Как да настроите наклона на отпадни води на 1 метър от SNiP

Компетентната инсталация на канализационната система е невъзможна без предварителни изчисления. Необходимо е да се определи диаметърът на тръбите, скоростта на движение на отводнителите и наклона на канализационната система на 1 метър от SNiP. Грешките при избора на последния параметър могат да причинят значителни проблеми при работата на автономната канализационна система.

Какъв е ъгълът на тръбопровода?

Монтажът на канализационните тръби не трябва да се извършва на хоризонта, но се намира под малък ъгъл спрямо него, чиято стойност се определя от специални стандарти. За да се покаже наклона на тръбата се използва не обичайната система от степени, тук коефициентът се определя в сантиметри на метър. Това измерение ви позволява да избегнете големи грешки при инсталирането на линията в септичния резервоар. Дължината на такъв клон може да бъде 10-12 метра и е много трудно да се поддържа определен ъгъл. Предложеното обозначение показва доколко един край на тръбата с дължина 1 метър трябва да бъде над другия.

Предупреждение. В справочните книги наклонът на тръбата се обозначава с проста или десетична фракция. Например, коефициентът от 0,03 означава наклон от 3 см на 1 метър.

Съотношението между диаметрите на тръбите и препоръчителния наклон

В допълнение към препоръчителния склон на оттичане от 1 метър стандартът определя максималната и минималната стойност.

Максимален наклон

Горната граница на допустимата стойност не трябва да надвишава 0.15, това означава, че наклонът на течещия метър на тръбата е 15 см. По-голям коефициент може да се използва на къси секции в близост до санитарни принадлежности. Необходимо е да се вземе предвид скоростта на потока, тя не може да бъде повече от 1,4 м / сек, в противен случай твърдата фракция ще се утаи по стените на магистралата. Отпадъчните води се състоят от множество суспензии и частици с различен вискозитет и поток. При наклон, по-голям от 15 см, те са разслоени - течността влиза в септичния резервоар, а останалите фракции натрупват тръбата.

Минимален наклон

Минималната цифра се определя за всеки участък от тръбата:

 • 50 mm - 0.025;
 • 100 mm - 0.012;
 • 150 mm - 0.007;
 • 200 mm - 0.005.

Ако тези индикатори не бъдат спазени, тръбопроводът бързо ще бъде блокиран. В някои области с дължина не повече от 1 метър се допуска коефициент от 0,01.

Грешки при избора на ъгъла на тръбите

Нормалното функциониране на системата за заустване на замърсена вода се осигурява от силата на гравитацията, течността се движи през тръбите чрез гравитация. Ако изберете грешен ъгъл, възникват следните повреди:

 • Недостатъчен наклон на отпадни води - отпадъчните води се движат бавно и застават в тръбата, което води до запушване. Такова явление е особено злополучно за чугунени магистрали, които са обект на повишена корозия, порив и изтичане.
 • Голям ъгъл на накланяне - ускорението на потока води до недостатъчно почистване на тръбите, водата бързо излиза, а на стените остават големи фракции. Работата на такава магистрала е съпроводена от шум и разрушаване на водните клапани на сифони.

Препоръчваното съотношение намалява с увеличаване на диаметъра на тръбата:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0.008;
 • 200 mm - 0,007.

Грешки при инсталирането на тръбопровод

Как да се изчисли степента на пълнота на тръбопровода

За стабилната работа на канализационната система са важни следните показатели:

 • скорост на потока V;
 • запълване на канализационната система К.

K = H / D,

H - височината на нивото на отпадъчните води;

D - напречно сечение на канализацията.

Чрез изчисляването на нивото на пълнотата на магистралата можете да определите оптималния дебит, при който системата ще функционира без заглушаване и запушване на боклука. Пълният капацитет на тръбата е 1, което нарушава вентилацията на системата, а хидравличните ключалки могат да се счупят. Ефективната скорост е 0.5-0.6, ако падне до 0.3, тогава течността не е достатъчна за измиване на твърдите фракции. Този коефициент зависи от материала на тръбата, плавната пластмаса има по-ниска заетост от груб чугун и азбестоцимент.

На Съвета. Описанието на последователността от изчисления и необходимите формули са взети от SNiP 2.04.01-85.

Формула за изчисляване на наклона на тръбата

Дебитът на изхвърлените отпадъци е ключов параметър при изчисляването на оптималния наклон на канализационната тръба. Минималната му стойност е 0,7 м / сек. Можете да извършите изчислението за отделна система, като използвате формулата:

V√ (H / d) ≥K,

К - пълнене на тръби, за полимерни материали - 0,5 коефициент, за чугун - 0,6;

г - тръбна секция;

V е скоростта на потока.

От формулата следва, че съотношението на скоростта на движение на отпадни води към пълнотата на магистралата не трябва да бъде по-малко от коефициента К. В случай на H / d = 0 канализационната система е празна и скоростта на потока не може да бъде изчислена.

Препоръки за инсталиране на вътрешна канализационна система

В апартаментите и вътрешното окабеляване на частна къща използват тръби с малък диаметър, в допълнение към свързването на тоалетната. Наклонът на каналната тръба 50 мм, използван за банята, мивката и душ, е 3 см на метър. При инсталиране на линия с дължина 10 метра, най-високата му точка трябва да бъде 30 см от най-ниската. Подреждайки за собствените си кабели, трябва да действате според правилата:

 • за хоризонталните тръби не се допускат завъртания от 90 °, трябва да се монтират два образеца от 45 °;
 • свързването на вертикални профили под прав ъгъл е позволено от стандартите;
 • Промените в типа на канализацията в различните й участъци са изключени, което ще доведе до повреда на цялата система в резултат на появата на воден чук;
 • на някои части от магистралата, които имат малко разстояние, увеличаването на наклона е по-голямо от максималната норма.

Оформление на водопровод с наклон от тръби

Наклон за външна инженерна мрежа

Външните мрежи се монтират от тръби с по-голямо напречно сечение от вътрешно окабеляване. Материалът за тях е:

 • полиетиленова тръба с горния гофриран слой;
 • пластмаса;
 • чугун;
 • азбестоцимент.

