LLC "Водоснабдителни и канализационни мрежи" произвеждат инсталации за водоснабдяване и канализация

Инженерни мрежи - комуникационна система за подпомагане на производствения процес или сервизните селища. Разграничаване на вътрешните и външните системи на инженерните мрежи:

 • захранване;
 • външно осветление;
 • топлоснабдяване;
 • водоснабдяване и отводняване, канализация;
 • климатизация и вентилация, отстраняване на прах;
 • газоснабдяване;
 • комуникации, комуникации и аларми;
 • тръбопроводи;
 • технологични конвейери.

Полагане на инженерни мрежи е подреждането на комуникациите, необходими за живота на населените места и експлоатацията на различни съоръжения.

Проектиране и монтаж на инженерни мрежи

Започвайки изграждането на съоръжението, трябва да имате ясна представа за необходимостта от такова събитие като полагане на инженерни мрежи. При изготвянето на проект те вземат предвид вече съществуващите комуникации, обмислят възможността да се свържат с тях. Началото на строителството предполага съществуването на проекти за топлоснабдяване, водоснабдяване и отводняване, вентилация, електрозахранване, газоснабдяване и комуникации. Това е много важен момент за изграждане. Корекцията на грешките, направени на този етап, ще бъде скъпо по-късно. По-добре е да се избегнат промени, поради което поставянето на инженерни съобщения изисква внимателно проучване на професионален проект. След доставката на проекта започва инсталирането на комуникации. Технологичният процес по полагане на комунални услуги се осъществява по следния задължителен начин:

 1. Предлага се водоснабдяване, като съоръжението разполага с необходимия минимум на комуникациите.
 2. Отоплителната система е инсталирана.
 3. Захранването е свързано.
 4. Предоставя се канализация, осигурена хигиена и отводняване в пречиствателната станция.

Водоснабдяване

Инженерните системи за водоснабдяване се състоят от три основни елемента:

 • водоснабдителна мрежа;
 • водни линии;
 • съоръжения за засмукване на вода.

Водопроводът е изграден така, че да осигурява вода за домакинските потребители, промишлени и обществени съоръжения, пожарогасителни системи

ВиК - основата на инженерните мрежи. Цялата система се полага, започвайки от комуникациите за водоснабдяване. Тези мрежи са предназначени да осигурят редица нужди:

 • в студена и гореща вода;
 • в системата за противопожарна безопасност.

Предоставянето на обекта с вода се състои в свързване към съществуващата централна водна кула на селището или в създаването на автономна система за извличане на вода от резервоар, пробит кладенец.

За външни водоснабдителни мрежи често се използват евтини пластмасови тръби - полипропилен, полиетилен с ниско налягане. Полагане на вътрешните водопроводни инсталации, монтиране на тръби от стомана, мед, метал и PVC. Полагането на тръби за водоснабдяване изисква инсталиране на подходящи спирателни вентили и фитинги.

Това е важно! Специално внимание при полагане на водоснабдяването трябва да се обърне на скритата санитарна инсталация. Небрежността, проявена от няколко дребни нарушения в работата на водопроводчиците. Това ще доведе до проблеми за потребителите и ще изисква скъпо преработване, което причинява неудобства.

Противопожарното оборудване изисква монтаж и поддръжка на хидранти.

отопление

Отоплителната система е важен елемент от сградната структура, осигуряваща нейното удобно функциониране.

Топлинните мрежи както извън, така и вътре в сградите трябва да бъдат оборудвани по такъв начин, че да се сведе до минимум загубата на топлина.

Обмислете централното и местното топлоснабдяване, включително три елемента:

 1. Източникът, който произвежда топлина.
 2. Термичните мрежи пренасят топлоносителя в помещенията.
 3. Устройства, които доставят топлина на потребителя.

При полагане на отоплителни мрежи се вземат предвид икономическите и техническите съображения:

 • главните тръбопроводи за топлоснабдяване - топлопреносни мрежи - са построени по-близо до центъра на топлинните товари;
 • тяхната дължина трябва да се стреми към минимум, без да възпрепятства строителството и движението;
 • ниска цена на строителството;
 • надеждност на работата;
 • възможността за осигуряване на работа в специални извънредни ситуации в случай на природни бедствия;
 • отчитане на възможни топлинни загуби, особено при изграждането на външни отоплителни мрежи.

Важно е да знаете! При полагане на отоплителни мрежи е важно правилно да се определи вида на радиатора, тръбите за затваряне с присъединителни фитинги.

Инсталирането на автономна отоплителна система е свързано с адаптирането на котела на отоплителната система към електрическите и газопреносните мрежи. Необходимо е също така да се вземе под внимание типичната стойност на налягането във веригата на отоплителната система на котела при една и половина атмосфери.

Начини на полагане на термични мрежи

След като изготвят план за водоснабдяване, те незабавно започват да подготвят проект за доставка на топлинна енергия. Полагането на отоплителни мрежи може да се осъществи по няколко начина и всеки от тях има свои собствени характеристики и правила.

Полагане на подземни топлинни мрежи изисква оборудване на специални тунели или камери, които позволяват да се инспектират и ремонтират тръби

 1. Надземен метод. Използва се при постоянни замръзвания или високи нива на подпочвените води. И също така в съоръжения, разположени далеч от града, или промишлени. Топлинната тръба е монтирана върху подпори от метал, бетон, стоманобетон. Полагането на топлинни мрежи по този начин има предимството, че клапаните и оборудването са отворени за проверка, не са необходими специални камери. Недостатъкът е излагането на атмосферни влияния и възможността от механични щети, включително тези, свързани с вандализъм и саботаж.
 2. Подземен метод. Изграждането на отоплителни мрежи е по-често - тръби (като линия на метрото) или на плитка дълбочина. Тя позволява комбиниране на няколко инженерни комуникации в един изкоп. Това значително намалява разходите за поставяне и по-нататъшна поддръжка на инсталираното оборудване. Безземен снасяне се използва при пресичане на трамвайни или железопътни линии, площади и улици. Този тип полагане на отоплителния уред също се прибягва в тези случаи, когато по някаква причина е невъзможно да се развие земята.

