Изтичане на яма в частна къща: правилата и разпоредбите на SNiP

Ако сте планирали подреждането на дренажната дупка, трябва да знаете, че този въпрос е внимателно наблюдаван от санитарните услуги и законодателството.

Причината за това е потенциалната заплаха за околната среда, която е дадена структура.

Ето защо, преди да продължите с инсталирането, трябва да получите разрешение да ги изпълните.

Съдържание на статията:

Изтичане на къщи къща

Получаване на разрешение

Разрешението за изграждане на помпена станция на територията на къщата се издава от местния ЕЕН.

За да получите необходимия документ, ще трябва да съставите схема и проект на пречиствателна станция, която да я предоставите на тази услуга.

В същото време проектът трябва изцяло да отговаря на сегашните санитарни стандарти и SNiP. Само в този случай, тя може да одобри.

Местоположение от SNiP

След одобрение инспекторът може да дойде на вашия частен поземлен имот, за да провери спазването на условията на проекта.

Ако бъдат нарушени, по-специално не се спазва разстоянието от язовира до съседния обект, ще получите глоба, размерът на който ще зависи от сериозността на нарушението.

Ето защо подреждането на дренажната дупка е все още по-добре изпълнено от правилата.

Разположението на изтичащия отвор от къщата

Разходите за получаване на разрешение ще бъдат доста ниски. Тя ще бъде приблизително 200 рубли.

Ако се интересувате от въпроса, каква е наказанието за язовир при отсъствие на разрешителна документация за нея, тогава тя може да варира в диапазона от 100-500 рубли, достигайки няколко хиляди.

Норми на SNiP в дизайна

Първият регулаторен документ, уреждащ подреждането на септичната яма е SanPiN 42-128-4690-8.

Също така трябва да обърнете внимание на правилата, предписани в SNiP 30-02-97.

Те осигуряват следните правила за подреждането на дренажния отвор:

Norms SanPiN 42-128-4690-8

 • съхраняването на битови отпадъци трябва да се намира на непосредствена близост до частната къща;
 • Разстоянието от резервоара до водопровода трябва да бъде най-малко 10 метра. По-малкото разстояние до централното водоснабдяване няма да бъде одобрено в SES. Вие също не може да има дупка по-близо от 20 метра от кладенеца или добре. Това разстояние между кладенеца и ямката трябва да се спазва;
 • поставете кумулативното съоръжение или съоръжението за пречистване на разстояние не по-малко от 10 метра от жилищните сгради и жилищни сгради, разположени на съседната територия. Но тук индикаторът не е недвусмислен. Ако говорим за нормите за разполагане на септични ями в обекта, то в някои от изданията им се отбелязва, че те могат да бъдат поставени на разстояние от 5 метра от къщата;
 • разстоянието от системата до оградата, разделяща два парцела, не трябва да бъде по-малко от 2 метра;
 • дълбочината на септичната яма съгласно SNiP не може да надвишава 3 метра. В същото време между дъното и нивото на подземните води трябва да остане на разстояние от 1 метър.

Дистанционна норма SanPiN 42-128-4690-8

Също така осигурява допълнителни точки, които трябва да се спазват по време на конструкцията и равномерно функциониране на резервоара:

Изисквания за изпускателния отвор

 • структурата трябва да има запечатана грайфер и земна част. Последното трябва да бъде плътно затворено с капак;
 • е забранено да се позволи пълненето на ямата на височина над 35 cm от горния край на подземната му част;
 • Изплакването трябва да се почисти, когато се напълни. Максималната честота на почистване - на всеки шест месеца;
 • Необходимо е дезинфекцирането на рейката.

Дезинфектор за септична яма

Освен това нормите за местонахождението на язовира в сайта са написани в следните документи:

Проектиране стандарти изтичане на ямата SNiP

Следва да се отбележи, че във всички изброени регулаторни актове и санитарни стандарти изискванията за септичните ями са еднакви.

Ето защо не е нужно да изучавате големи количества информация, за да получите подходящо разрешение за изпълнение на подготвения проект.

Как да изберем място

Първата стъпка в създаването на проект е да се определи местоположението на дренажната дупка.

Тя трябва да се намира в най-ниската част на парцела, както и да се намира на определено разстояние от обектите, разположени тук.

Правилата за разполагането на септична яма на сайта строго определят разстоянието, което трябва да се спазва безпроблемно.

Помислете подробно на този въпрос:

Правила за поставяне на гориво върху парцела

 • разстоянието от кладенеца до резервоара не трябва да бъде по-малко от 20 метра. В този случай ямата трябва да бъде под кладенеца по склона на обекта. Ако говорим за разстоянието от кладенеца до язовира, то ще бъде точно същото. Това ще предпази питейната вода от замърсяване от канализацията. Това условие трябва да се спазва;
 • минималното разстояние от къщата до язовира е 5 метра. Но, за да се избегнат проблеми със SES, е по-добре да се увеличи до 10-15 метра;
 • разстоянието от язовир до съседите: до оградата не трябва да бъде по-малко от 2 метра, до жилищна сграда - по-малко от 10-12 метра;
 • от магистралата изтичане яма трябва да се намира на разстояние от 3 метра. В същото време, той трябва да бъде снабден с лесен достъп до аспиратора, който позволява почистване;
 • от пристройките изтичане яма може да бъде поставен на разстояние от 1-5 метра. По-добре е да се основава на по-голямо разстояние, за да се избегне разрушаването на сградата поради повишената влага на почвата
 • разстоянието до градината трябва да бъде 20-30 метра. Това ще запази екологичната чистота на почвата и ще гарантира безопасността на растенията и растенията, отглеждани тук.

Поставяне на кладенеца върху участъка

Това ще бъдат стандартите за отводнителната дупка в частна къща.

Наблюдавайте, че не е толкова трудно и е необходимо да го направите.

Така че можете да избегнете ненужни проблеми, включително законодателство.

Наказания за нарушения

За всяко нарушение на строежа или експлоатацията на камерата, законодателството на Руската федерация предвижда глоби.

Размерът му обаче ще зависи от тежестта на нарушението, както и от броя на регистрираните преди това случаи на пренебрегване на регулаторните документи.

Схема на дневния обем отпадъци

Например нормите предвиждат, че дъното на филтъра може да бъде оборудвано само ако дневният обем на отпадъчните води не надвишава 1 m 3.

В противен случай наемодателят е изправен пред глоба.

Размерът му ще бъде определен от съда, тъй като въпросът за избора на мярката за наказание ще бъде решен в съда.

Но трябва да се разбере, че това е сериозно нарушение на екологичните стандарти, така че размерът на глобата може да достигне няколко хиляди рубли.

Филтър отдолу кладенец

Ако жалбата е получена от съседи, е открит един факт за нарушение на правилата за експлоатация на сауна, тогава на собственика първо ще бъде издадено предупреждение с неотложна препоръка за отстраняване на проблема.

Ако санитарните норми за функционирането на басейна ще бъдат допълнително нарушени, съществува опасност от налагане на глоба. Максималният размер на глобата без дъно е 500 рубли. (съгласно Кодекса за административните нарушения на Руската федерация, чл. 6.3 Нарушаване на законодателството в областта на осигуряване на санитарно-епидемиологично благосъстояние на населението).

Същевременно неговият размер може да се увеличи, особено в случаите, когато собственикът на частния сектор не за първи път не обръща внимание на предупрежденията и санкциите.

Необходимо е да се следи състоянието на помпената станция

В допълнение към глобата, която може да достигне 500 рубли, съдът може да наложи да променя, да премества дупката за изтичане или да я премахне напълно.

Това е релевантно в случаите, когато разстоянието на септичната яма от съседите в SNiP е нарушено.

С оглед на това е по-добре първоначално да се извърши строителството, като се вземат предвид всички норми и разстояния.

Дълбочина на канализацията в частна къща: полагане от SNiP, схема

Съдържание на статията

 • Дълбочина на канализацията в частна къща: полагане от SNiP, схема
 • Как да направите канализация в частна къща през 2018 година
 • Буря канализационна система със собствените си ръце: устройство дъждовна вода за даване и частна къща

При полагане на канализационни тръби от къщата в септична яма се вземат предвид много параметри: диаметър, ъгъл на наклон, продължителност на цялата линия. Ако направите грешка при изчисленията, може да получите ледове. Поради тях, понякога през зимата има сериозни аварии и пълно спиране на канализационната система. Минималната и максималната дълбочина на вграждане се регулира от SNiP 2.04.01, 2.04.03, 3.05.01 и 3.05.04.

Фактори, влияещи върху дълбочината на полагане от SNiP

На първата позиция се казва, че при извършване на монтажни работи е необходимо да се разчита на опита на занаятчиите, които вече са поставили тръбопроводи в тази област.

Полагане на външни канализационни мрежи се извършва въз основа на изготвени проекти. Това отчита, че ще има увеличен товар върху канализационната система. Изготвянето на план става едновременно с проектирането на водоснабдяването. Нормалният вариант на мрежата на изхода е проектът, в който цялата система ще функционира без повреди.

