Форми за кладенци

Необходими са пръстеновидни форми за производство на добре изградени RC пръстени съгласно GOST 8020-90 чрез виброформоване (в началото бетоновата смес се поставя във виброформата, след това се вибрира и след това се приготвят готовите RC ленти след формоване.Този метод може да произвежда почти всякакъв размер.

Тази технология позволява да се произвеждат до 30 продукта на смяна от една форма, въпреки че това ще изисква производството на бетонова смес в мястото на формоване с контрола на съдържанието на влага в твърдата бетонна смес.

Можете да донесете бетонната смес от близкия RBU, но обемът на бетона не трябва да надвишава часовата нужда.

Нашият многогодишен опит ни позволява да произвеждаме доказани и надеждни продукти, които отговарят на всички показатели за качество.

Производство на стоманобетонни изделия: промишлени методи и технологии

В тази статия ще разгледаме каква е производствената технология на стоманобетонните продукти в промишлен мащаб, а освен това ще определим какви методи за бетонно леене се използват при индивидуалното строителство. Но преди да разгледаме технологичните особености, нека да говорим за основните свойства на стоманобетона.

Производствена работилница за производство на бетонови изделия

Характеристики на производствения материал

Стоманобетонът е материал, изработен от циментови разтвори и метални армиращи конструкции.

Производствената технология на конкретните стоки не е нова, тъй като основните методи бяха патентовани през втората половина на XIX век. Въпреки това масовото използване на стоманобетонни конструкции и конструкции в строителната индустрия дойде в началото на ХХ век.

Използването на този материал в строителството не е случайно, тъй като конкретните продукти се отличават със следните качества:

 • устойчивост на механично натоварване;
 • устойчивост на негативните ефекти от редица фактори на околната среда;
 • оперативна надеждност и дълготрайност;
 • разумна цена в сравнение с дизайни, направени с други материали;
 • устойчивост на критични температури (ниски и високи);
 • устойчивост на химични и биологични фактори;
 • висока степен на устойчивост на динамични и статични натоварвания.

Бетонните продукти обаче имат някои недостатъци. Например, якостта на натиск на материала е по-малка от подобните параметри на чистия метал. Както се прилага за големи конструкции и конструкции, стоманобетонните продукти "носят" масата си с 10 пъти повече от полезния товар.

Разнообразие от бетонови изделия

На снимката - готови подови плочи

Досега се произвежда и произвежда широка гама от различни бетонови изделия навсякъде. И това не е изненадващо, тъй като конкретните стоки се използват не само в строителството, но и в други области.

Например, по-голямата част от осветителните стълбове и полюсите на електропроводите са традиционно изработени от стоманобетон. От същия производствен материал се произвеждат най-модерните и технологично усъвършенствани железопътни траверси.

Нека обаче да се занимаем с тези модификации, които са намерили приложение в строителството.

Сред тях се открояват следните сортове:

 • фундаментни стени (PBS);
 • подови плочи;
 • пътни пластини;
 • железобетонни купчини;
 • бетонни подпори и огради;
 • декоративни продукти, използвани при довършителните работи на строителни обекти.

В фото - готовите продукти, включително стенни блокове и бетонни пръстени

Ще разкажем по-подробно за тези сортове:

 • Стенните фундаментни блокове (FBS) са модификация на стоманобетонни продукти, които са използвани като основен строителен материал при изграждането на сглобяеми основи и мазета от различни сгради. Подобни структури значително намаляват времето, необходимо за изграждане, тъй като тя е голяма и ви позволява да се откажете от дългата и трудоемка тухлена зидария.
 • Подовите плочи са подсилени бетонни прегради, монтирани между етажите. За подготовката на такива продукти се използват висококачествени стоманобетонни класове, предназначени за високи механични натоварвания през целия експлоатационен живот.

За да се намали теглото на плочите се произвеждат кухи, което ги прави по-леки и по-малко термично проводими. Отново, поради кухините в плочите, се спестява бетон, което благоприятно влияе върху цената на крайния продукт.

 • Пътните плочи са бетонни продукти, използвани при строителството на пътното платно, писти на летища и други повърхности, чиято здравина е повишена.
 • Стоманобетонните пилоти са продукти, които се използват в строителството, заедно с фундаментни блокове. Поради повишената устойчивост на бетона към отрицателното въздействие на факторите на околната среда, такива купчини могат да бъдат инсталирани на различни видове почви, без да се компрометира качеството на завършените строителни обекти.
 • Огради, подпори и декоративни продукти са специален вид стоманобетон, който не е толкова утилитарен като естетическа функция. Поради голямото потребителско търсене производството на тези бетонни стоки в момента се овладява от различни малки и малки предприятия.

Характеристики на производството на бетонови изделия

Завършената конструкция е извадена от матрицата

Инструкциите за производство на бетонови изделия се определят от основните свойства на производствените материали. Циментовите разтвори са течни или полутечни и затова основната технологична характеристика на производствения процес е да ги запълнят в специални форми.

Всъщност, производствената технология включва инсталиране на подсилваща рамка в кухината на формата и последващо изливане на разтвора. Тъй като хоросанът изсъхва, крайният продукт получава необходимата сила. В края на този процес крайният продукт се отстранява от матрицата и може да се използва по предназначение.