Инсталирането им в съответствие със стандартите на SNiP трябва да отчита нивото на замръзване на почвата. Дълбочината на изкопа може да варира от 70 см в средната лента до 2 метра в студени райони. На местата, където се тръгва тръбопроводът и когато дължината на тръбопровода е повече от 12 метра, е необходимо да се инсталират кладенци за проверка, които ще позволят почистването на блокировките в системата.

За селска къща с две бани се използва с тръби с диаметър 110 мм, ако къщата има три тоалетни и повече, се препоръчва да се постави тръбопровод със сечение от 160 мм. При изкопаване на окоп се оставя марж до 20 см, за да се изравни тръбата до препоръчвания ъгъл на наклон. Всеки размер на багажника има препоръчителното съотношение на наклона:

 • 110 mm - 0,02 или 2 cm на 1 метър;
 • 160 мм - 0.008 или 8 мм на 1 метър.

На Съвета. Когато инсталирате външна магистрала, ограничавайте броя на завоите, които увеличават ъгъла на наклон. Поради релефа може да бъде трудно да се осигури необходимия наклон.

Полагане на външната магистрала

Спазването на стандартите ви позволява да поддържате експлоатацията на магистралата при преместване на отпадъчните води от гравитацията. Оптималното устройство за определяне на правилния наклон е ниво, при което можете да постигнете висока точност. Но не всеки има такова устройство, затова са намерени начини да проверите с помощта на наличните инструменти. За измерването ще са необходими:

 • въже или въже;
 • два клечки;
 • ниво сграда.

Колците са изковани в изкопания изкоп - един в началото и вторият в края. Между тях кабелът е опънат и с помощта на нивото на конструкцията е изложен по хоризонта. След това се измерва дълбочината на изкопа на въжето в началната точка и в крайната точка. Разликата между тези стойности, разделена на дължината на тръбопровода, трябва да бъде желаната стойност на наклона на канализационната тръба с 1 линеен метър. За да настроите стойността под желания индикатор, можете да задълбочите или излеете пясък до дъното. Полагане на тръби винаги се извършва върху подложка от уплътнен пясък. Същият материал е първоначалното запълване до горната част на линията и след това запълване на почвата.

Ако естественият релеф на обекта значително надвишава стандартната цифра, можете да монтирате магистралата по два начина:

 • създаване на система, която включва няколко вертикални прехода и хоризонтални секции, положени с препоръчителния наклон;
 • изкопайте дълбоко изкопа, в който в началото на тръбопровода ще се постави един вертикален сегмент, а останалата част ще се постави по стандартния склон.

Наблюдението на правилния наклон при инсталирането на тръбопровода вътре и извън частната къща ще осигури гладкото функциониране на автономната канализационна система.

Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

снимка

описание

С помощта на калкулатора за преобразуване от процента на градуса, можете визуално да измерите и изчислите необходимия ъгъл (наклон). Тези изчисления често се изискват при проектирането и изграждането на наклонени покриви (наклон), изграждането на магистрали, проектирането на рампи и. Много инженери правят грешки в тези изчисления, защото че зависимостта на трансфера от процента на градуса е линейна, но не е така.

Преобразуване от проценти на градуси
Процент = tg (Степени) * 100

Преобразуване от градуси до проценти
Градове = arctg (процент / 100)

Ъгъл 10 градуса колко сантиметра на метър

Наклонът на покрива се свива - от това, което зависи и какво се измерва.

Такъв важен факт за покрива е неговият наклон. Наклонът на покрива е ъгълът на наклона на покрива спрямо хоризонталното ниво. Ъгълът на наклона на покривните наклони е слабо наклонен (лек), средно наклонен и покрив със стръмни (силно наклонени) склонове.

Покривът с нисък страничен облик е покрив, чиято инсталация се извършва при най-малък препоръчителен ъгъл на наклона. Така че за всеки покрив има препоръчителен минимален наклон.

Това, което определя наклона на покрива

 • От способността на покрива да защитава конструкцията от външни фактори и влияния.
 • От вятъра - колкото по-голям е склонът на покрива, толкова по-голяма е стойността на натоварването на вятъра. При стръмни склонове съпротивлението на вятъра намалява и вятърът се увеличава. В райони и места със силен вятър се препоръчва да се приложи минимален наклон на покрива, за да се намали натоварването на носещите конструкции на покрива.
 • Ясен покрив (материал) - За всеки покривен материал има собствен минимален ъгъл на наклон, при който можете да използвате този материал.
 • От архитектурни идеи, решения, местни традиции - така в различните региони предпочитанието е дадена конкретна покривна конструкция.
 • От валежите: сняг и дъждове в района. На покривите с голям наклон няма да се натрупват в големи количества сняг, кал и листа.

Какъв е склонът на покрива

Определянето на наклона на покрива върху чертежите може да бъде както в градуси, така и в проценти. Наклонът на покрива е обозначен с латинската буква i.

В SNiP II-26-76, тази стойност е посочена в проценти (%). В момента няма строги правила за обозначаване на размера на наклона на покрива.

Единицата за измерване на наклона на покрива се счита за градуси или проценти (%). Тяхното съотношение е показано по-долу в таблицата.

Ъгъл 10 градуса колко сантиметра на метър

Наклонът на канализацията на 1 метров SNIP

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, много е важно да се коригира наклона на канализационната тръба, която попада според SNiP и дължината на комуникационните тръбопроводи.

КАК ДА НАПРАВИТЕ АНГЕЛ

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

1. Направете ъгъла колкото е възможно по-остър;

2. Направете минимален наклон или дори прескочете този елемент при инсталиране на канализацията;

3. Създайте наклон според правилата и GOST.

На пръв поглед прекаленият наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено. Запазване на ситуацията може да бъде само ъгълът, при който септичния резервоар се намира във връзка с отпадъчните води.

