Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Какъв наклон трябва да бъде в канализационните тръби

Когато работите върху проект за домашна дренажна система, струва си да знаете колко степени да наклоните канализационната тръба. С външна простота на конструкцията, неправилното инсталиране на тръбата може да доведе до нежелани последици и работата ще трябва да се направи отново. В повечето случаи канализацията в домовете работи чрез гравитация, така че става очевидно, че твърде малък ъгъл на наклон ще доведе до недостатъчно преминаване и в противен случай системата няма да работи.

Начинаещите строители често имат желание да инсталират тръбата под голям наклон, така че отпадъчните води да преминават през нея по-бързо, но този подход е погрешен. Ако има прекомерно пристрастие, тръбопроводите започват, защото водата напуска много бързо и няма време да измие цялата канализация, която след това се залепва към канализационната система отвътре. Също така поради тази причина има разрушаване на водната запек в сифоните, поради което въздухът от почистващата система може да влезе в жилищното пространство. Вероятно не си струва да обяснявате какъв вид миризма изпуска канализацията.

Има още една причина тръбата да остане недостатъчна. Вливането на въздух в агресивна среда увеличава развитието на корозия, което намалява експлоатационния живот на системата.
Основният проблем, пред който са изправени неопитни строители, които сами се опитват да дренират, е, че наклонът се измерва в необичайни единици. В строителните правила и разпоредби, във всички други директории за строители, десетични фракции са посочени, например, 0,03 или 0,0012.

Повечето хора са свикнали да измерват наклона в градуси, така че те не могат да разберат значението на тези цифри. Все пак всичко е съвсем просто. Тази фракция означава отношението на височината на намаляване на тръбата до нейната дължина. Най-добре е да го следите в сантиметри. Например, 2 см на 70 см или 1,5 см на 70 см. Дължината на канализационната тръба, измерена в метри, след умножаване по размера на наклона, ще даде пълната височина на наклона по цялата й дължина.

Обяснете чрез пример. Например, общата дължина на тръбата е 5,6 метра, според референтната книга се изисква намаление от 0,07, като в този случай между нивото на края и началото на тръбата трябва да има разлика между 5,6 * 0,07 = 0,39 или 39 см.

Основният параметър, който трябва да бъде направляван при полагане на тръби за отпадни води, е неговата пълнота. Този индикатор може да бъде намерен чрез разделяне на височината на нивото на водата в тръбата по диаметъра на канализационната тръба. Ако тази стойност е 0, тогава тръбата е напълно празна и ако тя е 1, тогава тя е запушена. Оптималната стойност на този индикатор е диапазона от 0,5 до 0,6. В този случай акциите работят добре.

Малък вариант се свързва с различните свойства на материалите, използвани при производството на тръби, и с тяхната способност да образуват граничен слой, който се задържа близо до вътрешната повърхност на тръбата. Например тръбите, изработени от пластмаса или стъкло, имат гладка повърхност, тяхната плътност в идеалния случай е 0,5, а тръбите, изработени от азбест и керамика, имат груб релеф, затова стойността от 0,6 е оптимална за тях.

Тази стойност на пълнота позволява преминаването на канализацията със скорост от 0,7 метра в секунда, която запазва твърдите фракции в суспензия и ги предпазва от залепване към стените на тръбите.
По този начин, изчислените характеристики на канализационната тръба могат да се определят чрез умножаване на скоростта с квадратния корен на заемането на тръбата. Тази стойност трябва да бъде по-голяма или равна на оптималното ниво на заетост (0,5 - 0,6).

Минималният наклон на тръбопровода в апартамента зависи от диаметъра на тръбите. Според наръчника за тръби с диаметър 50 мм е 0.03, което означава 3 см на метър, а за тръбите с 100 или 85 мм е 2 см.
Как може да се изчисли ъгъла на наклона на тръбата за отпадни води и да не се направи грешка? Често подовете в апартаментите и частните домове не могат да се нарекат напълно плоски, затова е препоръчително да използвате лазерно или балонно ниво.

Напрегнат тракери също може да помогне. Когато свързвате тръбата с решетката, тя може да се използва за определяне на вертикалната ориентация. За да се изчисли стойността, под която канализационната тръба ще се сравни със стъпалото, е необходимо да се изчисли аркусина на зависимостта на отклонението и да се вземе този резултат от 90.

Правилата и нормите за конструкция показват оптималните размери на наклона на външния канализационен тръбопровод, който има голям диаметър в сравнение с вътрешните комуникации. При тръба с диаметър 150 mm, наклонът на метъра / метъра на тръбата трябва да бъде 0,008, а при специални условия 0,007. При версията с 200-милиметрова тръба наклонът на метър / метър е 0.007, а при специални условия е 0.005.

Специални условия са такива условия, при които поради различни причини не е възможно да се създаде необходимия наклон, с други думи индикаторът за специални условия предполага минимално ниво на намаляване, ако нещо предотврати създаването на оптимален наклон за външна канализационна тръба.

Има и най-голямата стойност на този параметър. Тя е равна на 0,15, което означава, че ако изпуснете над 15 сантиметра на метър тръбопровод, системата ще работи много неефективно, тръбата ще бъде наводнена с вода при бързото й сближаване и бързо ще бъде запушена с канализация. Флуидът просто няма да има време да измие твърдите примеси.

