Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Наклонът на покрива се свива - от това, което зависи и какво се измерва.

Такъв важен факт за покрива е неговият наклон. Наклонът на покрива е ъгълът на наклона на покрива спрямо хоризонталното ниво. Ъгълът на наклона на покривните наклони е слабо наклонен (лек), средно наклонен и покрив със стръмни (силно наклонени) склонове.

Покривът с нисък страничен облик е покрив, чиято инсталация се извършва при най-малък препоръчителен ъгъл на наклона. Така че за всеки покрив има препоръчителен минимален наклон.

Това, което определя наклона на покрива

 • От способността на покрива да защитава конструкцията от външни фактори и влияния.
 • От вятъра - колкото по-голям е склонът на покрива, толкова по-голяма е стойността на натоварването на вятъра. При стръмни склонове съпротивлението на вятъра намалява и вятърът се увеличава. В райони и места със силен вятър се препоръчва да се приложи минимален наклон на покрива, за да се намали натоварването на носещите конструкции на покрива.
 • Ясен покрив (материал) - За всеки покривен материал има собствен минимален ъгъл на наклон, при който можете да използвате този материал.
 • От архитектурни идеи, решения, местни традиции - така в различните региони предпочитанието е дадена конкретна покривна конструкция.
 • От валежите: сняг и дъждове в района. На покривите с голям наклон няма да се натрупват в големи количества сняг, кал и листа.

Какъв е склонът на покрива

Определянето на наклона на покрива върху чертежите може да бъде както в градуси, така и в проценти. Наклонът на покрива е обозначен с латинската буква i.

В SNiP II-26-76, тази стойност е посочена в проценти (%). В момента няма строги правила за обозначаване на размера на наклона на покрива.

Единицата за измерване на наклона на покрива се счита за градуси или проценти (%). Тяхното съотношение е показано по-долу в таблицата.

Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Наклон 0 004

Наклонът на канализацията на 1 метров SNIP

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, много е важно да се коригира наклона на канализационната тръба, която попада според SNiP и дължината на комуникационните тръбопроводи.

КАК ДА НАПРАВИТЕ АНГЕЛ

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

1. Направете ъгъла колкото е възможно по-остър;

2. Направете минимален наклон или дори прескочете този елемент при инсталиране на канализацията;

3. Създайте наклон според правилата и GOST.

На пръв поглед прекаленият наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено. Запазване на ситуацията може да бъде само ъгълът, при който септичния резервоар се намира във връзка с отпадъчните води.

Най-добре е да работите с определени стандарти, които показват съотношението на ъгъла с диаметъра и дължината на тръбата. Разбира се, това изисква много време и специални грижи, но след такава упорита работа канализационната система ще ви служи много години.

Защо се нуждаете от пристрастие:

При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;

Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;

Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето. По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ СЪВЕТА

За да определите минималния наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение.

Например, наклон за тръба с диаметър 50 mm и дължина от 1 метър се нуждае от 0,03 mm. Как беше определено? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата. В зависимост от диаметъра, той може да бъде от 0,03 до няколко милиметра. Помислете как функционира правилото:

Да предположим, че трябва да изчислите оптималния наклон за тръба от 110 мм, според GOST, е 0,02 мм. За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Също така, в тръба от чугун, пластмаса или азбестоцимент, трябва да се изчисли нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете пълнотата може да използвате формулата:

ВИСОЧИНА НА РАЗТОВАРВАНЕ НА НИВОТО / РАЗМЕР НА ТРЪБА

Максималното ниво на пълнота - 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. Това е коефициент, често се приема като 0.5 - като дефиниция на половин тръбна кухина. Много зависи от материала на тръбата (чугунът и азбетът се напълват по-бързо поради високата грапавост на вътрешните стени) и ъгъла му спрямо септичния резервоар.

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Професионалистите казват, че 0,7 м / сек позволяват отпадъците бързо да преминават през стените, без да се залепват. Следователят правилното изчисление е, както следва:

0.5 / 110 = 0.04 е нивото на пълнота

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на пълнота, а вторият след равен знак е скоростта на движение на отпадъчните води, третата е квадрата на нивото на пълнота.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри. Изследователят на метър ще използва по-голяма пристрастност. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния. В повечето случаи този допустим размер на тръбата за налягане е 0,02-0,01 мм по-малко.

