Как да направите правилния наклон на канализацията в частна къща

В сравнение с други видове инженерни комуникации е много по-лесно да се оборудват канализацията в частна къща. Но за това трябва да знаете няколко тънкости и правила, стриктното спазване на което ще гарантира надеждна и ефективна работа на системата. И най-важното при извършването на тези работи в частна къща е да се изпълни необходимия наклон на канализацията.

Каква е наклонът на канализацията

Това е ъгълът, по който се полагат канализационните тръби.

За да се осигури потокът от отпадъчни води, е необходимо да се повиши началото на линията и да се намали нейната крайна част. В същото време е много важно да се изчисли правилно наклона на канализационните тръби, което е необходимо за ефективно промиване, осигуряващо надеждност и качествена работа на цялата система.

Какво определя наклона на канализацията?

Основно за скоростта на движение на отпадъчните води.

 • Ако наклонът е прекалено голям, водата ще изчезне бързо, с много шум. Това ще намали процеса на самопочистване на тръбата. Твърде бързото протичане на водата ще доведе до преждевременно износване на вътрешните стени на канализационната тръба
 • Твърде малкият наклон води до чести запушвания, които често водят до заплитане и дори за запушване на тръбопровода.
 • Най-добрият вариант, когато потокът от отпадъци се движи в тръба със скорост най-малко 0,7 м / сек и не повече от 1 м / с

Следните фактори, които трябва да се имат предвид при изчисляването, са материалът и диаметърът на тръбата, както и степента на нейното запълване.

Уводно видео урок за правилната настройка на наклона на канализацията

Какви документи регулират пристрастността към отпадъчните води

При проектирането и изграждането на жилищни сгради в повечето случаи изчисленията не се извършват. За тази цел се използват препоръките, дадени в SNiP. Те са написани на два раздела:

 1. За изграждане на канализационна система в сградата - раздел 2.04.01-85
 2. За полагане на тръбопровода отвън - раздел 2.04.04-85

Например, ако каналът е разположен на разстояние не повече от 12 метра от къщата, наклонът на тръбата, чийто диаметър е от 40 до 50 мм, има коефициент 0,03 (3 см / мм). Когато тръбната секция е от 85 mm до 100 mm, наклонът има коефициент от 0,02

Трябва да се помни, че наклона на канализацията в частна къща никога не се измерва в градуси. Това се дължи на факта, че със значително разстояние от канализационната кладенеца от къщата грешката на пристрастие ще бъде твърде голяма

Методи на изчисление

Ако е необходимо да се извърши независимо изчисление на наклона на отпадъчните води, в SNiP е дадена формула. Взема се предвид скоростта на движение на отпадъчните води, степента на запълване на тръбата и нейния диаметър.

V H / d K, където V е дебитът на водата

H - степента на пълнене на тръбата

г - диаметър на канализационната тръба

K - наклона на канализационната тръба

Коефициент за пластмасови или стъклени тръби K = 0,5

за тръби от други материали K = 0,6

Препоръчителната степен на пълнене H 0,3

Препоръки за внедряване на отпадни води в сградата

 1. При инсталирането на тръби дължината на основната канализационна тръба трябва, ако е възможно, да има минимален брой задни съединения. Всяко съединение е възможно място на потока на тръбата.
 2. Тръбите на хоризонталните тръби в ставите и вертикалните тръби трябва да бъдат насочени към потока от отпадни води.
 3. При полагане на тръбопровода е желателно да се избегнат завои. Когато е неизбежно, техният брой трябва да бъде минимален.
 4. Осъществяване на завоя на багажника в хоризонталната равнина е за предпочитане да се използват две фитинги на 45? или три при 36 °. Използвайки един монтаж на 90? е неприемливо. Ако трябва да използвате само един монтаж, е по-добре, ако той ще бъде на 67 ?.
 5. Във вертикалната равнина свързването на тръбите под ъгъл от 90 °. е разрешено.
 6. За свързване на хоризонтални клони се препоръчва използването на кръстосани или наклонени тръби.
 7. При подреждането на канализацията е необходимо да се осигури монтаж на вентилационна тръба за вентилация.
 8. Поставете колкото е възможно по-близо до тоалетната.
 9. Минималният наклон на канализационните тръби е 1 cm / pm, максимумът е 2 cm / pm.

Правила за полагане на тръби във външния изкоп

Регламентите на SNiP уреждат:

 • Изкоп за полагане на канализационната тръба трябва да бъде най-малко 0.7 м, препоръчваният максимум е 2.2 м.
 • Тръбата се полага на височина 0.20 м от дъното на изкопа.
 • Ако дълбочината на изкоп надвишава максималния наклон, необходим за ефективната работа на канализационната система, в нея трябва да се изсипят земята или пясък, който трябва да се излее с много вода.

По-удобно е да изравнявате долната част на изкопа по въжето, опъвано между два клечки. Разстоянието между въжето и земята трябва да бъде 0,5 м.

Наклонът на тръбите за вътрешна и външна канализация

Изхвърлянето на отпадни води в градската канализационна система или в автономен септичен резервоар се извършва чрез гравитационни тръби. Ето защо е важно да се наблюдава наклонът на канализационните тръби с 1 метър в съответствие с изискванията на SNiP. Нормалната работа на канализационната система е повлияна от редица фактори, от диаметъра и материала до местоположението: вътрешно окабеляване или външно.

Обща информация

Основната задача при подреждането на канализационната система е конфигурирането на тръбопровода, така че отводнителите, включително течни и твърди фракции, да преминат без да се прекъсват и да не създават задръствания и задръствания. Необходимо е да се наблюдава наклонът на тръбите, при който под действието на гравитацията отпадъчните води незабавно ще се вливат в колектора и по-нататък до пречиствателната станция.

Изискванията за организация на вътрешната и външната канализация, необходимите наклони и други параметри са строго определени в SNiP SNiP 2.04.01-85 "КОНСТРУКЦИОННИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНА ВОДА И ИЗЦЕПВАНЕ НА СГРАДИ" и SNiP 2.04.03-85 "ИЗСУШВАНЕ". ВЪНШНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Зад установените стандарти не е строго изчисление, а резултат от тестове и наблюдения. Естеството на канализацията и тяхната последователност не е постоянно, а канализационната система трябва да работи без провал. Необходимо е да се елиминира или да се сведе до минимум утаяването на твърди включвания и утайки по стените на канала, да се гарантира, че канализационната система работи тихо, предотвратявайки връщането и неприятните миризми обратно в стаята.