Чрез изчисляване на наклона е възможно да се вземат под внимание и други характеристики на системата, например естеството на нейното натоварване. Ако изтичането е направено от мивката в апартамента, тогава не бива да се страхувате от наводнение и, ако е необходимо, можете да направите склона доста голям, но все пак такава, че вероятността да се наруши водната запек в сифоните се изключва.

Спазването на технологията за полагане на канализационната мрежа, както и размерите, препоръчани от стандартите, са в основата на безпроблемната работа на системата. Не трябва да мислите как да изберете оптималния наклон на тръбата, просто отворете SNiP и намерете всички отговори там.

Като обобщим горното, следва да се заключи, че най-оптималната стойност на намаляването на тръбата за отпадни води е в диапазона от 15-25 мм на метър тръба и точни данни могат да бъдат намерени в справочници.

Наклонена тръба 110 mm

Основната референция, която трябва да се използва при определяне на наклона на канализационните тръби, е SNiP. В него се посочва, че за тръби с диаметър 110 mm оптималният ъгъл на наклон е 0,02. Заслужава си да се помни обаче и за други нюанси. При инсталирането на тръби се препоръчва да не се обръщате под прав ъгъл във всяка равнина.

За да се избегне това, струва си да се използва серийна връзка на няколко крачета с малък ъгъл. Ако това не е възможно, тогава е възможно да инсталирате ревизии (почиствания) на такива места. Всички части за отпадни води трябва да бъдат здраво закрепени със специални скоби, стъпката на монтаж е равна на 10 диаметъра на тръбата.

Вътрешната канализационна тръба трябва да бъде снабдена с вентилация на вентилатора, която ще спести помещението от удари в него с неприятни миризми и също така ще осигури правилната работа на системата без разрушаване на водните брави.

Тръбата трябва да бъде монтирана вертикално без отклонение. В частна къща, понякога трябва да инсталирате хоризонтални секции, след което те трябва да се правят с лек наклон. В този случай наклонът на фуния е насочен към системата. Това се прави, за да се гарантира, че атмосферният кондензат и валежите, захванати в тръбата, незабавно преминават през канализацията и не запушват тръбата.

За монтаж на външна 110-мм канализационна тръба трябва да се следва минимален наклон 0,03. Когато инсталирате външна система, трябва да използвате други правила. Линията за отпадни води трябва да се постави на 30 см под нивото на замръзване на почвата. В противен случай, необходимостта от специална топлоизолация. Каналът трябва да бъде с 20-30 см по-дълбок от нивото на полагане на тръбите, а ако е по-дълбоко, е необходимо да се напълни със смес от пясък и пръст, последвана от подсилване.

Удобно е да нагласите нивото на канавката с помощта на нишка, опъната над желаното ниво. Последното легло под тръбата и наклона на канализацията са оформени от пясъчна възглавница, на която е монтирана системата. Тръбите за отпадни води трябва да бъдат инсталирани с камбана, за да се отговори на потока, което ще осигури високо ниво на плътност.

Ако искате да съкратите тръбата, тя може да бъде отрязана с обикновена хартия и скосяване по режещия ръб. Изрязването на камбани е забранено Целият материал, използван в тръбопровода, трябва да е без чипове, пукнатини и счупвания, в противен случай ще настъпи зашиване на системата. На места, където линията се превръща и нивата на капки, са инсталирани специални кладенци. След сглобяването и поставянето на тръбите трябва да проверите тяхното ниво. Ако е необходимо, може да се изсипе пясъчно легло, за да покрие тръбата с една трета. Тръбите трябва да лежат здраво, без да се образуват кухини под тях. Само в този случай ще се оформят оптимални склонове.

След регулирането тръбата се запълва и първоначално това се извършва с пясък, за да се предотврати повреждането на системата от пръстчета. След това можете да продължите да напълвате изкопа с помощта на технология.

Какъв трябва да бъде наклонът на канализационната тръба за строителните стандарти

Предварителните изчисления на устройството на канализацията предпазват от потенциални технологични проблеми, например от блокиране. Правилно избраният диаметър на тръбите и компетентната инсталация осигуряват дълго и удобно използване на системата за отпадъци.

Един от важните показатели при проектирането и изграждането на комуникациите е ъгълът на канализационната тръба, създавайки условия за свободно движение на отпадъчни води.

Какъв е ъгълът на наклона на канализационните тръби

Един от принципите за инсталиране на тръби, който се използва на практика от опитни строители, е възможността за инсталиране на тръбопровод по такъв начин, че отпадъчните води да се придвижват с гравитация. Този принцип се използва навсякъде - и в подреждането на апартаменти в високи сгради, както и в изграждането на частни 1- или 2-етажна вили.

Хоризонталните колена, за които те изчисляват ъгъла на наклона, се монтират след поставянето и закрепването на вертикалните ребра - вертикалните секции на канализационната система. Стълбовете имат по-голям диаметър от другите тръби. Хоризонталните клони се прикрепят към решетките с помощта на фитинги (тръби) и се изпращат по посока на санитарните уреди (тоалетни, мивки, вани, душ кабини) по най-малката траектория.

И сега нека анализираме определението на ъгъла на наклон на хоризонтална канализационна тръба, външна или вътрешна.

