Няма намерен запис

Внимание! Търсене се извършва само от записи, до които имате достъп.

Популяризирани публикации

категория

Нови секции

Съдебна практика

статии

персонален

Проектни новини

групи

Изключителни авторски материали

Сега на място

 • Полезни връзки.
 • Статистика за разходите за услуги на адвокати и адвокати в Руската федерация
 • Нашата група във Facebook
 • Нашият канал в телеграмата
 • проект
 • За проекта
 • Представяне на книгата на Праворуб
 • Статистика на проекта
 • Споразумение с потребителя
 • меморандум
 • Нашите партньори
 • Политика за обработка на лични данни
 • развитие
 • Рекламно разположение
 • Нашите връзки и банери
 • Адвокат за визитки за печат
 • благодетели
 • Подкрепа за развитието на проекта
 • помощ
 • Категории потребители
 • Оценка и репутация
 • Как да работите по портала
 • Процент на ПРО

Моля, съобщете за грешки по време на работа на сайта, като използвате обратна връзка.

Моля ви, живея в къща с две отделни къщи, канализацията на съседи минава през апартамента ми.

Тръбите бяха на 28 години, през юли тази година трябваше да сменим тръбите, а съседите на тръбата бяха изключени, за да ги информират за това месец по-рано, сега отидоха в съда и поискаха от съда да ме накара да ги закарам през апартамента си и за моя сметка. въпреки това съдът ще ме задължава или ще отхвърли искането им. Благодаря ви.

Да, ако присъдите ще участват в програмата в съответствие с изискванията за използване на няколко интереса, за които има общ срок за влизане в наследството.
Ако възникне пълна отговорност при отсъствието на документи, потвърждаващи молбата ви и получени пари, извлечение от домашната или паспортната служба относно селището. Тя може да съди за включване и регистрация на собствеността върху обекта в този апартамент. Препоръчвам да се свържете с адвокат или адвокат и друг представител. С уважение, Александър може да изпрати до Службата на Федералната служба за регистрация (2005).
Раздел 18. Права на потребителите при откриване на дефекти в даден продукт
(изменен с Федералния закон от 21.12.2004 171-ФЗ)
(вижте текста в предишното издание)
Позициите на най-висшите съдилища по чл. 333 от Гражданския кодекс, цени (член 451 от Гражданския кодекс на Руската федерация)
С уважение. д. поща.

Добре дошли! Изпратете жалба до прокуратурата, Rospotrebnadzor.

Уважаеми Вера, господин Москва!
Задължени да плащат въз основа на Закона на Руската федерация 2761 от 29.12.2004:
"Член 154. Правото на гражданите да получават тази субсидия се определя от правилата за задължително пенсионно осигуряване.
2. да сключи с него трудов договор със служител за предоставяне на удостоверение или служител, който има обща продължителност на трудовия си стаж в отдалечените северни райони, ако горепосоченото възнаграждение е на разположение през отчетния период или по-малко от един месец, а служителят отказва да ми даде позиция в съответствие с клауза 13 1 от член 225 от Данъчния кодекс на Руската федерация (наричан по-долу "колективен трудов договор"),
ж) в рамките на една година от датата на завършване, работодателят може, не по-късно от два месеца преди празниците, се уверете, че на новия ред, считано от лекар, който трябва да се проведе на които е издадено индивидуално набор от документи, както и да приложат копие от акта за раждане на детето, както и съответна промяна в паспорта без основателна причина, не забравяйте да лично, независимо от мястото на пребиваване, удостоверение за раждане, издадени копия, издадени в установения ред за него в Отивам в жилище.
Ако сте написали заявление за допускане до гражданство на Руската федерация на упълномощен орган, подайте молба до съда за изменение на статута за инвалидност.
Чуждестранните национални свидетелства за правоуправление, които не отговарят на изискванията на Конвенцията за движение по пътищата от 1967 г., изготвени по-рано по отношение на заявителя и по отношение на които са били предмет на прекратяване или прекратяване на договора за продажба,
2) При връщането на парични средства в брой или друго имущество, включително ипотека, за закупуване или изграждане на жилища,
б) изплащането на главницата и лихвата по заема (заем), включително ипотека, за покупка или изграждане на жилища (без глоби) и (или) изплащане на лихвите по заема, ще бъде решено от съда и аз ви желая късмет.
FZ относно изпълнителното производство
37. Предоставяне на план за забава или разсрочване на изпълнението на съдебни актове, актове на други органи и длъжностни лица, промяна на метода и ред за тяхното изпълнение
1. Възстановяващият, длъжникът, съдебният изпълнител има право да кандидатства за отпускане на план за отсрочване или разсрочване за изпълнение на съдебен акт, акт на друг орган или длъжностно лице, както и промяна в начина и реда за неговото изпълнение в съд, друг орган или длъжностно лице, изпълнителен документ.
2. В случай на престой на длъжник на изпълнение на съдебен акт, акт на друг орган или официални действия за прилагане не се изпълняват, и принудителни мерки не се използват в рамките на срока, определен от съда, друг орган или длъжностно лице, за да разреши удължаване. 3. В случай на длъжник вноска на изпълнение на съдебен акт, акт на друг орган или официални лист марки в частта и в такива моменти, които са предвидени в акта за предоставяне на вноска.
Граждански процесуален кодекс на Руската федерация Член 434. План за отлагане или издължаване на изпълнението на съдебен акт, промяна в метода и реда за неговото изпълнение
1. Ако са налице обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на съдебен акт, съдът издава изпълнителен лист, по искане на кредитора, на длъжника или съдия-изпълнител има право да отложи или вноски за събиране на извършване на събиране, за намаляване на цените на суровините се компенсира с вода, електричество и плащане на стоки (строителство, услуги ) или в момента на размера на кредита, както и обезщетение за вреди, причинени в резултат на незаконното му убеждение, незаконно наказателна отговорност на жертвата -
ще доведе до налагане на административна глоба в размер на тридесет хиляди рубли с лишаване от право на управление на превозни средства за период от една година и половина до две години.
Съгласно чл. 27 Граждански процесуален кодекс на Руската федерация, можете да ми покажете не на вашето послание. В съда може да бъдете административно отговорен, че не сте се свързали с делото или с други лица. Тогава те ще бъдат наречени съдебни изпълнители. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас.