Съгласно SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да спазвате следните правила:

 • За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 • Максималната допустима стойност за вътрешните и външните отпадни води е общият наклон на тръбопровода от основата до края на 15 градуса;
 • Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 • За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 • При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, не толкова силна. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 • Преди да работите, трябва да направите план.

  Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия. Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

  За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

  Наклонени канализационни мрежи.

  През годините на проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи комуникирате с много хора: с клиенти, архитекти, дизайнери, монтажници, дизайнери от други секции. Най-често задаваният професионален въпрос е:

  - Какъв е наклонът за изграждане на канализационни мрежи?
  Разбира се, отговорът на този въпрос трябва да бъде оправдан. Е, основата се търси най-добре в регулаторната документация. Вътре в сградите тръбите с малък диаметър се използват почти винаги, ще използваме SNiP за вътрешни мрежи.
  Клауза 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * "Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради" гласи:

  "... нереферентните секции на тръбите с диаметър 40-50 мм трябва да бъдат положени с наклон 0,03 и с диаметър 85 и 100 мм - с наклон от 0,02."

  За външни диаметри на канализационните тръби ще се използват повече и за тях има собствени стандарти. Клауза 2.41 от SNiP 2.04.03-85 "Канализация. Външни мрежи и съоръжения "казва следното:

  "Най-малкият наклон на тръбопроводите за всички канализационни системи трябва да се използва за тръби с диаметри: 150 мм - 0.008, 200 мм - 0.007."

  Обикновено след мълчаливо слушане на линиите от SNiP по телефона, инсталаторите задават втория най-често срещан въпрос:

  - Е, ако наистина трябва да направите по-малко пристрастия?
  Е, SNiP има няколко резерви по тази тема. По отношение на вътрешното водоснабдяване става дума за "неселективни участъци" на тръбопроводите. В същия параграф 18.2 от SNiP 2.04.01-85 * има формула:

  "Изчисляването на канализационните тръбопроводи трябва да бъде направено чрез определяне на скоростта на течността V, m / s и пълненето H / d по такъв начин, че състоянието

  тук K = 0.5 - за тръбопроводи от пластмасови и стъклени тръби;

  K = 0,6 - за тръбопроводи от други материали

  В същото време скоростта на течността трябва да е поне 0.7 m / s, а пълненето на тръбопроводите трябва да бъде най-малко 0.3. "Това е теоретично, ако изчислите дебита на отпадъчните води, след това пълнежа и като проверите скоростта на потока, можете да получите някои други резултата.
  Можете също така да използвате фундаменталната работа на Lukins A.A. и Lukins N.A. "Таблици за хидравлично изчисляване на канализационните тръбопроводи и сифони с формула A.A. Павловски ". Между другото, тези таблици са подходящи за външни канализационни мрежи с големите си диаметри.
  За тръби 150-200 мм за външни мрежи от отпадни води в SNiP 2.04.03-85 има директна резервация:

  "В зависимост от местните условия, с подходяща обосновка за определени участъци от мрежата, са позволени склонове за тръби с диаметри: 200 mm - 0.005, 150 mm - 0.007."

  Това означава, че имайки основание за "много необходимо" и голямо желание, можете да спестите до 2 милиметра на наклон на метър за тръби с диаметър 200 мм.
  Не забравяйте, че в допълнение към минималния наклон има и максимален наклон, който полага канализационни тръби. Съгласно параграф 18.3 от SNiP 2.04.01-85 *

  "Най-големият наклон на тръбопроводите не трябва да надвишава 0,15 (с изключение на клонове от устройства с дължина до 1,5 m)".

  Това е наклон от 15 сантиметра на метър. Ако да се превиши този ъгъл при полагане, тогава е възможна заздравяване на канализацията. Или просто, водата бързо ще изчезне и всичко останало ще остане.
  Спазвайте правилата, Господи.

  Xatki.by

  строителния блог

  Таблица на наклона на покрива

  Наклонът на покрива - индикатор за стръмността на покривния наклон. Изчислява се като съотношението на височината на билото (H) към неговата хоризонтална проекция (фундамент) (l). С други думи, наклонът е равен на допирателната на ъгъла между повърхността на наклона и нейната хоризонтална проекция.