Сложността на подземното инсталиране на топлина

Подземното полагане на топлинни мрежи е обезпокоителен и скъп процес. Това изисква използването на сложно и скъпо оборудване, квалифициран персонал. Основните проблеми, свързани с подземното инсталиране на топлоенергийни мрежи:

 • по принцип се извършват работи в строги условия на градско развитие и предварително оборудвани комуникации;
 • трасето е сложно;
 • разполагането на линейно оборудване и фитинги е невъзможно без подреждане на камерите и павилионите над тях;
 • подземните и повърхностните води често проникват в каналите на отоплителната мрежа и задържат в продължение на дълго време. Това води до влага и преждевременно разрушаване на топлоизолационния слой;
 • бездомните токове предизвикват корозия на тръбите, нарушават стегнатостта на системата;
 • Недостатъчно е да се поддържат павираните и погребани следи. Достъпът се изисква за повикване на специално оборудване. Ремонтните работи изискват време и усилия, често напълно несъвместими с естеството на щетите.

Скритото полагане на отоплителни комуникации е по-трудоемко и скъпо предприятие, отколкото инсталирането на магистрални пътища

Безкорижно полагане на инженерни комуникации

Възможно е да се полага тръбопровод без изкопни работи, без да се причинява увреждане на околната среда. Методът на хоризонтално насочено сондиране с течение на времето ще се превърне в основен при полагане на инженерни мрежи.

Полагане на външни инженерни мрежи, използвайки метода без изкопи, предполага инсталиране на HDD инсталация в началната точка. В посоката на изходната точка по предварително определена траектория прониква пилотно ядро. На нея специална машина запазват куплунги, тръби или кабели. При дължина на пистата до 10 м, пункцията може да се извърши ръчно.

Предимства на безконечното полагане:

 • автоматизация на процеса;
 • висока скорост;
 • възможността за полагане на мрежи на дълбочина 20 m елиминира увреждането на ландшафта, позволява преминаването под обекти, при които изкопаването е неприемливо;
 • без разходи за реставрационни работи значително се намаляват общите разходи;
 • няма нужда да се прекъсва нормалният живот на работното място;
 • извънредните ситуации, щетите на предишните мрежи стават фундаментално невъзможни.

Тръби за отоплителни системи

Подземното полагане на топлинна енергия изисква използването на специални тръби, които могат да издържат на определени температури и налягания, които са устойчиви на воден чук. За производството на тръби на отоплителни системи се използва:

 • поцинкована стомана, могат да издържат на налягане до 12 атмосфери и най-високите температури. Слабостта на стоманените тръби - резбови съединения. Други недостатъци включват невъзможността за комбиниране със система от топли подове, сложност на инсталацията и високи разходи;
 • полипропилен, работещ при налягане до 9 атмосфери и температура до 90-95º С (многократно по-евтино от стомана и лесна за монтаж);
 • омрежен полиетилен с нисък коефициент на термично разширение. Възможността за разкъсване на тръба от омрежен полиетилен е практически изключена. Работи надеждно при налягане до 12 атмосфери и температури до 90-95º С. Но - не евтино, то принадлежи към категорията на първокласната цена;
 • метал-пластмасата не е по-ниска в устойчивост на налягане и температура на омрежен полиетилен. Въпреки това, когато се инсталира, цената на системата се увеличава значително. Ще са необходими допълнителни фитинги.

Използването на предварително изолирани тръби значително ускорява инсталирането на отоплителни мрежи

Най-добрият вариант за външни отоплителни мрежи в някои случаи може да бъде използването на изолирани тръби. Техният дизайн съчетава тръба за топлопренос и изолация, не изисква заваряване по време на монтажа.

Захранване

Инженерните мрежи за захранване се поставят така, че да се осигури надеждна и безопасна работа на всички инженерни системи на обекта. Дори краткосрочното прекъсване на захранването може да има изключително нежелани последици. Електрическият електротехник изисква строги стандарти за безопасност. Захранването е комплекс, който включва източници и средства за пренос, преобразуване и разпределение на електроенергия между потребителите. Системата за захранване се състои от:

 • електропроводи;
 • подстанции и комутационни апарати;
 • инженерни мрежи и оборудване, които повишават ефективността на системата.

Трябва да знаете! Поставянето на електричество в съоръжението изисква правилна организация на работата на вътрешни и външни електропроводи.

 • стъпкови трансформаторни подстанции;
 • разпределителни възли;
 • вътрешни мрежи, осигуряващи на потребителите електричество и електрическо осветление.

Електрическите кабели се полагат по два начина:

 1. Под земята, в специални канали.
 2. Суспендирани или въздушни. В същото време разстоянието от стълба на електропровода до фасадата на къщата не трябва да надвишава 20 м.

При инсталиране на електрически мрежи чрез подземния метод, са предвидени специални канали за полагане на кабели, електрически проводници също се използват за защита на проводниците.

Газоснабдяване

Газовите мрежи предоставят гориво на потребителите при определен натиск и в необходимите обеми. По-голямата част от населението използва природен газ за готвене и отопление на дома, отоплителна вода. Инсталацията на уплътнението включва монтаж:

 • абонатни клонове. Те са свързани към газоразпределителната мрежа и са проектирани да осигуряват газ за сградите;
 • вътрешни газопроводи. Те осигуряват транспортирането на газ в сградата и нейното снабдяване с индивидуални домакински газови уреди.

При полагане на газопровода, е невъзможно да се предотврати нарушения на повърхността на тръби и връзки, изолационни покрития. При завършване на инсталацията, реконструкция, основен ремонт на газоразпределителната система, се изисква изпитване на въздухонепропускливостта на мрежата. В този случай изпитването на тръбопровода, изработено от полиетиленови тръби, трябва да се извърши не по-рано от ден след заваряването на последната връзка.

