Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Наклон 15 градуса колко сантиметра на метър

Наклонът на покрива се свива - от това, което зависи и какво се измерва.

Такъв важен факт за покрива е неговият наклон. Наклонът на покрива е ъгълът на наклона на покрива спрямо хоризонталното ниво. Ъгълът на наклона на покривните наклони е слабо наклонен (лек), средно наклонен и покрив със стръмни (силно наклонени) склонове.

Покривът с нисък страничен облик е покрив, чиято инсталация се извършва при най-малък препоръчителен ъгъл на наклона. Така че за всеки покрив има препоръчителен минимален наклон.

Това, което определя наклона на покрива

 • От способността на покрива да защитава конструкцията от външни фактори и влияния.
 • От вятъра - колкото по-голям е склонът на покрива, толкова по-голяма е стойността на натоварването на вятъра. При стръмни склонове съпротивлението на вятъра намалява и вятърът се увеличава. В райони и места със силен вятър се препоръчва да се приложи минимален наклон на покрива, за да се намали натоварването на носещите конструкции на покрива.
 • Ясен покрив (материал) - За всеки покривен материал има собствен минимален ъгъл на наклон, при който можете да използвате този материал.
 • От архитектурни идеи, решения, местни традиции - така в различните региони предпочитанието е дадена конкретна покривна конструкция.
 • От валежите: сняг и дъждове в района. На покривите с голям наклон няма да се натрупват в големи количества сняг, кал и листа.

Какъв е склонът на покрива

Определянето на наклона на покрива върху чертежите може да бъде както в градуси, така и в проценти. Наклонът на покрива е обозначен с латинската буква i.

В SNiP II-26-76, тази стойност е посочена в проценти (%). В момента няма строги правила за обозначаване на размера на наклона на покрива.

Единицата за измерване на наклона на покрива се счита за градуси или проценти (%). Тяхното съотношение е показано по-долу в таблицата.

Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

Таблица 1. Склоновете на покрива

степен
процент от
степен
процент от
степен
процент от

В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

Наклонът на канализационните тръби 50, 100, 110, 160, 200 mm

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, правилният наклон на канализационната тръба е много важен, който е избран съгласно правилата на SNiP 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (можете да гледате и изтеглите тези документи от мен абсолютно безплатно тук), както и дължината на комуникационните тръбопроводи.

Как да изберем ъгъл на класификация - няколко опции

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

 1. Направете ъгъла възможно най-остър;
 2. Намалете склона или дори прескочете тази точка, когато инсталирате канализацията;
 3. Създайте наклон според SNiPs, GOST или специализирани указатели.

На пръв поглед прекомерно остър наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне целта си по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Следователно максималният наклон на тръбата е строго регулиран. Предвиждаме да кажем, че той е равен на 15 см на 1 метър.

Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено.

Защо ми трябва ъгъл на тръбата?

Използването на ъгъла на канализационната тръба е необходимо да се използва, за да се лиши от следните проблеми:

 1. При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;
 2. Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;
 3. Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Свързани видеоклипове:

Отводнителни склонове и начините за тяхното излагане:

Как да изберем правилния наклон на канализацията:

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето.

По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

Как да изберем наклон

За да определите какъв трябва да бъде минималният наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение. Например, информацията в справочните книги е представена в следната форма:

Таблица: необходимите наклони и диаметри на тръбите за разтоварване Таблица: склонове на дренажни тръби в апартамент

Минимален и максимален наклон на отпадни води на 1 м от SNiP

По-долу има картина, показваща минималните наклони, в зависимост от диаметъра на 1-метрова тръба. Например, виждаме, че за тръба с диаметър 110 - ъгъл на наклон 20 мм, а за диаметър 160 мм - вече 8 мм и т.н. Помнете правилото: колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова по-малък е ъгълът на наклона.

Примери за минимални наклони на отпадни води на метър от SNiP в зависимост от диаметъра на тръбата

Например, е необходим наклон за тръба с диаметър до 50 мм и дължина от 1 м 0,03 м. Как беше определена? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата.

Наклон на канализационната тръба 110 mm за външна канализация

Да предположим, че трябва да се изчисли оптималният наклон за обща тръба от 110 мм, която се използва главно в канализационните системи на открито. Според GOST наклонът за тръба с диаметър 110 mm е 0.02 m на 1 линеен метър.

За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Калкулатор, изчисляващ наклона на отпадни води за частна къща

Предлагам да тествате онлайн калкулатор за изчисляване на наклона на канализационните тръби за частна къща. Всички изчисления са приблизителни.

Под диаметъра на тръбата се посочва диаметърът на тръбата, който води директно в изпускателния отвор или общата система за отпадни води (не се бърка с вентилатора).

Послепис Всички въпроси и искания за този калкулатор могат да бъдат определени по-долу в коментарите към тази статия.

Използване на изчислена и оптимална заетост

Също така, пластмасови, азбесто-циментови или чугунени канализационни тръби задължително трябва да изчислят нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете изчислената пълнота може да се използва с формулата:

 • H е нивото на водата в тръбата;
 • D е неговият диаметър.

