Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Наклонът на покрива - индикатор за стръмността на покривния наклон. Изчислява се като съотношението на височината на билото (H) към неговата хоризонтална проекция (фундамент) (l). С други думи, наклонът е равен на допирателната на ъгъла между повърхността на наклона и нейната хоризонтална проекция.

Наклонът може да бъде изразен в градуси, проценти, като съотношение на страните, като абсолютно отклонение и като коефициент на пристрастие.
Предложената таблица ще ви помогне бързо да прехвърляте стойности от една мярка в друга.

Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Наклон 0 015

Наклонът на покрива се свива - от това, което зависи и какво се измерва.

Такъв важен факт за покрива е неговият наклон. Наклонът на покрива е ъгълът на наклона на покрива спрямо хоризонталното ниво. Ъгълът на наклона на покривните наклони е слабо наклонен (лек), средно наклонен и покрив със стръмни (силно наклонени) склонове.

Покривът с нисък страничен облик е покрив, чиято инсталация се извършва при най-малък препоръчителен ъгъл на наклона. Така че за всеки покрив има препоръчителен минимален наклон.

Това, което определя наклона на покрива

 • От способността на покрива да защитава конструкцията от външни фактори и влияния.
 • От вятъра - колкото по-голям е склонът на покрива, толкова по-голяма е стойността на натоварването на вятъра. При стръмни склонове съпротивлението на вятъра намалява и вятърът се увеличава. В райони и места със силен вятър се препоръчва да се приложи минимален наклон на покрива, за да се намали натоварването на носещите конструкции на покрива.
 • Ясен покрив (материал) - За всеки покривен материал има собствен минимален ъгъл на наклон, при който можете да използвате този материал.
 • От архитектурни идеи, решения, местни традиции - така в различните региони предпочитанието е дадена конкретна покривна конструкция.
 • От валежите: сняг и дъждове в района. На покривите с голям наклон няма да се натрупват в големи количества сняг, кал и листа.

Какъв е склонът на покрива

Определянето на наклона на покрива върху чертежите може да бъде както в градуси, така и в проценти. Наклонът на покрива е обозначен с латинската буква i.

В SNiP II-26-76, тази стойност е посочена в проценти (%). В момента няма строги правила за обозначаване на размера на наклона на покрива.

Единицата за измерване на наклона на покрива се счита за градуси или проценти (%). Тяхното съотношение е показано по-долу в таблицата.

Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

Таблица 1. Склоновете на покрива

степен
процент от
степен
процент от
степен
процент от

В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

Наклонени канализационни мрежи.

През годините на проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи комуникирате с много хора: с клиенти, архитекти, дизайнери, монтажници, дизайнери от други секции. Най-често задаваният професионален въпрос е:

- Какъв е наклонът за изграждане на канализационни мрежи?
Разбира се, отговорът на този въпрос трябва да бъде оправдан. Е, основата се търси най-добре в регулаторната документация. Вътре в сградите тръбите с малък диаметър се използват почти винаги, ще използваме SNiP за вътрешни мрежи.
Клауза 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * "Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради" гласи:

"... нереферентните секции на тръбите с диаметър 40-50 мм трябва да бъдат положени с наклон 0,03 и с диаметър 85 и 100 мм - с наклон от 0,02."

За външни диаметри на канализационните тръби ще се използват повече и за тях има собствени стандарти. Клауза 2.41 от SNiP 2.04.03-85 "Канализация. Външни мрежи и съоръжения "казва следното:

"Най-малкият наклон на тръбопроводите за всички канализационни системи трябва да се използва за тръби с диаметри: 150 мм - 0.008, 200 мм - 0.007."

Обикновено след мълчаливо слушане на линиите от SNiP по телефона, инсталаторите задават втория най-често срещан въпрос:

- Е, ако наистина трябва да направите по-малко пристрастия?
Е, SNiP има няколко резерви по тази тема. По отношение на вътрешното водоснабдяване става дума за "неселективни участъци" на тръбопроводите. В същия параграф 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * има формула:

"Изчисляването на канализационните тръбопроводи трябва да бъде направено чрез определяне на скоростта на течността V, m / s и пълненето H / d по такъв начин, че състоянието

тук K = 0.5 - за тръбопроводи от пластмасови и стъклени тръби;

K = 0,6 - за тръбопроводи от други материали

В същото време скоростта на течността трябва да е поне 0.7 m / s, а пълненето на тръбопроводите трябва да бъде най-малко 0.3. "Това е теоретично, ако изчислите дебита на отпадъчните води, след това пълнежа и като проверите скоростта на потока, можете да получите някои други резултата.
Можете също така да използвате фундаменталната работа на Lukins A.A. и Lukins N.A. "Таблици за хидравлично изчисляване на канализационните тръбопроводи и сифони с формула A.A. Павловски ". Между другото, тези таблици са подходящи за външни канализационни мрежи с големите си диаметри.
За тръби 150-200 мм за външни мрежи от отпадни води в SNiP 2.04.03-85 има директна резервация:

"В зависимост от местните условия, с подходяща обосновка за определени участъци от мрежата, са позволени склонове за тръби с диаметри: 200 mm - 0.005, 150 mm - 0.007."

