Собственост на канализацията

Канализацията, независимо от нейната цел (буря, кумулативна и т.н.) принадлежи на инженерните и технически обекти със специална цел, принадлежи на определен тип собственици.

По правило по-голямата част от канализацията принадлежи на общините, които придават тези обекти на специализирани градски инженерни и технически услуги (комунални услуги, водоснабдителни услуги и др.). Консолидирането на такива обекти се осъществява под формата на подзаконови актове (нареждания, заповеди) и се вписва в регистъра за поставяне на предмети в държавната администрация на местността.

През последните 10-15 години се появиха и други собственици на канализационни мрежи. Това стана възможно, когато в Руската федерация се появи частна собственост на земя, а тези предприятия, които имат дългосрочен лизинг на земя преди освобождаването на този закон, ги използват като наемодатели. След освобождаването на закона за земята те купуваха земята, а комуникациите, поставени от тях, също станаха собственост на новите собственици.

Има и друг тип собственици, които все още се увеличават само в брой, поради сградите на напълно автономни канализационни системи в мащаба на една къща. Тази канализационна система се счита за частна, ако има затворен контур, положени тръбопроводи и монтирани септични ями на частна земя. Ако канализационната система на къщата има достъп до общата канализационна система на едно селище, тя не може да се счита за лично имущество, тъй като специализираните градски (градски) предприятия са ангажирани с нейното поддържане. Много противоречия се случват по отношение на местностите - сателитните градове на мегаполисите. Тук много жители на Москва и други градове купуват къщи, които са частна собственост. По принцип управлението на такива сателитни селища е отговорно за канализационните системи. Собственикът на канализационната система ще бъдат само юридическите лица, на които се намира теренът, където се намират инженерните и техническите съоръжения. Ако земята е държавна собственост, тогава ИТС, вкл. и отпадъчните води, ще бъдат собственост на държавата. В същото време самите ИТС могат да бъдат в дългосрочен договор, а тези предприятия и организации, които имат права на наематели, ще поддържат канализационни системи.

Pit (или септична яма) зад оградата, извън площадката

Pit (или септична яма) зад оградата, извън площадката

романова »24 юли 2015 г., 09:40 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Осипов Михаил "24 юли 2015 г., 11:26 ч

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Скорпиониус »26 юли 2015 г., 11:48 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Викторио »26 юли 2015 г., 11:59 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Скорпиониус »26 юли 2015 г., 12:15 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Викторио »26 юли 2015 г., 12:46 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

PR8173 »31 юли 2015 10:46

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Кантон "31 юли 2015 г., 11:10 часа

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Викторио »31 юли 2015 г., 5:58 ч

Re: Pit (или септична яма) зад оградата, извън мястото

Ирина777 »31 юли 2015 г., 23:03 ч

Земни работи (канализация)

В частна къща искам да похарча канализация с връзка с обществената мрежа. Част от изкопа ще минава през общинската земя, която има зеленина, близо до сградите на съседите. Какви документи, освен проекта от водоснабдителната компания, трябва да имате за работата?

Адвокатски отговори (6)

Здравейте Трябва да се свържете с администрацията на общинския район (село), ​​за да координирате изкопните работи на общинската земя със зеленина. В случай на работа без подходяща координация е възможно да се поеме административна отговорност.

Трябва да сте запознати с изискванията за извършване на изкопни работи, установени на територията на обекта.

Имате въпрос за адвокат?

Трябва да подадете молба до общината с молба за предоставяне на помощ (Федерален закон "За държавна регистрация на права върху недвижимо имущество и сделки с него"), т.е. да получи правото на ограничено ползване на земя на друго лице за изграждане и експлоатация на канализацията. Виж чл. Клауза 1, член. 274 от Гражданския процесуален кодекс, когато собственикът на земята има право да изиска от собственика на прилежащия терен, и когато е необходимо, и собственик на друг парцел (следващо място), даващо право на ограничено ползване на съседните земи (сервитут). И твоята рожба трябва да бъде неопределена. В случай, че общината откаже да ви предостави сервитут, можете да подадете съдебен иск, изискващ общината да бъде принудена да ви даде такава сервитура.

Добре дошли!

В този случай, на парцел земя,
притежавани от вас, можете да оборудвате канализацията си с
спазване на изискванията на СТРОИТЕЛНИТЕ НОРМИ И ПРАВИЛА "ВЪТРЕШНА ВОДА И
ИЗЛАГАНЕ НА СГРАДИ "- SNiP 2.04.01-85 *

За нарушение на изискванията
технически регламенти, проектна документация, задължителни изисквания
стандартизационни документи или специални технически изисквания
условия или нарушения, установени от упълномощения федерален орган
изпълнителните органи до деня на влизане в сила на техническите регламенти
задължителни изисквания за сгради и съоръжения при проектирането,
строителство, реконструкция или ремонт на капиталови съоръжения
строителството, включително използването на строителни материали (продукти),
Член 9.4 Административен кодекс, настроен admin. Отговорът е под формата на административна глоба
гражданите в размер от хиляда до две хиляди рубли.

Здравей, Валери Александрович!

За да свържете канализационната система, трябва да получите Техническите спецификации (S) за свързването. Такава ТУ предоставя съоръжения за управление на водни съоръжения, към които ще се свързвате. За да се свържете, ще ви трябва:

1. заявление за присъединяване към канализационната мрежа;

2. Оригиналният план на района (2 копия);

3. Документи за собственост на къщата.

След получаване на техническите условия, трябва да направите връзка с проекта. Проектът за свързване отново се координира с водача. Тъй като имате изкоп, минаваща през общинска земя, ще се изисква координация с общината. Освен това няма да е излишно да се координира проектът със съседите, ако канализационната система може да засяга техните интереси.

част от окопа ще премине през общинската земя

планът за развитие няма значение, земята е собственост на общината, но няма изграждане на капитал, има достатъчно робство, освен това е съставена чрез споразумение + към нея. задача + план за полагане и всичко, договорът сам по себе си ще бъде сервитут, след това регистрацията и въпросът ще бъде затворен

Ето правилата на SNiP 2.04.01-85 *

Търсите отговор?
По-лесно е да попитате адвокат!

Посъветвайте се с нашите адвокати - това е много по-бързо от намирането на решение.

Алгоритъмът за свързване на частна къща с централна канализация

Всеки иска да има собствен ъгъл с всички условия за комфортен престой. Важно от тях е връзката с централната канализационна система на частна къща.

