тръба с диаметър сто и петдесет милиметра, наклонът ще бъде 0,8 см на метър дължина, ако диаметърът е двеста милиметра, стойността на този параметър намалява с един милиметър и ще бъде 0,7 см.

  Максималното спадане на нивото на външната мрежова тръбопроводна система не трябва да надвишава петнадесет сантиметра на метър дължина. Това правило не се прилага за къси участъци от тръбопровода с дължина по-малка от един и половина метра.

  Изчисляване на необходимия наклон на канализационната тръба самостоятелно

  За да се изчисли наклонът на тръбата сам по себе си, трябва да знаете нейната дължина и диаметър. В SNiP са публикувани специални таблици със стойностите на този параметър. В общия случай е възможно да се определи ъгълът на наклон на тръбата, използвайки собствени ресурси:

  • изчислението трябва да се направи, като се вземе предвид диаметърът на вертикалната тръба;
  • за тръби с напречно сечение до сто и десет милиметра се изисква наклон от двадесет милиметра;
  • до диаметър до шестдесет милиметра изисква диаметър на тръбата от осем милиметра;
  • тесни тръби с диаметър до петдесет милиметра са инсталирани с наклон от три сантиметра.
  Наклон на канализацията, лесен за управление

  Някои трудности при възприемането са причинени от единицата за измерване на този параметър, изразена в стотни от броя. Обаче няма нищо трудно, например, стойността на наклона от 0,05 означава, че разликата във височината между началото и края на тръбата на дължина на метъра е пет сантиметра.

  Стойност на пълна канализация

  Една от най-важните експлоатационни характеристики на системата за отпадъци е нейната пълнота с фекална вода. Стойността на този параметър се определя, като се раздели височината на нивото на отпадна вода с стойността на тръбната секция.

  Изчисляване на диаметъра на канализационната тръба

  При проектирането на канализационна система за нейната безпроблемна работа е необходимо да се избере такъв важен оперативен параметър като диаметъра на тръбопроводната мрежа. Тя се определя от комбинацията от следните условия:

  • напречното сечение на дюзите за санитарни фитинги не трябва да бъде по-голямо от диаметъра на основната канализационна тръба;
  • увеличаването на диаметъра води до ускоряване на пропускливостта на отпадъчните води експоненциално;
  • скоростта на запълване не трябва да бъде по-висока от 60%;
  • строителните кодове съдържат данните, необходими за изчисляване на диаметъра на канализационната тръба.
  Отводняването на банята на втория етаж до канавката е направено от 110 мм тръба

  Строителните кодове определят диаметъра на тръбите по главните участъци на мрежата от сто и десет милиметра. Свързването на домакински водопроводни инсталации се осъществява с тръби, чийто диаметър не надвишава петдесет милиметра. Изключението е тоалетната, чието работно натоварване се увеличава. Диаметърът на цялата височина е сто милиона. Напречното сечение на канализационните тръби на големите градски магистрали може да достигне хиляда и двеста милиметра.

  Полагане на външни отпадъчни води, като се отчита нивото на замръзване на почвата

  Монтажът на външната канализационна система трябва да се извършва при задължително отчитане на дълбочината на замръзване на почвата на работното място. Това ниво варира в зависимост от климатичните условия и варира в различните области. SNiP 23-01-99 съдържат точните стойности на този параметър за различните региони.

  Карта на нормативните дълбочини на замразяването

  Например, ако дълбочината на замръзване на почвата е един и половина метра, канализационната система не трябва да се поставя по-близо до земята. В този случай фекалната вода ще замръзне и ще счупи мрежата на тръбопровода, което ще доведе до пълния й неуспех. За крайградския регион дълбочината на замръзване на почвата е 1,4 метра, а в централните региони на страната ни е приблизително същото.

  Правила за организиране на монтажната възглавница за полагане на тръби

  Правилното инсталиране на канализационната система предвижда монтаж на монтажна възглавница. Това е пясъчна могила, на която тръбопроводната мрежа е директно положена. За да се поддържа желаният ъгъл на наклон на системата и монтираната подложка. Този параметър може да бъде променен чрез наливане на пясък на едно или друго място.

  Възглавницата трябва да осигурява еднакъв наклон на канализационната система

  Преди да се постави тръбопроводната мрежа, всички елементи от нейния дизайн се проверяват за целостта, наличието на пукнатини и видими дефекти е неприемливо. В противен случай течове и извънредни ситуации са неизбежни. Доказани канализационни тръби се полагат върху монтажната подложка и се изравняват с ниво на сградата. Ако е необходимо, регулирането на ъгъла на наклона на правилното място излива пясъка по такъв начин, че тръбата, лежаща на насипа, да пасва здраво и да е неподвижна.