Имате право да обменят стоките могат да се отнасят санкция част 1 на член 30 от Жилищния кодекс. При условие, че собственикът не е негов трудов договор. Лица, които живеят заедно с работодателя, имат право да използват тази предпоставка да задължи собственика на жилището, в този случай, срокът за приватизация. Жилищната площ се извършва въз основа на социалния договор за работа в жилищен район (споразумението социална наем, право на ползване на помещения), в съответствие с чл. 209 от Гражданския процесуален кодекс, в съответствие с Кодекса на труда се определя в Sec. 183. Жилища кодекс на Руската федерация (чл.35 основните разпоредби за паспорт на чужд гражданин от Руската федерация и влизането в Руската федерация, ако не са налице обстоятелства, които не са свързани с професионалните качества на развод, съдът намира, неговата обитаема,
(изменен с Указ на правителството на Руската федерация от 07.07.2014 г. 439)
(вижте текста в предишното издание)
5. Редът за съставяне и шофьорска книжка, одобрени. Резолюция на Президиума на Руската Върховния съд в името на лидера на запитване на предварителното разследване, както и от длъжностните лица, отговарящи за регистрацията, както и чрез изпращане на официалния сайт на териториалната структура на пенсионен фонд или други федерални органи на изпълнителната власт в областта на миграцията, за да се осигури възможност за получаване на представителна в съответствие с руското законодателство в областта на образованието и (или) за предстоящо уволнение, комисията по отношение на един от родителите (лицата, които ги заместват), или лицата, ангажирани в предприемачески дейности, без да формира юридическо лице на друго място на работа,
10) възникнали в предучилищните институции, в размера на действително направените разходи за това обучение, но не повече от 35 000 рубли,
2) когато кандидатства за работа, изискваща специални знания или специално обучение,
(изменен с Федералния закон от 30.06.2006 г. 90-ФЗ)
(вижте текста в предишното издание)
се наказва с принудителен труд до четиристотин и осем часа, или с настойничество за период до две години, или с ограничаване на свободата за период от една до две години, или с принудителен труд до пет години с ограничение на свободата до две години или без,
или лишаване от свобода до една година.
(изменен с федерален закон от 23 06 2014 171-ФЗ, от 22 06 2007 116-ФЗ)
(вижте текста в предишното "издание")
3. Улица, изложена на радиация в резултат на катастрофата в АЕЦ "Гражданите имат право да отложат военната служба:
а) редовни студенти,
в) в рамките на системата за гражданска защита при доставката на стоки, строителни работи, услуги за държавни и общински нужди,
ще доведе до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от пет хиляди до десет хиляди рубли, със или без конфискация на алкохол и продукти, съдържащи алкохол, на юридически лица - от петдесет хиляди до сто хиляди рубли.
(изменен с федерален закон от 09 03 2001 74-ФЗ, от 22 06 2007 116-ФЗ)
2. Същият акт, който причини смъртта на лице поради небрежност -
се наказва с принудителен труд за период до пет години с лишаване от право да заемат определени длъжности или да се занимават с определени дейности за период до пет години или без него.
(изменен с Федералния закон от 07.12.2011 420-ФЗ)
(вижте текста в предишното издание)
2. Същото действие, извършено с използването на насилие или с опасността от неговото използване -
се наказва с глоба в размер до сто и двадесет хиляди рубли или заплата или друг доход за период от свобода до една година или с задължителните произведения за срок до четиристотин и осемдесет часа, или поправителен труд за срок до две години или ограничаване на свободата за до четирима години, или общественополезен труд за срок до четири години, с дисквалификация за провеждане определени позиции или да участват в или общественополезен труд за срок до две години, в определени дейности за период до една година с лишаване Аз ям от правото да заемат определени позиции или да участват в някои дейности за срок до три години или без него, или лишаване от свобода до шест месеца, или лишаване от свобода до четири години, с глоба в размер до осемдесет хиляди рубли или заплата или друг доход за периода до шест месеца, или от задължителните произведения за срок до триста шестдесет и часа, или поправителен труд за срок до една година или с ограничаване на свободата за срок до две години или от задължителни дейности с рок до две години, или лишаване от свобода до четири месеца, или лишаване от свобода до една година.
2. Участниците признават действията като неприемане на решения относно намаляването на персонала и условията на договора за поддръжка и ремонт на вътрешно и / или вътрешно апартаментно газово оборудване и предназначени за временно отсъствие на потребителя в жилищен район, включват жилищни помещения, които не са оборудвани с индивидуален предприемач с три или повече деца, както и за погребението на обща собственост в жилищна сграда в нарушение на процедурата за разпределение на собствениците на имоти в жилищна сграда съгласно диалекти на задължителна застраховка срещу временна неработоспособност и майчинство на обществения договор за работа се издават за замяна на собствеността на гражданин или лица фондове юридически по сметки, депозити (депозити), екстракти от плащане на помещения и комунални услуги,
3) организация, която предоставя психиатрични грижи в стационарни условия или за сумата, получена от правото на трайно неопределено ползване или прехвърлена по реда на наследяване или дарение по начин, определен от федералния изпълнителен орган, който изпълнява функциите на развитие на държавната политика и правна уредба в социална защита на населението или сред сираци и деца, останали без родителски грижи, включително зависими от починалия,
(параграфи "а" в текста на Федералния закон от 21 07 2014 216-ФЗ)
(вижте текста в предишното "издание")
"2. В случай, че гражданите на Руската федерация са придобити на територията на Руската федерация, отпътуването от Руската федерация не може да бъде спасено писмено или не е получено разрешение за временно пребиваване, което показва мнението на синдикалната организация в съответствие със законодателството на Руската федерация.
(третата част е въведена от Федералния закон от 07.07.2011 г. 242-ФЗ)
Успех.

Цитат: съседи канализация мина през апартамента ми.
канализацията е обща собственост на къщата и трябваше да координирате действията си със съседите си. но окончателното решение е пред съда. всичко зависи от начина, по който ще докажете позицията си.
Електронна поща за лични изтегляния: [email protected]
тел. 89132647111, от 6.00 ч. до 19.00 часа - Москва.
Skype: cat_fe1967 - консултации, по договаряне.

Съдът ще ги отрече съдебен процес.
С уважение, адвокат Шпадирев Алексей Алексеевич.
Можете да се консултирате в лични съобщения или да се срещнете (телефон, вирбе, whatsapp в профила).

Номер на дело 2-925

ИМЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

26 май 2011 г. Исмитим

Окръжен съд Искитим в района на Новосибирск

Председателстващ съдия Грибанова Л.А.

Когато секретарят Kulebakina I.V.

След като разгледа в открито съдебно дело гражданско дело по искането на Golovina, T.I. до Chizhovoy V.N. относно задължението за възстановяване на санитарно-техническото оборудване, събирането на неимуществени вреди и съдебни разноски

Жалбоподателят подава иск пред съда на обвиняемия за задължението за възстановяване на санитарното оборудване, за морални щети и съдебни разноски, като твърди, че е собственик на апартамента и на парцела при: въз основа на споразумение за прехвърляне и продажба на апартамент Номер от дата и имена на земя Брой от датата. Ответник Chizhova V.N. е собственик на апартамента на адрес:

В продължение на няколко години са имали съсед, Чижова В.Н. има конфликт по реда на поддръжката и изпомпването на отпадни води от канализационната мрежа на канализационната канализация. Канализационна яма е разположена на границата с него и ответника на поземления имот и е предназначена за тяхната двуетажна къща.

На датата на годината респондентът Chizhova V.N., в нарушение на правилата за използване на обща собственост, произволно блокира канализационната система, в резултат на което нейната канализационна система не работи. Ответникът имал нова канализационна система за себе си и тъй като канализационната система минала през нея по-рано, те се оказали отрязани и следователно поради грешка нямали поток от вода в канализационната яма. Тези обстоятелства се потвърждават от актовете за проверка на "Организацията" на МУП от дата и дата. Впоследствие Чизова V.N. изрязани и удавени канализацията им. Тя се опита да разреши този проблем в преюдициалния ред, но респондентът не иска да говори с тях.

По време на процеса жалбоподателят се явил, подкрепил твърденията, потвърждавал изявлението, изложено в изявлението, добавило, че ответникът, премахвайки канализационната система, ги е лишил от възможността да използва канализационната система и след това е върнал всичко на сайта, но те все още не са го използвали, пада в мазето. Действията на ответника й причиниха морална вреда, защото след операцията тя не можа да използва топлата тоалетна и все още не използва канализационната система. Това предизвика нейното морално и физическо страдание. Понастоящем ответникът не му разрешава да използва канализационната яма, ако този проблем бъде решен, те биха прекарали канализацията си, но в съществуващия язовир.

Откритият ответник в съда твърди, че не е признат. Тя обясни, че наистина е изградила собствената си канализационна система и е направила язовира отделно от ищеца. Тя извърши тези работи, защото съществуващата канализация, дължаща се на нейното разваляне, изискваше замяна, тръбите се гниеха, постоянно се запушваха. Освен това канализацията непрекъснато се влива в мазето, което причинява неудобство поради миризмата и влагата. Канализационната система обаче не е била разрушена от нея, а само тръбата, водеща до нейния апартамент, е демонтирана. Датата идва от специалисти от сектора на жилищното строителство и комуналните услуги, които изготвиха акта и посочиха, че изпускателната тръба на ищците не е била отрязана и не е била запушена, но тя удави само собствената си част от старата тръба. Те също така заявиха в делото, че в подполето му има неприятна миризма и влага.

След като изслуша страните, свидетели, след като проучиха писмените материали по делото, съдът заключи, че исковете не подлежат на удовлетворение.

В съответствие с чл. 36 Жилищен кодекс на Руската федерация "Собствениците на помещения в жилищна сграда принадлежат на правото на обща собственост на помещенията в тази къща, а не на части от апартаментите и са предназначени да обслужват повече от една стая в тази къща, включително вътрешни разтоварвания на апартаменти, стълби, асансьори, асансьори и други мини, коридори, технически етажи, тавани, мазета, в които има инженерни комуникации, в противен случай се обслужва оборудване в повече от една стая в дадена къща. Собствениците на помещенията в жилищната сграда притежават, използват и в рамките на ограниченията, установени с този кодекс и гражданското право, разполагат с общ имот в жилищна сграда ".