Най-често неговата независима инсталация се осъществява чрез свързване към централната градска мрежа. За да спестите време и пари за разходите, трябва да знаете всички нюанси на връзката, да легитимирате този проблем, да се съгласите с администрацията и да получите разрешение. Незаконното инсталиране на комуникации, свързани с градската система, се наказва с глоби и тяхното разглобяване.

Видове канализационни мрежи

Свързването с централната канализационна система на частна къща изисква познания и обучение от страна на организатора: отнема време за попълване на документацията и финансовите инвестиции.

Съществува следната класификация на отпадъчните води:

За да свържете централна канализационна система в частна къща, първо трябва да изпълните необходимата документация и да получите разрешение.

За вложки използвани пластмасови тръби с по-малък диаметър. Сложността на подготвителната фаза зависи от състоянието на градския тръбопровод.

Недостатъци и предимства при свързването към централната мрежа

Основният недостатък на този тип инсталиране на комуникации за сграда, разположена извън града, е продължителността на процедурата за одобрение и подготовката на документацията. Продължителността му е еднаква както за частните вили, така и за изграждането на големи конструкции.

Предимствата включват следните характеристики:

 • Това изисква по-малко разходи за свързване към обща мрежа, отколкото за инсталиране на отделна станция за почистване.
 • Спестявания върху използваните материали.
 • Едновременно решение на проблема за дренаж на дъждовни и битови води.

По време на работа няма нужда да се почистват и изпомпват резервоари за събиране на вода, да се работи с поддръжка, тази функция прави възможно запазването на процеса на използване на тръбопровода.

Сложността на релефа може да повлияе на високата цена на свързването към канализационната система на частна къща: когато тръбопроводът е разположен над площадката. Решението е инсталирането на комуникационна система под налягане към градската мрежа.

Как да започна инсталацията?

Първият въпрос е да се установи какъв тип канализация се намира близо до къщата: отделни или смесени.

Необходимо е да се анализират разходите и да се минимизират колкото е възможно повече. Това лесно се постига чрез свързване на общ тръбопровод със съседите.

Вторият начин е да се преговарят с местните работници в сектора на комуналните услуги, като се предлагат средства за модернизация на централната канализация. Ако организацията одобри предложението, тогава задачата за проектиране и поставяне на частна тръба към градската канализационна система ще падне върху раменете на дизайнерите, благодарение на което разходите ще намалеят значително.

Провеждане на самоинсталация на канализацията на вашия дом в централната канализация - упражнение, което изисква време и караница.

За да избегнете събирането на пакет документи, трябва да се свържете с организацията, която предоставя съответните услуги. Но си заслужава да се разгледат разходите за работата й, което ще увеличи разходите.

Списък на документите

Когато решавате сами да издадете правната страна на проблема, е необходимо да изготвите такива документи:

 • План на обекта, изготвен от геодезическата компания, с маркирана къща и тръбопровод за канализационни комуникации.
 • Доказателство за собствеността върху къщата и парцела.
 • Документацията, уточняваща техническите изисквания, се изготвя от организация, специализирана в поддръжката на канализацията.
 • План за оформление на частния тръбопровод до централната мрежа, разработен от квалифициран дизайнер.
 • Планът се състои от надлъжен профил, основен план и консолидиран план на мрежата.
 • Разрешение за отпадни води в частна къща, съгласувано в съответствие с архитектурния проект.
 • Приложение към изпълнителната компания.

По време на последния етап е необходимо да се събере пакет от необходимите документи. Необходимо е да се избере фирмата, която ще бъде натоварена с монтажа на канализационната система в частна къща за градски комуникации.

Противоречиви моменти

Важно за строителните работи е одобрението на съседите, тъй като инсталацията ще се осъществи в близост до техните обекти. За да направите това, трябва да подготвите документ с подписите на редица живи собственици на жилища.

Ако трябва да свържете тръбопровода с градската канализационна система, трябва да повлияете на секциите от електрическите мрежи и топлинните тръби, както и на пътищата, тогава са необходими допълнителни разрешителни.

Пренебрегването на такива правни аспекти ще доведе до налагането на глоби на собственика на жилището и принудителното демонтиране на инсталираните тръби.

Контрол на качеството

За да се съгласите с канализационната тръба на частна къща до централната дренажна система, е необходимо да се спазват определени технически изисквания.

Вдлъбнатината се появява само ако в близост има специален пластмасов резервоар, направен в промишлена среда - специално кладенец с хидравлична капка с необходимия диаметър и височина.

Не е трудно да се инсталира водопровод за дома, но инсталацията трябва да се направи, като се вземе предвид дълбочината на замръзване на почвата, да бъде по-висока от общите комуникации и също така да се извърши до кладенеца под необходимия ъгъл.

В централната част на Русия дълбочината на тръбната инсталация е около 2.5-3 метра, в северните райони - 3.5 метра, а в южните райони - 1.5 метра.

На всеки метър от тръбата е необходимо да се направи наклон не по-малък от 2 см, такова изискване осигурява самопочистваща се скорост за тръбопроводите.

И още няколко точки:

 • Канализационната мрежа не осигурява рязко завои, такава конструкция води до запушване на тръбите.
 • Диаметърът на тръбопровода трябва да бъде между 15 и 25 см.
 • За потупване се използва връзка с гнездо и силиконова грес.
 • В долната част на изкопа е положена дебелина пясък възглавница от 10-15 см, в непосредствена близост до кладенец трябва да бъде подтискан.
 • След приключване на работата се извършва проверка на наклона на тръбната система, след което се извършва пясък и пълнене на почвата.
 • След всички тези дейности се сключва писмено споразумение за обезвреждане на водата между водоснабдителната компания и наемодателя.

При свързването на дъждовните канали към централната канализационна система е необходимо да се събере пакет от документи и да се одобрят одобренията. Ако те не могат да бъдат получени, се монтира автономна система за събиране на седиментни води.

Възможни проблеми

Трудности при свързването могат да възникнат поради местоположението на други комуникационни мрежи в канализационната мрежа: топлинния тръбопровод, електрическата мрежа, газопровода.

Няма възможност да се свържете с градската мрежа при следните обстоятелства:

 • в присъствието на няколко комуникационни нишки на обекта;
 • непригодността на общата канализационна система, причинена от нейната старост;
 • високата цена на частна мрежа, намираща се в подземния район на обекта.

В този случай има възможност за инсталиране на автономна канализация. Септичните резервоари са елемент от системата за пречистване на битови отпадъчни води. Този тип дренажна система има редица предимства:

 • използваната за тях пластмаса не е подложена на корозия и деформация;
 • срокът на използване достига 50 години;
 • не се нуждаят от специални процедури по време на работа;
 • дизайнът е лесен за инсталиране и изисква малко пространство.