Природният газ е експлозивен. Най-малкото несъответствие с технологията на инсталиране и изискванията за функционирането на газопреносната система заплашва с катастрофални последици.

канализация

Полагане на инженерни мрежи и комуникации завършва изграждането на канализационните системи. Този етап е важен, защото компетентното му изпълнение ви позволява да създавате приемливи, комфортни санитарни и хигиенни условия на живот. Външните инженерни канализационни системи са автономен комплекс за третиране на фекални отпадъци. Или просто поставят тръби и ги вкарват в централната канализационна система. Определянето на местоположението на връзката в централната канализационна система и извършването на самата операция трябва да се извършват само от опитни специалисти.

Канализационната система на една сграда, целия комплекс или район може да бъде самостоятелна или свързана с централна канализационна мрежа

Под вътрешните канали разбирате изходната тръба на системата, разположена на мястото, където има външен канализационен отвор.

Безпроблемната работа на канализацията изисква отчитане на редица условия при полагане:

 • наклон на тръбопровода;
 • дълбочини на тръбите;
 • видове тръби и създаване на минимум, необходим за инсталиране на свободно пространство;
 • обемът на отпадъчните води;
 • извършване на топлоизолация;
 • маркери канализационни кладенци.

Полагането на инженерни мрежи и комуникации създава система, която осигурява жизненоважната дейност на човешкото общество. Ефективността на човешкия труд пряко зависи от качеството на комуникационната система. Това се отнася не само за икономически обекти, но и за местообитания, жилища. Удобните условия на живот позволяват да се увеличи производителността на труда, качеството на живот на хората и обществото като цяло.

Монтаж на външни инженерни мрежи за водоснабдяване във Воронеж

Централизираните инженерни системи осигуряват достъп до работна среда за конкретна сграда или комплекс от сгради. Например, инсталирането на външни инженерни мрежи е необходимо, за да се достави вода на съоръжението от източника, т.е. помпената станция или пречиствателната станция. Линията се свързва с разпределителната главина, която на свой ред насочва водата през тръбите към целевото съоръжение. Такава система е много ефективна - на първо място, една линия позволява клонингите да се правят навсякъде, като по този начин се създава възможност за осигуряване на голяма площ с необходимите ресурси, и второ, премахване на необходимостта от комуникация с източника от всеки обект. По подобен начин те идват в изграждането на отоплителни и канализационни системи, както и електропроводи, където енергията се разпределя от трансформатор, свързан към основния клон. Всички тези процедури включват огромен брой нюанси, игнорирайки това, което може да доведе до най-неприятните последици. Препоръчваме да се повери създаването на главната магистрала за професионалисти - LLC "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОМОНТАЖ" гарантира високо качество на инженерните комуникации и максимална надеждност при експлоатацията на водопроводните мрежи във Воронеж.

Разходите за инсталиране на външни инженерни мрежи за водоснабдяване

Как е инсталирането на външни инженерни мрежи за водоснабдяване

Проектирането и изграждането на всички тези системи се извършва в съответствие с държавните инженерни стандарти, което означава, че нарушенията от страна на специалистите са неприемливи. Преди да се проектира мрежата, се извършва задълбочен анализ на всички характеристики на терена, както и целевия обект, към който се планира захранващата линия. Въз основа на ландшафта и архитектурните аспекти, самата система се проектира - това ще гарантира максимална ефективност и безопасност на работата, както и дълъг експлоатационен живот, надеждност и лекота на поддръжка. Важен е и финансовият компонент в изграждането на водоснабдяване, както и инсталирането на други външни инженерни мрежи. Във Воронеж, за клиенти, нашите инженери се опитват да осигурят най-оптималния начин за работа от финансова гледна точка. Ако е необходимо, ние сме готови да извършим поддръжка и диагностика на всички елементи на системата, както и да поправим или сменим повредения възел.

Начини за инсталиране на външни водопроводни мрежи

Водопроводните тръби в повечето случаи се извършват под нивото на земята. Това се прави, за да се избегнат механични повреди, да се спести място и да се избегне замръзване на работната среда през студения сезон. Под земята тръбите се поставят по няколко начина:

 1. Направляващо хоризонтално пробиване. Сравнително нова технология, която позволява тръбопроводът да бъде изграден без разкъсване на окопите. Предимствата на този метод са очевидни - първо, не е необходимо да разваляме външния вид на терена, второ, няма нужда да разглобяваме пътища и други структури, които попречат на полагането на мрежата, трето, процесът спестява време и пари. Важно е обаче да се отбележи, че трябва предварително да знаете за местоположението на други комуникации, за да избегнете повредата им.
 2. Изкопаване на окопа. Класическият начин, по който за местоположението на тръбите се копае вдлъбнатина в земята, след което полагането на тръбопровода. Опростен и надежден начин, обаче, в случай на работа в условия на гъсто урбанистично развитие или наличие на други комуникации в зоната, процесът може да стане много по-сложен и изисква участието на много по-голям брой специалисти и фондове.

Ние инсталираме външни инженерни мрежи за водоснабдяване в Voronezh, като използваме двата метода. В присъствието на цялото необходимо оборудване и специално оборудване, както и квалифициран персонал.

Санитарни и епидемиологични изисквания за монтаж на външни водопроводни мрежи

Не е тайна, че в по-голямата си част водата се използва за снабдяване на потребителите с питейна вода. Ето защо екологичната безопасност на системата е едно от основните изисквания, за нарушаването на които може да има административна и наказателна отговорност.