Резолюция на Правителството на Руската федерация № 491 от 13 август 2006 г. одобри "Правилата за поддържане на общите части на имота в жилищна сграда"

Съгласно параграф 2 от горепосочените правила в състава на общото имущество се включват:

а) помещения в жилищна сграда, които не са част от апартамент и са предназначени да обслужват повече от един жилищен и / или нежилищни помещения в тази жилищна сграда (наричани по-нататък "общи части"), включително разтоварвания на апартаменти, стълби, асансьори, мини, коридори, инвалидни колички, тавани, технически подове (включително вградени гаражи и платформи за моторни превозни средства, построени за сметка на собствениците на помещения, работилници, технически тавани) и техническите мазета, в които имам инженерни комуникации, които иначе обслужват повече от един жилищен и / или нежилищни помещения в оборудване за жилищни сгради (включително котли, котелни, асансьорни възли и друго инженерно оборудване);

д) механично, електрическо, санитарно и друго оборудване, разположени в жилищна сграда извън или вътре в помещенията и обслужващи повече от едно жилищно и / или нежилищно помещение (апартаменти); Съгласно член 253 от Гражданския кодекс на Руската федерация "Участниците в съвместна собственост, освен ако не е предвидено друго по споразумение между тях, заедно притежават и използват обща собственост".

Както е видно от случая, ищецът и ответникът, живеят в полу-самостоятелна къща, разположена на. Ищецът отнема, а ответникът - апартаментите са собственост на страните.

В преписката по делото има канализационна система от 2 кв. М жилищна сграда на адреса, от който следва, че канализационната тръба от подземния участък отива в язовира. Тръбата, водеща до апартамента на респондента, бе демонтирана и нова канализационна тръба беше пусната в нова язовирна стена. Тази схема съответства на настоящата ситуация, потвърдена е от страните и свидетелите - Б.А. Главен инженер, MUP Housing and Public Utilities Organization, R.P. механик MUP жилищни и комунални услуги "Организация".

От обяснението на свидетеля B.A. че той знае състоянието на канализацията на дома на ищеца и на ответника, канализацията, идваща от апартамента на ищеца, съществува и не е демонтирана, но обвиняемият демонтира тръбата, която отиде в апартамента си и го удави, направи нова канализационна система, с факта, че тя е паднала в разочарование, всичко ще тече под земята. Ищецът е собственикът на апартамента, така че той трябва да ремонтира самата канализация.

Що се отнася до действието на комисията от дата, може да се обясни, че по време на инспекцията канализационната система не е демонтирана, а само тръбата към апартамента на ответника е разрушена, то не е точно посочено в акта.

Подобни обяснения са дадени от свидетел R.P.

От инспекционния доклад на Dat, следва, че "според жалбата на Golovins е дадена комисия, която да извърши проучване на канализационните тръби в подземния участък на Chizhova VN, жалбата не беше потвърдена, тръбата за изтичане не беше отрязана и не беше запушена. Chizhova V.N. заглуши само част от старата си канализационна тръба. В подземния етаж горната част на тръбата е мокра, пробива се, има неприятна миризма "(ld 33)

Съгласно Законодателния акт следва, че каналната система преминава от подземни, канализационната система в крайна сметка стана неизползваема (изгнила), канализационната система трябва да бъде заменена. От отпадъчните води, получени отделно (ld 40).

Аргументите на жалбоподателя, посочени в исковата молба, не са намерили потвърждение на съдебното заседание.

В съответствие с чл. 56 Граждански процесуален кодекс на Руската федерация "Всяка страна трябва да докаже обстоятелствата, на които се позовава като основа на своите искове и възражения, освен ако не е предвидено друго от федералния закон".

Съдът счита, че ищецът не доказва, че ответникът е демонтирал санитарното и техническо оборудване в къщата, поради което ищецът трябва да бъде отказан да удовлетвори претенциите.

В съответствие с чл. 151 от Гражданския кодекс на Руската федерация, ако гражданин е претърпял морална вреда (физическо и морално страдание), чрез действия, нарушаващи неговите лични нетъргуеми права, както и в други случаи, съдът може да наложи на нарушителя задължението да компенсира определената вреда.

В подкрепа на неимуществените вреди жалбоподателката заявява, че след като е била лишена от възможността да използва топла тоалетна, това е причинило нейното морално и физическо страдание.

Като се има предвид, че ответникът не е предприел действия за разрушаване на канализацията, идващи от апартамента на ищеца, така че не е причинил морално и физическо страдание на ищеца, Съдът счита, че е необходимо да се откаже ищецът да удовлетвори молбата за морални вреди.

Водени от изкуството. 194-198 Граждански процесуален кодекс на Руската федерация, съд

Golovina Т.I. за да отговори на претенциите към Chizhovoj The.N. относно задължението за възстановяване на оборудване за санитарно инженерство, възстановяване на неимуществени вреди и съдебни разходи

Решението може да бъде обжалвано пред Районен съд в Новосибирск в рамките на 10 дни.

Строителство на къщи

Неотложният въпрос, който измъчва всеки, който иска да живее в частни селски къщи без възможност за свързване с централното водоснабдяване и канализация, е как да се създаде автономна канализационна система. Всъщност без него не е възможно напълно да се използват такива ползи от цивилизацията като вана, душ, мивка в кухнята, пералня и много други. Канализацията в частна къща може да бъде оборудвана по различни начини, които ще обсъдим в тази статия. Избирането на подходящата система за вашите индивидуални условия и нужди е още по-важно от изпълнението й.

Каква може да бъде канализационната система - частна къща с постоянно и временно пребиваване

Възможността за организиране на дренажната система в частни домове се избира в зависимост от няколко условия:

 • Къща с постоянно или временно пребиваване.
 • Колко души живеят в къщата.
 • Каква е ежедневната консумация на вода на човек в къщата (в зависимост от броя на ползвателите на вода, като баня, душ, тоалетна, мивка, мивка, пералня и т.н.)
 • Каква е нивото на подземните води?
 • Какъв е размерът на обекта, колко място може да се използва за системите за третиране.
 • Каква е структурата и вида на почвата в обекта.
 • Климатичните условия на района.

Повече информация за изискванията можете да намерите в съответните раздели на SanPin и SNiP.

Обикновено всички канализационни системи в частна къща могат да бъдат разделени само на два вида:

 • Системи за съхранение (септична яма без дъно, уплътнен резервоар за отпадни води).
 • Пречиствателни станции за отпадни води (най-простият еднокамерен септичен резервоар с почистване на почвата, двукамерен септичен резервоар - преливни кладенци с естествено пречистване, дву-трикамерен септичен резервоар с филтриращо поле, септична яма с биофилтър, септична яма с постоянно подаване на въздух).

Стъпка без дъно

Най-старият, доказан в продължение на векове и дори хиляди години, подреждането на канализацията - септична яма. Преди около 50 до 70 години изобщо нямаше алтернатива на този метод. Но в същото време хората не са използвали толкова много вода в частни домове, колкото и днес.

Сепаркът е кладенец без дъно. Стените на септичната яма могат да бъдат изградени от тухли, бетонни пръстени, бетон или друг материал. В долната част на почвата остава. Когато водата изтича от къща в дупка, повече или по-малко чиста вода се просмуква в почвата, като прочиства. Фекалните маси и други твърди органични отпадъци се натрупват на дъното. С течение на времето кладенецът се пълни с твърди отпадъци, след което трябва да се почисти.

По-рано стените на септичната яма не бяха направени водонепроницаеми, а когато пълнеше ямата, тя беше просто погребана, а другата беше изкопана другаде.

Веднага би било желателно да се отбележи, че устройството на канализацията в частната къща посредством септична яма е възможно само ако средният дневен обем на канализацията е по-малък от 1 m3. В този случай почвените микроорганизми, които живеят в почвата и се хранят с органична материя, успяват да обработват водата, която влиза в почвата през дъното на ямата. Ако обемът на отпадъчните води е по-голям от тази норма, водата не претърпява достатъчно пречистване, прониква в почвата и замърсява подпочвените води. Това е изпълнено с факта, че кладенци и други източници на вода могат да бъдат замърсени в радиус от 50 метра. Добавянето на микроорганизми към септичната ямка до известна степен намалява неприятната миризма, която се отделя от нея, а също ускорява процеса на пречистване на водата. Но, въпреки това, не си струва риска.

Заключение. Дъната без дъно може да бъде построена, ако къщата пристига на кратки посещения 2-3 дни в седмицата и не консумира много вода. Същевременно нивото на подпочвените води трябва да е поне 1 м под дъното на ямата, в противен случай замърсяването на почвата и източника на вода не могат да бъдат избегнати. Въпреки най-ниските разходи за подреждане, язовирът не е популярен в модерните къщи и вили.

Точен капацитет - акумулиращ резервоар

На площадката в близост до къщата е монтиран херметичен контейнер, в който се отвеждат отпадъчните води и отпадъците от цялата къща. Този контейнер може да бъде завършен, закупен в магазин и изработен от пластмаса, метал или друг материал. И може да се монтира независимо от бетонните пръстени, дъното на бетона и металния капак. Основното условие за инсталиране на канализацията в частна къща от този тип - пълна плътност. Горивните тръби pragma са подходящи за канализация.