  Общи препоръки за монтаж на дренажни тръби

  Общите препоръки ще ви помогнат да избегнете най-често срещаните грешки при полагането на тръбите за оттичане на канализационната система на дома и навън. Трябва да се имат предвид следните фактори:

  • Структурните елементи на тръбопроводната мрежа са обект на свиване с течение на времето. В резултат на това е необходимо периодично да се регулира ъгълът на тръбите.
  • Когато сменяте посоката на полагане, фланцовите съединения трябва да бъдат направени под ъгъл от поне сто и двадесет градуса. В противен случай ще е необходимо да се оборудва допълнителен люк за контрол, за да се контролира тръбопроводната мрежа и да се почисти, ако е необходимо.
  • Подреждането на скрити отпадни води изисква особено внимателно тестване на всички елементи на структурата му за целостта и липсата на течове. В този случай прозорците за наблюдение трябва да са разположени на по-малко разстояние един от друг.
  • Тръбите се поставят в обратна посока с потока от отпадъчни води. Монтажът започва от отводнителната тръба с по-нататъшно преминаване към свързаните водопроводни тела.
  Така че на практика, наклона на дренажната тръба за мивката

  Желаният ъгъл на наклон на канализационните тръби по време на изграждането на домашна мрежа не е трудно да издържи. По-рано на стената е нарисувана маркировка, очертаваща линията на предварително изчисления наклон. На нея се полага тръбопроводната мрежа.

  Работата по подреждането на външната система е малко по-трудна. В този случай, за да се гарантира необходимото наклон, е необходимо да се изкопае изкопа, чиято дълбочина постепенно се увеличава. Контролът се осъществява с помощта на конструктивно ниво, нишката, опъната под прав ъгъл, значително ще улесни осъществяването на промишлени манипулации.

  Ефективността на системата зависи до голяма степен от правилно поддържания ъгъл на наклона на тръбопроводната мрежа. Необходимо е да се придържате към препоръчаните стандарти. При отклоняване от посочените параметри често се случват аварийни ситуации и запушване на тръбопроводната мрежа.

  Избрахме специален видеоклип за вас, който съдържа много полезна информация за канализационната система.

  Как да направите правилния наклон при инсталиране на канализационни тръби?

  Когато се поставят канализационни тръби в частна къща или се ремонтира апартамент (с подмяна на канализационни мрежи и водоснабдяване), трябва да се помни, че принципът на потока в тях е изграден върху работата на гравитацията. Това означава, че без външна интервенция движението в канализационната система ще се осъществи само когато има наклон на канализационната тръба.

  Полагане на тръбна канализация

  В домашната среда, като инсталирането на канализационни тръби със собствени ръце, няма смисъл да се подрежда система за налягане за принудително прехвърляне на канализацията с помощта на помпа. Това води до допълнителни разходи както по време на строителството, така и по време на експлоатационния период, а техният ремонт, ако е необходимо, е доста скъп. Системите на мрежите на принудителния поток се използват само в големите индустрии.

  Основни параметри

  Когато полагането на канализационни тръби със собствените им ръце се извършва в частна къща, е много важно да се създаде правилният наклон за тях, като се спазват всички правила и се инсталират. Твърде малкият наклон ще доведе до слаб поток в линията, което ще позволи депониране на тежки компоненти и ще бъде необходим по-нататъшен ремонт на всички мрежи.

  Голям ъгъл на тръбата за канализацията също не е добре, защото в такива условия отпадъчните води ще отиде по-бързо от останалите компоненти, които също ще доведат до запушване на цялата система, и ще трябва да направи своя демонтаж за коригиране на ситуацията.

  Правилата за правилното монтиране на канализацията трябва да осигуряват достатъчна скорост на движение на отпадъчните води. Този индикатор е един от основните и определя колко ефективно функционира цялата канализационна система.

  Размерът на наклона на тръбата, в зависимост от нейния диаметър

  Твърдението, че колкото по-голям е наклонът на тръбата, толкова по-бързо е потокът и по-добре работата на цялата система е грешно. С голям наклон наистина водата ще напусне много бързо, но в нея се крие грешката - при високоскоростното преминаване на водата в линията, системата за самопочистване е значително намалена.

  Големите и тежки частици, които попадат в канализацията заедно с вода, няма да имат време да вървят по целия път и ще останат в нея, като постепенно се натрупват и създават запушвания.