Представете си, че права линия се движи по магистралата, успоредна на пода (или на повърхността на земята - за външни тръби). Ако началото на линията е свързано с долния край на тръбопровода, тогава ще получим ъгъл - при правилна инсталация. Това е ъгълът на наклона. Измерва се в градуси или по-лесно за възприятие в сантиметри на линеен метър (см / линеен метър).

В хода на строителството, за лекота и лекота на изчисление, те просто опъват хоризонтално подравнения кабел. Неговото начало е фиксирано в най-ниската точка на магистралата, а крайът е под върха. Ъгловите измервания са относителни към него.

Изчислението на наклона е пряко свързано с параметрите на тръбата, като дължина и диаметър. Съгласно стандартите, изложени в SNiP, диаметърът на хоризонталните клонове на вътрешните кабели трябва да отговаря на следните стандарти:

 • от миялно или миещо оборудване - D 40-50 mm;
 • от мивки, мивки, вани, писоари (т.е. устройства с течни дренажи) - D 50 mm;
 • от тоалетни чинии - D 110 мм.

За външни отпадни води има диаметър от 110-160 мм.

Важно е да изберете правилния диаметър и наклон на комуникациите, в противен случай системата често ще се провали. Обмислете възможните отрицателни ефекти.

Как функционалността на системата зависи от наклона

При инсталирането на канализационната система тръбите се поставят директно (успоредно на пода) или под определен ъгъл. Първият вариант е очевидно погрешен, тъй като блокира движението на запасите и в крайна сметка прави цялата система неизползваема.

Второто решение е правилно, но може да бъде изпълнено по различни начини:

 • осигуряват най-остър ъгъл;
 • Направете склон минимален;
 • въз основа на цифрите, препоръчани от регулаторните документи.

Какво се случва във всеки от тези случаи? Изглежда, че твърде рязък ъгъл, следователно, стръмно спускане на канали не е опасно. Това становище е погрешно, тъй като бърз поток от течност не осигурява пълно измиване на твърди отпадъци. В резултат на това те се натрупват и формират запушвания. Вторият проблем е свързан с разпадането на водни капани, което води до специфична миризма на канализация в цялата къща (апартамент).

Минималният наклон не се различава много от идеалната хоризонтална инсталация. Бавното движение на течности води до заплитане, образуване на дебел слой мръсотия по стените на тръбите и след това редовно блокиране. Между другото, SNiP препоръчва задържане на скоростта на отводняване в диапазона от 0.7-1.0 m / s.

Има само едно заключение: необходимо е да се осигури наклона, посочен в регулаторната документация, където също така е написано как зависимият параметър зависи от диаметъра или дължината на тръбата. Обръщаме се директно към нормите и изчисленията.

Какви регламенти трябва да спазват

Нека разгледаме по-подробно строителните стандарти, които са подробно описани в SNiP. За характеристиките на вътрешните отпадъчни води може да се прочете в SNiP 2.04.01-85, външен - SNiP 2.04.03-84. Също така е полезно да се обърнете към регулаторната документация GOST 25150-82.

Характеристики на канализационната мрежа

Има два варианта за инсталиране на вътрешни тръби - скрити и отворени. Първият е маскирането на окабеляването зад стенните панели, под подовата настилка и на пода, а втората - върху откритите площи.

Видът на инсталацията определя по-специално допустимата дължина на тръбопровода:

 • маскираните линии не трябва да са по-дълги от 10 м;
 • отворените тръби могат да бъдат с по-голяма дължина, но подлежат на инсталиране на определен наклон и с безплатен достъп за целите на поддръжката.

Диаметърът на тръбите трябва задължително да съвпада с диаметъра на изпусканията от санитарните устройства. За свързване на магистрали към решетките се използват профилни елементи - кръстосани и тройници от пряк тип (за свързване на 90 градуса) и коси (за закрепване при ъгли 45 и 60 градуса).

Изискванията се правят на завои: те трябва да са гладки, от 90 градуса или повече, т.е. не са остри. За по-безопасна промяна на посоката, тръбите създават дизайн от две завои на 135 градуса. Когато свързвате части, гнездата трябва да се обърнат срещу потока от отпадъчни води (с изключение на инсталацията на съединители с двойно гнездо).

В SNiP е определен допустим наклон на канализационните тръби. Данните са показани в следната таблица:

Оказва се, че ако дължината на канализационната мрежа е 5 м, разликата във височината над пода между началото и края на тръбата ще бъде 12,5 (17,5) см = 2,5 (3,5) x 5. Нека се върнем към "помощ" изграждане на кабел - просто може да дойде по-удобно. Ако го опънете по цялата дължина на тръбата (но успоредно на пода), просто се случва, че разстоянието от кабела до долния край на линията е 0 мм, а до горния край - 12,5 (17,5) см.

Както става ясно от таблицата, с увеличаване на диаметъра на тръбата, стойността на наклона намалява, т.е. за D 110 mm, оптичният ъгъл на наклон е 2 cm / работещ метър.

Таблицата представя минималните стойности на нормите. Има и максимален наклон - той е 0,15 м / м. Стойността е приложима за тръби от различни типове и размери, с изключение на най-късите клонове, чиято дължина е по-малка от един и половина метра. Може да се заключи, че ъгълът на наклон на вътрешните електрически тръби трябва да бъде между данните от масата и 15 см / изминат метър.

