ъглова тръба, ъглов елемент за ъглова тръба за запушалка, разделител за връзка с тръби

Изобретението се отнася до елементи на свързващите тръби, по-специално към закрепващите елементи на металните тръби, използвани в производството на мебели. Ъгловата сглобяема връзка на тръбите включва две тръби и ъглов елемент, свързани с два пръчковидни елемента с две разделителни втулки. Ъгловият елемент има формата на два конюгирани цилиндъра, чиито свободни краища са перпендикулярни на осите на цилиндрите и имат формата на кръг, чийто диаметър е равен на външния диаметър на тръбите. В ъгловия елемент има два проходни канала с променливо напречно сечение, оста на всеки канал съвпада с оста на един от цилиндрите. Всяка раздалечителна втулка е направена под формата на клечка, чийто разделен край се вкарва в тръбата. В аксиалния канал е направен в ръкава, имащ част, която се огъва към разделения край на раздалечителната втулка. Всеки пръчковиден елемент се прекарва през канала на ъгловия елемент и се вкарва в аксиалния канал на дистанционната втулка. Тъй като ядрото на резбования елемент използва мебелен съединител. Изходите на каналите на ъгловия елемент отстрани на страничните повърхности са затворени със запушалки. ЕФЕКТ: повишена надеждност и намалени размери на ъгловата връзка на тръбите. 2 n. и 2 z. p. f-ly, 3 ill.

Чертежи към патента на Руската федерация 2302561

Изобретението се отнася до елементи на свързващите тръби, по-специално към закрепващите елементи на металните тръби, използвани в производството на мебели. Предметът на изобретението е ъглова, по-специално L-образна, свързването на тръбите и ъгловия елемент.

Има много крепежни елементи, предназначени за свързване на тръби и направени под формата на съединители с различни конфигурации.

Като прототип на връзката беше избрана тръбопроводна връзка, използваща съединителна система Joker тип "S" (R 42), произведена от ABM S.A., Полша [Каталог AVM, стр. 3,: Краков, публикуван от компанията - октомври 2002 г.]. Металният съединител с кримпване се състои от две еднакви половини, свързани с пръчковиден елемент. В "главата" на съединението има проходен канал за закрепване на първата тръба и в конзолната част, перпендикулярно на оста на канала и имащ формата на гнездо, канал за фиксиране на края на втората тръба. След като тръбите са монтирани в каналите, половинките на съединителя са плътно съединени, като се използва елемент с резба, минаваща през диаметрално разположени отвори в дюзата за монтиране на втората тръба. Това осигурява фиксирането на тръбите под прав ъгъл и формирането на тяхната L-образна връзка. Основният недостатък на такава връзка е липсата на надеждност на връзката, тъй като В тръбните канали на металната втулка са захванати тръби, обикновено полирани. По време на работа на структура, съдържаща такава връзка, е възможно разхлабване на резбования елемент и унищожаване на връзката. В допълнение, влагата може да кондензира между метални повърхности, което причинява ръжда на страничните части на тръбите, което прави невъзможно повторното им използване след разглобяване на съединението. Вторият недостатък е, че елементите на сгъваемото съединение поддържат размерите на тръбите, които са свързани, което не винаги е приемливо за отделните мебелни структури.

Прототипът на ъгловия елемент за ъглов конектор на тръбата не е идентифициран.

Основата на изобретението е задачата да се подобри надеждността и да се намалят размерите на ъгловото свързване на тръбите, т.е. създаване на тръбни съединения с елементи, които не излизат извън самите размери на тръбите.

Проблемът се решава по това, че ъгловото свързване на тръбите се състои от две тръби и средствата за тяхното свързване. Връзката се различава от прототипа по това, че тръбното свързващо средство включва ъглова елемент, свързан с два пръчковидни елемента с две разделителни втулки. Ъгловият елемент има формата на два конюгирани цилиндъра, чиито свободни краища са перпендикулярни на осите на цилиндрите и имат формата на кръг, чийто диаметър е равен на външния диаметър на тръбите. В ъгловия елемент има два проходни канала с променливо напречно сечение и във всеки канал се прави отвор с по-малко напречно сечение от края на цилиндъра. Оста на всеки канал съвпада с оста на един от цилиндрите. Всяка диафрагмена втулка има диаметър, който не надвишава вътрешния диаметър на тръбата и е направен под формата на скоба, чийто разделен край е вкаран в тръбата. В аксиалния канал се прави в ръкава, имащ част, която се накланя към разделения край на раздалечителната втулка, до диаметър, който е по-малък от диаметъра на елемента с резба с пръчка. Всеки пръчковиден елемент се прекарва през канала на ъгловия елемент и се вкарва в аксиалния канал на разделителната втулка на разстояние, при което неговият разделен край се разстила, за да се осигури запечатването на външната повърхност на разделителната втулка и вътрешната повърхност на тръбата. Тъй като сърцевината на резбования елемент може да се използва мебелна замазка или винт. За предпочитане е изходите на каналите на ъгловия елемент от страната на страничните повърхности да затварят щепселите.

Втората задача на изобретението е ъглов елемент за ъглово свързване на тръби. Такива елементи често се наричат ​​адаптери или лакти. Характеризира се с факта, че тя има формата на два цилиндъра, конюгирани под ъгъл, свободните краища на които са перпендикулярни на осите на цилиндрите и имат формата на кръг, чийто диаметър е равен на външния диаметър на тръбите. В ъгловия елемент има два проходни канала с променливо напречно сечение и във всеки канал се прави отвор с по-малко напречно сечение от края на цилиндъра. Оста на всеки канал съвпада с оста на един от цилиндрите.

По-подробно, претендираният проект е описан в следващия пример на изпълнение и е илюстриран с чертежи, на които е показано: фигура 1 - монтаж на ъглова L-образна сВързВаща се връзка на тръби, надлъЖна секция, фигура 2 - напречно сечение, фигура 3 - ъглов елемент, изометричен.

Съставът включва първата тръба 1 и втората тръба 2. Тръбите 1, 2 могат да бъдат направени от полирана неръждаема стомана или стомана с галванично или полимерно покритие. Те имат същия диаметър и са взаимосвързани чрез разглобяемо съединение, състоящо се от ъглов елемент 3, две дистанционни втулки 4, 5 и два пръчковидни елемента 6 и 7 - винтове или мебелни връзки.

Ъгловият елемент 3 (свързващ лагер) има формата на два конюгирани цилиндъра, например под прав ъгъл, т.е. това са два отрязани цилиндри под ъгъл 45 °, свързани по наклонени основи по такъв начин, че техните оси се пресичат под прав ъгъл. Свободните краища на цилиндрите са перпендикулярни на осите и са кръгли. Диаметърът на цилиндрите е равен на външните диаметри на тръбите 1, 2. Ъгловият елемент може да бъде направен от метал или от полимерен материал и метализиран от страната на цилиндричните повърхности. В ъгловия елемент 3 има два проходни канала 8 и 9 с променливо напречно сечение с отвор с по-малък диаметър във всеки канал от края на цилиндъра, като оста на всеки канал съвпада с оста на един от цилиндрите. В зависимост от ъгъла, при който цилиндрите свързват, е възможно да се получат тръбни съединения под ъгъл от 30 до 120 °, т.е. тя може да бъде не само стриктно оформена връзка, но и свързване на тръби в остър или тъп ъгъл.