Минималното допустимо ниво на пълнене SNiP 2.04.01-85, според SNiP - Y = 0.3, и максимума Y = 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. На практика очакваната скорост на запълване е в диапазона: 0.3 Хидравлично изчисляване на капацитета за пълнене и ъгъла на наклона

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Според SNiP скоростта на течността трябва да бъде поне 0,7 м / сек, което ще позволи на отпадъците да преминават бързо през стените, без да се залепват.

Вземете H = 60 мм, а диаметърът на тръбата D = 110 мм, материалът е пластмасов.

Ето защо правилното изчисление е, както следва:

60/110 = 0.55 = Y е изчисленото ниво на пълнота;

След това използвайте формулата:

K ≤ V√ y, където:

 • K - оптималното ниво на пълнота (0,5 за пластмасови и стъклени тръби или 0,6 за чугун, азбесто-циментови или керамични тръби);
 • V е скоростта на течността (вземаме най-малко 0.7 m / s);
 • √Y е квадратният корен на очакваната заетост на тръбите.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на оптимална пълнота, втората след равен знак е скоростта на движение на отпадъците, третата е квадрата на нивото на пълнота. Формулата ни показа, че сме избрали правилно скоростта, т.е. най-ниската възможна. В същото време не можем да увеличим скоростта, тъй като неравенството ще се счупи.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

Наклонете канализационните тръби схематично

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри.

Поради това ще се използва по-голям наклон на метър. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния.

За да обобщим, ние казваме, че според SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да следвате тези правила:

 1. За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 2. Максималната допустима стойност за вътрешните и външните канализационни води е общият наклон на тръбопровода от дъното до края на 15 cm;
 3. Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 4. За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 5. При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, минимум. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 6. Преди да работите, трябва да направите план.

Експертни съвети:

Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия.

Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

Онлайн калкулатор за изчисляване на ъгъла, кофражната система и покривало

Информация за целта на калкулатора

За калкулатора за покрив nline gantry (duo-pitch) е предназначен да изчисли ъгъла на гредите, размера на обшивката, натоварването на покрива, както и количеството материал, необходимо за издигането на този тип покрив. Изчислението отчита всички популярни покривни материали като керамика, циментов пясък, битум и метални плочки, Ondulin, шисти и др.

Невероятно (двойно стъбло, фронтон) - разнообразни форми на покриви с два наклонени склона от билото към външните стени. Тази форма е най-разпространената и най-практична по отношение на разходите, ефективността и външния вид. Рафтовете се поддържат един върху друг, а двойките им са свързани с щайга. Стените на крайната страна на такъв покрив имат триъгълна форма и се наричат ​​щифтове. Най-често под този тип покрив е разположено таванско помещение, осветено с помощта на малки фронтови прозорци.

Списъкът на извършените изчисления с кратко описание на всеки елемент е представен по-долу. Можете също така да задавате въпроса си с помощта на формуляра в правилния блок.

Степени на сантиметър как да се изчисли. Пистите. Теория - на нивото на очите. Практическо приложение на резултатите от изчисленията

За да превърнете степените в проценти, трябва да знаете малко повече подробности за обекта на измерване. те измерват плоски ъгли в геометрията и астрономията, силата на съдържащите алкохол напитки и дори степента на отдаденост на членовете на масонските ложи.

инструкция

Ако трябва да преобразувате процентите, например, сектор с пай-график, тогава за сто процента трябва да вземете един пълен ход, т.е. 360 °. В този случай един процент ще бъде равен на една стотна от 360, т.е. 3,6 °. Това означава, че за да го превърнете в проценти от стойността, която знаете в градуси, тя трябва да бъде разделена на 3.6.

Имате ли само указател в градуси за градиент и искате да ги превърнете в проценти? С помощта на калкулатор от полезни инструменти можете да конвертирате прости, безплатни и бързи проценти като проценти. Възможно е да се знае следната ситуация: Вие сте в чужда страна, в планински район и предупредителен знак за пътна маркировка показва наклон или наклон пред вас. Данните обаче са в градуси, а не в обичайния формат в проценти. Преобразуването е необходимо за личната безопасност.

Как работи процентният конвертор

Един полезен калкулатор на инструментите може да ви помогне да преведете степените в проценти. По принцип наклон от 12% означава, че височината се увеличава с 12 метра на 100 метра в хоризонтална посока. Такъв наклон може също така да бъде дефиниран като ъгъла на наклон α.

Въпреки това, за превръщането в проценти, например, пътищата, които са означени като проценти на пътните знаци, трябва да се приемат като 45 ° като 100%. Склона се определя като съотношението на височината на изкачване до разстоянието, което се изминава от точката, в която започва измерването. От гледна точка на геометрията, в този случай процентът на наклон ще съвпадне със стойността на тангента на ъгъла при този връх на триъгълника, от който е започнало измерването на наклона. За да получите желаната стойност, можете да използвате обикновен калкулатор или да изчислите тангентата на известен ъгъл с помощта на онлайн калкулатор или да използвате таблиците на Bradis. В Windows има и вграден калкулатор, който се изпълнява от главното меню на бутона "Старт". Разширявайки го, отидете в секцията "Всички програми", след това до подраздел "Стандарт" и кликнете върху линията "Калкулатор".