Най-добре е да работите с определени стандарти, които показват съотношението на ъгъла с диаметъра и дължината на тръбата. Разбира се, това изисква много време и специални грижи, но след такава упорита работа канализационната система ще ви служи много години.

Защо се нуждаете от пристрастие:

При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;

Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;

Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето. По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ СЪВЕТА

За да определите минималния наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение.

Например, наклон за тръба с диаметър 50 mm и дължина от 1 метър се нуждае от 0,03 mm. Как беше определено? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата. В зависимост от диаметъра, той може да бъде от 0,03 до няколко милиметра. Помислете как функционира правилото:

Да предположим, че трябва да изчислите оптималния наклон за тръба от 110 мм, според GOST, е 0,02 мм. За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Също така, в тръба от чугун, пластмаса или азбестоцимент, трябва да се изчисли нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете пълнотата може да използвате формулата:

ВИСОЧИНА НА РАЗТОВАРВАНЕ НА НИВОТО / РАЗМЕР НА ТРЪБА

Максималното ниво на пълнота - 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. Това е коефициент, често се приема като 0.5 - като дефиниция на половин тръбна кухина. Много зависи от материала на тръбата (чугунът и азбетът се напълват по-бързо поради високата грапавост на вътрешните стени) и ъгъла му спрямо септичния резервоар.

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Професионалистите казват, че 0,7 м / сек позволяват отпадъците бързо да преминават през стените, без да се залепват. Следователят правилното изчисление е, както следва:

0.5 / 110 = 0.04 е нивото на пълнота

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на пълнота, а вторият след равен знак е скоростта на движение на отпадъчните води, третата е квадрата на нивото на пълнота.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри. Изследователят на метър ще използва по-голяма пристрастност. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния. В повечето случаи този допустим размер на тръбата за налягане е 0,02-0,01 мм по-малко.

Съгласно SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да спазвате следните правила:

 • За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 • Максималната допустима стойност за вътрешните и външните отпадни води е общият наклон на тръбопровода от основата до края на 15 градуса;
 • Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 • За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 • При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, не толкова силна. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 • Преди да работите, трябва да направите план.

  Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия. Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

  За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

  Определяне на наклона на един покривен навес

  Навесните покриви стават все по-популярни. Това се дължи на много фактори. Сред тях, ниска цена, висока практичност, оригинален външен вид. Ъгълът на наклон най-често се различава от другите типове. Scat по-малко. Става въпрос за минималния ъгъл на наклон на покрива на бараката, с който се свързва изчислението и какво е ограничено, ще говорим в тази статия.

  Видове покриви с постно покритие

  Възможно е да се класифицират такива покриви чрез наличие на вентилация. Въз основа на това съществуват следните видове:

  • Вентилирани. Използва се при строителството на затворени сгради. Нивото на наклона ще варира между 3-20⁰. Подреждането на вентилацията включва наличието на кухини в интервалите между хидро- и топлоизолация. Тя ви позволява значително да увеличите живота. Отстрани на сградата дупки се изграждат на същото ниво с покрива, осигурявайки постоянен поток от въздух.
  • Не е вентилиран. Използва се главно по време на строителството на тераси. Наклонът е 3-6⁰. Отворената структура изисква специални грижи, особено през зимата.

  Възможно е трета опция, комбинирана. В този случай наклонът на покрива на навеса създава минимума. Постигнати икономии на материали за строителството. Има обаче недостатъци. С изобилие от сняг, това изисква постоянно почистване, за да се намали натоварването на покрива.

  Изискванията на SNiP

  Изискванията на SNiP II-26-76 и актуализацията на SP 17.13330.2011, определящи конструкцията на покривите, посочват, че наклонът на плоския покрив трябва да бъде в рамките на 2-12⁰. Може да се заключи, че се приемат повече от 12 более стойности за понижени варианти. Но това не е съвсем вярно. Няма ясно описание на ъгъла на наклонения покрив. Съответно изискването за 12⁰ няма да бъде задължително. На практика границата между плосък и наклонен се определя от окото. Няма регистрирани изисквания.

  Възможно е конструкцията да се класира като еднолицева от приложения материал. Плоските са покрити предимно с материали на битум.

  Определяне на оптималния ъгъл

  За да се изчисли ъгъла на наклон на един покрив, трябва да се вземе предвид архитектурата на конструкцията. Оптималният наклон зависи главно от това. За малките сгради тя ще бъде по-икономична и ще има достатъчно наклон от 10 до 15 градуса.

  С лек покрив за създаване на таван е проблематично. Дизайнните характеристики налагат ограниченията си. Пълното използване на пространството е проблематично. Въпреки това, ако е необходимо да се постави таван тип, тогава склон от повече от 30 склон не е желателно. Дори и с плосък покрив с малък наклон от 10-20⁰, можете да създадете няколко стаи с различни височини на тавана. След правилното разпределение на помещенията е възможно напълно да се използва пространството под системата на оградата.

  Така се случва, че оформлението приема наличието на подове, които са изместени един от друг. В този случай за използването на таванската стая оптималният ъгъл ще бъде от 20 до 35⁰.

  Как да изчислим минималния наклон?

  Факторите, които най-много влияят на максималния и минималния ъгъл, са изискванията за покривни материали. Всеки от тях има своите ограничения. Въпреки това, навес покрив е плоска, така че си струва по-отблизо, как да се изчисли ъгъла на наклон за минимално ниво.

  Валцуваните битумни материали осигуряват възможност за припокриване на всякакъв вид. Има само ограничение за максималната стойност - 25⁰. На практика, с ъгъл, по-голям от 15⁰, е по-добре да не работи с подобни материали. Работата е много по-сложна. Най-трайните покрития са, в които горните слоеве са покрити с каменни прахове. В по-голямата си част те се подреждат чрез нагряване на битумна основа.

  За предишната популярна ширина е необходим значителен ъгъл. При използването на подсилени листове е необходимо да има наклон от 25⁰, докато се използват обикновени листове - от 35⁰. Тук отбелязваме, че стойността на припокриване в горния ред ще бъде взета от тази стойност. Колкото повече, толкова по-голямо трябва да бъде припокриването.