Това означава, че имайки основание за "много необходимо" и голямо желание, можете да спестите до 2 милиметра на наклон на метър за тръби с диаметър 200 мм.
Не забравяйте, че в допълнение към минималния наклон има и максимален наклон, който полага канализационни тръби. Съгласно параграф 18.3 от SNiP 2.04.01-85 *

"Най-големият наклон на тръбопроводите не трябва да надвишава 0,15 (с изключение на клонове от устройства с дължина до 1,5 m)".

Това е наклон от 15 сантиметра на метър. Ако да се превиши този ъгъл при полагане, тогава е възможна заздравяване на канализацията. Или просто, водата бързо ще изчезне и всичко останало ще остане.
Спазвайте правилата, Господи.

Какъв е наклонът на канализационната тръба трябва да бъде

При проектирането на система за отводняване на дома, е важно да се разбере кой наклон на канализационната тръба е оптимален. С цялата очевидна простота на конструкцията на грешния избор на ъгъла на слизане ще доведе до най-неприятните последици и цялата работа ще трябва да бъде върната. По правило домашните отпадъчни води действат по гравитац, така че е очевидно, че недостатъчното отклонение ще доведе до лошо преминаване и обратното ще премахне напълно нормалната работа на системата.

Измерване на наклона на тръбата

Какво не е наред с прекомерното пристрастие?

Неопитните строители могат да се изкушат да направят тръбата възможно най-наклонена, така че отпадъчните води да напускат по-бързо. Но този подход е грешен. Ако наклонът е твърде стръмен, тръбата се натрупва поради факта, че водата излиза твърде бързо, без да се налага да измива по-твърдите фракции от отпадни води, които след това се придържат към вътрешната повърхност. Освен това може да има разпадане на водния запек в сифоните, което означава, че въздухът от системата за почистване ще влезе в жилищните помещения. Струва ли си да обясним по-подробно каква миризма ще донесе в тях?

Има още една причина, поради която тръбите не трябва да остават недостатъчно подредени. В агресивна среда потокът въздух към повърхностите води до ускорена корозия и в резултат на това техният експлоатационен живот се намалява.

Прекаленото пристрастие е също толкова лошо, колкото и недостатъчно.

Характеристики на изчисляването на наклона на канализационните тръби в апартамента

Определяне на стойността на наклона

Основната трудност, пред която са изправени строителите на новак и тези, които сами са дренажни, е, че наклонът е необичаен за тях. Във всички справочници и дори строителни норми и правила, които са основните насоки на всеки строител, се посочват десетични фракции от формата 0.03 или 0.008.

За хората, които са свикнали да работят със степени, не е ясно какъв наклон на канализационната тръба тези числа означават. Това е много просто: тази част е съотношението на височината на капката към дължината на тръбата. Най-лесният начин да го проследите в сантиметри, например 3 см на 1 м, или 0,8 см на 1 м, както в примерите. Дължината на каналната тръба в метри, умножена по размера на наклона, ще даде общата височина на наклона за цялата продължителност.

Например, ако общата дължина е 5.6 метра и е необходимо намаление от 0.07, тогава трябва да има разлика между нивата на началото и края на тръбата:

Н = 5.6 х 0.07 = 0.39 m, т.е. 39 cm.

Зависимост на разликата във височината на началото и края на тръбата по наклона й

Изчисляване на пълнотата на тръбите

Основният параметър, който трябва да се ръководи при поставянето на канализационната тръба, трябва да бъде неговата пълнота. Тя се изчислява по формулата:

y = H / D, където:

 • H е височината на нивото на водата в тръбата;
 • D е диаметърът на канализационната тръба.
 • ако y = 0, тогава тръбата е празна;
 • ако y = 1, то е изцяло наводнено;
 • Оптималната стойност за заетостта (K), при която изтичането работи нормално, е в диапазона от 0,5 до 0,6.

Графично показване на заетостта

Този вариант се обяснява с различните свойства на тръбните материали и тяхната способност да образуват граничен слой, поддържан близо до вътрешната повърхност на тръбите.

Така тръбите от стъкло или пластмаса имат по-гладка вътрешна повърхност и тяхната пълнота трябва да бъде 0,5, а керамичните или азбестовите тръби са по-груби и за тях тази стойност е 0,6.