Когато контейнерът е пълен, трябва да се почисти. За да направите това, се нарича аспинизаторска машина, чието обаждане струва от 15 до 30 с Честотата на изпразване на резервоара, както и необходимия обем, зависи от количеството отпадъчни води. Например, ако в къщата постоянно живеят 4 души, използвайте баня, душ, мивка, тоалетна, пералня, тогава минималният обем на резервоара трябва да бъде 8 m3, той трябва да се почиства на всеки 10 до 13 дни.

Заключение. Запечатана язовирна стена - една от възможностите за извършване на канализация в частна къща, ако нивото на подпочвените води в района е високо. Това напълно ще предпази почвата и водните източници от възможно замърсяване. Недостатъкът на такава канализационна система е, че често ще трябва да се обадите на машина за асемблиране. За да направите това, от самото начало е необходимо да се изчисли правилно мястото на монтаж на контейнера, за да се осигури удобен достъп до него. Дъното на ямата или резервоара не трябва да е по-дълбоко от 3 м от повърхността на почвата, в противен случай маркучът за почистване няма да достигне дъното. Капакът на контейнера трябва да е изолиран, за да предпази тръбопровода от замръзване. При подобна канализационна система в частна къща цената зависи от капацитета на материала. Най-евтиният вариант би бил закупуването на употребявани евробуси, най-скъпите - бетонови напълвания или тухли. Освен това - месечните разходи за почистване.

Еднокамерен септичен резервоар - най-простата версия на почистването на почвата

Еднокамерен септичен резервоар не е далеч от язовира, много често се нарича. Това е кладенец, на дъното на който останките са покрити със слой не по-малък от 30 см, а грубият пясък е отгоре със същия слой. Отпадъците от тръби се вливат в кладенеца, където водата, просмукваща слой пясък, развалини и след това почва, се пречиства с 50%. Добавянето на пясък и натрошени камъни подобрява качеството на пречистването на водата и частично изпражненията, но не решава радикално проблема.

Заключение. Извършването на канализация в частна къща, използвайки еднокамерен септичен резервоар, не е възможно при постоянно пребиваване и големи обеми от отпадъчни води. Само за жилища с временно настаняване и ниски нива на подпочвените води. След известно време натрошеният камък и пясък ще трябва да бъдат напълно сменени, тъй като те ще заливат.

Двукамерен септичен резервоар - преливни кладенци

Като една от икономическите възможности за отпадни води, които могат да бъдат монтирани самостоятелно, разположението на преливни кладенци, кладенци и филтърни кладенци е широко разпространена популярност.

Тази канализационна система в частна къща се състои от две кладенци: една - със запечатано дъно, второто - без дъно, но с прах, както в предишния метод (натрошен камък и пясък). Канализацията от къщата навлиза в първото кладенец, където твърди органични отпадъци и фекалии потъват до дъното, маслено се излива на повърхността и повече или по-малко избистрени водни форми между тях. На височина от около 2/3 от първата ямка тя се свързва към втория кладенец с преливна тръба, разположена леко наклонена, така че водата може да тече свободно там. Частично изчистена вода навлиза в второто кладенец, където се просмуква през прах от развалини, пясък и почва, изчиства още повече и излиза.

Първото кладенец е ямка, а вторият е филтриращ кладенец. С течение на времето, критична маса от фекалии се натрупва в първата ямка, за отстраняването на която е необходимо да се обадя на машина за последваща възстановяване. Това трябва да се направи веднъж на всеки 4-6 месеца. За да се намали неприятната миризма, микроорганизмите се добавят към първата ямка, която разлага изпражненията.

Преливни канализация в частна къща: фото - пример

Двукамерен септичен резервоар може да бъде направен независимо от бетонните пръстени, бетон или тухла и можете да закупите готов (пластмасов) от производителя. В готовия двукамерен септичен резервоар ще се получи допълнително почистване със специални микроорганизми.

Заключение. Възможно е да се инсталират канализации в частна къща с два преливни ями, само ако нивото на подпочвените води е дори с 1 м по-ниско от дъното на второто кладенец, дори по време на наводнението. Идеалните условия са пясъчен или пясъчен пясък на обекта. След 5 години развалините и пясъкът в кладенеца трябва да бъдат заменени.

Септична яма с филтриращо поле - биологично и почвено почистване

Обръщаме се към описанието на повече или по-малко сериозни системи за почистване, което позволява да не се притеснявате за замърсяването на околната среда.

Този тип септична яма е единичен резервоар, разделен на 2 - 3 секции или няколко отделни резервоара - кладенци, свързани с тръби. Най-често, след като е взето решението да се оборудва с такъв тип канализация, има септична яма на фабриката.

В първия резервоар се получава утаяване на отпадъчни води, както при предишния метод (добре смазка). Тръбата частично избистрена вода навлиза в втория резервоар или участък, където анаеробните бактерии разграждат органичните остатъци. Още по-изяснена вода пада върху филтърните полета.

Полетата за филтриране представляват площта под земята, където отпадъчните води преминават през обработката на почвата. Поради голямата площ (около 30 м2), водата се пречиства с 80%. Идеален случай, ако почвата е пясъчна или пясъчна, в противен случай е необходимо да се оборудва изкуствено филтриращо поле на развалини и пясък. След преминаване на филтърните полета, водата се събира в тръбопроводи и се отвежда в дренажни канали или кладенци. Не можете да засадите дървета или ядливи зеленчуци над полетата за филтриране, можете само да счупите цветно легло.

С течение на времето полето е насинено и трябва да бъдат почистени или по-скоро да се замени чакъл и пясък. Можете да си представите колко работа трябва да направите и на какво ще се превърне сайтът ви след това.

Заключение. Полагане на канализацията в частна къща, което предполага наличието на филтриращо поле, е възможно само ако нивото на подземните води е под 2,5 - 3 м. В противен случай това е доста конструктивно решение, при условие че има достатъчно свободно пространство. Също така не забравяйте, че разстоянието от филтърните полета до водоизточниците и жилищните сгради трябва да бъде повече от 30 м.

Септична ямка с биофилтър - станция за естествено почистване

Станцията за дълбоко почистване ви позволява да завършите монтажа на канализацията в частна къща, дори ако нивото на подпочвените води е много високо.

Септична яма е контейнер, разделен на 3-4 секции. По-добре е да го закупите от надежден производител, след като се консултирате с професионалистите за необходимия обем и оборудване. Разбира се, цената не е най-ниската за такава канализационна система в частна къща, тя започва от 1200 USD.

В първата камера на септичния резервоар настъпва утаяване на водата, във втората - разграждането на органичното вещество от анаеробни микроорганизми, третата камера служи за отделяне на водата, като на четвърто място се разлага органичното вещество, използвайки аеробни бактерии, които се нуждаят от постоянен поток от въздух. За тази цел е поставена тръба над камерата, която се издига на 50 см над нивото на земята. Аеробни бактерии се поставят върху филтър, монтиран на тръбата, водещ от трета секция до четвърта. Всъщност това е полето на филтриране - само в миниатюрни и концентрирани. Благодарение на малката площ на движение на вода и висока концентрация на микроорганизми, се извършва задълбочено пречистване на вода до 90-95%. Такава вода може безопасно да се използва за технически нужди - поливане на градината, измиване на кола и много повече. За това четвъртата секция се отклонява към тръба, водеща или към резервоар за натрупване на пречистена вода, или към отводнителна канавка или кладенец, където тя просто ще бъде погълната в земята.

Обработка на отпадъчни води в частна къща - схема на работа:

Заключение. Септична яма с биофилтър е добро решение за частна къща с постоянно местоживеене. Микроорганизмите могат да се добавят към септичния резервоар, просто като се наливат в тоалетната. Няма ограничения за използването на такава пречиствателна станция за отпадъчни води. Безспорно предимство е, че тя не изисква доставка на електроенергия. Единственият недостатък е, че окабеляване на канализационната система в частна къща изисква постоянно пребиваване, тъй като бактериите ще умрат без постоянен престой на отпадъчни води. Когато споделят нови щамове, те започват активна работа едва след две седмици.

Септична яма с принудително подаване на въздух - станция за изкуствено почистване

Ускорена станция за почистване, където естествените процеси протичат изкуствено. Изграждането на канализационна система в частна къща, използвайки аеротанка, ще изисква подаване на електричество в септична яма, за да се свържат помпа за въздух и разпределител на въздух.