Пример за проект за вътрешно окабеляване

Проектът трябва да започне с изготвянето на диаграми, чертежи и скици с едновременни изчисления, свързани с всички кранове. Специално внимание следва да се обърне на следните точки:

 • местоположението на тръби, фитинги, връзки;
 • диаметър на тръбите и фитингите;
 • дължината на всеки участък на стъпалото;
 • височината на подовата настилка (или маркирайте припокриването, нишите и т.н.).

В допълнение към точните стойности на измерване трябва да се вземат под внимание допуските: за всеки клон на главната линия ± 20 cm, за дължината на стъпалото и за изхода ± 1,5 cm.

За тази схема канализацията комбинира важни измервания на разстоянието между отделните точки, а именно централните оси:

 • поставка и автомивка;
 • вани и мивка;
 • тоалетна чиния и мивка.

Необходимо е също така да се вземе предвид дебелината на стената, която разделя водопроводните блокове на два съседни апартамента.

Полагане на външни тръби

За разлика от вътрешните канализационни тръби, които могат да бъдат отворени и прикрити в подове, външните магистрали са скрити комуникации. Тръбопроводите често имат излаз на сутеренно ниво на къща и водят до пречиствателни или складови съоръжения. По цялата им дължина те трябва да имат диаметър най-малко 110 mm и ясно изразен наклон от 0,02 m на линеен метър.

В допълнение към задължителната пристрастност към външните магистрали съществуват и редица други изисквания. Например, те също трябва да бъдат оборудвани с оглед (инспекция) кладенци навсякъде. Ако магистралата е права, след това кладенец е подреден на всеки 10 м, ако има завои, то е и в местата на завоя. Технически кладенци също са необходими, когато няколко магистрали се пресичат или имат стъпаловиден преход.

За външни отпадни води се използват тръби с напречно сечение от 1.1 до 2.0 м. Както вече беше установено по-горе, ъгълът на наклона зависи от вътрешния диаметър на тръбопровода, затова ние вземаме това предвид при настройката на окопите и полагане на комуникации. Не забравяйте, че за тръби с голям диаметър се използват по-малки стойности:

 • при D 150 mm - от 0.007 m до 0.01 m;
 • при D 200 mm - от 0005 m до 0,008 m.

Това са минималните стойности. При инсталиране на къс парче тръба с голямо напречно сечение може да се окаже, че не може да бъде постигнат ужасен наклон, но за дългите тръбопроводи разликите могат да бъдат обявени. Например, при полагане на тръба с диаметър 15 см, беше решено да се направи наклон от 1 см / линеен метър. Оказва се, че за всеки 10 м разликата е 10 см, а след 100 м е 1 м. Това трябва да се вземе предвид и да се съчетае с параметрите на нивото на подземните води, както и с показателите за нивото на замръзване на почвата.

Как да контролираме наклона

За пример за монтиране на външна магистрала, нека поставим изграждането на една права тръба, водеща от сградата към септичния резервоар.

Целта на тръбата е да се преместят отпадъчните води, идващи от водопроводните инсталации, до обикновения резервоар. Те включват мазнини от кухненската мивка, фекална материя от тоалетната чиния и мръсна вода от душ кабина. Разумно е тръбата да има напречно сечение с диаметър най-малко 110 mm. Важно е за нас да се поддържа необходимия наклон по цялата тръба, в този случай - 0,02 м / разходомер.

Има голяма възможност да се измери ъгъла на наклона при различните етапи на работа, като се използва лазерно ниво. Фотографската галерия ще ви помогне да представите визуално контролирани работни площи.

Наклонът на канализационните тръби 50, 100, 110, 160, 200 mm

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, правилният наклон на канализационната тръба е много важен, който е избран съгласно правилата на SNiP 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (можете да гледате и изтеглите тези документи от мен абсолютно безплатно тук), както и дължината на комуникационните тръбопроводи.

Как да изберем ъгъл на класификация - няколко опции

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

 1. Направете ъгъла възможно най-остър;
 2. Намалете склона или дори прескочете тази точка, когато инсталирате канализацията;
 3. Създайте наклон според SNiPs, GOST или специализирани указатели.

На пръв поглед прекомерно остър наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне целта си по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Следователно максималният наклон на тръбата е строго регулиран. Предвиждаме да кажем, че той е равен на 15 см на 1 метър.

Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено.

Защо ми трябва ъгъл на тръбата?

Използването на ъгъла на канализационната тръба е необходимо да се използва, за да се лиши от следните проблеми:

 1. При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;
 2. Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;
 3. Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Свързани видеоклипове:

Отводнителни склонове и начините за тяхното излагане:

Как да изберем правилния наклон на канализацията:

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето.

По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

Как да изберем наклон

За да определите какъв трябва да бъде минималният наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение. Например, информацията в справочните книги е представена в следната форма:

Таблица: необходимите наклони и диаметри на тръбите за разтоварване Таблица: склонове на дренажни тръби в апартамент

Минимален и максимален наклон на отпадни води на 1 м от SNiP

По-долу има картина, показваща минималните наклони, в зависимост от диаметъра на 1-метрова тръба. Например, виждаме, че за тръба с диаметър 110 - ъгъл на наклон 20 мм, а за диаметър 160 мм - вече 8 мм и т.н. Помнете правилото: колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова по-малък е ъгълът на наклона.

