Как да регистрираме неоторизирани канализационни мрежи?

В село Дача родителите отдавна са самостоятелно свързани с общата канализационна мрежа. Когато продавате къща, е необходимо този проблем да бъде уреден. Как да легитимираме такава връзка? Трябва ли да минете през всички стъпки от спецификацията за стартиране?

Не бих искал да ви разстроя, но ситуацията не изглежда добре.

Използвахте централната (обикновена) канализационна система години без да сключвате споразумение с Vodokanal за приемане на отпадъчни води (т.е. не сте плащали за нищо).

Това е чудовищна глоба (като се има предвид плащането за всички години), плюс задължителното демонтиране на незаконна канализационна система (без опции).

Бих ви посъветвала да претеглите всичко отново, възможно е цената на лятната къща да не бъде достатъчна, за да платите всички работи по разглобяване и глоби.

Задължително демонтиране, тъй като работата по вложката в централната канализация

"На око" в централните канали не се срива.

Ако не сме убедени, ние продължаваме, всичко от нулата.

Търсим фирма или се свържете с Vodokanal.

Те се нуждаят от план за вашия сайт (разбира се, в началото пишем молба за странична лента).

Редица изпити (геоложки, геодезически).

Техническите условия на свързване, проектът се разработват.

След всички тези дейности дружеството с лиценз може да пристъпи към изпълнение на строителни работи.

Но най-вероятно ще трябва да вземете разрешение от всички свои съседи в районите, където ще мине канализационната Ви система.

Също така разрешение от мрежата за електрозахранване, Vodokanal и други услуги (например строители на пътища), чиито интереси могат да засегнат вашата канализационна система.

Но ако това се прави съгласно правилата.

Правилата са нарушени и много грубо, съветвам ви да започнете с Vodokanal и да подготвите голяма сума, за да платите глобата.

За да легитимира официално неразрешената връзка с общата канализационна мрежа е много трудна и скъпа, но винаги има опции. Мисля, че в твоя случай можеш да направиш без да демонтираш канализационната система и без глоба за нерегламентирано вкарване и незаконно изхвърляне на канализацията, разбира се, ако връзката с Централния комитет се извърши без да се нарушат SNiPs, но събирането на целия пакет документи (всички сертификати, одобрения и разрешителни) ще трябва безпроблемно. Какво можете да направите - Почти всички Водоканали са създали кооперации, които предоставят платени услуги на обществеността за монтаж на външни водопроводи и канализационни системи, както и за вкарването им в централни колектори и тръбопроводи. Тук трябва да се свържете с ръководителя на такова кооперация във Водоканал и да обясните ситуацията. Мисля, че с такъв човек винаги можете да намерите общ език (той самият многократно е насочвал и винаги е помагал). Такива кооперации са създадени по онова време, за да разрешат такива проблеми (за нерешени задачи по формален начин). Там те ще ви помогнат да подготвите заявка за нова канализация и да помогнете с проекта и ще извършат необходимата работа за повторно полагане на тръбите, ако е необходимо, както и за наемане на кладенци и т.н. Разбира се, всички тези услуги се заплащат, но те имат реални такси и те работят бързо и ефективно - защото фирмата е под крилото на Водоканал. Успех за теб!

Как да легализираме канализацията?

Здравейте Известно ми е, че сега трябва да легализирате тези произведения. Кажете ми как да легализирам канализацията?

Отговори на потребители и експерти от форума на въпроса: Как да легализираме канализацията?

Трябва да се свържете с Vodokanal с изявление, адресирано до ръководителя на организацията. В изявлението се описва извършената работа с датата. Напишете приложението в дубликат и се регистрирайте като входящо писмо. След десет дни ще получите писмен отговор. Платете таксата и получете документа.

Принципът на работа на канализацията е много, много интересен в... от...

Всъщност канализацията е важна в къщата, а ако не...

Алгоритъмът за свързване на частна къща с централна канализация

Всеки иска да има собствен ъгъл с всички условия за комфортен престой. Важно от тях е връзката с централната канализационна система на частна къща.

Най-често неговата независима инсталация се осъществява чрез свързване към централната градска мрежа. За да спестите време и пари за разходите, трябва да знаете всички нюанси на връзката, да легитимирате този проблем, да се съгласите с администрацията и да получите разрешение. Незаконното инсталиране на комуникации, свързани с градската система, се наказва с глоби и тяхното разглобяване.

Видове канализационни мрежи

Свързването с централната канализационна система на частна къща изисква познания и обучение от страна на организатора: отнема време за попълване на документацията и финансовите инвестиции.

Съществува следната класификация на отпадъчните води:

За да свържете централна канализационна система в частна къща, първо трябва да изпълните необходимата документация и да получите разрешение.

За вложки използвани пластмасови тръби с по-малък диаметър. Сложността на подготвителната фаза зависи от състоянието на градския тръбопровод.

Недостатъци и предимства при свързването към централната мрежа

Основният недостатък на този тип инсталиране на комуникации за сграда, разположена извън града, е продължителността на процедурата за одобрение и подготовката на документацията. Продължителността му е еднаква както за частните вили, така и за изграждането на големи конструкции.

Предимствата включват следните характеристики:

 • Това изисква по-малко разходи за свързване към обща мрежа, отколкото за инсталиране на отделна станция за почистване.
 • Спестявания върху използваните материали.
 • Едновременно решение на проблема за дренаж на дъждовни и битови води.

По време на работа няма нужда да се почистват и изпомпват резервоари за събиране на вода, да се работи с поддръжка, тази функция прави възможно запазването на процеса на използване на тръбопровода.

Сложността на релефа може да повлияе на високата цена на свързването към канализационната система на частна къща: когато тръбопроводът е разположен над площадката. Решението е инсталирането на комуникационна система под налягане към градската мрежа.

Как да започна инсталацията?

Първият въпрос е да се установи какъв тип канализация се намира близо до къщата: отделни или смесени.

Необходимо е да се анализират разходите и да се минимизират колкото е възможно повече. Това лесно се постига чрез свързване на общ тръбопровод със съседите.