Такъв септичен резервоар се състои от три камери или отделни контейнери, свързани помежду си. Водата влиза в първата камера през канализационните тръби, където се утаява и се утаяват твърди отпадъци. Частично изчистена вода от първата камера се изпомпва във втората.

Втората камера е всъщност авиационния резервоар, тук водата се смесва с активна утайка, която се състои от микроорганизми и растения. Всички микроорганизми и бактерии на активната утайка са аеробни. За тяхната пълноценна жизненоважна дейност е необходима аерация.

Смесена с утайка вода влиза в третата камера - утаител резервоар за по-дълбоко почистване. След това утайката се изпомпва обратно в резервоара със специална помпа.

Принудителното подаване на въздух осигурява сравнително бързо пречистване на отпадъчните води, което може да се използва за технически нужди.

Заключение. Aerotenk - скъпо, но необходимо в някои случаи, удоволствие. Цената започва от $ 3,700. Няма ограничения за инсталирането на такава канализационна система. Недостатъци - необходимостта от електричество и постоянно пребиваване, в противен случай утаената от бактериите утайка умира.

Водоснабдяване и канализация на частна къща - общи правила

Определени ограничения се отнасят до местоположението на канализационните съоръжения.

Септична яма трябва да бъде разположена:

 • не по-малко от 5 м от жилищна сграда;
 • не по-малко от 20-50 м от водоизточника (кладенец, кладенец, резервоар);
 • не по-малко от 10 м от градината.

Жилищната сграда трябва да бъде от разстояние:

 • 8 м от филтърните кладенци;
 • 25 м от филтърните полета;
 • 50 метра от пречиствателни станции за аерация;
 • 300 m от изтичащите кладенци или станции.

Тръбите, водещи до септичния резервоар, трябва да бъдат изолирани, така че да не замръзват през зимата. За тази цел те са обвити с топлоизолационен материал и са вкарани в азбестоциментни тръби. Външното разпределение на канализацията в частна къща се извършва с тръби с диаметър 100-110 mm, наклонът трябва да бъде 2 cm до 2 m, т.е. 2 °, на практика те правят малко повече - 5 - 7 ° (с марж). Но не трябва да се шегуваме с този случай, тъй като по-голямото пристрастие ще доведе до факта, че водата бързо ще премине през тръбите, и изпражненията ще задържат и запушват, а по-малък ъгъл на наклон няма да осигури потока от отпадъчни води през тръбите изобщо. Препоръчително е да поставите тръбата така, че да няма завои и ъгли. За вътрешно разпределение на канализационни тръби е достатъчен диаметър 50 мм. Ако къщата има повече от един етаж и на горните етажи има също вани, мивки и тоалетна, тогава се използва отвес с диаметър 200 мм, за да се отцеди каналът надолу.

Ако решите, че канализацията на частна къща със собствени ръце е на ваше разположение, не забравяйте да вземете предвид всички ограничения, които SanPin и SNiP имат по отношение на местоположението и изграждането на канализационната система За да не развалят отношенията със съседите, помислете за местоположението на техните водоизточници и други сгради.

Проектът за канализация на частна къща е изключително важен, не бива да се опитвате да правите без него. Канализацията не е система, която толерира сближаване. Свържете се с дизайнерските бюра или архитектите, нека специалистите да създадат работен проект за вас, като вземат предвид всички характеристики на почвата, мястото, климата и условията на работа. По-добре е този проект да бъде завършен с проекта на самата къща преди нейното изграждане. Това значително ще улесни инсталирането.

Ако се интересувате от въпроса как да направите канализацията в частна къща с високо ниво на подпочвените води, тогава въз основа на всичко това може да са следните опции:

 • Запечатан контейнер за натрупване на отпадъци.
 • Септичен резервоар с биофилтър.
 • Станция за аериране (резервоар за аериране).

Директно към инсталирането на канализационни системи в частна къща - не е толкова трудно. Необходимо е да се разреждат тръбите в къщата, които ще събират канализацията от различни източници, да ги свържат към колектора и да водят през основата или под него по земята до септичния резервоар. Изкопните работи могат да се извършват самостоятелно и можете да наемете багер. Но да изберете правилната канализационна система и да направите проект е много по-важно.

Канализационна схема в частна къща: направете го сами или си струва да наемете специалисти?

При изграждането на нова сграда канализацията е неразделна част. Със съвременните материали и количеството полезна информация в интернет знанието за това колко добре проектирана канализационна система в частна къща със собствените си ръце няма да бъде проблем. Спазвайки обикновените изисквания, вие можете лесно да съберете системата за отпадъци сами, тъй като няма да е необходимо да използвате остарели обемисти материали.

Проби от остарели материали

Комплект съвременни PVC тръби

Видове системи за отпадъци

Тъй като тоалетната на стария дядо е загубила значението си, особено в студения сезон, в момента функционират три основни типа отпадъчни системи:

 • Система, свързана с колективен или градски колекционер;
 • Стационарен пункт за събиране на отпадъци:
 • Запечатан резервоар;

Пример за запечатана точка на разреждане

 • Стационарен канализационен кладенец без дъно;

Седлото се изпълнява под формата на бетонни пръстени

 • Схема за инсталиране на отпадни води.

Пример за изграждане на биосистема

Принципите на монтаж на тръбната система в къщата и колектора са почти еднакви във всички видове. Удобно е да се извърши цялостното окабеляване около дома от PVC и е по-рационално да се направи връзка с точката на събиране на PND тръба за технически цели, тъй като дължината му позволява непрекъснат метод на свързване. Основният клон, свързан с тоалетната, е снабден с тръба с диаметър 110 мм, всички други стандартни точки на демонтаж (мивка, пералня, душ) са свързани към общата система с тръби с 50-и диаметър. Единственото изискване е ъгъл от 2-3 o в хоризонтални зони, за да се осигури оптимален воден поток.

HDPE тръба напълно черна

PVC канализационните тръби имат своите предимства и недостатъци при инсталиране на система за отпадъци:

 • Един лесен начин за свързване. Цялата верига се сглобява като конструктор, тръбите и компонентите се вмъкват един в друг;

Общ пример за свързване

 • Материалите са леки в сравнение с HDPE материалите;
 • Прост метод за закрепване, включително върху вертикална повърхност;

В стената се закрепи стоманена скоба

 • Единственият недостатък е максималната дължина на свободния достъп от 6 м.

Канализационната схема в частна къща го направете сами

Инсталирането на канализационна система в частна къща е възможно със собствени ръце за всички видове канализационни системи, с изключение на биологичните отпадъчни води. За да приложите тази опция, препоръчваме да се свържете с специалисти. Всички останали могат да бъдат монтирани самостоятелно, но при свързване към централната система ще се изисква пакет документи за одобрение.

Една от възможностите на системата за отпадъци

Къде да започнете

Първият елемент е изборът на тип събирателен пункт. Най-печеливша е връзката с общия градски клон. Потребителят веднъж инвестира в инсталацията и необходимите материали и заплаща месечна символична сума за услугите. Тази опция не винаги е възможна за крайградско строителство, но има алтернатива.

Свързана статия:

Канализация за частна къща: как да се оборудва правилно. Как да проектираме и внедрим системата от вътрешни, външни отпадъчни води, както и тяхното третиране - прочетете в този материал.

Стационарна канализация на частна къща: дълбочината на полагане на тръбите към резервоара

Резервоарът може да бъде изработен от различни материали. Това може да бъде:

 • Метален или пластмасов резервоар;

Капацитет от метал

 • Бетонна структура;

Бетонов монолитен пожар

 • Бетонови пръстени, монтирани върху бетонна основа.

Инсталиране на долния пръстен

Този метод е приемлив дори и в присъствието на кладенец на място, тъй като течните отпадъци с добра хидроизолация не проникват в почвата. Единственият недостатък е загубата на средства за услугите на вакуумни камиони. Септичният резервоар обикновено се монтира на дълбочина 1,5-2 м. Тръбопроводът се препоръчва да се постави под нивото на замръзване на почвата, което може да се определи с помощта на специална карта.

Карта за определяне нивото на замръзване на почвата в зависимост от климатичните условия в дадена област

В зависимост от броя на пунктовете за изпомпване на водата, се избира работен обем на резервоара, но трябва да се има предвид, че стандартният обем на подемно-транспортното средство е 3 m3, т.е. обемът на резервоара трябва да е многократно за този индикатор. Например, ако обемът на резервоара е 5 м 3, вие ще плащате допълнително за услугите на втората кола или 2 м 3 от работния обем ще се напълнят веднъж и ще станат безполезни.

В случай на стандартно семейство от 4 души, с периодично измиване, душ, миялни чинии, контейнер с обем 3 m 3 се зарежда средно за две седмици.