Недостатъкът на автономните станции за отвеждане на отпадъчните води е зависимостта от електрическата мрежа. Преди да инсталирате септична яма, трябва да изчислите необходимия обем, в зависимост от броя на хората, живеещи в къщата.

експлоатация

Включването на канализацията на частна къща в централната мрежа не предпазва собствениците от възможни проблеми по време на нейната работа. За правилната работа на системата без караница, трябва да следвате правилата за работа:

 • Предотвратете навлизането на отпадъците и битовите отпадъци в канализацията.
 • Кухненските сифони, инсталирани в мивката, трябва редовно да се промиват и тоалетната чиния трябва да се почисти с бутало.
 • Вдлъбнатината от тел за санитарното оборудване позволява да се премахнат блокировките.
 • Не използвайте агресивни почистващи продукти, тъй като те отделят токсините в околната среда и оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото тяло.

Най-добре е да поверите инсталационната работа на специалисти и да не извършвате самостоятелно внедряване в централната канализационна система. Това ще избегне отговорност за евентуални грешки и ще избегне разходите за ремонт.

Професионалните фирми ще разработят проекта и ще определят оптималното разположение на септичния резервоар, кладенци и окопи към централната канализационна система. В допълнение, специализираните организации ще поемат задачата да събират одобрения и документи.

След като сте платили определена сума за предоставените услуги, собственикът ще получи качествена система за натоварване, напълно ще се насладите на комфортната почивка в провинцията.

Канализационна тръба на моята земя - Въпрос №6229

Александър Саягорск

Добър ден! Къщата е закупена през 2007 година. След 1,5 години научих от съсед, че през градината ми е поставена азбестова канализационна тръба с дължина 20 метра. При закупуване на вила в технически паспорт и общи план на тази тръба не е така. Договорът за продажба без натоварване и робство не се налага. Аз не дадох разрешение за полагане на тази тръба и потокът от фекални отпадъци през нея не е съгласуван с мен. През 2009 г. Съсед сключва споразумение с MUP Yeniseyvodokanal за канализация Отново никой не поиска моето разрешение. На тази тръба трябва да се влеят фекални канали в моя въртящ се септичен резервоар, който е построен на завоя на централната канализация в къщата ми, срещу вратата към къщата. През 2010 г. Прикачих разширение към съществуващата фондация и ще я затопля, за да не замръзне септичната яма и е удобно да я поддържа. Облицовката на къщата ми и септичната яма са в моята частна собственост, удължаването е законно проектирано като жилище. С MUP Vodokanal прекратих споразумението относно използването на централни канализации през юни 2001 г. MUP Vodokanal непрекъснато навлиза в моята частна собственост с желание да възстанови канализационната система на моя съсед, тъй като Той съди CBM и ме съди. Как законно да принудим съсед да блокира тази канализация. Помощ, моля, съвет,. този тероризъм продължава вече три години.

Каналите за буря в двора нямат нужда от кметство или управляващи компании

Какво трябва да направят наемателите завинаги наводнени дворове, ако канцеларията на кметството и наказателния кодекс отричат, че бурята се ремонтира?

Влезте в маркера

Големите есенни дъждове напомниха, че много жители на Воронеж скоро ще трябва да натрупат не само гумени ботуши, но и гумени лодки. След тежки валежи нивото на вода в някои дворове на града достигаше половин метър. Разберете причините за наводненията.

Поставяне на обща тъканница през частна територия

В нашето село местната администрация ще извършва канализация. И всичко ще бъде наред, но само те ще поставят централната канализационна тръба през нашите парцели. Други възможности за полагане са по принцип. Просто те най-вероятно искат да спасят. Имаме отделни канализации и няма да се свързваме с тази тръба. Дали местните власти имат право да инсталират тръбата без нашето съгласие? И как могат да бъдат спрени в тази ситуация?

Като собственик на сайта имате пълното и законосъобразно право да предотвратите влизането на неупълномощени лица в сайта си, включително за полагане на канализационна тръба. В случай, че някой направи нещо на вашия сайт, веднага ще трябва да напишете писмо до местната администрация, местната полиция и прокуратурата. По-добре е да имате вторите копия на тези писма, за да потвърдите, че сте ги написали, и че тези органи са ги получили.

Ако работата по полагане на канализационната тръба продължава, тогава ще се обърнем към съда със забрана за тези действия.

Какво точно трябва да знаете - къде са границите на вашия сайт. Ако е необходимо, сега е по-добре да поговорим с кадастралния инженер, за да може отново да ви покаже границите на земята.

Какво трябва да знаете за правата си. - Никой няма право да използва сайта ви за каквито и да било цели без ваше разрешение. изключение, ако сайтът се използва за общински нужди, но в този случай трябва да ви бъде предложена награда, която ви подхожда за използване на част от парцела, плюс трябва да има документи за установяване на сервитут през вашия сайт за полагане на канализационна тръба. И процесът на установяване на робство е отнема време и определено трябва да бъдете информирани за това. В допълнение. ако е възможно да се постави тръба през общинска земя, никой няма да инсталира такава сервитура през вашия сайт.
Така че знайте вашите права и не позволявайте на никой да ги нарушава.

Ако е необходимо, винаги сме готови да ви подкрепим в това.

Връзка с централната канализация

Всеки собственик на бъдещата частна къща мечтае за удобни условия на живот. Комфортът е невъзможен без висококачествена канализация. Ако сте решили да го построите сами, преди да копаете яма, трябва да изясните дали има централна канализационна система близо до къщата. В зависимост от местоположението на градската канализация в близост до частната къща, е необходимо да се свържете със системата.

Ако погледнете непрофесионален поглед върху процеса на сглобяване на канализационната система в частна къща или апартамент, тогава не можете да видите съществена разлика. Когато разглеждаме подробностите, има значителни разлики. Предимствата на полагането на канализация в частна къща са очевидни. В банята на апартамента не можете да уредите водопроводното оборудване, колкото искате, а Вашата канализационна система постоянно зависи от благоприличието на съседите.

връзка с централната канализация на частна къща

Свързването на канализацията на частна къща с градската канализация може да се извърши независимо, но за това трябва да получите съответните сертификати и одобрения. Това е проблематично, но ще спестите значителна част от бюджета Ви, който може да бъде изразходван за други нужди на частна къща. Не свързвайте канализацията незаконно, защото след като трябва да платите голяма глоба и да прекарате значителна сума за разрушаване.