Просто въведете номера, за да преобразувате в градуси в полето за въвеждане и кликнете върху "Изчисли" по-долу. Резултатът ще се покаже като процент в текстовото поле. Например пътният знак показва наклон от 5, 17 градуса. Трябва да се отбележи, че наклонът от 45 градуса се разбира като 100% градиент. За някои стойности в числа, ние също създадохме таблица, която можете да намерите в долната част на текста.

При превръщане на степен в процент

Но не само планините, където има наклон и наклон, и се изисква преобразуване на степени и проценти. Преобразуването на броя на печатите в проценти се извършва в много области на планирането на строителството Пример за това е коридор, който може да доведе до склонове. Тук също процента се преобразува, като се използва броят на градусите. Въз основа на резултата можете да видите дали наклонът е нормален. Според кодовете на сградите градиентите са възможни само до три процента.

Не се изисква нищо, което да се превежда в проценти от силата на напитките - тези стойности са еднакви помежду си и определят пропорцията (процент) на етанола. Градусите са остарели наименования, които не се използват сега и се заменят с проценти в съответствие с изискванията на GOST.

Степента на иницииране на нов член, приет в масонската ложа, не е трудно да се превърне в проценти - има само три такива степени (чираци, чираци и магистър). Така например, един ученик може да се смята за 67% посветен, тъй като всяка от трите градуса трябва да добави една трета (33,33%).

Преобразуването на градусите в проценти също е необходимо, когато покривът е наклонен. Така нареченият наклон на покрива е наклонът на покрива от билото до залива. Тази стойност обикновено се посочва като ъгъл и в градуси. В много случаи обаче вместо ъгловата степен се използва процент.

Познаване на покрива

Наклонът на покрива определя вида на покрива, тъй като някои материали са подходящи само за определен ъгъл на наклон. Колкото по-ниска е височината на покрива, толкова по-голяма е вероятността от изтичане на дъжд и сняг и повреда на покрива. Ето защо, в студени страни с нормален снеговалеж, сградите се намират с по-стръмни покриви. Дори и за плоски покриви, височината на покрива трябва да е най-малко 3 градуса, така че дъждовната вода да може да тече.

 • Мос също може да бъде намерен.
 • Материалът също играе роля: херпес зостер по-добре предпазва от дъжд.
Терминът склон често се използва и в математиката.

Отначало просто исках да кача и да подписвам снимка, казвайки, че това и това изглежда така. Въпреки това, по време на подготовката на материала става по-сложно и разширено. Трябваше да го разбия на парчета.

Част първа е теоретичната, която разглежда какво е пристрастие.
- технически, за моделиране на склонове в 3D програми (ArchiCAD и SketchUp)
- практически, примери за живот

В повечето случаи това се отнася за областта на анализа, където наклонът се използва като индикатор за стръмността на права линия или крива. Все пак, проблемът с определянето на стойността на наклона възниква не само при геометричните въпроси, тригонометрията, изчисляването на ъглите на рязане или метричните нишки. Това може да се отнася за икономиката или физиката, когато анализите се създават и рафинират под формата на диаграми. Във физиката например наклонът може да представлява скорост в диаграма от време, или социология и екология, където връзката между заплатите, цените и структурата на населението се илюстрира с диаграми.

Концепцията за склоновете се използва в различни сфери на дейност. На първо място, където работата по някакъв начин е свързана със земята (релефа) - геодезия, строителство на пътища и тунели. Тогава, когато има вода (изхвърляне на вода) - при поставяне на канализационни и дренажни тръби, с изграждането на покриви. Една друга област е осигуряването на наличието на сгради и съоръжения за хора с ограничена подвижност - проектиране на рампи.

Това, което се нарича негативен наклон в математиката, е по-вероятно да се нарече "наклон". В ежедневието ние сме изправени пред валежите във водата, не само под формата на водопади. В случая на водата локалната разлика в нивото на водата между повърхността на водата и подводния слой се определя като наклон. Изчисленията на градиентите са важни не само за водноелектрически централи, мелници или електроцентрали, но и за изграждането на галерии, водопроводи и тръби под налягане. Намаляването на нивото на водата между две фиксирани точки по водния терен също ще се нарече наклон.

Навсякъде ни заобикалят наклонени равнини, но в ежедневието един обикновен човек (обикновен човек) може да посрещне размерите на склона само на пътните знаци. В същото време най-често срещаните въпроси са тези, които означават тези проценти, а защо не и степените? Ако отговорът на първия въпрос не ми причини никакви затруднения, тогава вторият трябваше да търси отговори. В резултат на това нещо за мен стана ново. Но за всичко в ред.