Описаната стойност на заетостта ще осигури скорост на потока от приблизително 0,7 m / s, която ще запази твърдите включвания в суспензия, като им попречи да се залепят към стените на тръбопровода.

Следователно оценените характеристики на тръбопровода трябва да се определят по формулата:

K ≤ V√ y, където:

 • К - оптималното ниво на заетост (0,5 или 0,6);
 • V е скоростта;
 • √ y е квадратният корен на запълване на тръбите.

Как да измерите ъгъла на наклона

Минималният наклон на канализационната тръба в апартамента зависи от диаметъра на наложената тръба. Според SNiP за 50 мм тръби е 0,03, т.е. 3 см на метър и за "тъкане" или 85 мм - 2 см.

Отделно, струва си да дадете склоновете на клоните на тръбите (фигурата по-долу).

Склонове на отклонените тръби в апартамента

Възниква въпросът как да се изчисли ъгъла на наклона на канализационната тръба и да не се бърка. За съжаление подовете не винаги могат да служат като стандарт за хоризонталност, затова най-добре е да използвате балонно или лазерно ниво.

Голяма помощ може да има напречен проследяващ кабел. При навлизане в тръбата може да се използва като референтна вертикална.

В този случай е необходимо да се изчисли ъгъла на произход като съотношението на намаляване аркуссинус и полученото изважда от ъгъла 90. резултатът ще бъде тази стойност, при която тръбата трябва да се събират с щранг.

Наклонът на външните канализационни тръби

В строителните кодове се посочва оптималният размер на наклона на външните канализационни тръби, които имат по-голям диаметър в сравнение с вътрешните комуникации.

Диаметър на тръбата, мм

Наклон, м наклон на метър тръба

Пристрастия при специални условия

При специални условия разбират необходимостта от създаване на система, при която по оперативни причини е невъзможно да се създаде желаната склон, с други думи, това е - максимално допустимото ниво на намаление, когато нещо пречи да се създаде оптимална пристрастия открит канализационните тръби.

Има и максималната стойност на този параметър. Това е 0,15, т.е. ако пуснете повече от 15 сантиметра на метър тръба, системата ще работи изключително неефективно, тръбата ще бъде запечатана, когато водата бързо се слива и скоро ще се запуши. Водата просто няма да има време да измие твърдите отпадъчни води.

При изчисляване на наклона можете да вземете предвид и други характеристики на системата, например естеството на товара. Ако в канала, е произведена от конвенционални мивка, страхът от наноси, не е необходимо, а наклонът може да се направи достатъчно голяма, но все пак такъв, че няма да позволи нарушаване на вода запек в сифони.

Наклон от 0,15 е максималното допустимо при всякакви условия.

Обобщавайки всичко това, можем да заключим, че оптималното намаляване на канализационните тръби е в диапазона от 15 до 25 мм на метър тръба.

Стандартен наклон на канализационната тръба

Какъв наклон на канализационната тръба трябва да бъде и как да се направи

За организирането на естествен дренаж е много важно да се изчисли правилно наклона на канализационната тръба. Това ще позволи такава система да функционира възможно най-дълго, без да се провалят, особено у дома. По-долу ще разгледаме какво трябва да бъде наклонът на канализационните тръби, така че да не се образуват стагнации, изискващи постоянно почистване и усложняване на процеса на работа на системата.

Организацията на склона в частна къща

Преди да започнете да заменяте канализационните тръби, трябва да научите всички правила и препоръки за такива работи. Всички манипулации за проектиране и строителство трябва да отговарят на нормите и правилата на SNiP. Те съдържат и информация за минималния наклон на канализационните тръби, които се полагат както във вътрешни, така и в външни дренажни системи.

Трябва да се отбележи, че не се препоръчва максимално възможният наклон на тръбите в частните къщи.

Ако ъгълът на канализационната тръба е твърде висок, това ще доведе до по-бързо изтичане на течност, което ще доведе до утаяване на твърдите частици по стените на тръбата. По този начин ще настъпи стагнация, счупване на сифон и неприятни миризми. Понякога в апартаментите е трудно да се създадат необходимите склонове на тръбите за отпадни води. Има случаи, при които не е достатъчно наклон - трябва да използвате вертикално уплътнение.

При наличието на някакъв проект е по-добре да не се излиза извън границите на разработените норми. Освен това, за да се определи с необходимите склонове на тръби в частна къща, няма да навреди да се консултирате с специалист.

Определете наклона при инсталиране на вътрешни отпадни води

Вътре в къщата е желателно да се поставят пластмасови тръби с диаметър от 50 и 110 мм. Първата опция е подходяща за свързване на всички санитарни устройства, с изключение на тоалетната.