Всяка дистанционна втулка 4 или 5 е направена например от полипропилен и е под формата на клечка с надлъжни срезове в единия край, предназначени да фиксират една от тръбите. Диаметърът на ръкавите 4, 5 малко по-малък от вътрешния диаметър на тръбата 1, 2. Всяка от втулката на крайните противоположни надлъжни прорези на втулките, има ребра (плосък пръстен), външен диаметър равен на външния диаметър на тръбата 1, 2. Всяка Spacer има чрез аксиално канал, който например конусно се стеснява към разделения край. Минималният диаметър на коничната секция е по-малък от диаметъра на сърцевината на мебелната вратовръзка 6, 7.

Съединението се събира както следва.

Във всяка тръба 1, 2 се вкарва дистанционна втулка 4, 5, докато спре с яка в края на тръбата. След това, ъгъл закрепващ елемент 3 а от последователно затягане резба елементи в канали дистанционни елементи 4, 5. В този случай, когато завинтване резба краищата на връзките в мебели заострени части ръкави 4, 5 са ​​отглеждане на страничните листа на цангата (разделяне край на втулката) и уплътнителни втулки 6, съединение, 5 и тръби 1, 2.

Отворените краища на каналите в ъгловите елементи (върху страничните повърхности на съединителните цилиндри) се затварят с гнезда 10, 11, чиято капачка е цилиндрично извита навън и се свързва със страничните повърхности на цилиндрите на ъгловия елемент.

Ако е необходимо, връзката се демонтира в обратен ред.

Изобретената ъглова връзка има висока якост. Всички елементи на съединението имат същия външен диаметър (за втулки е диаметърът на яката), равен на външния диаметър на тръбите, които са свързани, т.е. връзката няма части, излизащи извън размерите на самите тръби. В случай че ъгловият елемент е изработен от метал или има метализирана повърхност, съединението е почти същата като заварената.

ФОРМУЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО

1. Ъглово разглобяемо свързване на тръби, включващо две тръби и средства за тяхното свързване, характеризиращо се с това, че средствата за свързване на тръбите се състоят от ъглов елемент, свързан с два пръстеновидни елемента с две дистанционни втулки, ъгловият елемент има формата на два цилиндъра, свързани под ъгъл, чиито краища са перпендикулярни на осите на цилиндрите и имат формата на кръг, чийто диаметър е равен на външния диаметър на тръбите, в ъгловия елемент са направени два проходни канала с променливо напречно сечение и има отговор във всеки канал stie малко напречно сечение, образувано от крайната част на цилиндъра, всяка ос канал съвпада с оста на един от цилиндрите, всеки Spacer има диаметър не по-голям от вътрешния диаметър на тръбата и се образува във формата на патронника, с раздвоен края се въвежда в тръбата във втулката аксиален канал имащ част, която се накланя към разделения край на разделителната втулка към диаметър, чийто размер е по-малък от диаметъра на пръстеновидния елемент, всеки пръчковиден елемент се прекарва през канала на ъгловия елемент и се вкарва в Сева канал Spacer на разстояние, на което се разтваря в разделяне крайна страна защитена външния запечатващ повърхността на дистанционния елемент и вътрешната повърхност на тръба.

2. Ъглова запушалка съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че като елемент с резба на пръта се използва крепеж за мебели.

3. Ъглова запушалка съгласно претенция 1 или 2, характеризираща се с това, че изходите на каналите на ъгловия елемент от страната на страничните повърхности са затворени със запушалки.

4. Ъглов елемент за разглобяемо свързване на тръби, характеризиращ се с това, че конюгатът има формата на две наклонени цилиндри свободните краища на които са перпендикулярни на осите на цилиндрите и имат формата на кръг с диаметър, равен на външния диаметър на тръбата, ъглов елемент с два проходни променлива сечение канал, образуван, въпреки това във всеки канал се прави отвор от по-малка секция от края на цилиндъра, като оста на всеки канал съвпада с оста на един от цилиндрите.

Методи за заваряване на ъглови тръби

Заваръчните тръби под ъгъл ви позволяват да пестите не само на завои (ъгли), но и на тийнейджъри или кръстове. Следователно, всеки опитен заварчик или водопроводчик трябва да има тази техника. И в тази статия ще разгледаме типичните методи за "ъглово" свързване на кръгли и профилни тръби, изпълнявани чрез заваряване или запояване.

Какви тръби могат да бъдат свързани за заваряване

В повечето случаи стоманени тръби са сглобени за заваряване. Освен това подобен метод за свързване на тръбопроводните секции се прилага при производството на армировка от структурни стомани, а при производството на тръби от високолегирани сплави. Различните метали се нуждаят от различни техники на заваряване и различни електроди.

Заваряване на стоманени тръби под ъгъл

Освен това с помощта на заваряване или запояване могат да се поставят медни или алуминиеви тръби. В този случай обаче е необходим специален апарат с аргонова дъга, който генерира електрическа дъга в среда на инертен газ (аргон). Но като електрод може да използвате обикновени медни или алуминиеви жици.

И вие също така можете да "заварявате" полимерните тръби, като използвате техниката на заваряване с термично налягане. Тази технология се използва дори при производството на сегментирани фитинги, монтирани "за заваряване" от площи, изрязани от тръби.

Видове ъглови връзки

Главният регулаторен документ, който регулира заваряването на тръби под ъгъл - GOST 16037-80 - гласи, че в допълнение към петте метода за заваряване на тръби (кръстове), има и осем метода за съединяване на сектори в кран (елементи в пистата).

Нещо повече, ъгловото свързване, включващо свързването на магистрали под прав ъгъл и остър или тъп ъгъл, се осъществява с помощта на следните видове съединения:

Докинг мегистрала под остър ъгъл

 • Ъглово свързване на тръби със същия диаметър, без скосени ръбове, едностранно заваряване. Обозначение съгласно GOST - U16. В този случай краищата на тръбите се смилат и се монтират една на друга почти без празнина, а проекцията на интерфейсната линия прилича на триъгълник.
 • Ъглово свързване на тръбата и монтаж (процес или заваряване), без сечение, едностранно заваряване, обозначение GOST - U17, U18. Прожекцията на заваръчната връзка е подобна на полукръг. Краищата са монтирани един към друг с минимална празнина.
 • Ъглово свързване със скосени ръбове, едностранен шев, обозначен с код У19. Правната линия е като сектор от кръг. Краищата на долната тръба практически не се обработват. Секцията (скосяване) се отстранява само от горната тръба.
 • Ъглови фуги със скосени ръбове върху цилиндрична греда, изпълнени с едностранен шев (код У20). Прожекцията на свързващата линия е подобна на сектора на дъгата, а ръбовете на долната тръба практически не се обработват.
 • Ъглово свързване с участък от еднопосочно уплътнение с поставяне на пръстеновидна облицовка в тръбата. Шепът е запечатан отвън и е отбелязан на монтажните чертежи като U21.

Заваряването на квадратни тръби под ъгъл се извършва съгласно същите правила. Но секторът монтаж на лакът (коляното) се извършва малко по-различно.