Вторият начин е да се преговарят с местните работници в сектора на комуналните услуги, като се предлагат средства за модернизация на централната канализация. Ако организацията одобри предложението, тогава задачата за проектиране и поставяне на частна тръба към градската канализационна система ще падне върху раменете на дизайнерите, благодарение на което разходите ще намалеят значително.

Провеждане на самоинсталация на канализацията на вашия дом в централната канализация - упражнение, което изисква време и караница.

За да избегнете събирането на пакет документи, трябва да се свържете с организацията, която предоставя съответните услуги. Но си заслужава да се разгледат разходите за работата й, което ще увеличи разходите.

Списък на документите

Когато решавате сами да издадете правната страна на проблема, е необходимо да изготвите такива документи:

 • План на обекта, изготвен от геодезическата компания, с маркирана къща и тръбопровод за канализационни комуникации.
 • Доказателство за собствеността върху къщата и парцела.
 • Документацията, уточняваща техническите изисквания, се изготвя от организация, специализирана в поддръжката на канализацията.
 • План за оформление на частния тръбопровод до централната мрежа, разработен от квалифициран дизайнер.
 • Планът се състои от надлъжен профил, основен план и консолидиран план на мрежата.
 • Разрешение за отпадни води в частна къща, съгласувано в съответствие с архитектурния проект.
 • Приложение към изпълнителната компания.

По време на последния етап е необходимо да се събере пакет от необходимите документи. Необходимо е да се избере фирмата, която ще бъде натоварена с монтажа на канализационната система в частна къща за градски комуникации.

Противоречиви моменти

Важно за строителните работи е одобрението на съседите, тъй като инсталацията ще се осъществи в близост до техните обекти. За да направите това, трябва да подготвите документ с подписите на редица живи собственици на жилища.

Ако трябва да свържете тръбопровода с градската канализационна система, трябва да повлияете на секциите от електрическите мрежи и топлинните тръби, както и на пътищата, тогава са необходими допълнителни разрешителни.

Пренебрегването на такива правни аспекти ще доведе до налагането на глоби на собственика на жилището и принудителното демонтиране на инсталираните тръби.

Контрол на качеството

За да се съгласите с канализационната тръба на частна къща до централната дренажна система, е необходимо да се спазват определени технически изисквания.

Вдлъбнатината се появява само ако в близост има специален пластмасов резервоар, направен в промишлена среда - специално кладенец с хидравлична капка с необходимия диаметър и височина.

Не е трудно да се инсталира водопровод за дома, но инсталацията трябва да се направи, като се вземе предвид дълбочината на замръзване на почвата, да бъде по-висока от общите комуникации и също така да се извърши до кладенеца под необходимия ъгъл.

В централната част на Русия дълбочината на тръбната инсталация е около 2.5-3 метра, в северните райони - 3.5 метра, а в южните райони - 1.5 метра.

На всеки метър от тръбата е необходимо да се направи наклон не по-малък от 2 см, такова изискване осигурява самопочистваща се скорост за тръбопроводите.

И още няколко точки:

 • Канализационната мрежа не осигурява рязко завои, такава конструкция води до запушване на тръбите.
 • Диаметърът на тръбопровода трябва да бъде между 15 и 25 см.
 • За потупване се използва връзка с гнездо и силиконова грес.
 • В долната част на изкопа е положена дебелина пясък възглавница от 10-15 см, в непосредствена близост до кладенец трябва да бъде подтискан.
 • След приключване на работата се извършва проверка на наклона на тръбната система, след което се извършва пясък и пълнене на почвата.
 • След всички тези дейности се сключва писмено споразумение за обезвреждане на водата между водоснабдителната компания и наемодателя.

При свързването на дъждовните канали към централната канализационна система е необходимо да се събере пакет от документи и да се одобрят одобренията. Ако те не могат да бъдат получени, се монтира автономна система за събиране на седиментни води.

Възможни проблеми

Трудности при свързването могат да възникнат поради местоположението на други комуникационни мрежи в канализационната мрежа: топлинния тръбопровод, електрическата мрежа, газопровода.

Няма възможност да се свържете с градската мрежа при следните обстоятелства:

 • в присъствието на няколко комуникационни нишки на обекта;
 • непригодността на общата канализационна система, причинена от нейната старост;
 • високата цена на частна мрежа, намираща се в подземния район на обекта.

В този случай има възможност за инсталиране на автономна канализация. Септичните резервоари са елемент от системата за пречистване на битови отпадъчни води. Този тип дренажна система има редица предимства:

 • използваната за тях пластмаса не е подложена на корозия и деформация;
 • срокът на използване достига 50 години;
 • не се нуждаят от специални процедури по време на работа;
 • дизайнът е лесен за инсталиране и изисква малко пространство.

Недостатъкът на автономните станции за отвеждане на отпадъчните води е зависимостта от електрическата мрежа. Преди да инсталирате септична яма, трябва да изчислите необходимия обем, в зависимост от броя на хората, живеещи в къщата.

експлоатация

Включването на канализацията на частна къща в централната мрежа не предпазва собствениците от възможни проблеми по време на нейната работа. За правилната работа на системата без караница, трябва да следвате правилата за работа:

 • Предотвратете навлизането на отпадъците и битовите отпадъци в канализацията.
 • Кухненските сифони, инсталирани в мивката, трябва редовно да се промиват и тоалетната чиния трябва да се почисти с бутало.
 • Вдлъбнатината от тел за санитарното оборудване позволява да се премахнат блокировките.
 • Не използвайте агресивни почистващи продукти, тъй като те отделят токсините в околната среда и оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото тяло.

Най-добре е да поверите инсталационната работа на специалисти и да не извършвате самостоятелно внедряване в централната канализационна система. Това ще избегне отговорност за евентуални грешки и ще избегне разходите за ремонт.

Професионалните фирми ще разработят проекта и ще определят оптималното разположение на септичния резервоар, кладенци и окопи към централната канализационна система. В допълнение, специализираните организации ще поемат задачата да събират одобрения и документи.

След като сте платили определена сума за предоставените услуги, собственикът ще получи качествена система за натоварване, напълно ще се насладите на комфортната почивка в провинцията.