Необходимо е да приведете редица съвети от специалисти за инсталиране на битови канализационни мрежи:

 • Ако тръбите се движат хоризонтално, не се допуска завъртане под прав ъгъл. Завоите трябва да бъдат равни на 45 градуса.
 • В случай на вертикално полагане са разрешени прави ъгли.
 • Когато тръбите се обръщат, препоръчително е да се инсталират одитни стави, за да може да се ремонтира и контролира канализационната система.
 • Ако дължината на тръбата е малка, тогава наклонът може да се направи по-приемливи норми.

Източниците на водопроводни инсталации включват водопроводни инсталации, монтирани в къщата или в апартамента - могат да бъдат тоалетни, мивки, вани. За навременно изтичане на вода е необходимо да изберете правилния стандартен наклон на канализационната тръба.

Според SNiP, наклонът на канализационните тръби се измерва в сантиметри, докато минималната стойност не трябва да е по-малка от 2 см на метър от тръбата. Също така в рамките на сайта не може да промени вида на окабеляване, тъй като ще бъде нарушена хидродинамика на тръбопровода, и това може да причини воден чук и унищожаване на тръби.

С други думи, всеки следващ метър от тръбата трябва да бъде разположен на 2 см под предходния. Трябва да се отбележи, че наклона не може да бъде измерен в градуси, защото в този случай има различни съществени грешки. В резултат на това ще възникнат грешки за всеки тип канализационна система.

За да се улесни процеса на изчисление за частна къща, се прилага една по-унифицирана формула.

Изчисляване на пълнотата на тръбите

За да се определи какво трябва да бъде наклона на канализационната тръба, както за чугун, пластмаса и азбестоцимент, изчислете степента им на пълнота. Това е за предотвратяване или минимизиране на евентуални бъдещи блокирания. Благодарение на получените данни ще бъде възможно изчисляването на наклона на тръбите.

Изчислението се извършва по следната формула:

където H е пълнота, B е височината на нивото на оттока, D е сечението на тръбите.

Помислете, че граничната стойност на пълнотата е 1, то ще каже, че тръбата е напълно запълнена и няма пристрастия.

В процентно изражение, е по-добре, ако заетостта е в диапазона 50-60. Освен това е необходимо да се вземе предвид материалът за производство на тръби и ъгълът на наклон спрямо септичния резервоар. Азбестовите и чугунните тръби се пълнят много скоро поради голямата повърхностна грапавост на вътрешните им стени.

Освен това тази стойност ще позволи на отпадъчните води да се движат със скорост от 0,7 м / сек, така че да е възможно да се запазят твърдите примеси в постоянно движение, което им попречи да се залепят към стените на тръбите.

При погрешни изчисления се поставя задачата за изчисляване на максималната възможна скорост на движение на канализацията през канализационните тръби. По същия начин се извършва изчисляването на минималния наклон на външния вид отпадни води. Тъй като външните канализационни системи използват тръби с големи напречни сечения, наклонът трябва да бъде подходящ.

Как да определите наклона

За да разберете как правилно да направите канализационен наклон, трябва да знаете всичко за дължината на канализационната система.

Струва си да се разгледа пример за определяне на изчисляването на наклона на тръбите, които се инсталират в частна къща или апартамент. Да предположим, че в нашия случай системата ще се състои от тръби с напречно сечение от 10 см и дължината им ще бъде 15 м. След това наклонът се определя чрез умножаване на дължината на тръбите по наклона, избран от GOST или SNiPa.

Специфичните цифри ще бъдат както следва: 15 м (дължина на тръбите) × 0,02 (наклон според стандартите) = 0,3 м, т.е. 30 см.

Според финалната фигура може да се прецени, че разликата във височината между началната височина и финала е 30 сантиметра.

Стандартни тръбни наклони за канализационни системи

Процесът на проверка на наклона на канализационната тръба вече е частично прегледан. Заслужава да се добави, че тази стойност зависи от диаметъра на тръбите. В съответната таблица можете да намерите информация за това какво трябва да бъде наклонът, когато сте инсталирали това или това санитарно устройство.

SNiP, в допълнение към определянето на наклона на тръбата, обяснява как трябва да се инсталира цялата канализационна система.

Посочете следния списък с правила:

 1. Желаният наклон се определя въз основа на напречното сечение на инсталирания щранг.
 2. Ако напречното сечение на решетката не надвишава 11 см, ъгълът се избира на 2 см на метър.
 3. Минималният наклон на тръбите с напречно сечение до 5 см е 3 см на метър тръба.
 4. Ако секцията на тръбата надвиши 16 см, наклонът ще бъде равен на 0,8 см.