В трансцедентален смисъл, когато става въпрос за независими потоци течности или топлинна енергия, има и разговори за склонове. В този случай става дума за намаляване на налягането и температурата. Кой не беше недоволен от спада на налягането във водоснабдяването на централното отопление. Капки от този тип могат да се появят и във вентилационните системи, които могат да бъдат особено неприятни, ако такова смущение причини неприятни проблеми.

Наклон и наклон при движение по пътищата

Най-често срещаните условия са условията на наклона и градиента и свързаните с това проблеми в трафика. Пътните знаци за наклон или наклон на път се използват от наклонени и наклонени определения, известни от математиката, но стойността обикновено се посочва като процент.

Какво е пристрастие

Както се казва в техническия железопътен речник:

Или според друга формула - съотношението на вертикалния излишък към хоризонталното разстояние.

Или това: наклонът е допирателната на ъгъла - съотношението на противоположната страна към съседната.

Кой е по-разбираем.

Обозначено с буквата i. Размерите на проекционните номера се изразяват като брой (безразмерен наклон), като процент (т.е. в стотни), или в ppm (1/10 процента или хилядни).

Както вече беше споменато, индикацията за накланяне от 12% означава, че височината се увеличава с 12 м на 100 м в хоризонтална посока. Според най-простия метод за изчисляване на "разликата във височината с разлика в дължината", трябва само да разделите 12 m на 100 m и да получите резултат от 0, 12 или 12% в процентно записване.

Също така е възможно да се определят наклони, наклони и наклони като спецификация на връзката. Това също определя разликата във височината между хоризонталната секция, както и процентната спецификация. По този начин се показва наклона на наклона. Това съответства на наклон от 66, 7% или градиент от 33, 7 градуса.

Въпреки всички тези абсурдни формули, е много лесно да се разберат номерата на пътните знаци: това е височината на изкачване или спускане (в метри) на 100 метра от пътя хоризонтално. Ако има знак от 10%, това означава, че след сто метра ще се покачи (или падне) с 10 метра. Ако знакът е 8%, а след това 8 метра, ако 12%, а след това 12.

Ако вземете кратко разстояние, това ще означава разлика в сантиметри на метър. Така че, ако наклонът, например, тръбата, i = 0.02 (т.е., 2%), след това един метър хоризонтално през тръбата ще се покачи (падне) с 2 сантиметра.

Улица "Балдуин" в Нова Зеландия е само на 350 метра, но има всичко на склона. Следователно, наклонът не зависи от правилната линейна дължина на повърхността; има 20 ° склонове, които са както в дълги линии, така и в къси линии, т.е. различни дължини на рампата могат да имат същия наклон. В тези случаи е важно да се измери вертикалната височина, свързана със съответното хоризонтално разстояние. Обаче ъгълът от 45 ° е равен на 100% от наклона, което показва, че градусите и процентите се различават значително за средните и високите стойности на наклона.

На фиг. 1 показва скалата на символите от градуси до проценти и обратно. Наклонът е много важен за науките за Земята. И логично, топографска карта е много полезна за тези дисциплини, тъй като е относително лесно да се определи приблизителния наклон за всяка област, използвайки контурни линии. Лесно е да се представят тези стойности.

Безразмерното отклонение, например 1/16, е добро, защото не е свързано с измервателните единици. Дори и на метри мярка, дори и в сантиметри, дори и на сантиметри. Да, дори и в хълмове или в глупости! Такъв наклон е съотношението на височината към дължината, т.е. колко цели части от височината на капката е нейната дължина. В нашия пример 1/16 означава, че един метър вертикално ще бъде 16 метра хоризонтално.

Поставете брояча, като го завъртите така, че късите линии да са успоредни на контурите на наклона. Специален аспект на конструкцията на наклона е топографският профил, представен от линия, която е резултат от последователност от различни склонове, която определя релефа по пътя си през земята. За географи, картографи и други специалисти топографските профили са изключително ценни за разбиране на релефните характеристики. Те могат да се използват и за определяне на степента на геоморфологично развитие, постигната в някои специфични области.

Като цяло, нищо не е сложно. Но не бъркайте например 1:12 и 12%. Те не са равни, защото 12% са дванадесет стотни, т.е. 12: 100 (≈ 1: 8)

Пътища. интересен

Както беше споменато по-рано, според една от дефинициите, наклонът е допирателната на ъгъла. Научих с голям интерес, че той е равен на коефициента на триене. Тук започва да се изяснява тайното значение на предупредителните знаци 1.13 и 1.14 (стръмно спускане / изкачване).

Практическо приложение на резултатите от изчисленията

Показва се, когато хоризонталната скала на профила е равна на мащаба на топографската диаграма. Поради тази причина умерена степен на преувеличение в профила може да изглежда напълно естествена. в които хоризонталните и вертикалните скали са еднакви. осигурява много тънък профил за алтиметъра. Вертикалната скала, след това 5 - предлага само. на графиката, вертикалната ос изглежда като 1 милиметрова графична скала. Ето защо. Няма правила за това и стойностите на 2 или две различни мащаби. По-долу са седем стъпки, които обобщават метода за изграждане на топографски профили в най-простия случай.