Установено е, че при скорост на потока от 0,7 м / сек водата протича равномерно, а твърдите включвания следват по-лесно потока на течността, без да се задържат на едно място. Това се предвижда, че диаметърът е избран така, че при нормално количество отпадъци за тази връзка те да бъдат запълнени с около 50-60%, но не по-малко от една трета.

Основната емпирично извлечена формула, основана на наблюденията, е:

където V е дебитът на изходящия поток, H е височината на нивото на изходящия поток в тръбата, d е диаметърът на тръбата, К е коефициентът на наклона, стойността на който е референтната стойност, определена в зависимост от материала на тръбата.

K = 0,5 за пластмаса и стъкло.

K = 0,6 за други материали (стомана, чугун, азбестоцимент).

Коефициентът зависи от грапавостта на вътрешната повърхност и съпротивлението, създадено от флуидния поток.

Ако наклонът е прекалено голям, водата ще се отцеди бързо, а твърдите примеси ще се утаят по повърхността на тръбата, което ще доведе до блокиране. При голям наклон потокът на водата ще бъде турбулентен с турбулентност, шум и повишено изпускане на въздух в горната част на тръбата, което ще доведе до счупване на спирателните вентили, разрушаване на сифони или поне капан за вода и газ от канализационната система до стаята. На завои ще се образува растеж.

Ако наклонът е твърде малък или липсва, тогава тежките фракции ще имат време да се установят на повърхността и в крайна сметка да предизвикат запушване. Тъй като водата не може бързо да преодолее целия маршрут до точката на изпускане, при пристигането на следващата партида ще има преливане.

Оказва се, че две условия за тръбите гарантират нормалното функциониране на канализацията:

 • Диаметърът се избира на базата на средния обем отпадъчни води.
 • Наклонът се определя така, че да осигурява оптимален дебит от 0,7 m / s.

Толерансите се различават за външните и вътрешните мрежи, тъй като приоритетите са различни. В първия случай, говорейки по прост начин, каналната система не трябва да се чува и без появата на неприятни миризми. При приоритет на открито непрекъснатата работа не изисква постоянен мониторинг и почистване.

Наклон в зависимост от диаметъра

Важното е скоростта на потока от отпадъчни води и пълнотата на тръбата, така че да текат свободно в колектора или септичния резервоар. Обаче и двете от тези точки зависят от размера на самата тръба и от обема на изтичащия поток, а диаметърът се избира само въз основа на средния дневен обем на изтичането на отпадъчните води и на тръбите с 50-60%, но не по-малко от една трета със скорост от 0,7 m / s.

Всички изчисления се намаляват до избора на един от стандартните размери: 50, 80, 100, 150, 200 mm. На практика остава само да се изясни наклона за всеки размер и границите на допустимата грешка.

Наклонът се определя в SNiP като частичен коефициент. Стойността се определя от съотношението на дължината към необходимото разстояние между горната и долната точка на ръбовете. Коефициентът е цифрово равен на разликата във височината между краищата на тръбата с дължина един метър, изразена в метри.

Наклон на канализацията в частна къща - какво трябва да бъде

Ъгълът на наклон на канализацията се взема предвид, когато се определя къде да се направи отвор в стената на сградата или нейната основа. Ако е изчислена неправилно, по време на инсталацията може да възникне неудобство, което ще доведе до допълнителни парични разходи.
Инсталацията на канализационната система съгласно SNiP се извършва на базата на специални таблици, в които са посочени средните стойности, използвани при монтажа на централния отвод от всички санитарни уреди.

Определяне на наклона на канализацията

 • смесена;
 • отделно.

Отстраняването на отпадъчните течности и отпадни води от частни домове се извършва по следните начини:
 • под натиск;
 • чрез гравитация.

Версията под налягане в собственост в селска къща се използва изключително рядко, тъй като е скъпа, трудно е да се оборудва и такова устройство не е надеждно в сравнение с гравитационното дрениране. При вземането на решение за оборудване на тръбопровод под налягане не е необходимо да се изчислява каква е наклонът на канализацията в частна къща, тъй като водата се движи по линията под натиск (за повече информация "Какъв трябва да бъде наклонът на канализационната тръба съгласно нормите")

Когато правите изчислението, трябва да запомните, че наклона на вътрешната канализационна система ще се различава от този индикатор за външната и бурята. Факт е, че във всяка от тях има флуид, който има различен състав. В същото време външната канализационна система трябва да се затопли.
В SNiP 2.04.03-85 се посочва, че размерът на наклона на отпадни води е повлиян от скоростта на движение на отпадъчната течност, материала на производството на тръбите и степента на тяхното напълване.

 • за тръбопровода, преминаващ вътре в къщата, той трябва да бъде 0,5-1 см за всеки работещ метър;
 • при полагане на външната магистрала - 1-2 сантиметра.

Но това са приблизителни стойности и по време на подробните изчисления могат да се намерят по-точни параметри.

Индикатори на ъгъла на канализация в частна къща

Опции за изчисляване на ъгъла на наклона

 • bezraschetnuyu;
 • изчислена.

Некомпютърен метод позволява да се определи разликата във височината на определена част от тръбопровода в зависимост от неговия диаметър. Средната стойност на този параметър е около 3% и може да варира в зависимост от условията на работа.

Методът на проектиране е предназначен за канализационни системи с постоянно налягане на отпадни води.

 • използвайки формулата Colbrooke-White;
 • чрез определяне на съответствието на скоростта на движение на изтичащия поток през тръбите с нормативния коефициент.

За частните къщи използването на формули е трудно, тъй като е невъзможно да се знае степента на запълване на тръбопровода и скоростта на течността по него, без наличието на специално оборудване, което професионалистите използват при работата си при изчисляване на ъгъла на наклон. Следователно, наклонът на тръбите в отделните домакинства се изчислява по метод, който не е изчислен.