  Наклонът може да бъде изразен в градуси, проценти, като съотношение на страните, като абсолютно отклонение и като коефициент на пристрастие.
  Предложената таблица ще ви помогне бързо да прехвърляте стойности от една мярка в друга.

  Наклонена тръба

  Какъв е правилният наклон на канализационните тръбопроводи за частна къща? Това е преди всичко 50% свежест в банята. И на второ място, много свободно време, което ще трябва да похарчите за почистване на тръби. В крайна сметка с недостатъчен наклон на канализационните тръби, твърдите частици постепенно се натрупват в тях поради силите на триене, което в крайна сметка ще доведе до запушване.

  В случай на твърде много наклон ще се увеличи вероятността от течове, както и повишаване на нивото на шума. Освен това неизбежното разделяне на течностите на фракции. С други думи, твърдите частици ще се утаят на дъното на тръбите, тъй като тяхната скорост е значително по-малка от скоростта на водата.

  Препоръчителните стойности на наклона на тръбите могат да бъдат намерени в SNiPs 2.04.03-85 (SP 32.13330.2012). "Канализация, външни мрежи и съоръжения" и 2.04.01-85 * (СП 30.13330.2012) "Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради". Тъй като в тях има информация за максималните и минимални наклони на тръбите за външна и вътрешна канализация. Но ако целта е да се постави канализационна система в частна къща преди септична яма или септична яма, тогава ще е достатъчен последният регулаторен документ.

  Наклонът на външните канализационни тръби

  Стойностите на най-малкия наклон на тръбите за външни отпадни води могат да бъдат намерени в параграф 5.5. SP 32.13330.2012. По този начин, според него, трябва да се вземе минималният наклон на тръбопроводите и каналите за следните диаметри на тръбите:

  • 150 mm - от 0.007 до 0.008 (7-8 mm на 1 m);
  • 200 mm - от 0.005 до 0.007 (5-7 mm на 1 m).

  По принцип, за самоуправляващи се системи, този параметър зависи от скоростта на движение на отпадъчните води и не зависи от общия обем на течността.

  Що се отнася до максималния наклон на тръбопроводите, той е равен на 0,15, при условие че тръбата е по-дълга от 1,5 метра.

  Наклон на битови канализационни тръби

  Най-малкият наклон за вътрешни тръбопроводи е определен в следващите параграфи на съвместното предприятие 30.13330.2012. По този начин клауза 8.3.2 гласи, че в канализационните мрежи със свободен поток, където течността трябва да се движи чрез гравитация, наклонът трябва да е най-малко 1 / D (D е външният диаметър на тръбата в милиметри). Също така в този регулаторен документ е точка 8.6.6, която ограничава минималния наклон на въздушните тръбопроводи до 0.005.

  Максималната стойност на наклона на тръбопроводите тук е ограничена до 0.15 (15 см на 1 метър). Но експертите все пак препоръчват полагане на канализационни тръби с наклон от 0,04-0,07 или 4-7 см на 1 метър.

  След това бих искал да дам две маси, в които можете да намерите не само минималните и максимални стойности на наклона за вътрешното водоснабдяване, но и оптималните стойности при приближаването на различни санитарни уреди.

  Таблица 1. Гранични стойности на наклона на канализационните тръби в зависимост от техния диаметър.

  Таблица 2. Оптималният наклон на тръбите за санитарно оборудване.

  пример

  Изчисляване на наклона на канализационните тръби

  Всичко това беше определянето на оптималния наклон на канализационните тръби по не-изчислителен начин (добре, или почти без изчисляване). Но този параметър може да бъде известен и с помощта на специално изчисление, в зависимост от скоростта на течността, диаметъра на тръбите и нивото на пълнене на тръбопроводите. Вярно е, че това е много дълъг и досаден процес, който обикновено се прибягва до големи канализационни системи (промишлени съоръжения, централни канализации за многоетажни сгради и др.). Заинтересованите могат да използват формулата, представена в точка 8.3.2. SP 30.13330.2012 или формулата Kollbruka-White.

  Наклонена линия. ГРАФИК ЗА ДЕПОЗИТИ

  Наклонът на линията i се нарича съотношението на превишаването на h към основата му dА-В.

  Склона i е мярка за наклона.