В този случай използвайте следните видове заварки:

Разпределение на сектора

 • Без скосяване (сечение) на ръбовете, когато седалищните сектори се съединяват от край до край или с помощта на ръкава (подвижна облицовка), поставена от вътрешната страна. В същото време се налага едностранен шев.
 • С едностранен скосен ръб, приемайки точна обработка на края на само един сектор. Освен това тази връзка може да бъде снабдена с подвижно уплътнение и без него.
 • С наклонени ръбове, което предполага относителната точност на формата на краищата на тръбата. В този случай можете да използвате два типа облицовки - цилиндрични и пръстеновидни. Освен това скосяването, образуващо фаската, може да бъде отрязано както от вътрешната, така и от външната страна на ръбовете. Това означава, че едностранният шев ще се припокрива както от вътрешната страна, така и от външната страна на тръбата, образувайки заварени съединения в остър и тъп ъгъл.
 • С наклонена черта на външната страна и пробиване на вътрешната повърхност на задния край. Освен това, според GOST, има шест варианта за вътрешни остриета.

Разбира се, това разнообразие включва използването на различни техники и методи за заваряване: от класическия вариант на електрическа дъга до спояване на газ.

Индикации за употреба

Заваряване на газови тръби

Електрическото заваряване, заваряване с аргон или газ без скосени ръбове започва с поставянето на краищата. Максималният размер на пролуката между тръбите, в този случай - 1,5 милиметра и минималната - 0,5 милиметра. Освен това тази техника се използва само за тръби с дебелина на стената от 1 до 6 милиметра. Самият процес започва с притискане на ъгъла с пунктирани шевове, последвано от изправяне на позицията на тръбите и пръстеновидно заваряване на съединението отвън.

Ъгловото свързване с едностранно завършване предполага образуване на скосяване под ъгъл от 50 градуса. Двустранната секция включва формирането на две скосявания, под ъгъл от 30 градуса. Разстоянието между ръбовете в първия случай е 1-2 милиметра, а във втория - 2-5 милиметра. Тоест точността на краищата може да бъде почти пренебрегната. Дебелината на стените на тръбите, свързани по този начин, варира от 2 до 20 милиметра.

Кофражът на ъглите със скосени ръбове и сечение включва свързването на тръби с дебелина на стената от 6 до 60 милиметра. Широчината на сечението варира от 18 до 48 милиметра. Разбира се, такива размери предполагат специална техника за запълване на заваръчния басейн.

Методи за водопровод за свързване на тръби: преглед на всички възможни варианти

Всички известни методи за свързване на тръби могат да бъдат приписани на два класа - подвижни и еднокомпонентни. От своя страна, разглобяемите връзки са фланкирани и съединявани.

Към методите "всичко в едно" се включват такива съединения като звънец, захващане, залепване, залепване.

Преглед на подвижни водопроводни връзки

Връзките, които при необходимост могат да бъдат разглобени и след това върнати на обекта, значително опростяват поддръжката и ремонта на тръбопроводите. Тези съединения се използват главно при формирането на вътрешни комуникации.

Предимството на този метод е неговата лекота на внедряване. Не се прилагат никакви химически или топлинни ефекти. Лесно е да се идентифицира и поправи повреда на тръбопровода, свързан с този метод.

Херметичното прилягане със санитарната връзка на тръбите се осигурява чрез използването на специални части. Има два вида връзки, свързани с разделения тип: фланец и фитинга. Първата се използва, когато е необходимо да се свържат тръби с голям диаметър, а вторите са по-подходящи за битови тръбопроводи.

Специфичност на фитингите

Фитингите, използвани в системите за водопроводни инсталации, се монтират на контролни точки, на завои, вилици. Те са хвърлени и компресирани. От гледна точка на функционалността могат да се разграничат следните видове фитинги:

Комплект от фитинги се избира в зависимост от спецификата на даден тръбопровод. Съгласно метода на монтажа им върху тръбопроводите фитингите са затягащи, резбовани, пресовани, резбовани, използвани за свързване на заваряване и запояване.

Метод на разширеното свързване

Накрайникът е монтажно разширение, предназначено за създаване на сигурна връзка. Принципът се основава на факта, че краят на тръбата с по-малко напречно сечение се вкарва в тръба с по-голям диаметър. Запечатайте съединението, като използвате уплътнение, поставено в гнездото или залепено с водоустойчив състав.

В зависимост от материала на тръбите и техния диаметър, изберете един от няколко съществуващи варианта на фугата: с уплътнителен пръстен, без пръстен, заваряване, залепване.

Безжична връзка

Без О-пръстен, най-често се свързват чугунени тръби. Вмъкнатата тръба се скъсява, краят се обработва така, че да няма джобове и тъкани. Опашката на шарнирната тръба се вкарва в гнездото.

Получената празнина е запълнена с въже от ленени влакна от коноп или ленено смола. Първо, уплътнителят се поставя с пръстен и се намушква в гнездото, като се чука с чук на специален дървен нож или отвертка. Важно е да се гарантира, че краищата на материала не попадат в тръбопровода.

Опаковката на уплътнението по слоевете продължава, докато гнездото се запълни до 2/3 от неговата дълбочина. За последния слой се използва непроменено уплътнение, тъй като масла или смола ще влоши адхезията, когато запълни пространството, оставено в гнездото с цимент.

За да се получи разтвор, са необходими марки цимент 300 - 400 и вода за разреждането му. Съставни части, взети в съотношение 9: 1. Циментът се излива в гнездото и се покрива с мокра кърпа за по-добро регулиране.

Понякога вместо циментова смес използвайте азбесто-циментова смес от цимент M400 и висококачествено азбестово влакно в съотношение 2: 1. Водата се добавя непосредствено преди полагането в количество от около 11% спрямо теглото на сухата смес. Вместо циментови уплътнители те използват битум, силиконови уплътнители, глина, чийто последен слой се усилва чрез прилагане на битум или маслена боя.

Флекс връзка с уплътнителен пръстен

Този метод се използва най-често при изграждането на вътрешна канализационна система. Гуменият пръстен, залепен между гнездото и тръбата, поставена в него, дава здрава връзка. Следователно, методът е не само прост, но и надежден.

Уплътнителният пръстен малко изглажда разликите в осите между две свързани тръби, но само в случаите, когато осите на всеки метър от композитния тръбопровод се преместват с количество, което не надхвърля границите на дебелината на стената на тръбата. Ако това нарушение е нарушено, това увеличава вероятността от изтичане в резултат на неравномерно деформиране на уплътнението.

За да се определи дълбочината на свиване на свободната част на тръбата в гнездото, уплътняващият пръстен временно се отстранява. След това поставете тръбата в гнездото, докато спре, маркирайте мястото, където вмъкнатата част е в контакт с гнездото. По време на монтажа тръбата е леко удължена по отношение на маркировката - с 0,9 - 1,1 см. Това разстояние ще позволи да се балансират вътрешните напрежения, които се появяват в системата при температурни колебания.

Експертите препоръчват, преди да поставите пръстена, да го натопите в сапунена вода и да изтласкате малко. Това значително ще опрости вмъкването му в гнездото за гнезда. За да се сведе до минимум косът, отделните производители започнаха да произвеждат фитинги с ъгъл от 87 ° вместо с 90⁰. Тръбата влиза в гнездото под наклона и пръстенът не се изкривява.