Определяне на наклона на отпадъчните води без формули

Полагане на тръбопроводи

За работата ще са необходими:

Наклонът на канализационните тръби 50, 100, 110, 160, 200 mm

Изграждането на канализационната система изисква спазване на определени стандарти. По-специално, правилният наклон на канализационната тръба е много важен, който е избран съгласно правилата на SNiP 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (можете да гледате и изтеглите тези документи от мен абсолютно безплатно тук), както и дължината на комуникационните тръбопроводи.

Как да изберем ъгъл на класификация - няколко опции

Има няколко позиции, които домашните занаятчии се ръководят от:

 1. Направете ъгъла възможно най-остър;
 2. Намалете склона или дори прескочете тази точка, когато инсталирате канализацията;
 3. Създайте наклон според SNiPs, GOST или специализирани указатели.

На пръв поглед прекомерно остър наклон на канализационната тръба ще помогне на водата, която се нуждае от почистване, да достигне целта си по-бързо. Но от друга страна, в същото време тръбата е изложена на вредните въздействия на отпадъчните води. Поради факта, че водата минава през канализацията твърде бързо, в тръбата остават твърди частици от отпадъчни води, отломки от хранителни продукти и други отпадъци, често изцедени в тоалетната. Следователно максималният наклон на тръбата е строго регулиран. Предвиждаме да кажем, че той е равен на 15 см на 1 метър.

Друг проблем ще бъде уплътняването на тръбата. С течение на времето канализацията е запушена и ще трябва да работи за ремонта й. Животът на такава система е много по-кратък от стандартния и е по-малък от една година.

Минималната пристрастност или липсата им е груба грешка при инсталирането на канализационен тръбопровод. В същото време, тръбата е не само залепена, но и практически не се почиства естествено.

Защо ми трябва ъгъл на тръбата?

Използването на ъгъла на канализационната тръба е необходимо да се използва, за да се лиши от следните проблеми:

 1. При уплътняване на тръбата въздушните сифони са счупени, които служат като защита срещу неприятните миризми в помещението;
 2. Уплътняването на основната тръба заплашва с пълно нарушение на основните функции на отводнителните кранове, което всъщност е прекратяването на системата;
 3. Защитата на мазето на жилищна сграда от изтичане и пробиви зависи от верността на наклона.

Свързани видеоклипове:

Отводнителни склонове и начините за тяхното излагане:

Как да изберем правилния наклон на канализацията:

Освен това, ако няма проблеми с корозията при пластмасовата инсталация на пластмаса, в чугунната тръба може да се появи празнина. Тя ще започне да прекарва вода и канализация в мазето.

По-рано, във високите сгради канализационните системи не са монтирани наклон, поради което често се случва да се удави в апартамент на първия етаж или да се пробие цялата канализационна система.

Как да изберем наклон

За да определите какъв трябва да бъде минималният наклон на тръбата, който ще бъде оптимален за вас, трябва да знаете дължината на цялата канализационна система. Справочните книги използват данните веднага в завършен вид, те са изобразени в стотни от цялото число. Някои служители смятат, че е трудно да направят такава информация без обяснение. Например, информацията в справочните книги е представена в следната форма:

Таблица: необходимите наклони и диаметри на тръбите за разтоварване Таблица: склонове на дренажни тръби в апартамент

Минимален и максимален наклон на отпадни води на 1 м от SNiP

По-долу има картина, показваща минималните наклони, в зависимост от диаметъра на 1-метрова тръба. Например, виждаме, че за тръба с диаметър 110 - ъгъл на наклон 20 мм, а за диаметър 160 мм - вече 8 мм и т.н. Помнете правилото: колкото по-голям е диаметърът на тръбата, толкова по-малък е ъгълът на наклона.

Примери за минимални наклони на отпадни води на метър от SNiP в зависимост от диаметъра на тръбата

Например, е необходим наклон за тръба с диаметър до 50 мм и дължина от 1 м 0,03 м. Как беше определена? 0,03 е съотношението на височината на наклона към дължината на тръбата.

Наклон на канализационната тръба 110 mm за външна канализация

Да предположим, че трябва да се изчисли оптималният наклон за обща тръба от 110 мм, която се използва главно в канализационните системи на открито. Според GOST наклонът за тръба с диаметър 110 mm е 0.02 m на 1 линеен метър.

За да изчислите общия ъгъл, трябва да умножите дължината на тръбата по наклона, определен в SNiP или GOST. Оказва се, че: 10 m (дължина на канализационната система) * 0.02 = 0.2 m или 20 cm Така разликата между нивото на инсталация на първата тръба и последната е 20 cm.

Калкулатор, изчисляващ наклона на отпадни води за частна къща

Предлагам да тествате онлайн калкулатор за изчисляване на наклона на канализационните тръби за частна къща. Всички изчисления са приблизителни.

Под диаметъра на тръбата се посочва диаметърът на тръбата, който води директно в изпускателния отвор или общата система за отпадни води (не се бърка с вентилатора).

Послепис Всички въпроси и искания за този калкулатор могат да бъдат определени по-долу в коментарите към тази статия.

Използване на изчислена и оптимална заетост

Също така, пластмасови, азбесто-циментови или чугунени канализационни тръби задължително трябва да изчислят нивото на пълнота. Тази концепция определя какво трябва да бъде скоростта на потока в тръбата, така че да не се запушва. Естествено, наклонът също зависи от пълнотата. Изчислете изчислената пълнота може да се използва с формулата:

 • H е нивото на водата в тръбата;
 • D е неговият диаметър.

Минималното допустимо ниво на пълнене SNiP 2.04.01-85, според SNiP - Y = 0.3, и максимума Y = 1, но в този случай канализационната тръба е пълна и следователно няма склон, тогава трябва да изберете 50-60%. На практика очакваната скорост на запълване е в диапазона: 0.3 Хидравлично изчисляване на капацитета за пълнене и ъгъла на наклона

Целта ви е да изчислите максималната разрешена скорост за канализационната система. Според SNiP скоростта на течността трябва да бъде поне 0,7 м / сек, което ще позволи на отпадъците да преминават бързо през стените, без да се залепват.

Вземете H = 60 мм, а диаметърът на тръбата D = 110 мм, материалът е пластмасов.