Струва си да се отбележи, че с наклон за канализационни тръби трябва да решите по време на проектирането на всяка структура.

Стандарти за наклон при подреждане на външния вид на канализацията

Системата от външни отпадни води е предназначена за отвеждане на отпадъчните води от къщата в септична яма. По правило за тази система се използват чугунени, азбесто-циментови или РЕ гофрирани тръби.

Тъй като тръбите за външни системи често имат големи сечения, за тях са определени отделни правила за кодовете на сградите:

 1. При напречно сечение на тръбите до 15 см, минималните стойности на наклона ще бъдат равни на 0,8 см на метър тръбопровод.
 2. Максималните стойности на оттичането са 15 cm на 1 m.
 3. За магистрали с напречно сечение от 20 см, наклонът ще бъде 0,7 см за всеки работещ метър от тръбата.

Най-приемлив за къщата ще бъде гравитационната система, чийто наклон се формира в изкопани канали по целия път на тръбопровода. Струва си да се има предвид, че тръбите на външната дренажна система трябва да бъдат разположени под нивото на замръзване на почвата. Освен това, си струва да си припомним инсталирането на всякакъв вид изолация.

При максимален наклон от 0.15 (т.е. капка от 15 см), системата ще бъде много неефективна, поради забърсване и запушване поради бързото движение на водата.

Във всеки случай, наклонът на канализационната тръба и другите канализационни тръби в дренажната система ще бъде определен от допустимите гранични стойности. Оптималната стойност, като правило, ще бъде тази, която е между минималната и максималната стойност. Максималните възможни стойности за външните отпадъчни води се допускат само в случай на извличане на чиста вода, ако няма риск от запушване на тръбите.

По този начин, за да се определи какво трябва да бъде наклона на канализационните тръби, това е необходимо в етапа на проектиране. Ако такава система е организирана правилно, тя ще работи възможно най-дълго, без да се повреди и с максимална ефективност.

Правила за изчисляване на склоновете за отпадни води на метър, основни формули

Принципът на действие на канализационната система от гравитационен тип е движението на течности и утайки. Поради това инсталирането на канализационната система се извършва под определен наклон. SNiP ясно определя какъв трябва да бъде минималният наклон на канализационната система на 1 метър канализационен проход в различни места на ползване. Отклонението от тези норми е строго забранено, тъй като това може да доведе до намаляване на функционирането на канализационната система.

Какво е

Канализационната система съдържа специални тръбопроводи за изтичане на течности от помещенията. За да се извърши правилно изтичането на течност, каналната система е поставена под определен ъгъл. При изчисляване на наклона на канализацията от 1 метър трябва да използвате специална формула: V√H / d≥K.

За да дешифрираме формулата е съвсем проста:

H - определя степента на запълване на тръбопровода.

V - показва скоростта на изпускане на течността в m / s.

K - показва коефициента на наклона.

D е диаметърът на тръбите.

За да разберете какъв наклон на канализационната система, без да използвате формули, можете да използвате вече наличните данни, които се изчисляват, като се вземе предвид диаметърът. Само едно изчисление ще ви уведоми кои ъгли са по-добре да се предвидят.

Необходими склонове и диаметри на тръбите за източване Какъв ъгъл на наклона трябва да бъде

Видове отводнителни склонове на 1 метър

Има няколко вида склонове, като се има предвид видът на канализацията.

За вътрешни

Тръби с диаметър 40, 50, 80 и 100 мм се използват за отпадни води с вътрешно разположение. Оптималното ниво на наклона за такива тръби е съответно: 0.035, 0.03, 0.2 и 0.015. Диаметърът на материала, който е равен на 100 mm, се прилага към общите свързващи зони, където всички тръбопроводи на системата се сливат.

При използване на адаптери от по-голям размер към по-малък, инсталирането се извършва по такъв начин, че да се образува гладка повърхност в долната част на канала, която да осигури непрекъснат поток от движение на флуида. Склоновете, от всички страни на преходното устройство, се монтират въз основа на изчисления коефициент.

Необходимото отклонение се урежда от крепежни елементи, които приемат акцента на конструкцията или от наклона на кутията, в която ще бъдат инсталирани канализационните системи.

Системният участък с дължина до 1,5 метра от миксера или други домакински уреди може да бъде инсталиран във всякакъв ред, но зависи от наклона на устройството към канализационната система. Обръщането към такава система винаги е оборудвано с чай или коляно, наклонът на такива конструкции е 67 градуса. При накланяне винаги е необходимо да се обмисли посоката, която трябва да съответства на пътя на движение. За да свържете платформата, винаги използвайте чайник, който го настройва с ъгъл на наклона 67-87 градуса. Ако апартаментът ви все още използва правоъгълен тигел, препоръчваме му да го смените, когато инсталирате вътрешната канализационна система.