Защо инсталирането на септична яма изисква разрешение за SES?

Изграждането на канализационната система във всяка страна е комплекс от комплексно строителство, което предполага не само полагане на тръби, но и инсталиране на септична яма или готов септичен резервоар. За монтирането на септична яма е необходимо разрешение от SES. Без събирането на пакет от документи не е достатъчно. Защо това се изисква? Проблемът е, че замърсяването на подземните води и самата почва с отпадъчни води и химически отпадъци е възможно. Неправилното почистване на септичния резервоар с химикали може да доведе до появата на различни заболявания, инфекция на жилищната зона на целия обект. Следователно, преди да започнете работа, е необходимо да се създаде канализационна система, да се събере пакет от документи и да се подаде заявление до SES.

Преди да изградите канализационна система, трябва да направите проект, след това да съберете необходимите документи и да подадете заявление до SES.

Документационен пакет

Септичната яма е инсталация за натрупване и третиране на битови отпадъци. Не само течни, но и твърди отпадъци, вредни газове и микроорганизми се натрупват в резервоари за отпадни води. Тези съоръжения се нуждаят от постоянен мониторинг чрез санитарно и епидемиологично наблюдение. Това дава възможност за защита на подземните води от замърсяване, за да се предотврати разпространението на различни заболявания, оттичането в жилищната зона. За целите на сигурността, както вие, така и тези около вас, трябва да получите подходящо разрешение за използване на септична яма.

Как да получите разрешение от SES и къде, кой пакет документи ще трябва да съберете? Сред основните документи, които ще изискват SES, заслужава да се отбележи:

 • наличие на технически паспорт;
 • подробна схема на устройството на септична яма, която ще помогне да се направи в проектантската организация;
 • проект за жилищно строителство;
 • пакет документи за собствеността върху обекта и сградата;
 • подробно топологично проучване на целия сайт (получено в съответната организация);
 • сключване на договор с различни организации за износ на всички течни битови отпадъци.

Схема на многокамерен септичен резервоар.

След като пакетът за документация е сглобен, молба за инсталиране на септична яма може да бъде подадена в SES. Това се извършва или в органите на санитарната епидемиологична станция в региона, или в организация за опазване на околната среда. Трябва да се помни, че приложението се прави само с документацията. Разрешенията за SES ще трябва да изчакат около месец. Има още една точка в инсталирането на септични ями за места в страната. SES след инсталирането на хранилището за отпадъчни води има право да извършва планирани и непланирани проверки. Служителите имат право да проверяват качеството на пречистването на отпадъчните води и поддържането на септична яма.

Условия за местоположение

Не можете просто да поставите септична яма или септична яма в района, тъй като всяка канализационна система е определена опасност. Ако се получи разрешение от SES за монтаж, можете да продължите към външна канализационна система. Има определени норми, които регулират разстоянието от различни обекти, дълбочината на дупките и други условия.

За да получите разрешение от епидемиологичните станции да поставите септична яма, ще трябва да изберете правилното място за резервоара.

Днес SNiP 30-02-97 и SanPiN 42-128-4690-88 имат цял ​​списък от изисквания за местоположението на септични ями на територията на домакинството:

Схемата на септична яма за септична яма.

 • складовите ями трябва да се намират на територията, съседна на частна къща, изхвърлянето на отпадъчни води извън границите на обекта не е позволено без подходяща връзка и разрешение;
 • септичната ямка за отводняване трябва да се намира на разстояние 10 м от водния тръбопровод и на 20 м от кладенеца за пиене, така че чистата питейна вода да не се замърсява с битови отпадъци, химикали и канализации;
 • разстоянието от септична яма до жилищната сграда и други структури трябва да бъде приблизително 10-12 м. По-близкото местоположение може да доведе до наводнение на фондацията през пролетта, унищожаване на сградните структури;
 • трябва да има разстояние от 1 м от септичния резервоар до оградата;
 • Дълбочината на резервоара не трябва да надвишава 3 м, в противен случай поддръжката му ще бъде трудна. На дъното постоянно се натрупват дебели слоеве от твърди и твърди утайки.

Опции на устройството

Днес е възможно да се инсталират различни проекти на септични ями за съхранение и частична обработка на отпадъчни води. Те могат да бъдат:

 • конвенционални кладенци;
 • инженерни системи за натрупване и частична преработка и отделяне на масата на отпадъците.

Схема за събиране на отпадъци.

Най-простият вариант, който се предоставя от съответните лицензионни услуги, са септичните ями, които нямат оборудвано дъно. Изградени са, ако дневният обем отпадъчна вода, която се изхвърля от жилищна сграда, е не повече от 1 м³. Отводнителните канали са разположени под нивото на питейната вода, така че водата в кладенеца да не е замърсена от канализацията.

На устройството на септична яма е необходимо да се обмислят различни параметри:

 • изисквания за местоположението на ямата;
 • разглеждане на вида и свойствата на почвата в мястото на инсталацията.

Стандарти за местоположението на септична яма и кладенец в една област:

 • ако на мястото на глинеста почва разстоянието между кладенеца и септичния резервоар трябва да бъде равно на 20 m;
 • за глинести - от 30 m;
 • за пясъчна и пясъчна почва - от 50 м.

Ако планираният обем отпадъчна вода на ден е повече от 1 м³, ще бъде необходимо да се изостави конструкцията без дъно в полза на бетон или тухлена зидария, PVC или метален септичен резервоар.

Експертни съвети

За външната канализационна система на частна къща се препоръчват херметични септични ями, които не само са по-удобни за използване, но и се отличават с висока надеждност. Обикновено те се монтират от специализирани станции. Санитарните разпоредби за тях са, както следва:

Схема на канализационната къща.

 • дъното на ямата по време на монтажа трябва да бъде наклонено в посока на технологичния люк, което е необходимо за последваща поддръжка;
 • мястото за монтаж е избрано така, че септичната яма да е на около 10 м от жилищната сграда и на 1 м от площадката;
 • херметичната ямка на септична яма изисква периодично почистване със специална машина за потапяне.