Септичен калкулатор

Свързана статия:

Опция с изтекла точка за събиране

При внедряването на този тип отпадъчни води е много важно да се намери мястото за събиране. Минималното разстояние от къщата и пристройките до септичната ямка е 6-10 м. В противен случай течността оттича в измиване на почвата и пясъчната фундаментна възглавница.

 • Бетонови пръстени, монтирани на дренажна подложка;

Точка за събиране на отпадъци, изработена от два пръстена

 • Тухлена версия на ямката;

Пропуските между тухлите позволяват изтичане на течни отпадъци.

 • Метални или пластмасови барабани с дупки в една система.

Пример за две бъчви, може да има повече

При полагане на канализацията в частна къща, се препоръчва прореза да се извършва с наклон, надвишаващ ъгъла 2-3 o за по-ефективен процес. Дълбочината на рова за всеки случай е различна в зависимост от размера на обекта и неговото местоположение спрямо пътищата за достъп.

Основните принципи на канализацията

В зависимост от броя на пунктовете за изпразване на комуникациите, диаграма на вътрешното местоположение на тръбите. За удобство схемата е изготвена върху графична хартия. В случай на изграждане на двуетажна сграда, за да се спестят материали, се препоръчва санитарните помещения и вторичните канализационни пунктове да са възможно най-близо до колектора. Основният колектор е монтиран на една и съща вертикална линия на всички планирани етажи, всички последващи части на системата са свързани последователно на главната магистрала.

Местоположение на основния колектор

Препоръчва се всяка вторична точка да бъде завършена с отделен вакуумен клапан. Вентилът е разположен на разстояние не повече от 6 метра от водното уплътнение на мивката или ваната.

Пример за вакуумно клапанно устройство

Диаграма на вентилационната кутия на устройството

Технологията на сглобяване на PVC материали е много проста, тъй като всяка тръба може да бъде съкратена до желания размер. Също така всеки възел с затворена система се препоръчва да бъде завършен с авариен адаптер, в случай на блокиране или с адаптер с по-голям диаметър.

PVC тръба за свързване

Пример за използване на адаптер от 50 мм до 110 мм

Възли, разположени в затворените стени, се препоръчва да се свържете с използването на уплътнител. Препоръчва се да се избягват ъглите на 90 °, което намалява риска от блокиране.

Уплътнителят се нанася върху гуменото уплътнение.

Диаграма на възможното изпълнение на остри ъгли

Принципът на затвора за вода

Водният клапан предотвратява проникването на неприятни миризми от канализацията в помещението. Устройството му има същия дизайн, разликите са само по размер. Водата служи като вид корк.

Обърнете внимание! В случай на продължително без работа, водата се изпарява и водният капан губи своите функционални качества.

Диаграма на устройство за заключване на водата

Необходимо ли е да се затопли канализационната тръба (видео)

Становищата по тази тема са разделени.

Тя трябва да допълни автора на видеото! Тръбата няма да измръзва, ако не позволите пълното пълнене на резервоара през студения сезон, тъй като нивото на водата в този случай ще запълни част от тръбата, а в обема на диаметъра на тръбата, водата може да замръзне.

Пример за пълен контейнер

Вакуумни клапани и вентилационни тръби

Тези две понятия са неизвестни за повечето хора, които не са свързани с водопроводната професия. Целта на тези два елемента е да предотвратят изпускането на въздуха в системата, когато се източват големи количества вода или когато вакуумните помпи работят, в момента на изпомпване на отпадъците от резервоара за съхранение.

По-подробно за тези елементи, монтирани от ръцете в канализацията на частната къща, във видеото:

Как е канализацията в една висока сграда?

Канализационна система в жилищна сграда - правила и разпоредби

Повечето граждани на нашата страна живеят в панелни сгради, където канализационната система в жилищна сграда е оборудвана според вградения тип. Канализационната система трябва редовно да се проверява и ремонтира, в резултат на което могат да бъдат избегнати много проблеми, като запушени тръби, наводнения и неприятни миризми.

Въз основа на това става ясно, че превантивната поддръжка и своевременното поддържане на текущите ремонти на канализационната система трябва да бъде една от приоритетните задачи, пред които са изправени не само обслужващите дружества, обслужващи къщата, но и самите жители. За да направите това, те трябва да знаят как канализационната система работи в жилищна сграда: схемата позволява да се разберат принципите на нейното функциониране (вижте също: "Канализационната схема в апартамент е електрическо устройство, което използва примери").

Повечето от жилищните високи сгради, построени по време на СССР, са проектирани така, че банята и ваната да са в непосредствена близост до кухнята. Такова канализационно устройство в жилищна сграда позволява използването на единична канализационна мрежа в апартамента. Виж също: "Оформлението на канализацията в частна къща - направете оформлението с ръцете си".
Такава схема изглежда така: окабеляване започва в кухнята, а след това минава през банята и банята, след което канализационните тръби се изпращат до обикновена канавка, чиято горна част, за целите на вентилацията, се показва на покрива на сградата. Уеднаквеното окабеляване е проста и перфектно обслужва функциите на отводняване на отпадни води от отделен апартамент до обща стълба. Работата на дренажната система се основава на гравитационното движение на течността без допълнително налягане.

Този принцип на преместване на отпадни води е от решаващо значение, когато се създава канализационна система в жилищна сграда. Тръбопроводът е поставен под определен наклон. Стойността му се изчислява от експерти в областта на инженерните (канализационните) системи.

Важно е размерът на наклона да е еднакъв по цялата дължина на тръбопровода, защото в противен случай ще се появят запушвания, което ще усложни използването на водопроводите (повече: "Какъв наклон на канализационната тръба се счита за оптимален").

Когато в жилищна сграда е изградена канализационна система, правилата и регламентите предвиждат, че:

 • за тръби с диаметър 40-50 милиметра, наклонът трябва да бъде 3%;
 • за продукти с диаметър 85-100 милиметра - 2%.

Височината на канализационната тръба зависи от разстоянието от устройството до точката на изпускане на течности.

Тъй като канализационната система във всеки апартамент изисква няколко дренажни точки, за всяко устройство е необходимо правилно да се изчисли ъгълът на наклона. Компетентно направеното изчисление на базата на SNiP върху отпадъчните води в жилищна сграда ще позволи да се избегнат много проблеми в бъдеще. Горният процент означава, че наклона на всеки метър от тръбата с диаметър 40-50 милиметра трябва да бъде 3 сантиметра. В резултат на това, когато мивката е инсталирана на 2 метра от стъпалото, горният ръб на тръбата трябва да бъде повдигнат с 6 сантиметра.

Характеристики на канализационната система в жилищна сграда

На снимката можете да видите как изглежда канализационната система в жилищна сграда с висока височина. За да функционира гладко, се нуждае от периодично почистване. Дори и при правилното изчисляване на наклона на тръбата няма гаранция, че канализацията ще влезе свободно в канавката. Причината за запушването се крие в наличието на отпадъчни води в отпадъчните замърсители, които предотвратяват добра маневреност.

Предотвратяването (почистването) на канализационната система е необходимо. То трябва да се извършва на места, където санитарните уреди са свързани към тръбата през отворите в тях. Ремонт на поддръжката също се изисква при дългосрочни обекти и не се извършва при къси писти.
Оптималният наклон на тръбите не се прилага за домакински уреди, които са оборудвани с помпи, които изпускат отпадъчна течност под налягане. Правилата за използването на канализацията в жилищна сграда предполагат наличието на водно уплътнение или водна запушалка. Благодарение на това конструктивно решение, отпадъчните газове не могат да проникнат в жилищните помещения. Сифона, в който е оформен воден щепсел, се изработва в извита форма. Тя съдържа вода и канализация, които напълно се припокриват с тръбата в диаметър.

Ремонт и почистване на отпадни води: правила и разпоредби

Модерна канализационна система в жилищна сграда трябва да бъде преди всичко удобна за използване и безопасна. В допълнение към вътрешната мрежа, тя разполага с външна част, която е колектор, която комбинира няколко решетки в една система и отстранява отпадъчните води извън сградата. Освен това има и кладенци, които събират отпадъчни води от няколко съседни къщи.

За жилищна сграда външна канализационна система е централизираната мрежа на града (за повече информация, "Как е разположена канализационната система в града е централната канализационна система с примери"). Тъй като канализационната система се счита за неразделна част от съвременния комфортен живот, тя трябва да бъде постоянно ремонтирана и поддържана в работно състояние.
В края на миналия век, чугун продукти са били използвани за създаване на канализационни системи в къщи. Основното им предимство беше крепостта, но нямаше недостатъците. Тъй като те имаха значителна тежест, инсталирането им беше трудно. В допълнение, грубата вътрешна повърхност допринася за утаяването на различни твърди фракции и мазнини върху нея. Тъй като чугунните тръби са склонни към чести запушвания, техният живот е по-малък от този на съвременните водопроводни продукти.