Коефициентът на сцепление е съотношението на две сили - силата, необходима за преместване на колата със заключени колела, и силата на гравитацията, притискане на колата към пътя. Така че лесно можем да получим коефициенти на сцепление за сух асфалт - 7000/10000 = 0,7, за мръсен път - 3000/10000 = 0,3, а за лед - 1000/10000 = 0,1.
Например, колата, застанала на сух асфалтов наклон с коефициент на сцепление от 0,7, ще започне да се изплъзва, ако тангентата на ъгъла на наклон е равна на 70% (това е склон около 35 градуса, едва ли ще успеете да срещнете някога). Но освен пътищата има и улици на стари градове, особено крайбрежни, с ъгли на наклон, значително надвишаващи всички възможни стандарти.

Дори и така. и склонът има вертикално преувеличение три пъти. Начертайте хоризонтални и вертикални оси за хартия в графиката, за да настроите цифрите. Авторът на автора трябва да прецени всички случаи. Шировете на различните точки се прехвърлят върху графичната хартия, като се позиционира листа, съдържащ тези височини, върху хоризонталната базова линия на среза. особено в местата, където има промяна на наклона. Забележка. Не е необходимо да летите всички точки в големи профили. Метод за изграждане на топографски профили. Чертеж с предварително определено вертикално преувеличение.

Между другото, има знаци и по-малко от 10%, така че стана интересно в какви случаи те са инсталирани.
GOST R 52289-2004 "Правила за използване на пътни знаци, маркировки, светофари, пътни бариери и водачи", стр. 5.2.16:
4% - ако дължината на пътната част при спускане или изкачване е повече от 600 метра при даден наклон.
5% ако е повече от 450 метра
6% ако е повече от 350 метра
7%, ако са повече от 300 метра
8% (и повече), ако са повече от 270 метра.
Други случаи също са посочени там, например, разстоянието на видимост, но сега те не ни интересуват.

Хартията трябва да бъде поставена във всеки сегмент, така че в края да се получи права линия, представляваща наклона по пътя. или прав. Измерено в профила. След това техните верни височини са отбелязани на вертикалната скала. Това е направено тук само в диаграмата за изясняване. в местни имена. Очертан от пътищата. настоящите трудности. В този случай е достатъчно да се вземе адекватно решение кои ще бъдат знаците. На много карти контурите са много плътни и не можете да ги маркирате върху лист хартия.

Методът за конструиране на топографски профили 5. В профила се изчислява и записва вертикалното преувеличение. 6 - Използване на профил за определяне на видимостта между точките 6. В тази система от люкове. и комбинации между тях и линии на контури. Те са тясно свързани с тълкуването на фотографии и фотограметрия. които използват следните строителни инструменти: фотоапарат. линейната следа е пропорционална на допирателната наклона. Линиите са значително разширени. строителни инженери. Това са точките, за които е известна точната височина.

Причини: защо интерес?

Когато разглеждаме темата на склоновете, винаги възниква въпросът защо измерваме наклона като процент, а не в обичайните степени? По този повод чух няколко версии:

а) Карти
По този начин е по-лесно да се изчисли наклона на релефа върху картата или върху плана на строителството. Релефът върху картите се обозначава с линии - контури. Това е затворена линия, която се получава, ако психически направите разрез на всяка височина и я погледнете отгоре. По-лесно е да си представите, ако си спомните линията на водната или водната линия на реката, това също е нещо хоризонтално.
Хоризонталите, т.е. хоризонталните участъци се извършват през определено постоянно разстояние във височина, което е посочено в бележките. Знаейки височината на участъците от контурите и определяйки разстоянието между тях на картата, можете да получите наклон. Колкото по-близо една до друга на картата са хоризонталите, релефът е по-стръмен.

б) Грешка
За да се изгради ъгъл, даден в градуси, така да се каже "в натура" на строителна площадка, не е лесна задача, а да се изгради точно и отвъд всички граници. Малките градиенти в градуси имат формата на десетични фракции, но грешка дори 1 ° на 10 метра ще даде грешна 17 см височина. Също така, процентът е относителна стойност и следователно пристрастието, изразено като процент, може да бъде направено само с лентова мярка (или друг инструмент за измерване) и ниво.

Моделите са "построени" в мозъка на наблюдателя чрез стереоскопично виждане. Те са поставени на картата и тяхната точност е известна. Плоски листове. "Космат гъсеница". хипсометрични цветове. Всички строителни среди, използвани за представяне на терена, са различни. Тези методи се различават значително по отношение на тяхната полза за военния персонал. въпреки че често се появяват в интересни комбинации. Има три основни метода за представяне на облекчение.