Примери за минимални наклони на отпадни води на метър от SNiP в зависимост от диаметъра на тръбата

Например, е необходим наклон за тръба с диаметър до 50 мм и дължина от 1 м 0,03 м. Как беше определена? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата.

Наклон на канализационната тръба 110 mm за външна канализация

Да предположим, че трябва да се изчисли оптималният наклон за обща тръба от 110 мм, която се използва главно в канализационните системи на открито. Според GOST наклонът за тръба с диаметър 110 mm е 0.02 m на 1 линеен метър.

За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Калкулатор, изчисляващ наклона на отпадни води за частна къща

Предлагам да тествате онлайн калкулатор за изчисляване на наклона на канализационните тръби за частна къща. Всички изчисления са приблизителни.

Под диаметъра на тръбата се посочва диаметърът на тръбата, който води директно в изпускателния отвор или общата система за отпадни води (не се бърка с вентилатора).

Послепис Всички въпроси и искания за този калкулатор могат да бъдат определени по-долу в коментарите към тази статия.

Използване на изчислена и оптимална заетост

Също така, пластмасови, азбесто-циментови или чугунени канализационни тръби задължително трябва да изчислят нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете изчислената пълнота може да се използва с формулата:

 • H е нивото на водата в тръбата;
 • D е неговият диаметър.

Минималното допустимо ниво на пълнене SNiP 2.04.01-85, според SNiP - Y = 0.3, и максимума Y = 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. На практика очакваната скорост на запълване е в диапазона: 0.3 Хидравлично изчисляване на капацитета за пълнене и ъгъла на наклона

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Според SNiP скоростта на течността трябва да бъде поне 0,7 м / сек, което ще позволи на отпадъците да преминават бързо през стените, без да се залепват.

Вземете H = 60 мм, а диаметърът на тръбата D = 110 мм, материалът е пластмасов.

Ето защо правилното изчисление е, както следва:

60/110 = 0.55 = Y е изчисленото ниво на пълнота;

След това използвайте формулата:

K ≤ V√ y, където:

 • K - оптималното ниво на пълнота (0,5 за пластмасови и стъклени тръби или 0,6 за чугун, азбесто-циментови или керамични тръби);
 • V е скоростта на течността (вземаме най-малко 0.7 m / s);
 • √Y е квадратният корен на очакваната заетост на тръбите.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на оптимална пълнота, втората след равен знак е скоростта на движение на отпадъците, третата е квадрата на нивото на пълнота. Формулата ни показа, че сме избрали правилно скоростта, т.е. най-ниската възможна. В същото време не можем да увеличим скоростта, тъй като неравенството ще се счупи.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

Наклонете канализационните тръби схематично

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри.

Поради това ще се използва по-голям наклон на метър. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния.

За да обобщим, ние казваме, че според SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да следвате тези правила:

 1. За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 2. Максималната допустима стойност за вътрешните и външните канализационни води е общият наклон на тръбопровода от дъното до края на 15 cm;
 3. Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 4. За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 5. При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, минимум. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 6. Преди да работите, трябва да направите план.

Експертни съвети:

Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия.

Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

Какъв трябва да бъде наклонът на канална тръба на 1 метър в частна къща?

Очевидно е, че за нормално живеене в модерна къща или апартамент е невъзможно да се направи без надеждна канализационна система. Това е тръбна система за изхвърляне на отпадъчни води. Неизправностите в работата на последните не водят до най-добрите последствия, поради което при организирането на канализационната система в частна къща е необходимо да се спазват изискванията на строителните норми и правила.

В модерна къща канализацията трябва да е правилна.

Отпадъчните води се придвижват с гравитация под влияние на гравитационните сили, затова е важно да се изчисли правилният наклон на канализацията от 1 метър. Ако е твърде голям или твърде малък, ще има нередности в системата, до настъпването на неприятни спешни случаи. Какъв тип наклон за инсталацията на тръбите за канализационни тръби се определя от редица обстоятелства.

Последици от твърде малко или твърде много наклон

Прекалено големият наклон на канализационната тръба причинява прекомерно висок дебит на отпадъчните води. В този случай големи парчета отпадъци ще бъдат хвърлени на вътрешните стени на тръбопроводната система, ще се придържат към тях и няма да могат да се движат напред. Важно е да се осигури оптималният наклон на канализационните тръби на 1 метър в частна къща.

Оптималният ъгъл на наклон зависи от диаметъра на тръбата

При проектирането на дренажна система, в зависимост от диаметъра на тръбата, се избира оптималният ъгъл на наклона й. За да работи системата правилно, тръбите с по-малък диаметър трябва да бъдат снабдени с по-голям наклон. Измерва се в сантиметри на линеен метър дължина на тръбата. SNiP определя следните параметри за тръбите в съответствие с техния диаметър:

 • 50 мм - 3 см наклон на 1 метър дължина;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0.8 cm;
 • 200 mm - 0.7 cm.
Илюстрация на необходимия наклон за тръби с различни диаметри

Тези оптимални стойности се изчисляват за дълги разстояния от външната и вътрешната тръбопроводна мрежа. Съществуват специфични характеристики при свързване към фланцови съединения, сифонни болтове и фитинги.

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната се определят от факта, че има подходящи водопроводни тела. Под кухненските мивки са монтирани тръби с максимален диаметър от петдесет милиметра, оптималният ъгъл за тях е 3,5 см. Тоалетната използва тръби с диаметър сто милиметра, оптималният наклон за тях е 2 см. Стойностите на този параметър за домакински водопроводни уреди са обобщени в следващата таблица.