  Нека теренната линия AB (фигура 30), наречена наклон, да бъде наклонена под ъгъл ν към хоризонта AA1.

  Фиг. 30. Елементи на рампата

  Вертикалното разстояние между два съседни хоризонтала или излишъкът (h) на една хоризонтална над другата се нарича височината на напречното сечение на релефа. Височината на напречното сечение на релефа е предписана в зависимост от мащаба на плана, сложността на терена и степента на подробностите му по плана. Приетите основни височини на напречното сечение на релефа за някои топографски планове и карти са дадени в таблица 3.

  Хоризонтална проекция dAB линиите на наклона на зоната между точки А и В се наричат ​​полагане на наклона (фиг.30).

  Вертикалният ъгъл ν (т.е. ъгълът, разположен във вертикална равнина) между хоризонта на точка А и линията на терена AB се нарича ъгъл на наклон на линията AB.

  Например, за да се определи ъгъла на наклона и наклона на наклона на зоната между контурите в плана на скалата 1: 1000, ако началото е 20 mm, а височината на напречното сечение на релефа е h = 1,0 m.

  На земята, d = 20 mm · 1000 = 20000 mm = 20 m.

  Линийните склонове често се изразяват като проценти или ppm.

  i = tgν = h / d = 1/20 = 0.05, което означава, че всеки метър от хоризонталното разстояние, нарастването или падането е 0,05 м. Склоновете обикновено се изразяват в хилядни, наречени ppm i = 5% = 50; v = 2.9 °

  От формулата i = tgν = h / d следва, че в дадена височина на напречното сечение, наклонът е по-голям, толкова по-малък е началният момент d.

  Така например, с h = 1 m и i = 1 / d, откъдето id = 1, т.е. наклонът на основата за този план е постоянна стойност.

  Обикновено наклонът и наклонът се определят графично. За да направи това, планира да построи парцели с планове. При конструирането на такава графика стойността на d се определя от следната формула:

  Заместване на естествените стойности на ctg u за ъгли 1 °, 2 °, 3 ° и т.н., изчислявайки съответните депозити на една и съща височина на сечението (константа за този план) (Таблица 4),

  На хоризонталната линия (фиг.31) се полагат равни сегменти на произволен размер и ъгъла на знак.

  Фиг. 31. Мащабът на обещанията:

  и - върху ъглите на накланяне; б - на склонове

  От точките нагоре се депозират съответните ъгли на участъците в мащаба на плана. Свързвайки точките на гладка крива, получете графика, наречена графика на обещанията по ъглите на наклон.

  Наклонът на наклона се определя, като се използва схемата на графиките, както следва: измерване с помощта на компас, поставящ линията на плана, поставяне на компаси върху схемата на участъците, така че ръбът на единия крак на компаса да е на хоризонталната линия, а другият край да е на кривата на линията, докато правата линия свързва краката компаси, трябва да са перпендикулярни на права линия от агенти. Нека разтворът на компаса заема позицията mn; в този случай наклонът е υ = 3 ° 40 '(фигура 31а).

  За да се изгради диаграма на обещанията на склонове, стойността на d се определя от формулата d = h / i. Ако в тази формула последователно заместват стойностите на наклони i равни на 0.001; 0.002; 0.003 и т.н., след това на известна височина на сечението h = 1 за този план е възможно да се получат съответните наклонени наклони (Таблица 5).

  Графикът на обещанията по наклон (Фигура 31b) е конструиран подобно на графиката на обещанията с ъгъла на наклона, но само в този случай склоновете се поставят на произволен мащаб по хоризонтална линия и равнините, съответстващи на тези склонове, се поставят на вертикална скала. Използвайте графика на обещанията по склоновете, както и графикът на обещанията по ъглите на наклон. Така например, за cd линията наклона е i = 0.0025.

  Например: на скалата от 1: 5000 с височината на секцията на релефа h = 2 m от точка А, нарисувайте линия с наклон i = 8.0. Решаването на този проблем се свежда до дефинирането на хоризонталното разположение на план dпл.

  Хоризонтално положение dm определена по формулата dm = h / i, dm = 2 / 0,008 = 250 m.

  Хоризонталното разстояние в плана на скалата 1: 5000 е dпл = 250 м: 5000 = 5 см.