 • Изграждане на площадката на инспекционната яма, с която можете да контролирате системата, както и да извършвате дейности по поддръжката и ремонта.
 • Изкопайте тръбопровода и го свържете с централното кладенец.
 • Свързването на вътрешната система и тръбопроводите.

Предимствата на свързването към централната канализация на частна къща

 • Значителни спестявания при покупката, инсталирането и поддръжката на автономни отпадни води.
 • Дългосрочното използване на канализацията осигурява редовно плащане.
 • Не е необходимо да се контролира качеството и количеството на водата.
подготовка на окопите и полагане на тръби за присъединяване към централната канализация

Първи стъпки

Първо трябва да решите за вида на връзката. Отделно използване при свързване на два типа отпадъчни води - дъждовна вода и домакинство. При смесена връзка се извършва една голяма тръба, която е прикрепена към обща система. Вмъкването в градската канализационна система е невъзможно без посещение на градската вода, където трябва да получите разрешение за свързване с градската канализационна система. Ако техническите възможности позволяват, ще получите необходимия документ без затруднения. След това трябва да се обадите на специалист, който да изготви план и да приложи уплътнение към него, също трябва да подпише споразумение за изготвянето на проекта, което е одобрено от представителя на водача, както и от архитекта. Съседите трябва да подпишат разрешението да работят близо до домовете и местата си. В заключение Водоканал подписва споразумение за събиране на канализацията.

Ако тръбопроводът минава над площадката, тогава е необходимо да инсталирате подводна канализация:

 • Съгласно принципа на септична яма екипирайте ямките с кана за отпадни води.
 • Водна линия се подава в шахтата, от която отпадъчната вода ще тече гравитачно в градската мрежа.

Има няколко начина за свързване на клон към канализационна тръба:

 1. Монтирайте чайника върху нарязаната част от тръбата. Те го слагат с помощта на съединител, правят ставите.
 2. Свързване чрез адаптер-адаптер. Но в този случай е необходимо да изключите водата в системата, да направите дупка в свредлото, затегнете адаптера, затегнете болтовете. Ако няма болтове, гайките се затягат върху обезмаслената повърхност.

Предайте този процес на специалисти, тъй като липсата на течове и правилната работа на системата зависят от качеството на връзката.

Когато копаете изкопа, трябва да изберете правилната ширина, така че да има място за полагане на частите. Не забравяйте правилното укрепване на дъното и започнете да подготвяте възглавница от смес от пясък и чакъл. То трябва да бъде запечатано в началото и на два метра от кладенеца. За външния тръбопровод в частна къща, използваща чугунени или полимерни тръби.

подготовка на канализационната тръба

Последователността на полагане на водопровода:

 1. Тръбите имат камбанария.
 2. Провеждайте цялостно почистване на ставите.
 3. Дънните части трябва добре да се смазват със сапун.
 4. Измерете дължината и вкарайте тръбата докрай в гнездото.

Според тази схема целият тръбопровод е положен. Преди запълването, проверете ъгъла на наклона на тръбите. Първо, тръбата е покрита с пясък с 5-10 см, след това е необходимо да се излее вода над пясък да потъне, а след това земята е напълнена.

След като сте решили проблема с централната канализация, помислете как да изтеглите дъждовната вода от сайта. Това е проста процедура, но имайте предвид, че по време на силен дъжд, смукателният кладенец ще прелисти и отпадъчните води ще се разлеят. За да се избегнат проблеми, е необходимо да се направи странична лента поотделно, тъй като централният тръбопровод е способен повече от частна канализационна система. В случай на неприятни изненади от водата или други нюанси, при които е невъзможно да се свържете с градската мрежа, инсталирайте отделен контейнер на обекта, за да събирате дъждовна вода. Резервоарът се охлажда с почва. Поради ниската температура, тя поражда водорасли и бактерии. Ако сложите канализация и поставите филтър, няма да има боклук в резервоара. Водата от резервоара може да се използва за напояване на зеленчукова градина или други икономически (без питейна) цели.

Етапи на тестване на тръбопроводи:

 1. Необходимо е да се определи правилността на инсталацията на системата и точността на докингването, поради което външните линии трябва да бъдат поставени без гумени пръстени.
 2. Сцената се извършва след инсталирането на системата, когато тръбите и септичните ями все още не са запълнени. Системата е подложена на максимален товар на всички места. На този етап визуално можете да идентифицирате съществуващи проблеми, да видите дефекти и щети.

При самоинсталация на канализационни тръби трябва да избягвате следните грешки:

 • Проверявайте наклона на тръбата при изчертаване и монтаж.
 • Не прилагайте прекомерна сила при монтажа на гнездото, което може да увреди уплътнението. За да избегнете повреда, използвайте нефтен желе за смазване.
 • Ако нямате опит в лепилото, използвайте контакт, тъй като той е по-лесен за сглобяване.
 • Неправилното закрепване на тръбите води до тяхното разклащане и унищожаване на гумените уплътнения.

Проблеми с връзката

Възможно е от клон на канализационна система до къща да се предават различни инженерни комуникации, отоплителни системи, електричество, газ. Връзката не е възможна:

 • ако има няколко съобщения между къщата и градската канализация;
 • в развалянето на системата;
 • когато преминават под земята частна система с високи разходи за връзка.
правила за връзка с канализацията

В такива ситуации е възможно да се създаде автономна система за пречистване на отпадни води. Необходимо е да се изпомпва водата два пъти годишно от септични ями; използваната утайка може да се използва като тор. Безпрецедентното търсене на модерна автономна канализация се дължи на няколко причини:

 • Благодарение на здравия корпус, пластмасата не се деформира и не претърпява корозивни промени.
 • Инсталацията е компактна и лесна за монтаж, лека, заема малко място в обекта.
 • Специална поддръжка не се изисква, няма нужда от услуги на вакуумни камиони, използваната утайка няма неприятна миризма.
 • Дълъг експлоатационен живот - 50 години.

Единственият недостатък на автономните канализационни станции е зависимостта им от електричество, т.е. инсталацията не се препоръчва да се използва в района, където има прекъсвания на електроенергията. Преди да поставите септична яма, трябва да решите колко членове на семейството ще живеете в къщата и да изчислите колко литра вода да купите канализационна система.