В настоящето, рядко се използва на мащабни карти. Въпреки че слънцето никога не е на северозапад в Съединените щати. Кратки линии. няма да има сянка. Люкове. тъмните линии, които са много близки един с друг, са склонни да се съберат. често използвани в черновите карти. От тази позиция ефектът на светлината и сянката е подобен на ефекта, който може да се наблюдава през зимния ден в Бразилия. неточен метод на релефно представяне и служи за посочване на общи локации на хребети и склонове на карти на средна и малка площ. по-дебели и по-близо една до друга, показват по-дълбоки склонове. има много недостатъци като релефно представяне. обаче.

в) Нередност
Пътят, по време на спускането (изкачване), има неравен наклон. Във всеки един момент ъгълът е различен и затова е по-лесно да се изчисли каква е хоризонталната дължина на спускане (изкачване) и колко височината се е променила спрямо началото на спускането (изкачване).

Всички тези версии са напълно право на живот. Това, което имат общи черти, е, че за да се намери величината на наклона, се използват мерки за дължина, които са винаги под ръка и това е практично. Що се отнася до пътните знаци, третата версия изглежда по-правдоподобна (неравномерност на наклона), а втората изглежда като втората (грешка при строителството).
Има Международната конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г., и от Споразумението от 1971 г. за допълнение на Конвенцията за които предупредителните признаци на стръмнината на пистите и лифтовете, посочени в проценти.

Какво стои зад числата, например 1/12 или 10%, е много или малко, как изглежда и къде се прилага, нека да разгледаме следващия път с примери от реалния живот.

1. Речници и енциклопедии на Академик Академик
2. Материали на обекта "Училище за живот" Shkolazhizni.ru
3. Уикипедия Wikipedia
-
За справка

1 ‰ = 0.1% = 1/1000 = 0.001
10 ‰ = 1% = 1/100 = 0,01
100% = 45 ° = 1/1
1º - 1,7%
1% - 34 '20 "Внимание! Това е вярно само за един първи процент (0-1), но не е вярно за последния (99-100), тъй като размерът на процента в градуси не е еднакъв!

1/4 0.25 25% 14 °
1/2 0.50 50% 26.6 °
1/6 0.17 17% 9.5 °
1/8 0.13 13% 7.1 °
1/10 0.10 10% 5.7 °
1/12 0.08 8% 4.8 °
1/14 0.07 7% 4.1 °
1/16 0.06 6% 3.6 °
1/18 0.06 6% 3.2 °
1/20 0.05 5% 2.9 °

Вертикално оформление
1. С наклони до 1% от сградата могат да бъдат разположени независимо от посоката на контурните линии.
2. С наклони, вариращи от 1 до 3% по контурите, сградите могат да бъдат разположени на не повече от 50 м. По-дълги сгради трябва да се поставят по линиите на контурите.
3. С наклон от 3 до 5% (слабо пресечен релеф) в сградите можете да поставите сгради с дължина до 30 метра.
4. С наклон от 5 до 8% (грапав релеф) всички сгради имат паралелни контури или използват стъпаловидни сгради, понижавайки марката на първия етаж на всяка секция или блок.
5. С наклон над 8% (силно грапав релеф) се използват само терасовидни сгради.

За да се избегне възможна стагнация на повърхностните води на територията на микро-райстън и особено на пасажите в рамките на блок, не трябва да се правят хоризонтални платформи. Подчинявайки се на общата форма на повърхността на територията, нейните отделни елементи трябва да имат свои стандартни отклонения:
. надлъжните наклони на вътрешните квадратни проходи правят от 0.4 до 8%. При много труден терен се допуска наклон до 10%;
. Кръстосаните склонове правят 2-4%;
. пътеките и алеите трябва да имат наклон от 0,5 до 6%;
. платформи за домакинства, детски площадки, зони за отдих - 0.5-5%;
. спортни площадки - 0.5-1%. Такива места са по-добре да се издигнат над прилежащата територия и да се организират зелени склонове по периметъра. Това ще позволи по-бързо изсушаване на местата след дъжд; зелените площи могат да останат в естественото си състояние.

Изчисляване на минималния и оптималния ъгъл на наклона на покрива в проценти и градуси, в зависимост от вида покрив и покривен материал

Покривът заема важно място в проектирането на всякакъв вид сгради, тъй като е отговорен за осигуряване на елементарни условия на комфорт и не позволява външни фактори да навредят на декорацията на къщата.

Разбира се, за висококачествения подслон е необходимо да се вземат предвид много фактори в процеса на проектиране. Една от основните позиции в този контекст е изчисляването на ъгъла на наклон на покрива.

Защо е толкова важно и какво трябва да знаете, така че изчислението да е правилно и по-късно да не се налага да ремонтирате частично покрива, ако не напълно? За това и говорете в тази статия.

Изчисляването на наклона на покрива се извършва най-добре чрез използване на специален онлайн калкулатор, който се намира по-долу.

Защо да измерите ъгъла на наклона на покритието и от кои фактори тази стойност зависи

Ъгълът на наклона на покрива е геометричното образуване на пресичането на две равнини. С тях се разбира хоризонтална равнина и подобна повърхност на наклон.