  С компасния разтвор от 5 см. Направете серфи на съседни хоризон- тали в дадена посока (Фигура 32). Правната линия, свързваща точки А и B, ще бъде линията на дадения наклон.

  Фиг. 32. Изграждане на линия с определен склон

  Например: на 1: 10000 мащабен план с височина на релефната част h = 1m.

  Нека е необходимо от m. A до m. C, за да нарисувате линия с градиент 7 (фиг. 33). За целта се взема компас в компаса от мащаб на наклони с наклон 7 (14,3 мм.) Определя се според таблицата. Тогава от изходната точка и сечение на компас, равно на 14,3 мм, последователно се правят серифи на съседни хоризон- тали и преминават до точка В. Между точките се правят прави линии и се получава определена линия на наклона.

  Фиг. 33. Последователността на строителните линии

  Наклон на покрива в градуси и проценти

  В статии за изграждането на покриви понякога има две понятия, които характеризират наклона на покрива. Досега някои разработчици не разбират техните ценности, различия и необходимостта от използване. В продължение на стотици години строителите измерват склоновете на склоновете в градуси и структурата им все още стои. Каква беше причината за въвеждането на друг метод за измерване на наклона, какви са действителните ползи от това? Ще се опитаме да дадем отговори на този и други въпроси в тази статия.

  Наклон на покрива в градуси и проценти

  Защо трябва да знаете наклона на покрива

  Без точно разбиране на този въпрос е невъзможно да се справим със склоновете в градуси и проценти. Какво влияе върху наклона на склоновете?

  Вид покривен материал

  Вятър и снежна сила

  Както може да се види от таблицата, ъгълът на наклон на покривните наклони е един от най-важните технически параметри на покривната система у дома. Те обръщат внимание от самото начало на строителния проект.

  Защо трябва да знаете ъгъла на наклон

  Проектната документация на сградите взема предвид огромен брой отделни фактори, докато специалистите се опитват да вземат предвид максималния брой изисквания на клиентите. Но само при едно условие - техните желания не оказват неблагоприятно влияние върху силата и надеждността на структурите и отговарят на съществуващите регулаторни изисквания на държавните стандарти.

  Един от най-важните елементи на всяка сграда или конструкция е покривното покритие, при проектирането, безопасността, надеждността и дълготрайността, а не дизайн, дойде на първо място. В модерните сгради покривът не само го предпазва от валежи, но и предотвратява загубите на топлина.

  Калкулатор на ъгъла на портала

  В какви стойности се измерва ъгъла на наклона

  На пръв поглед е много странен въпрос. В продължение на стотици години всички учени от света измерват ъгъла на наклон в градуси или ppm. И строителите наскоро излязоха с някаква друга мярка за измерване на ъгъла на наклона на покривните склонове - проценти. Защо това е направено, е неизвестно за нас, тъй като също така не е известно какъв интерес прави по-лесно, какви изчисления са по-лесни за работа с тях, как могат визуално да заменят степените. Например, ако клиентът знае, че ъгълът на наклон на склоновете е 45 °, то той представлява ъгъла, с който има покрив. И ако му е казано, че ъгълът на наклон е 50%, какъв вид покрив трябва да си представи?

  Защо се нуждаете от ъгъла на наклона на покрива

  В зависимост от вида на покрива и климатичната зона на мястото на сградата, дизайнерите избират оптималния ъгъл на наклона. В бъдеще тази стойност се използва по време на различни изчисления на системата за окачване. Какво влияе наклонът?

  1. Линейните размери на опорните крака. Отчитайки ъгъла на наклон, изменението на вертикалните и хоризонталните сили се променя. Без ъгъла на наклон дори науката за армиране не помага да се изчислят действителните стойности на натоварването и въз основа на тези данни се определя ширината и дебелината на дървения материал, използван за производството на корнизните крака.
  2. Стъпка на стъпалото. Ако възнамерявате да използвате таванското помещение за жилищно строителство, тогава еталонните платна са стандартни до 60 см. Това се дължи на факта, че в таваните се затоплят покривите, а именно ширината на изолацията. Няма значение дали е пресована или валцована минерална вата, полистиролова пяна, полистиролова пяна или други полимерни изолатори. За студените покриви разстоянието до мед от краката на ребрата не се регулира и зависи само от размера на дъските и ъгъла на наклона на склоновете.