За открито

За външната система се използва материал с диаметър 100, 150 и 200 mm, а съответният наклон е 0,012, 0,01 и 0,07. Тръбите на тази система трябва да бъдат разположени на едно и също ниво и със същия наклон по цялата дължина от изхода от къщата до самото изхвърляне.

Комбинацията от тръби с различни диаметри или наклони по склонове е строго забранена. Ако е необходимо да се отклоним от установените правила, тогава в преходния пункт ще бъде оборудван изглед.

За да се извърши правилно необходимия наклон, се препоръчва в процеса на изкопаване на изкопа да се вземе предвид нарастващата отсечка. Освен това дълбочината на изкопа е винаги подготвена на дълбочина от 20-25 см, за да се образува пясъчна подпора под системата. След това пясъкът е частично запълнен, а за всички отделни елементи са монтирани опорни елементи. И едва тогава се излива останалата част от пясъка.

Видове наклонени на открито канали Склона 0.15 - максимално допустимо при всички условия

В зависимост от диаметъра на тръбата

Ефективността на процеса на депониране зависи от скоростта на течността и от пълнотата на тръбите. Но тези два показателя са тясно свързани с важния критерий, диаметъра на тръбата. Струва си да се има предвид, че диаметърът е избран въз основа на изчисляването на средния дневен обем на отпадъчните води и степента на пълнене на тръбите с 50-60%.

Максималните и минималните наклони на канализационната тръба са определени в SNiP като частично число. Този коефициент се определя от съотношението на дължината към желаната междина между горната и долната граница по ръба.

За различни диаметри има склонове:

 • за диаметър на тръбата от 40 mm, първият коефициент на минимален наклон ще бъде 0,03, а максималната стойност е 0,04;
 • за диаметър 50 мм, минималното съотношение на наклона ще бъде 0.025, а максималната стойност е 0.035.

За да се установи наклонът на системата в плоска равнина, е необходимо да се извърши умножение по дължина с коефициент на наклон. Ако резултатът се умножи по 100, резултантният брой ще бъде в сантиметри.

Стойност на наклона в зависимост от диаметъра на тръбата

Изчисляване на наклона

Независимо изчисляване на ъгъла на наклон е доста трудно, за това ще ви трябва много данни, които само експертите могат да разберат. Но от гледна точка на математиката е възможно да се оцени ситуацията.

Необходимо е да знаете пълнотата на тръбопровода. Този индикатор може да се намери с помощта на твърде проста формула: Y = H / D, където H означава нивото на отпадъчната течност, а D - нейният диаметър.

Дори и при минимални познания по математика, може да се разбере, че колкото по-близка е стойността на Y, толкова по-голяма е заетостта на отпадъците. Ако получената стойност попада в рамките на критериите от 0.5-0.7, тогава стойността на пълнене съответства на оптималната стойност и се обозначава със символа К. Ако се наблюдава следното неравенство, канализационната система ще бъде най-ефективна.

Неравенството K ≤ V√y, в което V означава дебита на течността през тръбите, y е квадратният корен на индекса на заетост на тръбата и K е оптималният индикатор за стойността на пълнене.

Зависимост на разликата във височината на началото и края на тръбата по наклона й

Измерване на наклона

Що се отнася до теорията, всичко е ясно, но как можем да измерваме канализационната система на практика у дома? Първото нещо, което трябва да направите, е да подготвите идеално плоска хоризонтална повърхност. По отношение на тази повърхност и ще бъдат измерени.

Като приблизителна повърхност не трябва да избирате подовете в стаята, те рядко отговарят на горните изисквания. Разбира се, най-добрият вариант за тази работа би бил лазерното ниво. Но, като такъв инструмент, не всеки може да си позволи да купуват за еднократна употреба, така че трябва да се използват традиционните методи за определяне на нивото.

Нивото на сградата в идеалния случай е в състояние да се справи с задачата да определи наклона на канализационната система с 1 метър. Но освен него ще са необходими и други инструменти:

 • тръба;
 • Ниво на балон - ако основата на нивото е направена в полукръгла форма, тогава ще бъде много по-удобно за един човек да го използва в работния поток;
 • фитинги и хардуер за крепежни елементи;
 • молив;
 • ножовка.

При определяне на наклона на канализацията не може да направи без ниво

Имайте предвид, че нивото на балона, в допълнение към двете основни знаци, трябва да има още две от двете страни. Всички етикети показват несъответствие с линията на хоризонта 1 см в една или друга посока.