  Euroslate не изисква такъв стръмен склон. Позволява се полагане от 6⁰. По време на монтирането на битумен шисти, наклонът ще се отрази на количеството на припокриване и конструкцията на батерията:

  • Наклон от 6 до 10 градуса - непрекъснат;
  • От 10 до 15 - на една ос стъпка от 45 сантиметра;
  • От 15 и повече - стъпка от 60 сантиметра.

  Металната керемида може да се постави, когато се наклони от 10 °. Въпреки това, докато работите с ъгли от 10 до 20 градуса, ставите трябва да бъдат обработени и запечатани. Трудно е. Най-доброто решение е да се използват метални плочки на конструкции с стойности от 20 градуса.

  Възможно е да се работи с професионална настилка с наклон от 5 градуса. В този случай повърхността на припокриването се увеличава, а ставите се запечатват и запечатват.

  Сгънатият покрив, независимо от вида на производството, може да се използва с ъгли от 8⁰. Ако е осигурена пълна хидроизолация на ставите, наклонът може да бъде намален до три градуса.

  Битумни керемиди трябва да бъдат поставени върху конструкции със склон от 11⁰. Когато ъгълът е до 18 градуса, задният слой трябва да е твърд. Когато повече от 18⁰ ролки на този слой могат да се търкалят само по външните контури на всяка равнина и в допълнение към изолирането на дупките.

  Циментът и керамичните плочки могат да се полагат на покриви със склон от 22 градуса. Можете да намалите до 10, но под него ще трябва да създадете друг слой хидроизолация. На практика, рядко се използва при навесните покриви поради теглото му.

  Формулата за изчисляване на изискваните стойности

  Тъй като покривите с постно покритие имат акцент върху стените, които са на различни височини, наклонът е осигурен дори на етапа на изграждане на стените, като се регулира височината. По принцип за конструкцията в строителните правила се приемат стойности от 5-60 °. В райони, където стойностите на повишената снежна покривка вече варират между 45-60 °. По време на изчисляването на наклона на натоварването от валежите трябва да се вземат под внимание. Това е особено вярно за навеси с техните нюанси на структура и здравина на използваните материали.

  При изчисленията можете да използвате следната формула:

  L стена = L дължина × tgA,

  L стени - стойност на височината на плочата;
  L дължина - дължината на стената;
  И - ъгъл на наклона

  В процеса на изграждане на навес покрив, трябва да се изчисли дължината на ребрата крака. Използва се следната формула.

  L рафтове = L стени ÷ sinA.

  За да определите sinA и tgA, използвайте данните от тази таблица:


  Например, ще изчислим.

  Стената е с дължина 6 метра. L дължина = 6 метра;

  Наклонът на покрива е 25 градуса. А = 25 °;

  Определете височината на стената: L стени = 6 × tg25 ° = 6 × 0.47 = 2.82 метра;

  Определете дължината на гредите: L saw = 2,82 ÷ sin25 ° = 2,82 ÷ 0,42 = 6,7 метра.

  За да се получат най-надеждните стойности, стойностите на надвеси следва да се добавят към дължината на масата. Те ще служат като допълнителна защита.

  Предимства на навесния покрив

  Този дизайн има много предимства. Те доведоха този дизайн до водеща позиция в изграждането на икономически съоръжения. Те включват:

  • Лекота на процеса на проектиране;
  • Необходими са по-малко материали;
  • Лесна инсталация;
  • Не е високата цена на ерекцията;
  • Краткосрочна ерекция.

  недостатъци

  Обаче, естествено, има недостатъци.

  • По време на строителството няма да има възможност да се оборудва пълен таван;
  • Направете пълна възможност за изолиране по-малко, отколкото в случай на друг тип. Това се дължи на минималното количество полезно пространство под покрива.

  Извършването на правилното изчисление в крайна сметка ще доведе до създаването на сграда с най-добър външен вид. В насипно състояние, частните разработчици избират по-високи опции, които са в състояние да дадат на сградата по-тънък вид. Да, и таванско помещение може да бъде по-просторно. От финансова гледна точка, обаче, изграждането на наклонен плосък покрив ще струва много по-малко от остра.

  Ъгълът на канализационната тръба?

  Има ремонт на банята. Капитаните поставят каналната тръба добре, доста хоризонтално. Какъв трябва да бъде ъгълът? Къде е писано?

  Не по-малко от 2 градуса, независимо от дължината на тръбата, ще има повече - ще бъде по-добре =)

  Чух 4 градуса, защото ако има повече - "течната фракция ще изпревари твърдия". И това, предполагаемо, е известно от времето на древния Рим.

  BV написа:
  2. 3 см на метър

  И ако повече от 3 см, например 6 см. Какви са възможните отрицателни точки?

  2Лелик 2, това, което съм написал, Zhadina - всичко трябва да тече гладко в един поток, ако наклонът е по-голям, тогава ще има натрупвания на тръбата.

  Нещо за моята несъответствие се получава при такива изчисления 2-3 см на 1 м. Или 3 градуса на наклона на тръбата. Имам един и същ проблем в дачата, но аз се простирах от самата вентилационна тръба и това означава, че ще трябва да отговоря пред мен. Прекарвам 3,5 метра от основната поставка на вентилатора на друга канавка под тавана в котелното и симулирам ситуацията в архикадата.
  Така че се оказа, че разликата в хоризонталата е 3,5 м:

  • на 1 метър тръба (обща разлика от 20 см), ъгълът е 3 градуса - и това означава, че на 1 метър тръба е 5,7 см. на диференциала.
  • при разлика от 3 см на 1 метър (обща разлика от 10 см.) ъгълът на наклон е 1 градус.
   Купих 100/100/60 градусов кран и сега съм на загуба, колко трябва да променя (по какъв ъгъл), за да настроите правилно фининът на 3,5 метра. Помогнете на експертите, ако имате съвети в тази ситуация.