Производствената технология на стоманобетонни и готови бетонови изделия включва списък на отделните операции, които съставят производствения процес. Всички операции, извършвани по време на производството на бетонни продукти, обикновено се разделят на основни, спомагателни и транспортни.

Разтоварване на готови проекти от форми

Обикновено процесът може да бъде разделен на следните последователни етапи:

 • бетонна подготовка;
 • производство на рамки и производство на рамки;
 • стоманобетонни продукти;
 • бетонно формоване;
 • обработка на температурата и влажността на продукта;
 • декоративно завършване на предната повърхност.

Важно: При производството на панели от външни стени бетонните конструкции могат да бъдат допълнително подсилени. Топлоизолационните материали могат да се поставят в панела, както по време на формоване, така и при етапа на сглобяване на отделни корпуси.

Производствено оборудване

Фото - кофражът за производство на подови плочи

Оборудването, използвано в производството на бетонови изделия, в съответствие с целта, е разделено на технологични - основни, както и помощни и транспортни. Оборудването за производство на бетонови изделия, участващи в един производствен комплекс, се нарича технологична линия.

При производството на стоманобетонни изделия се използват специални форми, които могат да бъдат изработени от метал, стоманобетон, дървен материал от дървесина. Използвани също комбинирани форми, изработени с помощта на няколко различни материала.

На снимката - използването на вибропресо при уплътняване на бетон

Независимо от вида на използваните материали, готовият формуляр трябва да отговаря на следните изисквания:

 • точност при осигуряване на установените стандартни размери и конфигурация на продуктите при прекратяване на всички технологични операции;
 • рационален дизайн и като следствие от малка маса на формата във връзка с масата на крайния продукт;
 • липса на сложност и лекота на монтаж и демонтаж;
 • структурна твърдост при наливане на бетон с различни показатели за плътност и специфично тегло.

Важно: Ефективността на използването на производствени форми се определя до голяма степен от правилността на избора на смазочни материали. Правилно избраното смазващо вещество предотвратява прилепването на разтвора към вътрешната повърхност на кофража, като по този начин допринася за трайността на формата и подобрява качеството на бетоновите продукти.

Настоящи схеми за промишлено производство на бетонови изделия

Термоелектрични форми с готовия продукт

В съответствие с методологията за осъществяване на процеса на формоване могат да се разграничат три основни схеми за производство на бетонови изделия:

 • Производството под формата на непроменлив тип включва осъществяването на всички технологични операции, като се започне с подготовката и завършва с демонтиране кофраж на едно място. Пример за прилагането на такава схема е образуването на бетонни продукти в матрици, касети или плоски щандове.
 • Производството под формата на преместваем тип осигурява поетапния транспорт на кофража с разтвора от една производствена станция в друга. Такава производствена схема се прилага за непрекъснатия модулен и конвейерен формовъчен метод.
 • Непрекъснатото формоване е сравнително нова производствена схема, която се характеризира с ефективност, висока производителност и сравнително ниски разходи за енергия. Методът се извършва с помощта на вибрационна мелница.

Бетонна армировка

Пълнене на кофраж с бетон с подсилена мрежа

Независимо от това, което оборудване се използва за производството на стоманобетонни продукти, най-важната технологична стъпка е подсилването на сместа. И това не е изненадващо, тъй като методът за внедряване на армировката на строителни разтвори определя параметрите на завършената конструкция като якост и цена на бетонните стоки.

Важно: Според статистиката, цената на готовия бетон продукт на 20-30% зависи от цената на армировката. Следователно подходът към развитието на характеристиките на армировка на стоманобетонни конструкции е важен както технически, така и икономически.

На фото - пиловете кастинг рамки

Укрепването на строителните разтвори в производството на бетонови изделия е от два вида: предварително натоварени и обикновени - ненатоварени.

Нека разгледаме по-подробно характеристиките на прилагането на всеки от тези методи, тъй като силните свойства на крайните продукти до голяма степен зависят от тях.

 • Ненатоварената армировка на стоманобетонните продукти се извършва чрез пространствена рамка, както и чрез плоски решетки, направени от стоманена пръчица или стоманени пръти с подходящ диаметър на напречното сечение.

Рамки по време на подобно укрепване могат да бъдат направени само с помощта на заварения метод. Ненатоварената армировка е подразделена на основна (работна) и спомагателна (монтажна).

Основната армировка е разположена в зони, които са подложени на максимално напрежение на опън. Помощната армировка, напротив, се използва в онези участъци от стоманобетон, в които липсва напрежение на опън или има компресия.

 • Засиленото подсилване на стоманобетона предполага създаването на предварително компресиране, както в областта на напреженията на опън, така и през напречното сечение на бетоновите продукти. Например, при производството на фундаментни блокове или пилоти, предварителните параметри на компресията са до 60 кг / см2. Компресията се извършва чрез затягане на арматурата за определено време.

заключение

Така че ние прегледахме основните точки от производствения процес и освен това изброихме оперативните характеристики на конкретните продукти. Ще можете да вземете предвид тази информация при поръчка на готови бетонни продукти и при използване на стоманобетон в индивидуална конструкция.

Имате ли някакви въпроси? Изчерпателни отговори можете да получите, като гледате видеоклипа в тази статия.