Съгласно стандартите SanPiN 2.1.4.1074-01 са допустими отклонения от хигиенните норми само ако едновременно са изпълнени няколко условия - осигуряването на питейна вода за населението не може да бъде постигнато с алтернативни средства. В същото време не се нарушават максималните показатели за такива отклонения, установени от компетентния надзорен орган. Терминът, в който се допуска доставянето на вода от такъв състав, е възможно най-ограничен, без да има опасност за живота и здравето на населението. Доставчикът на вода заедно с надзорния санитарно-епидемиологичен орган постоянно информира населението за качеството на водата и прави препоръки за неговата безопасна употреба.

Както разбирате, това може да се случи само при извънредни ситуации. Във всички останали случаи, за да се избегне влошаване на качеството на водата, използвайте само висококачествени тръби и отговаряйте за инсталирането на външни инженерни мрежи за водоснабдяване. Във Воронеж клиентите могат да разчитат на сигурна система, в която ще тече само чиста вода.

Типични грешки при инсталирането на външни водопроводни мрежи

Много често служителите, които не са съвсем съвестни, могат случайно или умишлено да допуснат груби грешки при инсталирането на външни инженерни мрежи за водоснабдяване. В Voronezh, за съжаление, такива случаи вече са били.

 1. Спестяване на тръбни материали. Опитът показва, че евтините тръби не винаги са лоши. Друго нещо са използваните части на тръбопровода. Този ужасен начин на спестяване може да доведе до най-неприятните последици - от счупване на тръбите и завършване с водно отравяне поради съдържанието на опасни вещества. Винаги поискайте от продавача сертификат за качество на продукта и документи, потвърждаващи фабричния произход на продукта.
 2. Неправилно докинг. Често това недоразумение може да предизвика разрушаването на структурите за докинг, което означава да се влезе в работната среда на почвата и други елементи, които могат да представляват заплаха за ползвателя на водата. Изход - не се отклонявайте от технологията на свързване на тръби.
 3. Пренебрегване на характеристиките на околната среда. През студения сезон горните нива на земята стават много студени, което в крайна сметка води до запушване на работната среда вътре в тръбите. Възникването на този проблем обаче може лесно да се избегне - достатъчно е да се вземе предвид дълбочината на замръзване на почвата и да се постави тръбопроводът на ниво, при което веществото, преминаващо през тръбите, не замръзва. Въпреки това, безскрупулни монтажници често опростяват процеса на инсталиране, като спестяват време, усилия и пари за изкопаване на окопите с достатъчна дълбочина.

Монтаж на външни водопроводни мрежи от SK Evromontazh

Необходимо ли е да се инсталират инженерни системи, включително инсталирането на външни водоснабдителни мрежи? В Voronezh клиентите могат да се обърнат към SK Evromontazh - квалифицираните специалисти ще извършат разработването на дизайнерски чертежи, след което монтьорите ще съберат цялата конструкция.

Можете да се свържете с нас чрез подробностите, посочени на сайта. Експертите ще дадат подробни съвети по всички въпроси, както и да се обадят на предварителни разходи за работата.

Воронеж,
Московски проспект, d.7E от.232
Б / C "Плаза"

Полагане на външни мрежи от канализация и водоснабдителна система във Воронеж

Ако искате инсталирането на външни мрежи от водопроводни и канализационни системи да се извършва с високо качество и на ниска цена, поръчайте услугите на екип от майстори с помощта на Yudu Квалифицираните специалисти ще изпълняват цялата гама от дейности, за да извършат незабавно полагането на инженерна външна мрежа в селска къща, както и в нежилищни сгради и съоръжения.

Видове канализация и водоснабдяване

Инженерните комуникационни канали и водопроводи са вътрешни и външни. Опитен водопровод, регистриран на Юда, бързо ще извършва различни видове работа извън частната къща за полагане на полиетиленови канализационни тръби и водоснабдителни системи. Висококачественото външно разпределение на водоснабдяването ще ви позволи най-ефективно да регулирате водоснабдяването на къщата.

Висококвалифицираните занаятчии ще проектират и инсталират компетентно водоснабдителни и канализационни мрежи във Воронеж, като вземат предвид различни фактори и технологии:

 • тип тръби и техния диаметър
 • външни наклонени тръбопроводи
 • обем на отпадъчните води

Квалифицираните специалисти ще извършат инсталирането на външни мрежи, като преди това са разработили проект за окабеляване, така че тръбопроводните линии да са лесни. Този подход ще помогне да се избегнат ненужните завои на линии и да се спести значителна сума от средства за полагане извън структурата на тръбопровода.

Бригадите на майстори използват модерни технологии, висококачествени нови материали (метални пластмаси, полиетилен, медни тръби) и специализирано оборудване за изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Благодарение на високата квалификация изпълнителите на YouDo ще ремонтират старата и ще инсталират нова водоснабдителна и канализационна система не само качествено, но и бързо.

Ценообразуване за външни инженерни комуникации

Развитието на окабеляване и полагане на външни канализации и водопроводи във Воронеж е доста времеемко и технически сложен процес. Следователно най-добре е да се повери работата на подреждането на външни инженерни мрежи на опитни професионалисти. Средните тарифи за полагане на външна водопроводна система и канализация са изброени в ценовите листи на изпълнителите YouDo.

Обикновено цената за инсталирането на външни инженерни мрежи зависи от следните фактори:

 • разстояние от възела до частна къща (в метри)
 • материалът, от който са направени тръбите, техният диаметър и дължина (в метри)
 • разходи за консумативи и компоненти

След като прегледате цените на специалистите, можете лесно да определите разходите за инсталиране на външна инженерна система в Voronezh, която ще отговаря както на вас, така и на квалифициран капитан.

Полагане и монтаж на външни мрежи за водоснабдяване и канализация ще се извършва от професионални занаятчии в предварително определено време.

Системи за външна вода и отпадни води

Водоснабдяването и канализацията (канализацията) на всеки строителен обект е най-необходимото изобретение на човечеството.