Струва си да обърнете внимание на редица съвети, които експертите дават:

 • необходимо е да се осигури просторно и удобно място за входа на специално оборудване, така че не е необходимо да се скрива септична яма в далечния ъгъл на обекта;
 • По време на работа на резервоара може да се генерира метан, поради което се препоръчва резервоарът да се оборудва със специална вентилационна система. Съгласно изискванията на санитарната епидемиологична станция е необходимо да се осигури наличието на вентилационна тръба с диаметър 10 см. Височината на тръбата над земята трябва да бъде 60 см.

Доставка на комуникации

Разположението на ямките спрямо други обекти.

Необходимо е да се получи санитарно разрешение не само за монтиране на септични ями, но и за всички инженерни комуникации, които са наблизо. Съществуват определени стандарти за поставяне на секцията за тръби:

 • стоманобетонните и азбестоциментните тръби трябва да бъдат на разстояние от 5 м или повече от септичния резервоар;
 • чугунени тръбопроводи с диаметър до 200 mm трябва да бъдат разположени на разстояние 1,5 m от канала за отпадъчни води;
 • тръбопроводи от чугун с диаметър 200 mm могат да бъдат разположени на най-малко 3 m от септичния резервоар;
 • газовите тръби могат да се намират на разстояние 5 метра от местоположението на септичните ями.

Когато инсталирате септична яма в градината, не забравяйте да спазвате всички санитарни стандарти и да получите съответното разрешение. Санитарните стандарти регулират местоположението на септичния резервоар, задават минимално разстояние за полагане на други комуникации на площадката. Предмет на SES и монтаж на септична яма в зависимост от местоположението на жилищна сграда и други сгради. Тя трябва да бъде готова за периодични проверки на служителите на санитарната и епидемиологичната станция. Но не трябва да се отнасяте към това категорично, тъй като всичко това се прави за безопасността на вас и на хората около вас.

Неоторизирана неразрешена връзка с водопроводната мрежа, водоснабдяване: отговорност, глоба

Много потребители, които живеят в частни къщи или планират да построят собствена къща, възниква въпросът дали е възможно да се свържат сами към водопроводната мрежа. Отговорът на този въпрос е недвусмислен - не, подобно действие ще бъде предприето за нарушаване на действащото законодателство, което ще доведе до определено наказание.

Има обаче опция, при която може да се легализира незаконна връзка с водоснабдяването на частна къща.

Кой трябва да се свърже с водната мрежа

Тъй като основната водоснабдителна система е на разположение на обществените комунални услуги, връзката трябва да се осъществява от специалистите на тази услуга. Ако по някаква причина потребителят желае да направи връзка сам, той ще трябва да координира този въпрос с обществените услуги (служители на Vodokanal или подобна организация във вашия регион), и дори ако решението е положително, процедурата все още ще трябва да бъде контролирана от техници от службата.

По принцип процедурата за свързване на частна къща към водоснабдителната система ще се осъществи на три основни етапа:

 1. Първоначално трябва да подготвите яма.
 2. Изготвя се изкоп, в който се полага водата.
 3. Връзката се осъществява в съответствие със съществуващите законови изисквания.

Основната мрежа трябва да бъде свързана към водоснабдяването чрез специални въздушни фитинги и спирателни вентили. И в идеалния случай трябва да използвате оборудване от идентични материали. Можете да се свържете достатъчно бързо и цената на услугата няма да бъде твърде висока.

Неоторизирано свързване към водоснабдителни мрежи и последствия

Съгласно Правилника за ползване на общинските водоснабдителни системи, одобрен със заповед на правителството на Руската федерация на 12 февруари 1999 г., водоснабдяването се разбира като технологичен процес, който осигурява приемането, подготовката и транспортирането на вода за крайни потребители (абонати). Следователно от тях ще се изисква да плащат определена сума всеки месец.

При неразрешено присъединяване към водоснабдителната мрежа, т.е. без съответното съгласие на служителите, това действие ще се възприема като нарушение, което би довело до административно наказание.

Когато връзката се счита за нарушение

Съгласно приетите правила нарушението на действащото законодателство по отношение на неразрешеното присъединяване към водоснабдителната система ще бъде несъответствието на това действие с оторизираните организации (Водоканал или друга организация, предоставяща комунални услуги).

Освен това използването на водоснабдителната система без измервателни устройства също ще бъде признато за нарушение. В такава ситуация ще бъде невъзможно да се проследи цената на действително използваната вода и следователно определена формула ще бъде приложена при определянето на санкцията. В съответствие с него се изчислява средната месечна консумация на вода и полученият резултат се умножава по броя на дните, през които водата е била използвана без разрешение.

По този начин незаконното потупване в канализационната система ще доведе до огромни трудности.

Незаконна отговорност на водопроводни инсталации, последици

Неоторизираната връзка с водопроводната система ще доведе до доста сериозни последствия.

Ако се установи нарушение, гражданин, който не е съобщил връзката, ще бъде наложена много голяма глоба и системата за водоснабдяване ще бъде изключена.

Както свидетелствува практиката, в някои случаи потребителите в продължение на години може да не плащат за водата и ако нарушението се разкрие, санкцията за тях може да надхвърли разходите на самия обект с порядък.

В допълнение, в допълнение към нарушителя на наказанието може да привлече и структуриране занимаващи се с доставката на вода, тъй като не се плаща за предоставените услуги, тя претърпява материални щети. И накрая, възможно е в случай на нарушение, което е довело до доста сериозни отрицателни последици за околните хора или обществените услуги (например масов провал на мрежата за водоснабдяване), може да бъде образувано наказателно производство срещу нарушителя.

Наказание за незаконно потупване във водопровода

Съгласно изискванията на действащата нормативна база връзката във водоснабдителната система трябва да се осъществява изключително в съгласие с обществените услуги. В противен случай потребителят няма да избегне отговорност и ще му бъде наложена доста голяма глоба.

В момента, размерът на глобата за незаконно подслушване (връзка с водоснабдителната система) може да бъде до 10 хиляди рубли. Преди това имаше фиксирани глоби, чийто размер не надвишаваше 1,5 хил. Рубли.