  Наклон на покрива в градуси и проценти

  В статии за изграждането на покриви понякога има две понятия, които характеризират наклона на покрива. Досега някои разработчици не разбират техните ценности, различия и необходимостта от използване. В продължение на стотици години строителите измерват склоновете на склоновете в градуси и структурата им все още стои. Каква беше причината за въвеждането на друг метод за измерване на наклона, какви са действителните ползи от това? Ще се опитаме да дадем отговори на този и други въпроси в тази статия.

  Наклон на покрива в градуси и проценти

  Защо трябва да знаете наклона на покрива

  Без точно разбиране на този въпрос е невъзможно да се справим със склоновете в градуси и проценти. Какво влияе върху наклона на склоновете?

  Вид покривен материал

  Вятър и снежна сила

  Както може да се види от таблицата, ъгълът на наклон на покривните наклони е един от най-важните технически параметри на покривната система у дома. Те обръщат внимание от самото начало на строителния проект.

  Защо трябва да знаете ъгъла на наклон

  Проектната документация на сградите взема предвид огромен брой отделни фактори, докато специалистите се опитват да вземат предвид максималния брой изисквания на клиентите. Но само при едно условие - техните желания не оказват неблагоприятно влияние върху силата и надеждността на структурите и отговарят на съществуващите регулаторни изисквания на държавните стандарти.

  Един от най-важните елементи на всяка сграда или конструкция е покривното покритие, при проектирането, безопасността, надеждността и дълготрайността, а не дизайн, дойде на първо място. В модерните сгради покривът не само го предпазва от валежи, но и предотвратява загубите на топлина.

  Калкулатор на ъгъла на портала

  В какви стойности се измерва ъгъла на наклона

  На пръв поглед е много странен въпрос. В продължение на стотици години всички учени от света измерват ъгъла на наклон в градуси или ppm. И строителите наскоро излязоха с някаква друга мярка за измерване на ъгъла на наклона на покривните склонове - проценти. Защо това е направено, е неизвестно за нас, тъй като също така не е известно какъв интерес прави по-лесно, какви изчисления са по-лесни за работа с тях, как могат визуално да заменят степените. Например, ако клиентът знае, че ъгълът на наклон на склоновете е 45 °, то той представлява ъгъла, с който има покрив. И ако му е казано, че ъгълът на наклон е 50%, какъв вид покрив трябва да си представи?

  Защо се нуждаете от ъгъла на наклона на покрива

  В зависимост от вида на покрива и климатичната зона на мястото на сградата, дизайнерите избират оптималния ъгъл на наклона. В бъдеще тази стойност се използва по време на различни изчисления на системата за окачване. Какво влияе наклонът?

  1. Линейните размери на опорните крака. Отчитайки ъгъла на наклон, изменението на вертикалните и хоризонталните сили се променя. Без ъгъла на наклон дори науката за армиране не помага да се изчислят действителните стойности на натоварването и въз основа на тези данни се определя ширината и дебелината на дървения материал, използван за производството на корнизните крака.
  2. Стъпка на стъпалото. Ако възнамерявате да използвате таванското помещение за жилищно строителство, тогава еталонните платна са стандартни до 60 см. Това се дължи на факта, че в таваните се затоплят покривите, а именно ширината на изолацията. Няма значение дали е пресована или валцована минерална вата, полистиролова пяна, полистиролова пяна или други полимерни изолатори. За студените покриви разстоянието до мед от краката на ребрата не се регулира и зависи само от размера на дъските и ъгъла на наклона на склоновете.

  Стъпка между гредите

  Избор на напречно сечение и дължина на крачола

  Калкулатор за единична настилка на покрива

  Примери за използване на ъгъла на наклона на покрива в градуси

  Например, вземете къщата размер на 8 × 10 м, покривът ще бъде хвърлен. Дължината на склоновете е 10 м, ъгълът на наклон е 20 градуса. Изчислете всички други размери на системата за окачване. За изчисления изчертайте десен триъгълник с върховете A, B, C и, съответно, страни a, b и c.

  • a е височината на системата за стълба (таванско помещение);
  • b - половината от ширината на къщата, известна стойност, в нашия случай 4 м;
  • c - дължината на кофата без извивките на стрехите.

  Ъгъл А е ъгълът на наклона на склоновете, известна стойност, в нашия случай 20 °.

  Необходимо е да знаем дължината на крепостта на крепостта без размера на стършелата (c) и височината на системата за връзка (a). Всичко това може да се направи, знаейки ъгъла на наклон. Имайте предвид, не процента на наклона, а ъгъла на наклона на склоновете.

  Дължината на стъпалото на носача се определя от формулата (виж фигурата по-долу).

  Имаме b = 4 м и ъгълът на наклон А = 20 °. Сега с помощта на прост калкулатор определяме = 0.939. Заместване на известните стойности във формулата c = 4: 0.939 = 4.25 м. Това е дължината на ребрата.

  Сега е необходимо да знаете височината на системата за връзване. Определяме го по формули (вижте фигурата по-долу).

  Няма проблеми с първите две формули, ние знаем всички данни. За да използвате третата формула, трябва да знаете ъгъла Б. Това се прави много лесно. Сумата от всички вътрешни ъгли на триъгълника е винаги 180 °. Знаем, че правият ъгъл от 90 ° и ъгълът на наклон на склоновете от 20 °. Сумата от тези два ъгъла е 90 + 20 = 110 °. Следователно ъгълът B е равен на 180-110 = 70 °.

  Определете височината на системата за връзки за трите формули:

  • a = cx sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 х 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Както можете да видите, във всички случаи резултатите са еднакви. В нашия случай височината на системата за окачване е 1,14 м. Ето как научихме всички размери на интереса с помощта на ъгъла на наклона и елементарните тригонометрични функции. След това можете да изчислите броя на строителните материали и т.н.

  Важно е. Необходимо е да си припомним още един много важен фактор. Всички строителни инструменти и устройства показват ъглите на наклон само в градуси, няма скала с проценти.

  Ако ви е трудно да се изчисли, тогава има специални таблици или онлайн калкулатори. Заменете изходните си данни и веднага разпознайте липсващите величини. Всичко е просто и надеждно. Сега е необходимо да се разгледа по-подробно определянето на наклона на покрива в проценти.