Водоснабдяването може да бъде централизирано от общата разклонена мрежа на водоснабдителната система на целия град или друго селище, както и местно (местно, автономно) при липса на централна водоснабдителна система на сградите в тази зона.

В съвременния свят широко се осъществява доставянето на вода за сгради с каквато и да е цел и отводняването му, като се използват външни водоснабдителни и канализационни системи.

Така че човекът е подреден, че не може да се справи без вода. Водата е живот. И тъй като се пее в известната песен, "без вода, а не от наводнения, а не от лудост". Затова по всяко време хората се заселили близо до реки, езера, изкопани кладенци, за да имат достъп до този еликсир на живота. Тогава те започнаха да развиват цели системи за водоснабдяване, необходими за живот, работа и почивка на човека, насочени към непрекъснато и висококачествено водоснабдяване по всяко време и в точните количества.

Едновременно с водоснабдяването е разработена дренажна система (канализационна система) за приемане, отвеждане, рециклиране, преработка на отпадъчни води и отпадъци от човешки отпадъци.

Общи правила за организацията на работата по проектиране и полагане на инженерни комуникации

Водата се транспортира до къщата посредством помпи чрез тръбопроводна система, разположена в земята на дълбочина 1,5 до 2,5 метра от земята и на 0,5 м под дълбочината на замръзване на почвата.

Предпоставка за удобно човешко съществуване е наличието на домашни удобства директно в помещенията, където се намира. За да направите това, в допълнение към вътрешното разпределение на тръбите за водоснабдяване и заустване, вашият строителен проект е свързан с външни комуникации.

Както и в града или в други населени места, където се изгражда обект от някаква цел с възможни различни видове комуникации под земята, и в крайградско строителство, където земята е свободна от такива препятствия, задължителните условия за осигуряване на сгради с вода и нейното изхвърляне са:

 • наличие на проект и разрешение за този вид строителни работи, където се предвижда не само изграждане на външни комуникации, но и входните пунктове на водоснабдителната мрежа в сградата за свързване към вътрешните санитарни възли и изходната точка на канализационната система към системата за почистване;
 • изпълнение на изискванията за извършване на земни работи, контрол над скрити работи и получаване на съответните актове за техническо наблюдение;
 • изпълнение на изискванията за качество на материалите за такива мрежи, осигуряващи безпроблемна работа на водоснабдителните и канализационните системи, тъй като коригирането на грешките е свързано с допълнителни разходи и неудобства за самия предприемач.

Такива тежки условия са свързани главно с:

 • правилното инсталиране на тези мрежи и тяхната бъдеща безопасна работа;
 • спестяване на парите и непрекъснато действие на външната водопроводна и канализационна мрежа;
 • Предотвратяване на щети на други възможни съществуващи комуникации, които се извършват в земя на този сайт, където се работи по изграждането на мрежите ви;
 • изискването за законодателство в областта на околната среда, което също е насочено към опазването на подземните води;
 • спазване на санитарни и епидемиологични норми и правила, които не допускат замърсяване на района, където е разположен обектът на вашата строеж;
 • изискванията на строителните норми и норми (SNiP).

Основни, общи за водоснабдяването и канализацията етапи на извършената работа

Подготовка и включване в съществуващата централизирана мрежа от инженерни комуникации на селището или връзката с вътрешните водопроводи в сградата с автономно водоснабдяване и канализация.

Общите етапи на обобщаване на външните инженерни мрежи за водоснабдяване и канализация след получаване на проектна и техническа документация и разрешителни от съответните контролни органи включват:

 1. Изкопни работи. Изкопаване на окопите за полагане на тръби на определена проектна дълбочина.
 2. Основата на устройството за полагане на тръбопроводи. Запълването на дъното на изкопа с кварцов пясък го прави вид на възглавница за безопасното разполагане на водопроводните и канализационните тръби.
 3. Монтаж на тръбопроводи от полиетилен с ниско налягане, полиетилен с високо налягане (LDPE), поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP), стомана, чугун, керамика, азбестоцимент в подготвени окопи.
 4. Инсталирането на тръбопроводи чрез пробиване на земята и хоризонтално сондиране, където е невъзможно да се изкопае окоп по открит начин или да има някаква трудност, например при магистрали.
 5. Монтаж на сглобяеми стоманобетонни кладенци, изграждане на кладенци от тухли, монолитни стоманобетонни камери.
 6. Монтаж на клапани и регулиращи вентили, ревизии, пожарни хидранти и разпределителни колони.
 7. Попълване по слой на сглобената мрежа с инертен материал, кварц (речен) пясък, последвано от уплътняване.
 8. Възстановителни работи на мястото, където е извършена такава работа, с елементи на озеленяване.
 9. Подписване на актове на скрити работи на всички етапи на строителството.
 10. Подготовка и включване в съществуващата централизирана мрежа от инженерни комуникации на селището или връзката с вътрешните водопроводи в сградата с автономно водоснабдяване и канализация.
 11. Изготвяне на пълен, надлежно изпълнен пакет от изпълнителна и техническа документация с предаването на строителния проект на експлоатиращата организация.

Инженеринг външни мрежи за водоснабдяване на строителни обекти

От незапомнени времена има доказан начин да се осигури вода на човек. Това е копаене на плитък кладенец и извличане на вода от повърхностния слой на подземните води.

Водоснабдяването може да бъде централизирано от общата разклонена мрежа на водоснабдителната система на целия град или друго селище, както и местно (местно, автономно) при липса на централна водоснабдителна система на сградите в тази зона.

Централизираните водоснабдителни мрежи включват:

 • водоем, който може да бъде всеки отворен резервоар, било то река, езеро, дълбоко кладенец;
 • стационарен комплекс за подготовка и пречистване на вода, привеждането му в съответствие със санитарните стандарти за последващо снабдяване до разпределителната мрежа и доставка на питейна вода на потребителите;
 • трансферна помпена станция, пренасяща преминаването на вода под определено налягане през тръбите към крайния потребител;
 • спирателни клапани, сервизни кладенци и водоснабдителни пунктове.