Така че защо да измерите ъгъла на покрива:

 1. Измерването на строителен азимут позволява на първо място да се "прецени" целесъобразността на покривната конструкция, като се вземат предвид избрания покривен материал, климатичните особености, предназначението на тавана и структурата на самия навес.
 2. Освен това, след изчисленията е възможно не само да се рационализират бъдещите финансови разходи, но и да се установи верността и надеждността на дизайна, което няма да доведе до загуби поради течове, падания, греди и други инциденти.
 3. Наклонът на покрива се взема в зависимост от два параметъра - първият се отнася за климатичните условия и количеството на валежите, а вторият се характеризира със спецификата на вида на покрива. Съответно, когато става въпрос за северни и заснежени райони, тогава бъдещият покрив ще трябва да се справи с прилични товари. Жителите на планинските райони не са запознати с такива трудности.
 4. Някои покриви трябва да издържат на снежната покривка за 6-8 месеца в годината. При тези условия собствениците на покрити със сняг къщи значително са опростили живота на по-стръмна степен на наклон. На свой ред такъв конструктивен лагер позволява на бедрото рационално да се справи с валежите и последиците им под формата на топилна вода. Също така с този подход се увеличава размерът на използваемата площ.

Разбира се, не всичко е толкова добро с острата румба, защото чрез увеличаване на наклона нараства пропорционално необходимостта от допълнителни обеми от покривни материали и структурни елементи. Също така става релевантно да се увеличи съпротивлението на лагерите.

Не по-малко важно при изчисляване на наклона са особеностите на материала, който ще завърши структурата на кожуха отвън. Не е тайна на никого, че всеки тип на горния елемент на подслона се отличава с неговите оперативни свойства и разходи.

В същото време може да има нюанси, които са характерни само за този тип покривен покрив. Например, може да се наложи да поставите допълнителни слоеве, или ще ви трябват големи разходи за отопление и хидроизолация.

Наклонът на наклона зависи от вятъра

Може би третият най-важен фактор, от който зависи изчисленият наклон, е създаването на статут на експлоатиран или неизползван. Неизползваната повърхност осигурява изключването на пространството в кръстопътя на тавана и външната защитна конструкция.

Визуално тълкуването на концепцията изглежда много по-лесно, тъй като при вида на плоските бедра или когато има лек наклон (в диапазона от 2-7%), веднага става ясно защо е получило такова име. Оперативното таванче показва наличието на таванско помещение.

Изчисляване на ъгъла на покрива: калкулатор

Как да изчислим ъгъла на покрива и да не правим грешка при изчисленията? Това ще ви помогне при изграждането на нашия калкулатор.

Този калкулатор изчислява покритието на покривало.

Преди да преминете към изчисленията, в горния десен ъгъл на калкулатора трябва да изберете покривалото.

По-долу има калкулатори за други видове покриви:

Означения на полетата в калкулатора

Резултати от изчислението

Сняг натоварване регион

Тълкуване на калкулационните полета

Наклон на покрива в проценти и градуси

Как да се определи ъгъла на наклон на покрива в градуси? Наклоненият ъгъл, както и всяка подобна цифра според геометричните канони, се измерват в градуси.

Но в много документи, включително SNiPs, тази стойност се показва като процент, така че няма строги изисквания и обосновки, които да се ръководят от само една единица за измерване.

Основното нещо в тази ситуация е да знаете пропорциите за съотношението, ако изведнъж трябва да преобразувате степени в проценти и обратно, например, за удобство по време на изчислителни действия.

Като цяло факторът на преобразуване за градуси до проценти варира от 1.7 (за 1 градус) до 2 (за 45 градуса). В тези случаи, когато индикаторите, които не са изразени като процент, са от съществено значение, ppm се използва в цифровия дисплей - стотни процента.

Ако вярвате на теорията, наклонът може да достигне 60 или дори 70 градуса, но на практика няма да изглежда съвсем подходящо. И на външен вид, впечатлението е "така", освен че къщата ви се намира някъде в Алпите и трябва да построите покрив, който непрекъснато изпитва сняг.

Превръщането на градусите в проценти

Специфичност на плоския и потъналия покрив

Плоските етажи не са представени от строго хоризонтална повърхност, без значение колко подвеждащо е нейното име. Азимутът на конструкцията в тази ситуация също има наклон, макар и незначителен - минималната му стойност трябва да бъде 3 градуса.

Що се отнася до оптималните стойности за плоските покрития, наклонът на плоския покрив варира около 5-7 градуса. Това се дължи на факта, че покривът с ъгъл над 10 ° е трудно да се обади. На свой ред, в повечето ситуации 12-15 градуса вече се третира като минимален праг за положените повърхности. Оптималните стойности са достатъчно широки.

Оптималният ъгъл на наклон на покрива за снегопочистване е 40-50 градуса.

Плосък покривен наклон

Например, за наклонени навеси се приема диапазон от 20 до 30 градуса, а в случая на фронтони тази цифра се издига до 45 градуса. Това е просто такъв интервал на звука, който до голяма степен показва индивидуалните характеристики на вида на покрива и климатичните особености.