Независимо от какъв избор сте направили, предпочитахте градската канализационна система или сте решили да сте автономни, не забравяйте, че е по-добре да поверите инсталацията и свързването с професионалистите. По този начин ще се освободите от ненужна отговорност и ще избегнете големите финансови разходи за скъпи ремонти. Самите експерти определят мястото на инсталиране на септична яма или полагане на окоп на градската канализация. Освен това те могат да ви помогнат при получаването на необходимите документи. Ще получите качествена услуга и за дълго време ще можете да се насладите на ползите от цивилизацията.

Разрешение за издаване на разрешение

Придудовая помпена станция - санитарни норми за нейното подреждане и функциониране

Почистване на септични ями

Когато проектирате къща или селска къща, трябва незабавно да вземете под внимание разположението на дренажната система. Най-доброто решение за този проблем днес ще бъде язовир. За да изпълните замислените планове, трябва да проучите конкретните препоръки, съвети и установени регламенти по темата за садните ядки - санитарни стандарти.

Проектирането и оборудването на автономна канализационна система за частно домакинство е предмет на спазването на санитарните изисквания, някои правила и разпоредби, които са задължителни. В случай на нарушаване на санитарните норми при проектирането и изграждането на помпена станция, нейното функциониране по-късно може да доведе до много проблеми и значителни глоби.

Неспазването на изискванията дори на част от установените правила води до замърсяване на природни източници на питейна вода и разпространение на инфекции. Ето защо идеалният вариант преди изграждането на язовира е да го включи в плана за развитие и да го координира с всички участващи правителствени служби, включително SES. Това е необходимо за получаване на разрешителни за строеж.

Как да изберем строителна площадка?

Гъбичката е контейнер за натрупване на битови отпадъчни води. За да определите местоположението му и хармонизирането му с разпоредбите на санитарните стандарти, е необходимо да анализирате сайта си и заобикалящата го територия.

За това трябва да проучите схематичния план на сайта, където е посочено местоположението:

 • жилищна сграда;
 • стопански постройки;
 • кладенци;
 • газопроводи;
 • водопроводи.

Тук е необходимо да се вземат предвид елементите на ландшафта, низините и височините на района. При планирането трябва да се отбележи местоположението на съседни къщи, кладенци и комуникационни системи в близките райони, за да се разпредели пространството под "санитарната зона". При планирането на местоположението на камерата е необходимо да се вземе предвид посоката на движение на подземните води. Информация за тях можете да получите от съответните служби.

Условия и правила за избор на местоположението на ямата

След анализ на схематичния план е необходимо да се избере оптималното място за ямките. За санитарните изисквания трябва да се премахне:

 • От съседната къща и нейните съоръжения - 10-12 метра.
 • Границите на обекта - не по-малко от 1,5 метра.
 • Жилищна сграда - на разстояние от 8 до 10 метра.
 • Водни кладенци - 20 метра.
 • Водопроводи - на 25 метра.
 • Поток на подземните води - на 25 метра.
 • Газови тръби - 5 метра.

При изграждането на ямка трябва да се вземе предвид състоянието на почвата в местоположението на устройството. На глинести почви, естествените санитарни кладенци трябва да се намират на разстояние 20 метра от ямата. На глинести почви те се отдалечават на 30 метра, а на песъчливи или супер пясъчни повърхности - на 50 метра.

Не се препоръчва да се намери ямата надолу по течението на подземните води. Това ще помогне да се избегне замърсяването на природните кладенци!

Какъв тип ямка да изберете

Най-простата опция, предоставена от SNiP, е бездънната яма. Той е предназначен за малки емисии на отпадъци до 1 кубичен метър на ден. През това време канализацията успява да преминава естествено в земята, а аеробните бактерии в почвата ги рециклират.

Натрупаната утайка от такива битови отпадъци периодично - на всеки шест месеца - трябва да бъде премахната. Това обаче е най-лесният и най-достъпен вариант за приемане и унищожаване на отпадъци. То се отнася до вида селищни тоалетни, които днес са без значение поради ниския си ресурс за получаване на отпадъци и неприятни миризми в близост до него. В допълнение, такива проекти днес могат да бъдат опасни за околната среда.

Ако в къщата живеят повече от двама души, които са свикнали с комфортните условия на градския живот, е необходимо да се обмислят варианти за организиране на херметични септични ями. Те са безопасни за околната среда и отпадъците от тях няма да попаднат в почвата. Една от опциите, които отговарят на изискванията на SNiP, е яма от бетон, блокове от тухли или тухли. Едно отлично решение на проблема с изхвърлянето на битови отпадъчни води ще бъде херметически акумулиращ септичен резервоар, изработен от пластмаса.

Изисквания за натрупване

Дълбочината на запечатаната яма трябва да бъде не повече от 3 метра. Това се дължи на поддръжката му от канален камион, чийто маркуч е проектиран за 3 метра дължина на канализацията. Ако направите ямата по-дълбока, ефективността на почистване ще намалее, поради постоянно оставащата утайка в дъното.

Каналната тръба, влизаща в ямата, трябва да бъде с диаметър 10 см. Дълбочината на полагане в земята е 1,2 м, което гарантира неговата безопасност през зимата. Наклонът на тръбата по посока на изпускателния отвор трябва да бъде най-малко 3%.

Входът на дренажната тръба в стената на всяко конструктивно решение на ямата трябва да бъде омекотен. Битумът и обикновената строителна пяна са отлични за тази работа.

Дъното на ямата е уредено с задължително отклонение към люка, което ще осигури по-добро изпомпване на канализацията. За да изключите възможността за експлозия в яма, трябва да инсталирате вентилационна тръба с диаметър 10 см и да я поставите над земята на височина най-малко 60 см.

Разграждането на органичната материя в ямата води до образуването на метан, което често предизвиква експлозия. Следователно, тя трябва да бъде премахната от вътрешния обем на запечатаната яма.

За експлоатацията на каналния вал и поддържането на ямата е необходимо да се осигури достъп до него. Ще бъде необходимо да се обаждате на колата два пъти месечно при консумация на повече от 150 литра вода на ден на човек.

Видове и дизайн на автономни канализационни системи

Офлайн каналите са разделени на:

 • На енергонезависими. В този случай изтичащата вода тече естествено в ямата.
 • Летливи - докато се изпомпва отпадна вода.

Основното условие за организиране на автономно съхранение на отпадъците е пълната плътност на конструкцията. Инсталирането на готови септични резервоари на площадката осигурява абсолютно запечатване, гарантирано от производителя.

Акумулаторът на отводнителите под формата на септична яма може да бъде проектиран и изработен от различни материали, включително тухли, циментови блокове или фабрични стоманобетонни блокове и пръстени.