Кофраж за бетонови изделия: видове кофражни системи

Кофражът за производство на бетонови изделия в съвременната строителна индустрия може да бъде изработен от различни материали. Днес дърво и шперплат, различни видове пластмаси, както и стомана се използват в производството на кофражни системи.

Дървени кофражи за бетонови изделия

Дървеният кофраж за бетонови изделия включва използването на дърво от иглолистни дървета и дървета от твърда дървесина. Твърдата дървесина често се използва за елша и бреза, а за иглолистни дървета - лиственица, смърч, бор.

Съществуват редица препоръки и ограничения за използването на конкретни видове и сортове дървесина при производството на кофражни конструкции:

 1. Birch има тенденция към напукване, поради което не се препоръчва да се използва за палубно производство.
 2. Дървеният материал, който влиза в контакт с бетон, трябва да е с клас не по-нисък от III.
 3. За производството на опорни елементи трябва да се използва дървен материал не по-нисък от втория клас, а за пътищата се използва само иглолистна дървесина.
 4. Също така е необходимо за производството на други критични структури: стелажи, чиято височина е 3 метра или повече, елементите на кофража на инвентара и т.н.
 5. Лагерите трябва да бъдат изработени от иглолистна дървесина, чиято влажност не надвишава 15%.
 6. В непосредствена близост до бетон дъски не трябва да имат ширина повече от 150 мм и дебелина не по-малко от 19 мм, повърхността на дървен материал трябва да бъде ogregana. За тази цел се препоръчва използването на дъгови дъски.
 7. Плъзгащите се кофражи за армиран бетон са направени от табла с широчина 120 мм, които са монтирани с междинен слой, който ги предпазва от изкривяване.

Използването на шперплат за производството на кофраж

Най-добрият материал за производството на кофражни елементи в контакт с бетон е листовият шперплат. По правило за тези цели се използват водоустойчиви сортове материал: марки FBSW и FBS. Дебелината на листа не трябва да бъде по-малка от 10 мм.

Значително удължаване на живота на палубата позволява използването на шперплат със синтетично покритие. Такъв материал не само намалява адхезията по отношение на бетона, което увеличава оборота на кофражните системи, но също така прави възможно постигането на идеални плоски бетонни повърхности.

Ако шперплатът няма полимерно покритие, обичайно при производството на бетонни изделия се използват специални филми на основата на хартия или фибростъкло с импрегниране на полимери. Прилагането на филми се извършва с помощта на специална преса.

Също така е възможно да използвате филми от:

 • фибростъкло,
 • фибростъкло,
 • полиетилен,
 • винил пластмаса,
 • слоести филми (например "getinaks").

В някои случаи материалът е боядисан или лакиран.

Други материали

В допълнение към шперплат, ПДЧ и фибростъкло могат да бъдат използвани в производството на кофраж. Напълно пластмасовите кофражи за бетонни продукти са изключително редки.

Металните кофражи на бетонови изделия най-често се изработват от стомана St3. За да се намали консумацията на метали в продуктите, в предприятията се използват огънати и щамповани профили, както и легирана стомана.

Пролетните стоманени класове 55GS, 65G и др. използвани в производствения процес:

 • замъци,
 • съединения
 • пружини и други закрепващи елементи на кофражни системи.

Странно, както изглежда, но най-добрият вариант не е твърда и издръжлива металообработка, а комбиниран кофраж, където металът играе ролята на поддържащ елемент и други материали влизат в контакт с бетона:

 • пластмаси,
 • дървен материал,
 • водоустойчив шперплат.

Системите за кофраж, изработени изцяло от метал, също се използват в строителството, но тези системи изискват изолация през студения сезон. Често металната палуба ще бъде подменена, което ще я направи термоактивен. Но също така дървените кофражни системи не са перфектни.

Ниската здравина на дървото не позволява използването на дървени колони като опорни елементи (това се отнася за наклонени и хоризонтални повърхности). Кофражът за бетонни продукти, изработени от шперплат или дърво, освен това има голямо потребление на материали и нисък оборот.

Майсторски клас: направете железни бетонови пръстени със собствените си ръце

Възможно ли е да направите най-издръжливите стоманобетонни пръстени или е по-лесно да купите готови от производителя? Един майсторски клас за изработване на трайни бетони за пръстени ще отговори на този въпрос.

Всяка задача изисква правилния подход към нейното решение. Ако стане необходимо да се построи кладенец, септична яма, септична яма в къщата на парцела, не може да се направи без стоманобетонни пръстени. Преди да започнете работа, трябва внимателно да проучите тази тема.

Купете ли го или го направете сами?

Първо, нека анализираме разходите. Средно завършен пръстен струва от 1500 рубли. до 4500 триене, в зависимост от марката бетон, тегло и размер.

За производството на един пръстен с диаметър 1,5 м имате нужда от 0,3 куб. Цената на куб цимент - от 2500 рубли. до 4500 тр., в зависимост от марката. Цената на пръстена средно е 750 рубли. Спестявания там.

На второ място, ще анализираме разходите за труд. Когато купувате готови бетонни продукти, всички усилия ще бъдат насочени към намирането на добър производител, от когото можете да закупите качествен продукт. Все още трябва да организираме доставянето на готови продукти на сайта.

Ако се вземе решение да се направят стоманобетонни пръстени със собствени ръце, тогава е необходимо да се търсят и купуват качествени материали, инструменти и производство на специални форми за изливане на бетонови изделия. По отношение на усилията, опцията за закупуване на готови пръстени излиза на върха.