Ето защо правилното изчисление е, както следва:

60/110 = 0.55 = Y е изчисленото ниво на пълнота;

След това използвайте формулата:

K ≤ V√ y, където:

 • K - оптималното ниво на пълнота (0,5 за пластмасови и стъклени тръби или 0,6 за чугун, азбесто-циментови или керамични тръби);
 • V е скоростта на течността (вземаме най-малко 0.7 m / s);
 • √Y е квадратният корен на очакваната заетост на тръбите.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - изчислението е правилно.

Последната формула е тест. Първата цифра е коефициентът на оптимална пълнота, втората след равен знак е скоростта на движение на отпадъците, третата е квадрата на нивото на пълнота. Формулата ни показа, че сме избрали правилно скоростта, т.е. най-ниската възможна. В същото време не можем да увеличим скоростта, тъй като неравенството ще се счупи.

Също така, ъгълът може да бъде изразен в градуси, но тогава ще бъде по-трудно да промените геометричните стойности, когато инсталирате външна или вътрешна тръба. Това измерване осигурява по-висока точност.

Наклонете канализационните тръби схематично

По същия начин е лесно да се определи наклонът на външната подземна тръба. В повечето случаи външните комуникации имат големи диаметри.

Поради това ще се използва по-голям наклон на метър. Въпреки това, все още има известно ниво на хидравлично отклонение, което ви позволява да направите наклона малко по-малък от оптималния.

За да обобщим, ние казваме, че според SNiP 2.04.01-85, точка 18.2 (нормата при инсталиране на системи за отводняване на вода), когато конструирате ъгъла на канализационните тръби на частна къща, трябва да следвате тези правила:

 1. За един работещ метър тръба с диаметър до 50 мм е необходимо да се разпределят 3 см наклон, но в същото време тръбопроводи с диаметър 110 мм ще се нуждаят от 2 см;
 2. Максималната допустима стойност за вътрешните и външните канализационни води е общият наклон на тръбопровода от дъното до края на 15 cm;
 3. Нормите на SNiP изискват задължително отчитане на нивото на замръзване на почвата за инсталиране на външна канализационна система;
 4. За да се определи правилността на избраните ъгли, е необходимо да се консултирате с експерти и също така да проверите избраните данни, като използвате горните формули;
 5. При инсталиране на канализацията в банята, можете да направите коефициента на пълнота, съответно, и наклона на тръбата, минимум. Факт е, че от тази стая водата излиза най-вече без абразивни частици;
 6. Преди да работите, трябва да направите план.

Експертни съвети:

Не бъркайте начина на инсталиране на канализационните тръби в апартамента и къщата. В първия случай често се използва вертикален монтаж. Това е, когато една вертикална тръба е инсталирана от тоалетна чиния или душ кабина, и тя вече отива в багажника тръба, направени под определен пристрастия.

Този метод може да се приложи, например, ако в тавана на къща има душ или мивка. На свой ред инсталирането на външната система започва веднага от пръстените на тоалетната чиния, септичната яма или мивката.

За да издържите на желания ъгъл по време на монтажа, препоръчваме предварително да изкопаете изкопа под склон и да го издърпате над него. Същото може да се направи и на пода.

Какъв трябва да бъде наклонът на канална тръба на 1 метър в частна къща?

Очевидно е, че за нормално живеене в модерна къща или апартамент е невъзможно да се направи без надеждна канализационна система. Това е тръбна система за изхвърляне на отпадъчни води. Неизправностите в работата на последните не водят до най-добрите последствия, поради което при организирането на канализационната система в частна къща е необходимо да се спазват изискванията на строителните норми и правила.

В модерна къща канализацията трябва да е правилна.

Отпадъчните води се придвижват с гравитация под влияние на гравитационните сили, затова е важно да се изчисли правилният наклон на канализацията от 1 метър. Ако е твърде голям или твърде малък, ще има нередности в системата, до настъпването на неприятни спешни случаи. Какъв тип наклон за инсталацията на тръбите за канализационни тръби се определя от редица обстоятелства.

Последици от твърде малко или твърде много наклон

Прекалено големият наклон на канализационната тръба причинява прекомерно висок дебит на отпадъчните води. В този случай големи парчета отпадъци ще бъдат хвърлени на вътрешните стени на тръбопроводната система, ще се придържат към тях и няма да могат да се движат напред. Важно е да се осигури оптималният наклон на канализационните тръби на 1 метър в частна къща.

Оптималният ъгъл на наклон зависи от диаметъра на тръбата

При проектирането на дренажна система, в зависимост от диаметъра на тръбата, се избира оптималният ъгъл на наклона й. За да работи системата правилно, тръбите с по-малък диаметър трябва да бъдат снабдени с по-голям наклон. Измерва се в сантиметри на линеен метър дължина на тръбата. SNiP определя следните параметри за тръбите в съответствие с техния диаметър:

 • 50 мм - 3 см наклон на 1 метър дължина;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0.8 cm;
 • 200 mm - 0.7 cm.
Илюстрация на необходимия наклон за тръби с различни диаметри

Тези оптимални стойности се изчисляват за дълги разстояния от външната и вътрешната тръбопроводна мрежа. Съществуват специфични характеристики при свързване към фланцови съединения, сифонни болтове и фитинги.

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната

Характеристиките определят наклона в банята, кухнята и тоалетната се определят от факта, че има подходящи водопроводни тела. Под кухненските мивки са монтирани тръби с максимален диаметър от петдесет милиметра, оптималният ъгъл за тях е 3,5 см. Тоалетната използва тръби с диаметър сто милиметра, оптималният наклон за тях е 2 см. Стойностите на този параметър за домакински водопроводни уреди са обобщени в следващата таблица.

Правила за определяне на ъгъла на наклон на външните отпадъчни води

За полагане на външната мрежа с тръби с много по-голям диаметър, отколкото вътре в къщата. В резултат на това ъглите на монтаж са различни. Например, за тръба с диаметър сто и петдесет милиметра, наклонът ще бъде 0,8 см на метър дължина, ако диаметърът е двеста милиметра, стойността на този параметър намалява с един милиметър и ще бъде 0,7 см.