Когато има нужда да се свържат тръби, изработени от различни видове материали, се използват преходни тръби. Размерът на дюзата като вътрешен диаметър трябва да съответства на външната част на тръбата, която е свързана. В случай на артикулация на гнездото на полимерната тръба с тръба от чугун в края на втория, налагайте двойно уплътнение и монтирайте тръбата.

Водопроводна връзка чрез залепване

Методът на лепене свързва PVC тръба с камбанка. За по-добро сцепление гнездото вътре и опашката на вложената тръба се обработват с шмиргел, така че повърхността да стане груба. След това скосяването се отстранява, третираните части се обезмасляват като се използва метиленхлорид като праймер.

Преди да направите връзката, проверете дали тръбите са съвместими. Тръбата с по-малък диаметър трябва да влиза свободно в гнездото, но не и твърде много. Освен това, линията маркира границата за нанасяне на лепило - това ще помогне да се прикрепят частите без грешки.

На повърхността на елементите, които ще се свържат - 2/3 от дълбочината на гнездото, както и напълно калибрираният край на тръбата, се нанасят равномерно с тънък слой лепило. Тръбата се вкарва в гнездото и се завърта на четвърт оборот, за да се подобри контактът между елементите, които ще се свържат. Докоснените части се държат, докато се поставят лепила.

Процесът отнема само секунди 20-30. Ако в ставата се появи равномерен слой лепило, веднага се отстранява с парче чиста кърпа. От залепването до пълното стабилизиране на съединението и тестването на тръбопровода за херметичност, то трябва да отнеме поне един ден.

За ремонт на съществуващи тръбопроводи, използващи профилни части под формата на ремонтни съединения или продукти с удължена камбана. Тръбната секция е изрязана, изпъкнала в края, на краищата е приложено специално лепило. Съединителят се поставя на дъното на тръбопровода.

Един ръкав с дълга камбана е поставен на върха на тръбопровода до спирка, ако е необходимо, върху него е монтиран фитинг. Преместете съединителя заедно с оформената част надолу, докато се прикрепи към дъното на тръбопровода. Плъзгащата се втулка се придвижва нагоре, така че тя затваря част от съединението.

Ако дори след това се наблюдава изтичане, ставата е изпълнена със силиконов уплътнител. Дъното и горната част се определят в зависимост от посоката на движение на транспортираното вещество.

Тръбна връзка с помощта на съпротивление на заваряване

За да приложите този метод за свързване на тръби, трябва да имате машина за заваряване. Тя може да бъде механична или ръчна, но задължително е оборудвана със специален инструмент, който загрява елементите до изискваната температура.

Когато се използва технология с формата на звънец, за свързване на тръбите се използва едноизотопно устройство. Това е комплект, изработен от метал, състоящ се от ръкав, предназначен да загрява външната повърхност на тръбата и дорника, като топира елемента от вътрешната страна.

Важен момент - изборът на комплекта. Неговите параметри трябва да съответстват на диаметъра на монтажа. Технологията на камбанообразно свързване на тръби чрез контактно заваряване е проста:

 1. На поставената тръба поставете ограничителна скоба. Разстоянието между ръба на тръбата и скобата трябва да е равно на дълбочината на гнездото и още 2 мм. Разликата между диаметъра на вътрешната шийка и външния диаметър на шарнирната тръба трябва да бъде 0,2 мм.
 2. Комплектът е предварително подгряван, предварително инсталиран на устройството.
 3. Поставете звънеца върху дорника и гладка тръба за опашката на ръкава, докато спре.
 4. Извършете загряването за определено време.
 5. Отстранете частите от комплекта по едно и също време и ги свържете, като запазите частите на движение, докато сгъстеният материал се втвърди.

Сондите проверяват дали са възможни деформации, кухини, неравен шев. На външната повърхност на частите не трябва да има дефекти, които да се появят при превишаване на допустимата температура. Визуално, заваръчната външност трябва да бъде под формата на симетрично удебеление със същата ширина и равномерно разпределено около периметъра на тръбата.

Максималната височина на ролката на тръбата с дебелина на стената до 1 см е максимум 2,5 мм. За тръби, чийто размер надвишава 1 см, височината на ролката е 3 - 4 мм. Краищата на заварената връзка могат да бъдат изместени една спрямо друга с не повече от 10% от дебелината на стената на тръбата.

Връзка със скобата

Терминът "свързваща тръба" се отнася до използването на приспособление за затягане или закрепване. С него става възможно да се приложи вариант на сгъваемо съединение на тръбопроводни елементи, изработени от различни материали. Захващащото приспособление се избира според типа и диаметъра на тръбата.

Алгоритъмът за докинг за пластмасови тръби е, както следва:

 1. Калибрирайте отвора на желаната дължина на тръбата с помощта на калибратор и извадете вътрешната фаска с помощта на носач за лице.
 2. Демонтирайте фитинга, завъртете гайките от краищата и отстранете кръглите уплътнения от фитингите.
 3. Поставете гайката в края на тръбата, след това втулката за монтаж.
 4. Поставете стеблото на приспособлението в тръбата, като натискате сила така, че да се побере напълно.
 5. Ръчно затегнете гайката върху тялото на приспособлението.
 6. Повторете едни и същи манипулации с втората тръба, след това съединете съединителните части и затегнете съединителната гайка, без да стеснявате 1-2 завъртания.

Затегнете внимателно гайката, за да не повредите тръбата. При този процес захващащият пръстен се деформира, поради което краят на тръбата и страничната част на касетата за сглобяване се притискат плътно едно към друго.

Опитните водопроводчици препоръчват при затягане на затягащата гайка първите завои да се извършват ръчно и след това да се използва ключ.

Винтова връзка с резба

Нишката се нарича спирална или винтова повърхност, с която се прави резбова връзка. Използването на резбовани тръбни фуги в водопроводни системи е класически метод на монтаж. Използва се там, където е възможно периодично мониториране на ставите, тъй като нишката намалява под въздействието на различни фактори.

Има различни видове тръбни резби. Всеки от тях се характеризира с такива параметри като профила на повърхността, върху която се поставят нишките, посоката, местоположението и броя на завъртанията на конеца. Списъкът с най-популярните видове тръбни нишки включва:

 • цилиндрична или навън;
 • конична;
 • кръг;
 • NPSM

Първият от тях се обозначава с буквата G, има 2 класа на точност. Профилът визуално прилича на овален триъгълник. На върха има ъгъл от 55 °. Свържете секции от тръбопровода с диаметър до 6 инча, които имат специални изисквания за плътност. При по-голям диаметър се използва заваряване.

Конусната вложка тип "инч" се използва за конусни връзки и за създаване на фуги от конична резба, направена отвън и цилиндрична вътре в тръбата. Писмата R маркира външната нишка, вътрешната - Rc, LH - насочена вляво. В ролята на уплътнението служи действителната нишка плюс уплътнител.

За свързване на често демонтирани санитарни принадлежности: кран - вода и тоалетна, кран, клапани използват главно кръгли конци. Обозначен с неговите символи Kr.

Таблицата обобщава основните параметри на тръбните нишки. Важна стойност за инчова резба е нейната стъпка. Това е разстоянието между съседни хребети или долини. Стойността му по цялата дължина остава непроменена, в противен случай нишката ще бъде неработеща

Профилът на нишката NPSM има триъгълна форма и ъгъл от 60⁰. Диапазонът на размери в сантиметри е от 1/16 до 24. Тази стандартна нишка е тип цилиндрична резба. То се различава от домашния само в размера на ъгъла на профила.