Впоследствие обаче беше решено да се обвърже размерът на санкциите с действително използваната вода, тъй като хиляди рубли не компенсираха разходите за комунални услуги.

По-точно се взема предвид капацитета на основната тръба, както и средната консумация на домакинство за следващите периоди. Както показва практиката, след извършването на такива изчисления размерът на глобата ще бъде значителен и в повечето случаи значително ще надвиши сумата, която би била необходима за свързване с водоснабдяването със споразумението.

Незаконно вмъкване в канализацията и глоба за нея

Освен наказанията от обществената услуга, нарушителят трябва да бъде предпазлив и от организациите за водоснабдяване.

Тъй като законът означава, всяко действие, което не е координирано с отговорните служители, причинява материални щети на доставчика.

Въз основа на това дружеството доставчик може по всяко време да започне съдебно производство, за да приведе нарушителя в съда. В такава ситуация гражданин, който е нарушил действащото законодателство, ще бъде подведен под отговорност и ще му бъде наложена друга санкция, равна на размера на материалните щети, причинени на доставчика.

Ако действията на извършителя доведоха до по-сериозни последици, например, при настъпване на извънредна ситуация, тогава наказанието ще бъде много по-тежко.

Сред тези ситуации, липсата на топла вода в резултат на авария, причинявайки на кранчето да стане студено.

Вероятно в посочения пример нарушителят може не само да плати глоба за незаконно обвързване, но и да получи истинска присъда от една година!

Възможно ли е да се легитимира неразрешената връзка с водоснабдяването

Има опция, при която можете да избегнете наказания за незаконна връзка с водоснабдяването без санкцията на обществената услуга.

Въпреки това, за да го използвате, трябва да получите съгласието на обществените услуги. За да направите това, ще трябва да се свържете с официалните лица и да се опитате да преговаряте с тях за мирно разрешаване на проблема.

Въпреки това, както показва практиката, такъв резултат е допустим само ако потребителят не е знаел за наличието на проблеми с връзката или въпреки незаконното подслушване продължи да плаща сметки за доставка и обезвреждане.

Легитимността на връзката ще бъде извършена въз основа на изявление на собственика, на мястото на което има незаконна връзка с централизираната водоснабдителна система.

Ако няма да се разкрият факти, които биха могли да затруднят отговорността на нарушителя, тогава работниците от обществените услуги ще се срещнат и ситуацията ще бъде разрешена по приятелски начин.

Разкрита връзка - какво да правите

Много потребители имат въпрос за това какво да правят, ако гражданин купи жилище, и се оказа, че централизираното водоснабдяване е свързано без правно основание. Както показва практиката, в такава ситуация ще бъде изключително трудно да се докаже невинността на нарушението, особено в ситуации, в които отдавна е преминало от придобиването.

Ако гражданинът е открил, че използва незаконно вода, е необходимо да уведоми възможно най-бързо съответните органи за ситуацията.

Въз основа на писмено обжалване ще бъде създадена специална комисия, която ще изготви акт на незаконно потупване във водоснабдителната система и ще изключи потребителя от водоснабдяването.

Въпреки това, ако се установи, че потребителят не участва в нарушението, за което ще разполага с необходимите доказателства, той ще избегне прекратяване на връзката и последващо налагане на глоби, но само ако изпълни всички необходими действия, за да узакони връзката с такава система централно водоснабдяване. При тази ситуация той ще може да продължи да използва водата, като я заплаща според установените тарифи.

Неоторизирана връзка с съдебната практика на мрежите за водоснабдяване

Ако нарушителят не е съгласен с размера на глобата, определена от него в зависимост от нарушението, той има право да подаде насрещен иск до съда, за да намали глобата или да го анулира.

Въпреки това, както показва съдебната практика, ако е установено нарушение и потвърждение е потвърдено, съдът няма да се присъедини към извършителя.

Най-добрият вариант тук е подписването на споразумения с Vodokanal или друга организация, отговорна за водоснабдяването във вашия град или село.

Съществуват опции, при които може да се легитимира неразрешена връзка с водоснабдителната система, но това изисква разрешение от комуналните услуги.

Въпреки това, в тази ситуация, все още трябва да платите глоба, но размерът й ще бъде няколко пъти по-нисък. Първоначално. И най-важното е, че в бъдеще потребителят няма да има никакви проблеми с доставчиците, тъй като от момента на легализация всички действия на потребителите ще бъдат напълно законни.

Как да легитимираме инженерните комуникации?

Обикновено е възможно проблемът да бъде разрешен с комуникации по два начина:

 1. Свържете нов обект със съществуващите комуникации, свързани с основната сграда.
 2. Да изграждате нови мрежи - самостоятелни или държавни.

В допълнение, собствениците на жилища често са изправени пред необходимостта от актуализиране или добавяне на самите комуникации: пробиване на кладенец, свързване към газовия уред, замяна на отоплителния котел, увеличаване на потреблението на електроенергия, организиране на автономни енергийни източници...

Всички тези действия имат свои собствени правни черти.

Какво да легализираме?

Нека да разгледаме най-често възникващите проблеми при легализирането на различни комунални услуги.

електричество

Редки къщи, които не са свързани към мрежата. Но броят на домакинските уреди нараства и ако друг телевизор не играе специална роля, климатикът или сауната са вече сериозен товар, което означава, че може да се наложи да добавите допълнителни киловатци енергия.

Последният води до бюрокрация с разрешителни за разширяване на мощността на канала и ако не се заменят захранващите кабели от електропровода до къщата, така че задължителната промяна във вътрешната мрежа. Последното, разбира се, изисква подходяща документация.

Газоснабдяване

Това се случва, че газът се извършва по улица с дълъг живот. След това, когато се свързвате с мрежата, трябва да изпълните пълен набор от действия.

За начало си струва да се свържете със собственика на газопровода - кооперация или газоснабдителна организация. Във второто ще е необходимо да се установи дали диаметърът на тръбата и налягането в тръбопровода позволяват на газа да тече в определена къща.