Материали и оборудване

За да направите пръстен със собствените си ръце, ще ви е необходимо следното:

 • Пясък, натрошен камък, висококачествен цимент M200-M500 (за производство на бетонна смес).
 • Бетонен смесител
 • Градинска количка.
 • Голям капацитет.
 • Форма за изливане на бетонна смес.

Изработка на форми за бетонни продукти

Технологичните условия за производството на формуляра включват следните елементи:

 • Кофражът трябва да бъде равнообразно пръстеновидна форма, която включва два сгъваеми пръстена, монтирани един в друг.
 • Кофражният материал е метал или дърво.

Най-добрият вариант за изработване на калъпи е да се използват стари метални варели като материал. От тях можете да отрежете готовите цилиндри с желания размер.

Вътрешният цилиндър трябва да е с десет сантиметра по-висок от външния.

Технологията за изработване на форми за леене на пръстени

 • От външната страна на големия цилиндър нарисувайте две надлъжни линии. По този начин цилиндърът е разделен вертикално на две равни части.
 • По протежение на линиите се поставят две бараки на вратите, като се подравняват точно с предвидената линия.
 • Подобни линии, които трябва да поставите върху вътрешната страна на цилиндъра.
 • На вътрешните линии, за да отрежете машината за фрезоване на цилиндри, като се опитвате да не премествате тентовете.
 • Демонтирайте шарнирните шарнири от едната страна. За да направите това, трябва да отрежете капачките от шпиндела.
 • Закрепете вратите на цилиндрите заедно със скобите.
 • Процес на вътрешния цилиндър: Направете две вертикални маркировки на разстояние от 1/3 от кръга един от друг.
 • Инсталирайте тенти по маркирани линии.
 • Нарежете цилиндъра отвън на мелницата.
 • Разглобете конструкцията по една от линиите, затегнете отново.
 • Проверете връзките: вътрешният цилиндър трябва да се отваря леко навътре и външния цилиндър навън.

Етапи на производство на бетонови изделия

За да направите жетон от стоманобетон, имате нужда от следното:

 • Подгответе солидна бетонна смес, като вземете предвид пропорциите: 1 част цимент, 1,2 части пясък, 2,7 части смачкан камък. От 10 литра цимент се получават 31 литра завършена бетонна смес с висока якост. Количеството вода - 50% от теглото на цимента.
 • Нагласете формата за изливане на бетонна смес върху плоска чиста повърхност.
 • Изсипете бетонната смес във формата на малки порции, като постоянно се набива с метална шина.
 • Да се ​​изгладят края на бъдещите бетонни продукти.
 • Оставете да замръзнете продукта в продължение на четири дни.
Важно е внимателно да премахнете кофража. Първо отворете вътрешния цилиндър, а след това и външния.

Полезни съвети при производството на стоманобетонни пръстени

 • Пълненето трябва да се извърши на слоеве от 20 см.
 • Температурата на околната среда не трябва да бъде по-висока от 22 ° C и не по-ниска от 8 ° C.
 • Колкото по-висока е температурата на околната среда при изливането на бетоновата смес, толкова по-силна ще бъде бетонът.
 • За да се повиши гъвкавостта и водоустойчивостта на бетонния продукт, към бетонната смес може да се добави поташково стъкло.
 • За повишаване на течливостта на бетоновата смес се добавя течен детергент към състава - 2% от обема на сместа.
 • За силата на бетонните продукти в бетонната смес правете лепило PVA.

Как бързо и точно да намерите водата на сайта? Прочетете в нашата статия.

Монтиране на бетонни пръстени в кладенеца

На първо място, необходимо е да се определи мястото на бъдещето и да се изкопае дупка. Дълбочината на ямата трябва да бъде 1 метър. Това е важен параметър за създаване на нормално водоснабдяване от кладенеца.

Технология за монтиране на пръстен

 • Задайте първия пръстен на дълбочина 1 метър.
 • Продължете да вземате проби от почвата под пръстените, докато бетоновите продукти естествено се утаят на един метър.
 • Поставете втори пръстен нагоре и продължете да вземате проби от почвата от долната част на бетона до свиването на пръстените с друг метър.
 • Продължете да поставяте пръстените един върху друг по един и същ начин, докато се появи водоносният слой на почвата.
 • Поставете шевовете между пръстените чрез хидроизолация и цимент.
 • Изкопайте дупка в водоноса на почвата. За по-удобна работа можете да използвате кал-помпа.
 • Дъното на кладенеца се напълва с развалини в слой от 15 см.
 • Железобетонните пръстени трябва да бъдат закрепени заедно с метални скоби. Скрепи за боядисване.
 • Повдигането на пръстените над нивото на почвата трябва да бъде поне един метър.
 • Хидроизолация може да се монтира извън пръстените: премахване на горния слой на почвата по периметъра на кладенеца, запълване на кухината с пясък и покриване с хидроизолационен материал. Нагоре с чакъл.
По този начин, трайни стоманобетонни пръстени могат да бъдат направени на ръка.

Процесът, макар и труден, е доста икономичен. След като го овладеете, лесно можете да направите кладенец в страната със собствените си ръце.