  Стъпка между гредите

  Избор на напречно сечение и дължина на крачола

  Калкулатор за единична настилка на покрива

  Примери за използване на ъгъла на наклона на покрива в градуси

  Например, вземете къщата размер на 8 × 10 м, покривът ще бъде хвърлен. Дължината на склоновете е 10 м, ъгълът на наклон е 20 градуса. Изчислете всички други размери на системата за окачване. За изчисления изчертайте десен триъгълник с върховете A, B, C и, съответно, страни a, b и c.

  • a е височината на системата за стълба (таванско помещение);
  • b - половината от ширината на къщата, известна стойност, в нашия случай 4 м;
  • c - дължината на кофата без извивките на стрехите.

  Ъгъл А е ъгълът на наклона на склоновете, известна стойност, в нашия случай 20 °.

  Необходимо е да знаем дължината на крепостта на крепостта без размера на стършелата (c) и височината на системата за връзка (a). Всичко това може да се направи, знаейки ъгъла на наклон. Имайте предвид, не процента на наклона, а ъгъла на наклона на склоновете.

  Дължината на стъпалото на носача се определя от формулата (виж фигурата по-долу).

  Имаме b = 4 м и ъгълът на наклон А = 20 °. Сега с помощта на прост калкулатор определяме = 0.939. Заместване на известните стойности във формулата c = 4: 0.939 = 4.25 м. Това е дължината на ребрата.

  Сега е необходимо да знаете височината на системата за връзване. Определяме го по формули (вижте фигурата по-долу).

  Няма проблеми с първите две формули, ние знаем всички данни. За да използвате третата формула, трябва да знаете ъгъла Б. Това се прави много лесно. Сумата от всички вътрешни ъгли на триъгълника е винаги 180 °. Знаем, че правият ъгъл от 90 ° и ъгълът на наклон на склоновете от 20 °. Сумата от тези два ъгъла е 90 + 20 = 110 °. Следователно ъгълът B е равен на 180-110 = 70 °.

  Определете височината на системата за връзки за трите формули:

  • a = cx sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 х 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Както можете да видите, във всички случаи резултатите са еднакви. В нашия случай височината на системата за окачване е 1,14 м. Ето как научихме всички размери на интереса с помощта на ъгъла на наклона и елементарните тригонометрични функции. След това можете да изчислите броя на строителните материали и т.н.

  Важно е. Необходимо е да си припомним още един много важен фактор. Всички строителни инструменти и устройства показват ъглите на наклон само в градуси, няма скала с проценти.

  Ако ви е трудно да се изчисли, тогава има специални таблици или онлайн калкулатори. Заменете изходните си данни и веднага разпознайте липсващите величини. Всичко е просто и надеждно. Сега е необходимо да се разгледа по-подробно определянето на наклона на покрива в проценти.

  Какъв е процентът пристрастия

  Заслужава да се говори за ъгъла на наклона на кънки в проценти. Концепцията за "ъгъл на наклона като процент" е технически неграмотна и се използва само от онези, които не изграждат нищо сами.

  Важно е. Всички разновидности на крачета са дадени в градуси, по време на сглобяването на системата за козирки никой не използва процент. Особено, тъй като няма инструменти за измерване, които измерват ъглите в проценти. Има специални таблици за превръщане на интереса в ъгли, но повече за това по-късно.

  Обмислете тези дефиниции на практика. Да приемем, че наклонът на склоновете е 30%. Какво означава това? Това означава, че билото на покрива е 30% половината от ширината на сградата. За изчисления ще използваме същия триъгълник.

  Процентът на наклона се изчислява по формулата (виж фигурата по-долу).

  • a е височината на билото;
  • b - половината от ширината на сградата.

  Какво представлява 30% и как изглежда покрив с такъв процент съотношение е много трудно да си представим. За да превърнете тази стойност в градуси, трябва да използвате специална таблица. С негова помощ научаваме, че 30% означава, че ъгълът на наклон на покривния наклон е приблизително 16,5 °. Факт е, че за 16 ° процентът е 28.7%, а за 17 ° този параметър е 30.5%. Ако капитанът знае, че наклонът на наклона е приблизително 16,5 °, тогава той лесно може да си представи външния вид и геометрията на покрива, да изчисли линейните размери на крадещите крака, вертикалните подпори на покрива, размерите на задвижващата плоча. Как се правят тези изчисления, ако има процент на наклон?