Началото на измерването трябва да се извърши от най-ниската точка. Тръбата е комбинирана с основната система и е прикрепена с едната страна към повърхността на стената. Освен това на тръбата се установява конструктивно ниво, при което се определя допустимият излишък.

Въздушното мехурче трябва да е в контакт с желаното разделение, като се има предвид кое ниво на пристрастие от системата ви е необходимо. След това направете закопчалката на втория край на тръбата. Това се прави, докато тръбата достигне инсталираната мивка или тоалетна чиния. При спазване на всички норми и правила, оборудваната канализация ще има необходимия наклон.

Ако не можете да намерите ниво с три знака, използвайте нормалното ниво, просто го надстройте малко. За да направите това, извършете калибрирането, което прави права линия, разположена върху повърхността на стената, с необходимото подценяване. С нивото, прикрепено към линията, маркирайте скалата, където мехурчето е в контакт с мащаба.

Измерване на вътрешния наклон на отпадни води

Защо е необходимо

На първо място е необходим ъгъл на наклон, за да се избегнат запушвания в канализационната система. Това ще позволи на собствениците на частни домове да живеят безгрижно в продължение на много години. Но трябва да имаме предвид, че много голям ъгъл на наклон може да повлияе на свойствата на канализационната система.

Има няколко нарушения на оперативните свойства:

 • разпадане на системата, което се случва поради прекалено бърз поток на течности, лошо промиване на твърди фракции. Накрая, върху повърхността на тръбата се образува слой от утайки, които трябва да бъдат почистени;
 • ако нивото на наклона на канализационната система за метални изделия е избрано неправилно, горната част ще корозира, което ще намали живота на канализацията;
 • с прекалено голям наклон на дългата тръба има вероятност за счупване на сифон. Това води до получаване на неприятна миризма в стаята.

В допълнение, прекаленият наклон може да доведе до повишаване на нивото на шума по време на процеса на зачервяване.

Видеото показва как да се определи правилно наклона на канализацията на 1 метър.

Наклон на тръбите за отпадни води на 1 метър: SNiP, препоръки и методи за изчисление

За наклона на външните и вътрешните канализационни тръби в частната къща, както и за полагане на канализационната система в апартамента, вече са изчислени точните стандарти и са представени съответните препоръки на SNiPs. Много често обаче за правилния изходящ поток е необходимо да се изчисли оптималното ниво на наклона, основаващо се на индивидуалните параметри, типа на помещението, материала и диаметъра на тръбите.

Нека разгледаме SNiPs, препоръки и формули за изчисляване какъв наклон трябва да има една тръба за канализацията с дължина 1 метър в различни случаи - в апартамент, частна къща, вътрешна и външна мрежа и в зависимост от използвания материал за изграждане на канализационни тръби.

Значение на наклона

За нормалната работа на канализационната система е важно да се правят точни изчисления. Какви са последиците от грешките?

 • Твърде многото пристрастия ще доведе до ускорен отток, който ще бъде съпроводен от силен шум. Това бързо изтрива вътрешната повърхност и забавя самопочистването.
 • Недостатъчното ниво заплашва да запуши системата, особено ако не осигурява фекална домашна помпа. Местоположението на блокирането на тръбопровода е трудно да се диагностицира и отнема много време за ремонт.

Най-доброто от всичко, когато движението на канализацията се случва със скорост 0,7-1 m / s. Най- Процесът на изчисляване трябва да вземе предвид диаметъра, материала и плътността (хидропровлаж) на тръбите.

При проектирането на канализационната система обичайно не се ръководят от формули, а от стойности, дадени в SNiPs. Монтажът в сградата се регулира от изискванията на раздел 2.04.01-85, а външното монтиране се регулира от раздел 2.04.04-85.

За високи сгради и големи жилищни комплекси са необходими различни изчислителни методи.

Всички цифри са дадени под формата на коефициенти и се измерват в сантиметри на текущ метър. Обозначението в градуси не се използва поради големи грешки в процеса на монтаж до септична яма или канализационна шахта, разположени на разстояние 10-12 м от къщата. Така че при диаметър 40-50 мм и разстояние на септичния резервоар при 12 м се използва коефициент 0,03 (3 см / м), а при сечение от 85-100 мм - 0,02.

Минималният допустим наклон за външните и вътрешните отпадни води по SNiP е 0.015, като наклонът на канализационните тръби с ъгъл по-малък от минималните твърди частици остава в тръбата. В малки участъци - не повече от 1 м, се допуска коефициент от 0,01.

Максималният наклон на външните и вътрешните канализационни системи не надвишава 3% според стандартите и обикновено зависи от скоростта на потока, трябва да се поддържа скорост до 1,4 m / s в пластмасови канализационни тръби, в противен случай дренажът ще бъде разделен на фракции и твърдите частици ще останат в системата.