Изборът на минималната или максималната дълбочина на полагане на тръби засяга:

 • избран метод (използване на тави или полагане в чист вид);
 • геоложки условия;
 • скорост на замръзване на почвата;
 • тип канализационна система.

Важна роля играят климатичните условия. Обектът на замръзване на почвата се взема под внимание. Ако градът, в който ще се извършва работата, се характеризира с наличието на тежки студове, нивото на полагане се увеличава средно с 30%. В Москва например дълбочината не трябва да бъде по-малка от 1,4 м. За Сочи този показател е много по-малък - 0,8 м. Ако се използват дюзи с напречно сечение, по-малко от 500 мм, отколкото е посочено в специални документи, 0,3 м се изважда от получената стойност,

Каква би могла да бъде минималната дълбочина за SNiP?

Грешка е да повярвате: колкото по-дълбоко е колелото уплътнение в частна къща, толкова по-трайна и по-ефективна ще бъде системата. Това се дължи на факта, че:

 • Увеличение на разходите за оборудване на канализацията.
 • Твърде много дълбочина води до риск от напукване поради натиска на почвата по време на процеса на замразяване.
 • Поддържането на дренажната система ще бъде по-трудно.

В зависимост от това къде минава канализационната тръба, се прилагат специални правила. В регламента се казва, че тръбната тръба, излизаща от помещението, трябва да се издигне над средната дълбочина на замръзване с 30 см. В същото време дълбочината на изкопа трябва да е по-голяма от 70 см.

В средната лента минималната цифра трябва да бъде 50 см. Това е достатъчно, ако няма наблизо платформа или платформа, която е изчистена от сняг. Последните условия са важни, тъй като ако съществуват, съществува вероятност от допълнителен натиск.

Ако е необходимо, можете да използвате различни опции, за да намалите параметрите на изкопа в частната зона от къщата до септичния резервоар:

 • Използването на мощна фекално-отводнителна помпа, която ще увеличи дебита на отпадъчните води, няма да позволи появата на стагнация и замразяване на изпражненията в системата.
 • Използването на тръби с високи якостни характеристики и достатъчна дебелина на стените, например от чугунени или стоманени версии.
 • Изкуствено увеличаване на дебелината на почвата над поставения колектор.

Дълбочина и наклон

За тръби с диаметър 50 mm се препоръчва да се направи наклон от 3 см на един метър полагане. При напречно сечение от 100 мм този индикатор намалява с един сантиметър. Ако е необходимо, уверете се, че канализационната система не е запушена, в бъдеще няма проблеми със системата, наклонът трябва да се увеличи с 0,5 см на метър. Това ще позволи на канализацията да работи по самопочистващ начин.

Наклонът се проверява с помощта на изравняващо устройство. Ако не, щифтовете се монтират в началото и края на изкопания изкоп. Те прикрепват кабел към тях, с помощта на нивото на сградата го приравняват с хоризонта. Остава два пъти, за да се измери височината от дъното на канавката към кабела. Ако е необходимо, полученият наклон се коригира.

Разполага с графики

Въпросът за полагане на канализацията е решен в самото начало на строителството, на етапа на изготвяне на оформление. Преди да настроите схемата, трябва да определите в коя категория принадлежи къщата. Има два вида: с възможност за свързване към централна система и към автономна канализация. Тази финес не оказва влияние върху вътрешната схема, но системата за отвеждане на отпадъчните води в такива структури е различна.

При изготвянето на схемата се отчита теренът. Септичният резервоар трябва да се постави в най-ниската точка и тръбите да се монтират под наклон. При избора на най-подходящия чертеж, вида на почвата и нейната дълбочина на замръзване, наличието и обема на подземните води се вземат предвид.

Схемата се състои от два основни елемента: тръбопроводът, разположен в дома и външни мрежи. Основата обикновено се определя от местоположението на главния тръбопровод и съседните тръби. От тях вече се извършва маркировка за монтаж на тръби с канализация.

За удобство, първо се създава мащабен план на къщата и се определя мястото, където ще премине решетката. Избират се всички тръби, които преминават от платформата към санитарното оборудване. Всичко това се прави за всеки етаж на къщата. Според резултатите дължината на всички тръби се обобщава с задължителната сметка за освобождаването.

Така, ако всички условия са изпълнени, канализационната система ще продължи дълго време без замръзване. Най-добрият вариант е да се обърнете към професионалистите за изготвяне на диаграма и извършване на цялата работа. Те също така ще помогнат да изберете правилните тръби, като вземете предвид спецификата на терена.

Изисквания на SNiP към канализацията

Канализацията почти не се забелязва в апартамента и се приема за даденост. Но в частна къща канализацията е необходимо нещо, без което тя не може да направи. За да изградите и свържете самите канали, трябва да знаете кодовете на строителството и разпоредбите, които позволяват на каналите да работят дълго време и без поддръжка.

Канализацията е основната част от системата за водоснабдяване, която е необходима за изтегляне на продукти от човешка дейност, битови отпадъчни води с цел тяхното пречистване от замърсяване и тяхната по-нататъшна експлоатация или връщане към резервоара.

Канализационно устройство

Открита тоалетна? Асенизационно? Понастоящем това не е релевантно. Вашата къща трябва да бъде оборудвана с канализация. По време на строителството на нова къща, канализационната система е положена и проектирана в същото време, но една стара къща с дървена тоалетна на улицата може да бъде оборудвана с удобства като в апартамент.

Всички къщи могат да бъдат разделени на две категории - тези, които могат да бъдат свързани към централната канализация, и тези, които не могат да бъдат свързани. С тези два варианта, инсталирането на канализацията вътре в къщата ще бъде приблизително същото, а разликата ще бъде само при отклоняването на вода и изтичане от сградата.

Принципи на инсталиране на канализация за частна къща

Така че канализационната система в частна къща, като в апартамент, е комбинация от канализационни тръби с вертикална тръба. Чрез тези тръби водата от мивки, тоалетни чинии и вани влиза в хоризонтални тръби, през които се влива в тръба. По-нататък по дължината на тръбата, течността влиза в канализационната система или в пречиствателната станция.

Ако планирате само да построите къща, тогава трябва да организирате бани и кухня в близост до мястото, където се изважда канализацията от къщата. Ако къщата е многоетажна, тогава трябва да имате бани една от друга, за по-лесно инсталиране на системата.

При планирането на канализационната система трябва да обърнете внимание и на допълнителни фактори, които могат да повлияят на работата в бъдеще.

Ето защо при проектирането на канализационна система е необходимо да се вземат предвид:

 • ландшафта на обекта - водният поток е насочен надолу и крайната точка на изхвърлянето му трябва да бъде в долната част на площадката;
 • вид на почвата - колко дълбоко замръзва и каква е височината на подземните води. Дълбочината на полагане на тръбата ще зависи от това.

Избор на материали

Така че, сега трябва да изберете тръби - PVC тръби, може би, идеална опция. Те са евтини, лесни за транспортиране и монтаж. Също така, освен тръбите, са необходими свързващи елементи. И не забравяйте ставите да се справят с уплътнителя. Обемът на тръбите трябва да е по-голям от изпускателната връзка.

Изборът на диаметъра на тръбата зависи от очакваното количество отпадъчни води и от броя на устройствата, свързани към тази система. Диаметърът на вертикалната тръба трябва да бъде най-малко 10 см, ако тоалетната не е свързана към стойката, диаметърът е наполовина. Разстоянието между тръбите и решетката е максимум 3 метра, а от тоалетната до решетката - 1 метър. Ако въпреки това такова разстояние не работи, но е необходимо повече, тогава тръбите трябва да се вземат и с по-голям диаметър.

Инсталация за тръби и водопроводна инсталация

Преди да инсталирате системата, препоръчително е да направите предварителен проект на хартия или в 3D програма. Тоалетната трябва да бъде прикрепена отделно към вертикална стойка. Останалите елементи трябва да бъдат поставени над тоалетната, така че тръбите да не попадат в тръбите. Ако сте обезпокоени от шума на израстъците, можете да ги обвиете с минерална вата или да ги затворите в гипсокартон.

Санитарните елементи са свързани с тръбите посредством коленни сифони, в долната част на които винаги има вода, която работи като ключалка, която не позволява неприятни миризми в стаята.

Стойката с външни тръби е свързана чрез хоризонтални тръби със същия или голям диаметър, които се намират в мазето, сутерена или под пода. Когато свързвате тръби с по-голям диаметър, трябва да внимавате от прави ъгли и завъртания. Ако тръбите напуснат помещенията, те трябва внимателно да се затоплят. На мястото, където тръбите напускат помещенията, всички тръби се събират и са свързани към външната канализационна система. Тръбата е закрепена със скоби.

За да не се страхувате от неприятни миризми при източване на вода, трябва да съберете собствената си вентилация. За тази цел вертикалната стъпало се разширява до покрива и е необходимо да не се затваря горната част на тръбата, а да се подсили внимателно и да се предпази от утаяване и отломки. Също така е лесно да се инсталира вентилационен вентил, който предотвратява изпускането на миризми от канализацията.

Външна канализация. Извън стаята можете да използвате и пластмасови тръби. За инсталацията им се изкопа изкоп на дълбочина на замръзване на почвата. На дъното пада пясък, след което тръбите се поставят под много малък наклон от 2-3%. Ако няма възможност да се изкопае дълбоко изкоп, тогава е необходимо да се затоплят тръбите с високо качество. Вентилът няма да позволи изтичането от улицата в къщата, ако се образува запушване или резервоарът се напълни.

Видове канализационни системи

Има три най-подходящи типа канализационни системи:

 • промишлени (пречистване на отпадъчни води при производството);
 • буря (отстраняване на влага след дъждове);
 • домакинство - домакинство, което е разделено на централно (за цялото село) и автономно (за няколко къщи).

И всички тези типове могат да бъдат разделени на 2 секции: вътрешни и външни

 1. Вътрешната част е всичко, което се намира вътре в стаята.
 2. Външната част - всички тръби, които се намират на улицата. Той включва станции и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Outdoor също има свои собствени подраздели:

 • обща система - икономическите, битовите и дъждовните води се изхвърлят съвместно;
 • отделна система - при която дъждовите потоци се отстраняват отделно от канализацията;
 • полу-отделна система - в такава система отделянето на отпадъчни води се извършва отделно и след това различни видове отпадъчни води се свързват в един единствен канализационен колектор.

Автономна канализационна частна къща се използва доста често.

4 вида се отнасят към него:

 1. Помийна яма. Най-евтиният тип, неудобен за употреба.
 2. Сушилня. Удобен изглед, но тоалетната изисква вечни консумативи.
 3. Септична яма. Това устройство може да е включено? ясни канали и не изисква често почистване.
 4. Станция за пречистване - пречистване на отпадъчни води с помощта на бактерии. Не е лошо почистване, но доста скъпо.

Всяка опция е нещо добро, нещо не много добро, но се препоръчва да се използва ямка само за райони, които не живеят през цялото време. Недостатъкът на станцията за почистване е нейната цена, но нейният плюс е, че по-късно тя не изисква често изпомпване. Сред тези опции най-доброто е септична яма в частна къща, която можете да си купите вече приготвена или монтирана.

Правила за канализация

Основното правило на канализацията е разстоянието. Тя трябва да бъде не повече от 12 метра от резервоара до вертикалната тръба.

Всички водопроводни елементи трябва да включват сифони с водни ключалки, дори душове и тоалетни. Тръбата, която играе ролята на вентилация за отпадни води, трябва да се комбинира с битова вентилация.

В идеалния случай трябва да отделяте отпадъчните води от битови химични вещества от други отпадъчни води (химията е лоша за бактериите за септичните ями, които се намират в станциите за дълбоко почистване), но в реалния живот най-често се използва комбинираният изход за отпадъчни води в анаеробния септичен резервоар.

Септичната яма трябва да бъде:

 • извън границите на обекта;
 • на около 15 метра от кладенеца;
 • че има близък път (за удобство при изпомпване на септична яма).
 • близо до повърхността на почвата.

Изисквания към канализационната мрежа:

Основната цел на този вид е да събира добре и да транспортира вода от територията.

 • покриви (къщи, гаражи, оранжерии, беседки);
 • обекти с изкуствена трева (паркинг, паркинг и др.);
 • пътища (които се намират на обекта).

Бурята от отпадъчни води е отделен елемент, който не може да се отцежда в отводнителната система и в битовите отпадъчни води. Също така, всеки дренаж трябва да има пясъчен филтър. Трябва да има кладенци за проверка.

Изисквания за дренаж:

Задачата на дренаж да събира вода от почвата и да се предотврати наличието на вода от мазето и слепи зоната. За дренажни системи трябва да се използват перфорирани тръби, обвити в геотекстили. Пристрастието трябва да бъде 2-3%. Водата, която е влязла в системата след почистване, може да се използва за битови нужди.

При спазване на всички необходими норми и инструкции, провеждането на всякакъв вид канализация няма да се превърне в проблем. И правилно инсталиран дизайн ще работи в продължение на много години.

Списък на изискванията за канализация в частна къща

Канализационната система е част от инженерните комуникации на всеки дом. В същото време, обезвреждането на водата е най-трудно както по време на строителството, така и по време на работа. Нека разгледаме по-подробно какви условия трябва да се спазват при проектирането му.

Общи изисквания

За да се избегнат проблеми при инсталирането на канализационна система в частна къща, е необходимо стриктно да се следват приетите норми и изисквания, които се съдържат в правилниците на строителните и строителни разпоредби за канализацията и канализацията. След това всичко ще работи хармонично, без прекъсване и необходимостта от настройка.

инсталиране на канализационни комуникации на етапа на полагане на основите на къщата

Във всяка структура, където се извършва водоснабдяване и водоснабдяване, е необходимо да се оборудват дренажните мрежи за масите. Системите за отводняване също трябва да бъдат изградени на парцелите. Една добре проектирана и внедрена канализационна мрежа ще бъде гаранция за комфорт, ще поддържа здравето на околната среда и ще увеличи живота на сградата.

Канализацията включва:

 • вътрешни системи вътре в сградата;
 • външни системи;
 • система за дъждовна вода, използвана за източване на вода.

Всички те трябва да бъдат поставени по такъв начин, че са спазени изискванията за санитарно строителство на канализацията в частна къща, включително:

 • осигуряване на прогнозираното количество отпадъци;
 • като елиминира всякакъв риск от наводняване на сградата;
 • осигуряване на достатъчно почистване;
 • херметично натрупване и транспортиране на отпадъчните води.
поставяне на канализационни тръби в окопите

Изисквания за вътрешни и външни мрежи

Вътре в системата трябва да се състои от:

 • santekhpriborov за обезвреждане на вода, включително всички санитарни и битови уреди, свързани с канализационната система (изключение е отопляемата кърпа за кърпи, която работи без образуване на канализация);
 • разпределяне на тръбите, за да се осигури движението на канализацията от канала за изтичане;
 • Самият стълб, където са прикрепени всички тръби.

Според приетите стандарти, цялата система, разположена в къщата, трябва да осигури свободното движение на течности от местата за изтичане до изпускателните тръби извън къщата. За всяко санитарно оборудване комплект сифон. За изграждане на канализацията вътре в къщата се използват тръби от чугун или полимер. Диаметърът на тръбата на освобождаването трябва да бъде от 110 милиметра.

Наклонът на всички хоризонтални тръби трябва да бъде между два и два и половина процента.

Системата трябва да включва и вентилация. Провежда се през решетката, за която всеки от тях изпълнява изпускателната част, която се показва на покрива.

окабеляване комуникация канализация у дома

Дизайнът на външните системи се изчислява, като се вземат предвид правилата на SNiP 2.04.03-85. Според тях:

 • Тръбите, поставени извън къщата, трябва да имат диаметър 150 мм, а дълбочината на канализацията в частна къща трябва да бъде 110 сантиметра.
 • За почистване и поддръжка, кладенците са специално инсталирани в системата.
 • Когато използвате гравитационна мрежа, използвайте тръби от керамика, азбестоцимент и полимер.
 • Ако гравитацията не може да бъде подредена, се осигурява канализация под налягане, която изисква специални тръби, които могат да издържат на натиск. Те могат да бъдат от пластмаса, чугун или азбестоциментов материал.
 • При нискоетажни сгради най-добрият вариант би бил да се съдействат няколко къщи в една мрежа.
 • Пречистването на отпадъчните води включва инсталацията, използвайки биологични методи.

Изборът на дизайн

Правилният избор е една от основните задачи при проектирането на автономна канализационна мрежа. Основните варианти тук са няколко вида:

 1. Акумулиращият септичен резервоар е подобрена версия на помпената станция, където не се извършва почистване, а само натрупаните запаси. Тъй като тя се пълни, тя се почиства с помощта на специална машина за асимилиране. За разлика от язовира няма филтриране в почвата, поради което екологичната обстановка се поддържа в добро състояние. Независимо от това, този вид септични ями се използва много рядко напоследък, тъй като повикването на специално оборудване е скъпо удоволствие и трябва да се почиства доста често. Само когато се предполага рядко пребиваване в къщата, тя може да бъде препоръчана за използване.
 2. Почистването на септични ями се използва както за натрупване, така и за почистване на отпадъчните маси. Обикновено те се отцеждат, а след това се разграждат биоразградимо, като се използват аеробни и анаеробни микроорганизми, които за тази цел се утаяват специално в тях. По този начин водата се пречиства с около шестдесет процента и отива на земята за по-нататъшно пречистване. Най-добрата почва за този тип септична яма е пясъчна или пясъчна пясъчна почва. Когато глина е по-добре да се използва друг вариант, въпреки че това също не е изключено. В този случай инсталирането на септичен резервоар ще бъде много скъпо, тъй като за подреждането на полетата за филтриране ще бъде необходимо специално оборудване.
 3. LOS или aerotank са съвременни устройства, използващи няколко метода за пречистване. Водата след такъв септичен резервоар става деветдесет и осем процента чиста. Тя може лесно да се отстрани в земята, езерото или да се използва за технически цели (за напояване).
инсталиране на пречиствателни станции за отпадъчни води и комуникационни кабели

Правилата за отпадни води в частна къща

Основното правило в тази система е да се поддържа необходимото разстояние от различните сгради и предмети до септичния резервоар.

Например, от санитарен уред към вертикална тръба трябва да бъде не повече от дванадесет метра. Всички елементи трябва да бъдат инсталирани със сифони, включително душове и тоалетни седалки. Вентилационната канализационна тръба не може да бъде свързана с вентилацията на дома.

Най-доброто от всичко е, ако домакинските химикали се слеят отделно, тъй като оказват негативно влияние върху микроорганизмите, живеещи в септичния резервоар. Въпреки че на практика, разбира се, комбинираната версия се използва главно.

Септичният резервоар, от своя страна, трябва да бъде поставен:

 • на поне петнадесет метра от кладенеца;
 • пет метра от обществения път (по-малко не може да бъде в съответствие с общоприетите стандарти и с по-голямо разстояние ще бъде неудобно да се издърпа помпата от асенизаторската машина за изпомпване на канализацията);
 • плитка от повърхността на почвата.

Ръководени от конструкцията, санитарно приетите стандарти, както и държавните стандарти, собствениците на къщи могат да проектират и изграждат системата поотделно.

При извършване на земни работи могат да се повредят дренажни или кабелни канализационни системи, което от своя страна ще доведе до сериозни последствия. За да се предотврати появата и развитието на негативни ситуации, създайте специална зона за защита, според SNiP. Тя може да се види на предупредителни знаци, които забраняват наземната работа в определена област.

схематично представяне на канализационната система на частна къща

Обикновено зоната за сигурност е на 5 метра от тръбата към едната и другата страна. Но в райони със сеизмичен риск и при трудни атмосферни условия кадрите могат да се удвоят.

Буря и кабелна канализация

Всяко утаяване трябва да бъде премахнато от територията, като се вземе предвид SNiP 2.04.03-85, който съдържа необходимите изчисления и норми.

Понастоящем се използват три метода на т. Нар. Дъждовна или бурилна канализация:

 1. Отводняването на основата на къщата е, че водата стига от покрива. Тази опция е най-големият бюджет, но минус това е неудобно да се извършва почистване, когато възникнат проблеми.
 2. Друг начин е да се организират специални тави, от които се източва водата. Това също е евтин вариант и по-приятно. Но такава система може да замръзне, когато измръзва.
 3. Третият метод е инсталирането на затворена система, където инсталираните входни отвори са разположени под тръбите, както и система от затворени тръби.

Отводнителната мрежа от този тип е много трудна. Следователно, нейният дизайн е най-добре подреден от експерти.

Държавен контрол и най-честите нарушения

Канализационната мрежа е свързана с инженерната система, както и с електричеството, водата и газа. За последния проект се изисква да се увери. Но по отношение на канализацията, в повечето региони това не се изисква.

Може би затова собствениците на крайградски зони са независима организация на канализацията в частна къща. Ако обаче е инсталиран с нарушения, това може да доведе до много сериозни последствия, например, за наводняване на територията. Това може да е само много неприятно явление, като например наличието на непроходима неприятна миризма.

Ако възникне такава ситуация, съседите имат право да подадат жалба до надзорния орган, който ще изпрати жалба до санитарно-епидемиологичната служба или прокуратурата по опазване на околната среда. По принцип частните канализационни системи в селските къщи проверяват тези случаи. В допълнение, това може да доведе до още по-сериозни последици за собствениците на парцелите, по чиято вина е настъпило нарушението, ако са в зоната за защита на водите.

При наличието на басейн, проверката може да се извърши от услугата Vodokanal. Факт е, че по време на изграждането му, цялата технологична схема трябва да отговаря на стандартите за обезвреждане на вода, които са съгласувани с водопроводната икономика.

Често срещана грешка при проектирането на инженерната мрежа е нарушаването на санитарните зони. В малка площ понякога е трудно да се намери място, което отговаря на всички правила и разпоредби. Затова най-добре е да помислите по този въпрос на етапа на проектиране на къщата.

В същото време всички норми са приети още през 1985 г., когато ЛОС все още не са били изобретени. Ето защо е възможно те да бъдат ревизирани в бъдеще. Но доколкото те са валидни, трябва да се спазват всички изисквания, в противен случай нарушенията не само могат да доведат до глоба, но и да демонтират устройството.

Самостоятелната инсталация на канализационна система на частна къща може да доведе до друга често срещана грешка: канализационните тръби могат да бъдат поставени неправилно, например под основата или в близост до тях, поради което в случай на пробив достъпът до тях ще бъде много сложен.

Ако автономната канализационна система не е одобрена от местната служба, това ще доведе и до налагането на глоба.

Проверката няма да трае дълго, когато инсталирате канализацията в езерото, ако канализацията е нечиста.

По този начин, за всички изисквания за отпадни води, е необходимо да се третира максимално внимателно и да се инсталира септичен резервоар в строго съответствие с тях.

SNiP "ВиК и канализация": основните изисквания за различните видове системи и тяхната инсталация

Живеенето в частна къща, разбира се, има няколко предимства. Липсата на шумни съседи, възможността за проектиране на сградата, както ви харесва, и сравнителна достъпност е това, което кара жителите на шумни мегаполизи да дават предпочитание на селските къщи. Но изграждането на къща е само половината от битката, защото нейното подреждане е от голямо значение. Съобщението се счита за много трудна задача, която изисква не само отговорния подход, но и определени умения, умения и, разбира се, опит. Така че всички работим върху създаването на водопроводни и канализационни системи в собствения си дом е извършено правилно, трябва да се ръководите в документацията си за работа. Почти целият процес на създаване на мрежи тип инженеринг се регулира от правилата на SNIP "Водоснабдяване и канализация". Ако внезапно сте решили да откажете да приложите съветите и правилата, посочени в този стандарт, в резултат на това това може да е основната причина за неизправност по време на работа. Освен това неспазването на препоръките често води до смущения в екологичното равновесие на почвата на обекта, както и до навлизането на фекални вещества в него. И това, както знаем, ще доведе до замърсяване на потоците от кладенци в кладенеца.

SNiP разкрива напълно темата

Според SNiP, инженерните мрежи са два вида - външни и вътрешни. За да функционира безпроблемно всеки мрежов компонент, беше създаден списък със специални правила и изисквания, които са посочени в документ № 2.04.01-85 (за вътрешни структури) и SNiP 3.05.04-85 (за външни структури). Също така не забравяйте, че създаването на практически всяка инженерна комуникация трябва да се извършва изключително от професионалисти в своята област.

Списък на регламентите за създаване на вътрешни мрежи

Често вътрешните водоснабдителни и канализационни системи се инсталират с помощта на конструкции, изработени от полимери или метални пластмаси. В зависимост от спецификата на конструкцията, както и от обема на товарите, могат да се използват и тръби от други материали. Елементи от мед и стомана се използват активно за водоснабдяване днес. Но първият тип тръби вече е избледнял във фонов режим, тъй като е значително по-нисък от полимерните структури в техническите си характеристики и разходи.

SNiP съдържа таблици и диаграми.

Системите от този тип, в съответствие с разпоредбите, могат да бъдат инсталирани в сгради с почти всякакви цели. То може да бъде както частни, така и частни и обществени институции, а именно:

 • на децата;
 • здравеопазване;
 • заведения за хранене;
 • старчески дом.


Говорейки за частни къщи, има не само едноетажни сгради. SNiP позволява инсталирането на системи в сгради с голям брой етажи.

Правила и правила за монтаж на система за захранване със студена вода

Вътрешната система на водопроводните инсталации по отношение на приложението може да бъде от три разновидности:

 • За водоснабдяване с питейна вода;
 • Да се ​​осигури функционирането на противопожарната система;
 • За производствени мрежи.
Проект като този може да бъде всеки от тях

Вътрешната мрежа за снабдяване със студена вода се състои от следните елементи:

 • Водопроводна инсталация и лайнер за тях.
 • Разпространение на мрежи.
 • Възли, които са монтирани на входа към сградите.
 • Затваряне, регулиране, както и смесване на фитинги.

Следва да се отбележи, че е необходимо да се избере най-подходящият монтажен чертеж на вътрешната система, като се вземат предвид специфичните характеристики на конструкцията, броят на етажите и броят на устройствата, които ще се използват. Освен това се изисква строго да се спазват всички норми и разпоредби, установени от санитарните служби.

Това е важно! Строго е забранено свързването на водоснабдяването, доставянето на питейна вода, както и тази, която е проектирана специално за нуждите на домашен характер.

Изисквания към системите за гореща вода

Днес в жилищни сгради е възможно да се създадат отделни тръбопроводи за доставка на чиста топла вода, както и вода, която се използва за битови нужди. Запомнете: в тази мрежа максималното допустимо налягане не може да надвишава 0,45 МРа.

Външни мрежи

За оформянето на канализационни системи от външен тип се използват такива тръби:

 • чугун;
 • азбест и цимент;
 • от стоманобетон;
 • от керамика;
 • от полимери и други неща.


В монтажа на тръбопроводи трябва да се вземат предвид следните факти:

 • Когато поставяте тръбите и инсталирате водопроводната система, трябва внимателно да се уверите, че земята и отпадъчните води не попадат в тръбите. Преди да свържете тръбите със скрепителни елементи, те трябва внимателно да бъдат проверени за всякакви блокирания и, ако е необходимо, да бъдат почистени.
 • Процесът на сглобяване на тръбопроводи традиционно се основава на предварително одобрени схеми и чертежи.
Вътрешните и външните системи са тясно свързани.
 • Размерите на полагане на окопите за тръбни конструкции преди инсталирането на тръбопровода трябва да бъдат проверени с тези, посочени в проекта.
 • Тръбите с естествена циркулация са поставени по такъв начин, че гнездото да е разположено противоположно на движещата се течност.
 • По време на монтажа е изключително важно да се контролира правилността на тръбите (това правило се отнася особено за прави сечения). За да контролирате процеса, не можете да купите никакви измервателни устройства и да използвате обикновен огледало. Инсталираните тръби се преглеждат и ако всичко е направено правилно, отражението в огледалото ще има отражение на кръг с абсолютно правилна форма. Необходимо е да се провери тази характеристика преди запълване на изкопа, както и след това.
 • Настоящият ГОСС установява, че водните и канализационните системи трябва да бъдат напълно обработени. В противен случай няма да бъде предотвратена корозията.

Каква е необходимостта от създаване на зони за сигурност?

За да се изключи възможността за замърсяване на околната среда, е задължително да се създадат защитни зони в процеса на инсталиране на системи.

Защитната зона предполага наличието на основен източник на водоснабдяване, както и на магистрали, по които се движи течността. Обикновено зоната е разделена на 3 основни зони:

 • Първият пояс е кръг с диаметър от 60 до 100 метра. В центъра е предмет на приема на чиста вода.
 • Вторият - обхваща площта, която ще бъде необходима за предотвратяване на потока от замърсители в питейната вода. Размерите на този сегмент трябва да се изчисляват независимо въз основа на спецификата на местните климатични и почвени характеристики.
 • Последният колан е оборудван, за да предпазва предмета за всмукване на вода от химикали на трети страни.
Трябва да изкопаеш специален изкоп за тръби

В тази връзка можем да заключим, че организацията на всеки от трите колана е насочена главно към премахване на вероятността замърсителите да влязат директно в източника на събирането на течности.

Параметрите на зони от този тип са стриктно регламентирани от комплекс от съответни регулаторни документи. По принцип функционалната цел на зоната за сигурност на която и да е от системите на инженерния план има за цел да предотврати навлизането на отпадъчни води и различни замърсители в използваната територия. По правило разработването на регулаторна документация се извършва от служители на съответните правителствени агенции, като се отчитат особеностите на всеки отделен регион. Традиционно за системи с натиск или без налягане е зона, разположена на разстояние около пет метра във всички посоки от външната стена на основната линия. Ако канализационната система е изградена в специфични региони, тогава размерите на защитната зона трябва да бъдат увеличени с не по-малко от два пъти. За райони със специфични условия на експлоатация на първо място трябва да се отдадат на райони с висока степен на сеизмична активност, слаба или мокра почва.

Обърнете специално внимание на тръбопроводите.

Как се намират тръбите?

Ефективното водоснабдяване включва относителното положение на тръбите. В процеса на проектиране и монтаж силно всяка инженерна тип система, не трябва да се забравя, че канализационните системи могат да се превърнат в източник на различни бактерии за питейна вода. Специалистите в строителната индустрия са разработили доста строги правила, които трябва да се спазват в процеса на работа по системата. Те са фиксирани в SNiP и директно регулират вграждането на водоснабдителната и канализационната мрежа:

 • В случай на местоположението на тръбите по паралела, канализационната система и дренажната система трябва да бъдат разделени от четиридесет сантиметра.
 • Като част от санитарната зона на водоснабдителната система строго се забранява изграждането на канализация.
 • Ако е необходимо да се инсталират системи, чиито тръби ще се пресичат, трябва да бъде организиран прав ъгъл в обекта на пресичане. Изключително неприемливо е да се пресичат предмети под различен ъгъл.
 • Традиционно системата за водоснабдяване е разположена над системата за отпадни води. В точките на пресичане на системните елементи, разположени под прав ъгъл, разстоянието между тях трябва да започне с четиридесет сантиметра и да расте в зависимост от отделните параметри на обекта, климата и почвата.
SNiP се предлага в електронната версия
 • Ако беше решено да се използват тръби от полимер за организиране на водоснабдяването, в сегментите на пресичане те трябва да бъдат "облечени" в специални стоманени корпуси. Дължината на такъв корпус е избрана в съответствие с почвата на строителната площадка. Ако трябва да се справите с глинести почви, стоманената обвивка трябва да се простира не по-малко от 5 метра от всяка страна директно от точката на пресичане. Ако има пясък или друг вид добре филтрирана почва на строителната площадка, дължината на обшивката в двете посоки трябва да бъде удвоена, т.е. десет метра в двете посоки.
 • Понякога най-доброто решение ще бъде местоположението на канализационните мрежи на водопровода. В този случай линията, водеща отпадъчните води, трябва да бъде облицована в стоманена обвивка. Не забравяйте разстоянието между тръбите при такива трудни условия. Тя също трябва да бъде най-малко 40 сантиметра.


SNiP, който описва водопровод и канализация, също така регулира ремонтните работи, свързани с възстановяването на функциите и оперативните и техническите характеристики на съответните системи. Така че, ако трябва да извършвате ремонтни дейности на пресечната точка на магистралите за различни цели, разбира се, ще трябва да изкопаете окоп. Изкопаването с багер е възможно само докато има един метър от повърхността на дъното на изкопа. В бъдеще работниците ще трябва лично да стигнат до ремонт. Освен това, в процеса на ръчно копаене във всеки случай, не можете да използвате скрап или други инструменти, които биха могли да навредят на част от магистралата.

Регулаторната документация гласи, че между канализационната система с водоснабдяване и всъщност къщата трябва да оставите половин метър или повече.

Схема на канализационните системи и ВиК

Теоретичният аспект е важен

Не забравяйте, че SNiP е само източникът на теоретичния аспект на инсталирането на водопроводни системи. По време на инсталацията ще откриете много фактори, чието влияние е очевидно, но не винаги ясно. Разбирането и способността да се вземат предвид всички фактори в пълен размер е бизнес, който ще дойде при вас най-много с опит. Междувременно доброто теоретично обучение Ви позволява да разберете правилно спецификата на предстоящите строителни дейности. Не трябва да се забравя, че всички домашни комуникационни системи са тясно свързани една с друга. По този начин външното водоснабдяване никога няма да бъде достатъчно ефективно, при условие че вътрешното функциониране е слабо.

Чрез проектирането на бъдеща система и нейното инсталиране в пълно съответствие с изискванията на нормативните документи (SNiP) можете да избегнете редица негативни последици от непрофесионална инсталация:

 • кратка продължителност на експлоатационния период на системите;
 • замърсяване на място;
 • замърсяване на водите;
 • необходимостта от чести ремонти в отдалечените точки на пресичане на тръбите.

Компетентният и отговорен подход към работата, професионалната подкрепа и теоретичните познания е минимален набор, който ви гарантира успешното изпълнение на плановете за организация на канализационните системи и водоснабдяването според SNiP.

Изисквания за отпадни води в частна къща

Списък на изискванията за канализация в частна къща

Канализационната система е част от инженерните комуникации на всеки дом. В същото време, обезвреждането на водата е най-трудно както по време на строителството, така и по време на работа. Нека разгледаме по-подробно какви условия трябва да се спазват при проектирането му.

Общи изисквания

За да се избегнат проблеми при инсталирането на канализационна система в частна къща, е необходимо стриктно да се следват приетите норми и изисквания, които се съдържат в правилниците на строителните и строителни разпоредби за канализацията и канализацията. След това всичко ще работи хармонично, без прекъсване и необходимостта от настройка.

инсталиране на канализационни комуникации на етапа на полагане на основите на къщата

Във всяка структура, където се извършва водоснабдяване и водоснабдяване, е необходимо да се оборудват дренажните мрежи за масите. Системите за отводняване също трябва да бъдат изградени на парцелите. Една добре проектирана и внедрена канализационна мрежа ще бъде гаранция за комфорт, ще поддържа здравето на околната среда и ще увеличи живота на сградата.

Канализацията включва:

 • вътрешни системи вътре в сградата;
 • външни системи;
 • система за дъждовна вода, използвана за източване на вода.

Всички те трябва да бъдат поставени по такъв начин, че са спазени изискванията за санитарно строителство на канализацията в частна къща, включително:

 • осигуряване на прогнозираното количество отпадъци;
 • като елиминира всякакъв риск от наводняване на сградата;
 • осигуряване на достатъчно почистване;
 • херметично натрупване и транспортиране на отпадъчните води.

поставяне на канализационни тръби в окопите

Изисквания за вътрешни и външни мрежи

Вътре в системата трябва да се състои от:

 • santekhpriborov за обезвреждане на вода, включително всички санитарни и битови уреди, свързани с канализационната система (изключение е отопляемата кърпа за кърпи, която работи без образуване на канализация);
 • разпределяне на тръбите, за да се осигури движението на канализацията от канала за изтичане;
 • Самият стълб, където са прикрепени всички тръби.

Според приетите стандарти, цялата система, разположена в къщата, трябва да осигури свободното движение на течности от местата за изтичане до изпускателните тръби извън къщата. За всяко санитарно оборудване комплект сифон. За изграждане на канализацията вътре в къщата се използват тръби от чугун или полимер. Диаметърът на тръбата на освобождаването трябва да бъде от 110 милиметра.

Наклонът на всички хоризонтални тръби трябва да бъде между два и два и половина процента.

Системата трябва да включва и вентилация. Провежда се през решетката, за която всеки от тях изпълнява изпускателната част, която се показва на покрива.

окабеляване комуникация канализация у дома

Дизайнът на външните системи се изчислява, като се вземат предвид правилата на SNiP 2.04.03-85. Според тях:

 • Тръбите, поставени извън къщата, трябва да имат диаметър 150 мм, а дълбочината на канализацията в частна къща трябва да бъде 110 сантиметра.
 • За почистване и поддръжка, кладенците са специално инсталирани в системата.
 • Когато използвате гравитационна мрежа, използвайте тръби от керамика, азбестоцимент и полимер.
 • Ако гравитацията не може да бъде подредена, се осигурява канализация под налягане, която изисква специални тръби, които могат да издържат на натиск. Те могат да бъдат от пластмаса, чугун или азбестоциментов материал.
 • При нискоетажни сгради най-добрият вариант би бил да се съдействат няколко къщи в една мрежа.
 • Пречистването на отпадъчните води включва инсталацията, използвайки биологични методи.

Препоръчва се за четене: Машина за изпомпване на канализацията

Изборът на дизайн

Правилният избор е една от основните задачи при проектирането на автономна канализационна мрежа. Основните варианти тук са няколко вида:

 1. Акумулиращият септичен резервоар е подобрена версия на септичната яма. където няма пречистване, а само натрупаните запаси. Тъй като тя се пълни, тя се почиства с помощта на специална машина за асимилиране. За разлика от язовира няма филтриране в почвата, поради което екологичната обстановка се поддържа в добро състояние. Независимо от това, този вид септични ями се използва много рядко напоследък, тъй като повикването на специално оборудване е скъпо удоволствие и трябва да се почиства доста често. Само когато се предполага рядко пребиваване в къщата, тя може да бъде препоръчана за използване.
 2. Почистването на септични ями се използва както за натрупване, така и за почистване на отпадъчните маси. Обикновено те се отцеждат, а след това се разграждат биоразградимо, като се използват аеробни и анаеробни микроорганизми, които за тази цел се утаяват специално в тях. По този начин водата се пречиства с около шестдесет процента и отива на земята за по-нататъшно пречистване. Най-добрата почва за този тип септична яма е пясъчна или пясъчна пясъчна почва. Когато глина е по-добре да се използва друг вариант, въпреки че това също не е изключено. В този случай инсталирането на септичен резервоар ще бъде много скъпо, тъй като за подреждането на полетата за филтриране ще бъде необходимо специално оборудване.
 3. LOS или aerotank са съвременни устройства, използващи няколко метода за пречистване. Водата след такъв септичен резервоар става деветдесет и осем процента чиста. Тя може лесно да се отстрани в земята, езерото или да се използва за технически цели (за напояване).

инсталиране на пречиствателни станции за отпадъчни води и комуникационни кабели

Правилата за отпадни води в частна къща

Основното правило в тази система е да се поддържа необходимото разстояние от различните сгради и предмети до септичния резервоар.

Препоръчва се за четене: Как да почистите запушени канали?

Например, от санитарен уред към вертикална тръба трябва да бъде не повече от дванадесет метра. Всички елементи трябва да бъдат инсталирани със сифони, включително душове и тоалетни седалки. Вентилационната канализационна тръба не може да бъде свързана с вентилацията на дома.

Най-доброто от всичко е, ако домакинските химикали се слеят отделно, тъй като оказват негативно влияние върху микроорганизмите, живеещи в септичния резервоар. Въпреки че на практика, разбира се, комбинираната версия се използва главно.

Септичният резервоар, от своя страна, трябва да бъде поставен:

 • на поне петнадесет метра от кладенеца;
 • пет метра от обществения път (по-малко не може да бъде в съответствие с общоприетите стандарти и с по-голямо разстояние ще бъде неудобно да се издърпа помпата от асенизаторската машина за изпомпване на канализацията);
 • плитка от повърхността на почвата.

Ръководени от конструкцията, санитарно приетите стандарти, както и държавните стандарти, собствениците на къщи могат да проектират и изграждат системата поотделно.

При извършване на земни работи могат да се повредят дренажни или кабелни канализационни системи, което от своя страна ще доведе до сериозни последствия. За да се предотврати появата и развитието на негативни ситуации, създайте специална зона за защита, според SNiP. Тя може да се види на предупредителни знаци, които забраняват наземната работа в определена област.

схематично представяне на канализационната система на частна къща

Обикновено зоната за сигурност е на 5 метра от тръбата към едната и другата страна. Но в райони със сеизмичен риск и при трудни атмосферни условия кадрите могат да се удвоят.

Буря и кабелна канализация

Всяко утаяване трябва да бъде премахнато от територията, като се вземе предвид SNiP 2.04.03-85, който съдържа необходимите изчисления и норми.

Понастоящем се използват три метода на т. Нар. Дъждовна или бурилна канализация:

 1. Отводняването на основата на къщата е, че водата стига от покрива. Тази опция е най-големият бюджет, но минус това е неудобно да се извършва почистване, когато възникнат проблеми.
 2. Друг начин е да се организират специални тави, от които се източва водата. Това също е евтин вариант и по-приятно. Но такава система може да замръзне, когато измръзва.
 3. Третият метод е инсталирането на затворена система, където инсталираните входни отвори са разположени под тръбите, както и система от затворени тръби.

Отводнителната мрежа от този тип е много трудна. Следователно, нейният дизайн е най-добре подреден от експерти.

Държавен контрол и най-честите нарушения

Канализационната мрежа е свързана с инженерната система, както и с електричеството, водата и газа. За последния проект се изисква да се увери. Но по отношение на канализацията, в повечето региони това не се изисква.

Препоръчва се за четене: Монтаж на канализацията в апартамента със собствени ръце

Може би затова собствениците на крайградски зони са независима организация на канализацията в частна къща. Ако обаче е инсталиран с нарушения, това може да доведе до много сериозни последствия, например, за наводняване на територията. Това може да е само много неприятно явление, като например наличието на непроходима неприятна миризма.

Ако възникне такава ситуация, съседите имат право да подадат жалба до надзорния орган, който ще изпрати жалба до санитарно-епидемиологичната служба или прокуратурата по опазване на околната среда. По принцип частните канализационни системи в селските къщи проверяват тези случаи. В допълнение, това може да доведе до още по-сериозни последици за собствениците на парцелите, по чиято вина е настъпило нарушението, ако са в зоната за защита на водите.

При наличието на басейн, проверката може да се извърши от услугата Vodokanal. Факт е, че по време на изграждането му, цялата технологична схема трябва да отговаря на стандартите за обезвреждане на вода, които са съгласувани с водопроводната икономика.

Често срещана грешка при проектирането на инженерната мрежа е нарушаването на санитарните зони. В малка площ понякога е трудно да се намери място, което отговаря на всички правила и разпоредби. Затова най-добре е да помислите по този въпрос на етапа на проектиране на къщата.

В същото време всички норми са приети още през 1985 г., когато ЛОС все още не са били изобретени. Ето защо е възможно те да бъдат ревизирани в бъдеще. Но доколкото те са валидни, трябва да се спазват всички изисквания, в противен случай нарушенията не само могат да доведат до глоба, но и да демонтират устройството.

Самостоятелната инсталация на канализационна система на частна къща може да доведе до друга често срещана грешка: канализационните тръби могат да бъдат поставени неправилно, например под основата или в близост до тях, поради което в случай на пробив достъпът до тях ще бъде много сложен.

Ако автономната канализационна система не е одобрена от местната служба, това ще доведе и до налагането на глоба.

Проверката няма да трае дълго, когато инсталирате канализацията в езерото, ако канализацията е нечиста.

По този начин, за всички изисквания за отпадни води, е необходимо да се третира максимално внимателно и да се инсталира септичен резервоар в строго съответствие с тях.

Канализация в частна къща: дълбочина и характеристики на монтажа

При инсталиране на дълбочината на канализационната тръба в частна къща - цифрата, на която трябва да се обърне специално внимание. Ако не се спазват правилата за монтаж, се срещат проблеми като неправилно инсталиране на септична яма, тръби, прекомерно количество стави и завои, причиняващи задръствания и т.н.

Характеристики на дълбочината на отпадни води в частна къща

Един прост изход е да се доверите на канализацията на квалифицирани специалисти. Ако искате да спестите значително подобрение, можете да го направите сами. След това трябва да вземете септична яма, поставена в яма, разположена на разстояние най-малко на 5 метра от къщата и подсилена с бетон от въздействието на подпочвените води.

Значението на дълбочината на канализацията

Дълбочината на канала е препоръчително да се вземе предвид поради следните причини:

 • когато инсталирате тръби на ниво замръзване на почвата, течността бързо се охлажда, което води до задръствания;
 • в случай на прекалено плитко поставяне на тръбата, те са изложени на преждевременно унищожаване от замръзване и други фактори;
 • ако тръбите са разположени твърде ниско, тяхната замяна ще бъде трудно достъпна в бъдеще;
 • Не забравяйте да вземете предвид особеностите на релефа: тръбите могат да бъдат разположени по-близо до земната повърхност, ако канализационната система е разположена върху плоска платформа.

Рискът от претоварване може да бъде намален при условие, че инсталацията ще използва минималния брой връзки.

На каква дълбочина да лежи?

Дълбочината на канализацията лесно се определя от нивото на конструкцията. При монтаж на тръби се препоръчва да се използва абсолютно директен път от къщата към септичните ями. Използването на колене и завои е нежелателно.

Поставете тръбите малко над средната точка на замръзване. Ако се поставят под пътища или други места, които са изчистени от сняг, те увеличават дълбочината.

Минималната дълбочина в метри е 0.7-0.8. Тази стойност може да се използва при полагане на тръби в топъл климат. Колкото по-тежки са слабите, толкова по-студен е районът като цяло, толкова по-дълбоко трябва да се постави тръбопроводът.

Какви параметри трябва да се имат предвид?

При инсталирането на тръбопровода е задължително да се вземе предвид дълбочината на замръзване на земята. За всеки регион тази цифра е различна.

Освен това процесът на инсталиране взема предвид следните параметри:

 • диаметърът на тръбата не трябва да бъде твърде тесен;
 • наклон на линеен метър тръба не трябва да надвишава 3 см;
 • също така е необходимо да се разгледа материалът, от който се произвеждат тръбите, тъй като те имат различни свойства;
 • разстоянието от септичния резервоар до изходната точка на тръбата от сградата трябва да бъде най-малко 5 метра;
 • когато е инсталиран, ъгълът на наклон трябва да отговаря на изискванията на SNiP, само тогава отпадъчните води ще се движат спонтанно, като се елиминира рискът от задръстване;
 • В къщата може да има редица повратни точки, но извън нея е желателно тръбите да са прави.

Изискванията на SNiP

Съгласно изискванията на SNiP, във всеки жилищен район, който има вътрешна система за водоснабдяване и изходна точка, той трябва да има дренажни мрежи. Освен това обектите трябва да имат дренажна система. С добре проектирана канализационна система животът на сградата е удължен и екологичното равновесие се поддържа на самата площадка.

Общи системни изисквания:

 • трябва да осигури приблизително количество отпадъчни води;
 • работата й не трябва да причинява наводнения с дъжд или канализация;
 • абсолютно всички системи трябва да бъдат запечатани;
 • пречиствателните станции за отпадни води трябва да почистват отпадъчните води.

Изисквания към SNiP към вътрешни мрежи:

 • при монтажа на водопроводните инсталации на канализацията трябва да се направят хидравлични брави;
 • Използват се полимерни или чугунени тръби за инсталиране на вътрешни мрежи;
 • диаметърът на канализационната тръба на изхода на къщата може да надвишава 11 см, не се допуска по-малък размер;
 • наклонът трябва да бъде от 2% до 2,5%, но не повече от 3%;
 • Вътрешните мрежи трябва да бъдат оборудвани с вентилация чрез канализационни решетки, за които през всяка от тях се извършва изпускателната част, която се показва на покрива.

Вътрешните мрежи включват такива елементи като:

 • санитарни устройства за обезвреждане на вода са практически всички санитарни продукти, с изключение на отопляемата кърпа за кърпи (в нея не се отделят отпадъчни води) и домакинските уреди, свързани към канализационната система;
 • тръгване на тръбопроводи - канализацията се транспортира от санитарния уред към платформата;
 • канализационна тръба - тръби са приведени до нея.

Изисквания към SNiP към външни мрежи:

 • тръбите за външни водопроводни инсталации трябва да са с диаметър най-малко 15 см;
 • дълбочината на подножието трябва да е от 1.1 м;
 • кладенци са инсталирани за поддръжка и почистване на мрежата;
 • за гравитационни мрежи инсталират керамични, азбестоциментни или полимерни продукти;
 • ако по някаква причина не е възможно да се монтира система за гравитационен поток, е инсталирана канализационна система под налягане, се препоръчва да се монтират специални тръби от чугун, азбестоцимент или пластмаса, които могат да работят под налягане с помощта на SNiP;
 • ако канализационната система е оборудвана в селата с нискоетажни сгради - няколко къщи могат да бъдат комбинирани в обща система, като се отчитат ефективността на съоръженията за третиране;
 • за почистване на оттока се прилагат инсталации с биологични методи за обработка.

Как да се измери дълбочината?

В повечето случаи дълбочината на поставяне на канализационните тръби се фокусира върху практическия опит на инсталационната компания и случаите на подобна експлоатация в същия район. Но при липса на точни данни, преди да се определи дълбочината, силата на тръбите се изчислява съгласно SP 40-120-200, която урежда правилата за проектиране на тръбопровод и неговата инсталация.

Фигурата, получена от това изчисление, е приблизителната дълбочина на полагане на канализационната тръба. Стойността се коригира в зависимост от дължината на линията, проектните особености и терена.

Важно е да се разбере, че динамичното натоварване, което се движи в района на автомобилите и хората, значително се увеличава и това трябва да се има предвид при поставянето на канализационната мрежа под входа на гаража или пешеходния път. В този случай инсталирайте гофрирани тръби с армировка по затворен начин.

Характеристики на здравината на тръбите

Избраните тръби при покупка трябва да отговарят на следните характеристики:

 • те трябва да бъдат устойчиви на химикали, подземни води и други агресивни среди;
 • термична стабилност;
 • устойчивост на механична деформация, включително напрежение, разширение и увеличаване на натоварването върху тях;
 • от вътрешната страна, коефициентът на приплъзване трябва да бъде минимален.

Тези изисквания се вземат предвид и при фитингите, приложими за запечатано свързващо вещество и структурна стабилизация. Размерите на тръбите зависят от целта и самия проект. Най-разпространената версия на канализационните тръби е с диаметър 11 см, но е възможно да се използва от дължина от 25 см до 3 м. Вълновите тръби имат напречно сечение от 21 см и двуслойна структура.

При закупуване на PVC продукти трябва да обърнете внимание на степента на скованост. Клас Svam подходящ за дълбока работа. В топлите райони се използва клас L, тъй като тяхната дълбочина на полагане не е по-голяма от 1 м, а за по-студени райони се използва клас N.

Полагане на отпадни води

Избиране на подходящите тръби и запознаване с метода на инсталиране, продължете с инсталационната работа. За най-висококачествена инсталация трябва да следвате установените правила за инсталационната технология.

Вътре в къщата

Компетентно окабеляване вътре в къщата е монтирането на конструкцията на свързването на тръбите за образуване на гладък канализационен поток от вода.

Препоръчва се инсталацията да започне от водопроводната мрежа и след това до зоната на свързване към външната тръба. В сграда с два или повече етажа на първата тръба, инсталирана под пода, на втората и останалата - над тях.

Технологична инсталация на вътрешната система:

 • водните капани са свързани с водопровод;
 • канализационните тръби са свързани към тях;
 • след това се използват 2 колела от 45 градуса за свързване на тръбата към хоризонталната, но ако водопроводната инсталация е монтирана близо до решетката, за свързването се използват 1 коляно и наклонена тръба от стойката;
 • ако водопроводът е разположен далеч от височината, тогава за всеки метър от дължината на тръбата се прави наклон от 30 мм към тръбата от друга водопроводна или канална вода;
 • за да се съобразят с наклона, ще изискват скоби, инсталирани на разстояние 2 метра една от друга и фиксирани към пода или стената;
 • в случай на инсталиране на канализационна мрежа над пода, след всеки завой е монтирана чаша с капак за почистване и е монтирана на всеки етаж;
 • от комплекта тоалетна 45 около тръбата или с по-ниска степен, свързвайки с канализационната мрежа перпендикулярна тръба;
 • при отсъствие на решетка в жилището и инсталиране на канализацията над пода е необходимо да изтече от хоризонталната тръба, която влиза в тръбата с помощта на 2 лакти;
 • тръбите преминават през припокриване с помощта на метален ръкав с тръба, увита в изолация. При припокриването подложката се монтира с циментово-пясъчен разтвор;
 • ако е необходимо свързване на тръба с диаметър 5 cm с тръба с диаметър 10 cm, използвайте подходящ адаптер;
 • след това се показва една вътрешна тръба и ако височината й се различава съществено от вътрешната, използвайте коленете от 45 ° до 135 ° за гладка връзка.