Полезно видео по темата

Авторът разказва за нюансите и проблемите, които възникват при присъединяването към тръбите по време на монтажа на канализацията:

Авторът на този видеоматериал споделя метода за решаване на проблема:

Правилното свързване на тръбите е много важно. Артикулацията винаги е била най-слабата точка на тръбопровода. Ако е завършено с грешки, в резултат на това ще настъпят течове, блокиране и понякога прекъсвания на тръби. Следователно, преди да се извърши самостоятелно инсталиране на санитарни комуникации, е необходимо да се проучат всички съществуващи методи на свързване. Ако изглежда трудно, винаги можете да се обърнете към професионалистите.

Как да свържете полиетиленови тръби за водоснабдяване?

Досега металните тръби продължават да се използват. Те обаче се използват доста рядко и само в случаите, когато пластмасови аналози по някаква причина не могат да бъдат използвани. Разбира се, PVC и PE тръби имаха време да се препоръчат от изключително положителната страна. Това не е само за домашна употреба. Днес пластмасови тръбопроводи заплитат много модерни фабрики за производство.

На уеб сайта http://www.planetaplast.com/katalog-tovara/polietilenovye-truby/ Вие ще можете да купувате полиетиленови тръби във всякакви обеми. По-долу описваме техните предимства, както и съществуващите методи за инсталиране. Някои техники са подходящи дори и за непрофесионална употреба (наличието на специален инструмент е минимално).

Ясните предимства на полиетиленовите тръби

В сравнение с металните колектори, полиетиленовите тръби са от полза за почти всеки елемент:

 • без корозия;
 • лесна инсталация;
 • висока скорост на инсталиране на разклонени тръбопроводи;
 • възможността за използване на сгъваеми връзки;
 • дълъг живот (над 60 години).

В допълнение към всичко казано по-горе, повърхността на полиетиленовите тръбопроводи е много гладка. Това означава, че всяко замърсяване от него няма да може да се забави. Наистина има ясни ограничения за температурата на средата, която може да се движи през полиетиленови тръби.

Но въпреки това обхватът на приложението им остава невероятно широк.

Има само два начина на монтаж: чрез заваряване чрез фланцови съединения (фитингите са включени тук).

Кое е по-добре: заваряване или монтаж?

Отговорът на този въпрос не може да бъде универсален. Начинът на инсталиране се препоръчва да се избира в зависимост от конкретната ситуация. Разбира се, заваряването е предпочитаният метод за осигуряване на здравината на целия тръбопровод.

Препоръчва се, преди всичко, в случаи, когато в тръбопровода е налице повишено налягане.

Заваряването се извършва с помощта на специализирано оборудване за запояване. Краищата на тръбите се нагряват до температурата на топене и се запояват от край до край. В резултат на това полученият шев не е по-нисък в своята здравина спрямо която и да е друга част на тръбата.

Тръбните фитинги са по-бързи с фитинги. Освен това монтажът е много по-лесен за осигуряване на ротация на тръбопровода, промяна на конфигурацията му в пространството и т.н.

Видеото показва пример за инсталирането на пластмасов тръбопровод:

Методи за свързване на тръби: преглед на текущите опции

Тръбни тръби PND за тръби

Поздрави, скъпи читатели. В този преглед ще се съсредоточим върху свързването на различни тръби. Темата на статията е релевантна, тъй като на пазара има широка гама от тръби, които се различават един от друг не само по вида на производствените материали, но и по метода на свързване. И резултатът от инсталацията на тръбопровода като цяло зависи от това колко правилно е избрано.

Класификационни методи за свързване

Всички известни съединения обикновено се разделят на два типа:

 • Неотделяеми - заваряване, залепване, монтаж на пресови фитинги, уплътнения и др.;
 • Разглобяеми - резбовани, закрепени, фланец, звънец, без запечатване на циментови разтвори и др.

Тоест, комуникациите, събрани чрез разглобяеми връзки, могат да бъдат демонтирани, ако е необходимо, което опростява ремонта и поддръжката на тръбопровода. Обратно, комплектът от една част не позволява разглобяване и последващо сглобяване на докинг системата.

Сглобяване чрез заваряване

Заваряване на отоплителната тръба

Заваряването се използва за монтаж на тръбопроводи от метални и пластмасови тръби. И в двата случая съединението показва висока степен на плътност и здравина.

Разликата при работа с метални и полимерни материали е, че в първия случай се използва високотемпературно заваряване, а във втория случай заваряване при ниска температура.

Заварено свързване на полиетиленови тръби

Методите за заваряване, които се използват днес, се разделят на следните групи:

 • метод на топене - ръбовете на заварените части се нагряват до температурата на топене и се комбинират с образуването на неразделим херметичен шев;
 • Методът на натиск се извършва чрез изместване на краищата на частите под високо налягане, със или без нагряване.

На диаграмата са изброени текущите видове заваряване на тръби.

Какви методи на изброените в схемата могат да се използват със собствените ми ръце в условията на живот?

За заваряване на метални тръбопроводи със собствени ръце се използват газови и електрически заваръчни апарати.

Преди заваряване на тръбите, зоните на ставите се измиват с разтвор на сода каустик и вода, за да се отстранят мастните замърсявания. Освен това, механичната обработка на крайната повърхност се осъществява чрез папка, която отстранява изтъркания и други неравности на ръбовете.

Заваряване с електроди

Заваряването с електродъгова дъга се извършва с помощта на електроди - топене (волфрам) или невъзстановимо (въглища). Когато се използват неконсумирани електроди, се използва допълнителен пълнител, който се разтопи и запълва кухината на фугата.

Пример за заваряване чрез заваряване с газ

Газовото заваряване се извършва само с пълнежен материал. Това означава, че монтажните повърхности се комбинират и пролуката се запълва с разтопен пълнител.

Заваряването на пластмасови тръби, в зависимост от конфигурацията на тръбопровода, се извършва в гнездо (от край до край) или от край до край.

Завареното гнездо се извършва чрез едновременно загряване на външната повърхност на единия край и на вътрешната повърхност на другия край. След това, докато нагретите повърхности са студени, тесният край се плъзга в гнездото. Тази технология е известна за запояване на битови тръбопроводи от полипропилен.

Заваряването на тапата се извършва чрез топене на краищата на краищата, след което те се съединяват със сила. И този, и другият метод позволява да се постигне стягане на готовия дизайн, но заваряването в звънец гарантира по-голяма трайност и издръжливост.

Връзки без заваряване

Независимо от факта, че завареното закрепване на тръби осигурява висока надеждност и дълготрайност на фугата, използването му не винаги е възможно. В този случай приложете методите за неподдържана връзка.

Обмислете най-често използваните методи за свързване на тръби, които могат да се използват за изграждане на домакински тръбопроводи.

Винтова връзка

Връзката с тръби с резба е класическо решение, което е ефективно използвано в продължение на няколко века. Този метод за свързване на метални тръби е добър, защото може да се направи от начало до край със собствените ви ръце, като се използват обикновени металообработващи инструменти, чиято цена е ниска.

Същността на резбовата връзка е, че външната резба се нарязва на края на тръбата. На друг конструктивен елемент - фитинга, се изрязва вътрешна резба. В резултат на това тръбата с външна резба се завинтва в частта с вътрешна резба.