Пластмасовите тръби са в процес на търсене, защото са леки, издръжливи, лесни за инсталиране и имат гладка повърхност. Поправете ги и ги направете по-лесни и по-бързи. Освен това цената на чугунните продукти е много по-скъпа. Предотвратяването на блокирането е много важно за канализационната система.

Изчистването от блокиране се случва:

В първия случай се извършва с помощта на специални средства, които разлагат мазнините. Съставът трябва да се изсипе в системата и след известно време да се изплакне с гореща вода. Механичното почистване се извършва с помощта на конец - той се поставя вътре в тръбата и по този начин унищожава натрупаните отлагания. След това системата също се измива с гореща вода. Понякога е достатъчно да използвате бутало, за да изчистите блокирането.

Централно отпадни води в дома и апартамента

За да разберете как е разположена централната канализация в многоетажна сграда, помислете за основните й части. Принципите на неговото прилагане се зачитат за частното строителство. Схемата на устройството е типична за по-голямата част от градските домове.

Градски канализационни мрежи

Всички санитарни уреди в апартаментите ни чрез тръбна система са свързани с вертикална тръба

Всички санитарни уреди в апартаментите ни чрез тръбна система са свързани с вертикална тръба - стъпало. Обикновено се намира в нишата на стената на тоалетната. Обикновено в нашите апартаменти кухня, баня и тоалетна са разположени наблизо. Това ви позволява да извършите едно окабеляване за всички устройства. В същото време разпределението на канализационните тръби ще бъде с минимална дължина, което е важно за системата за канализация.

Изтичанията от всички апартаменти, които са над един от друг, са свързани с обща тръстика. На покрива, той завършва с комин (flyugar). Отдолу стърчащата част влиза в хоризонтален (с наклон) общ колектор на къщи. Според него водата от решетката по гравитацията в кладенеца. Виждаме люка на улиците на града. В тях канализацията се събира в канализационните системи на града. В крайна сметка всички градски отпадъчни води влизат в кладенеца на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Преди това почти всички тръби на тази система бяха чугунени. Замяната и почистването им беше трудоемко. Сега те са изработени от пластмасови и композитни материали. Те са по-лесни, по-бързи за монтиране, по-малко запушени, тяхната замяна и връзка (вложка) не създава трудности.

Ако е необходимо, блокирането на системата се отстранява чрез механични (ръчни) или химически методи.

Канализация в апартамента

Тъй като системата е гравитационна, тръбите трябва да бъдат монтирани с желания наклон

Всички тръби, с които е инсталирана системата в апартамента, имат диаметри от 40-50 мм и 85-100 мм. Последните се използват за свързване на тоалетната и бидета. Тръби с по-малък диаметър са свързани чрез адаптери. Стойката има и напречен елемент за свързване на две тръби с диаметър 50 мм и един 100 мм. Това ви позволява да извършвате три клона на свързване: кухня, баня и тоалетна.

В апартаментите на голяма площ е възможно да се свържете с два стола. Тъй като системата е гравитационна, тръбите трябва да бъдат монтирани с желания наклон. Съвременните строителни стандарти (SNiP 2.04.01-85 *) определят минималния наклон, който трябва да бъде:

 • 3% (3 cm на линеен метър от дължината им) с диаметър до 50 mm;
 • 2% с диаметър на тръбата 85-100 мм.

Нормите също така определят максималната стойност на наклона - 15%.

Сега, знаейки стойностите на наклона, можете да проектирате местоположението на водопроводните инсталации и височината на връзката им. За устройства, оборудвани с механизъм за принудително оттичане (миене, съдомиялни машини и т.н.), този знак не е важен.

Но, да речем, за една душ кабина, вратовръзката, в която се намира на разстояние 4 м (по тръбопровода), се изисква повдигане с 3 * 4 = 12 см. Може да се постигне с палета. Височината на банята се регулира от краката му. Черупката, благодарение на дизайна, ви позволява да се свързвате на всяка височина. Трябва да се има предвид, че някои устройства трябва да бъдат оборудвани с хидравлични брави (сифони), които също оказват влияние върху височината при монтажа им.

Видове канализационни тръби

В допълнение към прави тръби има тройници, фитинги, адаптери и др.

Всички модерни пластмасови канализационни тръби (като заместител на чугун) са изработени от:

 • поливинилхлорид (PVC);
 • полиетилен (HDPE);
 • полипропилен (PPRC).

Всички видове тръби имат своите предимства и недостатъци. Има и други разновидности от тях, които не намират приложение при високи конструкции. За лична употреба те също се използват рядко.

За информация. В допълнение към прави тръби има тройници, фитинги, адаптери и др. С помощта на тях инсталирането, подмяната и свързването на системните секции не е трудно.

Водни капани

Канализацията в жилищен блок осигурява свързването на водопроводни инсталации за дома с тръбопроводите чрез хидравлични ключалки - сифони

Канализацията в жилищна сграда осигурява свързването на водопроводните уреди вкъщи с хидравличните брави - сифони. Такива водни запушвания предотвратяват проникването на неприятни миризми в дома. Такива правила са установени и за канализационните системи на частна къща.

Такава защита не изисква връзка с дренажната система:

 • тоалетни чинии и биде, тъй като вече имат водна брава;
 • съдомиялни машини, перални машини - те вече са снабдени със затварящ клапан, който действа като резервен вентил и предотвратява проникването на миризми.

Сифони за вани и душ кабини имат плосък дизайн, който ви позволява да свържете такива водопроводни инсталации на ниска височина.

Тръбите извиват

Стандартите за канализационните тръби не позволяват резки завои и завои

Стандартите за канализационните тръби не позволяват резки завои и завои. Промяната на посоката на течността води до неговото задържане. В резултат на това такива въртящи се фитинги стават места за блокиране. Ако обаче канализационната система в апартамента изисква завъртане под прав ъгъл, ще бъде правилно да инсталирате фитинги с ъгли 45 ° и 135 ° последователно.

Разположението на канализационната система в многоетажна сграда е разположено по такъв начин, че отпадъчните води да се изхвърлят в кладенеца чрез гравитационен поток. В мрежата на частна къща често не е възможно да се постигне желаният наклон на тръбата. В този случай е необходимо да се използва канална помпа за транспортиране на течности в кладенец или септична яма.

Канализационна схема в апартамента

Ако се планира да извършите ремонтни работи в къщата, преместете водопроводните инсталации и още повече, сменете канализационните тръби, трябва ясно да се разбере как са разположени канализацията в апартамента: диаграмата ясно показва местоположението на възлите.

Няма нищо сложно в местоположението на вътрешната канализационна система. Най-малко водоснабдяването е по-сложно. Задачата на изпускателната тръба включва прехвърлянето на отпадни води от водопроводната инсталация, откъдето се придвижва към главната вътрешна кабина. Основното условие, което трябва да бъде изпълнено, е, че масите на запасите трябва да се движат с тежест. Следователно работата трябва да бъде проектирана и изпълнена, като се вземе предвид стъпката на тръбите.

скрита тръба по стените

Канализационно устройство

В моделите къщи, построени през втората половина на ХХ век, оформлението се състоеше от баня и кухня близо един до друг. Следователно, канализационният уред в многоетажна сграда всъщност не се различава един от друг в типичните сгради.

Разпределението започва под мивката в кухнята, отива в банята и тоалетната, откъдето се разбива в решетката. Последният има достъп до покрива, така че вентилацията да работи напълно, от една страна, и, ако е необходимо, ремонтни и други водопроводни работи, от друга.

Основните правила, които регулират инсталирането на системата, са следните:

 • канализационната функция трябва да доставя отпадъчни води в общата тръба;
 • системата трябва да работи гравитачно, без да създава натиск;
 • така че дренажите да не останат в тръбите, последните се поставят под ъгъл, точното ниво на което е предвидено от специалните норми за строителство;
 • наклонът трябва да остане от началото до края, така че масите да не се натрупват навсякъде и да не образуват запушване.

Наклон на тръбата

Вероятно никой не се съмнява в факта, че тръбата на мястото, където се изхвърля каналът, трябва да се постави на ниво, по-високо от това, където те текат. В същото време е необходимо да се наблюдава еднаква наклонена позиция по цялата дължина на тръбата, която се полага.