  Какъв е процентът пристрастия

  Заслужава да се говори за ъгъла на наклона на кънки в проценти. Концепцията за "ъгъл на наклона като процент" е технически неграмотна и се използва само от онези, които не изграждат нищо сами.

  Важно е. Всички разновидности на крачета са дадени в градуси, по време на сглобяването на системата за козирки никой не използва процент. Особено, тъй като няма инструменти за измерване, които измерват ъглите в проценти. Има специални таблици за превръщане на интереса в ъгли, но повече за това по-късно.

  Обмислете тези дефиниции на практика. Да приемем, че наклонът на склоновете е 30%. Какво означава това? Това означава, че билото на покрива е 30% половината от ширината на сградата. За изчисления ще използваме същия триъгълник.

  Процентът на наклона се изчислява по формулата (виж фигурата по-долу).

  • a е височината на билото;
  • b - половината от ширината на сградата.

  Какво представлява 30% и как изглежда покрив с такъв процент съотношение е много трудно да си представим. За да превърнете тази стойност в градуси, трябва да използвате специална таблица. С негова помощ научаваме, че 30% означава, че ъгълът на наклон на покривния наклон е приблизително 16,5 °. Факт е, че за 16 ° процентът е 28.7%, а за 17 ° този параметър е 30.5%. Ако капитанът знае, че наклонът на наклона е приблизително 16,5 °, тогава той лесно може да си представи външния вид и геометрията на покрива, да изчисли линейните размери на крадещите крака, вертикалните подпори на покрива, размерите на задвижващата плоча. Как се правят тези изчисления, ако има процент на наклон?

  Примери за използване на ъгъла на наклона в проценти

  Изчисляването на параметрите на системата за връзка, използвайки процентното съотношение на височината на билото и половината от ширината на сградата, се извършва с помощта на калкулатор.

  Като имаме начална формула, по-нататъшни изчисления се правят с помощта на елементарни аритметични уравнения. Първо трябва да конвертирате малко формула.

  В този случай X е процентът на наклона на покрива, тъй като сме се съгласили, например, да вземем 30%. Тази стойност е известна и зададена по време на изчисления.

  За предварителни изчисления е необходимо леко да се трансформира формулата в тази форма (вижте фигурата по-долу).

  Сега ние определяме отделно стойностите на a и b.

  • а е височината на системата за окачване,
  • б - половината от ширината на сградата и
  • X е процентният наклон на наклона.

  Процентът е известен за нас, за по-нататъшни изчисления ще е необходимо да се измери или височината на системата за окачване, или половината от ширината на сградата. Поради факта, че е много по-лесно да разберете втората стойност, ще я измерим.

  Например. Ширината на сградата е 8 метра, съответно половината е равна на 4 метра (b = 4 м).

  Ние разпознаваме височината на системата за окачване (виж фигурата по-долу).

  Разберете височината на системата за връзка

  Височината на системата за окачване на 1.2 метра, ъгълът на наклон, който научихме от масата, е приблизително 16.5 °.

  След това трябва да изчислим дължината на крепостния крак без изпъкналостта на стрехите. Има два начина да отида.

  Първият. Използване на питагорова теорема, където в - дължината на гредите.

  Съответно, стойността на c може да бъде представена чрез формулата на илюстрацията по-долу.

  Формула на дължината на хипотенузата

  Пример за изчисление (виж снимката по-долу).

  Вторият. Използване на тригонометрични функции. Както е посочено по-горе, изчисляването на дължината на ребрата може да се извърши съгласно формулата по-долу.

  Изчисляване на дължината на ребрата

  Всички данни, които имаме, ъгълът на наклон е 16,5 °, половината от ширината на сградата е 4 m.

  Пример за изчисление

  Има малки разлики по дължината на ребрата. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон е избран приблизително.

  Какви са най-добрите определения, с които да се справя?

  Въпросът може да се разглежда като реторика. От училището всеки знае, че ъгълът трябва да бъде измерен в градуси и лесно да представя действителната му стойност. Ъгълът на наклона на покрива - ъгълът, образуван между хоризонталната линия и наклона, на чертежите има различни обозначения на буквите, няма значение. Наклонът на склоновете не може да надвишава 90 °, най-често се намира в рамките на 10 ° -40 °. Долните редици на покрива на счупения таван могат да бъдат доста стръмни, поради такава конструкция се увеличава ефективната площ на таваните.

  Счупена система за покривни покриви

  Ако всичко е ясно и познато на тези понятия, тогава защо се използват фракциите? За да бъда честен, никой не може да даде разбираем и напълно недвусмислен отговор. Освен това, във всеки случай, за превръщането на интереса в градуси, е необходимо да се използват таблици, без степени по време на изграждането на ферма система не може да направи.

  Понякога те се опитват да покажат наклона с фракция, в горната част на фракцията е посочена височината на системата за свързване, в долната част дължината на издатината на ребрата на хоризонтална повърхност. Просто тази проекция се нарича половината от ширината на къщата. В някои статии можете да намерите наклона за означаване 1: 4 или 2,5: 6. Ако тези стойности са разделени и умножени по 100, тогава получаваме определението в проценти.

  Таблиците се съставят на базата на колко градуса има един процент от съотношението на височината на покрива към половината му ширина. Една степен се равнява на приблизително 1,8 - 1,9%. Сега можете да разделите процентите на тази стойност и да получите ъгъла на наклон в градуси. Например процентът на наклон на покрива е 30%. За да се превърне в градуси, тази стойност трябва да бъде разделена на 1.9.

  Степен и процент

  Но стойностите са неточни, зависимостта е много по-сложна и неправилна, можете да използвате превода само за яснота, използването на метода, получен по този метод под ъгъла на наклона на наклона в градуси за по-нататъшни изчисления е забранено, твърде голяма грешка. За по-голяма яснота дизайнерите са разработили специална схема за отношението на единиците за измерване на ъгъла на наклон на покрива.