  Примери за използване на ъгъла на наклона в проценти

  Изчисляването на параметрите на системата за връзка, използвайки процентното съотношение на височината на билото и половината от ширината на сградата, се извършва с помощта на калкулатор.

  Като имаме начална формула, по-нататъшни изчисления се правят с помощта на елементарни аритметични уравнения. Първо трябва да конвертирате малко формула.

  В този случай X е процентът на наклона на покрива, тъй като сме се съгласили, например, да вземем 30%. Тази стойност е известна и зададена по време на изчисления.

  За предварителни изчисления е необходимо леко да се трансформира формулата в тази форма (вижте фигурата по-долу).

  Сега ние определяме отделно стойностите на a и b.

  • а е височината на системата за окачване,
  • б - половината от ширината на сградата и
  • X е процентният наклон на наклона.

  Процентът е известен за нас, за по-нататъшни изчисления ще е необходимо да се измери или височината на системата за окачване, или половината от ширината на сградата. Поради факта, че е много по-лесно да разберете втората стойност, ще я измерим.

  Например. Ширината на сградата е 8 метра, съответно половината е равна на 4 метра (b = 4 м).

  Ние разпознаваме височината на системата за окачване (виж фигурата по-долу).

  Разберете височината на системата за връзка

  Височината на системата за окачване на 1.2 метра, ъгълът на наклон, който научихме от масата, е приблизително 16.5 °.

  След това трябва да изчислим дължината на крепостния крак без изпъкналостта на стрехите. Има два начина да отида.

  Първият. Използване на питагорова теорема, където в - дължината на гредите.

  Съответно, стойността на c може да бъде представена чрез формулата на илюстрацията по-долу.

  Формула на дължината на хипотенузата

  Пример за изчисление (виж снимката по-долу).

  Вторият. Използване на тригонометрични функции. Както е посочено по-горе, изчисляването на дължината на ребрата може да се извърши съгласно формулата по-долу.

  Изчисляване на дължината на ребрата

  Всички данни, които имаме, ъгълът на наклон е 16,5 °, половината от ширината на сградата е 4 m.

  Пример за изчисление

  Има малки разлики по дължината на ребрата. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон е избран приблизително.

  Какви са най-добрите определения, с които да се справя?

  Въпросът може да се разглежда като реторика. От училището всеки знае, че ъгълът трябва да бъде измерен в градуси и лесно да представя действителната му стойност. Ъгълът на наклона на покрива - ъгълът, образуван между хоризонталната линия и наклона, на чертежите има различни обозначения на буквите, няма значение. Наклонът на склоновете не може да надвишава 90 °, най-често се намира в рамките на 10 ° -40 °. Долните редици на покрива на счупения таван могат да бъдат доста стръмни, поради такава конструкция се увеличава ефективната площ на таваните.

  Счупена система за покривни покриви

  Ако всичко е ясно и познато на тези понятия, тогава защо се използват фракциите? За да бъда честен, никой не може да даде разбираем и напълно недвусмислен отговор. Освен това, във всеки случай, за превръщането на интереса в градуси, е необходимо да се използват таблици, без степени по време на изграждането на ферма система не може да направи.

  Понякога те се опитват да покажат наклона с фракция, в горната част на фракцията е посочена височината на системата за свързване, в долната част дължината на издатината на ребрата на хоризонтална повърхност. Просто тази проекция се нарича половината от ширината на къщата. В някои статии можете да намерите наклона за означаване 1: 4 или 2,5: 6. Ако тези стойности са разделени и умножени по 100, тогава получаваме определението в проценти.

  Таблиците се съставят на базата на колко градуса има един процент от съотношението на височината на покрива към половината му ширина. Една степен се равнява на приблизително 1,8 - 1,9%. Сега можете да разделите процентите на тази стойност и да получите ъгъла на наклон в градуси. Например процентът на наклон на покрива е 30%. За да се превърне в градуси, тази стойност трябва да бъде разделена на 1.9.