Ако газопроводът е изграден за сметка на жителите, с изключение на техническото удостоверение, документа за собственост за къщата и държавния акт за парцела, трябва да бъде изготвено удостоверение от председателя на кооперацията, в което се посочва, че собственикът на къщата е приет като член на кооперацията срещу неговия свързващ тръбопровод.

В допълнение, цената за свързване на газопровода и приемащия газ се определя от кооперацията. Ако никой не е против, отидете на самата боксова процедура.

Ако къщата вече е свързана с доставка на газ и собственикът просто реши да замени стария отоплителен котел с по-икономичен, това е "просто" много по-сложно, отколкото изглежда.

Ще трябва да актуализираме (буквално да подготвим нов) проект за свързване - да сравним характеристиките на газовата мрежа, котела и отоплителните инсталации около къщата.

Ако всичко е добро, само тогава котелът ще бъде регистриран и законно пуснат в експлоатация. Във всеки случай всичко трябва да се направи чрез официалния представител на организацията, която доставя газ.

Водоснабдяване и канализация

Няма законодателни маневри за разпространение на напоителната система или за организиране на малък фонтан.

Но ако говорим за лятна кухня или баня с басейн, тогава ще трябва да актуализираме проекта за довеждане на вода и заустване на канализацията. За да извършите тази операция, ще трябва да се свържете с инженерите на организацията, която вече предоставя тези услуги.

По принцип подходът е сходен за всички горепосочени въпроси. И преди да извършите мащабни промени в газовите, електрическите и водните мрежи, трябва да се свържете с подходящата организация.

Как да легализираме?

Нови и актуализирани връзки се осъществяват от организации (юридически лица) с лиценз за извършване на определени видове работа.

Такива юридически лица могат да бъдат vodokanal, oblenergo и други местни упълномощени институции: например, в Киев те са Kyivvodokanal OJSC, Kievgaz OJSC, Kyivenergo OJSC.

Възможно е да се получи информация от местните власти или от съседите за вида структура, която е свързана с свързването и поддържането на един или друг вид комуникация на конкретен обект. Във всеки случай, процедурата е еднаква.

Независимо от вида на комуникациите, са необходими следните документи за промяна на проекта и актуализиране на връзката към него:

 • Нотариален акт за земята;
 • Актът на собственост върху имота;
 • Технически условия (TU), издадени от сервизна организация;
 • Проектът на мрежите, координирани с обслужващата организация (вътрешна и външна);
 • Малки разрешителни и помирителни документи от полу-юридически характер, които организациите за услуги предпочитат да докладват в хода на работа (тяхната цена обаче може да надвишава разходите за основни документи).

С действията за собственост върху земя и собственост от собствениците, като правило, всичко е наред. Но спецификациите и проектът трябва да бъдат подготвени.

Технически условия

Това е набор от условия и изисквания за инженерна поддръжка. Този документ се издава от организации, които притежават елементите на инженерната инфраструктура или осигуряват по-нататъшното им функциониране.

Независимо от какъв вид комуникация ние говорим, те трябва да го направят в рамките на 15 дни от датата на регистриране на заявлението на клиента или негов упълномощен представител.

По правило техническите условия за електроенергия и газ се извършват навреме, но системите за водоснабдяване и канализация се забавят. Проектът е разработен и координиран от лицензирани фирми.

След получаване на ТУ трябва да се свържете с частната или държавната компетентна организация, за да извършите необходимата работа.

При избора му, ролята играят стабилността на организацията и времето на пазара, препоръките и прегледите, например същите съседи.

По-добре е да се справите директно с организация, която управлява тези мрежи или с изпълнители, които тя препоръчва.

Например, лицензиран представител на голям световен производител може да инсталира нов газов котел, но докато официален венчър чичо Vasya не проверява всичко и не дава добро, подобна връзка ще бъде незаконна и глобата ще трябва да бъде платена.

Свързване и поставяне в канализацията

Живеенето в селска къща трябва да бъде придружено от някои удобни условия, не по-лоши от тези в градския апартамент, а понякога и по-добре. Качествената канализационна система играе важна роля в това.

Можете да го направите сами, преди да копаете яма и да купите необходимите материали, трябва да разберете дали има централна канализационна система близо до къщата. Ако къщата се намира в града, вероятно такава система вече съществува. Често се строят наскоро в малки малки села.

Ако централната система съществува близо до частна къща, тогава ще е необходима вградена канализация. Този етап на работа може да се осъществи с помощта на специалисти от специализирани предприятия, които ще направят всичко бързо и ефективно и ще помогнат за изготвянето на необходимите документи и разрешителни.

Можете да направите самата странична лента, но ще трябва да се разхождате, за да издавате различни сертификати и одобрения. Но това ще спести значителни средства, които могат да бъдат изразходвани за други нужди на селска къща.

Когато се свързвате само с канализационната система, никога не е необходимо да правите това без необходимите разрешения.

Незаконното вмъкване в канализационната система ще доведе до факта, че голяма част от средствата ще отидат за изплащане на глобата и разрушаване на материалите.

Има и друг начин да спестите пари. Необходимо е да се предложи на компанията, която обслужва тази канализационна система, да участва в модернизацията на съществуващия отрасъл за отводняване с пари. Това е от полза и за двете страни. Същевременно официалната организация ще предприеме част от работата по изготвяне на план, призоваването на инспектор и регистрирането на модернизиран клон.

Преди срязването е необходимо да се извършат подготвителни работи, които могат да бъдат разделени на три етапа:

 • изграждане на одиторски кладенец на площадката;
 • полагане на окоп над тръбите и свързване с кладенец;
 • свързване на вътрешната канализационна система с тези устройства.

Включването в централната канализационна система предполага наличието на задължителна яма за инспекция, необходима за поддръжката и ремонта на индивидуален тръбопровод.

След извършването на тези работи, трябва да се свържете с специализираната компания, за да се свържете. На този етап можете да спестите малко пари. Трябва да се свържете със съседите и да разберете от тях дали искат да се свържат с централната канализационна мрежа. С тяхното съгласие връзката ще бъде много по-евтина.