Правила за определяне на ъгъла на наклон на външните отпадъчни води

За полагане на външната мрежа с тръби с много по-голям диаметър, отколкото вътре в къщата. В резултат на това ъглите на монтаж са различни. Например, за тръба с диаметър сто и петдесет милиметра, наклонът ще бъде 0,8 см на метър дължина, ако диаметърът е двеста милиметра, стойността на този параметър намалява с един милиметър и ще бъде 0,7 см.

Максималното спадане на нивото на външната мрежова тръбопроводна система не трябва да надвишава петнадесет сантиметра на метър дължина. Това правило не се прилага за къси участъци от тръбопровода с дължина по-малка от един и половина метра.

Изчисляване на необходимия наклон на канализационната тръба самостоятелно

За да се изчисли наклонът на тръбата сам по себе си, трябва да знаете нейната дължина и диаметър. В SNiP са публикувани специални таблици със стойностите на този параметър. В общия случай е възможно да се определи ъгълът на наклон на тръбата, използвайки собствени ресурси:

 • изчислението трябва да се направи, като се вземе предвид диаметърът на вертикалната тръба;
 • за тръби с напречно сечение до сто и десет милиметра се изисква наклон от двадесет милиметра;
 • до диаметър до шестдесет милиметра изисква диаметър на тръбата от осем милиметра;
 • тесни тръби с диаметър до петдесет милиметра са инсталирани с наклон от три сантиметра.
Наклон на канализацията, лесен за управление

Някои трудности при възприемането са причинени от единицата за измерване на този параметър, изразена в стотни от броя. Обаче няма нищо трудно, например, стойността на наклона от 0,05 означава, че разликата във височината между началото и края на тръбата на дължина на метъра е пет сантиметра.

Стойност на пълна канализация

Една от най-важните експлоатационни характеристики на системата за отпадъци е нейната пълнота с фекална вода. Стойността на този параметър се определя, като се раздели височината на нивото на отпадна вода с стойността на тръбната секция.

Изчисляване на диаметъра на канализационната тръба

При проектирането на канализационна система за нейната безпроблемна работа е необходимо да се избере такъв важен оперативен параметър като диаметъра на тръбопроводната мрежа. Тя се определя от комбинацията от следните условия:

 • напречното сечение на дюзите за санитарни фитинги не трябва да бъде по-голямо от диаметъра на основната канализационна тръба;
 • увеличаването на диаметъра води до ускоряване на пропускливостта на отпадъчните води експоненциално;
 • скоростта на запълване не трябва да бъде по-висока от 60%;
 • строителните кодове съдържат данните, необходими за изчисляване на диаметъра на канализационната тръба.
Отводняването на банята на втория етаж до канавката е направено от 110 мм тръба

Строителните кодове определят диаметъра на тръбите по главните участъци на мрежата от сто и десет милиметра. Свързването на домакински водопроводни инсталации се осъществява с тръби, чийто диаметър не надвишава петдесет милиметра. Изключението е тоалетната, чието работно натоварване се увеличава. Диаметърът на цялата височина е сто милиона. Напречното сечение на канализационните тръби на големите градски магистрали може да достигне хиляда и двеста милиметра.

Полагане на външни отпадъчни води, като се отчита нивото на замръзване на почвата

Монтажът на външната канализационна система трябва да се извършва при задължително отчитане на дълбочината на замръзване на почвата на работното място. Това ниво варира в зависимост от климатичните условия и варира в различните области. SNiP 23-01-99 съдържат точните стойности на този параметър за различните региони.

Карта на нормативните дълбочини на замразяването

Например, ако дълбочината на замръзване на почвата е един и половина метра, канализационната система не трябва да се поставя по-близо до земята. В този случай фекалната вода ще замръзне и ще счупи мрежата на тръбопровода, което ще доведе до пълния й неуспех. За крайградския регион дълбочината на замръзване на почвата е 1,4 метра, а в централните региони на страната ни е приблизително същото.

Правила за организиране на монтажната възглавница за полагане на тръби

Правилното инсталиране на канализационната система предвижда монтаж на монтажна възглавница. Това е пясъчна могила, на която тръбопроводната мрежа е директно положена. За да се поддържа желаният ъгъл на наклон на системата и монтираната подложка. Този параметър може да бъде променен чрез наливане на пясък на едно или друго място.

Възглавницата трябва да осигурява еднакъв наклон на канализационната система

Преди да се постави тръбопроводната мрежа, всички елементи от нейния дизайн се проверяват за целостта, наличието на пукнатини и видими дефекти е неприемливо. В противен случай течове и извънредни ситуации са неизбежни. Доказани канализационни тръби се полагат върху монтажната подложка и се изравняват с ниво на сградата. Ако е необходимо, регулирането на ъгъла на наклона на правилното място излива пясъка по такъв начин, че тръбата, лежаща на насипа, да пасва здраво и да е неподвижна.