Максималното спадане на нивото на външната мрежова тръбопроводна система не трябва да надвишава петнадесет сантиметра на метър дължина. Това правило не се прилага за къси участъци от тръбопровода с дължина по-малка от един и половина метра.

Изчисляване на необходимия наклон на канализационната тръба самостоятелно

За да се изчисли наклонът на тръбата сам по себе си, трябва да знаете нейната дължина и диаметър. В SNiP са публикувани специални таблици със стойностите на този параметър. В общия случай е възможно да се определи ъгълът на наклон на тръбата, използвайки собствени ресурси:

 • изчислението трябва да се направи, като се вземе предвид диаметърът на вертикалната тръба;
 • за тръби с напречно сечение до сто и десет милиметра се изисква наклон от двадесет милиметра;
 • до диаметър до шестдесет милиметра изисква диаметър на тръбата от осем милиметра;
 • тесни тръби с диаметър до петдесет милиметра са инсталирани с наклон от три сантиметра.
Наклон на канализацията, лесен за управление

Някои трудности при възприемането са причинени от единицата за измерване на този параметър, изразена в стотни от броя. Обаче няма нищо трудно, например, стойността на наклона от 0,05 означава, че разликата във височината между началото и края на тръбата на дължина на метъра е пет сантиметра.

Стойност на пълна канализация

Една от най-важните експлоатационни характеристики на системата за отпадъци е нейната пълнота с фекална вода. Стойността на този параметър се определя, като се раздели височината на нивото на отпадна вода с стойността на тръбната секция.

Изчисляване на диаметъра на канализационната тръба

При проектирането на канализационна система за нейната безпроблемна работа е необходимо да се избере такъв важен оперативен параметър като диаметъра на тръбопроводната мрежа. Тя се определя от комбинацията от следните условия:

 • напречното сечение на дюзите за санитарни фитинги не трябва да бъде по-голямо от диаметъра на основната канализационна тръба;
 • увеличаването на диаметъра води до ускоряване на пропускливостта на отпадъчните води експоненциално;
 • скоростта на запълване не трябва да бъде по-висока от 60%;
 • строителните кодове съдържат данните, необходими за изчисляване на диаметъра на канализационната тръба.
Отводняването на банята на втория етаж до канавката е направено от 110 мм тръба

Строителните кодове определят диаметъра на тръбите по главните участъци на мрежата от сто и десет милиметра. Свързването на домакински водопроводни инсталации се осъществява с тръби, чийто диаметър не надвишава петдесет милиметра. Изключението е тоалетната, чието работно натоварване се увеличава. Диаметърът на цялата височина е сто милиона. Напречното сечение на канализационните тръби на големите градски магистрали може да достигне хиляда и двеста милиметра.

Полагане на външни отпадъчни води, като се отчита нивото на замръзване на почвата

Монтажът на външната канализационна система трябва да се извършва при задължително отчитане на дълбочината на замръзване на почвата на работното място. Това ниво варира в зависимост от климатичните условия и варира в различните области. SNiP 23-01-99 съдържат точните стойности на този параметър за различните региони.

Карта на нормативните дълбочини на замразяването

Например, ако дълбочината на замръзване на почвата е един и половина метра, канализационната система не трябва да се поставя по-близо до земята. В този случай фекалната вода ще замръзне и ще счупи мрежата на тръбопровода, което ще доведе до пълния й неуспех. За крайградския регион дълбочината на замръзване на почвата е 1,4 метра, а в централните региони на страната ни е приблизително същото.

Правила за организиране на монтажната възглавница за полагане на тръби

Правилното инсталиране на канализационната система предвижда монтаж на монтажна възглавница. Това е пясъчна могила, на която тръбопроводната мрежа е директно положена. За да се поддържа желаният ъгъл на наклон на системата и монтираната подложка. Този параметър може да бъде променен чрез наливане на пясък на едно или друго място.

Възглавницата трябва да осигурява еднакъв наклон на канализационната система

Преди да се постави тръбопроводната мрежа, всички елементи от нейния дизайн се проверяват за целостта, наличието на пукнатини и видими дефекти е неприемливо. В противен случай течове и извънредни ситуации са неизбежни. Доказани канализационни тръби се полагат върху монтажната подложка и се изравняват с ниво на сградата. Ако е необходимо, регулирането на ъгъла на наклона на правилното място излива пясъка по такъв начин, че тръбата, лежаща на насипа, да пасва здраво и да е неподвижна.

Общи препоръки за монтаж на дренажни тръби

Общите препоръки ще ви помогнат да избегнете най-често срещаните грешки при полагането на тръбите за оттичане на канализационната система на дома и навън. Трябва да се имат предвид следните фактори:

 • Структурните елементи на тръбопроводната мрежа са обект на свиване с течение на времето. В резултат на това е необходимо периодично да се регулира ъгълът на тръбите.
 • Когато сменяте посоката на полагане, фланцовите съединения трябва да бъдат направени под ъгъл от поне сто и двадесет градуса. В противен случай ще е необходимо да се оборудва допълнителен люк за контрол, за да се контролира тръбопроводната мрежа и да се почисти, ако е необходимо.
 • Подреждането на скрити отпадни води изисква особено внимателно тестване на всички елементи на структурата му за целостта и липсата на течове. В този случай прозорците за наблюдение трябва да са разположени на по-малко разстояние един от друг.
 • Тръбите се поставят в обратна посока с потока от отпадъчни води. Монтажът започва от отводнителната тръба с по-нататъшно преминаване към свързаните водопроводни тела.
Така че на практика, наклона на дренажната тръба за мивката

Желаният ъгъл на наклон на канализационните тръби по време на изграждането на домашна мрежа не е трудно да издържи. По-рано на стената е нарисувана маркировка, очертаваща линията на предварително изчисления наклон. На нея се полага тръбопроводната мрежа.

Работата по подреждането на външната система е малко по-трудна. В този случай, за да се гарантира необходимото наклон, е необходимо да се изкопае изкопа, чиято дълбочина постепенно се увеличава. Контролът се осъществява с помощта на конструктивно ниво, нишката, опъната под прав ъгъл, значително ще улесни осъществяването на промишлени манипулации.