Минимален наклон на покрива

Покривният материал, който е един от основните елементи на структурата на горната равнина, също така предвижда определени препоръки на наклона в зависимост от неговия тип.

 • В случая на профилирани листове ъгълът е настроен на 12 градуса, за металните плочки тази цифра трябва да бъде увеличена до 15 градуса.
 • Онулин или мека плочка на общ език могат да се поставят на склон от 11 градуса. Но само в този случай има и един нюанс, който се състои в непрекъсната щайга.
 • При покриване на керамични плочки наклонът трябва да бъде най-малко 22º. Заслужава да се отчете и факта, че системата за подслон е обект на тежки товари в случай на малък наклон на наклона. За да се избегне претоварване, този фактор трябва да бъде приет по време на проектирането.
 • Шибърът е един от най-често срещаните видове повърхностни покрития. При полагането на листове от алуминиево-циментова гофрирана ламарина индикаторът за наклона на покрива не трябва да надвишава 28%. Същите изисквания за стоманени равнини.
 • Минималният наклон на покрива на сандвич-панелите според нормите е 5 градуса, ако прозорците са планирани в панелите, тогава наклонът се увеличава до 7 градуса.

С какво SNiP изглежда наклон на покрива? Можете да видите оптималния и минимален наклон на покривния материал в покривите SNiP II-26-76.

Зависимостта на наклона от избора на покриви

Как да определите сами ъгъла на наклона на покрива

За да измерите ъгъла на наклона, можете да използвате чудодейно устройство, което може да облекчи цялата изчислителна тежест. Името на устройството говори сам по себе си - инклинометър (пробойник).

По принцип можете да поискате помощ и на механичния пробойник - бюджетна опция, но не са изключени допълнителни проблеми, особено ако използвате такова устройство за първи път.

Ще разкажем обаче за спецификата на това устройство - може би благодарение на него, че нашият читател скоро ще бъде в обращение на "вас" с този елемент.

 • Стандартният инклинометър без електронни камбани и свирки е представен под формата на ламели с прикрепена рамка. На кръстопътя на ламелите е оста, върху която е фиксирано махалото. Нейният специален комплект включва 2 пръстена, тежест, табела и указател. Устройството се допълва с мащаб с раздели, който се намира във вътрешната част на жлеба. Ако релсата е поставена хоризонтално, тогава показалецът съвпада с нулевите раздели на скалата.
 • Сега обръщаме внимание на главния процес, за който устройството е предназначено. Подравнете релсата на четеца перпендикулярно на билото. След това необходимата стойност ще се покаже на показалеца на махалото в градуси.
 • Възможността, въз основа на извършването на собствената изчислителна задача за измерване на наклона чрез математически изчисления, не е много атрактивна. Във всеки случай ще се опитаме да ви кажем по достъпен начин как да го направите сами. Първата стъпка е да се разбере дължината на хипотенузата и краката. Когато става въпрос за измерване на наклона на подслона, директният наклон е дисплей на хипотенузата.
 • След това изчисляваме дължината на противоположния и съседен крак. Първият от тях е представен като разстояние, разделящо припокриването и ръба, а размерът на втората трябва да се разглежда като разстоянието между средата на припокриване и стръмния надвес на определен наклон.
 • Сега, след като вече получихме две стойности, не е трудно да открием третата, като приложим тригонометрия. В резултат на това, познавайки синусовия, косинуса или допирателната (в зависимост от размера на компонентите), използвайки инженерен калкулатор, изчисляваме цифровата стойност на наклона като процент.
 • Имате ли въпроси? Вижте видео урока по-долу или използвайте нашия онлайн калкулатор.

Съотношението между височината на билото и обхвата

По принцип алгоритъмът за провеждане на сетълмент операции може да бъде разделен на четири стъпки. Първо, отчитаме външните природни фактори на влияние върху бъдещия повърхностен слой, проверявайте нашите строителни планове с ценовите тагове за необходимите ресурси в онлайн магазините, определяйте типа покривен материал и не спирайте да четете информация от специализирани сайтове и, ако е възможно, се консултирайте с професионалисти.

По отношение на товарите е по-добре да не се притеснявате с минимални склонове, тъй като това може да се окаже лошо за "свеж" покрив. Но ако покривът е плосък и няма място за пътуване, не пренебрегвайте укрепващите редуктори.

При изчисляването на разходите обърнете внимание и на концепции като масата на къщата и отново на натоварването от валежите - това ще ви помогне да намерите не само правилното, но и икономически приятното решение за вашия портфейл.

Ако наклонът е до 10 градуса, тогава чакълните повърхности ще бъдат подходящ вариант и до 20 градуса - гофриран под и шисти. Листовете от стомана и мед се препоръчват вече в много "стръмни" случаи, когато фигурата на горната румба достига 50-60 градуса.

Всъщност това е цялата информация, която ви е необходима за самооценка на ъгъла на наклона на покрива.

Полезно видео

Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива във видео формат: