Разстоянието между канализацията и сградата: регулаторни изисквания

Когато планирате изграждането на външна канализация, трябва да отговаряте на изискванията, определени от строителните разпоредби. По-специално трябва да се поддържа правилното разстояние от сградата до канализацията. Необходимата информация може да се търси много дълго, като се има предвид обема на регулаторната документация и трудността да се чете за средния човек. За да се опрости търсенето и да се спести време, по-долу са само данните, на които трябва да разчитате, когато избирате място за пускане на канализационни съоръжения в частен участък.

съдържание

Местоположението на почистващите кладенци спрямо другите структури ↑

Изборът на оптимално местоположение зависи не само от естеството на вътрешните структури, но и от вида на канализационната структура. Особено важно е правилно да се намерят съоръжения, предназначени за пречистване на отпадъчни води, които могат да бъдат разделени на акумулиращи (със запечатано дъно) и филтриране (без дъно).

Позицията на канализационните съоръжения на обекта се регулира от SNiP

Кумулативен ↑

Минималното разстояние от къщата до канализацията с акумулативен тип е 3 м. Това е необходимото разстояние, при което изграждането на пречиствателната станция няма да има разрушителен ефект върху основата на сградата. Максималното разстояние до първото кладенец не трябва да надвишава 12 м. По-отдалеченото място може да доведе до чести запушвания и усложнява поддръжката на тръбопровода.

Изборът на място за местоположението на пречиствателната станция за отпадни води трябва да вземе предвид и обема му. Ако капацитетът не надвишава 1 м³, тогава обектът може да се постави на минималното възможно разстояние от къщата. При увеличаване на обема е желателно пропорционално да се увеличи разстоянието.

Разположение на кумулативните септични резервоари спрямо жилищна сграда

Що се отнася до пътя и оградата на съседа, в този случай се налагат едни и същи изисквания както при жилищна сграда - на разстояние най-малко 3 м. Но местоположението спрямо стопанските постройки няма толкова строги критерии. Тук най-важното е да се поддържа разстояние от 1 м.

Филтриране ↑

При липса на плътно дъно в пречиствателната станция, т.е. отводнителите след предварително филтриране се изхвърлят в земята, тогава разстоянието между канализационната мрежа и сградата трябва да се увеличи до 10-12 м. Такова устройство няма да позволи да се предизвика разрушаване на основата от повишената влага на почвата.

В случай на пречистване на битови отпадъчни води, освен защитата на основите на сградите, трябва да се спазват и санитарните стандарти. За да се предотврати замърсяването на източника на питейна вода, филтърът се намира на 50 метра от него. До най-близкия резервоар минималното възможно разстояние е 30 м.

Разположението на пункта за изхвърляне на отпадъчни води в почвата

Разстояние между канализационните кладенци ↑

Освен структурите за съхранение и филтриране има и други видове кладенци, които се използват за инсталиране и поддръжка на външни отпадъчни води. Сред тях са:

Тъй като такива устройства не са предназначени за натрупване на отпадъчни води, те не представляват опасност за основите на сгради и природни обекти. В този случай тези структури трябва да бъдат правилно позиционирани една спрямо друга.

Инспекция ↑

Тези структури са предназначени за одит и поддръжка на канализацията. Те се използват в сложни външни мрежи с голяма дължина на тръбопровода. Според SNiP, разстоянието между наблюдателните канализационни шахти зависи от големината на тръбата. Съществуват следните стандарти:

 • Ø110 мм - 15 м;
 • Ø150 мм - 35 м;
 • Ø200-450 мм - 50 м;
 • Ø500-600 мм - 75 м.

В домакинските системи рядко се използват тръби с диаметър по-голям от 150 mm. Обикновено, за подреждане на външната канализация достатъчно диаметър 100-110 мм. Съответно, в този случай е необходимо да се монтира наблюдателна структура на всеки 15 м. Въпреки че за прави секции е позволено да се увеличи интервалът с няколко метра.

Разположение на точките за разглеждане

Въртящ се ↑

Ротационните устройства изпълняват същата функция като гледането. Разстоянието между тях не е регулирано, тъй като те се намират в строго определените места - на завоя на тръбопровода, чийто ъгъл надвишава 45 °. Тези точки са най-податливи на блокиране, поради което на тези места е необходимо да има достъп до мерки за почистване.

Разстоянието между кладенците за обръщане на домашните и бунтовите канали зависи от дизайна на мрежата. Въпреки това, ако има дълга права линия между завоите, на тази празнина допълнително се инсталира зрителна точка.

Големите завои на тръбопровода трябва да бъдат оборудвани с въртящи се конструкции.

Падащи ↑

Ако е необходимо да се инсталира канализационна мрежа на наклона, се използват диференциални конструкции. Тези кладенци са предназначени да нормализират скоростта на потока на течността, тъй като прекалено интензивното движение на изтичащия поток може да доведе до блокиране.

Разстоянието между тези структури зависи от спецификата на релефа и е индивидуално за всяко едно населено място. Той трябва да вземе предвид някои технически подробности:

 • височината на диференциала не трябва да бъде по-голяма от 3 м;
 • за намаляване на дебита могат да бъдат инсталирани допълнително охлаждащи дялове;
 • когато капката е по-малка от 0,5 м и диаметърът на тръбопровода е 600 мм, се допуска замяната на капката с визуална структура с изтичане.

Схема за монтиране на отпадни води на склона

Ако поддържате правилните разстояния между канализационните кладенци и други предмети съгласно строителните разпоредби, няма да имате никакви проблеми с надзорните органи или със съседите си. В същото време планирането на сложна система се извършва по-добре със специалисти, за да се избегнат технически грешки и несъответствия, които могат да доведат до неприятни последици.

Как да се определи разстоянието от септична яма до къщата?

Септичният резервоар е неразделна част от канализационната система на частна къща, така че изборът на местоположението му на обекта трябва да се вземе на сериозно. Очевидно миризмата от аериращите зони и утаечните резервоари не е най-ароматна, а влагата, която се филтрира в почвата, създава висока влажност и поставянето на септични резервоари в близост до жилищни сгради и източници на вода могат да бъдат не само неприятни, но и опасни за здравето.

Правилно разположение

Изграждането на септична яма е най-практичният вариант за организиране на канализационни системи в селски къщи и селски къщи, но в много големи градове все още има райони, специално проектирани за развитие на вили, където няма градски дренажи, поради което е необходимо изграждането на помпена станция.

Вярно е, ако изборът на обект за пречиствателната станция за отпадъчни води ще се извърши на етапа на проектиране на парцела. Само в този случай ще бъде възможно компетентно да се намери място, което да отговаря на всички съществуващи санитарни стандарти.

Да кажем още, преди да инсталираме септична яма, е необходимо да се координира проектът за подреждането й в SES, в противен случай сградата ще бъде обявена за незаконна конструкция и може да доведе до множество проблеми за нейния собственик.

В най-добрия случай ще излезете само с глоба, а в най-лошия случай ще бъдете принудени да разрушите цялата структура - това ще доведе не само до огромни финансови разходи, но и до значителен дискомфорт за всички членове на семейството.

За да се избегнат тези проблеми, е изключително важно да се познават всички основни правила за безопасно подреждане на септичните ями. Тези правила се уреждат от настоящите SNiP 2.04.02-84, 2.04.02-85, както и от 2.04.03-85 и 2.1.5.980-000. Тези документи установяват основните стандарти за изграждане на местни канализации.

Към жилищна сграда

Ако септична яма е разположена в непосредствена близост до жилищна сграда, множество неприятни миризми ще ядосат жителите й, поради което повечето собственици и предприемачи се опитват да изберат най-отдалеченото място от помещенията, като вземат предвид релефа - ако районът е неравен и хълмист, тогава септичната яма е подредена ниско място.

Санитарният стандарт установява, че минималното разстояние между септичната яма и частната къща трябва да бъде 5 метра, само в този случай домакинството ще бъде защитено от "аромата", излъчван от канализацията. Приблизително на такова разстояние трябва да има филтърно кладенец, ако, разбира се, е планирано в дренажната и отводнителната система, тъй като водата, която напуска, може да промие основата на конструкцията и да я унищожи. Що се отнася до самите маси, те могат да бъдат разположени още по-близо, но не трябва да рискувате комфорта си, като го изкопаете директно под прозорците.

Много собственици на сайта се опитват да "бутат" септичния резервоар, доколкото е възможно, на разстояние от 15 метра или повече. Но този подход не може да се нарече правилен, тъй като канализационните тръби, които са по-дълги от 8 метра, често имат запушвания, които трябва да бъдат почистени.

Ето защо стандартната стойност от 5 метра е оптимална от санитарно-технически гледни точки.

В някои случаи се допуска разполагането на септична яма в близко разстояние, но това е възможно само при инсталирането на висококачествена система за пречистване на отпадъчни води. Освен това, намаляването на разстоянието се допуска, ако септичната яма е направена от дебел стоманен бетон и между нея и къщата е монтирана солидна хидроизолационна система.

За съседите

Проблемите със съседите не се нуждаят от никого, така че при организирането на септична яма е необходимо да се вземат предвид техните интереси. Желанието за преместване на масива до максималното разстояние от къщата е разбираемо, но ако в това яма се намира "точно под носа" на съседите, то те едва ли ще се радват.

В случай, че строителството се извършва паралелно на всички парцели, какъвто е случаят при разработването на нови земи, има смисъл да се съгласува предварително местоположението на септичните ями на всички парцели, което значително ще намали риска от конфликтни ситуации в бъдеще.

Ако дренажната система е построена в вече експлоатирана къща, тогава има смисъл да се следват съществуващите стандарти, които установяват минималното допустимо разстояние от септичния резервоар до съседната ограда на 2 метра.

Добре

Много е важно септичната яма да се намира на разстояние от мястото за дозиране на водата, тъй като е необходимо да се изключи всяка вероятност замърсената вода да влезе във водоснабдителната система, която носи питейна вода в къщата, в противен случай водата ще бъде опасна за живота и здравето на възрастните и децата.

Според SNiP трябва да има най-малко 30 метра от язовирната стена до кладенеца, но ако водата се намира под нивото на септична яма или парцелът се състои от силно пропускливи почви, разстоянието трябва да се увеличи до 50 метра.

В кладенеца

Подобни изисквания се налагат и по отношение на разстоянието между септичния резервоар и кладенеца. Разбира се, изграждането на самия сапунен резервоар изключва всякаква заплаха от проникване на отпадъчни води в кладенеца, но възникването на извънредни ситуации никога не може да бъде изключено. В резултат на снижаване на налягането на свлачищата или "активна активност" на гризачите, вероятността за навлизане на вода в почвата се увеличава значително, така че е необходимо да се поддържа разстоянието между секцията за оттичане и кладенеца, която трябва да е най-малко 20 метра, а ако почвата съдържа пясък или пясък, м.

Разстояние между канализационните кладенци - SNiP и правилата за монтаж

Канализационни системи на частни къщи

 • топографски показатели на избраната територия;
 • видове почви на място;
 • наличие на водоизточници в близост до обекта;
 • оформяне на инженерни подземни мрежи, които вече присъстват на територията.

Канализационната система може да бъде доста проста: най-простата конструкция се състои от едно парче тръбопровод, който транспортира водосточни тръби до яма или септична яма, разположена извън сградата. Най-простият септичен резервоар може да бъде направен от гуми за автомобили, които се подреждат вертикално един върху друг: дренажите все още ще се филтрират, а твърдите фракции периодично се изпомпват от след-събирателна машина. Този дизайн е подходящ за инсталиране в крайградски или малки градски райони. За да може канализационната система да работи нормално, достатъчно е тя да осигури постоянен наклон и периодично да извършва изпомпване.

Много по-трудно е да се организира канализация на обект, който има труден терен или където се намира източникът на питейна вода. В този случай канализационната система трябва да отговаря на санитарните изисквания за септични ями или резервоари за съхранение на отпадъци. В допълнение, дизайнът на системата може да бъде усложнен от свързването на дренажна система и дренаж на буря. Вижте също: "Проверка на кладенците - видове и методи на инсталиране".
Този проект се състои от няколко отделни тръбопровода, така че ще е необходим голям брой кладенци за неговата работа. За да се гарантира ефективността на системата, трябва или да се свържете с експертите, или внимателно да разгледате всички нюанси, свързани с изискванията за отпадъчни води.

Видове канализационни кладенци

Разстояние между шахти съгласно SNiP

 • ако има дълъг тръбопровод в права линия;
 • в присъствието на завои или завои в тръбопровода, както и промяна на диаметъра на тръбата;
 • в присъствието на дизайн на клонове.

Функцията на шахтите е да следи системата и възможността за достъп до нейния интериор за поддръжка.
 • с диаметър на тръбата 150 мм, кладенци се инсталират на всеки 35 метра;
 • 200-450 мм - 50 м;
 • 500-600 мм - 75 м.

По-нататъшното увеличаване на диаметъра на тръбите ви позволява да увеличите още повече разстоянието между канализационните кладенци. Обаче вероятността за появата на такава структура в дачата е изключително малка, тъй като обемът на отпадъчните води, произвеждани от 3-4 души, не изисква наличието на широки тръби. Използването на големи тръби може да бъде оправдано, ако през канализационната система преминава абсолютно всички отпадъчни води: валежи, водни води и директни отпадъци от жилищни сгради.

Ротационни кладенци за отпадни води

Разстоянието между въртящите се канализационни шахти обикновено се изчислява въз основа на дължината на правите секции между завоите на тръбопровода. Ако сечението на тръбопровода е по-дълго от определения нормативен документ, то трябва да бъде оборудвано с кладенци за проверка, за да се осигури достатъчно ниво на контрол върху работата на системата.

Капка кладенци

В този случай SNiP не определя конкретното разстояние между канализационните кладенци, но има някои конструктивни изисквания:

Стандарт разстояние от кладенеца до къщата на дадена страна

Въпросът къде да се изкопае кладенец, за да се увери, че водата в него ще бъде чиста и в големи количества, безпокои онези, които ще организират водоснабдяването на лятната вила от тази хидравлична структура. Изглежда, че въпросът засяга само местоположението, но трябва да се отбележи, че има специални документи на публичните институции, които точно определят разстоянието от кладенеца до къщата и други сгради и структури. Една от тях е SNiP 30-02-97, която се занимава с нормите за планиране и изграждане на крайградски зони.

Добра конструкция в близост до къщата

Стандарти за местоположението на кладенеца в страната

Но във всеки документ, дори и в определения SNiP, не може да се открият точни нормативни разстояния, ако става дума за кладенец за питейна вода. Факт е, че самата кладенец не носи никакви товари върху сградата. Ето защо, често можете да намерите кладенци, които са изкопани в къщата. Вярно е, че е необходимо да направите резервация, че този тип сграда е възможна, ако къщата не е построена на плитка основа.

Плитки фундаментни конструкции обикновено са конструирани за малки, не тежки конструкции. При изкопаване на почвата вътре в къщата или близо до основата, могат да се появят движения, които ще повлияят на качеството не само на фундаментната структура, но и на основната структура като цяло. Ето защо за такива случаи съществува норма на разстоянието от кладенеца до сградата. Тя не трябва да бъде по-малка от 3 м.

Местна водоснабдителна мрежа

Но е необходимо да се вземе предвид факта, че кладенецът може да действа като източник на вода, което е мястото на приемане на местната водоснабдителна мрежа. Ако поставите помпа в шахтата и я свържете с маркуч или тръба с вътрешна водопроводна тръба, можете да гарантирате постоянно наличие на вода в къщата. И в това отношение, колкото по-близо е изграждането на кладенеца, толкова по-добре.

 • Първо, по този начин се намалява разстоянието от източника до потребителите, което позволява да се скъси водопроводната мрежа и да се използва помпата с по-малко енергия. И това е добро спестяване на пари.
 • На второ място, малкият размер на крайградската зона не дава възможност да се извърши строеж в голям мащаб или да се извърши декоративен дизайн на територията. Ето защо компактността е основното изискване за сградата.

Разстоянието от кладенеца до канализационните обекти

Що се отнася до останалите сгради или предмети, кладенецът може да бъде изграден на разстояние:

 • на повече от 30 м от сгради, които съдържат говеда или домашни птици;
 • на повече от 4 м от засадените дървета, това е в случай, че корените на насажденията достигнат кладенеца и започнат да го унищожават;
 • повече от 1 м от храсти;
 • и най-малко 30 m до септични ями, септични ями, шахти, тоалетни и други обекти, свързани с канализацията или замърсяването.
Внимание! Оптималното условие е, ако ямата ще бъде изкопана по-високо от канализационните структури. И тук са взети под внимание не само собствените им сгради, но и кварталът.

Снимката по-долу показва разположението на кладенеца по отношение на основната къща и други сгради в лятната вила. В същото време авторът на фигурата очерта идеалното местоположение, което гарантира, че водата във вътрешността на хидротехническия обект винаги ще бъде подходяща за пиене.

Идеалното разположение на кладенеца в лятната вила

Конструктивни елементи

По принцип не е много трудно да изберете място за кладенец, ако имате план за изграждане на вила на вашите ръце. Това ще бъде особено важно за тези, които току-що започват да оборудват вилата. Ако къщата е все още само по отношение на строителството, тогава можете безопасно да копаете кладенец, който е решено да се организира вътре в сградата. Освен това изграждането на сгради ще изисква вода, така че изграждането на водоизточник ще бъде много важно в ранните етапи на озеленяването на дадена страна.

Ако основата вече е излята, в този случай можете също да копаете кладенец в него. Въпреки че няма проблем да се направи това с вече построената къща. Просто, колкото по-свободно и открито пространство, толкова по-лесно е да се изкопае почвата.

Трябва също така да се отбележи, че кладенецът в сградата е загуба в жилищното пространство на къщата. Ако общата площ е голяма, няма да има проблеми. Но в малките сгради, където всеки квадратен метър се брои от подобно начинание, е по-добре да откажем. Можете да копаете кладенец в мазето, ако такъв е предвиден в проекта на къщата. Валът на кладенеца трябва да се почиства редовно и понякога дори да се ремонтира - това е инсталирането на почистващия агрегат, замърсяванията и остатъците, поради което пространството около кладенеца трябва да бъде лесно почистено и довършителните материали трябва да са устойчиви на влага.

Що се отнася до кладенеца близо до основата или на всяко друго място, това е най-лесно. Случаят може да бъде усложнен само от наличието на големи дървета, чиито корени имат широка мрежа за полагане. Поради това е добре да се обмислят дори такива привидно не най-строгите изисквания и условия.

Добре в къщата

Но, както показва практиката, най-големият проблем ще създаде кладенци с малка дълбочина. Това главно показва, че водоносен хоризонт е много близо до повърхността на земята. При изкопаване на мината водата от хоризонта се издига с 1.5-2 м, като запълва водосборния басейн. Тоест, местоположението му става още по-високо. И ако конструкцията на шахтата и образуването на вала са неправилни, тогава има голяма вероятност, тъй като тя прониква през стените на облицовката на вала, водата ще започне да промива самата основа. И това е голям проблем.

Ето защо е много важно да се грижим за запечатването на конструкцията на кладенеца. Особено, ако е завършена с дърво, камък или тухла. В тази връзка стоманобетонните пръстени гарантират максимално стегнатост.

Така че, разстоянието от кладенеца до къщата и други сгради в лятната вила е много важно количество. От горното можем да заключим, че най-често този показател влияе върху чистотата на водата в кладенеца и техническото състояние на къщата, преди всичко на основата.

Разстоянието от септичния резервоар до къщата

Септичната яма е местна пречиствателна станция за отпадни води, която обикновено се намира на територията на частни къщи за третиране на битови отпадъчни води. Този дизайн е необходим за тези, които нямат възможност да се свържат с централната канализационна система. Но е важно да знаете, че септичен резервоар не може да бъде построен там, където му е удобно - съществуват редица специфични изисквания, които е важно да се имат предвид, преди да бъдат закупени материали за изграждане на местна канализационна система. Едно от основните е известно разстояние от септичния резервоар до къщата. Какво трябва да бъде това?

Възможно ли е да се инсталира септична яма в близост до къщата?

Защо е невъзможно да се изгради септична яма по-близо, отколкото би трябвало да бъде?

Преди да разберем в колко разстояние от къщата трябва да се намери автономна канализационна система, разберете защо доста сериозни изисквания са поставени върху себе си и местоположението й.

Автономна система за пречистване на отпадни води

Факт е, че всички канализации, които влизат в септичния резервоар от жилищна сграда, съдържат всички видове токсични и опасни вещества. Също така са различни бактерии и микроорганизми. Обикновено отпадъчните води съдържат експлозивна смес от човешки отпадъци, отломки от хранителни продукти, повърхностно активни вещества и много други. Представете си, че такава наситена субстанция в големи количества ще попадне в чиста почва или подземни води - това може да доведе до опасно замърсяване на околната среда.

Отпадъчните води съдържат много опасни вещества и микроорганизми.

Отпадъчните води от септична яма в случай на изтичане могат да причинят вреда на околната среда, което отрицателно засяга животните и растенията, живеещи наоколо. Попадащи в подземните води, канализацията от местните канализации ги замърсява. И няма гаранции, че те няма да попаднат в този слой, откъдето вие или вашите съседи помпате водата, ако водата се изпомпва от кладенеца. Грешка е да се приеме, че отводнителите са изключително полезни органични торове.

Внимание! Потреблението на вода от захранването с вода, отровено от канализацията, не е безопасно за цял живот. Такава вода може да причини развитието на различни сериозни заболявания.

Промишлено и търговско замърсяване на подземните води

Също така, ако има септичен резервоар, разположен до жилищна сграда, основата може постепенно да се отмие. Това ще повлияе неблагоприятно на състоянието на всяка сграда.

Като обобщим горното, е възможно да се идентифицират основните екологични опасности, свързани с разположението на септична яма.

 1. Изтичането на септична яма и в резултат на това навлизането на отпадъчните води в почвата.
 2. Късното почистване на септичния резервоар или наводненията може да доведе до преливане на отводнители над ръба на септичните резервоари на пречиствателната станция и до замърсяване на площадката.
 3. Инфилтрация на канализацията в подпочвените води и тяхното замърсяване.
 4. Наводняване на сгради, пътища.
 5. Неприятна миризма, която ще се разпростре на няколко десетки метра наоколо в случай на неправилно оборудван септичен резервоар.

Организация на изхвърлянето на отпадни води в частна къща

Някои може да започнат да спорят и да казват, че в миналото всички са използвали само серпентини и никой не е мислил за опасностите от канализацията. Но по-рано това количество химикали не попада в отпадъчните води, а потреблението на вода е много по-ниско. Ето защо, дори преди 20 години, особено внимание не бе отделено на спазването на санитарните норми относно частните канализационни системи. Сега във всяка частна къща отпадъчните води трябва или да се натрупват и да се изпомпват, или да бъдат почистени, преди да влязат в околната среда.

Машините почистват септичния резервоар

Разбира се, домашен септичен резервоар не пречиства водата 100% - единствено промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води (като септична яма "Грийн Рок") са способни на това, но поне ще позволят да се отстранят най-опасните суспензии от водата.

Внимание! В случай на претенции към работата на вашия септичен резервоар, може да се изправите пред административни или наказателни санкции.

Регулаторни документи

Тъй като септичните резервоари са потенциално опасни за благосъстоянието на екологичната ситуация в определена част от сградите, тяхната инсталация и монтаж се регулират от няколко закона, правила и разпоредби, чиито изисквания трябва стриктно да се спазват. В противен случай при някои непредвидени обстоятелства проблемите със закона не могат да бъдат избегнати.

Таблица. Основните регулаторни документи, които управляват изграждането на местни канализации.

Разстояние между канализационните кладенци - SNiP 2.04.03-85

Без да е експерт в областта на строителните инженерни комуникации, е много трудно да се разбере регулаторната литература, регулираща технологията и процедурата за провеждане на такава работа. Когато се опитвате да намерите онлайн информация за устройството на домакинска канализационна мрежа за селска къща, често се намирате в статии с неразкрито съдържание.
Някои от тях изобщо не са свързани с заявката за търсене. Например, добре изработени от канап - майсторски клас, който разказва за производството на декоративни занаяти.
Трябва да отделим много време, за да намерим необходимата информация, буквално да разчупим много сайтове. За да улесните тази задача за вас, в тази статия ще очертаем накратко приетите от строителните норми стандарти във връзка с изграждането на структури за външна мрежа от отпадни води.

Частна канализация

Доста често собствениците на селски къщи решават да придобият автономни водоснабдителни и канализационни системи. В един случай - за да се спестят комунални услуги, чиято цена се увеличава всяка година, а в другата - поради баналната липса на централизирани мрежи в селото.
За да може външната канализационна мрежа, изградена със собствените си ръце, да работи нормално, така че ако е необходимо да елиминирате проблемите и неизправностите, които са възникнали в нея, трябва да я изградите според определени правила.
Схемата за отвеждане, пречистване и отвеждане на отпадъчните води от къщата зависи от много фактори, включително:

 • Топографски условия на сайта;
 • Тип на почвата;
 • Наличието на мястото или в непосредствена близост до него източници на водоснабдяване;
 • Местоположението на съществуващите подземни комунални услуги - водопровод, газопровод, захранващ кабел, телефонна линия и др.

Канализационната мрежа може да бъде много проста и да се състои от една пряка част от тръбопровода, свързващ домашната мрежа с септична яма или септична яма (виж Разстояние от кладенеца до септична яма - правилният избор), намиращ се на кратко разстояние от къщата. Той може дори да е кладенец на гуми, в който канализацията се филтрира или се натрупва преди следващото изпомпване със смукателната помпа.

Обикновена схема с кумулативен септичен резервоар

Такава проста схема често се използва за малки или малки частни къщи. За нормалната му работа е достатъчно просто да издържи необходимия наклон при полагане на тръбопровода и във времето да изпомпва кладенеца.
Много по-трудно е да се организира канализацията, ако къщата стои на място с труден терен, ако поради наличието на кладенец или кладенец за пиене е необходимо да се спазват санитарните изисквания за местоположението на септични ями или резервоари за съхранение, като се разполагат на значително разстояние от къщата.
Често собственици на селски къщи се обединят в една мрежа от канализация от няколко сгради, разположени на обекта, включват в него дренажна система и livnestoky. В този случай се оказва комплексна схема на няколко тръбопровода по дължина и няколко кладенци за различни цели.
Необходимостта на устройството им и разстоянието между канализационните кладенци често предизвикват въпроси на тези, които решават самостоятелно, без участието на специалисти, да организират такава мрежа.

Видове и предназначение на кладенците

Има документ, регулиращ изграждането на различни канализации и разстоянието между канализационните шахти - SNiP 2.04.03-85 "Канализация. Външни мрежи и съоръжения.
Ще се съсредоточим единствено върху онези от неговите точки, които се отнасят до вътрешната мрежа от дренаж от частна къща. В цялата външна канализационна тръба, в зависимост от дължината й, от наклона на терена и от други обстоятелства, е необходимо да се организират междинни кладенци.

Контейнерни кладенци

Тези съоръжения са вградени в мрежата в следните случаи:

 • Голямата дължина на права тръба;
 • Промяна на посоката на тръбопровода, неговия диаметър или наклон;
 • Присъствието в мрежата на възли, в които страничният тръбопровод се присъединява към общата магистрала.

Контейнерите за инспекция са предназначени да организират контрола върху системата, да осигуряват достъп до проблемни области, за да почистват и елиминират блокировките.

Редакция е инсталирана на тръбата в шахтата, както е на снимката, или в нея е разположена отворена тава.

Според SNiP, максималното разстояние между кладенците за канализация от този тип зависи от диаметъра на тръбата и е:

 • С d150 мм - 35 метра;
 • С d200-450 мм - 50 метра;
 • С d500-600 мм - 75 метра и т.н.

Това означава, че колкото по-голям е диаметърът, толкова по-отдалечени са помежду си шахти. Ако такива размери тръби се използват при изграждането на битова канализационна система, то само ако обемът на отпадъчните води е достатъчно голям.
Например - общо от няколко отделни сгради (къща, баня, къща за гости). Или когато дъждовната вода се изхвърля от покривите и трасетата в общата мрежа.
Най-често се използват тръби с диаметър 100 мм (тъкане). На такъв тръбопровод разстоянието между ревизионните валове се приема, че е 15 метра.

Обърнете внимание. Ако диаметърът на тръбата е еднакъв по цялата дължина, тръбопроводът е прав и няма странични връзки, минималното разстояние между канализационните кладенци може да се увеличи до 50 m.

Огледайте кладенци

С подобна гледна точка и дизайн, в тръбопровода са монтирани ротационни кладенци. Всички такива завои, които не могат да имат ъгъл на въртене по-малък от 90 градуса, са области с повишен риск от блокиране, така че инспекционните шахти трябва да бъдат поставени над тях.

Устройството на ротационен кладенец на мястото на завой на магистралата

 • Разстоянието между въртящите се кладенци се определя от дължината на правите секции между завоите.
 • Ако дължината на този раздел надвишава броя на измервателните уреди, определени от стандартите, допълнителни одиторски мини са допълнително оборудвани с него.

Капка кладенци

Ако районът, в който е монтирана канализационната мрежа, се намира на наклон, наклонът на поставения подземен тръбопровод може да е твърде голям. Това не може да се допусне, тъй като при висок дебит на отпадъчните води твърдите фракции могат да се утаят на дъното на тръбата, като постепенно създават задръствания.

В този случай, инструкцията изисква инсталирането на капковите кладенци, формиращи стъпаловидна система. Разстоянието между тях зависи от характеристиките на релефа и във всеки случай се определя на място.
Приемат се следните правила:

 • Максималната дълбочина на диференциала не трябва да надвишава три метра;
 • Ако капката е по-малка от половин метър (при тръбопроводи с диаметър до 600 мм), вместо капка капка, се допуска да се отвори люка с изтичане.

За справка. Крайната точка на канализационната система е филтър или кладенец.

Други регулаторни изисквания

В допълнение към описаното, съществуват и други изисквания за външната канализация на устройството. Например, разстоянието от къща до канализационна ямка от всякакъв вид и предназначение (първата в посока на потока) трябва да бъде най-малко 3 и не повече от 12 метра.
Не забравяйте и санитарните норми, регулиращи местоположението на канализационните кладенци и тръбопроводите във връзка с резервоари, източници на питейна вода, системи за битово водоснабдяване, овощни дървета и градинарски растения.

Основни санитарни зони на парцела

заключение

По принцип подобряването на дома не е най-трудната задача. Работата по полагането на тръби и канализационни инсталации е в състояние на всеки собственик на жилища.
Как да направите това е описано във видеото в тази статия и в други материали на нашия сайт. Но ако не се спазват определени правила и правила, дори една внимателно и внимателно сглобена система може да престане да функционира нормално и за нейното почистване или ремонт ще е необходимо да се отвори цялата магистрала в търсене на запушване.
Това няма да се случи, ако имате достъп до най-проблематичните области и възможността да наблюдавате работата на системата.

Вода в страната: кладенец или кладенец?

Ако къщата се намира в вилното селище и е свързана с основната водоснабдителна система - това е идеална опция. Но собствениците на крайградски зони, в които не се осигурява централизирано водоснабдяване, трябва да решат проблема с намирането на собствен водоизточник. И понякога собствениците на вили и селски къщи трябва да мислят за собствения си източник на вода, дори ако има общо водоснабдяване на селища, което работи прекъснато и качеството на водата в нея оставя много да се желае. Разположението на водопроводната система обаче не е лесно. За да се избере най-доброто във всеки отделен случай, кладенец или кладенец, човек трябва ясно да разбере предимствата и недостатъците на всеки един от тези методи за извличане на вода.

Откъде е водата?

Гнездата са били използвани от древни времена, мнозина считат този метод за извличане на вода безнадеждно остарял. Независимо от това, кладенците все още са доволни. И ако това се прави правилно, като се вземат предвид основните характеристики, такъв източник на вода служи дълго и редовно.

Дълбочината на кладенеца е погребана в водоносни хоризонти, така че височината на чистата утаена вода да е най-малко 1 м. Основната част на кладенеца е стените му, които някога са били дървени трупи от гъсти трупи или тухли или камъни. Въпреки това, този старомоден метод практически не се използва днес, предпочитат се бетонови пръстени, монтирани един върху друг. Когато се използва тази технология, висококачествената хидроизолация на ставите е много важна, така че повърхностните води, частиците на почвата и органичното замърсяване не изливат в кладенеца. Съвременните компании предлагат и специални монолитни танкове от стоманобетонни конструкции. Частта от кладенеца, която се издава над земята, се нарича върхът. Той е оборудван с плочки от тухли или камък с наклон от кладенеца, така че дъждът и топената вода да не попадат в кладенеца. В предишни времена водата се получава изключително чрез нашийници и кофи, закрепени върху вериги или въжета. Днес собствениците на отделни кладенци предпочитат да използват помпено оборудване, направено както в чужбина, така и в Русия.

Друг вид кладенци - абисинска, понякога се нарича добре игла. Подобно на люка, тя е предназначена за извличане на вода от горния водоносен хоризонт и е тръба с малка секция (до 4 см), снабдена с коничен връх и филтър, който предпазва от проникване на частици от почвата. Максималната дълбочина на абисинския кладенец е 12-13 м, водата се изпомпва на повърхността. За инсталирането на такъв кладенец не са необходими тежки машини или трудни наземни работи, има повече вода в него, отколкото в обичайната мина, но не работи без електричество и изисква съхранение през зимата.

От голяма дълбочина

За да се достигнат дълбоки водоносни хоризонти, разположени между водонепроницаеми слоеве на дълбочина няколко десетки метра, се пробиват сонди. Най-често срещаните са два вида кладенци. Първият е т.нар. Кладенец "на пясък", дълбочина до 35 м и пробит до най-близкия водоносен хоризонт (като правило, на дълбочина 20-30 м). Това кладенец се състои от корпус, който е създаден от тръби с диаметър от около 12-13 см, и мрежест филтър. Той се пробива достатъчно бързо, понякога в един или два дни. Производителността на кладенеца "на пясък" е около един кубичен метър вода на час и обслужва колкото по-дълго време е необходимо, толкова по-често се използва: в този случай кладенецът е по-малко замазан и може да функционира в продължение на десет или повече години, без да е необходимо почистване.

Вторият тип е "варовиков" кладенец с дълбочина до 100 метра или повече. Разбира се, пробиването на такива кладенци е по-дълго и диаметърът на тръбите може да достигне 30 см. В този случай се изисква и по-строга обвивка, поради което цената на работата се увеличава. Победата е, че такова дълбоко кладенец дава повече вода за единица време - работата му може да достигне 100 кубически метра. m вода на час. Тук водоносите сами по себе си служат като филтър, поради което не се появява залепване на кладенеца и може да служи до 50 години. Ето защо, пробиването на "варовик" често е по-изгодно, особено предвид факта, че водоносният пояс понякога лежи на дълбочина от едва 40-50 м. Освен това екологичният аспект не може да бъде пренебрегнат: дълбокото кладенец осигурява много висококачествена вода. Ако водата идва под земята под налягане, то кладенецът се смята за артезианска и не е необходимо да се оборудва с помпено оборудване. Тези кладенци обаче са рядкост, много по-често има нужда от помпа, а съвременният пазар предлага цял арсенал от такова оборудване.

Изкопаване на кладенец?

Основните предимства на кладенците могат да се отдадат преди всичко на ниската цена на работата по тяхното подреждане. За да се изкопае кладенец, той не изисква тежко оборудване и висока квалификация, екип от работници или дори собственикът на къщата може да се справи с него. Ако се налага помпено оборудване за вдигане на вода, то ще бъде по-евтино за кладенеца в сравнение с тази, използвана в кладенеца. Второто (и може би първото по важност) предимство на кладенеца е неговата автономност, независимост от наличието на електричество. Това е особено важно за онези райони, в които често има прекъсвания на електрозахранването. Добре оборудваното кладенец, подчинено на всички правила на експлоатация, може да продължи дълго време, до половин век.

Сега за недостатъците. Водата навлиза в кладенеца от водоносен хоризонт, в който тече подземните води. През сезона на пролетните наводнения и есенните дъждове те може да не отговарят на изискваното качество. Освен това в много вили се появиха локални канали с филтриращи полета, а от тях кладенецът трябва да се пренася на голямо разстояние. Това не е споменаването на земя, разположена в близост до големи населени места с много неблагоприятна околна среда. Наличието (или липсата) на водата в площадката се определя по време на инженерните и геоложки проучвания, когато се изследва дълбочината на подземните води. През този период се решава колко вода има на дадено място и колко отговаря на санитарните и хигиенните изисквания. И ако в старите дни водата беше чиста и прозрачна, сега водата от слоя от неконфигурирана подпочвена вода често не отговаря на санитарните стандарти. Друг недостатък е необходимостта от своевременно почистване: периодично стените на кладенеца трябва да бъдат изплакнати и ако е необходимо да бъдат обработени с дезинфектанти. И ако кладенецът се използва неравномерно, след няколко години в него ще се появи утайка. Накрая, водата тече от хоризонтите и се натрупва постепенно в кладенеца. Ако изберете цялата вода от кладенеца, тя ще бъде събрана отново след известно време. Този начин на водоснабдяване е приемлив за скромна селска къща, но не е подходящ за големи селски къщи, когато е необходимо да се решат много икономически проблеми.

Пробиване на кладенец?

Водата навлиза в кладенеца от дълбините на земята и не се смесва с повърхностните води. Ето защо, дори и в кладенеца "на пясък", чието качество може да бъде намалено поради валежите в пясъчните води, водата все още ще е по-добра, отколкото от кладенеца. Предимствата на кладенците могат да бъдат приписани и на хигиената: през тясната шийка, затворена с капак, листа, отломки, насекоми и малки животни няма да влезе вътре. В сравнение с кладенците кладенецът има висока производителност и голямо количество водни резерви. Такава конструкция не изисква ежегодно почистване и ако е оборудвана съгласно правилата, грижите се свеждат само до наблюдение на работата на оборудването. Животът на кладенците зависи от качеството на земните работи и монтажната работа, поддръжката, химическия състав на водата и може да бъде много голям. Това бяха плюсове.

Сред недостатъците на кладенците на първо място е невъзможността да работят без електричество и разходи. При създаването на кладенец "на пясък" е възможно да се направи с относително малки разходи, тъй като значителна част от работата може да бъде извършена без участието на висококвалифицирани работници или самостоятелно. Но оборудването за кладенец "на варовик" ще изисква сериозни финансови инвестиции. Разходите също така зависят от времето на пробиване на кладенеца, неговата дълбочина, използваното оборудване и материали (корпус, глава, помпено оборудване и др.). Друг недостатък е, че водата в кладенеца може да придобие метален вкус, цвят и мирис на ръжда, ако не беше използвана много висококачествена стомана за тръбата.

Заслужава да се отбележи също, че макар максималният живот на кладенци в пясъчна почва да е указан до 15 години, на практика тази цифра е средно около 7 години, което също е минус. Освен това, за да се избегне загниването, трябва да се използва редовно кладенец "на пясък". Уелстовете "на варовик" позволяват неправилно използване, но водата от тях може да има прекалено висока соленост, затова е необходим химически анализ за избор на желания филтър.

Обобщение

Както виждаме, съществуват много фактори, които определят избора на индивидуална водоснабдителна система за селска къща (не всички от тях се разглеждат тук). Така че водата от кладенеца е по-мека и по-близо до нормалното, отколкото в кладенеца, но възможността за нейното производство се определя от дълбочината на подземните води. Ако водоносен хоризонт се намира много дълбоко, тогава единственият изход е кладенецът. Ефективността на кладенеца зависи от наличието на електричество, а водата от кладенеца се предлага във всяка ситуация. Така че качеството на водата не намалява, пясъка трябва да работи постоянно - това не е подходящо за сезонни вили. Сондата "на пясъка" не изисква регистрация, но в сухия сезон такъв кладенец, подобно на кладенец, може да изсъхне. За да се пробие "варовик" добре, ще е необходимо да се получи лиценз в съответствие с федералния закон "On Subsoil", като се вземат предвид всички негови версии. Това е труден и дълъг процес, може да се наложи около шест месеца и сумата от 70 до 300 000 рубли само за документи.

Трябва да започнете с приблизително изчисление на консумацията на вода за сезона (да дадете) или за годината (за къщата, в която те ще живеят постоянно). Тя трябва да вземе предвид всички разходи за вода: домакинство, баня, басейн, канализация, поливане на градината и т.н. и т.н. Ако първото място е ниска цена, просто оборудване, лекота на използване и позволява на водата маса, можете да останете в кладенеца. Ако водоносен хоризонт се намира на голяма дълбочина и домакинството изисква големи количества вода, е необходимо да изберете кладенец.

Канализация разстояние от дома

Съвременните тенденции за осигуряване на комфорт в страната и в частните домове включват прехода от дренажните дупки към автономните канализационни системи, представени от различни септични ями. Канализационната мрежа на двора се използва за отвеждане на отпадъчните води от тръбопровода до пречиствателната станция за отпадъчни води.

За запазването на стените сградите издържат известно разстояние от основата на къщата до канализационната система, регулирана от SNiPs. Същите стандарти определят изискванията за местоположението на септичния резервоар по отношение на най-близките природни обекти (реки, дървета), комуникации и сгради.

Такава местна пречиствателна станция за отпадни води, като DKS, действа като гарант за екологичната безопасност на отпадъчните води. Той е одобрен от ЕЕН с предоставянето на сертификати и становища. Въпреки това, по време на монтажа е необходимо внимателно да планирате вашата територия, за да изберете най-подходящото място за отпадни води, като вземете под внимание регулаторните документи относно отдалечеността от сградата и други обекти.

Какво трябва да осигурите, изграждане на септична яма на територията на вашето домакинство

Преди инсталирането на канализационната система на двора е необходимо да се проектира сградата. Тъй като дори най-безопасното устройство носи риск от аварии, течове и стагнации, планът трябва да бъде подреден, като се вземат предвид санитарните и строителните стандарти. При планирането вземете предвид:

 • разстояние до други комуникационни мрежи: телефонни кабели, ВиК, отопление и други подземни съоръжения;
 • близостта на собствения ви дом и сградата, намираща се в съседство до системата за пречистване на отпадни води;
 • разстояние до пътя (магистрала);
 • диаметър на канализационните тръби;
 • дебелината на засаждащия слой;
 • близост до водоизточници (река, пролет, кладенец, поток).

Документи, в които са описани всички тези стандарти: SNiP 2.04.01-85, 2.04.04-84, 2.04.03-85, SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, 2.1.5.980-00. Те определят инструкциите, регулиращи изграждането на канализационни мрежи и водоснабдителни мрежи, предпазни мерки и изисквания за санитарно-охранителни зони в близост до предмети, които представляват потенциална опасност за околната среда.

За да се спазват всички тези стандарти, полагайте доверие на специалистите в инсталирането на септични ями. И въпреки това, трябва да сте наясно с основните моменти от правилното поставяне на Вашата пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на страна (частна) къща.

Какво трябва да знаете, когато планирате инсталирането на септична яма

Всеки септичен резервоар, доколкото е възможно, е по-добре разположен далеч от дома. Това ще премахне появата на неприятни миризми от мястото на аериране или канализацията, ако е в непосредствена близост до септичния резервоар. По-добре е, ако това е територията, която е минимално използвана от собствениците и е премахната на 3-20 м.

Тази отдалеченост също така служи за защита на основата на сградата от влага, което със сигурност ще съпътства процеса на третиране на отпадъчните води. Особено важно е да се поддържа препоръчаното разстояние от канализационната система до жилищни сгради с високо ниво на подпочвените води. Поставянето на кладенци в долината осигурява отстраняване на филтрираните отпадъчни води от подпочвените води.

Някои ЛОС не са проектирани да работят във висока подземна вода или бързо се провалят. Екосептичните резервоари DKS са проектирани да отговарят на най-трудните почви и условия. Моделите, обозначени с "M", не се страхуват нито от високи GWL, нито от замръзване, нито от други неблагоприятни ефекти. Те обаче са инсталирани на не по-малко от три метра от сградата, за да защитят основата и стените си от влага и напукване при изкопаване на кладенец и изкоп за тръби.

Не се препоръчва да се превишава разстоянието от сградата до шахтата за отпадъчни води поради минимизирането на връзките между канализационните тръби. Ако разстоянието до канализацията по някаква причина превишава допустимото, тогава е необходимо да се организира изглед. Стандартът на разстоянието от основата на сградата е от 3 до 20 (максимум) метра.

Ако в канализационната система има няколко зрителни канала, разстоянието между тях трябва да бъде 15 м. Инсталирането на шахта също е необходимо, когато тръбите на канализацията се завъртат.

Всички разпоредби, отнасящи се до вашата територия, трябва да бъдат зачитани по отношение на вашите съседи. В същото време се вземат предвид разстоянието до основната сграда, ограда, кладенец (ако има такива), стопански постройки, зелени площи. Особено внимание трябва да се обърне на отдалечеността от водоснабдяването на канализационната система, тъй като тя е свързана с осигуряване на безопасността на тяхното здраве в случай на авария.

Въпросът за сигурността също не е само при изчисляване на местоположението на канализацията и основата на къщата, но и по отношение на газопровода. Опасното разстояние е по-малко от 5 метра. За да се избегне спешно подкопаване на основите на всяка икономическа сграда, те поддържат разстояние от най-малко 3 метра.

Какво друго да вземете предвид при инсталирането на септична яма?

Инсталирането на канализацията е планирано, като се вземе предвид ландшафтен дизайн. В допълнение към отдалечеността от къща или икономическа сграда, внимание се отделя и на съществуващи дървета или храсти. Някои от тях не понасят прекомерната влага, генерирана по време на експлоатацията на кладенеца (септична яма), затова се препоръчва да бъдат засадени на разстояние около 4 метра от нея.

Но цветовете с постоянна влага ще бъдат много добри. Поради това цветната градина ще обслужва естетическата цел да се скрие грозното гнездо от гледката отстрани на къщата и в същото време ще помогне да се елиминират неприятните миризми.

Всички грешки при изработването или инсталирането на автономни отпадъчни води ще окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на жителите, растенията и почвата. По-добре е да се повери такъв важен въпрос на професионалисти, които гарантират спазването на всички изисквания за монтиране на септична яма.

Разстоянието от канализационната мрежа до основата

Разстоянието между канализационните тръбопроводи и основата

Разстоянието между канализационната система и основата на сградата в профила на напречния профил трябва да бъде координирано с местоположението на други подземни съоръжения, за да се предпазят съседните комуникации от различни щети в случай на аварии и ремонтни и строителни работи. Разстоянието ще зависи пряко от местоположението на подземните комуникации.

Схемата за двустранно разполагане на комуникации под земята: Електрическа мрежа, Газов газопровод, Т - телефон, Б - Водоснабдяване, К - канализация, ДК - дъждовни канали (канали), D -

На конкретна основа инженерните мрежи във връзка с устройството за модернизирани пътища трябва да бъдат поставени на техническа или зелена алея, вътре в блокове и под широки настилки, като се използва методът на комбинирани уплътнения в един изкоп от няколко тръбопровода. Този метод позволява да се намалят общите разходи за изграждане на мрежи с приблизително 3-7% срещу разходите за разделно полагане на едни и същи мрежи, тъй като интервалът между тръбопроводите ще намалее.

Схема за съвместно полагане на подземния тръбопровод: 1 и 3 - битови отпадъчни води, 2 - дъждовна канализация, 4 - водоснабдяване, 5 - газопровод, 6 - местна почва, 7 - внасяни планински пясък и местна почва.

Канализационните мрежи трябва да бъдат проследени успоредно с червените линии на сградата, а в случай на едностранно разполагане на мрежата, отстрани на улицата, където има по-малко подземни мрежи и повече връзки към канализационната система. На пасажи с ширина 30 м или повече мрежите следва да бъдат проследени от двете страни на улицата, ако това е обосновано от икономически изчисления.

Разстоянието между канализационните мрежи и сградите трябва да осигури възможност за извършване на работи по ремонт и инсталиране на мрежи и защита на съседни тръбопроводи в случай на аварии; освен това не е разрешено да се подкопават основите на сградните и подземните съоръжения в случай на повреда на канализационните тръбопроводи, за да се изключи възможността каналът да попадне във водоснабдителните мрежи.

Нюансите на канализацията

От гледна точка на разстоянието от ръба на сградата до тръбопроводите за канализация под налягане, надлези, конструкции и тунели трябва да бъде най-малко 5 метра, а от свободния поток - най-малко 3 метра.

Изчисленият интервал може да се определи по следната формула: L = h / tg a + b / 2 + 0,5, където h е разстоянието между тръбопровода и дъното на основата на сградата (измерено в метри), a е ъгълът на покой на почвата ), b - ширина на канала (измерена в метри).

Схема на колекторния тунел за инженерни комуникации: 1 - канализация, 2 - канализация, 3 - люлка, 4 - електрически кабел, 5 - телефонни кабели, 6 - водоснабдяване, 7 - топлинна мрежа, 8 - табла.

Минималното разстояние от канализационната мрежа до захранващите подземни кабели трябва да бъде 0,5 м, към комуникационните кабели - 1 м, към топлинните линии - 1-1,5 м, към мачтите за външно осветление, ограда и подпорите, комуникационната мрежа и контактната мрежа - 1, 5 м, за високо напрежение преносни линии с напрежение по-малко от 35 киловата - 5 м, напрежение от 35 киловата - 10 м, на ценни дървета - 2 м.

Ясното разстояние между кладенци или камери и външните стени на тръбопроводите трябва да бъде не по-малко от 0,15 м.

В процеса на полагане на канализационни тръби, успоредни на газопровода, разстоянието в плана между стените на тръбопроводите съгласно SNiP трябва да бъде най-малко: за газопроводи с ниско налягане до 5 килопаскала - 1 м, средно до 0,3 килопаскала - 1,5 м, високи 0,3-0, 6 мегапаскала - 2 м, 0.6-1.2 мегапаскали - 5 м.

В случай на паралелно полагане на канализационни тръби на същото ниво като водопроводите, разстоянието между стените на тръбопровода трябва да бъде не по-малко от 1,5 м с водни тръби с диаметър 200 мм и не по-малко от 3 м с тръби, които имат по-голям диаметър.

В случай, че планират да бъдат положени канализационни тръби на 0,5 m по-високи от водопроводите, разстоянието (в план) между стените на тръбопровода в пропусклива почва трябва да бъде не по-малко от 5 m.

Последната част от канализацията

Таблица за развитие и планиране на градските и селските населени места.

В случая на изкопни канализационни мрежи, успоредни на железопътните и трамвайните трасета, по отношение на разстоянието между релсовата ос на трамвайната и вътрешно-растителната писта и кантовете за изкопаване трябва да бъде най-малко 1,5 м; до оста на най-близката железопътна линия или ограда - най-малко 4 м (но във всички случаи това е не по-малко от дълбочината на изкопа от дъното на насипа); преди края на пътя или оградата - не по-малко от 1,5 м или не по-малко от 1 м до ръба на канавката, основата на насипа.

На пресечната точка с водопроводните и водопроводните линии водопроводните тръбопроводи най-често се поставят по-ниско от водните тръби. Вертикалното разстояние между стените на тръбите не трябва да е по-малко от 0,4 м. Такова изискване може да не бъде изпълнено, ако се извършва монтаж на водопроводи от тръби в корпуси, които са изработени от метал. Във всяка страна на пресичането, дължината на защитените територии трябва да бъде в глинени почви не по-малко от 3 м, а в филтриращата почва - около 10 м.

Пресичането на системата за водоснабдяване от участъците на двора на канализационната мрежа също може да бъде разрешено над водопровода, без да е необходимо да се спазват изискванията, посочени по-горе. В този случай вертикалният интервал между стените на тръбите е най-малко 0,5 м.

Ако подземната икономика е много добре развита, под тежки пътища на движение или под главните пътни артерии на големи промишлени предприятия или градове, всички инженерни мрежи, с изключение на газопровода, се поставят в стоманобетонни тунели за подземни комунални услуги.

Схема на фундамент дренажен изкоп.

Поставянето на подземни мрежи в тунелите прави възможно да се ремонтират всички комуникации, без да е необходимо да се скрива пътят на улиците и да се опрости тяхната работа като цяло.

За подземни комунални услуги с изкопни работи са разположени най-често земни работи с правоъгълна секция от 170x180 cm до 240x250 cm от стоманобетонни сглобяеми елементи, а в случай на проникване на щит с кръгла секция от стоманобетонни блок-тръби.

План за планиране на градските населени места

Разстоянието от канализацията до основата на сградата трябва да бъде определено съгласно SNiP 2.07.01-89. Развитието и оформлението на градските и селските населени места се определя въз основа на таблицата в следния имидж. (СНИМКА 4)

В това отношение има някои бележки, които трябва да знаете, когато изчислявате разстоянието между канализационната мрежа и основата на сградата.

Схема за монтаж на канализацията.

Забележките се отнасят изключително за разстоянията от захранващите кабели.

За климатичните подрайони ІБ, ІГ, ІА и ІД, разстоянието от подземни мрежи (битови и дъждовни канализации, водоснабдяване, канализация, топлоенергийни мрежи) по време на строителството с опазване на земните почви, които са запазени за постоянно замърсяване, трябва да се извършва изключително чрез технически изчисления.

Полагането на подземни комунални услуги може да включва фундаменти на надлези, подпори и постъпления, тръбопроводи, контактни мрежи, при условие че се вземат всички мерки, които изключват възможността за повреда в мрежата, ако основата на сградата се срине, щети на основата на сградата по време на злополука в тези мрежи. В случай на поставяне на инженерни мрежи, които са обект на полагане с използване на изчерпване на сградата, трябва да се установи разстоянието до сградата и съоръженията, като се вземе предвид зоната на евентуална повреда на здравината на почвата в основата на сградата.

При безканализиране на разстоянието от отоплителната мрежа до сградата и съоръженията трябва да се вземат като за водоснабдяване.

Разстоянието от захранващия кабел, което има напрежение от 110-220 киловолта, до основата на корпуса, надлеза, оградата, поддържането на контактната мрежа и комуникационната линия трябва да бъде равна на 1,5 м.

Какво друго трябва да знаете

Хоризонталното разстояние от лигавицата на подземни съоръжения подземен железни тръби и на бетон или стоманобетон с хидроизолацията на подложка, която се намира на дълбочина по-малка от 20 m (от върха на лигавицата на повърхността на земята), е необходимо да се поеме вода, канализационни мрежи, термично мрежи 5 м... от лигавицата на хидроизолация без облицовката на канализационната мрежа - 6 м за всички други водоносни мрежи - 8 m разстояние от лигавицата на кабели трябва да бъдат взети: при напрежение до 10 кВ - 1 т, 10-35 кВ - 2.5 м.

Схема за монтаж на канализационна тръба.

Когато неспокоен поливните почви в области от подземни инженерни мрежи за напоителни канали трябва да се вземат (до канал край): 1 m от средата за газ и ниско налягане от водоснабдяване, канализация, дренажни тръби и запалими течности; 2 m - от газопровода за високо налягане до 0,6 megapascals (6 kgf на 1 cm²), топлинната тръба, домакинските и дъждовните канали; 1,5 м - от захранващия кабел и комуникационните кабели; от напоителните канали на уличните мрежи до основата на сградата и съоръженията, разстоянието трябва да бъде 5 м.

Информация за подкопаните територии

Проектирането на канализационните мрежи в подземните зони следва да се извършва въз основа на минни и геоложки проучвания, като се вземат предвид максимално изчислените стойности на очакваните деформации на земната повърхност. В процеса на проследяване на мрежите е необходимо да се предвидят следните мерки, които да осигурят отстраняването на канализацията от територията в случай на авария:

 1. Възможност за заобикаляне на водата от един колектор до друг.
 2. Да се ​​използват тръби с минимална дължина - азбестоцимент, керамика, стоманобетон.
 3. Оформянето на шарнирните връзки е гъвкаво, еластично, което позволява да се възприемат надлъжните и ъгловите взаимни премествания на краищата на тръбите при деформация на земната повърхност.
 4. Полагане на тръби в непроходима част от територията в случай на отваряне през периоди на интензивна деформация.
 5. Полагане на две линии, които ще работят паралелно, ако е необходимо да се използват тръбопроводи с диаметър повече от 600 мм.

Керамичните тръби с диаметър до 300 мм трябва да се поставят с междина от 6 мм, повече от 300 мм - с разстояние от 8 мм. Армирани бетонни и азбесто-циментови тръби с дължина до 3 метра - с разстояние от 15 мм, с по-голяма дължина - 20 мм.

Съединенията на тръбопроводите са запечатани с азбестов цимент, който е подсилен с метална тел и гумени пръстени.

За тръбопровода под налягане в териториите на 1-3 групи работи е необходимо да се използват стоманени тръби с монтаж на компенсатори, а в териториите на четирите групи - азбестоцимент, стоманобетон и пластмаса. На тръбопроводи, които имат диаметър до 500 мм, ще трябва да инсталирате компенсатори с повдигащи се маншети, които позволяват хоризонтални и ъглови премествания без изтичане.

За съоръжения, разположени в подкопаните територии, не е разрешено да се проектират всички канализационни системи. Необходимо е да се координират подобни проекти с местните органи на Gosgortekhnadzor и с организациите, които оперират в полетата.

Някои препоръки за канализационните мрежи

При изграждането и проектирането на канализационната мрежа се препоръчва да се използват:

Схемата за монтаж на дренажната тръба.

 1. Отделна непълна канализационна система с максимална комбинация от промишлена и битова вода.
 2. Пропускливост на тръбопровода в зависимост от температурните условия в перманен облицовка: подземни (в непроходими, канализационни и полупазарни канали, окопи) над земната повърхност или над земята. Подземната инсталация без канали се извършва за нискотемпературни единични тръбопроводи с диаметър не повече от 300 мм без топлоизолация. Непроходимите канали се приемат на кратки разстояния - преминават през улицата, покрай оградата, на входа на сградата. Poluprokhodny и чрез преминаване се използват при съвместно полагане на електрически кабели и тръби.

При пресичане на пътища, улици, железопътни линии, надземно полагане трябва да се използват по рампи и мачти и под земята - в стоманени ръкави, канали.

Когато подземен канал без уплътнение за земното мрежи където изключени тръба база деформация прилага азбест цимент и подсилена тръба без налягане, и в участъци, където е възможно деформация, както и канал, надземни и подземни подложки - чугун, стомана, азбест цимент и подсилени напорни тръби.

Вместо отворени люкове в шахтите, трябва да се монтират стоманени тръби с ревизии. трябва да се приема разстоянието на светлината от ръбове строителни основи за подземни канализационни тръби: в случай на подземно полагане на тръбопровода - 10 т, в случай на тръба относно канал - 6 m.

Минималното погребване на тръбопроводи под земята ще бъде на 0.7 м от тръбата.