Ефективността на системата зависи до голяма степен от правилно поддържания ъгъл на наклона на тръбопроводната мрежа. Необходимо е да се придържате към препоръчаните стандарти. При отклоняване от посочените параметри често се случват аварийни ситуации и запушване на тръбопроводната мрежа.

Избрахме специален видеоклип за вас, който съдържа много полезна информация за канализационната система.

Как да определите наклона на канализацията в частна къща

Канализационната система в частна къща се нуждае от компетентен проект, при който се определя наклонът на използваните тръби, тъй като зависи от качеството на изхвърлянето на водата от къщата. Изчисляването трябва да се извърши много преди инсталирането на системата. В противен случай няма да е възможно да се избегнат грешки при изчисляването на цялото устройство. Например, наклонът на канализационната система в частна къща определя мястото за дупки в стената и ако се изчислява неправилно, по време на монтажа може да възникнат неудобства, което ще доведе до ненужни загуби.

Канализацията с наклон по технологията SNiP се използва с специализирани маси, те показват средни стойности, които се използват за монтаж с централен дренаж на всички санитарни принадлежности.

Определение на наклона

Канализацията може да бъде от два вида:

Излизането на отпадъчни течни маси от частното жилищно строителство може да се извърши по два начина:

Системата под налягане се използва изключително рядко, тъй като устройството й е изпълнено с известни трудности. Тя е скъпа, трудна и не толкова надеждна, колкото в случай на използване на самоходна канализационна система. За да се постави тръбопроводът под налягане, изчислението не се извършва, поради движението на водата в системата под налягане.

Когато изчислявате наклона, трябва да запомните, че то ще бъде различно за вътрешни, външни и канализационни канали. Това се дължи на факта, че във всяка от системите има изход за течност с напълно различни състави, а външната канализационна система допълнително се нуждае от затопляне. Според SNiPs 2.04.03-85 скоростта на канализацията, пълненето на тръбите и използвания материал, за да ги накарат да повлияят на наклона. Що се отнася до общите правила, те са както следва: наклонът на канализационната система, движеща се вътре в къщата, трябва да бъде 0,5-1 см за един работещ метър, а наклонът на тръбите, използвани за монтаж на външната система, трябва да бъде 1-2 см. общите стойности, за да се получат по-точни данни, ще бъде необходимо да се извърши по-подробно изчисление.

индикатори

Видове какви са склоновете на откритите канализации.

Индикатори на ъгъла на наклона на тръбата, използвана за полагане на системата в частна къща, означават степента на промяна в намирането на работната повърхност спрямо линията на хоризонта. Ъгълът на наклона се определя от разликата във височините на най-ниската точка на повърхността на тръбопровода в началния и крайния му сегмент. За сравнение, в стандартната система за измерване, ъгълът на въртене е посочен в градуси. Ако вземете тръбата за устройството за отпадни води в частен дом, чийто диаметър е 50 мм, ъгълът на наклон спрямо неговия единичен линеен метър ще бъде 0,03 м. В тръбопровод с дължина три линейни метра разликата във височината ще бъде 0,9 м. (0,03 х 3) или 9 cm.

За да се отстранят грешките, които ще предизвикат проблеми във функционирането на канализационната система, е необходимо да се използва правилният метод на изчисление.

Методи на изчисление

Схема на устройството на резервоара за пречиствателни станции за отпадни води.


Има две техники, които улесняват определянето на ъгъла на наклона на тръбата: изчислени и несвързани. Последният ви позволява да разберете разликата във височината на определена част от тръбата, в зависимост от това колко диаметър има. Средната промяна на тази стойност е 3% и може да варира в зависимост от условията на работа. Методът на проектиране е предназначен за системи с постоянен натиск на течност в канализационната система. В този случай може да се използва един от двата метода за изчисление:

 • спазване на скоростта на течността в нормативния коефициент на тръбата;
 • използвайки формулата Colbrooke-White.

Но за частното жилищно строителство използването на такива формули е доста трудно, тъй като е почти невъзможно да се изчисли показателят за пълнотата и движението на тръбопровода в него без специално оборудване, използвано от професионалистите за изчисляване на ъгъла на наклон. Изчисляването на наклона на отпадни води в частна къща се извършва посредством метод за некол.

Дефиниция без формули

Формулата за изчисляване на наклона на отпадни води според SNiP.

За да се извърши външната или вътрешната канализация, без да се използват сложни формули за изчисляване на наклона, се прилагат стойностите с установената граница. Това е минималният и максималният наклон.

С минимална фигура, полагаща външната тръба, наклонът на канализационната система трябва да се извършва най-малко на 0.015 м за един линеен метър. Съгласно това правило се извършва вътрешно свързване на тръбите. Изключението се прави от къси участъци от тръбопровода - по-малко от 1 м. В този случай е достатъчен наклон от 0,01 на 1 m.

Това е важно! Ако този параметър се намали, твърдите частици ще останат върху вътрешните стени на тръбата, което в крайна сметка ще доведе до запушване.

Максималното ниво на наклона зависи от дебита на флуида вътре в тръбата. За продуктите, изработени от пластмаса, максималната скорост не надвишава 1,43 м / сек. Ако увеличите този параметър, ще започне разделянето на течността на фракции и в резултат на това твърдите частици ще се утаят. Максималният наклон не трябва да надвишава 3%.

Полагане на тръби

Принципът на действие на канализацията с дренажна помпа.

Правилното инсталиране на битови отпадъчни води в частна къща предполага полагане на тръби с наклон от 20-25 мм на метър. Това ще гарантира гладкото преминаване на отпадъците през тръбопровода, предотвратяващо образуването на запушвания и без да се нарушава самопочистващата функция на тръбите. По-голямо пристрастие е възможно само в къси раздели.

За работа ще ви трябва:

 • тръби (поливинилхлорид или полипропилен) с диаметър 50, 100 mm;
 • спояващо желязо;
 • лепило;
 • гумени уплътнения в гнезда;
 • яки.

За монтаж на тръби вътре в къщата можете да използвате полипропиленови или поливинилхлоридни тръби. Диаметърът им може да е различен. Избирайки между тези два материала, е трудно да се каже кой е по-добър. Ето защо се препоръчва да използвате тези тръби, които са на разположение. Но трябва да запомните, че за да свържете полипропиленови тръби, ще ви е необходима спойка. Поливинилхлоридът се свързва чрез лепило или гумени уплътнения в гнездата.