Връзка с градската канализация

За да се свържете с градската канализация, направете следното:

 • позвънете на служителя на поземлената комисия, за да създадете план на обекта и да приложите към него къщата и пътя за полагане на канализационната система;
 • да кандидатстват за разработване на технически условия за канализационните съоръжения;
 • да сключи споразумение с организацията на проекта за изготвяне на проект за вратовръзка на градската канализационна система, след което да одобри проекта във водно стопанство и архитект;
 • да получи разрешение от архитекта за фирмата, която ще извърши внедрената работа;
 • да получат писменото съгласие на съседите да работят в близост до домовете си и да се свържат с канализационната система;
 • ако е необходимо да се копае в тротоара за вратовръзка, да се получи разрешение от предприятието, което експлоатира пътя;
 • уведомете Vodokanal преди да започнете работа;
 • крайната фаза на документацията - водоснабдителната компания приема проекта и сключва договор за услуги за приемане на отпадъчни води.

В резултат на това стана ясно как да се свържем с централната канализация.

Специалистите в канализацията препоръчват дълбочината на тръбопровода да бъде не по-малка от един метър.

Необходимо е да се направи наклон от около два милиметра на линеен метър тръба за нормално изтегляне на отпадъчни води и отпадъци.

Свързване с канализацията под налягане

В случай, че селската къща е разположена на земята по-ниска от централната канализационна тръба, необходимо е да се оборудва с канална система под налягане преди вкарването.

Канализационна система за частна къща: 1 - сграда; 2 - приемно кладенец; 2а - ямка; 2б - капацитет на изпомпване; 3 - шахта, прехода на линията на натиск към тежестта; 4 - добре свързване (локална мрежа); 5 - освобождаване от дома; 6 - линията на налягане; 7 - гравитационна линия; 8 - улична магистрала; 9 - решетка; 10 - помпа

За да се извърши тази работа, е необходимо да се определи местоположението на приемния кладенец на обекта и да се координира оборудването му със съседите му.

Канализацията и отпадъците трябва да се събират в отделен кладенец, а след това с помощта на помпа е необходимо да се транспортират до общата канализационна система. Мощността на помпата зависи от степента на нарастване на отпадъчните води и от дължината на участъка на тръбопровода.

Добър вариант може да бъде свързването на няколко съседни къщи наведнъж. В този случай приемната кладенец за преминаване към централизираната канализационна система може да бъде направена заедно с взаимната изгода на всички участници в проекта.

Свързваща канализация

След като решите как да се свържете с централната канализационна система, трябва да разгледате въпроса за изтеглянето на дъжд и топенето на водата от обекта.

Ако има възможност за дрениране директно на земята близо до селска къща с помощта на дренажна система, тогава тази работа може да се извърши с минимални разходи. Ако това не е възможно, тогава е необходимо дъждовната вода да се отцеди и в централната канализационна система.

Подобна процедура е проста, но трябва да се отбележи, че при силни валежи водният поток може да бъде толкова голям, че смукателният кладенец няма да се справи с задачата и канализацията ще излезе. Последствията няма да са много приятни за собственика на къщата и съседите му.

Следователно ще е необходимо да се направи странична лента за бункеровата канализация поотделно, тъй като капацитетът на централния тръбопровод е много по-голям от този на конкретния.

Както можете да видите, ще има значителни разходи. Ето защо, за да спестите пари, можете да направите отделен резервоар в района на къщата и да събирате дъжд и да разтопите вода в нея. След това може да се използва за напояване на градината, зеленчуковата градина и други домашни нужди. Експертите съветват пред резервоара за дъждовна вода да направи естествен филтър, който е малък кей.

Как да свържете къщата с централната канализация

Собствениците на частни къщи и вили се стремят да организират автономни системи за подпомагане на живота. Най-напред става дума за водопровод, канализация и отопление. Както показва практиката, всяка автономна система е рентабилна за използване и надеждна комуникация. А при липсата на централизирани комуникационни системи това също е единственият начин да се осигури приличен стандарт на живот.

Разходите за инсталиране на всяка автономна система обаче не са евтини. Това важи и за канализацията. Придобиването на строителни материали и специално оборудване изисква значителни инвестиции от собствениците. Ето защо, ако е възможно свързването на къщата с централната канализационна система, е по-добре да я използвате.

Напоследък канализацията се полага дори в малки селища и, разбира се, те се намират във всички градове.

Какво става с канализацията

Тази важна комуникация за комфортен живот е разделена на три основни типа:

 • Промишлени - използвани за изхвърляне на отпадъчни води в промишлени предприятия.
 • Бурята е вид канализация, която е от голямо значение за райони с високи валежи. Системата помага за премахването на размразената и дъждовната вода от обекта.

Домакински (икономически) - предназначен за отстраняване на замърсени с детергенти и битови химикали вода. Този тип канализации могат да бъдат както напълно автономни, така и обществени (обхващащи цели райони или села).

Според метода на отклоняване на водните системи са:

 • Самоуправляващи се - водните потоци се дължат на наклона на тръбопровода по посока на колектора или на капацитета за събиране на влага.
 • Принудителна циркулация - работа благодарение на специално помпено оборудване.

По вид настаняването канализационните тръбопроводи са разделени:

 • отвътре - т.е., поставени вътре в сградите;
 • и на открито - разположени извън сградите.

На свой ред външните комуникации са:

 • Obschesplavnymi. В такива системи, цялата вода (дренаж, дъждовна вода, канализация) се изпуска през една система в общо кладенец.
 • Отделни. В тези канали дъждовната вода се отделя отделно от канализацията.
 • Polurazdelnymi. Водите се транспортират отделно, но в общо кладенец.

В условията на крайградския живот често се използват малки системи за отводняване на отводнителни или отводнителни води, като например:

 • помийни ями;
 • септични ями;
 • филтърни кладенци (с естествен флуид в земята);
 • канализационните инсталации са скъпи херметични канали с индустриален дизайн, които произвеждат пречистване на отпадъчни води с помощта на бактерии.