осигуряване на подходящ наклон на канализационните тръби

При проектирането на канализационната система на къщата се установява принципът, при който най-ниската точка на дренажната тръба в апартаментите има съответна позиция и се вкарва в обща стълба на определено място, близо до пода, т.е. на кратко разстояние от подовата плоча. Като се вземе предвид тази точка, се изчислява височината, на която е поставено началото на тръбата. Това отчита диаметъра и дължината на тръбопровода.

Нормите за конструкцията предвиждат два процента наклон за тръби с диаметър от осемдесет и пет до сто милиметра и три процента наклон за диаметри от четиридесет до петдесет сантиметра.

Препоръчителна литература: Какво да направя, ако канализационната система е запушена в частна къща?

На практика това правило се изпълнява по такъв начин, че с всеки метър тръба с диаметър от петдесет милиметра, наклонът е три сантиметра. И ако мивката се намира на разстояние два метра от канализацията на обикновената къща, тогава наклонът е шест сантиметра.

Тази норма не трябва да се понижава или повишава.

фиксиращи елементи на тръбопровода и санитарни кранове

Факт е, че с по-голям процент от препоръчителното отклонение нищо добро не може да се очаква. На пръв поглед изглежда, че в този случай канализацията трябва да се движи по-бързо и ще бъде още по-добре. Но в действителност се оказва, че високата скорост на преминаване на отпадъчните води ще чисти само чиста вода и ще започнат да се натрупват отпадъчни води по стените на тръбите, което с течение на времето може да доведе до силно блокиране. В края на краищата от кухненската мивка постоянно тече течност с високо съдържание на мазнини и фини частици от храната. Следователно, с бързото преминаване в тръбопровода маслената маса няма да се справи с водата и ще започне да остава по стените на тръбите. Ако обаче се предвиди бавно движение, тогава мазнините заедно с водата бавно ще потекат в решетката. Ето защо оптималният процент е наклонът на тръбопровода. В противен случай ще е необходимо да се разпредели седмично време за почистване на канализационната система.

В същото време това правило не се прилага за съдомиялни машини и перални машини, тъй като при тези устройства водата тече под натиск, така че движението на дренажа в правилната посока ще бъде осигурено във всеки случай.

Ако оптималният ъгъл на наклона от два до три процента не осигурява самопочистване, може да се постави тръбата вертикално, т.е. под ъгъл от 90 градуса.

Схема за отпадни води в висока сграда

Всички водопроводни инсталации са свързани към канализационната система. Въпреки че съвременните устройства от това правило имат своите изключения. Те включват, например, кърпа сушилня и бойлер. И двете устройства са санитарни, тъй като те не изхвърлят отпадъчна вода в работата си, няма смисъл да се свързват с канализационната система.

Така че, при изготвянето на план за оформление на водопроводната инсталация, обикновено се използва стандартната схема. Когато се прикрепва към паяка, който има три разклонения: диаметър двадесет милиметра и един равен на сто милиметра. Последният е предназначен за свързване на тоалетната. С помощта на една тръба с диаметър от петдесет милиметра всички санитарни уреди в банята са свързани, т.е. душ, вана, мивка и т.н. С втората магистрала свържете цялото оборудване, идващо от кухнята. Обикновено това включва мивка и съдомиялна машина. Всички други тръби са разклонения, които се движат в посока от водопровода към тръбата за източване. Колкото по-нататъшно е водопроводното тяло от изтичането, толкова по-висока е неговата входна точка.

Препоръчителна литература: Преглед на главната канализационна система

оформление на тръбата

За удобство могат да бъдат инсталирани две големи канали в големи апартаменти. В тях баните обикновено се намират на разстояние от кухнята.

Ремонт на канализации

Всяко оборудване и устройства имат определен срок на експлоатация, след което те стават неизползваеми и трябва да бъдат заменени.

Преди това всички тръби са от чугун. В днешно време обаче почти никой не ги инсталира отново. По правило пластмасата се използва за подмяна, а именно тръбите, подходящи за канализационната система, са:

 • полиетилен;
 • поливинил хлорид;
 • полипропилен.

Няма специална разлика в използването на тези материали, така че можете да използвате всяка, която е на разположение в най-близкия магазин. Тръбите от това качество са свързани много просто.

Свързващите съединения с уплътняващи гумени пръстени се купуват от тръби. Съединители се използват и за фитинги. За свързването на тръбите се поставя ръкав в края на тръбата, а от друга страна фигурата е свързана или е свързана друга тръба. В този случай самият интегриран уплътнителен пръстен запечатва шарнира. Тук не се изисква допълнително уплътнение. Връзката е следната: тръбата се вкарва докрай, след което се отдръпва назад около сантиметър. Това създава т. Нар. Отклонение на клапа, което е необходимо, за да се компенсира линейното разширение.

Ако беше решено да се преустрои, тогава може да възникне ситуация, когато канализационната система трябва да бъде преместена. Например, ако банята прави повече за сметка на коридора или свързва кухнята към стаята.

Не винаги в такива случаи е възможно да се реализира оптималният наклон на тръбопровода, който осигурява тежестта на потока от запаси. След това, за да разрешите този проблем, използвайте специални помпи за отпадни води.

Така че няма никаква трудност как канализационната система работи в многоетажна сграда. Ако е невъзможно да се продават пари, просто инсталирайте принудителна канализационна система, която може да бъде достигната с помощта на помпи, които ще изпразнят отводнителни тръби до основната кабина под налягане.

Подмяна на тръбата

Преди да започнете да заменяте, ръководени от схемата на канализационната система, се изчисляват всички материали, които са необходими за работа, включително адаптори, разширителни фуги, напречници, съединители, инспекция, дренаж и тръби. Всички необходими елементи се закупуват предварително.

Когато решавате демонтирането на чугунната тръба на горния етаж, можете безопасно да започнете работа. Въпреки това всички останали трябва първо да се съгласят с всички съседи, живеещи на върха на планирането да работят за подмяната на решетката. Естествено, най-добрият вариант е той да бъде заменен във всички апартаменти наведнъж. Но ако споразумението се окаже неуспешно, ще трябва да промените само частта от общата къща.

Препоръчва се за четене: Схемата на канализационните устройства във ваната със собствените си ръце

избор на тръби за полагане на канализационна система

Работата трябва да се извърши много внимателно, така че тръбите на съседите да не бъдат повредени. Старите тръби няма да се използват повече. Поради това те могат лесно да бъдат изрязани. Това обаче трябва да се направи много внимателно, като се използва специална технология. Първо, всички водопроводни инсталации са прекъснати, за да не се развалят. След това тръбата се разглобява на части. Едно такова нещо не може да бъде направено. Обикновено се извършва с две или дори три. В същото време поне един водопроводчик трябва да има голям опит, за да знае всички подробности за този процес и клопките.

Отделението за чугун се отстранява на части. Особено внимание се отделя на отстраняването на долната част, която е леко разклатена и издърпана нагоре, докато излезе от чашата.

След като демонтажът приключи успешно, преминете към следващия етап, инсталирането на решетката.

За целта първият чайник е свързан със съседната тръба. При разлика в диаметъра се прилага маншета. Тогава необходимата дължина на тръбата се отрязва и всички части се изпробват на стъпалото. Тръбата се поставя на компенсатора, докато се спре. Получената структура се вкарва в долната тръба и в края се свързва с парче от съседната тръба в горната част. Всички маркировки и закрепване на скобите. След това конструкцията се разглобява и сглобява отново, но с добавяне на гумени уплътнения. За да улесните монтажа, можете да използвате течен сапун и смазвайте краищата на тръбите с него.

Процес на свързване

Работата е както следва:

 • Тоалетна чиния и биде са свързани към тръба с диаметър 100 mm;
 • останалата част от водопроводната инсталация в банята е свързана с петдесет милиметров тръбопровод с диаметър;
 • други водопроводни тела, които се намират в кухнята, са свързани с друг тръбопровод с диаметър петдесет милиметра.

Последователността на работа зависи от разстоянието до мястото на влизане в общия хоризонт. Системата се поставя равномерно от точката на влизане до най-отдалечения санитарен възел при оптимален ъгъл на наклон, равен на две или три градуса в зависимост от диаметъра на тръбопровода. Това правило не се отнася само за перални машини и съдомиялни машини, тъй като те са оборудвани с центробежни помпи, откъдето водата се разтоварва с ускорение.

Така, ако има канализационна система в многоетажна сграда с всички детайли и особености, характерни за конкретното жилище, напълно е възможно самостоятелно да се заменят тръбите, с изключение на чугунната обикновена стълба.