кофраж

Кофражът е временна спомагателна конструкция, която формира формата на структурата, в която се полага бетонната смес. В кофража сместа се втвърдява и остарява. След като бетонът придобие необходимата здравина, няма нужда от кофраж и се отстранява, т.е. е изработена.

Кофражни работи, свързани със значителни време и пари. За да се намалят тези разходи, е необходимо да се използват икономически ефективни кофражни структури, а в съоръжението да се съберат предимно от сглобяеми елементи или кофражни блокове.

По време на работа кофражът е подложен на различни натоварвания: тежка бетонна смес пресира до дъното и стените, работниците се разхождат по него, вижда удари, вибрации на механизмите, уплътняващи бетоновата смес (вибратори). За да ги издържи, кофражът трябва да е здрав и здрав. Недостатъчно твърдите и трайни конструкции и закрепвания водят до деформиране на кофража по време на бетонирането и до изкривяване на формата и формата на бетонните повърхности.

Кофражът до известна степен определя качеството на повърхностите на строителната конструкция. Изтичането на самия кофраж и неговите партньори причиняват изтичане на циментово мляко и хоросан от бетонната смес, образуването на мивки и парцели в бетона, зацапвания и наводнения по повърхността на конструкцията.

Кофражът трябва да се извършва в строго съответствие с чертежите на кофража, неговите носещи конструкции, фиксиращите елементи и дизайна на работата.

Кофражът включва облицовки или щитове 1-3 (за кофраж на табла), т.е. частта от кофража, която влиза в пряк контакт с бетона и определя неговата форма, рамката 4, която захваща покритието (или екрани) и дава твърдост на кофража и силата и захващанията 11. Ако е необходимо, организирайте скеле, поддържайки рамката и възприемане на теглото на бетона по време на полагане и втвърдяване.

Горите са изградени от стелажи 5, ребра 6, скоби 7, васинин 8 и закъснение 9.

Дървени кофражни елементи

Кофражът може да бъде инвентар, повторно използваем (обратим) и неподвижен (необратим).

Стационарният кофраж се произвежда на мястото на бетонно разполагане и понякога в работилница за отделни структури и конструкции, които нямат повтарящи се елементи, както и за структури, които не позволяват разглобяване.

Ако стационарният кофраж може да бъде разглобен, някои от материалите остават подходящи за по-нататъшна употреба в строителството. Ако кофражът не може да бъде разглобен, тогава целият материал изчезва. В това отношение стационарният кофраж е много скъп, затова по правило те използват по-напреднали - инвентар, кофраж за многократна употреба, произведен в механизирани работилници. На мястото на полагане на кофраж от бетонни инвентар, събрани от сглобяеми елементи. С този метод, кофраж работа е много по-евтино и по-малко време се изразходва за монтаж и монтаж на кофраж.

След кофраж, кофражът за инвентара се използва за формиране на друга част от структурата. Коефициентът на кофража зависи от здравината на материала, от който е направен, и от конструкцията му. Ако конкретният структурен елемент има сложни очертания и има малко такива елементи върху издигнатата конструкция, тогава броят на оборотите ще бъде незначителен. Но ако има много бетонни елементи от един и същи тип, тогава оборотът, например, от дървен панел кофраж в строителството може да достигне 10-15 пъти, а понякога дори повече.

Текущият ремонт на кофража се извършва не по-често, отколкото след пет или шест пъти неговия оборот. Оборотът значително се увеличава с използването на метални кофражи или комбинация от дърво и метал, дърво и пластмаса, пластмаса и метал.

Добавете коментар Отказ отговора

Трябва да сте влезли в профила си, за да публикувате коментар.

Кофраж за бетонна конструкция

Производството на готови бетонни продукти, за разлика от монолитните, се произвежда в заводи. Завършените конструкции се доставят на строителната площадка, където са монтирани в конструктивната позиция. Тази технология позволява да се получат продукти с определено качество за кратко време. Стоманобетонните продукти се използват широко в много области на строителството, включително изграждането на основи, подове, стени, подове, пътни плочи, огради и огради.

Характеристики на използването на кофраж за бетонови изделия

Бетонните кофражи са система, която позволява бърз монтаж и е многократно използваема. Състои се от набор от специални елементи: рамки с монтажни отвори, щитове от многослоен шперплат или метал, спирачки, защитни тръби, замазки, крепежни елементи и други компоненти.
Предимствата на професионалната кофражна екипировка:

 • надеждност и здравина на структурите;
 • висока точност на геометрията на произведените бетонови изделия;
 • удобство и висока скорост на инсталиране;
 • способността за бързо сглобяване на големи структури с висока сложност.

Видове кофраж за бетонна конструкция

В строителната индустрия се използват многобройни видове кофраж за производство на стоманобетонни изделия. Кофражът за бетонови изделия е направен от различни материали: дърво, шперплат, метал или пластмаса.

Дървеният кофраж може да бъде изработен от твърда или иглолистна дървесина. Степента на нарязан дървен материал в контакт с бетона трябва да бъде най-малко III, носещите елементи са изработени от дърво клас II.

Водоустойчивите сортове шперплат са едни от най-добрите варианти за изработка на палубата. За да се удължи срокът на експлоатация на палубата от шперплат, той е покрит със синтетични полимери или е ламиниран. Позволено при производството на кофраж да се използват ПДЧ и ПДЧ.