Общи препоръки за монтаж на дренажни тръби

Общите препоръки ще ви помогнат да избегнете най-често срещаните грешки при полагането на тръбите за оттичане на канализационната система на дома и навън. Трябва да се имат предвид следните фактори:

 • Структурните елементи на тръбопроводната мрежа са обект на свиване с течение на времето. В резултат на това е необходимо периодично да се регулира ъгълът на тръбите.
 • Когато сменяте посоката на полагане, фланцовите съединения трябва да бъдат направени под ъгъл от поне сто и двадесет градуса. В противен случай ще е необходимо да се оборудва допълнителен люк за контрол, за да се контролира тръбопроводната мрежа и да се почисти, ако е необходимо.
 • Подреждането на скрити отпадни води изисква особено внимателно тестване на всички елементи на структурата му за целостта и липсата на течове. В този случай прозорците за наблюдение трябва да са разположени на по-малко разстояние един от друг.
 • Тръбите се поставят в обратна посока с потока от отпадъчни води. Монтажът започва от отводнителната тръба с по-нататъшно преминаване към свързаните водопроводни тела.
Така че на практика, наклона на дренажната тръба за мивката

Желаният ъгъл на наклон на канализационните тръби по време на изграждането на домашна мрежа не е трудно да издържи. По-рано на стената е нарисувана маркировка, очертаваща линията на предварително изчисления наклон. На нея се полага тръбопроводната мрежа.

Работата по подреждането на външната система е малко по-трудна. В този случай, за да се гарантира необходимото наклон, е необходимо да се изкопае изкопа, чиято дълбочина постепенно се увеличава. Контролът се осъществява с помощта на конструктивно ниво, нишката, опъната под прав ъгъл, значително ще улесни осъществяването на промишлени манипулации.

Ефективността на системата зависи до голяма степен от правилно поддържания ъгъл на наклона на тръбопроводната мрежа. Необходимо е да се придържате към препоръчаните стандарти. При отклоняване от посочените параметри често се случват аварийни ситуации и запушване на тръбопроводната мрежа.

Избрахме специален видеоклип за вас, който съдържа много полезна информация за канализационната система.

Наклон на открито

Невъзможно е да се поставят канализационните тръби, както ви харесва, поради простата причина, че в частна къща се използва гравитационна канализационна система. Това означава, че използваната вода и отпадъчните води се вливат в пречиствателната станция независимо от действието на гравитацията.

Тези системи имат специални изисквания. Един от тях е ъгълът на наклон на тръбите. Ако направите малък наклон, водата ще застане в тръбата, което ще доведе до запушване. При голям наклон течността тече по-бързо от тежките фракции, които ще се утаят и се натрупват по стените на тръбопровода.

В допълнение, силен ъгъл води до шум от канализационните тръби по време на спускането на водата. Ето защо, за да може канализационната система да работи без повреди, е необходимо правилно да се изчисли ъгълът на наклон на външните канализационни тръби.

Изчисляване на наклона

Минималният наклон на тръбата, при който каналната система ще работи ефективно, може да се изчисли по формулата: U = L × Y. Където U е наклонът, L е дължината на тръбата, Y е минималният наклон.

След това: U = 5 × 0,07 = 0,35 м.

Оптималната разлика между началото и края на тръбопровода с дължина 5 метра ще бъде 35 см.

Изграждането на канализационната система се определя от строителните норми и норми (SNiP) и трябва да се вземе предвид дори и в етапа на проектиране на къщата. Съгласно SNiP, оптималният наклон на канализационните тръби с диаметър (Ø) 50 мм е 3 см на 1 работен метър. За тръбите Ø 100 mm наклонът ще бъде 2 см.

Таблицата по-долу показва основните стойности на външния ъгъл на канализация на базата на SNiP 2.04.03-85 (стр. 2.41) и SNiP 2.04.01-85 (стр. 18.2)

Какъв трябва да бъде наклонът на тръбите за външни отпадни води

Канализационната система е основен елемент на комфорт и уют за жителите на частна къща. Конструкцията му изисква точно спазване на техническите разпоредби, предвидени от SNiP. Пренебрегването на изчислените данни, включени в тях, неизбежно ще доведе до прекъсване на непрекъснатото функциониране на структурата за изхвърляне на отпадъчни води. В отделния сектор по правило той има свободен поток. Водата и органичните се задвижват от гравитацията, т.е. от гравитацията. Решаваща роля играе ъгълът на наклона на канализационната тръба. Точното му определение зависи от комбинация от фактори. Те се състоят от диаметъра на тръбата, материала на нейното производство, общата дължина на тръбопровода и нивото на пълненето му.

Изборът на ъгъл за външна канализация

По време на изграждането на канализационната система се взема предвид, че тя е сложно технологично устройство, което съчетава няколко тръби, санитарни уреди и пречиствателна станция за отпадни води. Не само водата се транспортира през нея, но и твърди включвания от органичен характер. Най-често те се представят от остатъчна храна, мазнини, зеленчуци и плодове, фекалии. Фракциите имат различна скорост на движение през тръбата, тенденция към образуване на блокажи. Ако част от изтичащия поток не достигне крайната точка (кладенец за почистване), след това блокирането напълно ще блокира тръбата. Това ще изисква сложна процедура за почистване на ВиК. В нормална система, бутането на органични вещества през тръба се извършва от течни компоненти.

Ако минималният наклон на канализационната система е по-малък от допустимата норма, органичните елементи не могат да се движат независимо по магистралата, а водата няма достатъчно кинетична и потенциална (гравитационна) енергия, за да ги промие. Това води до образуването на отливки от формовъчни материали с последващо разрушаване на целия отвод.