Характеристики на тухлени и груби ями

Схема на канализационната система

Изграждането на тухлена или циментова блок изисква много време и труд, но гарантира пълно съответствие с изискванията на SNiP.

Основните етапи на строителните работи:

 • Стените на ямите са изложени с тухли или циментови блокове с задължително лигиране на шевовете.
 • Вътрешната повърхност е измазана и се извършва гладене.
 • Външният периметър на зидарията е покрит с 20 см дебел слой мазна глина.
 • Дъното на ямата също е покрито първо с слой от една и съща мазна глина, а бетонът е бетониран отгоре, последвано от иронизиране на основата на септичната яма.

Изграждане на септична яма от блокове и пръстени

Използването на стоманобетонни пръстени и готови бетонни блокове за подреждането на джакузито има няколко предимства, но изисква специално оборудване за товарене и разтоварване за тяхното инсталиране. За устройството на септична яма трябва да има капак, дъно и поне 3 позвънявания.

След изкопни работи и отстраняване на основата на ямата, дъното трябва да бъде бетонирано. След това трябва най-накрая да проверите всички размери според проекта, за да извършите успешна инсталация на пръстените. След монтажа на пръстените, вътрешната им повърхност е покрита с битум, предварително съединен с бетон. Подобна работа се извършва в дъното на ямата.

Специално внимание се обръща на хидроизолацията при изграждане на помпена станция от стоманобетон или бетонови изделия, така че по време на експлоатация ямата да не се напълва с топилка или дъждовна вода.

След свързването на тръбите за канали, те монтират един люк и напълват конструкцията със земя.

заключение

Биологична подготовка за почистване на септични ями

Напоследък се разработват готови проекти за автономни почистващи системи. Всички те са летливи и скъпи, но на изхода клиентът получава пълна и цялостна система за модерно биологично третиране до ключ.

Въздухът и реагентите се инжектират в тези системи, а вредните вещества от отпадъчните води след биологично третиране стават безвредни. Днес той е най-ефективният метод за пречистване на отпадъчни води, осигуряващ пречистване на водата до 98%. Необходимо е специално разрешение от санитарните служби за такива системи.

Защо инсталирането на септична яма изисква разрешение за SES?

Изграждането на канализационната система във всяка страна е комплекс от комплексни работи, включващи не само полагане на тръби, но и инсталиране на септична яма или готов септичен резервоар. За монтирането на септична яма е необходимо разрешение от SES. Без събирането на пакет от документи не е достатъчно. Защо това се изисква? Проблемът е, че замърсяването на подземните води и самата почва с отпадъчни води и химически отпадъци е възможно. Неправилното почистване на септичния резервоар с химикали може да доведе до появата на различни заболявания, инфекция на жилищната зона на целия обект. Следователно, преди да започнете работа, е необходимо да се създаде канализационна система, да се събере пакет от документи и да се подаде заявление до SES.

Преди да изградите канализационна система, трябва да направите проект, след това да съберете необходимите документи и да подадете заявление до SES.

Документационен пакет

Септичната яма е инсталация за натрупване и третиране на битови отпадъци. Не само течни, но и твърди отпадъци, вредни газове и микроорганизми се натрупват в резервоари за отпадни води. Тези съоръжения се нуждаят от постоянен мониторинг чрез санитарно и епидемиологично наблюдение. Това дава възможност за защита на подземните води от замърсяване, за да се предотврати разпространението на различни заболявания, оттичането в жилищната зона. За целите на сигурността, както вие, така и тези около вас, трябва да получите подходящо разрешение за използване на септична яма.

Как да получите разрешение от SES и къде, кой пакет документи ще трябва да съберете? Сред основните документи, които ще изискват SES, заслужава да се отбележи:

 • наличие на технически паспорт;
 • подробна схема на устройството на септична яма, която ще помогне да се направи в проектантската организация;
 • проект за жилищно строителство;
 • пакет документи за собствеността върху обекта и сградата;
 • подробно топологично проучване на целия сайт (получено в съответната организация);
 • сключване на договор с различни организации за износ на всички течни битови отпадъци.

Схема на многокамерен септичен резервоар.

След като пакетът за документация е сглобен, молба за инсталиране на септична яма може да бъде подадена в SES. Това се извършва или в органите на санитарната епидемиологична станция в региона, или в организация за опазване на околната среда. Трябва да се помни, че приложението се прави само с документацията. Разрешенията за SES ще трябва да изчакат около месец. Има още една точка в инсталирането на септични ями за места в страната. SES след инсталирането на хранилището за отпадъчни води има право да извършва планирани и непланирани проверки. Служителите имат право да проверяват качеството на пречистването на отпадъчните води и поддържането на септична яма.

Условия за местоположение

Не можете просто да поставите септична яма или септична яма в района, тъй като всяка канализационна система е определена опасност. Ако се получи разрешение от SES за монтаж, можете да продължите към външна канализационна система. Има определени норми, които регулират разстоянието от различни обекти, дълбочината на дупките и други условия.

За да получите разрешение от епидемиологичните станции да поставите септична яма, ще трябва да изберете правилното място за резервоара.

Днес SNiP 30-02-97 и SanPiN 42-128-4690-88 имат цял ​​списък от изисквания за местоположението на септични ями на територията на домакинството:

Схемата на септична яма за септична яма.

 • складовите ями трябва да се намират на територията, съседна на частна къща, изхвърлянето на отпадъчни води извън границите на обекта не е позволено без подходяща връзка и разрешение;
 • септичната ямка за отводняване трябва да се намира на разстояние 10 м от водния тръбопровод и на 20 м от кладенеца за пиене, така че чистата питейна вода да не се замърсява с битови отпадъци, химикали и канализации;
 • разстоянието от септична яма до жилищната сграда и други структури трябва да бъде приблизително 10-12 м. По-близкото местоположение може да доведе до наводнение на фондацията през пролетта, унищожаване на сградните структури;
 • трябва да има разстояние от 1 м от септичния резервоар до оградата;
 • Дълбочината на резервоара не трябва да надвишава 3 м, в противен случай поддръжката му ще бъде трудна. На дъното постоянно се натрупват дебели слоеве от твърди и твърди утайки.

Опции на устройството

Днес е възможно да се инсталират различни проекти на септични ями за съхранение и частична обработка на отпадъчни води. Те могат да бъдат:

 • конвенционални кладенци;
 • инженерни системи за натрупване и частична преработка и отделяне на масата на отпадъците.

Схема за събиране на отпадъци.