При производството на метални кофражи с използване на стомана. Повърхността в контакт с бетонната смес е покрита с минерално масло и всички други повърхности са боядисани.

Също така е ефективно използването на комбиниран кофраж, при който металът играе конструктивна роля, а дървен материал, пластмаси и водоустойчиви шперплат влизат в контакт с бетон.

Придобиването на кофраж в компанията "Монолит Русия" ще ви позволи да извършите строителни работи в пълно съответствие с проекта, като увеличите надеждността и издръжливостта на работата на готовите обекти.

Магнитни кофражи за бетонови изделия


Изтеглете нашия каталог

Уважаеми дами и господа!

Компанията PC OlMag LLC е готова да ви предложи системи
магнитен кофраж за производството на бетонни продукти на рентабилен
условия и в най-кратки срокове.

През периода на дейност на руския пазар, компанията
се е утвърдила като надежден и отговорен доставчик - цел
чието дългосрочно, взаимноизгодно сътрудничество с него
партньори и максимално удовлетворяване на окончателните искания
на потребителите. Ние предлагаме конкурентни цени и качество.
производство в къща, разположен в Ryazan.

Основната дейност на фирмата PC OlMag LLC
е производството и доставката на магнитни системи, базирани на магнити от
сплав от редкоземни сплави Nd-Fe-B, който е широко известен със своята
високи магнитни характеристики и се използва дълго време
различни отрасли. Също така, като се има предвид загубата на магнитни
свойства по-малко от 1% годишно, можем да кажем, че експлоатационният живот на продукти на
въз основа на постоянни магнити с правилна работа, практически,
ограничено.

Днес нашата компания предлага своите съществуващи
и потенциални партньори за широка гама от оборудване за
магнитен кофраж. С помощта на нашите продукти можете да осъзнаете

почти всички магнитни кофражи. С нашите
магнитните системи решават множество проблеми при създаването на бетонни продукти
всяка форма, конфигурация и сложност, като се има предвид фиксирането на ипотеките
части, държачи и магнитни табла.

Осъществяване на стоманобетонни пръстени го направете сами

Железобетонните пръстени са надеждни и практични строителни материали, използвани при полагане на различни комуникации, в тунели за строеж, съоръжения за обработка на сгради и др.

Схемата на устройството за бетонни пръстени.

Тези стоманобетонни продукти обаче са най-популярни при инсталирането на кладенци за отводняване, наблюдение, канализация.

В селата и крайградските селища те се използват не само за изграждане на кладенци, но и за изграждане на септични ями, както и на септични ями.

Размери на стоманобетонни пръстени

Железобетонните пръстени се произвеждат в големи фабрики за конкретни стоки или малки предприятия, които са получили съответните лицензи. Но вие можете да направите тези необходими строителни материали със свои собствени ръце. Както показва практиката, да направите стоманобетонни пръстени за вашето кладенец е доста просто. За да направите това, не е нужно да имате някакви специфични умения и два или трима души лесно ще се справят с тази работа.

Схема от стоманобетонни пръстени.

Стандартните фабрични пръстени са със същата височина - 0,9 метра, но имат различни диаметри: от малки (до 1 метър) до големи (2 метра). При направата на стоманобетонни пръстени със собствените си ръце параметрите може да не са толкова твърди, вътрешният диаметър на пръстена да може да бъде в границите от 0.8 до 1.2 метра, дебелината на стената - 6-8 см, височината на пръстена - от 0.7 до 1.2 метра, Производителите понякога предлагат за изграждането на добре подсилени стоманобетонни пръстени с така наречените "брави" - канали от предната страна за по-добро свързване на продуктите. Такива пръстени могат да бъдат направени без използване на фитинги, поради което тяхната дълготрайност е намалена. Но извън фабричните условия е много по-лесно и по-практично да се правят обикновени пръстени с равномерни краища. Теглото на пръстена с диаметър 1 м и височина 0,7 метра без използване на армировка ще бъде 800 кг, а стоманобетонният пръстен със същите параметри - 500 кг.

Осъществяване на бетонова смес

Основният материал за производството на бетонови изделия - бетонова смес. За да получите висококачествен бетон, трябва внимателно да се подходи към процеса на производство на бетон за пръстени. Бетонният микс е направен от плетачния материал - цимент, вода, пясък и натрошен камък (чакъл). Сместа може да бъде формована в продукта, овен и уплътнена. За пръстен е по-добре да използвате висококачествен цимент, например Портланд цимент с марка 400, който е устойчив на натоварване от 400 кг на кубичен сантиметър. Не се препоръчва употребата на цимент, който е бил съхраняван дълго време в хартиени торбички, поради което неговата сила се влошава толкова, че няма да работи добре,

Диаграма на бетонния пръстен.

Използването на такива агрегати като пясък и натрошен камък позволява да се подобрят якостните характеристики на бетона. Пясъкът е най-добре да вземе кварц, а натрошеният камък трябва да бъде направен от варовик или гранит. Тухли отломки за производството на бетонова смес няма да работят. Какво е оптималното съотношение за бетон? Ако въз основа на консумацията на тези материали по тегло на кубичен метър нанесена и компактна бетонна смес, за производството на 2400 кг от сместа ще са необходими 300 кг цимент, 750 кг пясък, 1200 кг трошен камък и 150 литра вода. Съотношението вода-цимент, т.е. съотношението на цимента и водата в сместа, не трябва да надвишава 0,7 (в показания пример, c / c е 0,5), в противен случай силата на бетона ще намалее.