Диаметър на тръбата в милиметри

Препоръчително съотношение на наклона

За мивки, мивки, мивки и бани се избират тръби с диаметър 40-50 мм с наклон от 2,5 см до 3,5 см на метър. За да се отцеди дренажната вода от тоалетната, диаметърът на линията е 100 мм. Минималната стойност на линеен метър е 0.012, а нормата е 0.02. При инсталиране на приложеното ниво на балон или лазер.

Така че, как да се изчисли правилния наклон при полагане на канализационни тръби в канализационната мрежа? Формулата за изчисляване на нормативните коефициенти:

Отделно, комплектът Kollbrook-White формула може да се приложи. Тя изглежда така:

Канализацията на високи сгради е разположена вертикално. Каналите се движат по диаметъра на стените, а в средата на потока - сгъстен въздух. С този поток запушването почти не се появи.

Изчисление за частна къща

Не се изисква малък обем изчисление на отпадъците. Основното е, че наклонът не трябва да бъде по-малък от допустимия минимум според нормите на SNiP.

Важно е наклона и напречното сечение на канализационната система да допринесат за пълнотата на тръбопровода с поне една трета от диаметъра.

За повишаване на поддръжката и експлоатационния живот се препоръчва да се използват тръби от същия материал.

Обикновено се предпочитат гнезда, монтирани срещу потока по магистралата. Ако е необходимо, променете посоката на потока, е желателно да избягвате резки завои.

Така че, вместо една фитинга при 90 °, препоръчително е да използвате 2 до 45 о.

В случай на принудителна външна канализация, всички водопроводни инсталации са под нивото на септичния резервоар. Изчисляването на ъглите по цялата дължина на тръбопровода става несъответстващо. Необходимо е само отпадъчните води да текат към един колектор чрез гравитация и оттам да се изпомпват с битова помпа. Какви тръби се използват за външна канализация разберете от тази статия.

Вторият вариант е да инсталирате фекална помпа в системата след всяко санитарно устройство. Как да управляваме правилно канализацията в частна къща, ще кажем в тази статия.

Оптимални стойности за външната система

При полагане на външната канализационна система се използва основата на изхода на тръбопровода от стената или основата. Правилото се спазва: колкото по-малък е секцията, толкова по-голям е наклонът. За нормален отлив с диаметър 110, 0.02 е достатъчно, а за тръби от 60-80 mm 0.03 и повече са необходими.

Има три основни фактора, които трябва да се имат предвид:

 1. Взаимопомощ. Изворните кладенци обикновено се намират в най-ниската точка на обекта, така че се добавя и естественият наклон на изкопа.
 2. Дълбочината на тръбопровода близо до септичния резервоар не трябва да бъде по-ниска от входа към канализационната кладенеца.

Наклонът трябва да е рационален, така че да не се налага да копаете в басейна за канализацията твърде дълбоко - това е и скъпо и опасно, ако подземната вода влезе в септичния резервоар.

 • Изкопчето трябва да бъде по-дълбоко от нивото на замръзване на почвата.
 • Вътрешни правила за инсталиране на тръби

  При полагане на вътрешни тръби. където всички точки се свеждат до единична стъпка, обемът на разтоварването се изчислява изцяло за всички устройства. свързани с магистралата. Не забравяйте да изчислите неравностите на пода, така че наклона и височината между водопроводната мрежа и мивката да съответстват на нормите на SNiP.

  Допълнителни препоръки

  В процеса на проектиране и полагане трябва да се обърне внимание на няколко точки:

  1. Природно свиване. Почвата може да бъде уплътнена под въздействието на външни фактори, в резултат на което се променя наклона.
  2. В някои области е препоръчително да поставите люкове за инспекция на стъпки от 30-40 см в случай на запушване поради лошо изтичане. За същата цел, специалистите свързват тръбите под ъгъл от най-малко 120 °.
  3. Извършват се изчисления, започващи от изходната точка на канализационната система, но инсталацията винаги се извършва в обратен ред - далеч от изтичащия кладенец.
  4. Проектът е проектиран така, че дължината на линията да е минимална. Колкото по-къса е линията, толкова по-малко вероятно е тя да бъде запушена или счупена.

  Правилното разположение на канализацията, за да се избегнат блокиране и да се осигури дълъг живот на всички комуникации.

  Най-добрият вариант за изчисление е ориентацията към нормите на SNiP и отчитането на индивидуалните особености на сградата и местоположението на баните. При завършване на инсталацията преди вливането на канала, всички елементи на линията се проверяват за херметичност и надеждност на изтичането.