  В допълнение, този подход води до шумна работа на дренажната система и поради високата скорост на движение ще има увеличено износване на вътрешната повърхност.

  Това ще доведе до преждевременна замяна на отделните секции или ще трябва да извърши ремонт на цялата канализационна система.

  Съгласно правилата за инсталиране на канализационни тръби оптималната скорост на движение на отпадъчните води трябва да бъде от 0,7 до 1 метър в секунда.

  Тъй като скоростта на оттока даден пристрастия канализационни тръби, там е друг параметър, който се изразява в разликата във височината в началото на тръбопровода (най-високата точка) и неговия край (долната точка на системата).

  Наклонът на 1 работен метър от канализационните тръби на височина на сантиметри е параметърът, който трябва да се спазва при полагане на канализацията. Придържайте се към нормите на тази стойност ще трябва, защото в противен случай ще изисква демонтаж на цялата система, а понякога и ремонт или промяна на водоснабдяването.

  стандарти

  Когато полагате канализационни тръби в частна къща, трябва да следвате правилата, описани в SNiP 2.04.01-85.

  Като се вземе предвид диаметърът на тръбопровода, отвеждането на канализацията се извършва с определен наклон за всеки работещ метър.

  • ако се използват линии с диаметър 40-50 мм, наклонът трябва да бъде равен на 3 см на линеен метър;
  • за тръби с диаметър 85-110 мм, оптималният 2-сантиметров наклон на линеен метър.

  В някои случаи параметрите на наклона се изразяват в частичен брой, а не в сантиметри на линеен метър. За горния пример (3/100 и 2/100), информацията за наклона с правилното полагане на канализационни тръби в частна къща ще изглежда така:

  • за линии със сечение от 40-50 mm - наклон от 0,03;
  • за линии със сечение от 85-110 mm - наклон от 0,02.

  Индивидуално изчисление на наклона

  Полагане на канализационни тръби направете го сами в частна къща се извършва съгласно стандартите, които се съдържат в строителния кодекс. Но е възможно да се изчислят параметрите за подреждане на канализационните мрежи и водопроводите независимо. За целта използвайте следната формула:

  • K - специален фактор, който взема под внимание свойствата на материала, използван при производството на тръбата;
  • V - скоростта на преминаване на отпадъчните води;
  • H - пълнене на тръби (височина на потока);
  • D - сечение (диаметър) на тръбата.

  Наклонът на канализационните тръби може да се изчисли самостоятелно

  • коефициентът К, за тръбите, изработени от гладки материали (полимерни или стъклени), трябва да бъде равен на 0,5, за метален тръбопровод - 0,6;
  • индикатор V (скорост на потока) - за всеки тръбопровод е 0.7-1.0 m / s;
  • съотношението H / D - казва пълненето на тръбата и трябва да има стойност от 0.3 до 0.6.

  Вътрешни и външни канализационни системи

  Когато поставяте канализационните мрежи и водоснабдяването в частна къща, трябва да вземете предвид някои от функциите, които са причинени от местоположението на отделните им секции.

  Вътрешни системи

  При монтажа на тръбопроводите на канализацията в частната къща два са диаметрите им - 50 мм и 110 мм. Първият за дренаж, а вторият за тоалетната. Полагане на канализационната тръба трябва да се извършва в съответствие със следните препоръки:

  • Ротацията на тръбопровода (в хоризонтално положение) не трябва да се извършва под ъгъл от 90 градуса. За да се промени посоката на завоя, е по-добре да се монтира под ъгъл от 45 градуса, което значително улеснява преминаването на основния поток и намалява вероятността от натрупване на твърди частици;
  • фитингите трябва да бъдат инсталирани на места, където системата се завърта, трябва да бъде проверена и удобна за почистване или разглобяване в случай на запушване;
  • в кратки отделни секции е допустимо да се увеличи наклонът, надвишаващ препоръчителната скорост. Такъв къс клон може да бъде тръба, свързваща тоалетната с решетката;
  • на всяка секция на наклона на тръбата трябва да е гладка, без резки колебания, тъй като тяхното присъствие може да създаде условия за възникване на вода чук, последиците от които ще бъдат ремонт или отстраняване на система работи.

  Полагане на канализацията в частна къща със собствени ръце (видео)

  Външни (външни) системи

  Правилното инсталиране и монтаж на канализационни тръби е необходимо не само вътре, но и извън частната къща, от изхода на вътрешната канализация до септичния резервоар.