Най-простият вариант, който се предоставя от съответните лицензионни услуги, са септичните ями, които нямат оборудвано дъно. Изградени са, ако дневният обем отпадъчна вода, която се изхвърля от жилищна сграда, е не повече от 1 м³. Отводнителните канали са разположени под нивото на питейната вода, така че водата в кладенеца да не е замърсена от канализацията.

На устройството на септична яма е необходимо да се обмислят различни параметри:

 • изисквания за местоположението на ямата;
 • разглеждане на вида и свойствата на почвата в мястото на инсталацията.

Стандарти за местоположението на септична яма и кладенец в една област:

 • ако на мястото на глинеста почва разстоянието между кладенеца и септичния резервоар трябва да бъде равно на 20 m;
 • за глинести - от 30 m;
 • за пясъчна и пясъчна почва - от 50 м.

Ако планираният обем отпадъчна вода на ден е повече от 1 м³, ще бъде необходимо да се изостави конструкцията без дъно в полза на бетон или тухлена зидария, PVC или метален септичен резервоар.

Експертни съвети

За външната канализационна система на частна къща се препоръчват херметични септични ями, които не само са по-удобни за използване, но и се отличават с висока надеждност. Обикновено те се монтират от специализирани станции. Санитарните разпоредби за тях са, както следва:

Схема на канализационната къща.

 • дъното на ямата по време на монтажа трябва да бъде наклонено в посока на технологичния люк, което е необходимо за последваща поддръжка;
 • мястото за монтаж е избрано така, че септичната яма да е на около 10 м от жилищната сграда и на 1 м от площадката;
 • херметичната ямка на септична яма изисква периодично почистване със специална машина за потапяне.

Струва си да обърнете внимание на редица съвети, които експертите дават:

 • необходимо е да се осигури просторно и удобно място за входа на специално оборудване, така че не е необходимо да се скрива септична яма в далечния ъгъл на обекта;
 • По време на работа на резервоара може да се генерира метан, поради което се препоръчва резервоарът да се оборудва със специална вентилационна система. Съгласно изискванията на санитарната епидемиологична станция е необходимо да се осигури наличието на вентилационна тръба с диаметър 10 см. Височината на тръбата над земята трябва да бъде 60 см.

Доставка на комуникации

Разположението на ямките спрямо други обекти.

Санитарно разрешение ще трябва да се получи не само инсталирането на септични ями. но и всички инженерни комуникации, които са наблизо. Съществуват определени стандарти за поставяне на секцията за тръби:

 • стоманобетонните и азбестоциментните тръби трябва да бъдат на разстояние от 5 м или повече от септичния резервоар;
 • чугунени тръбопроводи с диаметър до 200 mm трябва да бъдат разположени на разстояние 1,5 m от канала за отпадъчни води;
 • тръбопроводи от чугун с диаметър 200 mm могат да бъдат разположени на най-малко 3 m от септичния резервоар;
 • газовите тръби могат да се намират на разстояние 5 метра от местоположението на септичните ями.

Когато инсталирате септична яма в градината, не забравяйте да спазвате всички санитарни стандарти и да получите съответното разрешение. Санитарните стандарти регулират местоположението на септичния резервоар, задават минимално разстояние за полагане на други комуникации на площадката. Предмет на SES и монтаж на септична яма в зависимост от местоположението на жилищна сграда и други сгради. Тя трябва да бъде готова за периодични проверки на служителите на санитарната и епидемиологичната станция. Но не трябва да се отнасяте към това категорично, тъй като всичко това се прави за безопасността на вас и на хората около вас.

Пещера: санитарни стандарти. ABC на закона

Повечето отделни разработчици решават проблема с отпадъчните води от къщата, като организират язовира - всъщност това е запечатан контейнер, който получава отпадъчни води. Много е важно да знаете правилата и разпоредбите, така че по време на изграждането на ямките те да не нарушават. В статията ни ще въведем и разгледаме подробно следния въпрос: санитарни стандарти за септични ями.

Нека да започнем с факта, че Федералният закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "за санитарно-епидемиологичното благополучие на населението" регулира санитарните норми и правила за всички граждани, но ако тези правила не се спазват, собственикът на имота е отговорен съгласно чл. 57 от същия от закона.

Следователно е толкова важно да знаете всички санитарни норми на септичната яма и стриктно да ги спазвате.

Започнете да планирате местна канализационна система за селска къща. Уверете се, че сте проучили Санитарните правила за поддържане на териториите на населени места № 4690-88, които бяха одобрени на 5 август 1988 г. от A.I. Кондрусев, заместник-министър на здравеопазването на СССР, главен държавен санитарен лекар на СССР (съкратено SanPiN 42-128-4690-88).

В съответствие с горния документ, клауза 3.9: нормални битови казанчета е строго забранено да се използват резервоари с филтриране без дъно с дневно изхвърляне на повече от 1 с. м.

Ако във вашия дом ще живея постоянно 2-4 души, като в същото време се планира да се използват водни отоплителни уреди и домакински уреди, тогава помпената станция трябва да бъде оборудвана с дъно.

Организиране на язовир в съответствие с правилата и разпоредбите

Що се отнася до най-често задавания въпрос, каква е минималната разстояние от жилищна сграда до ямка? Това не може да бъде отговорено недвусмислено.

Така, в съответствие с нормите, помпената станция трябва да бъде изградена от жилищна сграда не по-малко от 15 метра, тъй като токсичните газове се отделят по време на биологичната обработка на отпадъците. Включва най-експлозивния, без мирис газ - метан и сярна киселина (има подчертан мирис на изгнили яйца). Не по-малко опасно е замърсяването на почвата и подземните води.

Възможно е обаче да бъде получено разрешение от органа за санитарно-епидемиологичен надзор за по-близко местонахождение в къщата на язовира. За да направите това, трябва да координирате всички проблеми с Office of Vodokanal и Rospotrebnadzor.

Изграждане на малък катер

Изграждане на септична яма от тухли

Нека разгледаме по-подробно изискванията за помпената станция, чиято производителност е минимална - пристига не повече от 1 кубичен метър на ден. метри дренажи.

Такива ями обикновено се установяват в домове, където хората не живеят постоянно, и няма вода за отопление и други домакински уреди (котли, перални машини и съдомиялни машини). Това означава, че в къщата има мивка и душ, няма други източници на дренаж.

Според санитарните стандарти септична яма (при условие, че е запечатана) може да се проведе на 5 метра от лятната кухня или жилищна сграда.

Ако производителността на запечатания септичен резервоар е 8 с. метри на ден, той трябва да бъде поставен от лятна кухня и жилищна сграда на разстояние най-малко 8 метра.