Какви тръби се използват за вътрешната мрежа:

 • от тоалетната, душ, басейн, баня - 100-110 мм;
 • от черупки - 50 мм;
 • за височината - не по-малко от 110 мм.

Какво друго трябва да се има предвид при полагане на тръбите на вътрешната мрежа:

 • за ефективно свързване, връзките се смазват с тръбно лепило или уплътнител;
 • след скъсяване на тръбата, нейните ръбове трябва да се изгладят така, че да се впишат плътно в приемната тръба;
 • когато свързват 2 сложни системи, те използват както тръбата, така и скобата за твърдостта на конструкцията;
 • когато инсталирате канализационната система преди изливането на основата от външната тръба, се поставят вътрешните в зоната на бъдещата основа, предварително изолирани и поставени в облицовката;
 • преди монтажа подовете се определят с точната позиция на водопроводната инсталация в къщата, за да се знае как да се приведат тръбите към нея.

Технологична инсталация на външни отпадни води:

 • на първо място, една яма е изкопана за септична яма, нейното разстояние зависи от размера на парцела, но не по-малко от 5 м;
 • честотата на използване на водопроводното оборудване и броя на хората в къщата - фактори, които трябва да се вземат предвид за размера на ямата за септична яма: за семейство от 4 души обикновено е достатъчно да купите 3 пръстена с диаметър 150 см;
 • няколко дни преди поставянето на бетонните пръстени на дъното, се излива пясъчна възглавница и се излива с бетонен слой, след това връзките на излятия бетон се смазват с битум или смола за запечатване и след поставянето на пръстените се поставят бетонни кръгове с отвор за люка;
 • ако не искате да купувате бетонни пръстени, след като изкопите яма на дъното, трябва да направите 15-20 см пясъчен тампон и да излеете бетон на една и съща височина и веднага щом бетонът грабне (това ще отнеме не повече от 2 дни), поставете стените на септичния резервоар;
 • от стените на септичния резервоар до краищата на ямата поддържат разстояние 100-150 mm за пълнене на глина;
 • тръбен наклон - 20-30 мм на метър тръба;
 • след полагане, тръбата е свързана със септичния резервоар чрез пробиване на отвор;
 • в канализационната система използвайте коляното за плавно завъртане;
 • се свързва с къщата през мазето или сутерена;
 • след това инсталирайте филтърна яма на 200-300 мм под септичния резервоар, кладенецът трябва да е по-малък от септичния резервоар по отношение на обем или пропорционален;
 • дъното на кладенеца за филтрация трябва да се запълни с 30 см слой от развалини.

Когато свързвате всички тръби, можете да извършите тест с вода за проверка на плътността и верността на свързващата система. Крайният етап на работа ще бъде премахването на всички дефекти в връзката.

Общи изисквания за канализационните системи

Ако има инсталация за водоснабдяване в отделна къща и има поне една пункт за подаване на вода, тогава естествено трябва да се предвиди система за отклоняване на използваната вода. Дренажната система се състои от:
- вътрешна канализационна мрежа вътре в сградата;
- външна канализационна система;
- съоръжения и инсталации за обработка на използвана вода;
- помпи (ако е необходимо).

Изисквания към системата за отпадни води:
1. Отвеждане на отпадни води.
2. Надеждност на системата, предотвратяване на наводненията и продължително овлажняване на строителните конструкции.
3. Висококачествено пречистване на отпадни води в случай на изхвърляне в резервоара.
4. Достатъчен живот на системата без големи поправки.
5. Всяко водопроводно оборудване, с изключение на тоалетната, трябва да има воден печат.

Оценени параметри на водопроводните инсталации
и водопроводни инсталации

Вторичен консумация на вода, l / s

Почасово потребление на вода, л / час

Забележка:
1. При монтаж на аератори (решетки) на водните кранчета и смесители, свободното налягане в линейната обшивка трябва да бъде взето най-малко 5 м.
2. За системи за водоснабдяване, при използване на колектори от пластмасови тръби, мивки, мивки, мивки, кран за вани и мивки, душ кабини, бидета, тоалетни чинии с промивна цистерна, могат да се използват писоари с 12x2 mm тръби.

Изисквания за изпускане на отпадъчни води от жилищни сгради:
1. Диаметърът на тръбата не е по-малък от 110 mm.
2. Дължината на тръбата от решетката или почистващото оборудване до кладенеца е в рамките на 12 м. Ако разстоянието до ямката е повече от 12 м, трябва да се монтират допълнителни кладенци за проверка.
3. Наклонът на освобождаванията не е по-малък от 0,02.
Необходимо е да се монтира смукателна вентилация на вътрешната канализационна система, привеждайки изпускателната част на всяка стълба към покрива с 0,3 м. За външна канализационна мрежа се използват тръби с диаметър най-малко 150 мм, тавите се полагат на дълбочина не по-малко от 1100 мм.

Инспекционни кладенци, издигнати на места:
- тръбопроводни връзки;
- промени в посоката на потока от отпадъчни води;
- промени в диаметъра на наклона или тръбата.
Местата на линейните кладенци са определени в SniP 2.04.03-85. Ако тръбопроводът е гравитачен, тогава се използват тръби от керамика, азбестоцимент и пластмаса. При изграждането на тръбопроводи под налягане се използват тръби от чугун, азбестоцимент и пластмаса. За да се определи средната дневна консумация на отпадъчни води, трябва да умножите броя на населението в дома си по стойността на конкретните отпадъчни води. Смята се, че количеството течни отпадъци на човек е 2000-3500 литра годишно.

При проектирането на канализационна система в нискоетажни жилищни сгради е желателно, когато е възможно, да се комбинират системите от всяка структура. Когато използвате отделни канализационни системи, използвайте:
- отделно оттичане и последващо почистване на канализацията от всички водопроводни инсталации;
- съвместно оттичане на отпадни води към съоръжението за съхранение, от което впоследствие се транспортират със специален транспорт до станциите за заустване.

Канализацията от жилищни сгради с нисък брой етажи се пречиства биологично при естествени или изкуствено създадени условия. Като се има предвид потокът от отпадъчни води, необходимата степен на пречистване, хидрологичните и геоложки характеристики на района, изберете вида на пречиствателната станция за отпадъчни води. Те могат да бъдат биофилтри, активирана утайка (аеро-резервоари), анаеробни канали за ферментация, оборудване с малък производствен капацитет.

При изграждането на индивидуални и местни канализационни мрежи се препоръчва използването на фабрични инсталации за биологично пречистване на отпадни води. Заводът издава съответните сертификати за съответствие с техническите и хигиенните изисквания за тях. Необходимо е използваните инсталации да са компактни, лесни за поддръжка без специални професионални познания и да осигуряват не само биологично третиране, но и дезинфекция на отпадъчните води.

Работният обем на септичния резервоар (акумулатор) трябва да бъде многократно по-малък от обема на резервоара за септични ями. Тези устройства трябва да бъдат инсталирани по протежение на пътя, така че резервоарът да може лесно да се приближи до тях.

На пясъчни или пясъчни почви можете да приложите областта на подземно филтриране; в същото време напоителните тръби трябва да се поставят на 1 м над нивото на подпочвените води. Дълбочината на полагане на тръбите не трябва да е по-голяма от 1,8 м и по-малка от 0,5 м от повърхността на земята. При полагане на отделни дренажни системи в такива почви с прогнозна консумация на отпадъчна сода в рамките на 1 кубичен метър на ден, могат да бъдат разположени филтърни кладенци и дъното трябва да бъде разположено на 1 m по-високо от нивото на подпочвените води.

Ако имаме водонепроницаеми или слабо филтриращи почви, тогава пясък и чакъл филтри, както и филтър окопа, могат да бъдат разположени на 1 м над изтичане на тигана, която изпуска канализацията. Ако естествената почистваща система (филтърни кладенци и канали и пясъчно-чакълести филтри) се използва за допълнителна обработка на отпадъчните води, преминала през непълни инсталации за био-пречистване, тогава натоварването върху тях може да се увеличи до 3 пъти.

Ако инсталациите за пречистване на отпадъчни води от локални и индивидуални канализационни мрежи не осигуряват стабилизиране на валежите, препоръчително е да ги компостирате заедно с градински и битови отпадъци. Вътрешните помещения, шкафовете за шкафове и септичните ями могат да се използват само за изолирани къщи, ако потокът от отпадъчни води не надвишава 1 кубичен метър на ден.