  Ето защо трябва да обърнете внимание на следните точки:

  • канализационните мрежи се полагат в окопи с дълбочина от 0,5 до 0,7 метра. Размерът на погребението зависи от характеристиките на почвата и се коригира за специфични условия;
  • при подготовката на окопите трябва да се използва пясък на дъното им, за да се установи правилният наклон поради леглото;
  • предварително изчислен наклон (на метър), за да осигури водач от кабела, опънат между колчетата с корона. Това ще предотврати ненужно потъване или издигане на канализационната система в определени райони;
  • след полагане на тръбите на дъното на окопа отново проверете наличието на правилния наклон и, ако е необходимо, коригирайте с пясъчна възглавница.

  Бурна канализация

  Същата система изисква склон и присъствието му е необходимо, за да се елиминира образуването на натрупване на вода върху повърхността на почвата по време на валежите.

  Полагане на буря канализация

  При организиране на отводнителна дъждовна вода се вземат предвид същите параметри както при главната канализационна система - диаметърът на тръбата и материалът, от който е направена. Средна наклон:

  • за тръби с диаметър 150 mm - индикаторът варира от 0.007 до 0.008;
  • при напречно сечение от 200 mm - 0.005 до 0.007.

  На частни ферми можете да стигнете до открити дренажни системи за дъждовна вода.

  Но дори и при такава система за отвеждане на водата, трябва да има наклон:

  • за дренажни канавки - 0.003;
  • за плочи от бетон (полукръгли или правоъгълни) - 0.005.

  Кога е поставена канализационната тръба? Какъв трябва да бъде наклонът на канализационната тръба?

  Схемата на устройството на бунтовата канализационна система за частна къща

  За нормална работа на канализацията, стойността на наклона трябва да съответства на препоръчителните норми за SNiP или да се изчислява със специална формула.

  Израза - колкото по-голям е склонът - толкова по-добре и по-бързо е изтичането - грешка, която не бива да се допуска, за да се избегне последващо демонтиране на напълно нова канализационна система.

  Ако се придържате към изпитаните по време и експлоатационни стандарти - канализационните системи и водопроводните инсталации в продължение на много години няма да изискват ремонт или демонтаж.

  Наклонени вътрешни канализации

  На етапа на проектиране, а след това по време на монтажа, е необходимо точно да се наблюдава ъгъла на наклон на канализационните тръби. И няма значение дали е вътрешна или външна канализация, тръбопроводът трябва да има наклон.

  Това се дължи на факта, че канализационната система в повечето случаи е гравитационна, т.е. отпадъчната вода се доставя до пречиствателната станция под влиянието на гравитацията. Дори и малкото отклонение от стандартите ще доведе до неправилно функциониране на цялата система.

  Какъв е ъгълът на тръбата

  Ъгълът на тръбите - промяната на работната повърхност спрямо хоризонта. При стандартните измервателни системи е обичайно да се измерват ъглите в градуси, докато наклонът на тръбопроводите се измерва в сантиметри на метър.

  Така че при тръба с диаметър 50 мм препоръчителният ъгъл е 0.03 м или 3 см. Оказва се, че разликата между началото и края на секцията на метъра е 3 сантиметра.

  Как да изчислим наклона

  За изчисляване на ъгъла на наклон на канализационните тръби съществуват два начина: изчислени и непроектирани.

  Методът без изчисления дава готови препоръки за наклона в зависимост от напречното сечение на тръбопровода. Допуска се тази стойност да се промени с 3% в зависимост от условията на работа.

  Методът на проектиране се използва за отпадни води с постоянно налягане на изтичащия поток и от своя страна има два метода:

  1. изчисляване на съответствието със скоростта на потока на отпадъците през тръбопровода до нормативния коефициент;
  2. Колбрук-бяла формула.

  В частните къщи е трудно да се изчислят точните показатели за пълнотата на тръбите и скоростта на потока, затова по-често се използва методът на несвързване.

  Наклонът на канализационната тръба: защо трябва да бъде точно 1,5-3 сантиметра

  На снимката - умишлената неправилна инсталация на канализационните тръби - те почти нямат наклон.

  Поздрави за вас, скъпи читатели. Всички обичаме съвременния комфорт, включително в частта му за хигиена. Това се случва много разочароващо, когато е нарушено, а всъщност често това е наша вина. Например, често не мислим какво трябва да бъде наклонът на канализационната тръба, така че изтичането и изхвърлянето на нашата жизнена дейност да бъдат правилно заустени.