Изискванията за всмукване на вода при организиране на малък херметичен септичен резервоар са както следва:

 1. Ако производителността на отпадъчните води е самостоятелна до 3 с. метри на ден, водопроводите за водоснабдяване на битови и питейни води трябва да се поставят в подземните води надолу по течението на ядката на разстояние от 40 до 50 метра.
 2. Също така трябва да се има предвид, че разстоянието от язовирната стена до водните тръби до подземните води нагоре по течението трябва да бъде 25 м.
 3. Ако ямбол е построен по перпендикулярна ос на потока на подпочвените води, то разстоянието трябва да бъде 25-30 м.
 4. Разстоянието от кладенци и артезиански кладенци до язовир и други източници на замърсяване трябва да бъде най-малко 20 метра.

За предпочитане е да се избере място за изграждане на водоем от подземните води надолу по веригата. Идеалното разположение на съоръженията за всмукване на вода е тяхното местоположение от подпочвените води нагоре по течението.

Какво да направя, ако на практика е невъзможно да се спазват горните изисквания за септични ями?

В този случай, експертите препоръчват на сайта да оборудва кладенци, сондажи или надписи за няколко къщи, които се намират в квартала по улицата. В същото време е необходимо да се наблюдава отдалечеността от червената линия с 2,5 м или дори всички 5 м, уреждане на специална платформа (размерът й трябва да бъде поне 2,5 х 3 м), с наклон до 5% и твърда повърхност.

Разположението на камерата надолу по течението

Основни стандарти SanPiN 42-128-4690-88

В документа се определят нормите на септичните ями.

 1. В домакинства, в които няма централна канализационна система. може да организира боклук. Те трябва да имат помпена станция (задължително водоустойчива, т.е. запечатана). Наземната част на язовирната стена трябва да бъде снабдена с капак и специална решетка, в която се разпределя пространство за твърди фракции. За да бъде по-удобно почистването на септичната ямка, предната стена на тоалетната на двора трябва да бъде отворена или отстранена. За няколко двора може да има обща яма.
 2. От жилищни сгради, обществени и детски заведения, детски и спортни площадки, загражденията на двора трябва да бъдат разположени на разстояние от 20 м и повече (но не повече от 100 м). Ако частната собственост е частна, тогава е разрешено да се намали разстоянието от секциите за битови отпадъци до жилищни сгради и други сгради (летни кухни) до 8-10 метра. В случай на конфликтни ситуации между съседите и разрешаване на противоречиви въпроси по отношение на подреждането на септичната яма, представителите на обществеността и комисиите на местните административни съвети решават къде да поставят вътрешните тоалетни. Общото правило за всички, което остава непроменено - разстоянието от извори и кладенци до помпената станция трябва да бъде най-малко 50 метра.
 3. Тоалетната в двора трябва да бъде оборудвана със септична яма и надземна част, която е издигната с единична конструкция, изработена от плътно прилепващи строителни материали, включително тухли, дъски, блокове и т.н. Задължителното условие е, че ядката трябва да е херметична и водоустойчива. Обемът му се изчислява от компетентните организации, като се вземе предвид броят на жителите - ползватели на камерата. Дълбочината на септичната яма може да достигне до 3 м, а подреждането ѝ отчита нивото на подпочвените води. Строго е забранено пълненето на камерата с канализацията до 35 см от повърхността на земята.
 4. Дъното (както е напълнено) трябва да се почисти най-малко веднъж на всеки шест месеца.
 5. Вътрешните тоалетни трябва да се поддържат чисти. Те трябва да се почистват всеки ден. Веднъж седмично тоалетната стая трябва да се промие със специални дезинфекционни разтвори, използващи гореща вода. Наземната част на дворовете не трябва да бъде достъпна за насекоми и гризачи.
 6. За дезинфекция на яхти и септични ями трябва да се използват следните разтвори: 10% избелващо средство, 3-5% натриев хипохлорид, 10% нафтализол, 5% креолин, 10% натриев метасиликат. За дезинфекция на дворните тоалетни и септични ями е строго забранено използването на белина в суха форма.

Възможност за подреждане на септична яма

Основни комуникационни изисквания за изграждането на септични ями

При изграждането на помпена станция в частна къща е необходимо да се вземат предвид определени изисквания по отношение на водопроводните и други комуникации. Ако тези изисквания бъдат пренебрегнати, тогава са възможни извънредни ситуации, понякога дори с човешки жертви.

Експертите препоръчват да се спазват всички стандарти и да се спазват всички правила, когато местните канализации са подредени. за да се избегнат всички неприятни моменти и съдебни дела.

Изкопаване на яма за херметически септична яма

Внимание! Ако оборудвате херметически септична яма или септична яма в частни, трябва да знаете параметрите на разстоянието от язовир до централизираната канализация и водоснабдяване за битови и питейни води.

Припомнете тези основни изисквания:

 1. Ако водопроводната система е изградена от азбесто-циментови или стоманобетонови тръби, тогава разстоянието до ямката трябва да бъде 5 м.
 2. Ако системата за водоснабдяване е изградена от чугунени тръби с диаметър до 200 мм, тогава достатъчно е да се достигне яма от 1,5 м.
 3. Ако системата за водоснабдяване е изградена от чугунени тръби с диаметър по-голям от 200 mm, разстоянието до ямките може да е поне 3 m.
 4. Не препоръчвайте изграждането на септична яма на газови тръби на разстояние по-малко от 5 метра. Ако поставите седалището на газовите тръби по-близо, то е изпълнено със сериозни последици, включително: газовата тръба може да бъде повредена по време на изграждането на джакузито; по време на използването и експлоатацията на камерата е възможна потъването на почвата, в резултат на което газовата тръба също е повредена. Ето защо при подреждането на камерата е необходимо да се вземе предвид методът на газовата тръба (надземна или подземна), както и вида на почвата.

Разстоянието от язовир до границата на обекта може да бъде различно, но не по-малко от 1,5 метра.

Ако повърхността на вашия сайт е плоска и подземните води са достатъчно дълбоки, тогава няма да има проблем с подреждането на камерата. Мълчаливо по-трудно е да се оборудва селището, което има наклон.

Ако имате отпадналост от подпочвените води надолу по течението, има опасност от навлизане на канализацията в подпочвените води и съответно в кладенци и артезиански кладенци (ако има такива).

В нашата статия анализирахме изискванията на санпинските ями, надяваме се, че оборудвайки язовира на вашия сайт, ще вземете всичко под внимание и не ги нарушавате.