Инструмент за външно резбоване

За резби се използва специален инструмент - умира. Благодарение на правилния подбор на дюзите, можете да отрежете нишки с правилния диаметър и стъпка.

Таблицата с параметри метрични и инчови конец

Основното условие за стягане на връзката е спазването на терена на вътрешните и външните нишки. Незначителните микроотделения се компенсират от използването на специални уплътнения, като например традиционните влакна или модерната запушалка и еластичните уплътнители.

Инструкциите за монтаж на тръбопровода за рязане на резба са, както следва:

 • Опитваме се да прилепим към края на тръбата и да направим знак, на който нишката ще достигне;
 • Монтирайте тръбата в колбата, за да избегнете изкривявания при рязане на нишките;
 • Инсталирайте матриците и завъртете двата винта по посока на часовниковата стрелка и един завъртане обратно на часовниковата стрелка
 • След като приключим с резбоването, почистваме краищата на бурканите и чиповете и се опитваме да намокрим фитинга;
 • Ако връзката е успешна, разглобете възела и го сглобете отново, като използвате дюбел или маншет.

Изрязване на резбата на стената на тръбата близо до края. Поради това инсталирането на маршрута трябва да се извърши така, че резбовата връзка да няма механично натоварване.

Американец - вид връзка, използваща капачка

Видове и устройство "Американски"

Тръбна връзка American се използва, когато свързвате тръбопровода с водомери и водопроводни инсталации. Популярността на "американеца" се дължи на лекота на използване и надеждност.

Американското устройство е просто:

 • но един от допиращите се краища е гайката с полимер или гумен уплътнителен пръстен вътре;
 • другият допиращ край има външна резба, съответстваща на резбата на гайката;
 • когато устройството е закачено, гайката е завинтена с външна резба и колкото тя стяга, толкова по-силен е краят на уплътняващия пръстен.

Връзката попада условно в категорията на сгъваемото, тъй като всяка демонтаж и сглобяване прави уплътнението по-тънък, което отрицателно влияе върху плътността.

Използване на фитинги на Union Nut Collet

Асортимент на фитинги с резба

В процеса на работа с метални пластове се прилага съединяване на тръби. Независимо от факта, че методът е модерен, използването на металопластични тръби с такива фитинги постепенно се заменя с по-практични кримпващи неотделящи се фитинги.

На диаграмата е показано приспособлението за резбова резба на устройството

Крепежното съединение се състои от следните части:

 • Хватка - метална част с гумени о-пръстени;
 • Крим-пръстен, който е затегнат на тръбата и по този начин осигурява здравината на връзката;
 • Съединителна гайка, която затяга ферула.

Благодарение на гумените уплътнителни пръстени на уплътнението, при правилно монтиране на фитинга се осигурява оптимално затегнатост, без да се налага да се използва залепваща лента или пета.

Свързване с чай с помощта на чай

Инструкциите за монтаж на тръбопровода, използващи фитингите за крепежни елементи, са както следва:

 • Тръбата е подрязана със специален нож;
 • На тръбата е поставена капачка с отворена страна по посока на края, а зад нея е притискащ пръстен;
 • Тръбата се поставя върху стеблото, докато се спре;
 • Кримният пръстен е притиснат до края на тръбата;
 • Горната гайка се завинтва върху фитинга.

Смята се, че връзката на клемата е сгъваема, но това не е напълно вярно. От всяко следващо демонтиране и монтиране на уплътнителни гумени пръстени се унищожават, което оказва неблагоприятно влияние върху плътността. Ето защо е препоръчително да се извърши монтаж на фитинги за клещи без възможност за последваща разглобяване.

Прес-фитинги за полиетиленови тръби

За свързване на HDPE тръби се използва отделен тип фитинга с капачка. По време на монтажа, полиетиленовата тръба се вкарва в тялото на пластмасовото приспособление, а притискащият пръстен и гайката затягат цялата конструкция, като осигуряват плътността на връзката.

Фитинги за пресоване

Прес-фитингите се използват за монтаж на метални тръби. Използването на притискащото приспособление е с порядък по-лесно от използването на аналогов сигнал с капачка, но има няколко точки, на които трябва да се обърне внимание.

Първо, притискането след кримпване създава неразделима връзка, която може да бъде преработена чрез рязане на тръбата и използване на нова част.

На второ място, за да извършите кримпване, имате нужда от специални клещи, които равномерно навиват ръкава около периметъра. Тъй като специалните клещи се категоризират като професионални инструменти, тяхната цена е висока. Така че купуването на кърлежи за еднократна употреба при изграждането на тръбопровода в апартамента е нерентабилно.

Изображение на асортимент от кримпване

Дизайнът на пресформата се състои от следните елементи:

 • Месингов корпус;
 • Гумени уплътнителни пръстени;
 • Клещи за кримпване от неръждаема стомана.

Клещи за фиксиране със специални клещи

Инструкцията за свързване на тръбата е, както следва:

 • Тръбата се нарязва на желания размер със специален нож;
 • Краката с усилие се вкарва в ръкава, докато се спре;
 • Втулката е навита.

Приложение на фитинга за затваряне

Диаграма на приспособлението за задушаване

Монтажът на тръбата е сгъваем, а последващата демонтаж и монтаж на фитинга не оказва влияние върху здравата връзка. Монтажът се състои от фитинга - ръкав с ограничителна яка и резба, гайка и уплътнителен пръстен.

Инструкции за монтаж след:

 • съединителната гайка и уплътнителният пръстен са поставени върху фитинга;
 • монтажът е монтиран близо до тръбата с резба;
 • капачката гайка, облечена върху фитинга, се завинтва на докинг тръбата.

Мобилна връзка

Панти с резбовани фитинги

Понякога използването на конвенционални фитинги не позволява свързването на тръбите под необходимия ъгъл. Решаването на проблема е въртящо се съединение на тръби, чрез което е възможно не само да се подредят тръбите под прав ъгъл, но и да се промени този ъгъл, ако е необходимо.

Панти със закачане на фланцово устройство

Използват се специални фитинги за въртене, като половината от тях остават фиксирани след монтажа, а другата половина може да промени позицията си в рамките на ограничителната завеса. Преместващата се част от приспособлението се движи от едната страна в друга с 50-90 градуса и се движи в кръгови движения по радиуса на ограничителя.

Въпреки мобилността, едно съединение има определен ресурс. Ето защо не бива да променяте ъгъла на закрепване на тръбата твърде често и без особени нужди.

Свързване със скоби

Закрепване на части от тръбопровода със скоба

В случай, че се нуждаете бързо да свързвате метални тръби с голям диаметър, използвайте Gruvlochnoe заварена тръба.

При монтажа на тръбопроводите се използва специално оборудване - бразделец, който профилира закотвените краища. Затягащата скоба се прикрепя към каналите, направени в края и по този начин осигурява необходимата плътност на уреда.

Използване на маркучи за високо налягане (HPH)

Обхват на гъвкавите маркучи за високо налягане

В определени ситуации изграждането на твърди тръбопроводи е непрактично. В този случай се използват гъвкави маркучи за високо налягане.

По този начин връзките с тръбопроводи с високо налягане се осъществяват чрез метална тръба.