Видове и видове местни (местно, автономно) водоснабдяване

С появата на продажбата на повърхностни и потопяеми електрически помпи, с които можете да вдигнете вода и да я доставяте до къщата, работата на кладенеца става по-опростена.

При липса на централизирана водоснабдителна мрежа, която да се разклонява близо до вашия дом и, разбира се, да се свързвате с нея, е възможна следната възможност за водоснабдяване.

Доставя се питейна вода в контейнери, бутилки, за пиене и готвене. Разбира се, тази опция не може да съществува постоянно, но може да се използва като временен, преходен период, докато се осигури надеждно, постоянно водоснабдяване, което осигурява на сградата вода с часовник и през цялата година.

Просто трябва да помните, че водата в земята е навсякъде, независимо от местоположението на вашия сайт. Материята е само в местоположението на нейните слоеве, дълбочината на водоносния хоризонт и съответно качеството на водата в нея. За да "накарате" водата, да я издигнете на повърхността и да започнете да я използвате за нашите собствени цели, трябва да оборудвате кладенец или артезианска кладенеца, което ще реши този въпрос.

Изграждане на кладенеца като източник на постоянно водоснабдяване на сградата.

Извличане на вода от кладенец с помощта на помпено оборудване

От незапомнени времена има доказан начин да се осигури вода на човек. Това е копаене на плитък кладенец и извличане на вода от повърхностния слой на подземните води. Повърхностните води се намират неравномерно в земята и не текат стриктно хоризонтално, повтаряйки контура на повърхността на земята, но могат да се появят на различни дълбочини от 3-5 до 25 m.

Този метод на водоснабдяване има право на живот, дори и само защото е евтино подредено, с най-лесната, лесна и евтина поддръжка и почистване на кладенеца. Недостатъците от този тип включват евентуалната сезонност на запълване на кладенеца от водоноса, ако откриете, че се копаете в горната и долната част на потока на подземните води. В контакт със сравнително плоска част от подземния "поток", пълненето на кладенеца, независимо от сезона, топлината или студа, ще бъде равномерно и постоянно.

С появата на продажбата на повърхностни и потопяеми електрически помпи, с които можете да вдигнете вода и да я доставяте до къщата, работата на кладенеца става по-опростена. В същото време остава възможно да се постави старомодната вода с помощта на кофа. Използването на ръка, крака, механични помпи, прави "извличането" на водата също е удоволствие. Можете да използвате този процес като тренировка на симулатор, за да изградите мускулна маса или да извършите зареждане сутрин.

Водата се транспортира до къщата посредством помпи чрез тръбопроводна система, разположена в земята на дълбочина 1,5 до 2,5 метра от земята и на 0,5 м под дълбочината на замръзване на почвата. Дълбочината на водопроводната мрежа зависи от дълбочината на замръзване на земята в района, в който живеете, тъй като е монтиран в леден слой земя.

Кладенецът може да бъде изработен от монолитни, дървени трупи или специални кладенци и е покрит отгоре с капак от изтичане в прах, мръсотия, клони, зеленина, чужди предмети.

Артезиански кладенци от варовиково легло

След инсталирането на подходящо оборудване и връщането на нормалното качество на водата е необходимо да се направи заключение от санитарната и епидемиологичната станция относно годността за използване на тази вода за пиене.

Пробиването на кладенец в дълбок водоносен хоризонт с водно легло от около 35-200 м ще ви осигури непрекъснато водоснабдяване на вашия дом.

Гнездата могат да варират в зависимост от тяхната дебелина:

 • за къщата за сезонно пребиваване, с консумация на вода от 1,5-2 m3 на час;
 • в къщи постоянно, през целия сезон живот, с дебит от 3-4 m3 на час.

За такъв кладенец задължително е необходимо разрешително поради факта, че подземните води са стратегически резерв на страната и са защитени от закона, което предотвратява замърсяването, хаотичното и неконтролирано използване на този природен ресурс.

Тази работа, за разлика от кладенеца, може да бъде извършена само от специализирана организация, поради което разходите за сондиране, строителство и периодично почистване на кладенеца ще бъдат скъпи. Но си заслужава. Организацията ще ви даде паспорт на кладенеца, където ще се покаже геоложката секция, диаметърът, статистическата и динамичната нивелация на водата в кладенеца и други технически параметри.

След завършване на работата е необходимо да се премине вода за анализ и въз основа на резултатите да се подготви водата за използване като питейна вода. Като правило водата от артезиански кладенец е увеличила твърдостта си и е прекалено минерализирана, съдържа много вар, желязо и трябва да бъде омекотена и почистена. След инсталирането на подходящо оборудване и връщането на нормалното качество на водата е необходимо да се направи заключение от санитарната и епидемиологичната станция относно годността за използване на тази вода за пиене.

Инженерни външни мрежи за отвеждане на отпадъчни води (отпадъчни води) на строителни обекти

За сезонно или случайно пребиваване в къщата, понякога инсталация за сухи помещения е достатъчна за изхвърляне на човешки отпадъци.

Съществуват различни видове канализации (отпадни води), използвани за отводняване на канализации от сгради и съоръжения. Когато проектирате конструктивен обект, трябва да вземете предвид:

 • целта на обекта: жилище или стопански обект;
 • епизодично, сезонно, постоянно време на експлоатация на сградата и разбира се канализационната система;
 • системното натоварване, в зависимост от броя на оттичащите се в него, броя на санитарните уреди, инсталирани в сградата, броя на жителите в къщата и честотата на използване на водата;
 • релефа, геоложките условия на мястото, където се намира сградата;
 • цена:
 • устройства на цялата система, включително отвеждането, външен тръбопровод, през който текат всички канали;
 • системи за приемане, третиране и обезвреждане на отпадъчни води;
 • оптимално съотношение на цена, качество и производителност;
 • материали, съставки и оборудване;
 • степента на пречистване на отпадъчните води;
 • гарантира надеждна експлоатация и обслужване.