  Моля, имайте предвид, че в повечето случаи гравитационният дренаж е оборудван в нашите апартаменти и къщи. Въз основа на това е изключително важно да се избере оптималният наклон за всяка от тръбопроводите. Ако ъгълът е малък или изобщо не е, грешката ще бъде чудесна - това ще доведе до постоянни блокирания, ако е твърде голяма, системата ще изтече.

  Ъгъл на наклона за канализационната тръба

  Изключително важно е правилното задаване на ъгъла на тръбата.

  Преди всичко искам да ви предупредя веднага, за да не се изгубите в мерни единици. Във всички регулаторни, технически и препоръчителни документи наклонът на канализационните тръби се показва не в градуси, а в сантиметри, спрямо първоначалните (горните) и условно крайните (по-ниски) точки на системата.

  Ще ви кажа малка, но много интересна тайна. Това е обяснено съвсем просто. Концепцията за "степен" по отношение на оста на Земята, както и разположението на обектите на повърхността й при изграждането на вашата собствена къща (много, много малка в сравнение с общата повърхност на планетата), не е много ефективна.

  Известни са твърде незначителни стойности. Ако сте насочвани по степени при полагане на канализационни тръби, тогава просто рискувате да ги вземете някъде там.

  Влияние на наклона на тръбата

  Без подходящ наклон, тръбата бързо ще се запуши с твърди фракции от отпадъчните води.

  По дефиниция дренажите никога не са били чисти. Особено сега, когато отпадъчните води използват увеличения обем на отпадъците от нашата жизненоважна дейност.

  1. Така че, измиване на мръсни ястия, хвърляте в тръбопровода продукти за почистване, мазнини и хранителни частици. С течение на времето на стените на системата се натрупва лепкава покривка. Това допринася за преуморяването на тръбите. Правилният им наклон позволява канализацията да се самопочистват.
  2. Разтичащи се в мрежата със скоростта, определена от наклона на тръбите, отводнителите измиват значително количество отпадъци, като по този начин спират запушването на системата.
  3. Бих искал да привлека вниманието ви към тази зависимост: колкото по-голям е ъгълът на наклона на канализационната тръба, толкова по-висока е дебита на течността в нея. Това означава, че степента на пълнене на тръбата намалява.

  Защо лошо прекомерно или твърде малко намаление

  Твърде много наклон също е лош - твърдите отпадъци няма да имат време да излязат.

  Във връзка с това, което написах по-горе, може да имате идея: поставете тръбите под възможно най-голям наклон, така че отпадъците да се изпускат по-бързо. Въпреки това, аз ви предупреждавам веднага - тази мисъл ще бъде жалко:

  1. Ако дренажът е твърде стръмен, тръбите ще бъдат зашити, тъй като дренажите ще се изхвърлят много бързо. Те просто няма да имат време да измият твърди частици отпадъци. Те ще започнат да се заселват по стените на тръбите.

  При прекомерен наклон водните брави ще бъдат счупени.

  1. Освен това сифони ще разбият водните ключалки. Следователно въздухът от канализационната система ще започне да навлиза в помещенията. Няма да ви напомня как "приятно" мирише.
  2. Металните канализационни тръби са изключително нежелателни, за да останат неизползвани поради още една причина. В агресивна среда притокът на кислород към вътрешните им стени води до корозия. В резултат на това животът на тръбите се намалява.
  3. Прекаленият наклон увеличава шума от тръбопровода.
  4. Също така намалява способността на системата да се самопочиства, което води до утаяване на отпадъците и блокиране на тръбите.

  Не мога освен да отбележа обратната ситуация: недостатъчното накланяне на тръбите води до намаляване на скоростта на изтичане. Това също така предизвиква блокиране.

  Апартаментът е почти невъзможно да се измери потока от течности в канализацията сам.
  Затова ще ви посъветвам да се придържате към стойностите, посочени в регулаторните документи.
  Така че, препоръчителната SNiP пропускателна способност в апартаментите трябва да бъде 0,7-1 m / s.

  Регулаторни и референтни документи

  Оптимални склонове за тръби с различни диаметри.