Маркучът за високо налягане е многопластов маркуч с метална оплетка. В краищата на маркуча се използват крайни фитинги, предназначени за резбови съединения с помощта на гайка. Крайните фитинги се монтират върху маркуча чрез навиване на метални втулки.

Работата на маркучите за високо налягане позволява редовни промени в посоката на тръбопровода, без да се нарушава целостта на маркуча и закрепването на фитингите.

заключение

Сега имате обща представа какви методи могат да се използват при монтажа на тръбопроводи. Както обикновено, подробностите за интереса могат да бъдат намерени, като гледате видеоклипа в тази статия.

Между другото, ако знаете други начини за докинг на тръби, които не спомена в статията, разкажете ни за тях във вашите коментари за четенето.

Тръбни връзки: вариации на връзките, техните характеристики и характеристики

Към днешна дата има много възможности за свързване на тръбите в структурите на тръбопроводите. Изборът на връзката зависи от различни фактори, но преди всичко материалът, от който се правят комуникационните елементи, играе роля. Вторият важен фактор е видът на работната среда. Важно е също да се отбележи, че условията на работа на тръбопровода играят голяма роля.

Методът на свързване се избира в зависимост от типа тръби, техния диаметър и целта на бъдещия тръбопровод

Типове съединения

Всички съществуващи тръбни връзки са разделени на две основни групи:

Използването на разглобяеми връзки позволява, ако е необходимо, да се разглобява задната част. Благодарение на това свойство е възможно да се ремонтира и смени ставата, без да се нарушава целостта на тръбите. Разделените фуги включват резбови съединители (фланци) и фланци.

В случая на едностъпални фуги, възможно е да се разглобява тръбопроводът, но това ще доведе до повреда на тръбния материал. Най-популярната опция за неотделимо свързване на тръбопроводите е заваряването. Освен това има няколко начина: залепване, пресоване, монтаж на гнездото с помощта на циментова замазка.

Всички горни методи са доста популярни и се използват за свързване на тръбопроводи, транспортиращи различни среди: водопроводи, отоплителни инсталации, газови мрежи, канализационни системи, както и промишлени и технически магистрали.

Заварени фуги

Заваряването е много популярен метод за свързване на отделни части в тръбопроводна структура. Особено този метод е в търсенето при инсталиране на технически комуникации върху производството.

За монтаж на стоманени тръбопроводи най-често използван метод за горещо заваряване

Трябва да се отбележи, че чрез заваряване не само отделни части от метални конструкции, но и пластмасови изделия могат да бъдат свързани. В някои случаи заваряването се използва и за закрепване на стъклени части.

В зависимост от метода на влияние върху материала, съществуват два основни начина за това съединение:

 • топилно заваряване;
 • заваряване под налягане.

Тютюневото заваряване има много възможности за внедряване:

 • електрическа дъга;
 • прост електрически;
 • електронен лъч;
 • лазер;
 • газова заварка.

Най-популярната сред тези опции може да бъде наречена първата. Използването на електродъгова заварка предполага, че източникът на топлина е електрическа дъга. Този вид работа може да се извърши по два начина:

 • с променлив ток;
 • с постоянен ток.

Полезна информация! Залепването на свързаните елементи на тръбопровода ви позволява да работите с по-ниски финансови разходи. Това се дължи на факта, че заваръчното оборудване е по-евтино и изисква по-малко консумация на енергия по време на монтажа.

Заваряването на метал може да се извърши с електрическо или газово оборудване.

Този вид инсталация може да се извърши с различно оборудване, така че могат да бъдат разграничени три вида заваряване:

 • наръчник;
 • полуавтоматично;
 • автоматично.

Видове заварени връзки

Съществуват различни начини за заваряване на отделни части в комуникациите на тръбопроводите. Помислете за тях:

 • челно съединение
 • припокриват;
 • ъглов;
 • със заваряване на различни елементи.

Най-популярни и често срещани са следните съединения чрез заваряване:

 1. Дръжка (надлъжна и напречна). При този вариант на заваряване могат да се използват пръстеновидни елементи - пръстени. Шеба в такива фуги може да бъде едностранно и двустранно. Последният се използва в случаите, когато частта има големи индикатори на напречното сечение - повече от 500 мм.
 2. Ъглови (едностранни и двустранни). Тази опция може да бъде направена по различни начини. В някои случаи ъгловите фуги са заварени с скосен ръб, а в някои - без него.
 3. Застъпва се припокриване на заваряване. Тръбната връзка се използва за свързване на елементи от тръбопроводи с висок коефициент на пластичност. Те включват части от цветни метали, както и пластмасови елементи.

В допълнение, квадратни тръби, които се използват в строителството и производството на различни мебели, също са свързани чрез заваряване. За монтаж на тръбопроводи те не са подходящи. Това се дължи на формата на напречното им сечение - това разгражда характеристиките на потока, докато кръгът е най-добрият вариант за структурите на тръбопроводите.

Задрънчаването се използва за тръби, чийто диаметър надвишава 50 мм.

Връзки с резба

И какво да правим в тези случаи, когато няма възможност за извършване на заварена работа? Има много начини за свързване на елементи от тръбопровода без използване на заваряване. Най-популярната опция се счита за инсталация с резба. Пробиването на тръбите се извършва чрез рязане на специални машини или обикновена матрица. Ако е необходимо, нанесете конец върху продукт с тънки стени, използвайки метода на ритуалите.

Ако спазвате всички правила за инсталиране на резбова връзка, получавате солиден и стегнат дизайн. Помислете за основните предимства на използването на такова съединение:

 • лесно инсталиране.
 • възможност за ремонт или замяна без повреда на тръбопровода;
 • Инсталацията се извършва без използване на специално оборудване.

Освен това има няколко параметъра на нишката, които определят неговата работа:

Наклонът определя разстоянието между горната част на серпентината и нейната основа. Дълбочината е параметър, който се определя като: разстоянието между основата на намотката и нейния връх се измерва. Посоката на конеца е важен момент, игнорирайки, които може да срещнете проблеми при инсталирането на структурата на тръбопровода. Има две посоки към нишката:

Много видове тръби са снабдени с конец, те се използват там, където е необходимо да се създаде надеждна, но с възможност за сваляне връзка

Други видове тръби за докинг без заваряване

Използването на резбовани връзки - най-популярният и обичаен метод за монтаж на тръбопроводни структури без използване на заваряване. Има обаче и други видове тръбни връзки, за които си струва да се обърне внимание.

Изборът на метод обикновено зависи от материала, от който е направен тръбопроводът. Всички тръби могат да бъдат разделени на два вида:

Първата група включва продукти, които се състоят от различни полимерни материали: полипропилен (PP), полиетилен (РЕ) и метални пластмасови изделия. Втората група няма такава пластичност и включва: стомана, чугун, поливинилхлорид (PVC), мед и др.

Това е важно! При инсталирането на гъвкав тръбопровод е необходимо по-голямо покритие на тръбния материал, за да се осигури надеждна връзка, отколкото при изпълнение на фуги в твърди тръбопроводи.

Свързване на гъвкави тръби без заваряване

Често, за извършване на инсталацията на тръбопровода, без използването на заваръчно оборудване, използвани специални свързващи елементи - фитинги. Фитингите за гъвкави тръбопроводи трябва да имат голямо покритие, за да създадат надеждна и здрава връзка.