Бетонната смес може да се направи в бетонов смесител или на ръка. В последния случай ще ви трябва:

 • материали за производството на сместа;
 • shufelny лопата;
 • големи контейнери;
 • градинска кола.

Първо трябва да смесите цимент и пясък, след това добавете вода в правилната пропорция и се разбърквайте. След това е необходимо да се напълни трошен камък (чакъл), предварително намокрен с вода, и лопатата да се разбърква, докато се получи хомогенна консистенция.

Строителство на кофражи

За да излеете бетона във формата, трябва да направите кофраж. Как би трябвало да изглежда кофражът за този бетон? Тъй като се нуждаем от пръстеновидна форма за кладенеца, кофражът се подготвя под формата на два сгъваеми пръстена от дърво или метал, които са концентрично монтирани един в друг. Експертите съветват да се използват метални барабани, тръби или въздуховоди с необходимия диаметър. Във всеки случай използването на дървесина за производството на кофраж за бетонни пръстени по очевидни причини е много проблематично, въпреки че не е изключено.

Изтегляне на носещ бетонен пръстен.

Ако има два цилиндъра с необходимия размер, можете да продължите с производството на кофраж. Извън голям цилиндър се изчертават две надлъжни линии, които го означават вертикално на две равни части. По двете линии два обикновени балдахинчета на вратите са фиксирани по такъв начин, че техните клапи са от двете страни на маркировката и огъването на капака съвпада със самата линия. В същото време подобна маркировка се прилага върху вътрешната страна на цилиндъра, по която цилиндърът се нарязва на две части от мелницата от вътрешната страна. При извършване на тази работа се опитайте да не повредите балданите. След това трябва внимателно да разглобявате шарнирните шарнири на навесите само от едната страна, като отрязвате капачките на шпиндела. Резултатът е форма на падане, чиято подвижност трябва да се развие, след което листовете цилиндри отново се захващат със същите или различни скоби. Впоследствие това ще улесни работата, когато бетонната смес се втвърди, кофражът ще стане ненужен и може да бъде премахнат.

След това се обработва вътрешният цилиндър. Вътре в цилиндъра се изчертават две надлъжни маркировки на разстояние, равно на 1/3 от окръжността, една от друга. На същото място, отвътре, саксии са инсталирани в подобен модел. Цилиндърът се изрязва отвън, връзките се демонтират по една от линиите и след това се сглобяват отново. В завършената форма вътрешният цилиндър ще бъде 5-10 см по-висок от външния, докато външната форма на кофража за бетонни пръстени трябва да се отваря лесно навън и да бъде фиксирана от шпиндели, а вътрешният цилиндър може лесно да се отвори навътре. В процеса на изработване на кофража ще са необходими:

 • метални цилиндри;
 • врати (прозоречни);
 • приспособление за монтаж на сенници;
 • пистолет за метал;
 • Българско и тънко режещо колело.

Изливане на бетон в матрицата

След като трябва да пристъпите директно към производството на стоманобетонни пръстени за кладенеца със собствените си ръце. Температурата на околния въздух при изливане на бетонова смес не трябва да бъде под 8 ° С. Не забравяйте, че високата температура е необходима за бърза сила в първите дни, след което температурата над 22 ° C само ще влоши качеството на бетона. Кофражът трябва да бъде на равна повърхност, в пространството между двете форми е поставена подсилваща мрежа. За да предотвратите движението на цилиндрите при изливането на бетонната смес, можете да ги поставите с дървени подпори. Пълненето се извършва на слоеве от 15-20 см и всеки път, когато сместа внимателно се набива. След като се попълни целият формуляр, края на бъдещия стоманобетонен пръстен за кладенеца трябва да бъде изравнен. След три-четири дни кофражът може да бъде премахнат. Вътрешната форма се отстранява първо, навесите се освобождават от шпиндели, по-малка част от цилиндъра се сгъва навътре и лесно се отстранява от пръстена. Външният цилиндър също е свален, но с отвора навън.

Свежият бетон трябва периодично да се навлажнява, за да се увеличи здравината му. Като правило е необходимо 28 дни, за да се излекува напълно бетона. След този период стоманобетонната конструкция се счита за завършена. Завършеният пръстен може да се използва за изграждане на кладенец.

Производство кофраж за бетон

Производствено-строителна фирма "Алианс" се занимава с производство на кофражни бетонови изделия и различни кофражни елементи.

Сътрудничеството с нас е удобно и печелившо!

ПСС "Алианс" предлага на клиентите си не само качеството и скоростта на производство на кофража на стоманобетонни изделия и различни кофражни елементи, но и редица ценни предимства като:

 • Висока ефективност на технологичните цикли
 • Използване на най-модерното оборудване за изпълнение на комплексни и обемни поръчки
 • Висока производителност
 • Производство на всички видове метални конструкции в съответствие с държавните стандарти и нормативната документация
 • Проектиране и производство на стоманени конструкции, както на базата на стандартни проекти, така и в строго съответствие с индивидуалния проект на клиента

Кофражни бетонни изделия PSH "Alliance"

Кофражът на бетонови изделия е хоризонтална или вертикална. Впоследствие в тази форма се полага бетонна смес. Кофражът на стоманобетонни изделия се състои от подвижни части. Тези подвижни части задържат кофража, докато сместа бъде подадена и поставена.