  Какъв трябва да е правилният наклон на канализационните тръби? Отговорът на този въпрос е даден от регулаторни документи:

  1. За тръби с малък диаметър в канализацията е валидна точка № 18.2 от ЗНиП № 2.04.01 / 85 "Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради". В него се посочва, че несътрудническите клонове на мрежи с напречно сечение от 4-5 cm трябва да бъдат положени с наклон 0,03, с напречно сечение 8,5 и 10 cm - с наклон 0,02.
  2. Външната канализационна система се нуждае от по-голяма напречна секция. Това е, което знам в тази част за склоновете на канализационните тръби съгласно SNiP No. 2.04.03 / 85, параграф 2.41 "Канализация. Външни структури и мрежи ": минималният наклон за тръби с напречно сечение от 15 cm трябва да бъде 0.008 и 20 cm - 0.007.

  Стандартите за наклона на тръбата са изложени в този документ.

  При извършването на ремонти може да се наложи да намалите наклона на мрежата. Ето какво мога да ви посъветвам, по отношение на вътрешната канализационна система и неразпределените участъци от тръбопровода. В SNiP No. 2.04.01-85, параграф 18.2 е посочена следната разпоредба:

  1. Изчисляването на канализационния тръбопровод трябва да се извърши чрез задаване на дебита на течността (V, в метри в секунда) и пълнене (H / d), така че условието да е вярно: V√H / d≥K. В същото време K за тръби от пластмаса и стъкло трябва да бъде равна на 0,5, а за мрежите от други материали - 0,6.
  2. Дебитът на водата в този случай трябва да бъде не по-малък от 0,7 m / s. Пълненето на тръбите е не по-малко от 0,3. С други думи: на теория, ако изчислите обема на отпадъците, а след това пълнене и да се определи скоростта на течността, можете да получите някои други резултати.
  3. Аз обаче бързам да ви предупредя: в SNIP №2.04.03 / 85 за външни канализационни тръбопроводи има пряко обяснение по отношение на мрежи с напречно сечение от 15-20 см.

  Минималната допустима разлика във височината.

  Тя гласи следните условия: Въз основа на локални условия и с подходяща обосновка за отделните сегменти на мрежата е допустимо да се работи с такива склонове: за тръби с напречно сечение от 20 cm - 0.005, за аналози с диаметър 15 cm - 0.007.

  Мога да те направя щастлива. Това означава много интересно нещо. А именно: ако имате обосновано доказателство "много, много необходимо" и голямо желание да го осъществите, тогава няма пречки за неговото прилагане. Можете да спестите до 2 мм наклон на всеки метър тръби с напречно сечение от 20 см.

  Препоръчвам ви да вземете под внимание, че в допълнение към минималното правилно, има и максимален наклон за полагане на канализационни тръби.

  Съгласно параграф 18.3 от SNiP № 2.04.01 / 85 най-високият наклон на мрежите не трябва да бъде повече от 0.15 (с изключение на клоновете от санитарни устройства с дължина до 150 см).

  С други думи - наклонът не трябва да бъде повече от 15 сантиметра на всеки метър от мрежата. Ако превишите тази цифра, тръбопроводът ще бъде напоен, тъй като течният изтичащ поток бързо ще напусне и твърдите фракции ще останат.

  След като дойдох в моята техническа библиотека, намерих за вас много полезно от справочната книга на А. и Н. Лукинс "Таблици за хидравлични изчисления на канализационни сифони и тръбопроводи". В него напречното сечение и склоновете на канализационните дренажни тръби са свързани с водопроводни тела.

  Наклонени канализационни мрежи.

  През годините на проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи комуникирате с много хора: с клиенти, архитекти, дизайнери, монтажници, дизайнери от други секции. Най-често задаваният професионален въпрос е:

  - Какъв е наклонът за изграждане на канализационни мрежи?
  Разбира се, отговорът на този въпрос трябва да бъде оправдан. Е, основата се търси най-добре в регулаторната документация. Вътре в сградите тръбите с малък диаметър се използват почти винаги, ще използваме SNiP за вътрешни мрежи.
  Клауза 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * "Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради" гласи:

  "... нереферентните секции на тръбите с диаметър 40-50 мм трябва да бъдат положени с наклон 0,03 и с диаметър 85 и 100 мм - с наклон от 0,02."

  За външни диаметри на канализационните тръби ще се използват повече и за тях има собствени стандарти. Клауза 2.41 от SNiP 2.04.03-85 "Канализация. Външни мрежи и съоръжения "казва следното:

  "Най-малкият наклон на тръбопроводите за всички канализационни системи трябва да се използва за тръби с диаметри: 150 мм - 0.008, 200 мм - 0.007."