Видове и видове устройства за получаване на канализационни мрежи

Колекторът е кораб, който поема всички канализационни стени на бурите и ги прехвърля в почвата (или се изпомпва с помпа в близък резервоар или дере).

За сезонно или случайно пребиваване в къщата, понякога инсталация за сухи помещения е достатъчна за изхвърляне на човешки отпадъци. Но такава система няма да може да обработва домакинските канализации от душ, пране и кухня, за тази цел са монтирани резервоари с различен капацитет за събиране на отпадъчни води.

Предимствата на тези видове приемане на отпадъци включват мобилността на килера, липсата на комуникации, компактната инсталация и евтината поддръжка.

За дългосрочно пребиваване в къщата са разположени цели канализационни системи на открито, като например септична яма, контейнери за отпадъци, септична яма и станции за дълбоко почистване.

Затъване като вид отпадъчни води и отпадъчни води

Използваният по-рано тип външна канализационна система, язовирът е "магическа пръчка" в строителните обекти на къщи, където няма централна канализационна система. Все още е трудно да се получи разрешение новият строителен обект да бъде вграден в съществуващата канализационна система в град или село. Следователно язовирът служи веренно в продължение на много години и поради лекотата на строителството, ниска цена поддръжка и надеждна работа е задължително.

Понастоящем може да се построи язовир извън града и дори тогава само в къщи със сезонно обитаване. С появата на голям брой санитарни уреди в домовете и голямо потребление на вода за битови и санитарни нужди, помпената станция е препълнена и изисква по-често изпразване.

Септични резервоари - модерна алтернатива на септични ями

Септичните танкове, както домашно, така и промишлени, са автономни (местни) пречиствателни станции и инсталации.

Септични резервоари от два типа са широко разпространени:

 • акумулиращи, това са просто обемни мощности с различен капацитет, натрупващи се и съхраняващи канали, преди да бъдат изпомпани от специализирани машини;
 • вид почистване. Те позволяват не само да събират, но и да обработват, защитават в камерите всички отпадъчни води, които попадат в тях, обработват органичните вещества от бактериите.

Самоизработените септични ями са система от постоянно действащи камери, кладенци, в които се защитават твърдите отпадъци, окачват се и т.н. Чрез броя на камерите, капацитетите са 2 камери (с обем от отпадъчни води до 10-12 кубчета на ден) и 3 камери (ако обемът на канализацията надхвърля това количество). Резервоарите могат да бъдат монолитни, изработени от тухли и стоманобетонни пръстени.

Предпоставка за септични ями, особено тези, които са направени самостоятелно, е стягането, за да се предотврати проникването на патогенни микроорганизми в земята и в околната среда като цяло.

Процедурата за подреждане на домашно приготвени септични ями

За самостоятелно извършване на работа по изграждането на септична яма трябва да имате предвид:

 • вид на почвата на обекта;
 • минималното разстояние от поемането на вода (кладенец или кладенец) върху глинести и тежки почви трябва да бъде най-малко 30 м;
 • по пясъчните почви и пясъчните глини, разстоянието от входа на водата трябва да бъде най-малко 60-80 м.

Работите се извършват както следва:

 1. Изкопаване на ямата на правилния размер;
 2. Дъното на изкопаемия слой се събужда в слоеве от кварцов (речен) пясък и отломки;
 3. Подсилващата мрежа се полага и излива с бетон:
 4. Приемните камери на септична яма са изградени от тухли, са направени кофражи и се изсипват стени от цименто-пясъчна смес с армировка, монтирани са стоманобетонни пръстени.
 5. Шевовете и ставите са добре запечатани;
 6. Връзки се извършват към външните канализационни тръби на септичните ями, които осигуряват канализация от сградата до приемната камера;
 7. Затварящото устройство на камерите с люка и вентилационната тръба се изгражда.

Често септичен резервоар се допълва с устройство, което позволява допълнително пречистване на отпадъчните води, тъй като в самите септични резервоари почистването протича с 50-60%. Монтирана схема на филтриране на дренажни тръби, разположени на наклон. Според тях водата от септичния резервоар е разпределена равномерно върху филтрационната площ и най-накрая се прочиства през почвата.

Промишлени почистващи системи

Индустриалните системи са по-естетични, лесни за инсталиране, надеждни при експлоатация и безопасни за околната среда. Производството произвежда огромно количество от тях по проект, степен на пречистване на водата, цена и други параметри. Като правило, техните продукти се инсталират от компании, създават се и системите се обслужват от собствени специалисти, осигурявайки гаранция за тези съоръжения.

В райони с високи нива на подпочвените води не е възможно да се монтират конвенционални септични резервоари или трябва да сте подготвени за това, че често ще използвате услугите на специализирана машина за изпомпване на пренаселени камери. В този случай е по-добре да инсталирате станция за дълбоко почистване.

Станции за дълбоко биологично пречистване на отпадни води

Такива станции, преди всичко, са по-продуктивни от септични ями и са предназначени за големи енергоемки сгради. Станциите осигуряват непрекъснато снабдяване с електроенергия, за да поддържат здравето на всички функции за дълбоко биологично пречистване на отпадъчните води.

Тяхното оборудване успешно изпълнява основната задача - високото качество на пречистването на отпадъчните води и окачването.

Станциите дават възможност за почистване до 98%, използват надеждни мембрани и отговарят на всички стандарти.

Като пример за всички възможности и предимства може да се цитира технологията за дълбоко почистване на Yubus и съоръженията за обработка на новото поколение Eurobion, които отговарят на всички параметри на надеждност, трайност, производителност и т.н. Тези станции са сравнително прости и приемливи за инвестиране в тях. Оригиналното оформление на структурните елементи, използването на биотехнологиите с ниски отпадъци и така наречената въздушна линия, обработката на потоци с ефективна система на азобична биодинамика са натрупали търсенето на такива системи.