За всички видове трудоемки работи най-подходящият вариант ще бъде бетоновият кофраж. Кофражът от този тип се използва в хидротехническия строеж, за изграждането на подпорни елементи за основи на мащабни строителни проекти, подпорни елементи за мостове, както и насипи и подпорни стени.

Изберете надеждни партньори за изграждането и изпълнението на вашите проекти. Изберете качество! Изберете PSC Alliance!

Специалистите на фирмата ни знаят всичко за производството на бетонни кофражи и различни кофражни елементи. Радваме се да Ви консултираме по всеки тематичен въпрос! Обадете се или оставете заявка на сайта сега!

Форми за кладенци

Железобетонните пръстени в строителната индустрия се използват навсякъде. Те могат да бъдат използвани за създаване на канализации, мазета или филтърни кладенци. Обхватът не се ограничава само до изброените съоръжения, но най-често се използват пръстени за конкретни стоки в създаването на кладенци.

Размерите на формулярите за бетонни стоки от пръстени

Най-често при използване на стоманобетонни пръстени за складови помещения или септична яма се използват два стандартни размера. Вътрешният диаметър на такъв пръстен е 1000 милиметра, а височината е 900 мм. Или диаметърът е взет 2000 мм на същата височина от 900 мм. Такива съотношения са най-подходящи за канализационната мрежа на вашата къща или предградие. Височината или по-скоро дълбочината на такава конструкция се регулира чрез монтиране на един стоманобетонен пръстен от друга.

При производството на формуляри за бетонни изделия се използват пръстени с точни стандарти, написани в GOST 8020-90. В нея можете да намерите определени стандарти за размер и приблизително тегло. За производството на всеки тип продукт трябва да има 2 части от кофража, външни и вътрешни. Разстоянието между тях може да се види в GOST. За производството на стоманобетонни изделия пръстени с диаметър 70 или 100 см, това е 7 и 8 см, съответно. Ако пръстенът се произвежда без подсилване, дебелината на тези стени трябва да е много повече от 12 и 14 см.

Форми за производство на пръстени за бетонни стоки

В допълнение към размерите има и различен профил на крайната част. Гладка или заключваща се. Зъбът за език на браздата се нарича заключване. Това е най-добрият вариант, защото може да издържи перфектно страничното натоварване и е доста трудно да се движи. Това ще бъде значителен плюс при изграждането на кладенеца с всяко приложение. Недостатъкът обаче е доста сложна форма за бетонни пръстени.

Форми за пръстени за бетонни стоки

Има много форми за производството на пръстени за бетонни стоки. Помислете за най-лесния вариант. Най-простите форми са чифт прости цилиндри, външни и вътрешни. Цилиндрите трябва да са с различни диаметри. Стените на самия цилиндър се състоят от два пръстена, всеки от които е разделен на няколко части. Това е доста сложна конструкция, но благодарение на него е много по-лесно да се премахне формата от вече завършени бетонни продукти.

Форми за бетонни пръстени със собствените си ръце

Всъщност, да се направи формуляр за производство на пръстени за бетонни стоки не е толкова трудно. За това имаме нужда от:

 • два щита за външния пръстен;
 • дървени стълбове;
 • кръгла форма;
 • покриви;

За да се направи външният пръстен, се вземат две щитове, върху които се изрязва кръг с диаметър, равен на външния размер на стоманобетонния пръстен. След това трябва да закрепите малки кръгли дъски около кръга. Дървени нитове се натъпкват предварително в кръг под формата на кръг, за да се получи вътрешен пръстен. След това трябва да поставите вътрешния кофраж във външния, за да се улесни извличането след създаване на стоманобетонен пръстен, частта, която е в непосредствена близост до бетона, най-добре е да победите покривния материал.

Форми за производство на пръстени за бетонни стоки могат да се извършват по различни начини. Подобно на материала за тях, можете да изберете напълно разнообразен. Горният метод е доста сложен в изпълнението. Много по-лесно е да използвате два бъчви с подходящ диаметър, когато правите плесен. Такива бъчви за опростяване на инсталацията се нарязват на 2 части в прави вертикални линии. След това на една става са монтирани панти на вратите, а на второ - всички ключалки, които могат да държат кофража в затворено положение. Необходимо е също така да се вземе предвид факта, че външният пръстен трябва да се отваря навън, а вътрешният отвътре. Въпреки това, за удобство при изваждането на вече завършен пръстен, както и при първата версия, заслужава да се тапират вътрешната стена с покривен материал или да се монтират вътрешни дървени подпори, това ще направи работата много по-лесна.

Ако решите да изградите кладенец за всяко приложение, ще имате избор. Купете всички липсващи части или ги направете сами. Закупуването на такива части като плесени за стоманобетонни пръстени може да удари джоба ви. Ако имате време, много по-лесно е да направите всичко сами. Освен това не е толкова трудно. Като сте проучили добре информацията по този въпрос и сте закупили всички необходими материали, можете лично да създадете канализационна система във вашата вила или място в страната. Ако се нуждаете от помощта на професионалисти, говорете с специалистите от компанията UMS-22.