  Точните данни могат да бъдат получени от специална таблица, ако не е там, тогава използвайте онлайн калкулатора за преобразуване на стойностите за определяне на наклона на покривните склонове.

  Как се ъгъл на размера на тавана

  Колкото по-голямо е жилищното пространство на тавана - колкото по-удобно е да живееш в него, толкова по-престижна е сградата. Разработчиците за предпочитане са предварително ориентирани в зависимост от тези характеристики на изпълнение на формата на покрива, знанията ще ви помогнат да изберете най-добрата система за оформяне на стени. Тя може да бъде направена удобна и евтина, подходяща за използване на различни покривни материали.

  Зависимостта на таванската полезна площ от ъгъла на покрива

  Диаграмата ясно показва как се променя площта на помещението с промяна на ъгъла на наклона на склоновете. По време на определянето на размера на тавана трябва да се има предвид, че височината на помещението по-малко от два метра е непрактично, такива помещения оказват потискащо въздействие върху жителите.

  Но има отрицателни фактори, които възникват, когато ъгълът на наклона се увеличава.

  1. Броят на строителните материали ще се увеличи. Колкото по-голям е ъгълът на наклон - толкова по-голяма е дължината на крадещите крака. Помислете за пример. Ъгълът на наклон на рампите 45 °, ширината на къща 8 м.

  С такива данни дължината на една решетка

  Дължината на две опорни крака е 5,66 + 5,66 = 11,32 м. Това е въпреки факта, че ширината на сградата е само 8 м. На практика това означава, че за такъв покрив ще трябва да купите в 8: 11,32 × 100 = 70 % повече дървен материал и покривни покрития, в сравнение със слаб до плосък покрив.

 • Очакваните разходи за покривни работи се увеличават. Не само поради увеличаването на необходимия брой материали, но и поради увеличаването на сложността на покривните работи. Такива задачи могат да бъдат изпълнявани само от висококвалифицирани специалисти и техните услуги са много скъпи.
 • Увеличете натоварването на вятъра на покрива. Усилията се преобръщат, необходими са допълнителни специални конструктивни мерки, за да се увеличи надеждността на закрепването на мауерлата към фасадните стени и краката на покрива до мауерлатите.
 • Инструкции стъпка по стъпка за определяне на размера на системата за връзка

  Необходимо е да се разберат размерите на елементите на системата за окачване, ако са известни широчината на сградата и ъгъла на наклона на рампите. Покрив на обикновена дуо-смола. Ширина на къщата B = 8 м, ъгъл на наклон 35 °.

  Стъпка 1. Изчислете височината на вертикалните опори на покривната система. Те се монтират под гредата и поемат вертикалното натоварване. За да разберете височината на покрива, трябва да използвате формулата по-долу.

  Формула за изчисляване на височината на покрива

  Стъпка 2. Изчислете ключалката без надвес.

  Дължина на крадеца без надвеса

  Стъпка 3. Проверете верността на изчисленията. За това се препоръчва да се използва питагорейската теорема.

  Наклон на наклона на покрива за различни условия и покривни материали

  Покривът на къщата може да има различна форма, както и различен наклон на покрива. Освен това ъгълът на наклон на покрива често не се дължи на естетически съображения, а на практическата страна и на определени изисквания. Поради колко остър или плосък е покривът, силата и правилното му функциониране зависят. Следователно, наклонът се изчислява, като се вземат предвид всички необходими параметри.

  Три основни фактора, които оказват влияние върху наклона на покрива

  За строителите тази стойност (ъгълът, при който се намира наклонът на покрива спрямо хоризонта) се измерва в градуси или проценти. За да получите точен резултат, използвайте геодезическия инструмент. За да бъде ясно, 0 градуса съответства на напълно плосък покрив, както и големи стойности на ъгъла - остър ъгъл покрив. За скатни покриви обикновено варира от 11 0 до 45 0. По време на строителството е необходимо да се изчисли какъв трябва да бъде този ъгъл. И за това трябва да обърнете внимание на следните неща.

  Вятърни товари

  Ако във вашия район преобладават силни ветрове, тогава не бива да мислите за проект с остър покрив. Поради високата вятърност на покрива с голям наклон, той е по-податлив на вредните ефекти от вятъра. В този случай е по-добре покривът да е по-плосък (толкова по-нисък е наклонът на рампата, толкова по-безопасен), така и гредите, за да се изгради силен, подсилен тип. Въпреки че строителството ще бъде много по-скъпо, покривът ще бъде много по-добре защитен от вятъра. Въпреки това, изграждането на покрива на къщата трябва да вземе под внимание не само силата на вятъра, но и неговата посока. Така че, за метала, е желателно вятърът да взриви директно в равнината на листовете. Ако неговите импулси излизат от краищата, тогава листовете за покриви ще бъдат по-склонни да се огъват и разкъсат. Следователно, в зависимост от преобладаващата посока на вятъра, е необходимо да се въртят съответно наклоните на покрива.

  Валежи и сняг

  Ако живеете в такъв климат, където снежната покривка е съвсем здрава през зимата, тогава покривът е направен с минимален наклон на покрива от 45 градуса (възможно е повече, но не по-малко). Това е необходимо за снега да се плъзне надолу, в противен случай ще се срути на покрива, образувайки прекалено голям слой, който може да прокара покритието. Но ако покривът има достатъчен ъгъл (около 45 градуса), не можете да се притеснявате за укрепването на гредите. Както и за системата за задържане на снега. Въпреки това, натоварването на вятъра за такъв покрив се увеличава. Следователно, крайният избор е направен, като се вземат предвид всички климатични условия.

  Трябва да се отбележи, че не само сняг, но и дъжд, градушка и изгаряща слънчева светлина периодично ще тестват вашия покрив за сила. Ако теренът е слънчев и има малко дъждове за една година, то може да се ограничи до плосък покрив с наклон близо до минимума.

  Важно: независимо от факта, че плоският покрив се нарича плосък покрив, все още е необходимо той да бъде наклонен. Минималният наклон за плосък покрив е 1 градус или 1,7%.