Прекомерно високият наклон на канализационната система в частна къща води до излишък на ограничението на скоростта на флуида, който най-малкото изтласква водата от хигроалните отвори. Основната пречка за проникването на миризми от канализацията в къщата е елиминирана. Често са налице случаи на пълно изпускане на вода от системата с очевидни негативни последици.

Възниква въпросът, какъв трябва да бъде наклонът на канализационната тръба и как да се изчисли? Отговорът е точно да се изчисли скоростта на течните фракции през канала. Регулаторните документи признават, че нормата е 0,7-1 метра в секунда. Допълнителното изчисление на ъгъла на наклон се извършва въз основа на сложни математически формули. Крайните данни са обобщени в различни таблици. Собствениците на жилища могат лесно да събират необходимата информация от тях и да определят кои пристрастия им отговарят. Характеристика на конструкцията на структурите за отпадни води е да се измери ъглите на полагане на тръбопроводи не в градуси или радиани, а в милиметри и сантиметри на метър.

Ъгълът на наклон на канализационната тръба зависи от степента на пълнене на системата. Този индикатор е директно пропорционален на обема на течната среда в тръбопровода и обратно пропорционален на диаметъра на тръбопровода. Нулевата стойност показва липсата на отпадъчна вода в структурата, 1 - нейното пълнене. Индикатори от 0,5 за пластмаса и 0,6 за чугун, стоманобетон, тръби от азбестов бетон се считат за подходящи.

Данните за ъглите на наклона на битовите отпадъчни води по стандартите за проектиране са дадени в таблица 1.

Правилният наклон на канализационните тръби на външната система е сравним с вътрешния дизайн. За диаметър на тръбата от 110 мм е 0,2. С диаметър 160 мм минималният наклон на външната канализационна система се определя от индикатора 0.008 (нормално 0.01). С диаметър 200 mm - 0.008 (препоръчително) и 0.006 (минимално). Тръба от 50 мм рядко се използва във външна система. Но във външните разпределителни мрежи, проводникът 50 е общ. В тях отклонението на канализацията достига 0.04.

Във фекалния бизнес на частния сектор наклонът трябва да бъде:

Минималният наклон на канализационната тръба в SNiP е даден за определяне на долните граници на използване на конструкцията. Монтирането на система с такъв ъгъл неизбежно ще доведе до чести замазване и запушване на тръбопровода. По-добре е да се съсредоточите върху числата, близки до най-добрите опции.

Изборът на наклона на външната канализация с 110 мм тръба

Във външната канализационна система на частна къща най-често срещаната тръба е 110-ka. Експертите вече са определили минималните и оптимални ъгли на уплътнението си в зависимост от материала на продукта. Практиката обаче показва, че често има случаи, когато точното придържане към стандартите не води до ефективно изграждане на структурата. Често се запушва, не е възможно да се постигнат оптимални стойности на скоростта на течността. Необходимо е да се увеличи наклонът на канализационната тръба 110 mm. Собствениците на жилища трябва да разберат какъв е максималният наклон на канализационната тръба, които са допустими стандарти. Тук те се натъкват на проблеми.

Тръбата с диаметър 110 mm във външната канализация не може да се припише на елемента на градската канализация. От другите варианти на документите във връзка с външните мрежи се регулират вътрешно-четвърти, улични, промишлени и битови отпадъчни води. В Кодекса за регулациите от 2012 г. се приема като минимален диаметър за външни мрежи показателят 150 mm. За тях оптималният ъгъл на наклон на тръбопровода е 0,02. Следователно широко разпространената таблична информация, показваща параметрите на наклона в една и съща 2 см на 1 метър за 110 мм тръба за външна канализация, изисква допълнителна обосновка. Някои експерти предлагат изчисляването на наклона на канализацията за 1 м с напреднали стойности (2 - 2 см). Ако при нормални стойности на ъгъла положението е повече или по-малко ясно, тогава с въпроса какъв е максималният наклон приемлив, не. В съвместното предприятие диаметър 110 не е споменат. В SNiP от 1985 г. за тръби от всички диаметри максималната разлика във височината е предвидена за 15%. Изчисленията показват необходимостта от постигане на ъгъл на накланяне 0.005 (5 см на метър). Изграждането на канализации с наклон по-малък от тази цифра е безопасно. Като се има предвид, че общата дължина на водопроводите е незначителна и рядко надвишава 30 метра, тогава разликата във височината между горната и долната точки на максимума ще бъде 1,5-2 метра. От съществено значение за строителството няма значение.

При монтаж на тръба от 110 мм за точката на най-горната част на външната канализация се поема мястото на излизане от подпора от къщата. Дълбочината на полагане на тръбата зависи от нивото на замръзване на почвата. Тръбата се натрупва с очакванията, че тя ще бъде напълно под точката на замръзване. Точката на влизане на линията в отводнителния кладенец се определя чрез изваждане на нулевата маркировка (свързването на решетката с линията) и индекса на разликата във височината. Тя се определя чрез умножаване на ъгъла на наклона по дължината на тръбопровода. Съгласно съвместното предприятие 110-ka ще попадне в категорията продукти с размери по-малки от 150 mm. Когато преминават на дълбочина от 1,2 метра, те могат да построят шахта с минимален диаметър (600 мм). Чрез тях, в системата могат да се вкарат устройства за почистване, без хора да се спускат.