Вътрешната канализационна система, построена в частна къща, най-често се изпълнява с тръби, чийто диаметър е 50 и 100 мм. Последният е предназначен за производството на щрангове в частни домове, построени в два или три етажа, за да се свържете с тях и обединението на всички тоалетна тръба влизане в канализационната система, в получаването на неговата външна структура. За свързване на други източници на отпадъчни води се използват тръби с диаметър най-малко 50 mm.

Свързаните тръби са прикрепени към стените със скоби. Те също така осигуряват повдигателната тръба и тръбата, която е инсталирана на мястото на изваждане от сградата.

Външна канализация

Схема на наклона на отпадни води за неразпределени площи.

Устройството на външната канализация се изпълнява по следния начин:

 • основата е да се вземе изходната точка от къщата;
 • инсталирането на тръби с диаметър 110 мм се извършва при наклон от 0,02 м. Ако дължината на линията е 20 м, ъгълът на наклон на тръбите ще бъде 0,4 м;
 • задължително са взети предвид терена. Сондата за отводняване се препоръчва да бъде инсталирана в една от най-ниските части на обекта;
 • дълбочината на втората точка на тръбопровода в отводнителния кладенец се прибавя към дълбочината на отвора, който служи като изход на тръбата от сградата.

Това е важно! Дълбочината на тръбите, използвани за полагане на външната линия, трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата. Измерването на този индикатор се извършва в най-високата точка на магистралата.

Наклонът на тръбите, използвани във външната канализационна система, трябва да улесни гладкото изхвърляне на отпадни води от канализационната система, построена в частна къща, осигуряваща стабилност на работата и самопочистване.

Диаграма на септичния резервоар на устройството с химическа обработка на отпадъчните води.

Канализационната тръба се отстранява от основата на къщата, след което се свързва с външния тръбопровод, през който отпадъчните води в последствие влизат в септичната яма или септичния резервоар. За устройството на такъв тръбопровод се използват тръби с по-голям диаметър, отколкото с разположението на вътрешната система. Те могат да бъдат направени от материали като чугун, азбестоцимент, пластмаса. Първите са признати за най-силни, но в същото време те са най-трудните. При избора на тръби трябва да се вземе предвид тяхната вътрешна повърхност, която трябва да бъде идеално гладка, като по този начин се избягва възникването на блокиране.

Схемата на устройството на независимата канализация в частната къща.

Изолацията на външната канализационна система може да се извърши с помощта на различни топлоизолационни материали, които обвиват тръбите. Тя може да бъде минерална вата, полиуретанова пяна, пеноизол и полиетиленова пяна. Можете също така да използвате отоплителен кабел, който е поставен върху тръбата или вътре в нея. Кабелът се поставя в специален кабелен канал, който го предпазва от външни повреди.

Затоплянето на тръбите на външната канализационна система може да се извърши чрез комбинирания метод. За тази цел главният тръбопровод е изолиран с материали с топлоизолационни свойства, а част от тръбата, напускаща къщата, е оборудвана с отоплителен кабел.

Работата по монтажа е завършена чрез свързване на всички елементи на системата и тестването й. Ако не са открити течове по време на този теч, системата е инсталирана правилно, като се вземат предвид всички препоръки и норми.

Как да направите канализация в частна къща без помощта на специалист

Разширяваме офанзивния план: измерваме отклонението, нагласяваме стъпалото

Първата стъпка е да вземете нивото и да намерите най-ниската точка на цялата канализация. Но трябва да търсите, докато не стане дренажна кладенеца. Това означава, че ако имате баня на приземния етаж или по-лошо - в гаража, трябва да драгирате изтичащия отвор в земята, докато наклонът на канализацията е поне 0,4% (т.е. 4 сантиметра на 1 метър от отпадъчните води). Ако няма пристрастия, тръбата веднага ще се запуши, всъщност дори няма да работи в този случай.

След това намираме най-високата точка за инсталиране на вентилация. Изходът му трябва да е на най-малко 1 метър над нивото на покрива на къщата, като правило, той трябва да се отдалечи от стаята за баня, която е разположена на върха. След като сме избрали горната и долната част на нашата система, можем да продължим директно към нейната инсталация.

По-добре е да направите само 1 за целия проект на къщата, но ако имате много голямо оформление, се разрешава да се построят два етажа за цялата къща. Според SNiP е забранено да се комбинират вентилационни, вентилационни и вентилационни решетки, те трябва да работят отделно. По същия начин е забранено да се извежда в един вентилационен вал. Дебелината на пластмасовата тръба трябва да бъде най-малко 110 mm. Това се прави, така че канализацията не образува вакуумен памук при източване. Когато свързвате санитарните уреди с решетката, трябва да спазвате няколко правила.

 1. Кръстовището трябва задължително да е под кръстовището на тоалетната чиния. Ако е направено друго, тогава при зачервяване, отпадъчната вода ще се появи в сифона на други устройства, които са свързани по ред. В резултат на това - една неприятна миризма в стаята.
 2. Не намалявайте диаметъра, когато се свързвате с повдигача, така че да не образувате твърде високо налягане. Например, ако диаметърът на PVC тръбата, свързана към устройството, е 60 мм, тогава облицовката на решетката не може да бъде по-малка от 60 мм, а само по-голяма. Като правило тя е 90-110 мм.
 3. Тоалетна тръба не може да бъде повече от решетката. Това означава, че дебелината на последната трябва да бъде най-малко 100 mm (не по-малко от 60 mm на линия без тоалетна чиния). Това се дължи на факта, че голямо количество флъш (до 20 литра) влиза незабавно в канала, като по този начин създава прилично налягане. Когато водата се разпръсне на дебела тръба при прехода към по-малък обем, ще се генерира силен удар, да не говорим за възможни блокирания.
 4. Монтирането на елементи с ъглова форма не трябва да се извършва под ъгъл от 90 градуса. Тоест, трябва да имате всички канализационни системи на 45-60 0, не повече, така че системата да може да се почиства само по себе си, да не се запушва, да не настъпва вода.
 5. Не забравяйте и за изолацията на шума. Ако имате двуетажна или триетажна къща, на приземния етаж може да бъде много неудобно, когато измиете третия - силен шум от вода ще намали ухото. Покривът трябва да бъде скрит по стените, изолиран с минерална вата, изгладен с пяна, само тогава ще бъде възможно да се говори за максималния комфорт на живот.
 6. Горният край на обшивката (ако е повече от 2,5 м) трябва задължително да има аерационен вентил. Това е специален обект, който позволява въздухът да се вкара, когато се получи вакуум в тръбната система. Той не освобождава въздух, той само вкарва, като по този начин напълно елиминира риска от образуване на вакуум в системата. Ако в системата няма такива клапани, при зачервяване се получава отрицателно налягане, което излива всички сифони на инструментите и извлича въздух през тях.