  Покривни материали

  Покривният материал може да бъде гладък или груб. В последния случай, водата, изцедена от покрива, ще бъде още по-лоша, оставайки на повърхността (както и на снега). Но с гладко покритие цялата влага изтича незабавно. Съществуват и други конструктивни параметри, от които зависи минималният и максималният наклон.

  Минимално допустимо стъпало на покрива за различни материали

  Метална керемида

  Най-малкият ъгъл на наклон на покрива на метала от покрива е 15 градуса (според някои производители на метал - 14 градуса). С малки наклони, някои производители препоръчват да се смазват всяка връзка на листовете с херметичен и водонепропусклив, не замръзващ материал. Обаче експериментално беше разкрито, че снегът най-много обича да лежи върху метални керемиди с наклон от 20 до 35 градуса. Твърде малък наклон също е лош - водата няма време да се оттича от покрива, натискайки се на покрива и изтичайки под ставите с твърде много дъждове. Няколко ще определят ситуацията само избор на плочки с повишена височина на вълните.

  Професионален лист (професионален под)

  Е, и минималният наклон на покрива от професионален лист има малко по-ниска стойност - 12 градуса. Малките ъгли на наклон изискват двувълново припокриване, а ъглите с 15 градуса изискват припокриване от 20 сантиметра. Степента на летвата се увеличава с увеличаване на наклона. В близост до почти плоски покриви те правят непрекъсната щайга, тъй като голямо количество сняг може да доведе до отклоняване на покрива.

  Херпес зостер (мек покрив)

  Поставката под плочките е солидна основа, изработена от листове шперплат или OSB. Минималният допустим наклон на склоновете за този покрив е най-малко 11 градуса.

  Битумни материали

  За такива меки покрития минимумът е просто нищо - около две градуса. Много малък ъгъл на наклон изисква увеличаване на броя на покривните слоеве (защото добрата защита от влага е изключително важна за плоските покриви). Ако ние предлагаме само 1 или 2 слоя покритие, ще трябва да направим наклона поне 15 градуса.

  Еврослат (Ondulin)

  За този материал минималният наклон на скалния покрив е малък, той е 11 градуса. Но когато работите с ондулин на покриви с леко пристрастие, има едно условие: имате нужда от щайга от непрекъснат тип.

  Глинени плочки и азбестоциментови плочи

  Тези покривни материали изискват склонове, равни на 22 градуса. В същото време е необходимо внимателно да се вземе предвид изчислението на кофражната система, тъй като товарите от тежкия материал ще бъдат значителни. И ако добавите към тях слой сняг или мощни пориви на вятър, тогава ще получите по-големи изисквания към системата за подпорване на покрива. Трябва също така да се отбележи, че намаляването на наклона води до увеличаване на натоварването върху ребрата.

  Как да изчислим наклона на покрива: няколко препоръки

  Сега помислете как да изчислите ъгъла на покрива. Първоначално, наклонът, както е отбелязано по-горе, може да бъде измерен в градуси и проценти. Понякога неопитни разработчици ги объркват, което води до грешки при изчисленията. Но тези ценности по никакъв начин не са еднакви. Въпреки това, като внимавате и използвате специални таблици, можете да направите бърз трансфер на ценности.

  Съотношението на градусите и процентите в наклона на покрива

  # 1. Наклонът, измерен в градуси, е истинският ъгъл между припокриването и козирката. То може да се изчисли, като се раздели височината на билото (над плочата) на половината от ширината на покрива. Ако покривът има счупена форма, тогава се взема част от ширината на къщата, която се намира под този покривен участък. Например, къщата има прост покрив с широчина 10 метра. Билото е с височина 2 метра. Ние правим изчисления. Разделяме 2 по 5, получавайки 0.4. Лесно е да се превеждат в проценти: умножете броя на 100. Тя ще бъде 40%.

  # 2. Можете да направите още по-лесен начин. Отидете онлайн, намерете онлайн услуга с калкулатор, за да изчислите наклона на покрива (има много от тях в мрежата). Въведете необходимите стойности. Това е ширината на сградата и височината на билото. Паралелно с вас и дължината на грайферите незабавно брои. Принципът на действие на тези калкулатори се основава на факта, че всъщност всички покриви се състоят от двоен наклон, които се изчисляват като редовен триъгълник.

  # 3. И още един начин - той е подходящ за тези, които се доверяват на ръцете и очите си повече от изчисления. Просто трябва да вземете и да измерите наклона, като използвате за целта просто устройство - инклинометър (в противен случай, пробойникът). Днес има много варианти на това устройство, както аналогови, така и цифрови.


  Електронен поглъщател, който може да измерва ъгъла на наклона на покрива.

  # 4. Тъй като ширината на къщата не може да бъде променена, е възможно да се променя наклонът на покрива чрез промяна на височината на хребета. Естествено, само когато стените на къщата и нейната основа са надеждни и тяхната сила има резерв. След като избере оптималния склон за себе си, разработчикът може да определи височината, от която се нуждае. За да му помогне, има специални таблици с коефициенти, които трябва да се умножат с една секунда от ширината на припокриване (наклона е настроен).

  # 5. На практика височината на скейта може да бъде определена много просто. Взимаме и маркираме двете външни стени на къщата (по тях ще се намира рампата). Разтрийте кабела с тебешир и плътно се простирайте между тези маркировки. Измерваме центъра на кордата и в този момент настройваме лентата. Тя трябва да бъде строго перпендикулярна на равнината на припокриване (за точност, проверете я с помощта на квадрат).

  Смяната на позицията на низката по отношение на решетката (движейки я) се опитваме да постигнем желания наклон. За да направите това, периодично проверявайте ъгъла от стената. Веднага щом постигнете желания резултат, поставете знак върху лентата. След като прекъснахме това парче, направихме шаблон за опорите на скейт. Ако опорите не са необходими, тогава във всеки от краищата на покрива ние определяме височината на съединяване на двете греди, закрепвайки ламелите с опънатата корда.