  Обикновено след мълчаливо слушане на линиите от SNiP по телефона, инсталаторите задават втория най-често срещан въпрос:

  - Е, ако наистина трябва да направите по-малко пристрастия?
  Е, SNiP има няколко резерви по тази тема. По отношение на вътрешното водоснабдяване става дума за "неселективни участъци" на тръбопроводите. В същия параграф 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * има формула:

  "Изчисляването на канализационните тръбопроводи трябва да бъде направено чрез определяне на скоростта на течността V, m / s и пълненето H / d по такъв начин, че състоянието

  тук K = 0.5 - за тръбопроводи от пластмасови и стъклени тръби;

  K = 0,6 - за тръбопроводи от други материали

  В същото време скоростта на течността трябва да е поне 0.7 m / s, а пълненето на тръбопроводите трябва да бъде най-малко 0.3. "Това е теоретично, ако изчислите дебита на отпадъчните води, след това пълнежа и като проверите скоростта на потока, можете да получите някои други резултата.
  Можете също така да използвате фундаменталната работа на Lukins A.A. и Lukins N.A. "Таблици за хидравлично изчисляване на канализационните тръбопроводи и сифони с формула A.A. Павловски ". Между другото, тези таблици са подходящи за външни канализационни мрежи с големите си диаметри.
  За тръби 150-200 мм за външни мрежи от отпадни води в SNiP 2.04.03-85 има директна резервация:

  "В зависимост от местните условия, с подходяща обосновка за определени участъци от мрежата, са позволени склонове за тръби с диаметри: 200 mm - 0.005, 150 mm - 0.007."

  Това означава, че имайки основание за "много необходимо" и голямо желание, можете да спестите до 2 милиметра на наклон на метър за тръби с диаметър 200 мм.
  Не забравяйте, че в допълнение към минималния наклон има и максимален наклон, който полага канализационни тръби. Съгласно параграф 18.3 от SNiP 2.04.01-85 *

  "Най-големият наклон на тръбопроводите не трябва да надвишава 0,15 (с изключение на клонове от устройства с дължина до 1,5 m)".

  Това е наклон от 15 сантиметра на метър. Ако да се превиши този ъгъл при полагане, тогава е възможна заздравяване на канализацията. Или просто, водата бързо ще изчезне и всичко останало ще остане.
  Спазвайте правилата, Господи.

  Наклон на тръбите за отпадни води на 1 метър: SNiP, препоръки и методи за изчисление

  За наклона на външните и вътрешните канализационни тръби в частната къща, както и за полагане на канализационната система в апартамента, вече са изчислени точните стандарти и са представени съответните препоръки на SNiPs. Много често обаче за правилния изходящ поток е необходимо да се изчисли оптималното ниво на наклона, основаващо се на индивидуалните параметри, типа на помещението, материала и диаметъра на тръбите.

  Нека разгледаме SNiPs, препоръки и формули за изчисляване какъв наклон трябва да има една тръба за канализацията с дължина 1 метър в различни случаи - в апартамент, частна къща, вътрешна и външна мрежа и в зависимост от използвания материал за изграждане на канализационни тръби.

  Значение на наклона

  За нормалната работа на канализационната система е важно да се правят точни изчисления. Какви са последиците от грешките?

  • Твърде многото пристрастия ще доведе до ускорен отток, който ще бъде съпроводен от силен шум. Това бързо изтрива вътрешната повърхност и забавя самопочистването.
  • Недостатъчното ниво заплашва да запуши системата, особено ако не осигурява фекална домашна помпа. Местоположението на блокирането на тръбопровода е трудно да се диагностицира и отнема много време за ремонт.

  При проектирането на канализационната система обичайно не се ръководят от формули, а от стойности, дадени в SNiPs. Монтажът в сградата се регулира от изискванията на раздел 2.04.01-85, а външното монтиране се регулира от раздел 2.04.04-85.

  За високи сгради и големи жилищни комплекси са необходими различни изчислителни методи.

  Всички цифри са дадени под формата на коефициенти и се измерват в сантиметри на текущ метър. Обозначението в градуси не се използва поради големи грешки в процеса на монтаж до септична яма или канализационна шахта, разположени на разстояние 10-12 м от къщата. Така че при диаметър 40-50 мм и разстояние на септичния резервоар при 12 м се използва коефициент 0,03 (3 см / м), а при сечение от 85-100 мм - 0,02.

  Минималният допустим наклон за външните и вътрешните отпадни води по SNiP е 0.015, като наклонът на канализационните тръби с ъгъл по-малък от минималните твърди частици остава в тръбата. В малки участъци - не повече от 1 м, се допуска коефициент от 0,01.