  Степен и процент

  Но стойностите са неточни, зависимостта е много по-сложна и неправилна, можете да използвате превода само за яснота, използването на метода, получен по този метод под ъгъла на наклона на наклона в градуси за по-нататъшни изчисления е забранено, твърде голяма грешка. За по-голяма яснота дизайнерите са разработили специална схема за отношението на единиците за измерване на ъгъла на наклон на покрива.

  Точните данни могат да бъдат получени от специална таблица, ако не е там, тогава използвайте онлайн калкулатора за преобразуване на стойностите за определяне на наклона на покривните склонове.

  Как се ъгъл на размера на тавана

  Колкото по-голямо е жилищното пространство на тавана - колкото по-удобно е да живееш в него, толкова по-престижна е сградата. Разработчиците за предпочитане са предварително ориентирани в зависимост от тези характеристики на изпълнение на формата на покрива, знанията ще ви помогнат да изберете най-добрата система за оформяне на стени. Тя може да бъде направена удобна и евтина, подходяща за използване на различни покривни материали.

  Зависимостта на таванската полезна площ от ъгъла на покрива

  Диаграмата ясно показва как се променя площта на помещението с промяна на ъгъла на наклона на склоновете. По време на определянето на размера на тавана трябва да се има предвид, че височината на помещението по-малко от два метра е непрактично, такива помещения оказват потискащо въздействие върху жителите.

  Но има отрицателни фактори, които възникват, когато ъгълът на наклона се увеличава.

  1. Броят на строителните материали ще се увеличи. Колкото по-голям е ъгълът на наклон - толкова по-голяма е дължината на крадещите крака. Помислете за пример. Ъгълът на наклон на рампите 45 °, ширината на къща 8 м.

  С такива данни дължината на една решетка

  Дължината на две опорни крака е 5,66 + 5,66 = 11,32 м. Това е въпреки факта, че ширината на сградата е само 8 м. На практика това означава, че за такъв покрив ще трябва да купите в 8: 11,32 × 100 = 70 % повече дървен материал и покривни покрития, в сравнение със слаб до плосък покрив.

 • Очакваните разходи за покривни работи се увеличават. Не само поради увеличаването на необходимия брой материали, но и поради увеличаването на сложността на покривните работи. Такива задачи могат да бъдат изпълнявани само от висококвалифицирани специалисти и техните услуги са много скъпи.
 • Увеличете натоварването на вятъра на покрива. Усилията се преобръщат, необходими са допълнителни специални конструктивни мерки, за да се увеличи надеждността на закрепването на мауерлата към фасадните стени и краката на покрива до мауерлатите.
 • Инструкции стъпка по стъпка за определяне на размера на системата за връзка

  Необходимо е да се разберат размерите на елементите на системата за окачване, ако са известни широчината на сградата и ъгъла на наклона на рампите. Покрив на обикновена дуо-смола. Ширина на къщата B = 8 м, ъгъл на наклон 35 °.

  Стъпка 1. Изчислете височината на вертикалните опори на покривната система. Те се монтират под гредата и поемат вертикалното натоварване. За да разберете височината на покрива, трябва да използвате формулата по-долу.

  Формула за изчисляване на височината на покрива

  Стъпка 2. Изчислете ключалката без надвес.

  Дължина на крадеца без надвеса

  Стъпка 3. Проверете верността на изчисленията. За това се препоръчва да се използва питагорейската теорема.

  Наименование на наклона на чертежите

  Надлъжните наклонени елементи, разположени под ъгъл по отношение на основната линия, създават наклон, за да покажат кой знак ">" е поставен пред номерата на величините и острите ъгли трябва да бъдат насочени към наклона. Обозначенията се прилагат в непосредствена близост до наклонената линия или върху рафта на линията за изписване.

  Номерата на отклоненията в измеренията се изразяват като числа или като процент.

  Пример за прилагане на стойност на наклона

  Наклонът i на сегмента BC спрямо сегмента BA се определя от съотношението на краищата на десния триъгълник ABC.

  За да се конструира права самолет с определено количество градиент към хоризонтална права линия, например 1: 4, е необходимо от точка А наляво да отложим сегмента AB, равен на четири единици дължина, а нагоре - сегментът AC, равен на една единица дължина. Точки C и B са свързани с права линия, която дава посоката на желания наклон.