Фитингите за сгъстяване ви позволяват да получите плътна връзка без заваряване или резбоване

По правило фитингите се използват в гъвкави тръбопроводи, които имат малък или среден напречен разрез (от 20 до 315 mm). За части с диаметър над 315 мм фитингите не са подходящи. Това се дължи на факта, че надеждността на такава връзка е доста ниска.

За свързване на пластмасови изделия с ниско налягане (HDPE) се използват специални фитинги за сгъстяване. Свързването на отделни елементи в структурата на тръбопровода с помощта на продукти за компресия позволява бърз монтаж, който се отличава с бюджет и простота.

Продуктите за компресия обаче най-често се използват за свързване на тръби с малък диаметър. Тръбите със среден диаметър са свързани чрез съединители. Свързването е може би най-често срещаният тип монтаж.

Свързване на твърди тръби без заваряване

Както беше споменато по-горе, нееластичните тръби често се съединяват с нишка. Но съществуват начини, които ви позволяват да свържете отделните елементи на твърдите тръбопроводи, без да използвате заваряване и конци. Докинг без заваръчно оборудване може да се извършва на части с диаметър до 600 mm.

Ако не е възможно да нарязвате резба на твърда тръба или да използвате заваряване за съединяване, тръбопроводът се монтира с помощта на съединители.

За да се монтира твърда конструкция без използване на заваръчно оборудване, като правило се използват прикачни устройства. Съединението позволява свързването на следните варианти на тръби:

 • равен в диаметър;
 • с различен диаметър;
 • от различни материали.

Връзката, получена с помощта на този фитинг се характеризира с високи якостни характеристики и добра плътност. В случай, че е необходимо да се свържат две тръби без да се използват заварки и конци, като правило се използват специални устройства - фланци. Те са широко използвани за свързване на тръби от различни съоръжения.

Препоръчва се използването на фланцови съединения в случаите, когато дадена част от тръбопровода изисква чести проверки или периодични ремонти. Това се дължи на факта, че такъв съединител е лесен за разглобяване и монтаж. Той включва:

 • два съединителни фланцови елемента;
 • уплътнителен пръстен;
 • гайки и болтове.

Нестандартни методи за свързване на тръбите

В допълнение към традиционните методи за монтаж на тръби, които са най-често срещаните, има някои специални методи за инсталиране. Тръбите могат да бъдат направени и от нестандартен материал, който изисква специална връзка.

С помощта на гнезда често се свързват канализационни системи

Помислете за следните методи за докинг:

 • свързване;
 • монтаж на гнездо;
 • бързо съединители.

Първият вариант се използва, когато конструкцията е изработена от пластмаса. Методът на свързване ви позволява да получите силна и стегната връзка от една част. Свързването на тръби по този начин се извършва чрез прилагане на специално лепило към тях.

Тръбната връзка обикновено се използва при инсталиране на канализационни системи с типа свободен поток. В такива системи отпадъчните води тече естествено под наклон, без да се използва специална помпа. В зависимост от материала, от който е направен такъв тръбопровод, може да има разглобяема и еднокомпонентна звънчева връзка. Разглобяемата версия на съединителя на гнездото се използва за монтаж на пластмасови инструменти и неотделяемата версия за монтаж на чугунени тръби. Уплътнението на гнездото в чугунните конструкции се прави с помощта на циментова смес или специални уплътнители.

Полезна информация! Бързо освобождаване или бързо разединяване връзката се установява, ако оперативните характеристики на комуникацията изискват нейната честа демонтаж.

Помислете за основните опции за бързо свързване:

 • скоби, оборудвани с фиксиращ клин;
 • cam camlok;
 • ISO връзка.

Гъвкавите тръби и маркучи могат да бъдат свързвани с помощта на бързосменяеми фитинги, като например Camlok

Такива опции на съединителя са лесни за инсталиране и имат добри якостни характеристики.

Заслужава да се отбележи, че за присъединяване на тръби, които се използват за промишлени цели, използвайте такива съединения:

Първият вариант се използва в случаите, когато е необходимо да се свържат тръбите с някои измервателни уреди, а втората - при свързване на твърди тръби, оборудвани с гъвкави елементи. Типът на пантата се използва при конструирането на трудно подготвени линии. Тази връзка ви позволява да компенсирате ефекта от усукване на тръбопровода.

Характеристики на свързването на профилни тръби

Профилните тръби имат добра якост и относително ниско тегло, така че те често се използват за монтаж на рамкови конструкции, както и за други строителни цели.

Формата на профилните тръби може да бъде:

 • правоъгълна (най-често срещаната форма);
 • квадрат;
 • яйцевидни (овални);
 • други (по-сложни форми).

Най-надеждният начин за създаване на структури от профилни тръби е да ги закрепите чрез заваряване.

За свързването на квадратни тръби обикновено се използва дъгова заварка. Също така има специални връзки, които се реализират с помощта на болтове и нитове. Докингът квадратни и правоъгълни тръби се изработват по същите методи.

Освен това, различни части могат да бъдат свързани към такива тръби. Това докинг се извършва с помощта на самонарезни винтове. Тези елементи не изискват предварително изравняване.

Свързване на профилни тръби без заваряване

Докинг тръбопроводите могат да се извършват без използване на заваръчно оборудване. Как да свържете профилната тръба без заваряване:

 • използване на системата на раците;
 • монтаж докинг

Каберната система за тръби се състои от скоби за закрепване и фиксиращи елементи. Връзката в този случай се осъществява с помощта на гайки и болтове, а в окончателната форма формират профил "X", "G" или "T". Тази връзка може да бъде свързана от 1 до 4 тръби, но само под прав ъгъл. По отношение на здравината, те не са по-ниски от заварените шевове.

Монтажният док се използва, когато е необходимо да се направи клон от главната тръба. Има няколко вида тръбни съединители, които ви позволяват да монтирате детайли в различни конфигурации. Основните са:

Раковите системи най-често се използват за инсталиране на прости външни конструкции, като оранжерия или подслон

Как да свържете тръби от различни материали?

В някои случаи се изисква да се правят стави на хетерогенни материали по материала. За тези цели има специални опции.

Как да свържете полипропиленова (пластмасова) тръба с метална тръба?

Много хора се чудят: как да свържете полипропиленови тръби с метал? Има няколко популярни метода за това:

 • резба;
 • свързване на фланцовите тръби.

В първия случай, адхезията на тръби от нееднакъв материал се извършва с помощта на съединители. Единият край на този съединител е снабден с нишка, а другият има гладка повърхност за свързване с полипропилен.

Методът на фланеца включва използването на фланци. Подобна връзка се осъществява чрез шипове и болтове.

Обърнете внимание! Фланците се използват в конструкции, които често се разглобяват по време на работа.

Как да свържете метални тръби с метал?

Най-популярните опции в този случай са:

 • пресформи;
 • фитинги за сгъстяване.

В първия случай връзката между тръбите от нееднакъв материал може да бъде направена по два начина:

 • плъзгащо приспособление за пресоване;
 • кримпване.

Важно е да запомните, че свързването на металопластични тръби с метални и други нееднородни тръби за материали е доста отговорна мярка и трябва да се извършва от специално обучени специалисти. Неправилната инсталация на съединителния елемент ще доведе до извънредна ситуация в тръбопровода.