Сега, след като знаем какво да не правим и как да монтираме решетката, можем да стигнем до работа. Помислете как правилно да направите канализация.

Тръбите трябва да бъдат запоени само с гнезда, а работата да се извършва само отдолу нагоре, а не обратното. При запояване незабавно се извършва одитът (тестери, технически отвори, фитинги), те обикновено се правят на места с най-вероятно запушване (завои, връзки). Канализационната система в частна къща се извършва само за няколко дни, ако имате предварителен план за действие или разработен проект.

Сглобяване на разклонени линии

Оформлението на канализацията в частна къща заема едно от най-важните места. Клонът трябва да е с дължина поне 1 метър и не повече от 10 метра. Комплексните системи винаги са големи минуси, тъй като когато шофирате в секция, ще трябва да разглобите много връзки, за да определите проблема. Първото правило, което трябва да запомни началният строител, е, че изходният диаметър трябва да е точно същият като в точката на свързване. Тоест, 1 клонка трябва да се състои от една и съща тръба, разширението или свиването е неприемливо.

Рязането се извършва само перпендикулярно, без разрохкване, настилка, "плитчини" или други "подобрения", монтиращи майстори. Използването на PVC материал е позволено, но е нежелателно, трябва да купите втвърдена пластмаса - тя е много по-надеждна. Наклонът на канализационната система в частна къща на разклоненията трябва да бъде както следва: 0.3% или 0.003 ppm (3 сантиметра на метър) за тръба F50 mm и 0.2% или 0.002 ppm за диаметър 110 mm. Не можете да направите по-малко пристрастия, тъй като утайката постоянно се натрупва, повече е невъзможно, за да се избегне силен памук.

Изчисляване на наклона

Първото нещо, което трябва да запомните, е, че всички санитарни уреди трябва да бъдат разположени на свой ред, в зависимост от диаметъра на тяхното освобождаване. Това означава, че за първи път поставяме тоалетната, например, баня, мивка и т.н. Ъгълът на наклона на дренажната тръба и вентилатора трябва да бъде 90 °, т.е. те винаги стоят вертикално.

Наклонът на тръбите в стаята не може да бъде по-малък от 0,3%, ще е по-добре да е 0,4%, 0,5%. Също така си струва да се има предвид, че не можете да промените ъгъла на наклон в рамките на една линия на изтегляне. Всяка промяна може да запуши канала.

Специално внимание трябва да се обърне на свързването на тръбопровода към септичния резервоар. Тук ъгълът на канализацията трябва да е най-малко 0.42%, т.е. 4.2 сантиметра на 1 метър. Ако направите по-малко, тогава канал с диаметър от 130-150 сантиметра може да бъде блокиран, особено през студения сезон. Наклонът на наклона от дори 0,1% в една и съща линия може също да причини проблеми.

Основни правила, които ще помогнат за качеството на отпадъчните води

Ако искате да направите правилния проект за канализация на частна къща и никога няма да се върнете към този проблем по време на операцията, тогава ще трябва да запомните няколко правила на строителя. Помислете повече.

 1. Линията на тоалетната завеса не трябва да включва никакви други уреди на трети лица, тя може да бъде само права, без наклони, без завои. Ако инсталирате друго устройство, когато изплакнете водата от сифона ще избяга, а вместо това ще мирише на канализацията. Всички останали редове могат да включват произволен брой устройства.
 2. Очна линия за тоалетната трябва да бъде не повече от 1 метър. За други линии - 4 метра при F50 mm, ако разстоянието е по-дълго - увеличете диаметъра до F70 mm.
 3. Максималният наклон на външната канализация не може да бъде повече от 10%, вътрешен - не повече от 15%. Хоризонталните канали на септичната яма се полагат без да се променя височината в рамките на една и съща линия, се позволява преход (4%) на основата и се прави инспекционен люк.
 4. Дълбочината на канала в земята трябва да бъде 50 сантиметра по-дълбоко от линията на замръзване. Това е 60 см за южните райони, 90-120 сантиметра за северните райони. Ако направите по-малко - замразяване. Тръбата е положена минерална вата 5 см, а след това само земята.
 5. Инспекционните люкове са инсталирани на всеки 10 метра, така че можете да извършвате почистване в случай на авария. Ъгълът на въртене не трябва да бъде по-голям от 65 0, ако имате възможност да направите 35-45 0, това ще бъде още по-добре. Този проект ще бъде особено подходящ при нисък трафик, тъй като утайката рядко се измива и след няколко години ще се натрупа в достатъчно количество, за да запуши канала.
 6. Изтичайте тръбата само през сифон, в противен случай миризмите все още ще влязат в стаята. Водата в сифона е най-добрият филтър срещу газове и неприятни миризми и колкото повече са инсталирани в стаята, толкова по-добре ще работят. Единственият недостатък е, че водата може да изсъхне с течение на времето, ако не се използват санитарни уреди. По правило това се случва след 2-3 седмици. Тогава миризмата от канализацията може да достигне до помещенията.

Ние изчислихме увеличението, броя на вентилационните клапани и инспекционните люкове, които трябва да имат канализацията, наклона на външните и вътрешните тръби. След това остава само да прехвърлите всичко това на хартия, да настроите местоположението на баните и уредите, които се намират в тях, според напречното сечение на канализацията и да продължите към конструкцията!