Защо се свързвате с централната система

Централната канализация, ако е налична в конкретна област и работи без повреди, е изключително привлекателна възможност за организиране на канализационна система за дома. В тази връзка, експертите отбелязват няколко предимства наведнъж:

 • няма нужда да се контролира количеството на отточните течности - общата канализационна система е наистина бездънна комуникация;
 • става възможно централната мрежа да се използва дълго време без поддръжка от собствениците;
 • успява да спаси организацията на автономната система.
Най-големият недостатък на такава връзка е необходимостта от месечно плащане, направено от собствениците за използване на комуникацията.

Видове връзки

Трябва да се отбележи, че независимата връзка е обезпокоителна и скъпа. Ще трябва да съберем цял пакет от документи за връзка с местния воден канал и да решим редица организационни проблеми. По тази причина се практикува да се обръщат към специални компании, които решават такива въпроси. Услугата, разбира се, плати. Но това е чудесен начин да се предпазите от ненужни проблеми. Самото нает компания ще направи план за свързване, ще направи всички необходими изчисления, ще вземе разрешение да постави тръбопровода на всички съседи и ще координира проекта в архитектурното управление и водния канал.

Има начин да плати за връзката по-малка сума (за съжаление, на разположение на гражданите не е толкова често, колкото желаете). В случай на модернизация на централната система можете да се свържете с водача и да направите определена сума, която да бъде включена в актуализирането на системата. В този случай връзката ще струва по-малко. Предлагат се и отстъпки за колективна връзка със съседите.

По вид на връзката са:

отделно

Това означава, че дъждовната вода и канализационната система са разделени в канала.

Плюс тази връзка:

 • Не е необходима допълнителна проверка на замърсяването на бурите.
 • връзката ще бъде по-скъпа, тъй като се осъществяват едновременно две връзки и е необходимо да се осигури и функционирането на две отделни системи на обекта - канализация и валежи.

смесен

Основното предимство на тези връзки е плащането на единична връзка с централната система. Освен това може да ви е необходим документ, потвърждаващ липсата на опасни за околната среда вещества в отточни води.

Контрол на качеството на връзките

Според SNiP са представени няколко основни технически изисквания за връзка:

 • Връзката е възможна само при близко поставяне на капката (специален дизайн на мястото на задълбочаване на тръбопровода).
 • Отводнителната тръба трябва да бъде свързана към тази ямка под определен ъгъл и в същото време да бъде разположена над общия поток и да е под нивото на замръзване на почвата.
 • Дълбочината на полагане за централните руски райони варира от 2,5 до 3 метра. На север е 3,5, а на юг - 1,5 метра.
 • Препоръчителният наклон е 1-2 сантиметра за всеки линеен метър на тръбопровода. Ако надвишите стойността, водата ще напусне твърде бързо и частици мръсотия и мазнини ще се утаят в тръбата. Малко отклонение предизвиква стагнация в системата. И това също е изпълнено с запушени тръби.
 • Прекалено рязкото завиване на дренажната система не е разрешено. Ако това е причинено от неотложна нужда (завъртяна на 90 градуса), на мястото на завоя е разположена изгледна кладенеца, чрез която можете бързо да почистите тръбите.
 • Допустим диаметър на тръбата от 15 до 25 сантиметра. Колективната вратовръзка се осъществява с тръби с дължина 25 сантиметра. От тази тръба се разпределя на отделните къщи. На кръстовището на тръбопровода е монтирана шахта.
 • Изтичането е монтирано чрез гнезда. Уплътнението на ставите се осигурява от силиконова грес.
 • В окопа е поставена възглавница от чакъл и пясък. Дебелината на слоя е от 10 до 15 сантиметра. Възглавницата задължително е уплътнена близо до кладенеца!
 • След монтажа се проверява и напълва наклона на целия тръбопровод. Първо, пясъкът се излива. След това се излива с вода, за да приляга плътно към тръбите. След това изкопа е пълна с почва.
 • Дъждовната вода може да се свърже с общата канализационна система, като има разрешителни на ръка! Ако поради някаква причина не съществуват, е необходимо да се оборудва автономна система за събиране на дъжд и топене на вода.

експлоатация

Свързването с централна канализация не означава, че собствениците няма да имат проблеми с работата.

За да може страничната лента да функционира правилно и да не създава проблеми, трябва да следвате няколко прости правила:

 • Забранено е да се изхвърлят големи количества отпадъци, които изхвърлят тръбопровода - отпадъци от храни, хартия, косми, женска хигиена и т.н.
 • Препоръчваме редовно да изплаквате сифона под кухненската мивка и да почиствате водопроводните фитинги с бутало и телена четка.
 • Използването на маншет ви позволява да се справите с малки бръчки в тоалетната чиния. Можете да направите сам ръбеж от парче кабел, чийто край се разтваря във формата на вентилатор.
Използването на мощни химикали е забранено! Чистотата на почистване по този начин причинява отравяне на околната среда.

Летливи химични съединения, които възникват при наливането на почистващи препарати в мивки или тоалетни чинии, оказват неблагоприятно влияние върху здравето на собствениците.

Почистването на канализацията чрез хидродинамичен метод е един от най-ефективните начини за решаване на проблема с запушени канализационни тръби!

В случай, че сте счупили крушка, трябва да действате по определен алгоритъм. Как точно е описано в статията.

Какво да правите с незаконното регистриране? Според връзката http://greenologia.ru/eko-problemy/vyrubki-lesov.html има много информация за проблема с обезлесяването

Емисионна цена

Основният финансов проблем за собствениците, които решиха да свържат дома си с централната канализационна система, ще бъде необходимостта да се свържат с специалистите. Без правилното изчисляване на дълбочината на тръбопровода, изготвянето на план и получаването на разрешение за страничната лента е абсолютно необходимо.

Разбира се, можете да копаете изкоп и да поставите тръби сами. Но само представителят на водната компания или специалистите от лицензираната компания ще изпълнят връзката с общия тръбопровод.

Ако полагането на магистралата се извършва от ключари, ще е необходимо средно да платите около 1000 рубли за всеки работещ метър и отделно за монтиране на тръбата в кладенеца. Например, за дъждовна дължина от 150 метра, общата сума ще бъде около 15 000 рубли.