  Максималният наклон на външните и вътрешните канализационни системи не надвишава 3% според стандартите и обикновено зависи от скоростта на потока, трябва да се поддържа скорост до 1,4 m / s в пластмасови канализационни тръби, в противен случай дренажът ще бъде разделен на фракции и твърдите частици ще останат в системата.

  Изчисляване на апартамента

  За мивки, мивки, мивки и бани се избират тръби с диаметър 40-50 мм с наклон от 2,5 см до 3,5 см на метър. За да се отцеди дренажната вода от тоалетната, диаметърът на линията е 100 мм. Минималната стойност на линеен метър е 0.012, а нормата е 0.02. При инсталиране на приложеното ниво на балон или лазер.

  Така че, как да се изчисли правилния наклон при полагане на канализационни тръби в канализационната мрежа? Формулата за изчисляване на нормативните коефициенти:

  Отделно, комплектът Kollbrook-White формула може да се приложи. Тя изглежда така:

  Изчисление за частна къща

  Не се изисква малък обем изчисление на отпадъците. Основното е, че наклонът не трябва да бъде по-малък от допустимия минимум според нормите на SNiP.

  Важно е наклона и напречното сечение на канализационната система да допринесат за пълнотата на тръбопровода с поне една трета от диаметъра.

  За повишаване на поддръжката и експлоатационния живот се препоръчва да се използват тръби от същия материал.

  Обикновено се предпочитат гнезда, монтирани срещу потока по магистралата. Ако е необходимо, променете посоката на потока, е желателно да избягвате резки завои.

  Така че, вместо една фитинга при 90 °, препоръчително е да използвате 2 до 45 о.

  В случай на принудителна външна канализация, всички водопроводни инсталации са под нивото на септичния резервоар. Изчисляването на ъглите по цялата дължина на тръбопровода става несъответстващо. Необходимо е само отпадъчните води да текат към един колектор чрез гравитация и оттам да се изпомпват с битова помпа. Какви тръби се използват за външна канализация разберете от тази статия.

  Вторият вариант е да инсталирате фекална помпа в системата след всяко санитарно устройство. Как да управляваме правилно канализацията в частна къща, ще кажем в тази статия.

  Оптимални стойности за външната система

  При полагане на външната канализационна система се използва основата на изхода на тръбопровода от стената или основата. Правилото се спазва: колкото по-малък е секцията, толкова по-голям е наклонът. За нормален отлив с диаметър 110, 0.02 е достатъчно, а за тръби от 60-80 mm 0.03 и повече са необходими.

  Има три основни фактора, които трябва да се имат предвид:

  1. Взаимопомощ. Изворните кладенци обикновено се намират в най-ниската точка на обекта, така че се добавя и естественият наклон на изкопа.
  2. Дълбочината на тръбопровода близо до септичния резервоар не трябва да бъде по-ниска от входа към канализационната кладенеца.

  Наклонът трябва да е рационален, така че да не се налага да копаете в басейна за канализацията твърде дълбоко - това е и скъпо и опасно, ако подземната вода влезе в септичния резервоар.

 • Изкопчето трябва да бъде по-дълбоко от нивото на замръзване на почвата.
 • Вътрешни правила за инсталиране на тръби

  При полагане на вътрешните тръби, където всички точки са намалени до една стъпало, обемът на разтоварването се изчислява общо за всички устройства, свързани към основната линия. Не забравяйте да изчислите неравностите на пода, така че наклона и височината между водопроводната мрежа и мивката да съответстват на нормите на SNiP.

  Допълнителни препоръки

  В процеса на проектиране и полагане трябва да се обърне внимание на няколко точки:

  1. Природно свиване. Почвата може да бъде уплътнена под въздействието на външни фактори, в резултат на което се променя наклона.
  2. В някои области е препоръчително да поставите люкове за инспекция на стъпки от 30-40 см в случай на запушване поради лошо изтичане. За същата цел, специалистите свързват тръбите под ъгъл от най-малко 120 °.
  3. Извършват се изчисления, започващи от изходната точка на канализационната система, но инсталацията винаги се извършва в обратен ред - далеч от изтичащия кладенец.
  4. Проектът е проектиран така, че дължината на линията да е минимална. Колкото по-къса е линията, толкова по-малко вероятно е тя да бъде запушена или счупена.

  Най-добрият вариант за изчисление е ориентацията към нормите на SNiP и отчитането на индивидуалните особености на сградата и местоположението на баните. При завършване на инсталацията преди вливането на канала, всички елементи на линията се проверяват за херметичност и надеждност на изтичането.