Те смятат, че станциите ще могат да останат за известно време, без нови изхвърляния като добър индикатор, и когато бъдат възобновени да възобновят, те могат да възстановят процеса на биохимични реакции на азо-аноксид, извършващи, както преди, дълбоко пречистване на отпадъчните води, идващи от канализационната мрежа.

При инсталирането на подобни системи няма да е необходима кола.

По-добре е да натрупате достатъчно количество, да инсталирате пречиствателна станция за отпадъчни води и вече да не се притеснявате за екологията, миризмата или надеждността на системата за отвеждане на отпадъчните води.

Външен тръбопровод, водещ до устройства за получаване на отпадъчни води

След като са събрани всички канали от кухнята, банята, пералнята, душ, вана, тоалетна чрез вътрешната тръбопроводна система на сградата, те трябва да бъдат изведени чрез външни канализационни мрежи до приемни съоръжения за почистване.

За да направите това, и инсталирани външни дренажни мрежи.

Външните мрежи от отпадъчни води (отпадъчни води) в частни територии са предимно от пластмасови тръби, изчислени по диаметър в хода на изпълнението на проекта.

За изграждането на външни мрежи се използват специални, предназначени за работа на открито най-трайните тръбни изделия, включително фитинги към тях. Такива тръби са боядисани в оранжев или жълто-кафяв цвят. Други цветове на тръбите са предназначени за вътрешна инсталация на дренажна мрежа.

Полипропиленовите гофрирани тръби се считат за особено издръжливи.

Тръбопроводът е монтиран с наклон към системата за отвеждане на отпадъците на 2-3 градуса, като се започне от най-ниската точка, т.е. от септичната яма, септична яма или инсталация за дълбоко пречистване на отпадни води.

За да се поддържа маршрутът на канализационната мрежа, е задължително да се инсталират одитни кладенци във всеки клон на канализационната мрежа, а на прави участъци от тръбопровода, кладенци се правят на стъпки от 10-12 м.

За да могат канализационните мрежи нормално да функционират за дълго време и не изискват спешни промени, изискващи отваряне на почвата, всички работи трябва да се извършват внимателно съгласно добре проектиран проект в съответствие със строителните норми и норми (SNiP).

Номенклатура на използваните тръби и спомагателни елементи на водоснабдителната и канализационната мрежа

Стоманени, чугунени, азбесто-циментови, керамични и стоманобетонни тръби се използват за мрежи с големи диаметри.

За местни тръбопроводи - стомана, чугун, керамика и пластмаса.

В съвременното строителство пластмасовите системи за транспортиране на вода и канализация са най-често срещаните от гледна точка на съотношението цена-качество.

Предимството им спрямо други видове е както следва:

 • пълно отсъствие на такъв параметър като корозия;
 • добра устойчивост на агресивни отпадъчни води;
 • якостта на тръбите и способността да поемат натоварването на почвата;
 • безпрепятствено преминаване на изходящия поток, дължащо се на гладката вътрешна повърхност на монтираната тръба;
 • ниска тръбна маса и лесна инсталация на тръбопроводната система;
 • широка гама и разнообразие от полимери, използвани за производството на тръби.

PVC тръбопроводи

Връзките на такива тръби се правят с помощта на специални инструменти.

Такива съединения се монтират "в гнездото" или се използват специални лепила "студено заваряване".

PVC тръби са твърди, и ако е необходимо, да се направи завой, кран и други операции използват специални фитинги - завои и тръби.

Добре издържайте на товара, когато го слагате в земята.

В допълнение, те са доста достъпни.

Тръбопровод, използващ полипропиленови тръби

Полипропиленовите тръби са единични и многопластови.

Еднослойните тръби се състоят от дебел слой полипропилен.

Многослойните тръбни продукти се състоят от два слоя полипропилен, а между тях е слой от алуминиево фолио.

Връзките по време на монтажа се извършват по метода на монтаж или заваряване, специални заваръчни машини за пластмасови тръбопроводи.

Полиетиленови тръби от високо (LDPE) и ниско налягане (HDPE)

Тези тръби имат много ниска гранична работна температура.

Те се произвеждат в две технологии, използващи високо и ниско налягане.

Полиетиленовите тръби са еластични, транспортирани на рулони. С такива тръби е добре да се извършват завои на тръбопроводна мрежа.

Връзките между тях се извършват чрез монтаж и чрез заваряване.

Особено здрави и термоустойчиви тръби от полиран полиетилен.

Пресичане на външни, подземни водоснабдителни и канализационни мрежи

В случаите, когато е необходимо да се направи пресечната точка на водоснабдителните и канализационните мрежи, такива пресичания се извършват под прав ъгъл или близо до него.

Стоманени водопроводни тръби се поставят в пресечната точка с канализационната система над канализационната мрежа на 0,4 м. При използване на чугунени тръби е необходимо да се използва стоманена обвивка. Дължината на корпуса в двете посоки от пресечната точка е най-малко 5 м в глинести, тежки почви и в пясъчни и пясъчни почви - 10 метра.

Местните канализационни мрежи могат да бъдат инсталирани над мрежите, доставящи сгради без корпус, като разстоянието между стените на тръбопроводите по вертикалната ос е най-малко 0,5-0,7 m.

При паралелно полагане на водоснабдителни и канализационни мрежи на едно и също ниво разстоянието между стените на положените тръби трябва да бъде най-малко 1,5 м при условно преминаване на тръбопровод с диаметър 200 мм включително и най-малко 3 м при условно преминаване над 200 мм.

При инсталиране на водоснабдяване, минаваща под дренажните тръби, горните разстояния по хоризонталната ос се увеличават с разликата в дълбочините на положените тръбопроводи.